Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ... de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Obert de Catalunya Quadre de caracterstiques del contracte de serveis que s’ha d’adjudicar

 • Published on
  25-May-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  Contracte de subministraments

  Procediment: obert

  Tramitaci: Ordinria aplicant mesures de gesti eficient dacord amb les mesures de gesti eficient en la tramitaci, establertes en larticle 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matria de contractaci pblica

  Ttol: LLICNCIES DE MATERIALS DOCENTS ADAPTATS A LA FORMACI A

  DISTNCIA

  Nmero expedient: 1/2018

  rgan de contractaci: Director del Centre

  Adrea postal: Avinguda del Parallel, 71-73, 08004 Barcelona

  Adrea internet: http://ioc.gencat.cat

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat1/56

  http://ioc.gencat.cat/

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  Quadre de caracterstiques del contracte de serveis que sha dadjudicar mitjanant procediment obert

  Nm. de lexpedient: 1/2018

  A. Objecte: Contracte de subministrament de llicncies ds de materials docentsadaptats a la formaci a distncia.

  Lots: x S La contractaci de llicncies ds de materials docents adaptats a la formaci a distncia,es divideix en els quatre lots segents:

  Lot 1. CFGS Administraci i finances Lot 2. CFGM Atenci a persones en situaci de dependncia Lot 3. CFGM Cures dAuxiliar dInfermeria Lot 4. CFGS Integraci social Lot 5. CFGM Emergncies Sanitries

  Es licita per contractar el subministrament de les llicncies dels segents mduls/crditsdels Cicles Formatius que sindiquen:LOT 1. CFGS Administraci i financesMdul 02. Gesti de la documentaci jurdica i empresarialMdul 04. Recursos humans i responsabilitat social corporativaMdul 07. Gesti de recursos humansMdul 08. Gesti financeraMdul 09. Comptabilitat i fiscalitatMdul 10. Gesti logstica i comercial

  LOT 2. CFGM Atenci a persones en situaci de dependnciaMdul 01. Organitzaci de latenci a les persones en situaci de dependnciaMdul 02. Atenci sanitriaMdul 03. Atenci higinicaMdul 04. Atenci i suport psicosocialMdul 05. Caracterstiques i necessitats de les persones en situaci de dependnciaMdul 06. TeleassistnciaMdul 07. Suport domiciliariMdul 09. Destreses socials

  LOT 3. CFGM Cures dAuxiliar dInfermeriaCrdit 2: L'sser hum davant la malaltia

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat2/56

  https://ioc.xtec.cat/educacio/fp/cfgm/atencio-sociosanitariahttps://ioc.xtec.cat/educacio/fp/cfgs/integracio-socialhttps://ioc.xtec.cat/educacio/fp/cfgm/atencio-sociosanitaria

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  Crdit 3: Benestar del pacient: necessitats d'higiene, reps i movimentCrdit 04. Cures bsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'sser humCrdit 06. Higiene del medi hospitalari i neteja del materialCrdit 07. Recolzament psicolgic al pacientCrdit 08. Educaci per a la salut

  LOT 4. CFGS Integraci socialMdul 04. Inserci sociolaboralMdul 06. Atenci a les unitats de ConvivnciaMdul 07. Suport a la intervenci EducativaMdul 08. Mediaci comunitria

  LOT 5. CFGM Emergncies SanitriesMdul 02: Logstica sanitria en emergnciesMdul 07: Suport psicolgic en situacions demergnciesMdul 08: Plans d'emergncia i dispositius de riscos previsiblesMdul 09: TeleemergnciesMdul 10: Anatomofisiologia i patologia bsica

  Lots 5

  Codi CPV: 48190000-6

  B. Dades econmiques

  B1. Determinaci del preu: el preu es fixa per preus unitaris.

  B2. Valor estimat del contracte: 89.595,97,- (euros) sense IVA.

  B3. Pressupost de licitaci:

  Import total: 89.595,97,- IVA excls 108.411,12- IVA incls

  Dividit en 5 lots, dacord amb el segent desglossament:

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat3/56

  https://ioc.xtec.cat/educacio/fp/cfgs/integracio-social

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  Imports unitaris, segons taules per cicles formatius:

  Lot 1. Llicncies del CFGS Administraci i finances

  Cicle formatiu Num.crdit/mdulNom

  crdit/mdulImportsense

  IVAIVA

  (21%)ImportambIVA

  TOTAL LLICNCIES TOTAL

  CFGS Administraci i finances

  M02

  Gesti de la documentaci jurdica i empresarial

  9,38 1,97 11,35 432 4.052,16

  CFGS Administraci i finances

  M04Recursos humans i responsabilitat social corporativa

  9,38 1,97 11,35 716 6.716,08

  CFGS Administraci i finances

  M07 Gesti de recursos humans 9,92 2,08 12,00 469 4.652,48

  CFGS Administraci i finances

  M08 Gesti financera 9,92 2,08 12,00 539 5.346,88

  CFGS Administraci i finances

  M09 Comptabilitat i fiscalitat 9,92 2,08 12,00 301 2.985,92

  CFGS Administraci i finances

  M10 Gesti logstica i comercial 9,71 2,04 11,75 414 4.019,94

  TOTAL (senseIVA) 27.773,46

  IVA (21%) 5.832,43TOTAL (IVA incls) 33.605,89

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat4/56

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  LOT 2. CFGM Atenci a persones en situaci de dependncia

  Cicle formatiu Num.crdit/mdul Nom crdit/mdulImportsense

  IVAIVA

  (21%)ImportambIVA

  TOTAL LLICNCIES TOTAL

  CFGM Atenci apersones en situaci de dependncia

  M01

  Organitzaci de latenci a les persones en situaci de dependncia

  14,05 2,95 17,00 98 1.376,90

  CFGM Atenci apersones en situaci de dependncia

  M02 Atenci sanitria 14,88 3,12 18,00 46 684,48

  CFGM Atenci apersones en situaci de dependncia

  M03 Atenci higinica 14,05 2,95 17,00 70 983,50

  CFGM Atenci apersones en situaci de dependncia

  M04 Atenci i suport psicosocial 14,88 3,12 18,00 89 1.324,32

  CFGM Atenci apersones en situaci de dependncia

  M05

  Caracterstiques i necessitats de les persones en situaci de dependncia

  14,88 3,12 18,00 154 2.291,52

  CFGM Atenci apersones en situaci de dependncia

  M06 Teleassistncia 13,22 2,78 16,00 109 1.440,98

  CFGM Atenci apersones en situaci de dependncia

  M07 Suport domiciliari 14,88 3,12 18,00 53 788,64

  CFGM Atenci apersones en situaci de dependncia

  M09 Destreses socials 14,05 2,95 17,00 72 1.011,60

  TOTAL(sense IVA) 9.901,94

  IVA (21%) 2.079,41TOTAL( IVA incls) 11.981,35

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat5/56

  https://ioc.xtec.cat/educacio/fp/cfgm/atencio-sociosanitaria

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  LOT 3. CFGM Cures dAuxiliar dInfermeria

  Cicle formatiu Num.crdit/mdulNom

  crdit/mdulImportsense

  IVAIVA

  (21%)ImportambIVA

  TOTAL LLICNCIES TOTAL

  CFGM Cures dauxiliar dinfermeria

  C02 L'sser hum davant la malaltia 5,99 1,26 7,25 575 3.444,25

  CFGM Cures dauxiliar dinfermeria

  C03

  Benestar del pacient: necessitats d'higiene, reps i moviment

  5,99 1,26 7,25 316 1.892,84

  CFGM Cures dauxiliar dinfermeria

  C04

  Cures bsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'sser hum

  9,71 2,04 11,75 333 3.233,43

  CFGM Cures dauxiliar dinfermeria

  C06Higiene del medi hospitalari i neteja del material

  9,71 2,04 11,75 570 5.534,70

  CFGM Cures dauxiliar dinfermeria

  C07Recolzament psicolgic al pacient

  9,71 2,04 11,75 454 4.408,34

  CFGM Cures dauxiliar dinfermeria

  C08 Educaci per a la salut 10,33 2,17 12,50 424 4.379,92

  TOTAL(sense IVA) 22.893,48

  IVA (21%) 4.807,63TOTAL( IVA incls) 27.701,11

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat6/56

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  LOT 4. CFGS Integraci social

  Cicleformatiu

  Num.crdit/mdul

  Nomcrdit/mdul

  Importsense

  IVAIVA

  (21%)Import

  amb IVATOTAL LLICNCIES TOTAL

  CFGS Integraci social

  M04 Inserci sociolaboral 13,22 2,78 16,00 165 2181,3

  CFGS Integraci social

  M06Atenci a les unitats deConvivncia

  13,22 2,78 16,00 319 4217,18

  CFGS Integraci social

  M07Suport a la intervenciEducativa

  12,04 2,53 14,57 201 2420,04

  CFGS Integraci social

  M08 Mediaci comunitria 12,04 2,53 14,57 374 4502,96

  TOTAL (sense IVA) 13.321,48

  IVA (21%) 2.797,51TOTAL ( IVA incls) 16.118,99

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat7/56

  https://ioc.xtec.cat/educacio/fp/cfgs/integracio-social

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  LOT 5. CFGM Emergncies sanitries

  C. Existncia de crdit: SI

  C2. Expedient dabast pluriennal: S (amb acord del director de lIOC)

  Distribuci de les anualitats: 2018:.......39.042,60 2019:....... 50.553,37

  C3. rgan destinatari de la factura: Institut Obert de Catalunya

  D. Durada del contracte / termini dexecuci: de Juny del 2018 a desembre del 2019.

  E. Tramitaci de lexpedient i procediment dadjudicaci

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat8/56

  Cic

  le fo

  rmat

  iu

  Num

  . cr

  dit/m

  dul

  Nom

  cr

  dit/m

  dul

  Impo

  rt s

  ense

  IVA

  IVA

  (21%

  )

  Impo

  rt a

  mb

  IVA

  TOTA

  L LL

  ICN

  CIE

  S

  TOTA

  L

  M02 16,00 3,36 19,36 241 3.855,09

  M07 16,00 3,36 19,36 162 2.591,31

  M08 16,00 3,36 19,36 231 3.695,13

  M09 Teleemergncies 16,00 3,36 19,36 165 2.640,00

  M010 17,00 3,57 20,57 172 2.924,09TOTAL (sense IVA) 15.705,61IVA (21%) 3.298,18

  TOTAL ( IVA incls) 19.003,79

  CFGM Emergncies sanitries

  Logstica sanitria en emergncies

  CFGM Emergncies sanitries

  Suport psicolgic en situacions demergncies

  CFGM Emergncies sanitries

  Plans d'emergncia i dispositius de riscos Previsibles

  CFGM Emergncies sanitriesCFGM Emergncies sanitries

  Anatomofsiologia i patologia bsica

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  Ordinria Procediment obert, dacord amb les mesures de gesti eficient en la tramitaci,establertes en larticle 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matria de contractaci pblica

  F. Solvncia i classificaci empresarial:

  F1. Solvncia: Lempresa licitadora ha dacreditar la suficient solvncia econmica i financera i tcnica o professional, dacord amb el que sestableix alannex 2 daquest plec.

  G. Altra documentaci que les empreses licitadores han de presentar: No es requereix.

  H. Garantia provisional: No es requereix.

  I. Altra documentaci que han de presentar els adjudicataris proposats: No es requereix.

  J. Garantia definitiva: 5% de limport dadjudicaci IVA excls.

  K. Condicions especials dexecuci: les detallades a lannex 6 daquest plec:

  L. Subcontractaci: No

  M. Revisi de preus: No s procedent.

  N. Termini de garantia: Durant tota lexecuci del contracte.

  O. Admissi de variants: No

  Elements objecte de variant i condicions:

  P. Modificacions:

  S, dacord amb el que estableix lannex 8 daquest plec.

  Q. Contingut del sobre A (documentaci general): La que es requereix a la clusula 9.5 daquest plec.

  R. Responsable del contracte: Administraci, Institut Obert de Catalunya

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat9/56

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  Plec de clusules administratives particulars que regeix el contracte de serveis que sha dadjudicar mitjanant procediment obert, dacord amb les mesures de gesti eficient en la tramitaci, establertes en larticle 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matria de contractaci pblica

  I. Disposicions generals

  Primera. Objecte del contracte

  1.1. Descripci: Lobjecte del contracte s el descrit a lapartat A del quadre decaracterstiques.

  1.2. Estructura del contracte: Els lots sidentifiquen a lapartat A del quadre decaracterstiques.

  Lobjecte del contracte admet el fraccionament en lots; les empreses licitadores podenparticipar en la realitzaci independent de cada lot.

  1.3. Lexpressi de la codificaci corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Com deContractes (CPV) s la que consta a lapartat A del quadre de caracterstiques.

  Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idonetat del contracte

  Les necessitats administratives que cal satisfer mitjanant el contracte, aix com laidonetat del seu objecte, sn les que consten en el plec de prescripcions tcniques.

  Tercera. Dades econmiques del contracte

  3.1. El sistema per a la determinaci del preu del contracte s el que sindica a lapartatB.1 del quadre de caracterstiques

  3.2. El valor estimat del contracte sassenyala a lapartat B.2 del quadre decaracterstiques.

  3.3 El pressupost de licitaci es determina a lapartat B.3 del quadre de caracterstiques.Aquest s el preu mxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitaci delcontracte.

  Quan lobjecte del contracte es divideixi en lots, el pressupost dels lots sindicar tamb alapartat B.3 del quadre de caracterstiques.

  El preu del contracte ha dincloure, com a partida independent, limpost sobre el valorafegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cnons dequalsevol tipus que siguin daplicaci, aix com totes les despeses que soriginin com aconseqncia de les obligacions establertes en aquest plec que shan de complir durantlexecuci del contracte.

  Contracte subministraments. Procediment obert simplificat10/56

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya

  Quarta. Existncia de crdit

  Shan complert tots els trmits reglamentaris per assegurar lexistncia de crdit per alpagament de lobjecte del contracte. La partida pressupostria a la qual simputa aquestcrdit s la que sesmenta a lapartat c.1 del quadre de caracterstiques.

  Si el contracte es formalitza en lexercici pressupostari anterior al de linici de la sevaexecuci, ladjudicaci quedar sotmesa a la condici suspensiva dexistncia de crditadequat i suficient per finanar les obligacions derivades del contracte en lexercicipressupostari corresponent.

  Quan el termini dexecuci del contracte comprengui ms dun exercici pressupostari isautoritzi la despesa amb abast pluriennal sha de fer constar a lapartat C2 del quadrede caracterstiques.

  Lrgan que tramita el pagament de la factura s el que sestableix a lapartat C3 delquadre de caracterstiques.

  La Intervenci General s lrgan administratiu amb competncies en matria decomptabilitat pblica.

  Cinquena. Termini de durada del contracte

  La durada o termini dexecuci del contracte s el que sestableix a lapartat D del quadrede caracterstiques. El termini total i els terminis parcials sn els que es fixen en elprograma de treball que, si escau, saprovi. Els terminis comencen a comptar des del diaque sestipuli en el contracte.

  El contracte podr ser prorrogat de mutu acord entre les parts, si aix sindica a lapartat Ddel quadre de caracterstiques.

  Sisena. Tramitaci de lexpedient, procediment dadjudicaci i utilitzaci de mitjanselectrnics

  La forma de tramitaci de lexpedient i el procediment dadjudicaci del contracte sn elsque es disposen a lapartat E del quadre de caracterstiques.

  En cas que la tramitaci sigui declarada durgncia, els terminis establerts per a lalicitaci, adjudicaci i formalitzaci del contracte es reduiran a la meitat, dacord amblarticle 112.2 b. del Text refs de la llei de contractes del sector pblic (TRLCSP).

  Dacord amb les previsions establertes per la disposici addicional quinzena i setzenadel TRLCSP, pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzaci demitjans electrnics, informtics i telemtics en la contractaci de lAdministraci de laGeneralitat, i pel Decret 56/2009, de 7 dabril, per a limpuls dels mitjans electrnics alAdministraci de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de trmits, actuacions inotificacions que es facin durant la fase de licitaci i adjudicaci i durant la vignciada...

Recommended

View more >