Industrie update juli 2015

 • Published on
  22-Jul-2016

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Industrie Update De industrie gaat een goed jaar tegemoet

  Economisch Bureau

  Casper Burgering

  casper.burgering@nl.abnamro.com

  augustus 2015

  en daar zijn 8 argumenten voor

  Veel indicatoren staan gunstig en wijzen op verdere groei van de industrile productie. De Nederlandse economie wint aan kracht en aangezien de industrie zeer conjunctuurgevoelig is, zal de sector daarvan optimaal profiteren. Bovendien zijn de verwachtingen voor de economie van Duitsland, waar veel Nederlandse industrile ondernemers zaken doen, ook positief. Daarnaast zal ook de vraag vanuit regios buiten de eurozone een impuls krijgen vanwege de lagere euro. Er zijn dus genoeg redenen voor industrile ondernemers om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Hier de belangrijkste.

  1) Met de Nederlandse economie gaat het steeds beter...

  .. want zowel de groei van de uitvoer, de investeringen als de consumptie van gezinnen neemt in snel tempo toe. En

  aangezien de activiteiten in de industrile sector de bewegingen in de conjunctuur op de voet volgen, biedt dit een solide basis

  voor komend jaar. Een groot aantal branches in de industrie is vooral export georinteerd en heeft daarmee met name profijt

  van de groei in de buitenlandse vraag naar Nederlandse industrile producten.

  2) De PMI voor de verwerkende industrie staat stevig in expansie

  .. en de index nam in juni met 0,7 indexpunten verder toe naar 56,2. De PMI staat daarmee alweer 24 maanden op rij boven

  de neutrale grens van 50 indexpunten. En gezien de positieve ontwikkelingen in de economische indicatoren en de

  vooruitzichten zal de index de komende maanden zijn positie boven de 50 blijven handhaven. Ook de nieuwe orders index laat

  een sterk herstel zien in het tweede kwartaal van 2015, na de dalende trend in het eerste kwartaal. De stijging van nieuwe

  orders worden vooral gedreven door de buitenlandse vraag.

 • 2 Industrie Update - De industrie gaat een goed jaar tegemoet - augustus 2015

  3) De productiegroei in de industrie trekt aan

  .. en het tempo van de groei zal in tweede helft van 2015 verder verbeteren. In het eerste kwartaal van 2015 wordt de

  groei vooral getrokken door de productiegroei in de transportmiddelen- en meubelindustrie, terwijl de groei in de

  chemische industrie en de metaalsector nog tegenvalt. Het tweede kwartaal laat echter in de volle breedte betere cijfers

  zien, met sterk aantrekkende groei in ook de rubber/kunststof- en de machine-industrie.

  4) De afzetprijs is gedaald door lagere grondstofprijzen

  .. waarbij met name de dalende olieprijs een grote rol speelt. Branches waarbij olie een belangrijke inputfactor is voor het

  productieproces (zoals bij de chemische industrie en de rubber/kunststofindustrie) profiteren hier met name van. Voor de

  gehele industrie geldt dat de totale energiekosten dalen. Ook de metaalprijzen staan onder druk en dragen bij aan de

  dalende afzetprijzen binnen de industrie.

  5) De bezettingsgraad stijgt verder

  .. en zit met 83,2% nog net onder zijn lange termijn gemiddelde. De bezettingsgraad van de totale industrie volgt de

  ontwikkeling van de Nederlandse economie op de voet. En net zoals de Nederlandse economie herstelt de bezettingsgraad

  langzaam, maar in opgaande lijn. Het toont aan dat de vraag aantrekt en daarmee zullen ondernemers weer eerder bereid

  zijn om te investeren in verdere capaciteitsuitbreidingen. In slechts 3 branches (basismetaal, machines en meubels) is de

  bezettingsgraad licht gedaald in K2 ten opzichte van K1.

 • 3 Industrie Update - De industrie gaat een goed jaar tegemoet - augustus 2015

  6) Het aantal faillissementen in de industrie neemt verder af

  .. en is tot en met juni met 33% op jaarbasis afgenomen. De daling van het aantal faillissementen in de industrie is ingezet

  sinds 2013. Deze trend is in lijn met de positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie sinds dat jaar. Op de

  transportmiddelen- en chemische industrie na zien we in alle branches deze afname plaatsvinden. Voor heel 2015 gaan we uit

  van een afname van 20-25% van het aantal faillissementen in de industrie.

  7) De arbeidsmarkt staat er goed voor

  .. met meer optimisme onder ondernemers over de vacature-ontwikkeling, groei in het aantal uitzenduren in de industrile

  sector en een PMI werkgelegenheid sterk in expansie. In dit stadium nemen ondernemers liever niet al teveel risicos en laten

  het aantal tijdelijke contracten voor flexwerkers (m.n. productie medewerkers) toenemen. Voor andere ondernemers is het

  inhuren van tijdelijke werknemers eveneens een manier om aan piekvraag te kunnen voldoen.

  8) Het sentiment onder industrile ondernemers is gunstig

  .. en bevindt zich met 3,7 punten nog ruim boven zijn lange termijn gemiddelde van 0,2 punten. Sinds het vierde kwartaal van

  2014 is het vertrouwen van industrile ondernemers overwegend positief en ook andere stemmings-indicatoren (over prijzen,

  economisch klimaat, productie, orders) geven aan dat optimisme momenteel de boventoon voert. Onvoorziene ontwikkelingen

  kunnen uiteraard het sentiment verstoren, maar gezien de huidige stand van veel indicatoren is er geen reden om aan te

  nemen dat op korte termijn een kanteling zal plaatsvinden.

 • 4 Industrie Update - De industrie gaat een goed jaar tegemoet - augustus 2015

  Gehanteerde bronnen bij grafieken: Verwachtingen komen van ABN AMRO Economisch Bureau. Overig cijfermateriaal voor grafieken is afkomstig van het CBS, Markit/NEVI, Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin en ABU.

  ABN AMRO Economisch Bureau Casper Burgering

  Senior sector econoom Industrie & Industrile Metalen

  Telefoon: 020 383 26 93

  casper.burgering@nl.abnamro.com

  Disclaimer

  De tekst in deze publicatie is voor het laatst aangepast op 30 juli 2015.

  Copyright 2015 ABN AMRO Bank N.V. and affiliated companies ("ABN AMRO"). This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely

  intended to provide financial and general information on the manufacturing sector. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to

  you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated

  above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer. No reliance may

  be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or

  fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group

  companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising,

  directly or indirectly, from any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is

  under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof. Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you

  should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable

  laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such an investment with your relationship

  manager or personal advisor and check whether the relevant product considering the risks involved- is appropriate within your investment activities. The value of

  your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material.

  Alle publicaties van ABN AMRO zijn te vinden op: https://insights.abnamro.nl. Volg ook ABN AMRO op Twitter:

  https://twitter.com/abnamroeconomen en https://twitter.com/CasperBurgering