Interview Michel van Schaik - Diagnose 2025 - 8 september

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    1.179

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Diagnose 2025 helpt innovators om een duurzame strategie te bepalen Interview met Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg Rabobank Nederland en Philip Idenburg van adviesbureau BeBright8 september 2010 - Hoe ziet de Nederlandse gezondheidszorg er in 2025 uit? Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg Rabobank Nederland en Philip Idenburg van adviesbureau BeBright hebben het afgelopen jaar samen met zon honderd experts een toekomstverkenning uitgevoerd. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het boek Diagnose 2025. Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, waarin zeventien trends en drie scenarios van de toekomst worden gegeven. We hebben bewust gekozen om niet onze eigen visie op de toekomst in het boek te etaleren. Wat de toekomst gaat brengen is onzeker. Het boek is vooral een hulpmiddel voor een constructief gesprek en/of strategische dialoog.Van Schaik: Vaak gaan voorspellingen over de gezondheidszorg uit van het doortrekken van lijnen hier en nu en niet de toekomst. Het boek Diagnose 2025 schetst een aantal toekomstscenarios en geeft handvatten om een visie over de toekomst te vormen, die bestuurders en innovators n kunnen gebruiken als startpunt voor hun strategie en innovatie. Trends, geen voorspellingenHet boek geeft allereerst een uitgebreide trendanalyse. Een trend is een ontwikkeling die zich voor langere tijd in een duidelijke en bepaalde richting beweegt. Idenburg: Trends zeggen iets over het verleden en de nabije toekomst. Tien jaar geleden konden we nog niet voorspellen dat nieuwe media zon invloed zou krijgen; internet was net in opkomst. Je kunt van te voren niet voorzien hoe snel een ontwikkeling gaat. E-Health bijvoorbeeld. Zet deze trend door? In welke mate? Hoe bepalend wordt e-health voor de zorg?Straks zitten we klemEen opmerkelijke conclusie is dat de zorgkosten in 2025 minimaal zijn gestegen met ruim 50 procent naar 101 miljard. Een van de redenen is de gestage groei van het aantal chronisch zieken. Idenburg: Vaak wordt er alleen gediscussieerd over de kosten en voorbij gegaan aan de kwaliteit en waarde van het leven. Moeten chronisch zieken eindeloos worden behandeld? Artsen voelen zich verplicht om dit te doen, terwijl de patint er misschien helemaal niet op zit te wachten. Het is een gevoelige discussie, die men voor zich uitschuift. Her en der wordt iets gedaan om de kosten te dekken zonder naar het geheel te kijken. Hoe ziet straks het eindplaatje eruit? De kosten lopen verder op. Straks zitten we met zn allen klem. </li></ul> <p> 2. Toekomstforum/ Nationale ZorgvernieuwingsdagMichel van Schaik neemt deel aan het programma van het Toekomstforum/ de Nationale Zorgvernieuwingsdag op 14 oktober. Hij zal op deze dag de confrontatie aangaan met Wim Groot van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De RVZ publiceerde onlangs de Strategische Zorgagenda. Ik zal ingaan op de rol van de Rabobank als lange termijn financier, de kostenontwikkeling die ons te wachten staat en de ontwikkelingen op lange termijn. Maar hoe de discussie zal lopen? Geen idee. Dat is afhankelijk van de insteek van dagvoorzitter Ruud Koolen. Het forum heeft in ieder geval een aansprekend thema.Moedig leider: Nationaal Kinderoncologisch CentrumVan Schaik: Bij Moedig Leiderschap denk ik bijvoorbeeld aan het initiatief van het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC), waarbij enkele top kinderoncologen en ouders van kinderen met kanker de handen ineen hebben geslagen om te komen tot n behandelcentrum voor kinderen met kanker. Zij zijn ervan overtuigd dat het beter is voor zowel onderzoek als voor de kwaliteit van de behandeling van kinderen met kanker. Het centrum is voorzien op het terrein van het Nederlands Kanker Instituut (NKI-ALV) in Amsterdam. Hoewel er ook sterke krachten zijn van instellingen met gevestigde belangen die dit initiatief willen voorkomen, zetten de initiatiefnemers toch door."Congres en community Moedig LeiderschapWat is volgens u moedig leiderschap? Praat mee over dit thema op de nieuwe community Moedig Leiderschap. STG/HMF en de Nationale Zorgvernieuwingsprijs lanceerden deze community in samenwerking met Skipr . Het thema komt ook ruim en breed aan bod op het Toekomstforum/de Nationale Zorgvernieuwingsdag van 14 oktober. Meld u vast aan via de website www.toekomstforum.nl!Meer informatie www.toekomstforum.nl http://moedigleiderschap.skipr.nl www.zorgvernieuwingsprijs.nl www.nkoc.nl www.diagnose2025.nl </p>