72
2015./2016. Godišnji plan i program Osnovna škola Matija Antun Reljković Školska godina 2015./2016. Cerna 15. rujan 2015. OSNOVNA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ

Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

2015./2016.

Godišnji plan i program Osnovna škola

Matija Antun Reljković

Školska godina 2015./2016.

Cerna 15. rujan 2015. OSNOVNA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ

Page 2: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

1

Sadržaj: Sadržaj: ................................................................................................................................................. 1

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI ................................................................................................................... 3

1. PODACI O UVJETIMA RADA .............................................................................................................. 4

1.1. Podaci o upisnom području ...................................................................................................... 4

1.2. Unutrašnji školski prostori ....................................................................................................... 4

1.3. Školski okoliš ............................................................................................................................. 5

1.4. Športska dvorana ..................................................................................................................... 5

1.5. Knjižni fond škole ...................................................................................................................... 5

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA ..................................... 6

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ................................................................................. 6

2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave ................................................................................ 6

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave ............................................................................ 6

2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ....................................................................... 7

2.1.4. Podaci o ostalim radnicima škole ...................................................................................... 8

2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole .............................................. 9

2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave...................................................... 9

2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ................................................ 10

2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole .................................. 13

2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ........................................................... 13

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ...................................................................................................... 14

3.1. Organizacija smjena ................................................................................................................ 14

3.2. Godišnji kalendar rada ............................................................................................................ 15

3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela .............................................................................. 16

3.4. Podaci o broju učenika i razrednih odjela ............................................................................... 17

3.4.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ............................................... 17

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- ........................................ 18

OBRAZOVNOG RADA .......................................................................................................................... 18

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima............... 18

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada .................... 19

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ....................................................... 19

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ................................................... 20

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ..................................................... 21

4.2.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavnih aktivnosti ........................................ 22

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ............................... 23

5.1. Plan rada ravnatelja ................................................................................................................ 23

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga ................................................................................. 26

5.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa ................................................................................. 48

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara ............................................................................... 51

5.5. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila ..................................................... 58

5.5.1. Neposredni rad s učenicima............................................................................................. 58

5.5.2. Poslovi koji proizlaze iz neposrednog rada s učenicima .................................................. 58

5.5.3. Stručno usavršavanje ....................................................................................................... 59

5.5.4. Rad u stručnom povjerenstvu škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika (predsjednik povjerenstva) ........................................................................................... 59

5.5.5. Ostali poslovi .................................................................................................................... 59

5.6. Plan rada tajništva ................................................................................................................... 60

5.7. Plan rada računovodstva ......................................................................................................... 61

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ..................................................................... 62

Page 3: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

2

6.1. Plan rada Školskog odbora ...................................................................................................... 62

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća i Razrednih vijeća ....................................................................... 62

6.3. Plan rada Vijeća roditelja ........................................................................................................ 63

6.4. Plan rada Vijeća učenika ......................................................................................................... 63

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA .............................................................. 64

7.1. Stručno usavršavanje u školi ................................................................................................... 64

7.1.1. Stručna vijeća ................................................................................................................... 64

7.2. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja ....................................................................... 64

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG ............................... 65

RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ........................................................................................ 65

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti ............................................................................................. 65

8.1.1. Razredna nastava ............................................................................................................. 65

8.1.2. Predmetna nastava .......................................................................................................... 65

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika ............................................................................. 66

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole .................................... 66

8.4. Školski preventivni programi .................................................................................................. 66

8.4.1. Uvod ................................................................................................................................. 67

8.4.2. Ciljevi ................................................................................................................................ 67

8.4.3. Oblici rada ........................................................................................................................ 67

8.4.4. Aktivnosti špp-a:............................................................................................................... 68

8.4.5. Aktivnosti usmjerene na roditelje/staratelje ................................................................... 68

8. 4. 6. Aktivnosti usmjerene na učitelje .................................................................................... 69

9. PRILOZI ........................................................................................................................................... 71

Page 4: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

3

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA

Adresa škole: Šetalište dr. Franje Tuđmana 3, 32272 Cerna

Županija: Vukovarsko-srijemska

Telefonski broj: 032/843-788

Broj telefaksa: 032/844-949

Internetska pošta: [email protected]

Internetska adresa: www.os-mareljkovic-cerna.skole.hr

Šifra škole: 16-422-001

Matični broj škole: 03307794

OIB: 27935656585

Škola vježbaonica za: -

Ravnatelj škole: Ilija Grgić

Voditelj područne škole: Mato Bošković

Ukupan broj učenika: 430

Broj učenika u razrednoj nastavi: Matična 172, Područna: 43, Ukupno: 215 učenika

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 215

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 17

Broj učenika u produženom boravku: ----

Broj učenika putnika: 49

Ukupan broj razrednih odjela: 21 + 1 kombinirani

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 19

Broj razrednih odjela u područnoj školi: 2 + 1 kombinirani

Broj razrednih odjela RN-a: 10 +1 kombinirani

Broj razrednih odjela PN-a: 11

Broj smjena: 2

Početak i završetak svake smjene: I. 7:30 – 12:30 II. 12:45 – 17:50

Broj radnika: 59

Broj učitelja predmetne nastave: 30

Broj učitelja razredne nastave: 13

Broj učitelja u produženom boravku: -

Broj stručnih suradnika: 5

Broj ostalih radnika: 11

Broj nestručnih učitelja: 3

Broj pripravnika: 4

Broj polaznika stručnog osposobljavanja 1

Broj mentora i savjetnika: 2

Broj voditelja ŽSV-a: 2

Broj računala u školi: 35

Broj specijaliziranih učionica: 9

Broj općih učionica: 5

Broj športskih dvorana: 1

Broj športskih igrališta: 1

Školska knjižnica: 1

Školska kuhinja: 1

Page 5: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

4

1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. Podaci o upisnom području

U okviru upisnog područja potrebno je obratiti pažnju na elemente kao što su: - jesu li provedene izmjene u mreži škola na vašem području, granice upisnog područja - osvrt na veličinu i karakteristike školskog područja (raspršenost naselja, prometna povezanost i sl.)

1.2. Unutrašnji školski prostori

Funkcionalnost školskog prostora (broj klasičnih učionica, specijaliziranih učionica, knjižnice, informatičke učionice), opće opreme te eventualne teškoće u ostvarivanju odgojno-obrazovnih zadaća i programa kojima su uzrok prostorni uvjeti ili oprema, što bitno nedostaje u odnosu na normative u Pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

knjižnica, dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina

u m2 Broj

Veličina u m2

Opća opremljenost

Didaktička Opremljenost

RAZREDNA NASTAVA

1. razred 2 124

2. razred 2 120

3. razred 1 60

4. razred 2 95

Ukupno razredna nastava 7 399

PREDMETNA NASTAVA

Hrvatski jezik 1 62 1 20

Likovna kultura 1 62 1 18

Glazbena kultura i Vjeronauk 1 62 1 20

Strani jezik 1 62 1 21

Matematika 1 62 1 20

Priroda i biologija 1 62 1 17

Kemija 1 62 1 20

Fizika i Tehnička kultura 1 62 1 20

Geografija i Povijest 1 62 1 18

Informatika 1 66

Ukupno predmetna nastava 10 624

Knjižnica 1 50

Dvorana za priredbe 1 125

Zbornica 1 65

Uredi 6 120

Arhiva 1 35

Učionica za predškolu 1 35

Kuhinja i pomoćni prostor 1 82

Ostalo 1164

UKUPNO 2873

PODRUČNA ŠKOLA 1 408

Page 6: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

5

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.3. Školski okoliš

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

1. Sportsko igralište

1000 Dobro

2. Zelene površine

15368 Dobro

U K U P N O 16368

1.4. Športska dvorana

Naziv Veličina u m²

1. Športska velika dvorana 1288

2. Športska mala dvorana 199

3. Svlačionice i ostali prostor 1365

U K U P N O 2852

1.5. Knjižni fond škole

Unijeti podatke o knjižničnom fondu: broj naslova za učenike i učitelje.

KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD

Lektirni naslovi (I. – IV. razred) 73

Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) 602

Književna djela 2015

Stručna literatura za učitelje 278

Ostalo 58

U K U P N O

Page 7: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

6

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA

2015./ 2016. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Mentor-savjetnik

Godine staža

1. NIKOLA BERAĆ 1983. Diplomirani učitelj VSS - 7

2. INES GRABOVAC 1972. Nastavnik razredne nastave VŠS - 14

3. SNJEŽANA IVANKOVIĆ 1960.

Nastavnik razredne nastave

VŠS

- 34

4. MARIJA BABIĆ 1976. Diplomirani učitelj VSS 12

5. ZDENKA KAMENICKI 1963. Nastavnik razredne nastave VŠS - 29

6. ANITA KRZNARIĆ 1975. Diplomirani učitelj VSS - 15

7. EVA MARKUŠ 1957. Nastavnik razredne nastave VŠS - 35

8. KATARINA JANKOVIĆ

1982.

Dipl. učitelj s pojačanim programom iz informatike

VSS

-

7

9. ANA SOFTA 1955. Nastavnik razredne nastave VŠS - 33

10. INKA SVIRČEVIĆ 1972. Nastavnik razredne nastave VŠS 19

11. KRISTINA KARLUŠIĆ 1985. Diplomirani učitelj VSS - 4

12. IVANA GRGIĆ 1990. Magistra primarnog obrazovanja - 0

13. MATEA PAVLOVIĆ 1991. Magistra primarnog obrazovanja VSS - 0

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

Red. Br.

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Predmet(i) koji(e)

predaje

Mentor-savjetnik

Godine staža

1.

JELICA BARIŠIĆ

1981.

Profesor hrvatskog jezika i književnosti i

engleskog jezika i književnosti

VSS

ENGL. JEZIK

-

6

2. MARIJA BARUKČIĆ 1985. Dipl. teolog VSS VJERONAUK - 7

3. SVETLANA BAŠIĆ 1968. Prof. biologije i kemije VSS PRIRODA - 17

4. ŽELJKO BEGOVIĆ 1964. Akademski slikar VSS LIKOVNA K. - 15

5.

NEVENKA BERTIĆ

1977. Prof. hrv. jezika i

književnosti

VSS

HRVATSKI J.

Mentor

16

6. MARIJA BLESIĆ 1956. Prof. biologije VSS BIOL. – PRIR. - 37

7. IVANA BOGDANOVIĆ 1988. Magistra kineziologije VSS TZK - 0

8.

IVANA BOŠKOVIĆ

1981. Dipl. učitelj s

pojačanim programom iz engl. jez.

VSS

ENGLESKI J.

- 10

9. MATO BOŠKOVIĆ 1980. Prof. njem. j. i pov. VSS NJEMAČKI J. Mentor 10

10. DOMAGOJ BUJADINOVIĆ 1982. Prof. fiz. i tehn. kult. s

inform. VSS INFORMAT. - 9

11. IVANA BUJADINOVIĆ 1985. Prof. njem. j. i filozofije VSS NJEMAČKI

JEZIK - 6

Page 8: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

7

12. FRANJO ČOLAKOVAC 1978. Dipl. teolog VSS VJERONAUK - 11

13. SILVIJA GRUJIĆ 1964. Nast. matem. i fiz. VŠS MATEMAT. - 25

14. ANTO GUTIĆ 1966. Prvostupnik

novinarstva VŠS NJEMAČKI J. - 22

15. DOMAGOJ JANJIĆ 1986. Magistar prometa VSS TEHNIČKA K. - 0

16. JULIJANA JUKIĆ 1985. Prof. glazbene kulture VSS GLAZB. K. - 8

17. DINKA KALUĐER 1966. Dipl. ing. preh. teh VSS KEMIJA 10

18. ANTUN KOVAČEVIĆ 1954. Prof. pov. i geog. VŠS ZEMLJOPIS - 29

19. MARIO LOVRIĆ 1985. Prof. kineziologije VSS TZK - 6

20. SILVIO MATUŠINSKIJ 1987. Prvostupnik razredne

nastave VŠS ENGLESKI J. - 0

21. ANA MRKONJIĆ 1952. Nastav. fiz. i mat. VŠS MATEMAT. - 40

22. SLAVICA SALAK BALENOVIĆ 1986. Magistar likovnih

umjetnosti VSS LIKOVNA

KULTURA - 2

23. MARINA STIPIĆ 1987. Mag. edu. matem. i

informatike VSS MATEMAT. - 2

24. VERICA ŠPEHAR -VRATARIĆ 1966. Prof. hrv. jezika i knjiž. VSS HRVATSKI

JEZIK - 25

25.

TOMISLAV ŠUNJIĆ

1983. Prof. fizike i tehn. kulture s inform.

VSS

INFORM.-

FIZ.

-

7

26. IVANA TOPALOVIĆ 1981. Prof. kineziologije VSS TZK - 3

27. DRAGANA VALJAK 1980.

Dipl. učitelj s pojačanim programom

iz povijesti VSS POVIJEST - 10

28. LEOPOLD VOLF 1979. Diplomirani teolog VSS VJERONAUK - 12

29. JASNA ŽIVKOVIĆ 1969. Prof. hrv. j. i knjiž. VSS HRVATSKI J. - 22

2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Radno mjesto Mentor-savjetnik

Godine staža

1.

ILIJA GRGIĆ

1956.

Prof. fiz. s tehn. obrazovanjem

VSS

RAVNATELJ

- 35

2.

IVA JURIĆ

1979.

Profesor socijalni pedagog

VSS

DEFEKTOLOG

10

3.

IVANA MARKOVINOVIĆ 1982.

Prof. povijesti i pedagogije

VSS

PEDAGOG

- 7

4.

IRENA SRDANOVIĆ

1980.

Dipl. psiholog prof. VSS

PSIHOLOG

- 6

5.

SANJA KOVAČ ČIČKOVIĆ

1974.

Diplomirani knjižničar

VSS

KNJIŽNIČAR

-

10

6. JELENA BALIČEVIĆ 1989. Mag. eduk. Hrvatskog j. i knjiž.

VSS

KNJIŽNIČAR

- 1

Page 9: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

8

2.1.4. Podaci o ostalim radnicima škole

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj

stru. spreme Radno mjesto

Godine staža

1. MANDA BARIĆ 1959. Kuhar SSS KUHARICA 38

2. MARINA BILIĆ PAVLINOVIĆ 1984. Krojač SSS SPREMAČICA 7

3. MARIJA BULJEVIĆ 1976. Pravnik VŠS VODITELJ RAČUNOVOD.

19

4. KATA FUTAČ 1957. NKV NKV SPREMAČICA 8

5. DAMIR GRGIĆ 1982. Soboslikar-ličilac SSS DOMAR-LOŽAČ 10

6. IVANA KELAM 1986. Dipl. pravnik VSS TAJNIK ŠKOLE 3

7. MARINA MAJSTOROVIĆ 1973. Odjevni stručni

radnik SSS SPREMAČICA 12

8. EVA MITROVIĆ 1969. NKV NKV SPREMAČICA 18

9. SNJEŽANA STRUKAR 1970. NKV NKV SPREMAČICA 12

10. IVICA VINCETIĆ 1966. NKV NKV SPREMAČ 25

11. ANKICA ŽERAVICA 1960. NKV NKV SPREMAČICA 17

Page 10: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

Zaduženje u satima neposrednog rada s učenicima tjedno. Zaduženje treba biti u skladu s Zakonom. Potrebno je komentirati nestručno zastupljenu nastavu (ako je u školi ima) i druge probleme koji utječu na organizaciju i kvalitetu odgojno-obrazovnog programa.

Red. broj

Ime i prezime učitelja Razred Redovna nastava

Rad razrednika

Dopunska nastava

Dodatna nastava

INA Bonus

Čl. 36. KU Rad u produ.

boravku

Voditelj ŽSV

Ukupno neposred. rad

Ostali poslovi

UKUPNO

Tjedno Godišnje

1. INES GRABOVAC 1.A 16 2 1 - 1 1 21 19 40 1400

2. ANITA KRZNARIĆ 1.B 16 2 1 1 1 21 19 40 1400

3. EVA MARKUŠ 2.A 16 2 1 - - 2 - 21 19 40 1400

4. ANA SOFTA 2.B 16 2 1 1 - 1 - 21 19 40 1400

5. SNJEŽANA IVANKOVIĆ 3.A 16 2 1 1 - 1 - 21 19 40 1400

6. ZDENKA KAMENICKI 3.B 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1400

7. INKA SVIRČEVIĆ 4.A 15 2 1 1 1 - 20 20 40 1400

8. NIKOLA BERAĆ 4.B 15 2 1 1 1 - 20 20 40 1400

9. MATEA PAVLOVIĆ 1. i 3.Š 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1400

10. IVANA GRGIĆ 2.Š 16 2 1 1 1 21 19 40 1400

11. MARIJA BABIĆ 4.Š 15 2 1 1 1 - 20 20 40 1400

Page 11: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

Red. broj

Ime i prezime učitelja Predmet koji

predaje Razredn

ik

Razredniš

tvo

Razredn

a nastava

Predaje u razredima Redovn

a nastava

Izborna nastava

Ostali NO-OR (čl.

13.st.7. Prav.; čl.36., 40. i 52.

KU)

Dop. Dod. INA

Čl. 7. I 8. KU

Čl. 14. Pravilni

ka

Ukupno nepo. rad

UKUPNO

5. 6. 7. 8. Tjedno Godišnje

1. VERICA ŠPEHAR - VRATARIĆ

Hrvatski jezik

-

10 5 4 - 19 - - 1 1 1 23 40 1400

2. JASNA ŽIVKOVIĆ Hrvatski

jezik 8.B 2

- - 8 12 20 - - - 1 1

24 40 1400

3. NEVENKA BERTIĆ Hrvatski

jezik 6.A 2

- 10 - - 10 - - 1 -

13 20 700

4. ANA MRKONJIĆ Matematika - - 12 - 4 16 - 2 2 2 - 22 40 1400

5. SILVIJA GRUJIĆ Matematika 8A 2 - 12 8 20 - - 1 1 - 24 40 1400

6. MARINA STIPIĆ Matematika - 8 - - - 8 - - 1 1 - 10 16 560

7. DOMAGOJ JANJIĆ Tehnička kultura -

nestručan -

2 3 3 3 11 - - - - 1

12 24 840

8. TOMISLAV ŠUNJIĆ Fizika

Informatika 7.A 2

- -

- -

6 4

6 6

12 --

- 10

- - - 1

25 40 1400

9. DOMAGOJ BUJADINOVIĆ

Informatika 6.C 2

4 6 4 4 - 18 1 - - - 3 24 40 1400

10. DINKA KALUĐER

Kemija -

- - 6 6 12 - - 1 1 -

14 24 840

11. MARIJA BLESIĆ Priroda

Biologija -

1,5 -

6 -

- 6

- 6

7,5 12

- 2 - 1 1

23,5 40 1400

12. SVETLANA BAŠIĆ Priroda 1,5 - - - 1,5 - - - 1,5 3 105

13. DRAGANA VALJAK Povijest 7.B 2 4 4 6 6 20 - - - 1 1 24 40 1400

14. MATO BOŠKOVIĆ Povijest

Njemački jezik

6.B 2 4.ABŠ

6 - 4

2 6

- -

- -

2

- 16

3 - 1 -

24 40 1400

15. ANTO GUTIĆ Njemački j. –

nestručna zamjena

- - 6 6 - 12 - 1 1 -

14 25 875

Page 12: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

16. SILVIO MATUŠINSKIJ Engleski jezik –

nestručan -

2.AB 3.AB 4B

- 3 - - 13 - - 1 - -

14 27 945

17. IVANA BOŠKOVIĆ Engleski

jezik 5.B

1.AB 4.A

3 3 9 - 21 - - 1 1 -

25 40 1400

18. JELICA BARIŠIĆ Engleski

jezik 5.A 2

KŠ, 2.Š 4.Š

3 3 - 9 21 - - 1 1 -

25 40 1400

19. FRANJO ČOLAKOVAC Vjeronauk -

KŠ, 2.Š, 4.Š

4 6 - - - 16 - - - 1

17 32 1120

20. MARIJA BARUKČIĆ Vjeronauk 7.C

2

1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB

- - 6 - - 22 - - - 1

25 40 1400

21. LEOPOLD VOLF Vjeronauk - - - - 6 - 6 - - - 1 7 12 420

22. JULIJANA JUKIĆ Glazbena kultura

8.C 2 4.ABŠ 2 3 3 3 14 - 1 - - -

17 32 1120

23. ŽELJKO BEGOVIĆ Likovna kultura

-

2 2 - - 4 - - - - 1

5 8 280

24. SLAVICA SALAK BALENOVIĆ

Likovna kultura

-

- 1 3 3 7 - - - - 1

8 16 560

25. ANTUN KOVAČEVIĆ Geografija - 3 6 6 6 21 - 1 - 1 1 24 40 1400

26. IVANA BOGDANOVIĆ Tjelesna i

zdrav. Kultura

-

4 4 6 - 14 - - - - 1

15 28 980

27. MARIO LOVRIĆ Tjelesna i

zdrav. Kultura

-

- 2 - 6 8 - - - - 1

9 15 525

Page 13: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL
Page 14: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

13

2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka Radno mjesto

Radno vrijeme

(od – do)

Rad sa strankam

a (od – do)

Broj sati tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

1. ILIJA GRGIĆ

Prof. fizike s tehničkim

obrazovanjem

RAVNATELJ 07:00-13:30

17:00-18:30h

40 1400

2. IVA JURIĆ

Profesor socijalni pedagog

DEFEKTOLOG 7:30-13:30h

ili 12:00-18:00h

40 1400

3. IVANA

MARKOVINOVIĆ

Prof. povijesti i pedagogije

PEDAGOG 7:30-13:30h

ili 12:00-18:00h

40 1400

4. IRENA SRDANOVIĆ Dipl. psiholog,

prof. PSIHOLOG

7:30-13:30h ili 12:00-18:00h

40 1400

5. JELENA BALIČEVIĆ

Mag. eduk. hrvatskog j. i

knjiž.

KNJIŽNIČAR 09:00-15:00h

40 1400

2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red. broj

Ime i prezime Radnika

Struka Radno mjesto Radno

vrijeme (od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

1. MANDA BARIĆ Kuhar KUHARICA 7.00 - 15.00h 40 1400

2. MARINA BILIĆ PAVLINOVIĆ

Krojač SPREMAČICA 6:00-14:00 ili 13.30-21:30h

40 1400

3. MARIJA BULJEVIĆ Pravnik VODITELJ

RAČUNOVOD. 7.30-15.30h 40 1400

4. KATA FUTAČ NSS SPREMAČICA 6:00-14:00 ili 13.30-21:30h

40 1400

5. DAMIR GRGIĆ Soboslikar -ličilac DOMAR-LOŽAČ 6:00-14:00 ili 11.00-19.00h

40 1400

6. IVANA KELAM Dipl. pravnik TAJNIK ŠKOLE 7:30-15:30h 40 1400

7. MARINA

MAJSTOROVIĆ Odjevni stručni

radnik SPREMAČICA

6:00-14:00 ili 13.30-21:30h

40 1400

8. EVA MITROVIĆ NSS SPREMAČICA 6:00-14:00 ili 13:30-21:30h

40 1400

9. SNJEŽANA STRUKAR NSS SPREMAČICA 6:30-8:30

17:00-19:00h 20 700

10. IVICA VINCETIĆ NSS SPREMAČ 6:00-14:00 ili 13.30-21:30h

40 1400

11. ANKICA ŽERAVICA NSS SPREMAČICA 6:00-14:00 ili 13.30-21:30h

40 1400

Page 15: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. Organizacija smjena

Organizacija smjena s početkom i završetkom rada, međusmjenama, cjelodnevna nastava, produženi boravak, organizacija dežurstva po smjenama i raspored primanja roditelja za sve razredne odjele.

Raspored „R1“ - Prijepodne

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Prizemlje ŠUNJIĆ TOMISLAV BOŠKOVIĆ MATO

BOŠKOVIĆ IVANA GUTIĆ ANTO

JURIĆ IVA BLESIĆ MARIJA JANJIĆ DOMAGOJ

MARKOVINOVIĆ IVANA

Kat BARUKČIĆ MARIJA

ŠPEHAR–VRATARIĆ VERICA GRUJIĆ SILVIJA STIPIĆ MARINA

BUJADINOVIĆ DOMAGOJ KOVAČEVIĆ ANTUN

VALJAK DRAGANA SRDANOVIĆ IRENA

ŠPEHAR–VRATARIĆ VERICA JUKIĆ JULIJANA

Razredna nastava

BERAĆ NIKOLA KRZNARIĆ ANITA SVIRČEVIĆ INKA GRABOVAC INES ARNAUT MIRNA

Raspored „R1“ - Poslijepodne

Prizemlje SRDANOVIĆ IRENA

GUTIĆ ANTO MARKOVINOVIĆ IVANA

BLESIĆ MARIJA MATUŠINSKIJ SILVIJE

JURIĆ IVA KALUĐER DINKA BARIŠIĆ JELICA

Kat KOVAČEVIĆ ANTUN

MATUŠINSKIJ SILVIJE

MRKONJIĆ ANA ČOLAKOVAC FRANJO

ŽIVKOVIĆ JASNA SALAK–BALENOVIĆ

SLAVICA

BERTIĆ NEVENKA VOLF LEOPOLD

ČOLAKOVAC FRANJO MRKONJIĆ ANA

Razredna nastava

SOFTA ANA MARKUŠ EVA IVANKOVIĆ SNJEŽANA KAMENICKI ZDENKA SVI

Raspored „R2“ - Prijepodne

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Prizemlje BLESIĆ MARIJA

GUTIĆ ANTO MATUŠINSKIJ SILVIJE

JANJIĆ DOMAGOJ BOŠKOVIĆ MATO

BARIŠIĆ JELICA VOLF LEOPOLD

MARKOVINOVIĆ IVANA JURIĆ IVA

SRDANOVIĆ IRENA

Kat MRKONJIĆ ANA

ČOLAKOVAC FRANJO GRUJIĆ SILVIJA

BERTIĆ NEVENKA ŽIVKOVIĆ JASNA

VALJAK DRAGANA JUKIĆ JULIJANA

KOVAČEVIĆ ANTUN MRKONJIĆ ANA

Razredna nastava

KAMENICKI ZDENKA IVANKOVIĆ SNJEŽANA SVI SOFTA ANA MARKUŠ EVA

Raspored „R2“ - Poslijepodne

Prizemlje KALUĐER DINKA ŠUNJIĆ TOMISLAV JURIĆ IVA BLESIĆ MARIJA BOŠKOVIĆ IVANA

GUTIĆ ANTO

Kat BARUKČIĆ MARIJA

ŠPEHAR–VRATARIĆ VERICA SRDANOVIĆ IRENA

ČOLAKOVAC FRANJO ŠPEHAR–VRATARIĆ VERICA

KOVAČEVIĆ ANTUN STIPIĆ MARINA

SALAK–BALENOVIĆ SLAVICA BUJADINOVIĆ DOMAGOJ MARKOVINOVIĆ IVANA

Razredna nastava

KRZNARIĆ ANITA SVIRČEVIĆ INKA BERAĆ NIKOLA ARNAUT MIRNA GRABOVAC INES

Page 16: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

15

3.2. Godišnji kalendar rada

Mjesec Broj dana Blagdani i neradni

dani Dan škole, grada, općine, župe,

školske priredbe... radnih nastavnih

I. polugodište od 07.09. do 23.12.

2015. god.

IX. 22 17 9

X. 21 21 9

XI. 21 20 9

XII. 22 17 9

UKUPNO I. polugodište 86 75 36 Zimski odmor učenika

od 24.12.2015. do 10.01.2016. godine

II. polugodište od 11.01. do10.06.

2016. god.

I. 20 15 12

II. 21 21 8

III. 22 17 13 Proljetni odmor učenika

od 21.03. do 28.03.2016. godine

IV. 21 21 9

V. 221 20 10

VI. 19 8 10

VII. Ljetni odmor učenika od 13.06. 2016.

VIII.

UKUPNO II. polugodište 126 102 62

U K U P N O: 212 177 98

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE I DATUMI VAŽNI ZA RAD ŠKOLE

- rujan 2015. – lipanj 2016. – PROJEKT: ELEKTRONIČKO NASILJE - 29. rujna 2015. – DAN ŽUPE – Sv. Mihael Arkanđeo, zaštitnik župe Cerna

- 8. listopada 2015. - DAN NEOVISNOSTI - 5. listopada 2015. – DAN UČITELJA - 16. listopada 2015. – DAN KRUHA - 1. studenoga 2015. – SVI SVETI - 16. i 17. studenoga 2015. –POSJET VUKOVARU OSMIH RAZREDA - 13. studenoga 2015. – ODLAZAK NA INTERLIBER

- 25. i 26. prosinca 2015. - BOŽIĆNI BLAGDANI

- 21. ožujka – 25. ožujka 2016. – USKRSNI BLAGDANI

- 27. ožujka 2016. – USKRS

- 28. ožujka 2016. – USKRSNI PONEDJELJAK

- 1. svibnja 2016 – MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA - 9. svibnja 2016. – DAN EU - 27. svibnja 2016. – TIJELOVO - 30. svibnja 2016. – DAN SPORTA -lipanj 2016. – ŠKOLA U PRIRODI

- IZLETI, EKSKURZIJE

– MISA ZAHVALNICA

- 6. i 7. lipnja 2016. - UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

Page 17: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

16

3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

Razred učenika odjela djevoj-

čica ponav-

ljača

primjereni oblik

školovanja (uče. s rje.)

Prehrana Putnika U boravku Ime i prezime razrednika

užina objed 3 do

5 km 6 do

10 km cije. prod.

I. a 19 8 - - 1 - Ines Grabovac

I. b 21 11 - - - - Anita Krznarić

UKUPNO 40 2 19 - - 1 -

II. a 25 13 - - 1 - Eva Markuš

II. b 25 12 - - - - Ana Softa

UKUPNO 50 2 25 - - 1 -

III. a 16 8 - 1

- - Snježana Ivanković

III. b 17 8 - - - - Zdenka Kamenicki

UKUPNO 33 2 16 - 1 - -

IV. a 24 13 - 4 - - Inka Svirčević

IV. b 25 9 - 1 1 - Nikola Berać

UKUPNO 49 2 21 - 5 1 -

UKUPNO I.–IV.

172 8 81 6

3

V. a 16 11 - 1 3 Jelica Barišić

V. b 17 11 - - 2 Ivana Bošković

UKUPNO 33 2 22 - 1 5

VI. a 18 9 - 1 6 Nevenka Bertić

VI. b 15 9 - 1 2 Mato Bošković

VI. c 19 8 - -

4 Domagoj

Bujadinović

UKUPNO 52 3 26 2 12

VII. a 20 8 - 1 3 Tomislav Šunjić

VII. b 21 10 - 2 3 Dragana Valjak

VII. c 21 9 - 1 7 Marija Barukčić

UKUPNO 62 3 27 - 4 13

VIII. a 23 13 1 10 Silvija Grujić

VIII. b 23 11 1 3 Jasna Živković

- 13.lipnja – 2. rujna 2016. LJETNI PRAZNICI

- 22. lipnja 2016. – DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

- 25. lipnja 2016. – DAN DRŽAVNOSTI

- 28. I 29. lipnja 2016. – PODJELA SVJEDODŽBI UČENICIMA

- 5. kolovoza 2016. – DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

- 15. kolovoza 2016. – VELIKA GOSPA - 23. - 30. kolovoza 2016. – EKSKURZIJA 7. RAZREDA

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE – 1 dan

Page 18: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

17

VIII. c 22 10 - 1 3 - Julijana Jukić

UKUPNO 68 3 34 3 16

UKUPNO V. - VIII.

215 11 109 10

46

UKUPNO I. - VIII.

387 19 190 16

49

3.4. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

PODRUČNA ŠKOLA ŠIŠKOVCI

Razred Učenika Odjela Djevojčica Ponavljača

Primjereni oblik

školovanja (uč. s

rješenjem)

Prehrana Putnika U boravku

Ime i prezime razrednika Užina objed

3 do 5

km

6 do 10 km cije. prod.

1. 12 0,5 4 - - - - - - - - Matea Pavlović

UKUPNO 12 0,5 4 - - - - - - - -

2. 11 1 6 - - - - - - - - Ivana Grgić

UKUPNO 11 1 6 - - - - - - - -

3. 5 0,5 3 - - - - - - - - Matea Pavlović

UKUPNO 5 0,5 3 - - - - - - - -

4. 15 1 7 - 1 - - - - - - Marija Babić

UKUPNO 15 1 7 - 1 - - - -- - -

UKUPNO I. - IV. 43 2+1K 20 - 1 - - - - - -

3.4.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Navesti broj učenika za koje je rješenjem određen primjereni oblik rada.

Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Redoviti program uz individualizirane postupke

-

-

1

4

1

1

2

1

10

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke

-

-

-

2

-

1

2

2

7

Posebni program uz individualizirane postupke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 19: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

18

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno

planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski jezik 15 525 15 525 15 525 15 525 10 350 15 525 12 420 12 420 109 3815

Likovna kultura

3 105 3 105 3 105 3 105 2 70 3 105 3 105 3 105 23 805

Glazbena kultura

3 105 3 105 3 105 3 105 2 70 3 105 3 105 3 105 23 805

Engleski jezik 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 9 315 9 315 9 315 57 1995

Matematika 12 420 12 420 12 420 12 420 8 280 12 420 12 420 12 420 92 3220

Priroda - - - - - - - - 3 105 6 210 - - - - 9 315

Biologija - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420

Kemija - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420

Fizika - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420

Priroda i društvo

6 210 6 210 6 210 9 315 - - - - - - - - 27 945

Povijest - - - - - - - - 4 140 6 210 6 210 6 210 22 770

Geografija - - - - - - - - 3 105 6 210 6 210 6 210 21 735

Tehnička kultura

- - - - - - - - 2 70 3 105 3 105 3 105 11 385

Tjelesna i zdr. kultura

9 315 9 315 9 315 6 210 4 340 6 210 6 210 6 210 55 1925

UKUPNO: 48 1690 54 1890 54 1890 54 1890 44 1740 6 9

24 15

10 4

27 30

78 2730 485 16975

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

Page 20: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

19

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka V

jero

nau

k

Razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati T G

I. 52 3 F. Čolakovac, M. Barukčić 6 420

II. 64 2,5 F. Čolakovac, M. Barukčić 6 420

III. 39 3 F. Čolakovac, M. Barukčić 6 420

IV. 64 2,5 F. Čolakovac, M. Barukčić 6 420

UKUPNO I. – IV.

219 11 2 24 1680

Vje

ron

auk

V. 33 2 Franjo Čolakovac 4 280

VI. 54 3 Franjo Čolakovac 6 420

VII. 62 3 Marija Barukčić 6 420

VIII. 68 3 Leoplod Volf 6 420

UKUPNO V. – VIII. 217 11 3 22 1540

UKUPNO I. – VIII. 436 22 3 46 3220

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

Nje

mač

ki je

zik

Razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati T G

IV. 64 3 Mato Bošković 6 210

V. 33 2 Mato Bošković 4 140

VI. 54 3 Mato Bošković 6 210

VII. 62 3 Ivana Bujadinović 6 210

VIII. 68 3 Ivana Bujadinović 6 210

UKUPNO IV. – VIII.

281 14 2 28 980

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Info

rmat

ika

Razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati T G

V. 33 2 D. Bujadinović 4 140

VI. 54 3 T. Šunjić 6 210

VII. 62 4 D. Bujadinović, T. Šunjić 8 280

VIII. 68 5 D. Bujadinović, T. Šunjić 10 350

UKUPNO V. – VIII.

217 14 2 28 980

Page 21: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

20

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Red. broj

Nastavni predmet Razred grupa

Broj učenika

Planirani broj sati

Ime i prezime učitelja izvršitelja

T G

1. Hrvatski jezik 1.A 1 35 Ines Grabovac

2. Hrvatski jezik 1.B 1 35 Anita Krznarić

3. Hrvatski jezik 2.A 1 35 Eva Markuš

4. Hrvatski jezik 2.B 1 35 Ana Softa

5. Hrvatski jezik 3.A 1 35 Snježana Ivanković

6. Hrvatski jezik 3.B 1 35 Zdenka Kamenicki

7. Hrvatski jezik 4.A 1 35 Inka Svirčević

8. Hrvatski jezik 4.B 1 35 Nikola Berać

9. Hrvatski jezik 1.Š 1 35 Matea Pavlović

10. Hrvatski jezik 2.Š 1 35 Ivana Grgić

11. Hrvatski jezik 3.Š 1 35 Matea Pavlović

12. Hrvatski jezik 4.Š 1 35 Marija Babić

UKUPNO I. - IV. 12 12 420

1. Matematika 1.A 1 35 Ines Grabovac

2. Matematika 1.B 1 35 Anita Krznarić

3. Matematika 2.A 1 35 Eva Markuš

4. Matematika 2.B 1 35 Ana Softa

5. Matematika 3.A 1 35 Snježana Ivanković

6. Matematika 3.B 1 35 Zdenka Kamenicki

7. Matematika 4.A 1 35 Inka Svirčević

8. Matematika 4.B 1 35 Nikola Berać

9. Matematika 1.Š 1 35 Matea Pavlović

10. Matematika 2.Š 1 35 Ivana Grgić

11. Matematika 3.Š 1 35 Matea Pavlović

12. Matematika 4.Š 1 35 Marija Babić

UKUPNO I. – IV. 12 12 420

1. Hrvatski jezik 6. AB 1 35 Nevenka Bertić

3. Hrvatski jezik 7.ABC, 8. ABC 1 35 Jasna Živković

4. Hrvatski jezik 5.AB 1 35 Verica Špehar – Vratarić

1. Matematika 6.ABC 2 70 Ana Mrkonjić

2. Matematika 7.ABC, 8 AC 1 35 Silvija Grujić

Page 22: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

21

3. Matematika 5.ABC 1 35 Marina Stipić

1. Engleski jezik 5.A, 6.A 1 35 Jelica Barišić

2. Engleski jezik 5. B, 6 B 1 35 Ivana Bošković

UKUPNO V. - VIII. 9 315

UKUPNO I. - VIII. 33 1155

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red. broj

Nastavni predmet Razred grupa Broj

učenika

Planirani broj sati Ime i prezime učitelja izvršitelja

T G

1. Hrvatski jezik 1.A 1 35 Ines Grabovac

2. Hrvatski jezik 1.B 1 35 Anita Krznarić

3. Hrvatski jezik 2.A 1 35 Eva Markuš

4. Hrvatski jezik 2.B 1 35 Ana Softa

5. Hrvatski jezik 3.A 1 35 Snježana Ivanković

6. Hrvatski jezik 3.B 1 35 Zdenka Kamenicki

7. Hrvatski jezik 4.A 1 35 Inka Svirčević

8. Hrvatski jezik 4.B 1 35 Nikola Berać

9. Hrvatski jezik 1.Š 1 35 Matea Pavlović

10. Hrvatski jezik 2.Š 1 35 Ivana Grgić

11. Hrvatski jezik 3.Š 1 35 Matea Pavlović

12. Hrvatski jezik 4.Š 1 35 Marija Babić

UKUPNO I. - IV. 12 12 420

1. Matematika 1.A 1 35 Ines Grabovac

2. Matematika 1.B 1 35 Anita Krznarić

3. Matematika 2.A 1 35 Eva Markuš

4. Matematika 2.B 1 35 Ana Softa

5. Matematika 3.A 1 35 Snježana Ivanković

6. Matematika 3.B 1 35 Zdenka Kamenicki

7. Matematika 4.A 1 35 Inka Svirčević

8. Matematika 4.B 1 35 Nikola Berać

9. Matematika 1.Š 1 35 Matea Pavlović

10 Matematika 2.Š 1 35 Ivana Grgić

11. Matematika 3.Š 1 35 Matea Pavlović

12. Matematika 4.Š 1 35 Marija Babić

UKUPNO I. – IV. 12 12 420

1. Matematika 6. ABC 8.B 2 70 Ana Mrkonjić

2. Matematika 7.ABC, 8. AC 1 35 Silvija Grujić

3. Matematika 5.AB 1 35 Marina Stipić

Page 23: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

22

4. Hrvatski jezik 7. AB, 8.ABC 2 70 Jasna Živković

5. Engleski jezik 7. ABC 1 35 Ivana Bošković

6. Engleski jezik 8.ABC

C,D

1 35 Jelica Barišić

UKUPNO V. - VIII. 8 290

UKUPNO I. - VIII. 32 1120

4.2.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavnih aktivnosti

Red. broj

Nastavni predmet Grupa Broj

učenika

Planirani broj sati Ime i prezime učitelja izvršitelja

T G

1. Hrvatski jezik Dramska 1 35 Jasna Živković

2. Hrvatski jezik Literarna 1 35 Verica Špehar - Vratarić

Page 24: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

23

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

5.1. Plan rada ravnatelja

Mjesec Sadržaj rada

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

VI.-IX. 1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa škole

VI.-IX. 1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja

VI.-IX. 1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma

VI.-IX. 1.4. Izrada školskog kurikuluma

VI.-IX. 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole

IX.-VI. 1.6. Izrada zaduženja učitelja

VI.-VIII. 1.7. Izrada zaduženja učitelja

IX.-VI. 1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskom planiranju

IX.-VI. 1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata

IX.-VI. 1.10. Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja

IX.-VI. 1.11. Planiranje nabave opreme i namještaja

IX.-VI. 1.12 Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole

IX.-VIII. 1.13. Ostali poslovi

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

IX.-VIII.

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole). broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, IN

VIII.-IX. 2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada Škole

VI.-IX. 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja

IX.-VI. 2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrjednovanja prema planu NCVVO-a

IX.-VI. 2.5. Organizacija i koordinacija samovrjednovanja škole

IX.-VII. 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika

IX.-VI. 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika

IX.-VI. 2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija

IX.-VIII. 2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole

IV.-VII. 2.10. Organizacija i koordinacija upisa učenika u I. razred

IX.-VI. 2.11. Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

IX.-VI. 2.12. Organizacija zamjena nenazočnih učitelja

VI.-VIII. 2.13. Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita

V.-IX. 2.14. Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika

I.-VI. 2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika

I. i VIII. 2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora

IX.-VIII. 2.17. Ostali poslovi

PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

IX.-VI. 3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole

XII. i VI. 3.2. Vrjednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja

Page 25: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

24

IX.-VI. 3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

IX.-VI. 3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava

IX.-VIII. 3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe

IX.-VIII. 3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole

IX.-VIII. 3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije

IX.-VII. 3.9. Ostali poslovi

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

IX.-VIII. 4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednice kolegijalnih i stručnih tijela

IX.-VIII. 4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole

IX.-VIII. 4.3. Ostali poslovi

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

IX.-VIII. 5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima

IX.-VI. 5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu

IX.-VI. 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika

IX.-VIII. 5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole

IX.-VIII. 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika

IX.-VIII. 5.6. Savjetodavni rad s roditeljima (individualno i skupno)

5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad

5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika

IX.-VIII. 5.9. Ostali poslovi

6. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

IX.-VIII. 6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole

IX.-VIII. 6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOŠ-a

IX.-VIII. 6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole

IX.-VIII. 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole

IX.-VIII. 6.5. Prijem u radni odnos (uz suglasnost Školskog odbora)

IX.-VIII. 6.6. Poslovi zastupanja škole

IX.-VIII. 6.7. Rad i suradnja s računovođom škole

VIII.-IX. 6.8. Izrada financijskog plana škole

IX.-VIII. 6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja

XII. 6.10. Organizacija i provedba inventure

VI. 6.11. Poslovi vezani uz e-matice

VI. 6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžba i učeničkih knjižica

VIII. i I. 6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala

IX.-VIII. 6.14. Ostali poslovi

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

IX.-VIII. 7.1. Predstavljanje škole

IX.-VIII. 7.2. Suradnja s Ministarstvom, znanosti, obrazovanja i športa

IX.-VIII. 7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

IX.-VIII. 7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

IX.-VIII. 7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU

Page 26: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

25

IX.-VIII. 7.6. Suradnja s ostalim agencijama za obrazovanje na državnoj razini

IX.-VIII. 7.7. Suradnja s Uredom državne uprave

IX.-VIII. 7.8. Suradnja s osnivačem

IX.-VIII. 7.9. Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje

IX.-VIII. 7.10. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

IX.-VIII. 7.11. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

IX.-VIII. 7.12. Suradnja s Obiteljskim centrom

IX.-VIII. 7.13. Suradnja s Policijskom upravom

IX.-VIII. 7.14. Suradnja sa Župnim uredom

IX.-VIII. 7.15. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama

IX.-VIII. 7.16. Suradnja s turističkim agencijama

IX.-VIII. 7.17. Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

IX.-VIII. 7.18. Suradnja sa svim udrugama

IX.-VIII. 7.19. Ostali poslovi

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

IX.-VI. 8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj kući

IX.-VI. 8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOS-a, AZZO-a, HUROŠ-a

IX.-VI. 8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova

IX.-VI. 8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature

IX.-VI. 8.5. Ostala stručna usavršavanja

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

IX.-VI. 9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije

IX.-VI. 9.2. Ostali nepredvidivi poslovi

Page 27: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

Godišnji plan i program rada pedagoga u školskoj godini 2015./2016. POSLOVI I ZADACI

SADRŽAJ RADA

CILJ EVI

ZADAĆE

OBLICI I METODE RADA

NOSITELJI (SUBJEKTI)

VRJEDNOVANJE

VRIJEME OSTVARIVANJA I

BROJ SATI

1 2 3 4 5 6 7 8

POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA

O R G A N I Z A C I J S K I

P O S L O V I - P

1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole

Temeljito prikupiti sve potrebne podatke za kvalitetno planiranje i programiranje. Istražiti i uključiti u plan i program sve specifičnosti odgojno-obrazovnog rada svoje škole zbog poboljšanja kvalitete rada. Kvalitetno planiranje i programiranje radi uspostave kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada. Inoviranje planova i

- Detaljno analizirati odgojno-obrazovnu situaciju u školi. - Ispitati potrebe i mogućnosti unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada. - Izraditi godišnji kurikularni plan i program rada pedagoga i zadnji tjedan u mjesecu mjesečni plan za naredni mjesec. - Sudjelovati u izradi GPiPRŠ u područjima koja se tiču odgoja, obrazovanja, preventivnih programa i rada pedagoga. - Izraditi prijedlog radionica, predavanja i drugih aktivnosti za realizaciju ŠPP. - Izraditi plan i program za aktivnosti smanjivanja nasilja među djecom. - Sudjelovati u planiranju rada izvannastavnih

- analiza situacije - planiranje i programiranje - prikupljanje potrebnih podataka - individualni rad - rad u skupini - rad u paru - razgovor - dogovor - promatranje - predlaganje - rješavanje tekućih problema - izrada novih obrazaca - rad na računalu - proučavanje prethodnih planova i programa

- ravnatelj - pedagoginja - tajnik - stručni aktivi - školski knjižničar/ knjižničarka - učitelji - razrednici - pripravnici - njihovi mentori - školske liječnice

Unešene planirane inovacije u GPiPRŠ i izrada u roku. Dostavljene potrebne informacije nadležnim organima u zadanim rokovima. Izrađeni mjesečni planovi u zadanom roku i samovrjednovanje na kraju mjeseca.

kraj kolovoza i rujan

2015.

2. Prikupljanje i popunjavanje podataka za potrebe nadležnih organa

kraj kolovoza, rujan, početak listopada

2015., tijekom godine prema

potrebi

3. Izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga

do 20. rujna 2015.

4. Izrada mjesečnog plana rada pedagoga

svaki zadnji tjedan u mjesecu

5. Utvrđivanje kalendara školskih aktivnosti

tijekom mjeseca rujna 2015.

6. Poslovi na zaduženjima odgojno-obrazovnih djelatnika

do 15. rujna 2015.

7. Pomoć učiteljima pri planiranju redovne, dopunske, dodatne i izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti

tijekom mjeseca

rujna 2015.

8. Planiranje i programiranje rada stručnih tijela škole

rujan 2015.

Page 28: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

L A N I R A NJ E

O R G A N I Z A C I J S K I

P O S L O V I - P

9.Planiranje unaprjeđivanja nastave uvođenjem inovacija

programa usporedno s potrebama škole i svih odgojno-obrazovnih subjekata.

aktivnosti, dopunske i dodatne nastave. - Planiranje i programiranje rada stručnih tijela škole. - Na sjednici s učiteljima isplanirati kalendar školskih aktivnosti (kulturna i javna djelatnost škole, obilježavanje značajnijih datuma…). - Planiranje uvođenja aktivnosti u odgojno-obrazovni rad. - Planiranje praćenja napredovanja, ponašanja, izostanaka učenika. - Planiranje profesionalne orijentacije. - Planiranje suradnje s roditeljima (individualni razgovori, skupni roditeljski sastanci, razgovori s roditeljima novopridošlih učenika…). - Izrada plana i programa rada s pripravnicima. - Pomoć mentorima u izradi plana i programa pripravničkog stažiranja. - Sudjelovanje u planiranju aktivnosti vezanih uz zdravstveni, socijalni i ekološki odgoj. - Planiranje integriranje

- proučavanje ranije pedagoške dokumentacije - proučavanje pedagoške literature, Zakona i pravilnika te nastavnih planova i programa

Uvid u planove i programe svih sudionika nastavnog procesa. Postojanje svih planova i programa do dogovorenog vremenskog roka. Procjena kvalitete planova. Procjena realnosti planova.

tijekom mjeseca rujna i listopada

2015.

10. Planiranje suradnje s roditeljima

tijekom mjeseca rujna 2015.

11. Izrada prijedloga programa Školskog preventivnog programa Planiranje projekta na temu:“Vršnjačka pomoć“

rujan 2015.

12. Pomoć mentorima u programiranju pripravničkog staža

rujan 2015.i po potrebi tijekom

godine

13. Planiranje i programiranje profesionalne orijentacije

tijekom mjeseca rujna 2015.

14. Sudjelovanje u izradi programa pedagoške opservacije

rujan 2015. i po potrebi tijekom

godine

15. Izrada programa smanjenja nasilja među djecom

rujan i listopad 2015.

16. Planiranje i programiranje kulturne i javne djelatnosti škole

rujan 2015.

17. Planiranje odgojnog, zdravstvenog, socijalnog i ekološkog djelovanja

tijekom školske

godine

Page 29: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

L A N I R A NJ E

18.Planiranje i programiranje stručnog usavršavanja zaposlenih

nastavnih i školskih programa. - Planiranje pedagoške opservacije. - Izrada plana i programa stručnog usavršavanja djelatnika unutar ustanove.

tijekom školske godine 2015./2016.

prema katalogu stručnih skupova i poziva na stručne

skupove 90 sati

O S I G U R A V A NJ E

U V J E T A

Z A

R E A

1. Osiguranje stručnih kadrova za izvođenje nastave

Osigurati i stvoriti kvalitetne, materijalne, prostorne, kadrovske i druge uvjete za realizaciju plana i programa rada škole. Poticanje i priprema učitelja na primjenu inovacija u radu i praćenje istih. Poticati učitelje na stalni proces

- Osigurati nastavnu opremu. - Izraditi potrebna nastavna sredstva i pomagala. - Sudjelovati u estetskom i ekološkom uređenju škole. - Pravilno raspodijeliti školski prostor za odgojno-obrazovne aktivnosti. - Urediti školski prostor. - Prilagoditi već postojeće obrasce pedagoške dokumentacije i prema potrebi izraditi nove. - Informirati se o inovacijama. - Uvesti pojedine inovacije i pratiti njihovu realizaciju u svim područjima odgojno-obrazovnog rada. - Poticati učitelje na uvođenje inovacija i isprobavanje vlastitih kreativnih ideja u praksi.

- individualni rad - rad u skupini - rad u paru - razgovor - dogovor - promatranje - predlaganje - pisanje - crtanje - rješavanje tekućih problema

- stručni suradnici - ravnatelj - lokalna zajednica - učitelj informatike - učitelj likovne kulture - učitelji RN - razrednici - svi razredni i predmetni učitelji

Uvid u pedagošku dokumentaciju Postojanje svih potrebnih uvjeta za uspješan početak školske godine i realizaciju nastavnih planova i programa. Iskorištenost ljudskih, materijalnih, prostoprnih i ostalih resursa. Ostvarivanje nabave potrebnih nastavnih sredstava Postojanje potrebnih obrazaca za vođenje

kolovoz/rujan 2015.

2. Osiguranje nastavnih sredstava i pomagala (didaktičkog materijala)

kolovoz/rujan 2015.

3. Osiguranje estetskog i ekološkog prostora za nastavu

kolovoz/rujan 2015.

4. Raspored novopridošlih učenika

do kolovoz 2015.

5. Izrada rasporeda korištenja učionica za dopunsku i dodatnu nastavu

do 15. rujna 2015.

Page 30: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

L I Z A C I J U

P R O G R A M A

6. Izrada obrazaca za vođenje dijela pedagoške dokumentacije

vrednovanja i samovrjednovanja.

- Poticati učitelje na primjenu audiovizualnih sredstava i informatičke opreme u nastavi. - Pratiti odgojno-obrazovni rad škole. - Vrednovati kvalitetu rada, didaktičko-metodičke uvjete rada. - Samovrjednovanje svoga vlastitog rada

pedagoške dokumentacije. Osuvremenjivanje odgojno-obrazovnog rada. Kvaliteta rada.

do kraja mjeseca

rujna 2015.

7. Praćenje i informiranje o inovacijama

tijekom školske

godine 2015./2016.

32 sata

POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

1. Predupis djece za 1. razred

Ustrojiti komisiju za upis učenika u prvi razred.

- Obavijestiti roditelje o vremenu predupisa. - Provesti predupis djece i obavijestiti nadležne službe o broju učenika (Ured za prosvjetu i Zavod za javno zdravstvo).

- individualno - rad u timu - rad u skupini - rad u paru

- roditelji - školska liječnica i medicinske sestre

Uvid u dokumentaciju o upisu djece u prvi razred. Broj pregledane djece.

do 20. veljače 2016.

2 .Pripremanje materijala za ispitivanje djece, izrada rasporeda, dogovor s liječnicima

travanj 2016.

P O S L O V I

3. Ispitivanje psihofizičke zrelosti

Utvrditi psihofizičku zrelost svakog pojedinog djeteta za polazak u školu. Analizirati dobivene

- Obavijestiti roditelje o terminima pregleda kod školske liječnice - Pripremiti materijale potrebne za ispitivanje djece pri upisu. - Izraditi raspored testiranja i obavijesti za roditelje. - Ostvariti suradnju sa

- testiranje - razgovor - rješavanje problema - predavanje za roditelje - inicijalna ispitivanja - praćenje obrazovnih

- Ured državne uprave - predškolske ustanove, vrtići - učiteljice RN - psiholog - defektolog - stomatolog - pedagoginja

Broj upisane djece. Broj djece upućene na pedagošku opservaciju.

krajem svibnja 2016.

4. Individualni razgovori s roditeljima, uzimanje anamnestičkih podataka

u veljači i krajem

svibnja 2016.

Page 31: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

U P I S A I

F O R M I R A NJ A

R A Z.

O D J E L A

5. Razmjena informacija sa školskom liječnicom

rezultate. Izraditi izvješće o provedenom upisu. Utvrditi primjerene oblike obrazovanja za svakog pojedinog učenika.

liječnicom školske medicine, Uredom za prosvjetu i predškolskim ustanovama u prikupljanju podataka. - Provesti testiranje prema rasporedu. - Prikupiti podatke o učenicima od njihovih – roditelja. - Obraditi podatke o djeci, analizirati rezultate testa. - Organizirati rad Povjerenstva za upis i rad u istom. - Prema potrebi rad u Povjerenstvu za pedagošku opservaciju, provođenje postupka za odgodu ili prijevremeni upis u 1. razred.

postignuća - anketiranje

Broj djece kojoj je odgođen upis do godine dana. Broj djece kojima je utvrđen primjeren oblik školovanja.

svibanj 2016.

6. Razmjena informacija s vrtićem

svibanj 2016.

7. Analiza rezultata testa, obrada svih podataka o djeci

svibanj/

lipanj 2016.

8. Rad u povjerenstvu za upis i pedagošku opservaciju

kraj svibnja, početak

lipnja 2016.

9. Formiranje razrednih odjela

lipanj 2016.

10. Individualni razgovori s učiteljima 1. razreda – prijenos informacija o učenicima

lipanj i početak rujna

2016. 122 sata

P R

1. Praćenje kvalitete izvođenja redovnog nastavnog procesa

- Isplanirati posjete nastavi. - Dogovoriti i pripremiti učitelje za posjetu redovnoj nastavi,

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

Page 32: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

A Ć E

NJ E I I Z V O Đ E

NJ E

O D G. - O B R A Z.

R A D A

2. Praćenje ostvarivanja Nastavnih planova i programa

Praćenje i vrjednovanje nastavnog procesa radi uspostave kvalitetnije nastave (redovne, dodatne, dopunske i izvannastavnih aktivnosti). Rad u stručnim tijelima škole zbog bolje komunikacije među učiteljima, podjele iskustava, stručnog usavršavanja i unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog procesa.

dopunskoj i dodatnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima. - Pripremiti obrasce za praćenje. - Ostvariti uvid prema planu. - Razgovarati s učiteljem o viđenom i savjetovati učitelja u unaprjeđivanju rada. - Sastaviti zapisnik o razgovoru. - Prema potrebi ponoviti posjetu. - Sudjelovati u planiranju i programiranju rada RV i UV. - Sudjelovati u pripremama sjednica RV, UV i stručnih tijela RN i PN. - Pripremiti i održati planirana predavanja na vijećima, iznijeti izvješća (polugodišnje i godišnje). - Sudjelovati u planiranju i programiranju rada Školskog tima za kvalitetu. - Sudjelovati u pripremama sjednica ŠTZK. - Pratiti ostvaruju li učitelji nastavne sadržaje prema nastavnom planu i programu i godišnjim i mjesečnim planovima. - Pratiti inovacije i poticati učitelje na samoinicijativno i organizirano uvođenje

- individualni rad - rad u timu - rad u Povjerenstvu za praćenje rada pripravnika - rad u paru - razgovor - planiranje i programiranje - dogovor - savjetodavni rad - predavanje - vođenje zapisnika - praćenje i promatranje - analiza izostanaka učenika

- ravnatelj - mentori pripravnika - pripravnici - učitelji RN i PN - pedagoginja - sustručnjaci

Analiza praćenja kvalitete nastavnog procesa. Praćenje svih navedenih elemenata nastavnog procesa Realizacija predavanja na sjednicama UV. Realizacija pripravničkog staža pripravnika u školi. Uspješnost rješavanja konfliktnih situacija i preventivnog djelovanja na njihovo sprječavanje.

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

3. Praćenje dodatne, dopunske nastave i rada razrednih odjela

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

4. Praćenje rada pripravnika

tijekom školske godine 2015./2016.

5. Sudjelovanje u radu stručnih tijela, RV, UV

tijekom školske godine 2015./2016.

6. Sudjelovanje u radu stručnih vijeća RN i PN

tijekom školske godine 2015./2016.

7. Sudjelovanje u radu Školskog tima za kvalitetu

tijekom školske godine 2015./2016.

8. Praćenje unapređivanja nastave, izvannastavnih aktivnosti, rada stručnih tijela i sl.

tijekom školske

godine 2015./2016.

9. Rad u stručnom timu

tijekom školske godine 2015./2016.

10. Utvrđivanje znanja (inicijalno), sposobnosti i interesa učenika

tijekom školske

godine 2015./2016.

11. Praćenje i analiza izostanaka učenika

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

12. Praćenje uspjeha i napredovanja učenika

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

Page 33: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

13. Praćenje pedagoške situacije u razrednim odjelima i pomoć u rješavanju konfliktnih situacija

vlastitih kreativnih inovacija u rad. - Planirati i organizirati rad stručnog tima. - Pratiti izostanke učenika tijekom godine i utvrditi njihove razloge. - Prema potrebi poraditi na njihovu uklanjanju zajedno s učiteljima i roditeljima.

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

14. Pomoć pripravnicima u realizaciji programa pripravničkog staža

tijekom školske

godine 2015./2016.

60 sati

N E P O S R E D A N

R A D

S

U Č

Uputiti učenike u njihova prava i obveze. Omogućiti učenicima odgovarajući oblik poučavanja u skladu s njihovim sposobnostima. U sklopu sata razrednog odjela

- Sinteza prikupljenih podataka, unos u GPiPRŠ i školski kurikul. - Kroz suradnju s učiteljima i razrednicima otkriti učenike kojima je potreban dopunski rad, kao i učenike koji pokazuju darovitost i zainteresirane uključiti u dodatne oblike rada. - S razrednicima dogovoriti teme radionica u sklopu preventivnih programa za sate razrednika. - Pripremiti radionice i izvesti ih u razrednim odjelima prema planu u suradnji s razrednicima. - Vrjednovanje i samovrjednovanje

- individualni rad s učenicima - rad u skupini - rad u paru - testiranje - razgovor - rješavanje problema - predavanje za roditelje - inicijalna

- pedagoginja - učenici - učiteljice RN - ravnatelj - razredni i predmetni učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti i izbornih predmeta - učitelji svih nastavnih predmeta - učenici s

Broj učenika uključenih u izvannastavne i izborne programe. Uspješnost učenika koji pohađaju dopunsku i dodatnu nastavu. Napredak u radu učenika koji pohađaju nastavu po prilagođenom

tijekom mjeseca rujna i listopada

2015.

1. Suradnja s učiteljima na otkrivanju učenika za dodatnu i dopunsku nastavu

tijekom mjeseca rujna i listopada

2015.

2.Rad s učenicima koji pohađaju nastavu po prilagođenom programu

tijekom nastavne godine 2015./2016.

Page 34: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

E N I C I

M A

4. Izvođenje nastavnih sati prema planu (predavanja, pedagoške radionice, igraonice i izrada panoa)

sudjelovati u izvođenju pedagoških radionica na tematiku problema mladih (nasilje, ovisnost, socijalne vještine, zdravstveni odgoj, građanski odgoj i obrazovanje).

ostvarenog. - Rad i kontinuirano praćenje učenika s posebnim potrebama. - Dogovoriti s učiteljima

ispitivanja - praćenje obrazovnih postignuća - anketiranje

rješenjem za prilagođeni program - učenici predloženi za pedagošku opservaciju - razrednici

programu. Uspješno održavanje pedagoških radionica te aktivno sudjelovanje učenika.

tijekom nastavne godine 2015./2016.

5. Ispitivanje glasnog jednominutnog čitanja s učenicima od 1.do 4 razreda

Kroz predavanja i radionice za roditelje na roditeljskim sastancima osvijestiti postojeće probleme i pronaći zajedničko rješenje

RN ispitivanje brzine čitanja. - Izraditi raspored ispitivanja. - Provođenje jednominutnog ispitivanja glasnog čitanja. - Analiza i usporedba s prethodnim rezultatima te prezentacija rezultata učiteljima RN.

Provedene brzine čitanja – rezultati.

prva polovica listopada 2016. i

prva polovica svibnja 2016.

120 sati

R A D

S

U Č E N I

1. Identifikacija učenika s posebnim potrebama (učenici s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i darovitih učenika) te rad s istima

Identificirati učenike s posebnim potrebama (teškoće u učenju, daroviti učenici).

- Surađivati s učiteljima i razrednicima na prepoznavanju učenika s posebnim potrebama. Individualno raditi s učenicima zbog utvrđivanja njihovih sposobnosti i mogućnosti. - Kroz suradnju s razrednicima raditi na

- individualni rad - rad u paru - rad u timu - razgovor - testiranje

- pedagoginja - defektologinja - školska liječnica - psiholog - roditelji djece s posebnim potrebama - učenici s

Praćenje realizacije prilagođenih programa Uvid u primjenu

tijekom nastavne godine 2015./2016

2. Rad s odgojno zapuštenim učenicima

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

Page 35: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

C I

M A

P O S.

P O T R E B A

R A D

S

U Č E N I C I

M A

P O S E B

3. Skrb za djecu s teškim obiteljskim prilikama

Utvrđivanje primjerenog odgojno-obrazovnog programa rada u skladu s njihovim sposobnostima. Pomoć učtieljima u izradi prilagođenih i posebnih programa. Razvijati suradnju i komunikaciju roditelja i škole u radu s učenicima s posebnim potrebama.

odgoju zapuštenih učenika (higijena, zdravstveni odgoj, pomoć). - Brinuti o djeci s teškim obiteljskim prilikama (alkoholizam, teške socijalne i materijalne prilike). - Razgovarati s novopridošlim učenicima. - Pratiti njihovu socijalizaciju i uključivanje u razredni odjel. - Prema potrebi pružiti pomoć u savladavanju nastavnog gradiva i razgovarati s roditeljima. - Razgovarati s roditeljima učenika predloženih za pedagošku opservaciju, upoznati ih s razlozima i samim postupkom. - Individualno raditi i pratiti učenike na pedagoškoj opservaciji u razredu, na nastavi i u odnosima s drugim učenicima. - Izvještavanje roditelja o utvrđenim rezultatima (anamneza). - Dogovor s liječnicom, psihologom i defektologom o testiranju učenika. - rad u Povjerenstvu za ped.opservaciju - sjednica sinteze. - Sastaviti prijedlog za odgovarajući oblik nastavka školovanja i

- savjetodavni rad - promatranje - praćenje - vođenje zapisnika o obavljenim razgovorima - dogovaranje - individualni rad - rad u paru - rad u timu - razgovor - testiranje - savjetodavni rad - promatranje - praćenje - vođenje zapisnika o obavljenim razgovorima - dogovaranje

posebnim potrebama - učitelji - razrednici - lokalna zajednica - Centar za socijalnu skrb - Policija - Ured za prosvjetu - pedagoginja - defektologinja - školska liječnica - psiholog - roditelji djece s posebnim potrebama - učenici s posebnim potrebama - učitelji - razrednici - lokalna zajednica - Centar za socijalnu skrb

potrebnih metoda i oblika rada Broj učenika kojima je utvrđen primjeren oblik školovanja Napredak učenika koji imaju primjeren oblik obrazovanja. Napredak u ponašanju učenika s teškoćama u ponašanju.

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

4. Rad s novopridošlim učenicima

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

5. Pedagoška obrada učenika na opservaciji (praćenje u razredu, individualni rad)

tijekom nastavne godine 2015./2016.

6. Individualni razgovori s roditeljima učenika na opservaciji (anamneza)

tijekom nastavne godine 2015./2016.

7. Suradnja s učiteljima koji rade s učenicima s posebnim potrebama (savjetovanje)

tijekom nastavne godine 2015./2016. i

prema potrebi

8. Individualni rad s učenicima na opservaciji

tijekom nastavne

godine 2015./2016. i prema potrebi

Page 36: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

N I H

P O T R E B A

9. Individualni rad s učenicima s poremećajima u ponašanju

uputiti ga nadležnom uredu. - Savjetovati učitelje o prilagodbi metoda i oblika rada učeniku s posebnim potrebama individualno. - Pratiti učenike s poremećajima u ponašanju. - Individualno i skupno raditi s njima

- Policija - Ured za prosvjetu

tijekom nastavne godine 2015./2016. i

prema potrebi

80 sati

S A V J E T O D A V N I

R A D

1. Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima

Savjetodavni rad sa subjektima odgojno – obrazovnog procesa radi poboljšanja nastale problemske situacije te uklanjanja negativnih čimbenika. Unaprjeđenje odnosa

- S učiteljima i razrednicima raditi na prepoznavanju učenika kojima je potrebna savjetodavna pomoć. - Informirati se o problemu. - Pripremiti se za razgovor (prema potrebi konzultirati se sa sustručnjacima, proučavati i čitati literaturu). - Izraditi pedagoške obrasce za bilježenje tijeka razgovora. -Voditi zapisnike i evidencije o obavljenim

- razgovor - individualni rad - rad u paru - grupni rad - savjetodavni rad - promatranje i praćenje - vođenje evidencije, zapisnika

- pedagoginja - učenici - roditelji - učitelji - stručna služba - ravnatelj

Uvid u pedagošku dokumentaciju o savjetodavnom radu pedagoginje. Broj odgojno-obrazovnih subjekata koji su prisustvovali savjetodavnom radu.

tijekom nastavne

godine 2015./2016. prema potrebi

2. Grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima

tijekom nastavne

godine 2015./2016. prema potrebi

3. Grupni i individualni savjetodavni rad s učiteljima

tijekom nastavne godine 2015./2016.

prema potrebi

Page 37: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

P E D A G O G A

4. Savjetodavni rad sa stručnom službom

među odgojno-obrazovnim subjektima.

razgovorima. - Formirati pedagoške dosjee učenika. - Vrjednovanje razgovora i postignutih rezultata s ostalim sudionicima i samovrjednovanje.

Povratne informacije o rezultatima savjetodavnog rada.

tijekom nastavne godine 2015./2016.

prema potrebi

5. Savjetodavni rad s poslovodnim tijelima

tijekom nastavne

godine 20015./2016. prema potrebi

90 sati

P R O F E S I O N A L N O I N F O R M I R A

1. Izrada programa profesionalnog usmjeravanja

Upoznati učenike i roditelje s mogućnostima nastavka školovanja te srednjoškolskim sustavom obrazovanja Upoznati se s profesionalnim

- Osmisliti profesionalno usmjeravanje učenika kroz izradu plana i programa aktivnosti za šk.god. 2015./2016. - Uskladiti ga s godišnjim planom i programom rada i planom i programom sata razrednika. - Osmisliti anketu za učenike osmog razreda zbog uvida u njihove profesionalne namjere. - U dogovoru s razrednicima pripremiti i provesti planirane radionice i anketu s učenicima 7. i 8. razreda. - Pomagati razrednicima u pripremama sati razrednika koje planiraju provesti s učenicima. - Prikupljati informacije o sustavu školovanja, uvjetima upisa i ostalim bitnim informacijama za

- planiranje i programiranje

Broj održanih sati razrednika na temu profesionalne orijentacije u 8. razredu. Evidencija savjetovanja učenika i roditelja.

Tijekom godine2015. /2016.

2. Anketiranje učenika o profesionalnim namjerama

prosinac 2015.

3. Informiranje učenika o sustavu školovanja, izboru zanimanja i uvjetima upisa (Razmišljamo o budućem izboru srednje škole – 7. razred; Višestruka inteligencija – vodič do izbora zanimanja - 8. razred)

Održana predavanja i pedagoške radionice.

Obrađeni podaci

ožujak, travanj i svibanj 2016.

Page 38: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

NJ E I

O R I J E N T A C I J A

4. Pomoć razrednicima 7. i 8. razreda u radu na profesionalnom usmjeravanju učenika

namjerama učenika. Pomoći učenicima u izboru srednje škole kroz pedagoške radionice o profesionalnom informiranju i upoznavanju vlasititih sposobnosti

profesionalno usmjeravanje učenika. - Na temelju prikupljenih informacija izraditi informativne materijale za učenike i roditelje. - Pripremiti i održati predavanje za roditelje učenika 8. razreda na temu profes.orijentacije. - Pripremiti i održati individualne razgovore i savjetovanja učenika sa zdravstvenim teškoćama, učenika s posebnim potrebama i neodlučnih učenika. - Upućivanje učenika s posebnim potrebama i neodlučnih učenika u HZZ na dodatna savjetovanja i testiranja. - Kroz suradnju sa srednjoškolskim ustanovama prikupiti materijale i po mogućnosti osigurati učenicima posjetu školama, kako bi im se olakšalo opredjeljivanje.

- anketiranje učenika - prikupljanje podataka od srednjih škola, s interneta i iz brošura - informiranje učenika - radionice - predavanje - individualni rad - rad u paru - rad u skupini - razgovori (individualni, skupni) - savjetodavni rad - posjete srednjim školama

- razrednici 7. i 8. razreda - HZZ - liječnica školske medicine -služba za profesionalnu orijentaciju - roditelji učenika 8. razreda - srednje škole - predavači iz srednjih škola

anketnog upitnika. Kvaliteta suradnje s HZZ i srednjim školama. Stupanj informiranosti učenika i sigurnost odluke o izboru srednje škole.

veljača, ožujak i travanj 2016.

5. Izrada informativnog materijala za učenike i roditelje

svibanj 2016.

6. Individualni razgovori s učenicima sa zdravstvenim poteškoćama i učenicima s posebnim potrebama

travanj, svibanj 2016.

7. Upućivanje učenika u Službu za profesionalno informiranje

svibanj 2016.

8. Individualni i skupni razgovori s neodlučnim učenicima, pružanje informacija

travanj i svibanj

2016.

9. Suradnja sa Službom za profesionalno informiranje, srednjoškolskim centrima, školskom liječnicom, Zavodom za zapošljavanje

travanj, svibanj i

lipanj 2016.

50sati

Z D R A V S

1. Rad na humanizaciji međuučeničkih odnosa

Koordinirati rad

- Izrada plana i programa zdravstvene i socijalne zaštite učenika. - Planiranje, priprema i realizacija radionica, predavanja i igraonica na temu zdravstvene zaštite

Evidencija o provedenim

tijekom nastavne godine 2015./2016.

2. Upoznavanje, praćenje i pomoć učenicima u ostvarivanju socijalnih potreba

tijekom nastavne

godine 2015./2016.

Page 39: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

T V E N A I

S O C I J A L N A

Z A Š T I T A

3. Rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi

zdravstvene i socijalne zaštite Humanizacija međuučeničkih odnosa. Poticanje učenika na stjecanje, uvježbavanje i primjenu socijalnih vještina. Upoznavanje socijalnih prilika učenika te upućivanje na higijenu. Razvoj svijesti o vlastitom zdravlju.

za učenike (Zdrava i nezdrava hrana i pravilna uporaba lijekova, Prepoznavanje svojih osjećaja, Samopoštovanje, Samokontrola, Kako pokazati ljutnju na pravilan način?, Ne rugajmo se!...). - U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i školskom liječnicom dogovoriti preglede i cijepljenja učenika, te edukativna predavanja. - Promatranje i praćenje situacija u razredima i međuučeničkih odnosa, samostalno i preko učitelja i razrednika. - Rješavanje konflikata učenik-učenik. - Rad na razvijanju suradnje, pomaganja i druženja u razrednim odjelima, neovisno o socijalnim prilikama. - Prema potrebi suradnja sa Centrom za socijalnu skrb zbog skrbi za učenike u teškim obiteljskim prilikama.

- planiranje i programiranje - anketiranje učenika - informiranje učenika - radionica - predavanje - individualni rad - rad u paru - rad u skupini - razgovori (individualni, skupni) - savjetodavni rad

- ravnatelj - pedagoginja - razrednici - učenici - roditelji učenika - CZSS - liječnica školske medicine i medicinske sestre - Policijska uprava

pregledima i cijepljenju. Broj kontakata sa Školskom medicinom te Centrom za socijalnu skrb. Kvaliteta suradnje s CZSS, Školskom medicinom i Policijskom upravom. Kvaliteta odnosa među učenicima.

tijekom nastavne godine 2015./2016.

4. Briga za socijalne odnose u razrednim odjelima

5. Poticanje učenika na suradnju van škole

tijekom nastavne godine 2015./2016.

6. Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb

tijekom nastavne godine 2015./2016.

7. Obrada učenika za potrebe centra

tijekom nastavne godine 2015./2016.

prema potrebi

8. Suradnja sa školskom liječnicom

po potrebi u dogovoru sa

školskom liječnicom

9. Suradnja s Policijskom upravom

tijekom nastavne godine 2015./2016.

prema potrebi

10. Realizacija tema iz zdravstvene kulture i ekologije

tijekom nastavne godine 2015./2016.

23sati

K U L

Page 40: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

T U R N A I J A V N A

A F I R M A C I J A

Š K O L E

1. Svjetski dan nastavnika

Obilježavanje važnih datuma u školi u svrhu kulturne afirmacije škole. Poticanje učenika na zajedništvo, suradnju i druženje. Promicanje suradnje obitelji i škole.

- Planiranje i programiranje obilježavanja značajnijih datuma škole, kulturnih i javnih događaja u koje će škola biti uključena tijekom školske godine. - Dogovori s učiteljima na sjednicama uoči važnijih datuma, posebno Dana športa, Božića, „Dan darovitih učenika“, „Dan sigurnijeg interneta“ i kraja školske godine o potrebnim pripremama, podjeli zaduženja, organizaciji… - Sudjelovanje u raznim oblicima odgojno-obrazovnog rada s učiteljima (pomoć u planiranju, realizaciji, praćenje).

- planiranje - programiranje - dogovor - razgovor - individualni - rad u paru - grupni - timski - priredba - izrada panoa

- razrednici - učitelji - učenici - roditelji - stručni suradnici (pedagog i psiholog, knjižničar) - ravnatelj - župnik - lokalna zajednica - druge osnovne škole

Uspješna provedba planiranih aktivnosti Broj sudionika i posjetitelja i uspješnost realizacije planiranog.

5.listopada 2015.

2. Dječji tjedan

27.-31 listopada 2015.

3. Mjesec borbe protiv ovisnosti

15. studeni – 15. prosinca 2015.

4. Sveti Nikola (K,S)

6. prosinca 2015.

5. Božić (K,S) 25. prosinca 2015.

6. Maskenbal – Valentinovo 14. veljače 2016.

7. Dan darovitih učenika

21. ožujak 2016. 10. veljače. 2016.

8. Uskrs (K,S)

travanj 2016.

9. Svjetski dan zdravlja 7. travanj 2016.

10. Susreti i natjecanja (K,S) siječanj, veljača, ožujak 2016.

11. Dan športa (S) 30. svibnja 2016.

23 sati

VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

O D G O J N O

1. Sudjelovanje u izradi izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole

- Pripremiti obrasce za izvješća razrednika. - Napraviti sintezu i analizu podataka prikupljenih izvješćima razrednika i uvidom u pedagošku dokumentaciju.

u kolovozu 2016.

2. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju prvog polugodišta

prosinac 2015., siječanj 2016.

Page 41: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

- O B R A Z O V N I

R E Z U L T A T I

3. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju školske godine i izvješće na sjednici UV

Poboljšanje uspjeha učenika i njihovog znanja Poduzeti potrebne mjere po razedima i predmetima za rješavanje problema

- Izrada izvješća (na kraju 1. polugodišta i na kraju školske godine), prezentacije i iznošenje rezultata na sjednicama. - Prikupljanje podataka i izrada izvješća o nasilju, matica na početku i kraju školske godine, izvješća o realizaciji ŠPP… - Analiza cjelokupnih odgojno-obrazovnih rezultata i procesa i izrada prijedloga mjera za unaprjeđivanje i poboljšanje odgojno-obrazovnog rada. - Analiza ostvarenosti plana i programa rada pedagoga na kraju školske godine. - Samovrjednovanje svoga vlastitog rada i poticanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika na isto.

- individualni rad - rad u timu - rad u paru - uvid u pedagošku dokumentaciju (dnevnici, imenici, planovi i programi, uvid u rad učitelja...) - statistička i metodološka obrada podataka

- pedagog - ravnatelj - razrednici - tajnica

Izrada analiza stanja na polugodištu 2009./2010. godine te na kraju nastavne godine (promjene) te predstavljanje na UV. Samovrjednovanje vlastitog rada i poticanje drugih na to.

lipanj i srpanj 2016.

4. Izvješće o radu pedagoga škole

rujan, listopad 2015., lipanj 2016.

5. Sudjelovanje u izradi različitih godišnjih izvješća za potrebe nadležnih ustanova

rujan i po potrebi

6. Predlaganje mjera za unaprjeđenje pojedinih poslova

po potrebi tijekom školske godine

2015./2016.

110 sati

UTV

IVA

NJE

MJE

RA

ZA

UN

AP

RJE

ĐEN

JE R

AD

A

1. Interna optimalizacija odgojno-obrazovnog procesa

Utvrđivanje internih i eksternih utjecaja na odgojno – obrazovni proces te što je više moguće smanjiti negativne čimbenike

- Utvrditi unutarnje čimbenike odgojno-obrazovnog procesa, njihovo djelovanje i načine na koji možemo spriječiti njihov negativan utjecaj. - Utvrditi vanjske utjecaje na odgojno-obrazovni proces i način smanjivanja njihova negativnog utjecaja.

- individualni rad - grupni rad - rad u timu - razgovori - promatranje - rasprave

- ravnatelj - pedagoginja - Vijeće roditelja - Učiteljsko vijeće - učenici - lokalna zajednica

Analiza pedagoške dokumentacije i uvid u pozitivne promjene odgojno – obrazovnog procesa.

tijekom školske

godine 2015./2016.

2. Utvrđivanje eksternih utjecaja i njihova optimalizacija

tijekom školske

godine 2015./2016.

35 sati

STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

Page 42: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

S T R U Č N

1. Pomoć učiteljima pri izradi pojedinačnih programa stručnog usavršavanja

Sudjelovanje u stručnom usavršavanju učitelja te poticanje učitelja na čitanje stručne literatur i sudjelovanje na stručnim skupovima Sudjelovanje u suvremenim

- Pripremiti obrasce za stručno usavršavanje učitelja. - Izraditi plan i program stručnog usavršavanja u ustanovi i svoj individualni plan stručnog usavršavanja. - Pomoći učiteljima u izradi njihovog plana stručnog usavršavanja. - Pratiti stručnu literaturu i o njoj izvijestiti učitelje. - Izraditi prijedlog stručne literature za stručno usavršavanje i uporabu na satima razrednika.

- individualni rad - grupni rad - timski rad - predavanja - pedagoške radionice - demonstracije - rasprave - okrugli stol - primjeri iz dobre prakse

- pedagoginja - ravnatelj - učitelji - mentorice/ mentori - tajnica - voditelji aktiva - knjižničar/ knjižničarka - vanjski predavači - sustručnjaci

Izrađeni individualni planovi stručnog usavršavanja učitelja. Broj sudjelovanja učitelja na stručnim usavršavanjima. Pročitana literature.

rujan 2015.

2. Rad u Povjerenstvu za uvođenje učitelja pripravnika u nastavu te instruktivni rad s njima

rujan, listopad i po

potrebi tijekom školske godine

3. Praćenje rada i pružanje pomoći pripravnicima

tijekom školske

godine 2015./2016.

Page 43: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

O

U S A V R Š A V A NJ E

U Č I T E LJ A

4. Praćenje i koordinacija rada doškolovanja, pedagoško-psihološkog obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja

promjenama rada škole i uvođenju novih metoda i oblika rada.

- Pripremiti plan stručnih usavršavanja prema katalogu za svaki predmet i upoznati učitelje s njim. - Upoznavanje pripravnika prema planu rada s njima s bitnim aspektima odgojno-obrazovnog rada. - Savjetovanje i pomoć pripravnicima u radu, pružanje smjernica za vođenje u radu. - Vođenje evidencije o radu s pripravnicima, praćenju njihova rada, brizi za upoznavanje sa svim bitnim elementima za uspješno izvršavanje svojih dužnosti. - Rad u Povjerenstvu za stažiranje pripravnika, hospitacije, uvid u rad pripravnika, pisanje izvješća o realizaciji pripravničkog staža. - Pomoć učiteljima u daljnjem školovanju i stjecanju pedagoško-psihološke izobrazbe (za nestručne učitelje).

Aktivno sudjelovanje na radionicama te predavanjima u školi u svrhu stručnog usavršavanja. Uspješna realizacija pripravničkog staža.

tijekom školske godine 2015./2016.

40sati

I N D I V I

D.

1. Izrada i realizacija vlastitog programa stručnog usavršavanja

- Izraditi vlastiti plan i program stručnog usavršavanja. - Isplanirati individualno usavršavanje (praćenje literature, Zakona, pravilnika), posjete stručnim skupovima izvan

- individualni, - timski rad

do 20.rujna 2015.

godine

2. Priprava i realizacija stručnih predavanja na sjednicama stručnih vijeća

listopad 2015., siječanj, ožujak i

svibanj 2016.

Page 44: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

S T R U Č N O

U S A V R Š A V A NJ E

3. Praćenje stručne literature i periodike

Praćenje stručne literature i stručnih skupova u svrhu obogaćivanja znanja i primjene u praksi.

škole i kolektivno stručno usavršavanje unutar škole. - Odrediti teme stručnih predavanja unutar škole, proučiti potrebnu literaturu i pripremiti ih za prezentaciju na sjednicama aktiva i Učiteljskog vijeća. - Pratiti nova izdanja stručne literature i postojeće literature, periodike i časopisa. - Pratiti katalog stručnih skupova, prijaviti se za sudjelovanje i redovno ih posjećivati. - Planirati i programirati rad stručnih vijeća predmetne i razredne nastave.

- rad u paru - grupni rad - dogovor - razgovor - pedagoške radionice - predavanja - okrugli stol - primjeri dobre prakse - demonstracije

- pedagoginja - ravnatelj - učitelji - sustručnjaci iz drugih škola - vanjski predavači - voditeljica aktiva - knjižničar/ knjižničarka

Posjećenost stručnih skupova te broj pročitane literature i mogućnost primjena stečenog znanja u praksi (uvidom u pedagošku dokumentaciju).

tijekom školske

godine 2015./2016.

4. Sudjelovanje na stručnim skupovima izvan škole

tijekom školske

godine 2015./2016.

5. Organizacija stručnog vijeća predmetne nastave

listopad 2015.

90 sati

BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

B I B L I O T E Č N O -

1.Pribavljanje stručne literature iz područja pedagogije, psihologije i druge literature potrebne za uspješnu nastavu

Osposobljavanje učitelja za primjenu multimedijskih izvora znanja te osuvremenjivanje nastave.

- Pratiti nova izdanja stručne literature, časopisa i periodike (preko interneta, brošura...). - Dogovoriti s knjižničarom i ravnateljicom nabavu novih stručnih naslova za školsku knjižnicu u skladu s potrebama i materijalnim sredstvima. - Na sjednicama Učiteljskog vijeća i stručnim vijećima

- individualni rad - timski rad - izlaganje - predavanje - popisivanje potrebne literature i materijala - naručivanje potrebne literature i materijala

- pedagoginja - ravnatelj - knjižničar/ knjižičarka - učitelji - predstavnici pojedinih izdavačkih kuća - sustručnjaci -voditelji stručnih vijeća RN i PN

Evidencija novih nastavnih sredstava. Knjižnični fond.

tijekom školske godine 2015./2016.

Page 45: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

I N F O R M A C I J S K A

D J E L A T N O S T

2. Predlaganje stručne metodičke i druge literature, te drugih izvora za stručno usavršavanje učitelja

Poticanje učitelja na kontinuirano individualno stručno usavršavanje.

razredne i predmetne nastave predložiti stručnu metodičku, didaktičku i drugu literaturu i izvore učiteljima za njihovo stručno usavršavanje i unaprjeđivanje nastave. - Kontinuirano tijekom godine poticati učitelje na korištenje stručne literature bilo za ideje unaprjeđivanja nastave, bilo kao traženje odgovora na pojedina pitanja ili kao ideja za rješenje tekućih problema. - U suradnji s ravnateljicom, učiteljima i stručnim suradnikom knjižničarom planirati i naručivati didaktičke materijale i pomagala koja škola nema a koja će doprinjeti kvaliteti nastave. - Upoznavati učtielje s novim udžbenicima na sjednicama UV, stručnih vijeća RN i PN (posebno s udžbenicima za učenike po prilagođenom programu).

- individualni rad - timski rad - izlaganje - predavanje - popisivanje potrebne literature i materijala - naručivanje potrebne literature i materijala

- pedagoginja - ravnatelj - knjižničar/ knjižičarka - učitelji - predstavnici pojedinih izdavačkih kuća - sustručnjaci -voditelji stručnih vijeća RN i PN

Opremljenost škole potrebnim nastavnim sredstvima i didaktičkim materijalom.

tijekom školske godine 2015./2016.

3. Poticanje učitelja na korištenje stručne literature

tijekom školske godine 2015./2016.

4. Pribavljanje didaktičkog materijala i didaktičkih pomagala

tijekom školske

godine 2014./2016.

5. Pregled novih udžbenika na sjednicama stručnih vijeća RN i PN

svibanj i lipanj 2016.

35 sati

D O K U M

1.Briga o pedagoškoj funkciji školske dokumentacije

Redovito i ispravno vođenje pedagoške dokumentacije

- Upoznati novopridošle učitelje sa značenjem, svrhom i funkcijom pedagoške dokumentacije u cjelini i pojedinačno.

tijekom školske

godine 2015./2016.

Page 46: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

E N T A C I J S K A

D J E L A T N O S T

2. Briga o osobnoj dokumentaciji (dnevnik rada, zapisnici…)

Izrada i pravilno čuvanje učeničke dokumentacije. Upućivanje učitelja na važnost pravilnog i redovitog vođenja pedagoške dokumentacije.

- Uputiti novopridošle učitelje, ali i ostale u ispravno vođenje pedagoške dokumentacije. - Brinuti o ispravnom popunjavanju pedagoške dokumentacije. - Brinuti o redovnom vođenju osobne dokumentacije (dnevnik rada, zapisnici, ostala dokumentacija). - Voditi evidenciju o popravnim, razrednim i predmetnim ispitima i pohrani popunjenih obrazaca. - Na kraju polugodišta i nastavne godine izraditi Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima, realizaciji GPiPRŠ i o radu pedagoga.

- individualni rad - rad u paru - rad u povjerenstvu

- pedagoginja - ravnatelj - tajnica - učitelji - razrednici - Povjerenstvo za provođenje popravnih, razrednih i predmetnih ispita

Redovitost vođenja osobne pedagoške dokumentacije. Uvid u pedagošku dokumentaciju

tijekom školske

godine 2015./2016.

3. Evidencija popravnih ispita

lipanj i kolovoz

2016.

4. Evidencija razrednih i predmetnih ispita

lipanj i kolovoz

2016.

5. Izrada izvješća o uspjehu

lipanj i srpanj 2016.

30 sati

SURADNJA S USTANOVAMA

S U R

1.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama

- Surađivati s drugim osnovnim školama u rješavanju problema

prema potrebi tijekom školske

godine 2015./2016.

Page 47: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

A D NJ A

S I N S T I T U C I J A

2. Suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu

Uspješna suradnja i komunikacija s drugim odgojno-obrazovnim institucijama radi unaprjeđivanja odgojno – obrazovnog rada.

(razmjena iskustava), prijelazu učenika u drugu školu na nastavak školovanja, zajedničkim projektima, istraživanjima… - Surađivati sa srednjim školama na području profesionalne orijentacije (dogovori posjeta, predavanja, prijenosa informacija bitnih za upise i sl.).

- razgovor - dogovor - uzajamna pomoć - razmjena informacija

- ravnatelj - pedagoginja - ostali učitelji - ravnatelji i učitelji osnovnih i srednjih škola - predstavnici Županijskog ureda za prosvjetu

Uspješna suradnja (uvidom u pedagošku dokumentaciju). Broj posjeta predstavnika drugih institucija.

prema potrebi tijekom školske

godine 2015./2016.

M A

Š K O L S T V A

- Surađivati sa Županijskim uredom za prosvjetu u pitanjima učenika s posebnim potrebama, broja razrednih odjela, nemogućnosti rješavanja većih odgojno-obrazovnih problema i teškoća tijekom školske godine.

20 sati

S U R A D

1. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

Uspješna suradnja i

- Konzultirati se prema potrebi s Centrom za socijalnu skrb u rješavanju tekućih problema (odgojno-obrazovno zapušteni učenici, teškoće

- pedagoginja - ravnatelj

prema potrebi tijekom školske

godine 2015./2016.

Page 48: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

NJ A

S

O S T A L I

M

U S T A N O V A M A

2. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

komunikacija s drugim institucijama radi unaprjeđivanja odgojno – obrazovnog rada. Preventivno djelovanje u svrhu očuvanja psihičkog i fizičkog zdravlja učenika.

u obitelji, prijelaz učenice u posebne odjele…). - Pisanje izvješća i upućivanje potrebne dokumentacije o učenicima i roditeljima u CZSS. - Surađivati sa Zavodom za javno zdravstvo u planiranju preventivnih cijepljenja, sistematskih pregleda i realizaciji istih. Prema potrebi surađivati s policijom i Odjelom za maloljetničku delinkvenciju (prijave nasilja, pornografije, zlostavljanja, zanemarivanja, suradnja s Prometnom policijom…). - Surađivati sa HZZ u pripremi predavanja za roditelje i učenike na temu

- individualni rad - razgovori - konzultacije - dogovori - pisanje izvješća

- tajnica - razrednici - roditelji - ostali učitelji - djelatnici CZSS - djelatnici Policijske uprave, Prometne policije, Odjela za maloljetničku delinkvenciju, kontakt policajac - liječnica školske medicine - medicinske sestre školske medicine - djelatnici Službe za profesionalno informiranje

Uspješna suradnja (uvidom u pedagošku dokumentaciju). Broj posjeta predstavnika drugih institucija.

prema potrebi tijekom školske

godine 2015./2016.

3. Suradnja s policijom

prema potrebi tijekom školske

godine 2015./2016.

4. Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje – Službom za profesionalno informiranje

tijekom školske godine 2015./2016.,

intenzivnije u prosincu, travnju i

svibnju

profesionalne orijentacije, upućivanju neodlučnih učenika na prof.informiranje i savjetovanje, podjela brošura i informacija o upisima u srednje škole. - Anketirati učenike o profesionalnim interesima i namjerama za potrebe HZZ..

24 sata

OST

ALI

PO

SLO

VI

35 sati

UKUPNO: 1,110

Page 49: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

Radno vrijeme pedagoginje – naizmjenično izmjenjivanje radnih dana.

Pedagoginja: Ivana Markovinović, prof. pedagogije

5.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa

Područje rada Vrijeme realizacije Nositelj aktivnosti Suradnici

1. Planiranje i programiranje

- program rada školskog psihologa

- programi za opservaciju učenika s

poteškoćama u razvoju

- program prevencije ovisnosti

- program prevencije nasilja u školi

- individualni program stručnog

usavršavanja

9.mj.

tijekom školske godine

psiholog

pedagog

defektolog

2. Dokumentacija psihologa

- upoznavanje s relevantnim instrumentima

- primjena psihologijskih instrumenata i

interpretacija rezultata

- izrada psihologijskih nalaza i mišljenja

- vođenje učeničkih dosjea

3. Neposredni rad s učenicima

- psihološka obrada slučaja

tijekom školske godine

psiholog

pedagog

Page 50: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

(psihološka dijagnostika)

- psihološko savjetovanje (terapijski rad)

a. Učenici s teškoćama u razvoju

- otkrivanje i opservacija

- sustavno praćenje uspjeha i napredovanja

učenika s poteškoćama u razvoju

- odluke o primjerenim oblicima odgoja i

obrazovanja

- savjetovanje roditelja i učitelja primjerenim

oblicima odgoja i obrazovanja u radu s djetetom

b. Stalna skrb nad učenicima koji pate od:

- emocionalnih smetnji (depresija, anksioznost,

fobije, somatizacije)

- organski uvjetovanih smetnji ponašanja

- posttraumatskih stresnih poremećaja

- djeca u procesu tugovanja (smrt bliskih i važnih

osoba)

djeca samohranih roditelja

c. Ostali oblici rada s učenicima

-provođenje radionica na satovima razrednika iz

područja Kurikuluma zdravstvenog odgoja i područja

Građanskog odgoja i obrazovanja

tijekom školske godine

tijekom školske godine

psiholog

psiholog

defektolog

učitelji

pedagog

defektolog

Page 51: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

- provođenje projekta „Imam stav“

4. Razvijanje intrinzične motivacije kod

učenika s ciljem poboljšanja školskog

uspjeha

- istraživanje uzroka neuspjeha učenika

- upućivanje učenika na racionalne i efikasne

metode učenja

- individualne upute učiteljima

- savjetodavni rad s roditeljima

5. Odgojno djelovanje

- provođenje odgojnih mjera za učenike s

poremećajima u ponašanju

6. Neposredni rad s učiteljima

- programiranje odgojnih i obrazovnih postupaka

prema učenicima

- stručna pomoć učiteljima

- upućivanje na psihološku literaturu

- informiranje o aktualnostima u procesu odgoja i

obrazovanja

tijekom školske godine

tijekom školske godine

tijekom školske godine

psiholog

psiholog

psiholog

pedagog

defektolog

pedagog

defektolog

pedagog

defektolog

Page 52: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

7. Savjetodavni rad s roditeljima

- savjetodavni rad s roditeljima djece s razvojnim

poteškoćama

- savjetodavni rad s roditeljima djece s ponašajnim

problemima

- savjetodavni rad s roditeljima darovite djece

tijekom školske godine

psiholog

pedagog

defektolog

8. Sudjelovanje u radu Aktiva stručnih suradnika tijekom školske godine defektolog pedagog

psiholog

9. Nazočnost na sjednicama učiteljskog i razrednog

vijeća

tijekom školske godine ravnatelj stručna služba

učitelji

10. Upis djece u prvi razred:

- ispitivanje spremnosti za školu -

identifikacija djece s poteškoćama u razvoju

- sudjelovanje u radu Povjerenstva za upis djece u

prvi razred

- podjela djece u odjele na osnovi rezultata

psihologijskog ispitivanja

- programiranje odgojnih i obrazovnih postupaka s

djecom s poteškoćama u razvoju

11. Ostali poslovi

4., 5., 6., 7. mj.

tijekom školske godine

psiholog

pedagog

defektolog

psiholog

50

45

dipl. psiholog Irena Srdanović, prof.

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

Page 53: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

DJELATNOSTI ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Djelatnost školske knjižnice je dio odgojno-obrazovnog i knjižničnog sustava i ostvaruje se kao: neposredna odgojno-obrazovna djelatnost, stručna

knjižnična djelatnost te kulturna i javna djelatnost.

NEPOSREDNA ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST

Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost školske knjižnice obuhvaća: rad s učenicima, suradnju sa nastavnicima i stručnim timom, pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada i stručno usavršavanje.

Rad s učenicima organizirano i sustavno upoznavanje knjiga i knjižnice razvijanje navike dolaženja u knjižnicu i navike čitanja pomoć pri izboru knjižnične građe uvođenje učenika u temeljne načine pretraživanja i uporabe svih izvora znanja upućivanje u metode rada na istraživačkim zadaćama (uporaba leksikona, enciklopedija, rječnika, priručnika i ostalih publikacija referentne zbirke) podučavanje informacijskih vještina pri uporabi dostupnih znanja pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata rad na odgoju i obrazovanju u slobodno vrijeme učenika sustavno poučavanje učenika za samostalno i permanentno učenje – učenje za cijeli život organizacija nastavnih sati i radionica u knjižnici (timski rad) provođenje aktivnosti elemenata Građanskog odgoja i obrazovanja

Suradnja sa nastavnicima i stručnim timom izrada godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice i pisanje izvješća rad na usklađenju s godišnjim planom škole pripremanje za odgojno-obrazovnu djelatnost i izvannastavne aktivnosti mjesečno, tjedno i dnevno programiranje odgojno-obrazovnog i drugog rada stručno, permanentno usavršavanje iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti praćenje literature iz područja pedagogije praćenje dječje literature i literature za mladež sudjelovanje na stručnim školskim sastancima

Page 54: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare suradnja s matičnom službom te sa ostalim knjižnicama suradnja s knjižarima i nakladnicima

1.3 Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada i stručno usavršavanje izrada godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice i pisanje izvješća rad na usklađenju s godišnjim planom škole pripremanje za odgojno-obrazovnu djelatnost i izvannastavne aktivnosti mjesečno, tjedno i dnevno programiranje odgojno-obrazovnog i drugog rada stručno, permanentno usavršavanje iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti praćenje literature iz područja pedagogije praćenje dječje literature i literature za mladež sudjelovanje na stručnim školskim sastancima sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare suradnja s matičnom službom te sa ostalim knjižnicama suradnja s knjižarima i nakladnicima

2. STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

knjižnično poslovanje i upravljanje ; organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici nabava knjižnične građe (knjižne i neknjižne) izgradnja knjižničnog fonda inventarizacija knjižnične građe stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) ; sadržajna obrada (klasifikacija) signiranje knjižnične građe i tehnička obrada građe izrada knjižničnih informacijskih pomagala praćenje i evidencija knjižničnog fonda izrada popisa prinova te pisani i usmeni prikazi knjiga statistički pokazatelji o korištenju knjižničnog fonda sustavno izvješćivanje učenika i nastavnika o novoj literaturi zaštita knjižnične građe

Page 55: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

Kulturni sadržaji Projekcija filmova namijenjenih djeci i mladeži Obilježavanje Međunarodnog dana mira (21.9.) Obilježavanje početka jeseni – izbor poezije na temu jeseni (23.9.) Obilježavanje Svjetskog dana učitelja (5.10.) Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige (15.10.–15.11.) Obilježavanje Svjetskog dana hrane (Dani kruha 16. 10.) Obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica (22.10.) INTERLIBER (10.-15.11.) Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije (16.11.) Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar (18.11.) Obilježavanje Dana djece (20. 11.) Obilježavanje Dana kazališta (24.11.) Obilježavanje Dana prava čovjeka – pravo na čitanje (10.12.) Obilježavanje Božića (25. 12.) Obilježavanje poklada (9.2.) Obilježavanje Valentinova (14. 2.) Obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika (21. 2.) Obilježavanje Međunarodnog dana žena (8. 3.) Obilježavanje Dana darovitih učenika (21. 3.) Obilježavanje Svjetskog dana šuma (21. 3.) Obilježavanje Dana voda (22. 3.) Obilježavanje Uskrsa (27.3.) Obilježavanje Svjetskog dana kazališta (27. 3.) Obilježavanje Međunarodnoga dana šale (1.4.) Obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige (2. 4.) Obilježavanje Dana planeta Zemlje (22. 4.) Obilježavanje Svjetskog dana knjige i autorskih prava (23. 4.) Pozdrav proljeću – izbor poezije na temu proljeća Obilježavanje Svjetskog dana pisanja pisama (11.5.) Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja (18.5.) Obilježavanje Dana škole (Dan sporta – 30. 5.)

Page 56: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

Mjesec Sadržaj rada

rujan Planiranje i programiranje ; izrada godišnjeg plana i programa školske knjižnice Planiranje kulturnih sadržaja za ovu školsku godinu Dogovor o izboru lektire u suradnji sa učiteljicama hrvatskoga jezika Posudba i rad s korisnicima ; obavljanje informacijske i referalne djelatnosti Pomoć učenicima u istraživačkom radu u knjižnici Stručna i tehnička obrada građe (lektirna djela ; pedagoška literatura za nastavnike) Upis i edukacija novih korisnika – učenika prvih razreda o knjižnici Tehnička obrada (izrada knjižničnih iskaznica za učenike) Tehnička obrada (izrada kataložnih listića) Tehnička obrada (uvođenje knjižnične građe u inventarnu knjigu, signiranje) Međunarodni dan mira (21.9.) – obilježavanje Početak jeseni – izbor poezije na temu jeseni (23.9.) - obilježavanje

listopad Posudba i rad s korisnicima ; informacijska djelatnost ; upućivanje učenika za snalaženje u knjižničnom fondu prema dobnom klasifikacijskom sustavu; pomoć pri izboru knjige Upoznavanje učenika 5. do 8. razreda sa školskom knjižnicom (ponašanje u knjižnici; slobodan pristup slikovnicama i knjigama ; posudba, vraćanje i čuvanje knjiga ; razvijanje navike posjećivanja knjižnice) Praćenje novih kataloga nakladnika i novih izdanja Praćenje nove stručne, pedagoške i metodičke literature i periodike Svjetski dan učitelja (5. 10.) - obilježavanje Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.) – obilježavanje Svjetski dan hrane (Dani kruha – 16. 10.) – obilježavanje Međunarodni dan školskih knjižnica (22.10.)

studeni Posudba i rad s korisnicima (individualni, grupni) ; informacijska djelatnost ; kontinuirano upućivanje učenika u rad školske knjižnice i snalaženje u korištenju učeničkog fonda Knjižnično poslovanje i upravljanje Stručna i tehnička obrada građe Praćenje knjižnično-informacijske i pedagoško-metodičke literature INTERLIBER (10.-15.11.) Međunarodni dan tolerancije (16.11.) – obilježavanje Dan sjećanja na Vukovar (18. 11.) - obilježavanje Dan djece (20. 11.) – obilježavanje Dan kazališta (24.11.) – obilježavanje

prosinac Posudba i rad s korisnicima (individualni, grupni) ; informacijska djelatnost Organizacija i vođenje rada u knjižnici

Page 57: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

Stručna i tehnička obrada građe Pregled statističkih pokazatelja o upotrebi knjižničnog fonda ; zaštita knjižnične građe Dan prava čovjeka – pravo na čitanje (10. 12.) Božić (25.12.) – obilježavanje, uređenje knjižnice Zimski praznici (Božić)

siječanj Drugi dio zimskih praznika Posudba i rad s korisnicima (učenicima, nastavnicima) ; informacijska djelatnost (korisnički upiti) Knjižnično poslovanje i upravljanje ; nabava ; praćenje nakladničke djelatnosti Stručna i tehnička obrada građe ; izrada popisa prinova Sređivanje knjige inventara (upisivanje knjiga) Praćenje stručne literature i periodike ; praćenje dječje literature i literature za mladež

veljača Posudba i rad s korisnicima ; informacijska djelatnost ; referalna djelatnost Organizacija i vođenje rada u knjižnici Stručna i tehnička obrada knjižnične građe Poklade (9.2.) – obilježavanje Valentinovo (14. 2.) – obilježavanje Međunarodni dan materinjeg jezika (21. 2.)

ožujak Posudba i rad s korisnicima ; informacijska djelatnost ; referalna djelatnost Upućivanje učenika u istraživačke metode i način korištenja referentne zbirke Knjižnično poslovanje i upravljanje Stručna i tehnička obrada građe Proučavanje stručne knjižničarske i informacijske literature Proljetni odmor učenika Međunarodni dan žena (8. 3.) – obilježavanje Dani hrvatskoga jezika (11.-17.3.) – obilježavanje Dan darovitih učenika (21. 3.) – obilježavanje Svjetski dan šuma (21. 3.) – obilježavanje Dan voda (22. 3.) – obilježavanje Uskrs (27.3.) – obilježavanje, uređenje knjižnice

travanj Posudba i rad s korisnicima ; informacijska djelatnost ; referalna djelatnost Knjižnično poslovanje i upravljanje Stručna obrada knjižnične građe ; tehnička obrada građe Stručna obrada građe ; tehnička obrada građe Međunarodni dan šale (1.4.) – obilježavanje

Page 58: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

Međunarodni dan dječje knjige (2. 4.) - obilježavanje Dan planeta Zemlje (22. 4.) – obilježavanje Svjetski dan knjige i autorskih prava (23. 4.)

svibanj Posudba i rad s korisnicima ; informacijska djelatnost ; referalna djelatnost Organizacija i vođenje rada u knjižnici Stručna obrada građe ; tehnička obrada građe Izrada popisa prinova i pisanih prikaza pedagoške literature Svjetski dan pisanja pisama (11.5.) – obilježavanje Međunarodni dan muzeja (18.5.) Dan škole (Dan sporta 30. 5.) - obilježavanje

lipanj Posudba i rad s korisnicima ; izrada popisa učenika dužnika ; potraživanje knjiga od učenika 8. razreda prije završetka osnovnoškolskog obrazovanja Kraj nastavne godine ; pregled statističkih pokazatelja o upotrebi fonda i članovima knjižnice Stručna obrada i tehnička obrada knjižnične građe Sumiranje rada u knjižnici ; pregled statističkih pokazatelja o upotrebi knjižničnog fonda i zaključivanje statističke evidencije Knjižnično poslovanje i upravljanje

srpanj Knjižnično poslovanje i upravljanje ; praćenje kataloga nakladnika i novih izdanja ; ponude nakladnika Suradnja sa nakladnicima Prihvat nakladničkih ponuda za lektiru Sređivanje izložbenih materijala ; zaštita knjižnične građe Izrada Godišnjeg izvješća o radu školske knjižnice

kolovoz Godišnji odmor Planiranje i programiranje za sljedeću školsku godinu

Jelena Baličević, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

Page 59: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

58

5.5. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

5.5.1. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA

1.1. Rad na otkrivanju i dijagnosticiranju teškoća u razvoju i prisutnosti faktora rizika za razvoj problema u ponašanju

1. individualni i grupni rad s učenicima

tijekom školske godine

1.2. Sociopedagoški rad s učenicima koji imaju :

- rješenje o primjerenom obliku školovanja

- teškoće u odrastanju - problemi u ponašanju - teškoće u učenju

1. individualni rad 2. grupni rad 3. rad s cijelim razredom

1.3. Rad na prevenciji pojavnih oblika poremećaja u ponašanju

Školski preventivni program – program prevencije ovisnosti, međuvršnjačkog nasilja i problema u ponašanju (promocija zdravlja, smanjenje nasilja, poboljšanje suradnje i komunikacije)

1.4. Profesionalna orijentacija učenika 8. razreda s teškoćama u razvoju

1.5. Rad s učenicima u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja

1. rad s cijelim razredom

2. grupni rad sa skupinom učenika

5.5.2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA

2.1. Planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada

2.2. Pripreme za neposredan rad

2.3. Suradnja s - ravnateljem - članovima stručnog tima škole - učiteljima

1. planiranje i programiranje rada, analiza uspješnosti, dogovori oko unaprjeđenja odgojno – obrazovnog rada u školi

2. dogovori oko ustrojstva rada, formiranja razrednih odjela, dogovori o pedagoškom postupanju, o integraciji djece s teškoćama u odrastanju

3. dogovaranje o pedagoškom postupanju s učenicima s teškoćama u odrastanju, održavanje predavanja i radionica na Učiteljskim vijećima, stručnim skupovima, pomoć pri izradi prilagođenih programa, suradnja u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja

2.4. Suradnja s roditeljima 1. individualno savjetovanje

Page 60: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

59

2. grupno savjetovanje 3. predavanja / radionice za RS 4. sudjelovanje u radu VR 5. provedba programa „Škola za roditelje“

2.5. Suradnja s ustanovama koje skrbe o zdravlju, zaštiti, odgoju i obrazovanju djece i mladeži

- ustanove socijalne skrbi (CZSS, domovi) - zdravstvene ustanove (ZZJZ, liječnici školske medicine) - policijske postaje (kontakt policajac) - Poliklinika SUVAG Osijek - Zavod za zapošljavanje - Ured državne uprave - Udruga osoba s invaliditetom „Bubamara“, Vinkovci

5.5.3. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Individualno - praćenje stručne literature

Grupno - sudjelovanje na skupovima Županijskog aktiva stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila - sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira AZOO

5.5.4. RAD U STRUČNOM POVJERENSTVU ŠKOLE ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA ODNOSNO UČENIKA (predsjednik Povjerenstva)

1. Učenici s teškoćama u razvoju 2. Djeca dorasla za upis u 1. razred OŠ

- stalna suradnja s članovima Povjerenstva tijekom godine

5.5.5. OSTALI POSLOVI

1.Poslovi koji proizlaze iz sociopedagoškog rada ili su s njim u svezi 2. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole 3. Organizacija i provedba školskog programa „Škola za roditelje“ i sociopedagoškog programa „Trening socijalnih vještina“ 3. Sudjelovanje u radu stručnih tijela 4. Rad u Stručnom povjerenstvu Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika (član Povjerenstva) 5. Koordinacija provedbe programa Građanskog odgoja i obrazovanja u školi 6. Praćenje i koordinacija rada pomoćnika u nastavi

Page 61: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

60

5.5.6. VOĐENJE DOKUMENTACIJE - dnevnik rada - dosje učenika - izrada nalaza i mišljenja - unos podataka u e-maticu

- sudjelovanje u planiranju i programiranju rada škole - sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma

- ostali administrativno – statistički poslovi - poslovi planiranja, obrade podataka

Stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila :

Iva Jurić, prof.soc.ped.

5.6. Plan rada tajništva

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

1. Normativno-pravni poslovi 2. Izrada prijedloga normativnih akata ili izrada po prijedlogu 3. Izmjene i dopune normativnih akata 4. Praćenje zakonskih propisa 5. Izrada ugovora o radu, odluka, rješenja 6. Personalno-kadrovski poslovi - objavljivanje natječaja – oglasa - prijava potrebe za radnicima - realizacija natječaja – izvješća kandidatima 7. Vođenje matične knjige radnika i personalnih dosjea 8. Izvješće Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, prijava radnika Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, suradnja s prosvjetnom inspekcijom 9. Statistika – izvješća Hrvatskom zavodu za statistiku na početku i na kraju školske godine, dostava izvješća Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Županijskom uredu za školstvo, kulturu i šport – Vukovar, Vinkovci 10. Sudjelovanje na sjednicama Školskog odbora, vođenje zapisnika 11. Signiranje pošte, uvođenje, razvrstavanje i otpremanje 12. Suradnja s ravnateljem, pedagogom, psihologom, defektologom, računovođom, predsjednikom Školskog odbora 13. Suradnja s učiteljima, roditeljima i učenicima Područne škole Šiškovci 14. Rad sa strankama, roditeljima učenika, učenicima, učiteljima, svakodnevna suradnja s pomoćno- tehničkim osobljem, kuharima u školskoj kuhinji, kontrola urednosti u školi i školskog okoliša, suradnja sa sanitarnom inspekcijom 15. Rad na izdavanju duplikata svjedodžbi, prijepisa ocjena, razne potvrde učenicima, rad na nostrifikaciji svjedodžbi stečenih u inozemstvu 16. Narudžbenice za pedagošku dokumentaciju 17. Praćenje stručne literature, seminari

Page 62: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

61

5.7. Plan rada računovodstva

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine 1. Izrada financijskog plana škole i financijskog izvješća

2. Obračun plaća zaposlenika – računovodstveni poslovi 3. Vođenje evidencija – knjiga osnovnih sredstava, sitnog inventara, knjiga ulaznih i izlaznih računa, usklađivanje salda 4. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa – Upravom za financije 5. Plaćanje računa, kontrola blagajničkog poslovanja 6. Izrada periodičnog i zaključnog računa, inventura 7. Knjigovodstveni poslovi – kontiranje i knjiženje, usklađivanje glavne knjige i dnevnika 8. Stručno usavršavanje, programi, seminari 9. Poslovno vođenje blagajne 10. Uplate i isplate 11. Izdavanje izvješća o plaći svakom radniku, rad sa strankama, radnicima, učenicima i roditeljima Učenika

Page 63: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

62

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora

Sadržaj rada

1. Donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog, odnosno nastavničkog, odnosno odgajateljskog vijeća i ravnatelja

2. Donosi godišnji plan i program na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje

3. Donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja

4. Odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

5. Predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava

6. Daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća i Razrednih vijeća

Sadržaj rada

1. Brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja u školi po HNOS-u

2. Brine o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog i odgojnog rada s učenicima

3. Analizira i daje prijedloge za plan i program rada škole, godišnji i mjesečni

4. Predlaže podjelu učenika po razrednim odjelima i raspored odjela

5. Predlaže organizacijske oblike odgojno-obrazovnog rada

6. Odlučuje o prelasku učenika koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz jednog nastavnog predmeta i njegovom prelasku u viši razred

7. Imenuje članove ispitne komisije

8. Odobrava plan učeničkih ekskurzija

9. Odlučuje o primjeni pedagoških mjera prema učenicima, sukladno Pravilniku o pedagoškim mjerama

10. Predlaže nabavku nastavnih pomagala, određuje koje udžbenike, pomoćnu literaturu, školski pribor i opremu su učenici dužni upotrebljavati u školi 11. Brine o ostvarivanju programa individualnog usavršavanja svojih članova

12. Utvrđuje opći uspjeh učenika od V. – VIII. razreda

13. Daje mišljenje o ponavljanju razreda učenika od V. – VIII. razreda

14. Organizira dopunsku nastavu za učenike koji imaju teškoće u svladavanju gradiva

15. Vodi brigu o sudjelovanju učenika u izvannastavnim aktivnostima

16. Suradnja s roditeljima odnosno starateljima u rješavanju odgojno-obrazovnih zadaća

17. Odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela

Page 64: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

63

6.3. Plan rada Vijeća roditelja

Sadržaj rada

1. Daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma

2. Organizacija rada škole i ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada škole

3. Ostvarivanje prava i obveza učenika i njihovih roditelja

4. Rad s učiteljima, učenicima i roditeljima

5. Poboljšanje uvjeta rada škole

6. Uključivanje u kulturnu i javnu djelatnost škole

7. Organizacija učeničkih ekskurzija

6.4. Plan rada Vijeća učenika

Mjesec Sadržaj rada

IX. Formiranje Vijeća učenika

IX Prijedlozi i dogovor oko načina rada i tema Vijeća

X. Upoznavanje učenika s pravima i obvezama sukladno članku 61. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

X. Pravilnik o kućnom redu

X. Pravilnik o pedagoškim mjerama

X. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

XI. Strategije i vještine učenja

XII. Kako poboljšati pamćenje i koncentraciju

I. Promicanje prosocijalnog ponašanja u školi

II. Međusobni odnosi učenika i nastavnika

III. Disciplina u školi – izostajanje s nastave, kršenje školskih pravila, prijedlozi za poboljšanje ili eventualno sankcioniranje učenika

IV. Aktualna problematika u školi – prijedlozi za poboljšanje stanja

V. Ekskurzija, izleti, posjete i druge izvannastavne aktivnosti

V. Razmatranje odnosa među učenicima – što je poduzeto da se poboljša suradnja i prijateljstvo među učenicima

VI. Što smo postigli, što smo naučili, što želimo nastaviti u sljedećoj školskoj godini

VI. Dogovor oko obilježavanja završetka tekuće školske godine

Page 65: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

64

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2015./2016.

7.1. Stručno usavršavanje u školi

7.1.1. Stručna vijeća

AKTIV RAZREDNE NASTAVE - održavanje četiri aktiva razredne nastave godišnje - radionica o miru - radionica o nenasilnoj komunikaciji - kreativne igraonice - likovne i literarne igraonice - zdravstvene igraonice – alkohol, pušenje, zdrava prehrana, AIDS - pomoć pomagačima - konflikt – metode rješavanja AKTIV PREDMETNE NASTAVE - održavanje četiri aktiva predmetne nastave godišnje - pedagoške radionice - pomoć djeci u smanjenim uvjetima koncentracije zbog posljedica rata - pedagoške radionice o miru i mirotvorstvu - pedagoške radionice o nenasilnoj komunikaciji - kreativne igraonice - pomoć pomagačima - konflikti i kako se s njima nositi

Sadržaj permanentnog usavršavanja

1. Kolektivne metode uspješnog učenja

2. Metode uspješnog učenja

3. Suradnja s roditeljima

4. Adolescencija i komunikacijske vještine

7.2. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja

Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2015./2016.

Teme permanentnog usavršavanja učitelja na razini škole:

1. Disciplina u razredu 2. Nasilje u školi 3. Socijalne vještine učenika s teškoćama u razvoju

Page 66: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

65

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Razraditi po mjesecima sadržaje i sudionike u kulturnim aktivnostima, predvidjeti broj učenika koji će sudjelovati u programima. Plan kulturne djelatnosti škole sadrži: estetsko-ekološko uređenje životne i radne sredine, javna predavanja, priredbe, natjecanja, obilježavanje državnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike suradnje s društvenom sredinom.

PLAN UREĐENJA PANOA u školskoj godini 2015./2016.

8.1.1. Razredna nastava

MJESEC

TEMA

ZADUŽENI RAZREDI

Rujan/listopad 2015.

Jesen

1.A, 1.B, 4.A, 4.B

Listopad 2015.

Dan kruha

Razredna nastava - svi

Prosinac 2015.

Božić

2.A, 2.B, 3.A, 3.B

Siječanj 2016.

Zima

1.A, 1B (likovnjaci)

Veljača 2016.

Valentinovo Poklade

Razredna nastava - svi

Travanj 2016.

Uskrs

1.A, 1.B, 4.A, 4.B

Travanj 2016.

Dan planeta Zemlje

2.A, 2.B, 3.A, 3.B

8.1.2. Predmetna nastava

MJESEC

TEMA

ZADUŽENI UČITELJI

Listopad 2015.

Dan neovisnosti

D. Valjak, M. Bošković

Studeni 2015.

Vukovar

D. Valjak, M. Bošković

Studeni/Prosinac 2015. Mjesec borbe protiv ovisnosti pedagog defektolog psiholog

Prosinac 2015.

Božićni blagdani

vjeroučitelji

Siječanj 2016.

Nenasilje

pedagog defektolog

Page 67: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

66

psiholog

Veljača 2016.

In memoriam hrvatski pjesnici

učitelji hrvatskog jezika

Travanj 2016.

Uskrs

vjeroučitelji

Travanj 2016.

Dan planeta Zemlje

T. Šunjić

Svibanj 2016.

Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

M. Blesić

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

Ovdje planiramo preventivne mjere na zaštiti zdravlja učenika u školi. U suradnji sa zdravstvenom službom provođenje sistematskih pregleda, cijepljenja kao i socijalnu zaštitu učenika koji imaju potrebu da se o njima vodi dodatna briga nadležnih socijalnih službi, akcije Podmlatka Crvenog križa i Karitasa. Potrebno je planirati trajanje akcije na poboljšanju odnosa između učenika i učenika, učenika i učitelja te roditelja i škole.

Sadržaji

3. razred: Pregled: tjelesne visine, tjelesne težine, kontrola vida, određivanje boja (po ISIHARI) Predavanje o pravilnoj ishrani 5. razred: Sistematski pregled Predavanje o pubertetu 6. razred: Cijepljenje protiv hepatitisa B u tri doze 7. razred: Test na tuberkulozu (PPD) i cijepljenje negativnih – BCG 8. razred: Sistematski pregled i cijepljenje protiv difterije, tetanusa i dječje paralize Predavanje o profesionalnoj orijentaciji

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Planirati sve sistematske preglede koji se ostvaruju temeljem kolektivnih ugovora i ostale oblike zdravstvene i sigurnosne zaštite radnika škole.

8.4. Školski preventivni programi

Upisati sve programe rada koji se planiraju s ciljem smanjivanja nasilje među učenicima, nenasilnog rješavanja sukoba i ostale programe (Program mjera za povećanje sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, Protokol postupanja u kriznim situacijama, Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava …).

Page 68: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

67

8.4.1. UVOD

Školski preventivni program za prevenciju ovisnosti temelji se na Nacionalnom programu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine kojim se definiraju obveze provođenja preventivnih aktivnosti u osnovnim školama, za školsku godinu 2015./2016. Školski preventivni program za suzbijanje nasilja temelji se na Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima , koji je propisan Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljače 2004. godine. Školsko povjerenstvo:

1. Ivana Markovinović, pedagoginja 2. Iva Jurić, socijalna pedagoginja 3. Irena Srdanović, psihologinja 4. Marija Blesić, učiteljica biologije 5. Mario Lovrić, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 6. Domagoj Bujadinović, učitelj informatike 7. Ines Grabovac, učiteljica razredne nastave 8. Nikola Berać, učitelj razredne nastave 9. Predsjednik Vijeća učenika 10. Predsjednik Vijeća roditelja

8.4.2. CILJEVI

Preventivni program škole je dokument kojim je određen način realizacije aktivnosti koje imaju za opći cilj:

a) kreiranje ozračja uspješne škole b) razvijanje socijalnih vještina kod učenika c) smanjenje utjecaja rizičnih činitelja na razvoj djeteta i njegove osobnosti.

Preventivnim programom škole nastoji se:

kreirati sigurno, poticajno i ugodno ozračje u školi koje svakom djetetu omogućuje zadovoljenje obrazovnih potreba, osjećaj zadovoljstva, sigurnosti i uspjeha.

razvijati komunikacijske, socijalizacijske i organizacijske vještine djeteta, samopoštovanje, upravljanje vlastitim emocijama, briga za vlastito zdravlje te poučavanje uspješnim strategijama učenja i rješavanja problema.

poboljšati suradnja s roditeljima kao i roditeljske vještine.

unaprijediti suradnja s institucijama lokalne zajednice.

suzbijati neželjene oblike ponašanja s naglaskom na prevenciju nasilja među djecom, prevenciju ovisnosti kao i prevenciju drugih neprihvatljivih oblika ponašanja.

8.4.3. OBLICI RADA

Nastavne jedinice, predavanja i radionice za učenike

Individualni rad s djecom

Predavanja i radionice za roditelje na roditeljskim sastancima

Rad u okviru Vijeća roditelja i Vijeća učenika

Predavanja, radionice i savjetovanje učitelja na Učiteljskim i Razrednim vijećima

Page 69: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

68

Školski projekti

Sastanci s predstavnicima CZSS-a i MUP-a u svrhu dogovora i usklađivanja zajedničkih aktivnosti i ocjene stanja (socijalni radnici i kontakt policajac).

8.4.4. AKTIVNOSTI ŠPP-a:

AKTIVNOSTI USMJERENE NA UČENIKE:

Aktivnosti primarne prevencije: aktivnosti koje su usmjerene na sve učenike škole kroz rad u okviru nastavnog programa u redovnoj nastavi, na satovima razrednog odjela te kroz rad izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti.

Zdravstveni odgoj U školi će se tijekom školske godine 2015./2016. provoditi Zdravstveni odgoj sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje. Zdravstveni odgoj provodit će se od 1. do 8. razreda u nastavnim predmetima: Priroda i društvo, Priroda, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura te sati razredne zajednice i to u četiri modula: „Živjeti zdravo“, „Prevencija ovisnosti“, „Prevencija nasilničkog ponašanja“ i „Spolna/rodna ravnopravnost odgovorno spolno ponašanje “.

Rad s učenicima na satovima razrednog odjela : - specifično obrazovanje o svim relevantnim pitanjima u vezi sa zloupotrebom sredstava

ovisnosti - poučavanje učenika primjerenim oblicima ponašanja, odgovornom ponašanju, poštivanju pravila te

zdravim stilovima života, socijalnim i komunikacijskim vještinama.

Školski projekti: - „Imam stav“, „Vršnjačka pomoć“, „Trening socijalnih vještina“.

Aktivnosti sekundarne prevencije: aktivnosti usmjerene na učenike koji pripadaju skupini djece rizičnog ponašanja, a provode ih razrednici, stručna služba škole, djelatnici Centra za socijalnu skrb i MUP-a, te drugi stručnjaci po potrebi.

Individualni rad/savjetovanje od strane stručnih suradnika u školi ili stručnjaka izvan škole – kod učenika kod kojih se očituje utjecaj rizičnih čimbenika te iskazuju neku teškoću.

8.4.5. AKTIVNOSTI USMJERENE NA RODITELJE/STARATELJE

4.2.1. Predavanja i radionice od 1. do 8. razreda PLAN TEMA RODITELJSKIH SASTANAKA

INFORMACIJE NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE

Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika, u osnovnoj i srednjoj

Page 70: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

69

školi Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

TEME ZA RODITELJSKI SASTANAK- STRUČNA SLUŽBA:

1.r. „Polazak u školu“

2.r. „Tjelesno kažnjavanje djece“

3.r. „Teškoće u učenju“

4.r. „Prelazak iz razredne u predmetnu nastavu“

5.r. „Roditeljski odgojni stilovi“

6.r. „Djeca u pubertetu“

7.r. „Uloga roditelja u prevenciji ovisnosti“

8. r. „Upis u srednju školu“

ŠKOLSKI I RAZREDNI PROJEKT

Imam stav Škola za roditelje

4.2.2. Savjetodavni rad s roditeljima: Provodi se s roditeljima na njihovu inicijativu ili inicijativu razrednika, učitelja, stručnih suradnika ili ravnatelja škole.

8. 4. 6. AKTIVNOSTI USMJERENE NA UČITELJE

PLANIRANJE I INFORMIRANJE

-planiranje sata razrednika (informacije kako provesti sat razrednika i radionicu s učenicima te dogovaranje tema za satove razrednika) -upućivanje učitelja na postojeću literaturu i postojeće zakonske regulative te dokumente škole (Statut škole-pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, Etički kodeks, Pravilnik o kućnom redu i dr.)

EDUKATIVNE TEME

-predavanja stručnih suradnika na Učiteljskim vijećima: -Nasilje u školi -Disciplina u razredu -Socijalne vještine učenika s teškoćama u razredu

ŠKOLSKI I RAZREDNI PROJEKT Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti –

Page 71: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

70

pano (15.studeni – 15.prosinca) Božićna priredba

5. MATERIJALNA UVJETOVANOST PROVEDBE ŠPP-a Škola će tijekom realizacije ovog programa koristiti već postojeća sredstva i opremu, a po potrebi nabavit će se dodatna u skladu s materijalnim mogućnostima. 6. VREDNOVANJE U sklopu ŠPP-a kontinuirano će se vršiti evaluacija realiziranih aktivnosti kako bi se stvorio temelj za daljnje unapređivanje preventivnih aktivnosti.

Page 72: Godišnji plan i program · 2016-10-03 · Geografija i Povijest 1 62 1 18 Informatika 1 66 ... Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti VSS ENGL

71

9. PRILOZI Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji planovi i programi rada učitelja 2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja 3. Plan i program rada razrednika 4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama 5. Plan i program rada sa darovitim učenicima (ako se takva aktivnost provodi sukladno članku 63. stavku 1. Zakona) 6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 7. Raspored sati 8. Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članaka 12. i 25. Statuta Osnovne škole Matija Antun Reljković – Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 3, a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i ravnatelja Škole, Školski odbor na sjednici održanoj 28. rujna 2015. godine donosi Godišnji plan i program za školsku godinu 2015./2016. KLASA: 003-08/15-05/01 URBROJ: 2188-18-01-15-01 Ravnatelj škole:

Predsjednik Školskog odbora:

Ilija Grgić, prof. ___________________________

Mato Bošković, prof.

_______________________________