H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

Embed Size (px)

Text of H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  1/59

  1

  HOTRRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentruaprobarea Normelor metodologice de aplicare aLegii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilorpentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc Forma sintetic la data 25 -Sep-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct- Acte Sintetice. SintAct itehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale W olters Kluwer.

  n temeiul prevederilor art. 107 din Constituia Romniei i ale art. 129 din Legeanr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii foreide munc,

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Art. 1

  Se aprob Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemulasigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, publicat nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevzute nanexa care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 2 Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr.1.010/2001 privind declararea lunar a obligaiilor de plat la bugetul F onduluipentru plata ajutorului de omaj, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, ParteaI, nr. 649 din 17 octombrie 2001.-****-PRIM-MINISTRUADRIAN NSTASE Contrasemneaz: Ministrul muncii i solidaritii sociale, Marian SrbuMinistrul finanelor publice,

  Mihai Nicolae Tnsescu Ministrul administraiei publice, Octav Cozmnc

  ANEX: NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2002 de aplicare aLegii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj sistimularea ocuparii fortei de muncaForma sintetic la data 25 -Sep-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct- Acte Sintetice. SintAct itehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

  (la data 18-Mar-2002 actul a fost aprobat de Hotarirea 174/2002 )

  Prezentele norme metodologice, denumite n continuare norme reglementeazapunerea n aplicare a dispozitiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilorpentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

  Art. 1 Sistemul de indicatori statistici prevazuti la art. 6 din Legea nr. 76/2002 , denumita

  n continuare lege, si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00051569.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00051569.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054256.htm%23dohttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054256.htm%23dohttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054256.htm%23dohttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00054256.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054256.htm%23dohttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00051569.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133068/00053737.htm
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  2/59

  2

  National de Statistica, n colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, si seaproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedinteluiInstitutului National de Statistica, n termen de 30 de zile de la data intrarii nvigoare a prezentelor norme.

  Art. 2 Tematica cercetarilor statistice speciale prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege,precum si metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale se avizeaza,potrivit legii, de Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al ministruluimuncii si solidaritatii sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru OcupareaFortei de Munca.

  Art. 3 (1) Prin locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se ntelegelocurile de munca devenite disponibile ca urmare a ncetarii raporturilor de muncasau de serviciu, precum si locurile de munca nou create.(2)Comunicarea de ctre angajatori a locurilor de munc vacante se vaface pe suport de hrtie sau n format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevzut n anexa nr. 1.

  (la data 23-Jun-2004 Art. 3, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 934/2004 ) Art. 4

  (1)Furnizorii de servici i prevzui la art. 10 alin. (2) din lege vor comunicaageniei pentru ocuparea forei de munc judeene sau, dup caz, amunicipiului Bucureti, pn la data de 5 a fiecrei luni pentru lunaexpirat, date privind omerii mediai i ncadrai n munc. (2)Comunicarea prevzut la alin. (1) se va face pe suport de hrtie sau nformat electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului

  prevzut n anexa nr. 2. (la data 23-Jun-2004 Art. 4 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 934/2004 ) Art. 5

  Prin motive neimputabile, n sensul art. 17 alin. (1) din lege, se nelege: a)ncetarea raportului de munc n temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) i j), art.61 lit. c) i d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare; b)ncetarea raportului de munc la iniiativa angajatorului, prin notificare

  scris, n temeiul art. 31 alin. (4 1 ) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cumodificrile i completrile ulterioare; c)ncetarea de drept a raportului de munc al asistentului personal al

  persoanei cu handicap grav n cazul decesului persoanei cu handicap grav,n temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i

  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cumodificrile ulterioar e; d)ncetarea raportului de serviciu n temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) dinLegea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, c u

  modificrile i completrile ulterioare, cu excepia cazului n carefuncionarul public nu mai ndeplinete condiia prevzut la art. 54 lit. a)din aceeai lege; e)ncetarea raportului de serviciu n temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) i h) iart. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 , republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare; f)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari angajai pe bazde contract cnd sunt clasai inapt pentru serviciu militar sau aptlimitat de ctre comisiile de expertiz medico -militar;

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00108487.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00108487.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00103070.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00103070.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00103070.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00103070.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00103070.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00103070.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00108487.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt1
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  3/59

  3

  g)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari angajai pe bazde contract, pentru motive sau nevo i ale Ministerului Aprrii Naionale iale Ministerului Administraiei i Internelor; h)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari angajai pe bazde contract care nu mai ndeplinesc condiiile specifice, stabilite prin ordinal ministrul ui aprrii naionale, respectiv al ministrului administraiei iinternelor, pentru ocuparea funciei; i)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari angajai pe bazde contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei saunivelului de secretizare a informaiilor la care urmeaz s aib acces dectre autoritile competente;

  j)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari la expirareatermenului contractului, n situaia n care nu sunt posibiliti de renno ire,din cauza reducerii funciilor ca urmare a desfiinrii, restructurrii sau adislocrii unitii, precum i n situaia n care una dintre pri nu maiopteaz pentru rennoirea contractului; k)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntar i la mplinirealimitei de vrst n serviciu, stabilit prin ordin al ministrului aprriinaionale.

  (la data 30-Apr-2009 Art. 5 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 449/2009 ) Art. 6 Veniturile prevzute la art. 17 alin. (1) lit. f) i la art. 34 alin. (1) lit. b) ialin. (3) lit. b) din lege sunt venituri lunare, care se determin prinraportarea venitului impozabil, certificat de ctre organele fiscaleteritoriale subordonate Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, lanumrul de luni aferente unui an fiscal.

  (la data 30-Apr-2009 Art. 6 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 449/2009 ) Art. 7

  Reintegrarea n munca, dispusa prin hotarre judecatoreasca definitiva, nu mai esteposibila, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluatpatrimoniul unitatii la care persoana a fost ncadrata n munca anterior, n situatia

  n care postul ocupat de aceasta a fost desfiintat.Art. 8

  (1)Persoanele prevzute la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege se consider cnu au reuit sau nu au putut s se ncadreze n munc dac fac dovada cn perioada de 60 de zile de la data absolvirii s- au nregistrat la ageniile

  pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti orila ali furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuprii forei demunc, acreditai n condiiile legii sau care nu se supun potrivit legiicondiiei de acreditare, n vederea medierii pentru ncadrare n munc. (2)Dovada nregistrrii la furnizorii de servicii specializate pentru

  stimularea ocuprii forei de munc, prevzui la alin. (1), se face cu o

  adeverin eliberat de furnizori, prin care se certific data nregistrrii persoan ei n evidenele proprii. (la data 22-Feb-2011 Art. 8 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 113/2011 ) (la data 23-Jun-2004 Art. 9 abrogat de Art. 1, punctul 6. din Hotarirea 934/2004 )Art. 10

  Pentru a se asigura n sistemul asigurarilor pentru somaj, n conditiile legii,persoanele prevazute la art. 20 din lege pot ncheia cu agentia pentru ocupareafortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, n a carei raza si au

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt1
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  4/59

  4

  domiciliul sau resedinta, un contract de asigurare pentru somaj conform modeluluiprezentat n anexa nr. 3.(2)n vederea ncheierii unui contract de asigurare pentru omaj, calitateade asigurat n sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale,

  precum i n sistemul asigurrilor sociale de sntate se dovedete cucontractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privinddobndirea calitii de asigurat n cadrul acestor sisteme de asigurri

  sociale, eliberat de instituiile competente potrivit legii, n original i copie. (la data 20-Jan-2006 Art. 10 completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1859/2005 ) Art. 11

  (1) n vederea ncheierii contractelor de asigurare pentru somaj cu persoaneleprevazute la art. 20 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetenesau a municipiului Bucuresti pot mputernici agentiile locale pentru ocuparea forteide munca n a caror raza persoanele si au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.(2) mputernicirea de reprezentare se va da sefului agentiei locale pentru ocupareafortei de munca prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocupareafortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

  Art. 12 Salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, prevzut la a rt. 22

  alin. (2) din lege ca limit inferioar a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevzute la art. 20 din lege i la care se calculeaz contribuiadatorat bugetului asigurrilor pentru omaj, este salariul de baz minimbrut pe ar garantat n plat stabilit prin hotrre a Guvernului, n vigoaren luna pentru care se pltete aceast contribuie.

  (la data 20-Jan-2006 Art. 12 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 1859/2005 ) (la data 23-Jun-2004 Art. 13, litera J. abrogat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 934/2004 )(la data 18-Feb-2008 Art. 13 abrogat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 149/2008 )(la data 01-Jan-2011 Art. 14 abrogat de Art. VII, litera A. din Ordonanta urgenta 117/2010 )Art. 15

  (1)omerii prevzui la art. 17 din lege, care realizeaz venituri dinactiviti autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaie de omaj n

  condiiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dac dovedesc cacele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depesc valoareaindicatorului social de referin al asigurrilor pentru omaj i stimulriiocuprii forei de munc n vigoare n luna pentru care se face dovada. (2)Prin activiti autorizate potrivit legii se nelege activitile economicedesfurate de persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i/sauntreprinderi familiale conform legii sau exercitarea profesiilor liberale

  potrivit dispoziiilor legale speciale. (la data 30-Apr-2009 Art. 15 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 449/2009 ) Art. 16

  Prin nu ndeplinesc conditiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1)lit. c) din lege, se ntelege:a) nendeplinirea conditiilor legale de pensionare pentru limita de vrsta;b)situaia n care persoana nu beneficiaz de pensie de invaliditate;

  (la data 23-Jun-2004 Art. 16, litera B. modificat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 934/2004 ) c) nesolicitarea pensionarii anticipate, daca sunt ndeplinite conditiile prevazute delege.

  Art. 17 (1)n aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1 2 ) din lege, stagiul de cotizareaferent unui contract individual de munc cu timp parial se stabilete ca

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00089649.htm%23do%7Car1%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00089649.htm%23do%7Car1%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00089649.htm%23do%7Car1%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00089649.htm%23do%7Car1%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00089649.htm%23do%7Car1%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00089649.htm%23do%7Car1%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00109784.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00109784.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00109784.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00137056.htm%23do%7Carvii%7Cliahttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00137056.htm%23do%7Carvii%7Cliahttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00137056.htm%23do%7Carvii%7Cliahttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt3http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt3http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt3http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt12http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt12http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt12http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt12http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt3http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00137056.htm%23do%7Carvii%7Cliahttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00109784.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00089649.htm%23do%7Car1%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00089649.htm%23do%7Car1%7Cpt1
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  5/59

  5

  raport ntre timpul de munc pentru care a fost ncheiat contractulindividual de munc cu timp parial i durata normal a timpului de munc. (2)n aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1 3 ) din lege, stagiul de cotizareaferent unui contract de munc temporar se stabilete lundu -se nconsiderare att durata fiecrei misiuni prevzute n contractul de munctemporar, ct i timpul n care persoanele se afl la dispoziia agentuluide munc temporar, ntre misiuni.

  (la data 23-Jun-2004 Art. 17 modificat de Art. 1, punctul 13. din Hotarirea 934/2004 ) Art. 18 (1)n vederea certificrii stagiilor de cotizare i a stabilirii dreptul ui la

  indemnizaie de omaj, angajatorii au obligaia de a elibera persoanelorcrora le nceteaz raporturile de munc sau de serviciu o adeverin dincare s rezulte baza lunar de calcul al contribuiei individuale la bugetulasigurrilor pentru omaj, stabilit potrivit titlului IX 2 Contribuii socialeobligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificrile icompletrile ulterioare, pentru fiecare lun din ultimele 12 luni, nainte dedata ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu, pentru care acetia aureinut i au virat la bugetul asigurrilor pentru omaj contribuiaindividual prevzut la art. 27 din lege i au pltit contribuia datorat de

  angajator prevzut la art. 26 din lege, potrivit modelului prevzut nane xa nr. 26, precum i, dup caz, urmtoarele: a)dac nregistreaz debite la bugetul asigurrilor pentru omaj; b)perioada pentru care nu s- au pltit contribuiile la bugetul asigurrilor

  pentru omaj i suma aferent acestei perioade; c)dac se regsesc n una dintre situaiile prevzute la art. 34 alin. (2) dinlege.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 ) (2)Adeverina prevzut la alin. (1) va conine i date cu privire la

  perioadele n care s-a prestat activitatea, perioadele n care raporturile demunc sau de serviciu au fost suspendate, precum i data i motivulncetrii acestora, date care se verific i se certific de ageniile pentruoc uparea forei de munc pe baza nscrisurilor efectuate n carnetul demunc, pentru perioadele pn la data de 31 decembrie 2010, i pe bazainformaiilor care se pun la dispoziia ageniilor pentru ocuparea forei demunc de inspecia muncii, pentru peri oade ulterioare datei de 31decembrie 2010.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 ) (3)Adeverina prevzut la alin. (1) se verific i se certific n ceea ce

  privete datele referitoare la baza de calcul al contribuiei individuale labugetul asigurrilor pentru omaj de ageniile pentru ocuparea forei demunc, pe baza informaiilor cuprinse n declaraiile lunare privindobligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena

  nominal a persoanelor asigurate, prevzute la titlul IX 2

  Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 , cu modificrile i completrileulterioare, depuse de angajator, care se pun la dispoziia ageniilor pentruocuparea forei de munc electronic, din sistemul informatic al MinisteruluiFinanelor Publice.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 ) (4)n situaia n care pn la data de 31 decembrie 2010 nu exist ntocmi tcarnet de munc, dovada existenei unor raporturi de munc sau de

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt13http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt13http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt13http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070193.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070193.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070193.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070193.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt13
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  6/59

  6

  serviciu pn la data de 31 decembrie 2010 se efectueaz cu alte acte prevzute de lege.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 ) (5)n situaia n care sunt identificate neconcordane ntre coninutuladeverinei i informaiile din cuprinsul declaraiilor prevzute la alin. (3)depuse de angajator i/sau nscrisurile efectuate n carnetul de munc

  pn la data de 31 decembrie 2010 ori se constat c angajatorul nu adepus potrivit prevederilor legale declaraia lunar, ageniile pentruocuparea forei de munc solicit n scris angajatorului corectarearespectivelor documente i depunerea lor la agenia pentru ocuparea foreide munc n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii, cuexcepia declaraiei lunare care se depune potrivit titlului IX 2 Contribuii

  sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 , cu modificrile i completrileulterioare.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 ) (6)Modelul adeverinei, prevzut n anexa nr. 26, se poate modifica saucompleta prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei,care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  (la data 15-Mar-2006 Art. 18 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 312/2006 ) (7)Neeliberarea de ctre angajator a adeverinei prevzute la alin. (1)constituie contravenie, potrivit art. 113 lit. j) din lege, i se sancioneazcu amenda prevzut la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de ctre organelede control msuri active ale structurilor teritoriale ale Ageniei Naionale

  pentru Ocuparea Forei de Munc care au competena constatrii i sancionrii celorlalte contravenii prevzute de lege.

  (la data 30-Apr-2009 Art. 18, alin. (6) completat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 449/2009 ) Art. 19

  (1)Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie2002 se face de ctre ageniile pentru ocuparea forei de munc, potrivitart. 36 din lege, n baza certificatului ntocmit conform modelului prevzutn anexa nr. 5.

  (2)Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie2002 se face, dup caz, pe baza: a)declaraiei lunare privind evidena nominal a asigurailor i aobligaiilor de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj i a adeverineielibe rate de angajator potrivit art. 18 sau, dup caz, doar pe bazaadeverinei eliberate de angajator potrivit art. 18, n cazul n care seconstat c angajatorul nu a depus declaraia, pentru persoanele care aufost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevzute la art. 19 din lege; b)contractului de asigurare pentru omaj prin nsumarea lunilor pentrucare s- a achitat contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj, pentru

  persoanele care au fost asigurate n baza unui contract de asigurare pentru oma j. (3)Certificarea stagiilor de cotizare prevzute la alin. (2) se face de ctreageniile pentru ocuparea forei de munc prin certificatul ntocmitconform modelului prevzut n anexa nr. 25. (4)Procedura privind declararea lunar de ctre angajatori a evideneinominale a asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor

  pentru omaj este cea stabilit la titlul IX 2 Contribuii sociale obligatoriidin Legea nr. 571/2003 , cu modificrile i completrile ulterioare.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 19, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 113/2011 )

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00091073.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00091073.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00091073.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt5http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt5http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt5http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt3http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt3http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt3http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt3http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt5http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00091073.htm%23do%7Cari%7Cpt1http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt2
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  7/59

  7

  Art. 19 1 (1)Prin salariu de baz lunar br ut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare,

  prevzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se nelege baza lunar decalcul al contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru omaj

  prevzuta la titlul IX 2 Contribuii sociale obligatorii din Legea nr.571/2003 , cu modificrile i completrile ulterioare, pe ultimele 12 luni ncare s-a realizat stagiul de cotizare.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 19^1, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 113/2011 ) (2)Pentru persoanele care au fost asigurate n baza unui contract deasigurare pentru omaj, la determinarea sumei calculate prin aplicareaunei cote procentuale difereniate n funcie de stagiul de cotizare,

  prevzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea n vedere v enitullunar declarat n contractul de asigurare pentru omaj la care aceste

  persoane s- au asigurat, potrivit legii, i la care s -a calculat i s -a pltitcontribuia datorat bugetului asigurrilor pentru omaj prevzut la art.28 din lege.

  (la data 15-Mar-2006 Art. 19^1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 312/2006 ) (3)Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natur profesional

  pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonana de urgen a

  Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr.571/2003 i alte msuri financiar -fiscale, aprobat prin Legea nr.279/2010 , cu modificrile ulterioare, s -a datorat i s -a pltit contribuiaindividual de asigurri pentru omaj, la determinarea sumei calculate prinaplicarea unei cote proce ntuale difereniate n funcie de stagiul decotizare, prevzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se vor avea n vedereveniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de

  persoanele asigurate obligatoriu pentru activitile desfu rate pe bazacontractelor de drepturi de autor i drepturi conexe definite potrivit art. 7alin. (1) pct. 13 1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificrile i completrileulterioare, i/sau pe baza contractelor/conveniilor ncheiate potrivitCodului civil a unui coeficient rezultat ca raport ntre cota de contribuieindividual de asigurri pentru omaj i cota de contribuie datorat labugetul asigurrilor pentru omaj potrivit legii, de ctre persoaneleasigurate n baza contractului de asigurare pentru omaj. (4)ncepnd cu declararea contribuiilor sociale datorate conform legii,

  potrivit titlului IX 2 Contribuii sociale obligatorii din Legea nr.571/2003 , cu modificrile i completrile ulterioare, numrul de zile cunorm ntreag lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de cotizare,

  pe baza informaiilor cuprinse n declaraiile lunare privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, i puse la dispoziia ageniilor pentru ocuparea forei de munca, pe cale

  electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanelor Publice, secalculeaz prin mprirea numrului de ore efectiv lucrate n lun, n care se includ i orele suspendate n lun pentru incapacitate temporar demunc suportat de angajator, conform legii, la numrul de orereprezentnd timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau6 ore). Rezumatul obinut se coreleaz cu numrul de zile lucrtoare nlun. n situaia n care rezultatul obinut este egal cu numrul de zilelucrtoare n lun, stagiul de cotizare este egal cu o lun. n situaia ncare rezultatul obinut este mai mic dect numrul de zile lucrtoare n

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt4http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt4http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt4http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00091073.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00091073.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00091073.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00132605.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00132605.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00136976.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00136976.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00136976.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00132605.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00091073.htm%23do%7Cari%7Cpt2http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt4http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htm
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  8/59

  8

  lun, la stabilirea stagiului de cotizare se iau n considerare numai zile le cunorm ntreag lucrate n lun, calculate potrivit modalitii de calcul. n

  situaia n care rezultatul obinut ca urmare a aplicrii formulei esteexprimat n fraciuni de zile cu norm ntreag lucrat n lun, orele carecorespund unei fraciuni de zile cu norm ntreag lucrat n lun vor ficonsiderate ca o zi cu norm ntreag lucrat n lun. (5)Pentru asiguraii cu mai multe contracte individuale de munc, numrulde zile cu norm ntreag lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obine prin nsumarea numrului de zile cu norm ntreaglucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conformalin. (4), pentru fiecare contract individual de munc. (6)Prin excepie de la dispoziiile alin. (4) t eza 1, pentru perioadele n care

  se aplic scutire de la plata contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj i constituie stagiu de cotizare fr plata contribuiei, potrivitdispoziiilor legale, numrul de zile cu norm ntreaga lucrate n lun,f olosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaz cu formula:numrul de ore efectiv lucrate n lun, n care se includ i orele suspendaten lun pentru incapacitate temporar de munc suportat de angajatorconform legii, la care se adaug numrul de ore suspendate n lun ntemeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 , cu modificrile icompletrile ulterioare, pentru care se beneficiaz de scutire de la platacontribuiilor sociale la bugetul asigurrilor pentru omaj n condiiile legii,iar rezultatul se mparte la numrul de ore reprezentnd timpul normal delucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). (7)Prin excepie de la dispoziiile alin. (4) teza 1, pentru perioada pentrucare se aplic scutirea de la plata contribuiei datorate de angajator labugetul asigurrilor pentru omaj n condiiile Ordonanei de urgen aGuvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor msuri n vederea

  stimulrii crerii de noi locuri de munc i diminurii omajului n anul2010, aprobat prin Legea nr. 185/2010 , numrul de zile cu norm

  ntreag lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, secalculeaz cu formula: numrul de ore efectiv lucrate n lun, n care seinclud i orele suspendate n lun pentru incapacitate temporar de munc

  suportat de angajator, conform legii, la care se adaug numrul de ore suspendate n lun, conform legii, n care nu se includ orele suspendate pentru i ncapacitate temporar de munc suportat de angajator conformlegii, iar rezultatul se mparte la numrul de ore reprezentnd timpulnormal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). (8)Pentru persoanele care realizeaz venituri din drepturi de autor idrepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 1 din Legea nr.571/2003 , cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pen tru

  persoanele care realizeaz venituri din activiti profesionale desfuraten baza contractelor/ conveniilor ncheiate potrivit Codului civil, perioadele n care s- au datorat i s -au pltit contribuiile individuale deasigurri pentru omaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu decotizare n sistemul asigurrilor pentru omaj, potrivit art. III alin. (25)din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 58/2010 , aprobat prin Legeanr. 279/2010 , cu modificrile ulterioare.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 19^1, alin. (2) completat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 113/2011 )

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00129776.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00129776.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00135168.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00135168.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00132605.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00132605.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00136976.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00136976.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00136976.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt5http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt5http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt5http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt5http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00136976.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00132605.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00070190.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00135168.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00129776.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htm
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  9/59

  9

  Art. 20 Prin a cuta activ un loc de munc, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) di n lege,

  se nelege a dovedi c persoana s -a prezentat pentru a solicita un loc demunc la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau amunicipiului Bucureti la care se afl n eviden, n afara datei programriilunare, sau la ali furnizori de servicii specializate pentru stimulareaocuprii forei de munc, acreditai n condiiile legii, n vederea medierii

  pentru ncadrare n munc. (la data 23-Jun-2004 Art. 20 modificat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 934/2004 )

  Art. 20 1 (1)Obligaia prevzut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege se considerndeplinit n situaia n care ntiinarea n scris cu privire la apariia striide incapacitate temporar de munc n cazul persoanei beneficiare deindemnizaie de omaj se realizeaz prin transmiterea, n termen de 24 deore de la data acordrii concediului medical, a unei declara ii pe propriarspundere din care s rezulte seria i numrul certificatului de concediumedical, data acordrii acestuia, numele medicului prescriptor i unitatean care funcioneaz acesta, datele de identificare ale persoanei creia i s -aeliberat cert ificatul de concediu medical i adresa la care aceasta persoan

  va locui pe perioada valabilitii concediului medical. (2)Declaraia pe propria rspundere prevzut la alin. (1) se poatetransmite prin una dintre urmtoarele modaliti de comunicare: fax,

  pot, e -mail sau prin depunerea acesteia la agenia pentru ocuparea foreide munc unde este nregistrat persoana beneficiar de indemnizaie de

  omaj, n numele acestei persoane, de ctre un membru de familie sau,dup caz, de ctre o alt persoan. ( 3)Termenul de 24 de ore de la data acordrii concediului medical prevzutla art. 41 alin. (1) lit. e) din lege i la alin. (1) din prezentul articol sendeplinete la sfritul zilei urmtoare datei n care s -a acordat concediulmedical, n situaia n care aceasta nu este declarat zi nelucrtoare, sau n

  prima zi lucrtoare, n situaia n care acordarea concediului medical s -arealizat n zilele declarate nelucrtoare, sau la mplinirea termenului.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 20 completat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 113/2011 ) Art. 21

  Casele teritoriale de pensii au obligatia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de acomunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiuluiBucuresti beneficiarii indemnizatiilor de somaj carora li s-a stabilit dreptul la pensie,

  n termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu mentionarea datei privindpunerea n plata a pensiei.

  Art. 22 Respingerea cererii privind acordarea indemnizatiei de somaj, pentru motiveleprevazute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispozitie de respingere semnata

  de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau amunicipiului Bucuresti.Art. 23

  (1) Indemizatia de somaj prevazuta la art. 39 alin. (2) si la art. 40 alin. (1) din legese acorda integral daca beneficiarul s-a aflat n somaj pe ntreaga perioada a luniirespective.(2) Indemnizatia de somaj pentru fractiuni de luna, prevazuta la art. 43 alin. (2) dinlege, se calculeaza prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) siart. 40 alin. (1) din lege la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt16http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt16http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt16http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt16
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  10/59

  10

  rezultatul se nmulteste cu numarul de zile din luna respectiva pentru care somerulbeneficiaza de indemnizatia de somaj.

  Art. 24 (1) ncetarea platii indemnizatiei de somaj n situatia prevazuta la art. 44 lit. b) dinlege se aplica persoanelor care detineau autorizatia de functionare sau certificatulde nmatriculare al unei societati comerciale anterior datei nregistrarii cereriipentru acordarea indemnizatiei de somaj.(2)ncetarea plii indemnizaiilor de omaj pentru motivul prevzut la art.44 lit. b) din lege se face cu data de nti a lunii n care beneficiarul arealizat venituri mai mari dect valoarea indicatorului social de referin alasigurrilor pentru omaj i stimulrii ocuprii forei de munc n vigoare.

  (la data 30-Apr-2009 Art. 24, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 449/2009 ) (3)n cazul persoanelor crora le -a ncetat plata indemnizaiei de omaj

  pentru motivul prevzut la art. 44 lit. b) din lege i care ncheie un noucontract de asigurare, perioada de cotizare realizat anterior acordriiindemnizaiei de omaj se ia n calcul la realizarea stagiului minim decotizare prevzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, n condiiile prevzutela art. 37 1 din lege.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 24, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 113/2011 )

  (4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplica beneficiarilor indemnizatiei de somajcare dobndesc autorizatia de functionare sau certificatul de nmatriculare al uneisocietati comerciale dupa data nregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei desomaj.

  Art. 25 Prin refuz nejustificat, prevzut la art. 44 lit. d) i e) din lege, se nele ge

  situaia n care beneficiarul indemnizaiei de omaj nu accept soluiilelegate de ncadrarea n munc sau, dup caz, calificarea ori recalificarea

  sa, oferite pe baza consilierii sau medierii, precum i situaia n care nu a prezentat dovada prevzut la art. 41 alin. (1 2 ) din lege.

  (la data 22-Feb-2011 Art. 25 modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 113/2011 ) Art. 26

  Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplica numai daca beneficiarul indemnizatiei desomaj a anuntat n scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau amunicipiului Bucuresti n a carei evidenta se afla despre plecarea sa n strainatate.

  Art. 27 (1) Masura suspendarii platii indemnizatiei de somaj, prevazuta la art. 45 alin. (1)lit. a) din lege, pentru nendeplinirea obligatiei prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a)din lege, se revoca n situatia n care beneficiarul probeaza cu acte justificative canu si-a ndeplinit aceasta obligatie din motive neimputabile lui.

  (2) Se considera motive neimputabile beneficiarului urmatoarele situatii:a) nasterea unui copil;b) casatorie;

  c) mbolnavire;d) decesul sotului, sotiei sau al rudelor pna la gradul al doilea inclusiv;e) forta majora.(3) Beneficiarul trebuie sa prezinte actele justificative prevazute la alin. (1) ntermen de 30 de zile de la data prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

  Art. 28 Masura suspendarii, a revocarii suspendarii si a ncetarii platii indemnizatiei desomaj se stabileste prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentruocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt6http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt7http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt7http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt7http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00138377.htm%23do%7Cari%7Cpt7http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt6
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  11/59

  11

  Art. 29 n sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile banesti cuvenite somerilor cu titlude indemnizatie de somaj pot face obiectul executarii silite pentru debite provenitedin plata necuvenita a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de

  ntretinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despagubiri pentru reparareadaunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, precum si n cazurileprevazute de dispozitii legale speciale. Art. 29 1

  Acordarea msurii de sprijin prevzute la art. 48 1 din lege se face n baza schemei de ajutor de stat pentru formare, elaborat cu respectareareglementrilor n domeniu, instituit prin ordin al preedintelui AgenieiNaionale pentru Ocuparea Forei de Munc, care se public n MonitorulOficial al Romniei, Partea I.

  (la data 30-Apr-2009 Art. 29^1 modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 449/2009 ) (la data 30-Apr-2009 Art. 29^2 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )(la data 30-Apr-2009 Art. 29^3 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )(la data 30-Apr-2009 Art. 29^4 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )(la data 30-Apr-2009 Art. 29^5 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )(la data 30-Apr-2009 Art. 29^6 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )Art. 30

  Prin concediere colectiv se nelege concedierea colectiv definit potrivitart. 68 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile icompletrile ulterioare.

  (la data 30-Apr-2009 Art. 30 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 449/2009 ) Art. 31

  (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucurestipot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevazute la art. 51 din lege,oricarei persoane asigurate, amenintate de riscul de a deveni somer.(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conformmodelului prezentat n anexa nr. 6.

  Art. 32 Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agentiilepentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si furnizoriide servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se ncheieconform modelului prezentat n anexa nr. 7.

  Art. 33 Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselectia candidatilor n scopulstabilirii raportului de munca sau de serviciu se va face la cererea angajatoruluicare a comunicat locul de munca vacant, n functie de criteriile impuse de acesta sicu respectarea prevederilor legale.

  Art. 34 (1) Pentru a fi luati n evidenta n vederea medierii somerii prevazuti la art. 61 alin.(2) din lege depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a

  municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat n anexa nr. 8, urmndca, n cazul nencadrarii lor n munca, cererea sa fie rennoita la un interval de 6luni.(2)n aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, beneficiaz de

  serviciile de mediere gratuite i persoanele prevzute la art. 16 lit. c) -f) dinlege, dac depun la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean saua municipiului Bucureti o cerere conform modelului prevzut n anexa nr.9.

  (la data 23-Jun-2004 Art. 34, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 19. din Hotarirea 934/2004 )

  http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt7http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt7http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt7http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt9http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt9http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt9http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt19http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt19http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt19http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00054257.HTMLhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00074868.htm%23do%7Car1%7Cpt19http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt9http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00061224.htmhttp://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt8http://c/Users/Kalteko/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199054/00121564.htm%23do%7Cari%7Cpt7
 • 7/22/2019 H.G. 174-2002.- Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Nr. 76_2002

  12/59

  12

  Art. 35 (1) Programele de formare profesionala prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, prin

  care pot fi initiate, calificate, recalificate, perfectionate sau specializate persoaneleaflate n cautarea unui loc de munca, se organizeaza tinndu-se seama deprofilurile profesionale, profilurile si standardele ocupationale, dupa cum urmeaza:a)la cererea expres a angajatorilor care doresc s ncadreze persoaneaflate n cutarea unui loc de munc sau s asigure formare profesional

  persoanelor angajate, afla te n una dintre situaiile prevzute la art. 66alin. (2) din lege;

  (la data 23-Jun-2004 Art. 35, alin. (1), litera A. modificat de Art. 1, punctul 20. din Hotarirea934/2004 ) b)la cererea persoanelor care doresc s presteze o activitate autorizatconform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflaten una dintre situaiile prevzute la art. 66 alin. (2) din lege;

  (la data 23-Jun-2004 Art. 35, alin. (1), litera B. modificat de Art. 1, punctul 20. din Hotarirea934/2004 ) c) pe baza analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul actual si prognozatde forta de munca.(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formareprofesionala si cu programele de scolarizare ale Ministerului Educatiei si Cercetarii,

  n vederea adaptarii pregatirii profesionale la cerintele reale ale pietei muncii.Art. 36

  (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregatire profesionala,organizate n conditiile legii, sunt admise persoane apte de munca, avnd nivelul depregatire necesar si care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera,prin centrele de informare si consiliere profesionala din cadrul agentiilor pentruocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.(2) Pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesionalase va tine seama de nivelul general de pregatire, dovedit prin acte de studii.(3)La programele de formare profesional organizate pentru calificri denivelul I, prevzute n Nomenclatorul calificrilor pentru care se pot

  organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prinOrdinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministruluieducaiei, cercetrii i tineretului nr. 35 / 3.112/2004 , pot fi admise i

  persoane care nu au absolvit nvmntul obligatoriu. (la data 23-Jun-2004 Art. 36, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 21. din Hotarirea 934/2004 ) (la data 23-Jun-2004 Art. 36, alin. (4) abrogat de Art. 1, punctul 22. din Hotarirea 934/2004 )