of 14 /14
Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia 1 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor HBEF2103 Psikologi Pendidikan Jan 2005 PSIKOLOGI PENDIDIKAN TUTORIAL 5 – Bab 6: Pendidikan Khas

HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

k

Text of HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Page 1: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

1

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

Prof. Madya Dr Bakhtiar MansorHBEF2103 Psikologi PendidikanJan 2005

PSIKOLOGIPENDIDIKANTUTORIAL 5 – Bab 6: Pendidikan Khas

Page 2: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

2

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

Objektif Tutorial 5

Selepas menghadiri TUTORIAL 5, pelajar akan dapat:

Memahami objektif BAB 6

Memahami dan menghuraikan konsep dan ciri-ciri pendidikan khas

Memahami dan menghuraikan konsep dan kategori pelajar-pelajar berkeperluan khas

Memahami falsafah, matlamat dan program pendidikan khas

Memahami strategi menghadapi peperiksaan akhir kursus HBEF2103

Page 3: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

3

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

TUTORIAL 5 (Aktiviti & Masa)UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF

AKTIVITI MASA

1. Review dan Preview 10 minit

2. Mini Lecture 60 minit

3. Perbincangan & Ujian 50 minit

Page 4: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

4

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

Objektif Bab 6

Pada akhir BAB 6, pelajar akan dapat:

1. menghuraikan tentang pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran dan pelajar-pelajar istimewa

2. Menjelaskan tentang program-program yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk

kanak- kanak berkeperluan khas

Page 5: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

5

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

TUTORIAL 5: REVIEW DAN PREVIEW

REVIEW•Dalam TUTORIAL 4 topik-topik berikut telah dikuliah dan

dibincang:–Konsep perbezaan individu dan aspek-aspek perbezaan individu–Faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan individu–Teori-teori berkait dengan perbezaan individu–Peranan guru dalam menghadapi perbezaan individu

PREVIEW•Dalam TUTORIAL 5 tajuk-tajuk kuliah:

–Konsep dan sejarah pendidikan khas–Falsafah, matlamat dan ciri-ciri pendidikan khas–Konsep dan kategori pelajar-pelajar berkeperluan khas–Prograsm pendidikan khas–TAJUK-TAJUK ULANG KAJI

Page 6: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

6

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

KONSEP PENDIDIKAN KHAS (M.S 157 – 158)

•Pendidikan khas:Program pendidikan yang menggunakan kaedah-kaedah khusus sesuai

untuk memenuhi keperluan perkembangan fizikal, intelek, emosi dan sosial individu- individu yang berkeperluan khas, iaitu individu yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya atau yang pintar cerdas (gifted)

•Perkembangan pendidikan khas:Pelajar-pelajar yang cacat boleh diasuh melalui pendidikan yang tersusun (Samuel Howe)Pelajar-pelajar terencat akal boleh diasuh melalui latihan deria motor

(Edward Seguin) Kecerdasan boleh diukur dan dimajukan melalui pembelajaran (Alfred

Binet)Pelajar-pelajar buta boleh diajar melalui titik-titik timbul (Louis Braille)Pelajar-pelajar pekak boleh berhubung melalui bahasa isyarat dan ekspresi

muka (Thomas Hopkins)Pelajar-pelajar pekak boleh belajar bercakap menggunakan pendengaran

terhad (Graham Bell)Pelajar-pelajar mudah belajar menggunakan bahan konkrit (Montessori)Teknik psikoanalisis boleh membantu pelajar-pelajar bermasalah emosi

(Anna Freud)Kanak-kanak kerosakan otak minimum memerlukan latihan khas (Struss)

Page 7: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

7

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

FALSAFAH, MATLAMAT DAN CIRI-CIRI PENDIDIKAN KHAS (RUJUK: M.S 162 – 165 & 160 – 162)

•Falsafah pendidikan khasMenyediakan peluang yang sama kepada pelajar-pelajar khas seperti

yang diberi kepada pelajar-pelajar biasaMenyelaraskan sistem pendidikan untuk memenuhi matlamat negara

melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih

•Matlamat pendidikan khasMenyuburkan keupayaan intelek, emosi, sosial dan jasmani kanak-

kanak luar biasaMemperkembangkan kecekapan ekonomi yang asas supaya kanak-

kanak khas menjadi pekerja berguna dalam masyarakatMencegah sesuatu ketidakbolehan supaya tidak menjadi suatu

kecacatanMengubah sikap negatif terhadap pembelajaran dengan mengembang

atau memulihkan perasaan yakin diri di kalangan kanak-kanak khasMengeratkan kanak-kanak khas dengan masyarakat biasa supaya

mereka dapat diterima oleh masyarakat

Page 8: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

8

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

FALSAFAH, MATLAMAT DAN CIRI-CIRI PENDIDIKAN KHAS (Samb)

•Ciri-ciri pendidikan khasUntuk menghadapi kanak-kanak khas perlu:

Guru dilatih khas untuk program pendidikan khas

Menggunakan kepakaran dari pelbagai bidang

Kurikulum khas

Objektif pengajaran khas

Penglibatan aktif pelajar

Kaedah pengajaran khas

Page 9: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

9

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS

•4 (empat) kategori pelajar berkeperluan khas:

•Bermasalah pendengaran (m.s 165)–4 jenis masalah pendengaran–Huraikan ciri-cirinya

•Bermasalah penglihatan–Kategori masalah penglihatan

•Bermasalah pembelajaran–Jenis masalah pembelajaran dan huraian mengenai tiap-

tiap satu

•Pelajar pintar/berbakat–Ciri-cirinya

Page 10: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

10

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

•Jenis ProgramPendidikan Inklusif (m.s 173 – 175)

2 jenis pendidikan inklusif Objektif pendidikan inklusif Penyesuaian pelaksanaan program inklusif

Program Pendidikan Individu (m.s 174)Program Pendidikan Pemulihan (m.s 175 – 176)

Objektif pendidikan pemulihanProses pengajaran pemulihan

Program Pengayaan (m.s 176 – 176)Tujuan dan aktiviti pengayaanProses pengajaran pengayaan

Page 11: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

11

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN

PELAJAR DINGATKAN:

•Ulangkaji melibatkan semua tajuk yang tersenarai dalam ISI KANDUNGAN pada modul dari BAB 1 hingga BAB 6

•Jawab soalan tutorial atau latihan terdapat di hujung tiap-tiap satu unit dan bandingkan jawapan dengan skema jawapan yang disertakan

•Soalan peperiksaan dibahagi kepada dua:Bahagian A – 20 soalan objektif (terdiri dari soalan yang

mudah, sederhana susah dan susah)

Bahagian B – Jawab 3 (tiga) soalan

Page 12: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

12

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN (Samb)

•Strategi menjawab soalan:Bertenang: Tarik nafas panjang dan lepaskan dengan

perlahan (Buat 3 kali)Bahagian A:

Elak menghabiskan masa yang lama untuk sesuatu soalanJika tidak dapat menjawab terus ke soalan berikutnya.

Kembali semula kemudiannya.Bahagian B:

Baca semua soalan di Bahagian B terlebih dahuluPastikan kehendak soalan – fahami soalanJawab secara berfokus. Hurai atau jelaskan dan sertakan

contoh di mana dikehendakiElak menulis semula soalan dan memberi introduksi panjang.

Tulis nombor soalan dengan jelas dan betulRUJUK: Contoh disertakan

Page 13: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

13

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

CONTOHSOALAN:Huraikan lima (5) ciri perkembangan manusia. Kemukakan contoh yang sesuai bagi menguatkan jawapan anda.

JAWAPAN 1:Ada banyak ciri-ciri perkembangan manusia bermula dari lahir hingga ke akhir hayat.

Tiap-tiap ciri penting dihuraikan supaya kita dapat memahami proses perkembangan manusia. Ciri pertama ialah perkembangan merupakan satu proses yang berterusan.

JAWAPAN 2:Lima ciri perkembangan adalah seperti berikut:

1. Perkembangan ialah proses yang berterusan sepanjang hayat. Ia berlaku bermula dari percambahan sel hingga organisme itu mati. Proses perkembangan melalui beberapa tahap. Tiap-tiap tahap individu perlu menangani tugas-tugas tertentu. Contoh: Tugas kanak-kanak berumur satu tahun ialah mula belajar berjalan. Tugas remaja ialah mempelajari cara menangani desakan naluri seksual, dan seorang tua berumur lapan puluh tahun akan belajar cara untuk berkomunikasi dengan cucunya berumur 3 tahun

2. Proses perekembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Baka menentukan had perkembangan, manakala persekitaran membantu perkembangan mencapai tahap yang maksimum. Contoh: seorang dilahirkan dengan bakat melukis, tetapi tanpa persekitaran yang menyokong/memupuk bakatnya dia tidak mungkin boleh mencapai potensinya sebagai seorang pelukis terkenal.

KOMEN: Dalam Jawapan 1 introduksi yang panjang tidak diperlukan. Dalam Jawapan 2 jawapan adalah berfokus.

Page 14: HBEF2103 (T5) Psikologi Pendidikan (1)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

14

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Fakulti Pendidikan, Sastera danSains Sosial

Terima Kasih

Tamat Tutorial 5

SELAMAT BERJAYA DALAM PEPERIKSAAN AKHIR