of 33 /33
Informacije o radu Predškolske ustanove Dječji vrtić Orebić Izvori: -Godišnjeg izvješća o radu za 2012/13.ped.god. -Godišnjeg plana i programa rada za 2013/14.ped.god. -Financijskog plana rada za 2014.god. -Izvješće o radu Dječjeg vrtića Orebić od 1993.-2013.g. -Plana potrebne opreme i sredstava za rad

Informacije o radu Predškolske ustanove Dječji vrtić Orebić

  • Upload
    hank

  • View
    56

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informacije o radu Predškolske ustanove Dječji vrtić Orebić . Izvori: -Godišnjeg izvješća o radu za 2012/13.ped.god. -Godišnjeg plana i programa rada za 2013/14.ped.god. -Financijskog plana rada za 2014.god. -Izvješće o radu Dječjeg vrtića Orebić od 1993.-2013.g. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Godinje izvjee o radu P.U. Djeji vrti Orebi

Informacije o radu Predkolske ustanove Djeji vrti Orebi Izvori:-Godinjeg izvjea o radu za 2012/13.ped.god.-Godinjeg plana i programa rada za 2013/14.ped.god.-Financijskog plana rada za 2014.god.-Izvjee o radu Djejeg vrtia Orebi od 1993.-2013.g.-Plana potrebne opreme i sredstava za rad1

2OSOBNA ISKAZNICAOSNIVA OPINA OREBIOPINE TRPANJ I JANJINA10 ODGOJNO OBRAZOVNIH SKUPINA207 DJECE PREDKOLSKE DOBI5 MJESTA:OREBI,VIGANJ,POTOMJE,TRPANJ I JANJINA22 DJELATNIKA20 GODINA RADA

3OSNOVNE ZADAE zadovoljavanje osnovnih potreba djece za: ouvanje ivota i osnovnih tjelesnih potreba,sigurnost,njenost i ljubav roditelja,odgajatelja i drugih osoba s kojima se djeca susreu,raznolika ,bogata stimulacija , komunikacija u meusobnim odnosima izmeu djeteta,roditelja i odgajatelja.

4BROJ DJECE PO MJESTIMA U KOJIMA DJEJI VRTI OBAVLJA SVOJU DJELATNOSTOREBI 140 POTOMJE 19VIGANJ 14TRPANJ 17JANJINA 17UKUPNO 2075Posebnu pozornost u radu s djecom posveujemo:ZnanjuSolidarnostiIdentitetuOdgovornosti Suvremeno drutveno-kulturno vrtiko okruenje pretpostavlja odgoj i obrazovanje odgovorne, istinoljubive, potene, mirotvorne, tolerantne i solidarne osobe, osobe stvaralakoga duha, s dubokim osjeajem za obitelj i za ouvanje hrvatske nacionalne batine, koja potuje vrijednosti drugih kultura i naroda.

6

7EKONOMSKU CIJENU VRTIA INE: TROKOVI PREHRANE HIGIJENSKOG MATERIJALA MATERIJALA ZA IENJE UREDSKOG MATERIJALA STRUNE LITERATURE I SEMINARA DIDAKTIKOG MATERIJALA ENERGIJE,STRUJE,VODE,NAFTE,PLINA TEKUE ODRAVANJE,SITAN INVENTAR I OSNOVNA SREDSTVA ZA RAD NAKNADE BANKAMA,TELEFON,POTARINA ZDRAVSTVENE USLUGE I OSIGURANJA ODRAVANJE OPREME PLAE DJELATNIKA8RAD NA NJEZI,SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA ZDRAVLJE

Koncepcija rada-bazirana na igri,aktivnostima,radu,fleksibilnosti prostora,primjerenom stilu rada odgojitelja, Naglasak je na zadaama:1. higijenskih i zdravstvenih uvjeta ,2. analiza i praenje psihofizikog razvoja i zdravstvenog napretka djece,3. organizacija kvalitetne prehrane djece,4.struno-pedagoki rad

9ODGOJNO NAOBRAZBENI RAD

centri aktivnosti prema djejim interesima razmjena informacija o djejim interesima u Vrtiu. viesmjerne komunikacije uz potivanje interesa djece sigurnosno zatitni programi usmjereni na djecu ali i prema roditeljima.

10Odgajatelji su:-vrednovali programe , -suraivali sa roditeljima,strunim suradnicima u vrtiu i izvan njega, - poboljavali uvjeta rada razvoja i odgoja,-usavravali se ,stjecali znanja i vjetine-vodili pedagoku dokumentaciju te sudjelovali u radu odgojiteljskih vijea

11INTEGRIRANI PROJEKTIVrti kao djeja kuaJa sam velikMoj didaMala radionicaMore i jaDjeja olimpijadaSvemirMoje mistoI mnogi drugi

12Sigurnosno zatitni programi-vani za zdravlje i odgoj djeteta.Postavljeni ciljevi programa su:-upoznati opasne situacije-nauiti djeja prava i odgovornosti-kako se brinuti za vlastitu sigurnost-kako prepoznati opasnost i izbjei je

13USMJERENI NA DJETE : pozitivni potencijali socijalne vjetine komuniciranja zdravi stilovi i naina ivota(sport,zdrava hrana,odnos prema prirodi...) partnerski odnosu s roditeljima jaanje osobnosti djece promicanje pozitivnih dostignua i ljudskih vrijednosti.

14Visoka senzibiliziranost svih zaposlenika u najboljem interesu djeceProfesionalnost, pravednost i objektivnost Pravovremenog i brzog djelovanja

Ravnatelj je imao obvezu :Organizacije provedbu radaUvida u ispravnost voenja ,planiranja i ostvarenja

15

16Rad odgojiteljskog vijearazmatraju i dogovaraju nain i ustrojstvo rada na poetku pedagoke godine- sudjeluju aktivno u izradi godinjeg plana rada,- uoavaju organizacijsko kadrovske probleme,- podnose izvjea sa seminara,savjetovanja,aktiva...- razmatraju i sudjeluju u kreiranju kunog reda,etikog kodeksa- organiziraju posjete i kulturne manifestacije,- analiziraju rad odgojitelja,- organiziraju sveanosti drutvenih, vjerskih i kulturnih sadraja,- zadueni su za pedagoko i estetsko ureenje prostora,- donose polugodinja i godinja izvjea i planove...

17Suradnja sa roditeljimaPrihvaanje odgajatelja kao strunjaka u odgoju djeteta,Iznoenje svojih miljenja I stavova u duhu kvalitetne,konstruktivne komunikacije,Sudjelovanje u kreiranju programa,Aktivno sudjelovanje u djetetovu ivotu u vrtiu,Odazivanje se pozivima odgajatelja za razne vidove suradnje,Osvjeivanje roditelja u ponaanjima prema djetetu I pronalaenje rjeenja ,Traenje strunh savjeta odgajatelja i strunih suradnika,Sudjelovanje donoenju pravila I potuju ih,Pruanje povratnih informacija na razini dijete-roditelj-odgajatelj

18

19

DRUTVENI INBENICI KOJI SUDJELUJU U OSTVARIVANJU ZADAA GODINJEG PLANA I PROGRAMA USTANOVE

Opina Orebi,Trpanj i Janjina Ministarstvo prosvjete I porta Agencija za odgoj I obrazovanjeupanijski ured za prosvjetu,kulturu i portZavod za javno zdravstvoCentar za socijalnu skrb Korula Osnovne kole u Kuni i Orebiu

20DRUTVENI IMBENICIZajednica portova upanije Dubrovako Neretvanskekola stranih jezika Pro futuraMinistarstvo unutarnjih poslovaVanjski struni suradnici :psiholozi,pedijatri I ostali strunjaci ostale zdravstvene ustanoveZdravstvene stanice I ljienici obiteljske medicine KazalitaGradska knijnica u OrebiuGradski muzej u Orebiu21

22DRUTVENI IMBENICIPredkolske ustanove sa ireg podruja Turistika zajednicaMjesni odboriBanke i ostale tvrtkeVjerske institucijeCrveni kri KorulaI svi ostali koji mogu doprinijeti ostvarivanju programa rada vrtia.

23ZA KRAJDjeca stvaraju pozitivnu sliku o sebi I okolini koja ih okruuje samouvjereni i zadovoljni mali ljudi koji ivei ue moralne I etike kodekse ponaanja. djetinjstvo je temelj na kojem dijete gradi cijeli svoj ivot,ono je od presudne vanosti sada. Malo dijete ui iz svega to mu se dogaa,a odnose koje dijete uspostavi s odraslima i drugom djecom presudni su za njegov razvoj.

24

25Korist za djecu,roditelje i zajednicuSmjetajni kapaciteti Vrtia u svim odgojnim jedinicama zasjali su ove godine u punom sjaju I prepuni su djeje graje.slijedi opremanje i drugi zahvati Opina i vrti potrebe za brigom o djeci zadovoljavaju omoguavajui 100% upis za svu djecu. Temelj gospodarskog razvitkaNjihovi roditelji mogu se bezbrino posvetiti svome poslu osigurati egzistenciju obitelji te kroz simbiotian odnos sa lokalnom zajednicom doprinositi u opinski proraun iz kojeg se kroz financiranje Vrtia iskazuje istinska a ne samo deklarativna briga za nae najmlae stanovnike .

26Unaprijeeni uvjeti rada:U Vignju 2008.g. soba dnevnog boravka,kuhinjica,sanitarni vorovi,klimatizacijaU Potomju 2013.g.-kuhinja,sanitarni vorovi, bojanje,U Orebiu 2007.g.-otkup zgrade i okolia,adaptacija ,prizemlja i 1.kata,2009.g. adaptacija podruma 2010.g.sanacija krova 2012.g.,a 2013.g.otvori,fasada i 2.kat. u potpunosti,te djelomino ureeno vanjsko igralite.U Trpnju 2012.g. podne obloge,U Janjini 2010.g. novi prostor u potpunosti.DEMOGRAFSKA SLIKA!!!U OVOJ PEDAGOKOJ GODINI:-PSIHOLOG I LOGOPED-PODNE OBLOGE U POTOMJU-PREGRAIVANJE SOBA DNEVNOG BORAVKA U OREBIU-VATROGASNI APARATI

27NAJLJEPI DOGAAJ U VRTIU BIO JE..

-ODLAZAK NA OLIMPIJADU-UMILJENA MIICA-KAD SMO PRAVILI ZMAJEVE-KAD SMO SE TIA I JA VJENALI

28MOJA PRVA SIMPATIJA

NITKO MI SE NE SVIA,SAMO MI JE MALA KIKE SMINA-EHINJE-TO JE TAJNA-MI JE BILA TIA,A DRAGA MI JE JO I SAD

29NA KLUPI SAM ESTO SJEDIO ZBOG

-NARUAVANJA REDA I MIRA-MAENJA S TETAMA-ZABORAVIO SAM ZATO-TUE I GLUPIRANJA

30NAJGORE U VRTIU MI JE BILO

-CRTANJE-NITA,BILO MI JE LIPO U VRTIU-KAD JE PUKLA CIJEV U VRTIU-POLICE TO PADAJU-KAD SAM SE GAAO KRUHOM-KAD MI JE PRIJATELJ PRIEPIO PRST,A MENI ISPAO ZUB

31TETAMA U VRTIU BI PORUIO.

-DA NE VIU NA DJECU-HVALA IM NA OSMJESIMA-DA MI LIPO UVAJU BRATA-NAPRAVITE BAZEN-UVIK STE BILE DOBRE I DOI U U POSJET KAD NE BUDE KOLE-DA SU ZASLUILE PUNO OKOLADE-DA NAPRAVITE IGRALITE-DA KUHINJA PRAVI NAJBOLJU PASTU SA SIROM,A TETA ONA MOJA IZ PODRUMA JE KO DA POMIATE DOBRO I MALO PAPRA.MENI JE BILO LIPO U VRTIU!POZDRAV!

32ZAHVALJUJEM NA PANJI!33