Dokumen Perancangan Pengujian Penerimaan ero.upm.edu.my/pdf/Panduan_Pengguna_Sistem_RO_Full.pdf5.0 MODUL KERANI PTJ : ... 20.0 MODUL LAPORAN : LAPORAN PEJABAT BURSAR DAN ADMIN SISTEM. Modul Laporan ini hanya terdapat pada

 • Published on
  30-Apr-2018

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  PANDUAN PENGGUNA

  Sistem Pemohonan

  Pembelian (RO)

  Versi 2.0

  1 Mac 2018

  Oleh:

  Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

  Universiti Putra Malaysia

 • 2

  Kandungan

  PENGENALAN .................................................................................................................................................................................................................................................... 4

  1.0 LOGIN SISTEM RO ........................................................................................................................................................................................................................................ 5

  2.0 KATEGORI PENGGUNA ................................................................................................................................................................................................................................ 7

  3.0 MODUL PEMOHON : PAPARAN UTAMA. ..................................................................................................................................................................................................... 8

  4.0 MODUL PEMOHON : BORANG PERMOHONAN. ........................................................................................................................................................................................... 9

  5.0 MODUL KERANI PTJ : PAPARAN UTAMA. .................................................................................................................................................................................................. 11

  6.0 MODUL KERANI PTJ : SEMAKAN BORANG PERMOHONAN. ....................................................................................................................................................................... 12

  7.0 MODUL PENGESAHAN : PAPARAN UTAMA. .............................................................................................................................................................................................. 14

  8.0 MODUL PENGESAHAN : PENGESAHAN PEGAWAI PENGESAH. ................................................................................................................................................................... 15

  9.0 MODUL KELULUSAN : PAPARAN UTAMA. ................................................................................................................................................................................................. 16

  10.0 MODUL KELULUSAN : KELULUSAN PEGAWAI PELULUS. ........................................................................................................................................................................... 17

  11.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PENGGUNA MENU ADMIN SISTEM........................................................................................................................................................... 18

  12.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PENGGUNA PAPARAN UTAMA. ................................................................................................................................................................ 19

  13.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PENGGUNA PENDAFTARAN PENGGUNA. ................................................................................................................................................. 20

  14.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PENGGUNA KEMASKINI DAFTAR PENGUNA. ............................................................................................................................................ 21

  15.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PUSAT KOS MENU ADMIN SISTEM. .......................................................................................................................................................... 22

  16.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PUSAT KOS PAPARAN UTAMA DAFTAR PUSAT KOS. ................................................................................................................................ 23

  17.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PUSAT KOS PENDAFTARAN PUSAT KOS. ................................................................................................................................................... 24

  18.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PUSAT KOS KEMASKINI DAFTAR PUSAT KOS. ........................................................................................................................................... 25

  19.0 MODUL LAPORAN : LAPORAN KERANI PTJ. ............................................................................................................................................................................................. 26

 • 3

  20.0 MODUL LAPORAN : LAPORAN PEJABAT BURSAR DAN ADMIN SISTEM. ................................................................................................................................................... 27

  21.0 MODUL LAIN : CETAKKAN RINGKASAN PENYATA (R.O). .......................................................................................................................................................................... 28

  22.0 MODUL LAIN : KLON RO .......................................................................................................................................................................................................................... 31

  22.0 MODUL LAIN : INTEGRASI SAGA. ............................................................................................................................................................................................................. 33

  22.0 MODUL LAIN : SEMAKAN BAKI. ............................................................................................................................................................................................................... 34

 • 4

  PENGENALAN

  Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk memudahkan urusan pemohonan perolehan yang sebelum ini dibuat secara manual (off-

  line) kepada pemohonan secara atas talian. Terdapat beberapa modul yang terlibat iaitu:

  a. Modul Pemohonan Paparan Pemohonan.

  b. Modul Pemohonan Borang RO.

  c. Modul Semakan Paparan Kerani PTJ.

  d. Modul Semakan Semakan Borang RO.

  e. Modul Pengesahan Paparan Pegawai Pengesah.

  f. Modul Pengesahan Pengesahan Pegawai Pengesah.

  g. Modul Kelulusan Paparan Pegawai Pelulus.

  h. Modul Kelulusan - Kelulusan Pegawai Pelulus.

  i. Modul Tetapan Pendaftaran Pengguna Sistem.

  j. Modul Tetapan Pendaftaran Pusat Kos.

  k. Modul Laporan Laporan Kerani PTJ.

  l. Modul Laporan Laporan Pejabat Bursar.

  m. Modul Lain Ringkasan Penyata (R.O).

  n. Modul Lain Klon RO.

  o. Modul Lain Integrasi Ke SAGA.

  p. Modul Lain Semakan Baki.

  Skop Perolehan : Hanya untuk Pembelian Terus sehingga RM20,000 sahaja dan tidak melalui ePerolehan (eP).

 • 5

  1.0 LOGIN SISTEM RO

  1. Taipkan URL sistem iaitu

  http://ero.upm.edu.my

  pada pelayar internet.

  2. Laman hadapan sistem RO

  akan dipaparkan.

  3. Klik pada logo

  Paparan berikut dipaparkan.

 • 6

  Seterusnya :

  1. Masukkan UPM ID

  2. Masukkan Kata laluan

  3. Klik Login untuk proses masuk

  ke sistem.

  3

  2

  1

 • 7

  2.0 KATEGORI PENGGUNA

  Terdapat 6 kategori pengguna di dalam sistem ini. Kategori tersebut ialah

  1. Pemohon

  2. Kerani PTJ

  3. Pegawai Pengesahan

  4. Pegawai Pelulus

  5. Pejabat Bursar

  6. Pentadbir Sistem (Admin Sistem)

  Terdapat juga status permohonan yang perlu diketahui oleh pemohon, kerani PTJ, Pegawai Pengesahan, Pegawai Pelulus, Pejabat Bursar dan Pentadbir Sistem

  iaitu :

  Bil Kod Status Ringkasan Kod Status Keterangan Kod Status Peringkat

  1. PN BARU PEMOHON TELAH MENGHANTAR (SUBMIT) KEPADA KERANI PTJ. Pemohon

  2. PI TIDAK LENGKAP PEMOHON TIDAK MELENGKAPKAN PEMOHONAN ATAU

  PEMOHONAN BELUM DISUBMIT KEPADA KERANI PTJ.

  Pemohon

  3. KC TELAH DISEMAK KERANI PTJ TELAH MEMBUAT SEMAKKAN. Kerani PTJ

  4. KR DIPULANGKAN KEPADA PEMOHON KERANI PTJ PULANGKAN SEMULA KEPADA PEMOHON. Kerani PTJ

  1. SR TIDAK DISAHKAN PEGAWAI PENGESAH TIDAK MENGESAHKAN PEMOHONAN. Pegawai Pengesah

  2. SV TELAH DISAHKAN PEGAWAI PENGESAH TELAH MENGESAHKAN PEMOHONAN. Pegawai Pengesah

  3. LA TELAH DILULUSKAN PEGAWAI PELULUS TELAH MEMBERI KELULUSAN. Pegawai Pelulus

  4. LR TIDAK DILULUSKAN PEGAWAI PELULUS TIDAK MEMBERI KELULUSAN. Pegawai Pelulus

 • 8

  3.0 MODUL PEMOHON : PAPARAN UTAMA.

  1.Menu yang tersendiri :

  - Dashboard (Default Page).

  - Peranan : PEMOHON.

  - Borang Pemohonan

  - Semakan Baki

  - Panduan Pengguna

  2.Profil staf berdasarkan kerja

  hakiki.

  3.Senarai Pemohonan yang

  memaparkan senarai RO dengan

  fungsi Tindakan (Lihat borang RO),

  Mencetak ; dan Klon (mengambil

  RO sedia ada untuk digunakan

  semula.

  1

  2

  3

 • 9

  4.0 MODUL PEMOHON : BORANG PERMOHONAN.

  1.Klik Borang Permohonan

  2.Masukkan no telefon.

  3. Tarikh Mohon. (default)

  4. Tarikh Diperlukan.

  5. Masukkan keterangan

  perolehan.

  6. Masukkan kuantiti

  perolehan.

  7. Anggaran harga tanpa GST

  (Seunit).

  8. Anggaran harga tanpa GST.

  9. Klik jika melibatkan harga

  GST.

  10. Klik Tambah jika ada

  penambahan perolehan atau

  keterangan.

  1

  2 3

  4

  5

  6

  7

  8 9

  10

 • 10

  11. Amaun Dengan GST (Jika

  ada), Jumlah Amaun Dengan

  GST ; dan Jumlah tanpa GST.

  12. Pilih Pusat Kos yang

  terlibat dan secara automatik

  pada pada maklumat PTJ

  yang berkaitan akan

  dipaparkan.

  13. Masukkan Vot

  Peruntukkan.

  14. Masukkan SEBAB-SEBAB

  DIPERLUKAN.

  15. Klik Simpan untuk

  menyimpan maklumat. Nota:

  Maklumat tidak akan

  dihantar (submit) ke kerani

  PTJ dan maklumat masih

  boleh dikemaskini.

  16. Klik Hantar untuk

  menyimpan maklumat dan

  menghantar (submit) ke

  kerani PTJ.

  16. Klik Batal jika tidak mahu

  meneruskan perolehan ini.

  12

  13

  14

  15

  16

  11

  17

 • 11

  5.0 MODUL KERANI PTJ : PAPARAN UTAMA.

  1.Menu yang tersendiri :

  - Dashboard (Default Page).

  - Peranan : KERANI.

  - Tukar Peranan: PEMOHON.

  - Laporan.

  - Semakan Baki.

  - Panduan Pengguna.

  2.Profil staf berdasarkan kerja

  hakiki.

  3.Senarai Pemohonan yang

  memaparkan senarai RO dari

  pemohon.

  4. Carian No RO.

  5.Klik ikon Tindakan untuk

  melihat RO yang di submit oleh

  pengguna.

  6.Klik ikon mencetak untuk

  membuat cetakan.

  1

  3

  2

  6

  5

  4

 • 12

  6.0 MODUL KERANI PTJ : SEMAKAN BORANG PERMOHONAN.

  Bagi tujuan semakan, klik ikon

  Tindakan untuk melihat RO yang

  di submit oleh pengguna.

  1.Klik ikon UNTUK SEMAKAN bagi

  meneruskan proses perolehan

  ini. Paparan seterusnya akan

  dipaparkan.

  2.Klik ikon TIDAK DISAHKAN

  untuk TIDAK meneruskan proses

  perolehan ini. Satu mesej

  ULASAN dipaparkan dan

  maklumat perlu diisi.Proses

  perolehan tamat dengan status

  di pemohon DIPULANGKAN

  KEPADA PEMOHON.

  1

  2

 • 13

  Klik ikon UNTUK SEMAKAN bagi

  proses seterusnya.

  1.Masukkan Nama Pembekal.

  Maklumat ID Pembekal, Alamat1,

  Alamat2, Alamat3 dan Alamat4

  dipaparkan secara automatik.

  2.Masukkan maklumat yang

  diperlukan.

  3. Masukkan PC Distribution (jika

  ada). Klik ikon bagi

  penambahan PC Distribution.

  Tekan dan keterangan akan

  keluar secara automatik.

  4.Masukkan GL Distribution (jika

  ada). Klik ikon bagi

  penambahan GL Distribution.

  Tekan dan keterangan akan

  keluar secara automatik.

  5.Klik ikon OK untuk tujuan

  simpan.

  6.Klik ikon CANCEL untuk tidak

  meneruskan proses.

  1

  2

  6

  5

  3

  4

 • 14

  7.0 MODUL PENGESAHAN : PAPARAN UTAMA.

  1.Menu yang tersendiri :

  - Dashboard (Default Page).

  - Peranan : PEGAWAI PENGESAH.

  - Tukar Peranan: PEMOHON.

  - Semakan Baki.

  - Panduan Pengguna.

  2.Profil staf berdasarkan kerja

  hakiki.

  3.Senarai Pemohonan yang

  memaparkan senarai RO dari

  pemohon yang telah disemak oleh

  kerani PTJ.

  4. Carian No RO.

  5.Klik ikon Tindakan untuk melihat

  RO yang disahkan oleh kerani PTJ.

  1

  3

  2

  5

  4

 • 15

  8.0 MODUL PENGESAHAN : PENGESAHAN PEGAWAI PENGESAH.

  Bagi tujuan Pengesahan :

  1.Buat pilihan

  2.Jika pilihan adalah ,

  kotak ulasan akan dipaparkan dan

  masukkan ulasan.

  2.Klik ikon .

  1

  3

  2

 • 16

  9.0 MODUL KELULUSAN : PAPARAN UTAMA.

  1.Menu yang tersendiri :

  - Dashboard (Default Page).

  - Peranan : PEGAWAI PELULUS.

  - Tukar Peranan: PEMOHON.

  - Semakan Baki.

  - Panduan Pengguna.

  2.Profil staf berdasarkan kerja

  hakiki.

  3.Senarai Pemohonan yang

  memaparkan senarai RO dari

  pemohon yang telah disemak oleh

  kerani PTJ.

  4. Carian No RO.

  5.Klik ikon Tindakan untuk melihat

  RO yang disahkan oleh Pegawai

  Pengesah.

  1

  3

  2

  5

  4

 • 17

  10.0 MODUL KELULUSAN : KELULUSAN PEGAWAI PELULUS.

  Bagi tujuan Kelulusan :

  1.Buat pilihan

  2.Jika pilihan adalah ,

  kotak ulasan akan dipaparkan dan

  masukkan ulasan.

  2.Klik ikon .

  1

  3

  2

 • 18

  11.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PENGGUNA MENU ADMIN SISTEM.

  Modul Tetapan : Daftar Pengguna

  hanya terdapat pada peranan

  ADMIN SISTEM sahaja.

  1.Klik pada

  dan ikon akan

  dipaparkan.

  2. Klik ikon

  dan paparan utama Daftar

  Pengguna akan dipaparkan.

  1

  2

 • 19

  12.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PENGGUNA PAPARAN UTAMA.

  Modul Tetapan : Daftar Pengguna

  hanya terdapat pada peranan ADMIN

  SISTEM sahaja.

  1.Carian no staf

  dan klik bagi tujuan carian dan

  pendaftaran pengguna yang akan

  diberi peranan. Bagi peranan

  PEMOHON tidak perlu didaftarkan

  kerana maklumat diambil dari staf

  yang aktif.

  2. Carian Pendaftaran Pengguna yang

  telah didaftarkan.

  3.Senarai Pendaftaran Pengguna

  yang telah didaftarkan.

  4.Tindakan bagi mengemaskini

  maklumat berkaitan Peranan,

  Jabatan dan Status.

  Nota : Tiada fungsi hapus (delete)

  dalam modul tetapan ini.

  1

  3

  4

  2

 • 20

  13.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PENGGUNA PENDAFTARAN PENGGUNA.

  Modul Tetapan : Daftar Pengguna

  hanya terdapat pada peranan ADMIN

  SISTEM sahaja.

  1.Masukkan no staf

  dan klik ikon .

  2. Maklumat staf akan dipaparkan.

  3. Pilih peranan.

  4. Pilih Jabatan.(Jika PTJ tiada

  Jabatan, pilih nama PTJ.

  5.Klik ikon .

  Nota : Jika carian no staf telah wujud

  di dalam sistem ini, HANYA

  maklumat staf sahaja yang akan

  dipaparkan.

  1

  3

  4

  2

  5

 • 21

  14.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PENGGUNA KEMASKINI DAFTAR PENGUNA.

  Modul Tetapan : Daftar Pengguna

  hanya terdapat pada peranan ADMIN

  SISTEM sahaja.

  1.Klik ikon pada ruang TINDAKAN.

  2.Maklumat staf akan dipaparkan.

  3.Kemaskini peranan.

  4.Kemaskini Jabatan.

  5.Kemaskini Status.

  6. Klik ikon untuk

  menyimpan maklumat yang telah

  dibuat perubahan.

  Nota : Tiada fungsi hapus (delete)

  dalam modul tetapan ini.

  1

  3

  4

  2

  5

  6

 • 22

  15.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PUSAT KOS MENU ADMIN SISTEM.

  Modul Tetapan : Daftar Pusat Kos

  hanya terdapat pada peranan

  ADMIN SISTEM sahaja.

  1.Klik pada

  dan ikon akan

  dipaparkan.

  2. Klik ikon

  dan paparan utama Daftar Pusat

  Kos akan dipaparkan.

  1

  2

 • 23

  16.0 MODUL TETAPAN : DAFTAR PUSAT KOS PAPARAN UTAMA DAFTAR PUSAT KOS.

  Modul Tetapan : Daftar Pusat Kos

  hanya terdapat pada peranan ADMIN

  SISTEM sahaja.

  1.Carian no staf

  dan klik bagi tujuan carian dan

  pendaftaran pusat kos.

  2. Carian Daftar Pusat Kos yang telah

  didaftarkan kepada pengguna.

  3.Senarai Pendaftaran Pengguna

  yang telah didaftarkan.

  4.Tindakan bag...