of 4 /4

DM No. 262, s. 2007 - deped.gov.ph · PDF fileTalakayan sa mga isyu tungkol sa ortograpiya ng wikang pambansa; Pagkukuwento—biglaan at/o nakahanda— sa wikang Filipino/lokal na

  • Author
    tranthu

  • View
    269

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of DM No. 262, s. 2007 - deped.gov.ph · PDF fileTalakayan sa mga isyu tungkol sa ortograpiya ng...

Page 1: DM No. 262, s. 2007 - deped.gov.ph · PDF fileTalakayan sa mga isyu tungkol sa ortograpiya ng wikang pambansa; Pagkukuwento—biglaan at/o nakahanda— sa wikang Filipino/lokal na
Page 2: DM No. 262, s. 2007 - deped.gov.ph · PDF fileTalakayan sa mga isyu tungkol sa ortograpiya ng wikang pambansa; Pagkukuwento—biglaan at/o nakahanda— sa wikang Filipino/lokal na
Page 3: DM No. 262, s. 2007 - deped.gov.ph · PDF fileTalakayan sa mga isyu tungkol sa ortograpiya ng wikang pambansa; Pagkukuwento—biglaan at/o nakahanda— sa wikang Filipino/lokal na
Page 4: DM No. 262, s. 2007 - deped.gov.ph · PDF fileTalakayan sa mga isyu tungkol sa ortograpiya ng wikang pambansa; Pagkukuwento—biglaan at/o nakahanda— sa wikang Filipino/lokal na