Click here to load reader

Jaarverslag 2015 Stichting Grafische Werkplaats

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag 2015 Stichting Grafische Werkplaats

 • Jaarverslag 2015 Stichting Grafische Werkplaats

  Grafische Werkplaats Prinsegracht 16

  2512 GA Den [email protected]

  tel 070 3609387

 • Inhoud

  1.1 inleiding..................................................................................................2

  1.2 gebruikers..............................................................................................2

  1.3 Faciliteiten en huisvesting.....................................................................3

  1.4 Cultureel Ondernemerschap...................................................................4

  1.5 Financin................................................................................................6

  2 ACTIVITEITEN IN DE WERKPLAATS....................................................................7

  2.1 Cursussen en workshops.........................................................................7

  2.2 Publieksactiviteiten...............................................................................8

 • Ontspannen omgeving met alles dat ik nodig heb om te werken en te leren.

  Creatieve ontmoetingsplek voor inspiratie en mogelijkheden om zelf te werken.

  Werkplaats met een heel positieve en collegiale sfeer, waarin technisch heel veel mogelijk is.

  Geweldige plek om nieuwe dingen te leren, die open en uitnodigend is voor iedereen.

  (Gebruikers over de Grafische Werkplaats)

  1

 • In 2015 is de eerste werkplaatsposter gemaakt. Elk jaar geven we opdracht aan een

  Haagse maker om een werkplaatsposter te ontwerpen en dit analoog te drukken met als doel

  onze zichtbaarheid te vergroten en te laten zien wat er in de werkplaats allemaal

  mogelijk is. We verwachten zo een mooie traditie op te

  kunnen bouwen.

  1.1 inleiding

  De Grafische Werkplaats beschikt over een goed geoutilleerd atelier waar professionals uit de kunstensector grafiek kunnen maken, in hun werk grafische technieken kunnen toepassen of de mogelijkheden ervan kunnen verkennen. De werkplaatsmeesters kennen alle in en outs van deze technieken en kunnen de gebruikers met raad en daad bijstaan.

  Missie

  De Grafische Werkplaats houdt de grafische druktechnieken toegankelijk en levend voor de beroepspraktijk bij makers in het kunstenveld. Naast de zorg voor het overdragen van kennis over de traditionele technieken op jongere generaties verbindt de werkplaats die kennis met nieuwe ontwikkelingen in de diverse druktechnieken.

  De Grafische Werkplaats zet sterk in op uitwisseling van kennis en ideen en kent een actief publieksprogramma met workshops, exposities en projecten.

  1.2 De gebruiker

  We zien het gebruik van de individuele gebruiker van de werkplaats veranderen. Het aantal grafici pur sang neemt af. De hedendaagse kunstenaar is vaak hybride en richt zich minder op n techniek. Al naar gelang de artistieke noodzaak maakt hij gebruik van grafische technieken. Hierdoor zien we een verschuiving in het gebruik van de werkplaats. De nadruk komt meer te liggen op kortlopend gebruik en de vraag naar kennis over de diverse technieken. Dit zien we terug in de cijfers van 2015. Mensen komen gemiddeld drie keer naar de werkplaats om aan een bepaald product te werken. Het kan dan een tijdje duren voordat ze weer naar de werkplaats terugkeren. In 2015 werkten in totaal 415 kunstenaars/ontwerpers (waarvan 117 unieke kunstenaars) in de werkplaats. Dit is inclusief de mensen die op uitnodiging komen om toe te werken aan een expositie in de werkplaats.

  2

 • Ter voorbereiding van het schrijven van een Meerjarenplan 2017-2020 zijn er diverse bijeenkomsten met beheerders en gebruikers geweest. Daarnaast is er een digitale enqute opgesteld waardoor we meer weten over onze gebruikers en we daardoor beter op hun wensen kunnen inspelen. Een uitgebreid doelgroepenindeling vindt u in bijlage 1

  Beeldend kunstenaars, grafici, fotografen, textielontwerpers, grafisch vormgevers en andere creatieven maken gebruik van de Grafische Werkplaats. De enqute laat een evenwichtige leeftijdsopbouw zien onder de gebruikers van de werkplaats. Ook jongere generaties hebben hun weg naar de werkplaats gevonden. Vooral startende ondernemers in de toegepaste kunst maken graag gebruik van de werkplaats. Overzicht gebruikers (bron enqute 2015)

  24% 20-35 jaar42% 35-50 jaar20% 50-65 jaar14% Boven 65 jaar

  68% Den Haag10% Omgeving Den Haag0% Delft8% Rotterdam4% Leiden10% Elders

  1.3 Faciliteiten en huisvesting

  In onze werkplaats zijn alle essentile grafische technieken en de kennis hierover te vinden. We onderhouden onze machines zo goed mogelijk, laten de risografen regelmatig nakijken en kapotte zeefdrukramen worden opnieuw bespannen.Eind 2015 kwamen we even in een lastigpakket toen onze oude belichtingslamp kapot ging. Hierdoor konden gebruikers enkele weken niet op groot formaat zeefdrukken. De lamp kon tot onzeopluchting gerepareerd worden. Door een KABK-schenking hebben we nu ook een reservelamp. Bij de sluiting van GEMAK zijn een paar tafels, papier en zeefdrukramen over genomen.

  Faciliteiten

  Zeefdrukken op papier, op stof, op keramiek, hout enz. Zeefdrukken op stof en per meter Zeefdrukken op groot formaat Etsen: droge naald, aquatint, polymeeretsen Hoogdruk: linoleum en houtsneden, monotypes, letterkast Lithografie: steendruk en huis-tuin-en keuken-litho Risograaf A3 en A4, analoog en via de computer gestuurd Doka: zwart/wit Printen van film voor zeefdrukken

  Huisvesting

  We streven naar duurzaamheid. Met de andere gebruikers van het pand zet de werk-plaats zich in richting verhuurder (de gemeente) om tot een energiezuiniger gebouw te komen. Dit jaar zijn we gestart de kapotte tl-lampen te vervangen door ledverlichting.In de zomer is het pompsysteem van het aparte waterleidingsysteem kapot gegaan en vervangen door een nieuwe pomp. De gemeente nam de kosten voor haarrekening, terwijl wij het onderhoudscontract betalen.

  3

 • Voor het eerst deden we mee aan de landelijke vrijwilligersdag NLDoet en kregen hiervoor een bescheiden budget van het Oranjefonds. Samen met onze eigen vrijwilligers en scholieren van het Segbroek College zijn zeefdrukramen schoon gemaakt en is de opslag in onze zeefdrukramen verbeterd. De dag is gezamenlijk afgesloten met een workshop zeefdrukken op T-shirts.

  1.4 Cultureel Ondernemerschap

  Marketing & Communicatie

  De marketing en communicatie wordt ingezet om de werkplaats bekender te maken, de doelgroepen te verbreden en de vaste bezoeker te behouden. De hiervoor ontwikkelde middelen zijn digitale nieuwsbrieven, een actief social media-beleid, een uitgebreide en actuele website, een werkplaatsposter, flyers en een Vriendenprent.

  Werkplaatsposter

  Jaarlijks geven we opdracht aan een Haagse ontwerper om een werkplaatsposter te maken. De eerste werkplaatsposter is in 2015 ontworpen en gezeefdrukt door Julian Sirre in een oplage van 100 exemplaren. De poster is verspreid onder Haagse culturele hotspots en ontwerpbureaus in Den Haag en de regio.

  Het ontwerp is genspireerd op Japanse Sensha Fuda, kleine prenten die als talisman bij een ingang dienden en die drukkers gebruikten om elkaar naar de troon te steken. Via deze Sensha Fudas lieten zij hun drukkwaliteiten en mogelijkheden zien. De poster is net als deze Sensha Fudas een Kakemono-e, een verticale smal formaat. Samen met de opbouw van de letters geeft dit ook een mooi antwoord op het verticale logo van de werkplaats.

  Vriendenprent

  De Vriendenprent is dit jaar gemaakt door de Haagse beeldend kunstenaar Hanna de Haan. In deze kleurrijke riso in een oplage van 20 stuks, verbindt ze elementen van haar houtsnedes en etsen tot een nieuw architectonisch landschap.

  4

 • Samenwerkingen en contacten in het veld

  We vinden het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de cultuursector en van de ontwikkelingen in de branche van werkplaatsen. Op landelijk niveau sloot de werkplaats daarom aan bij het nieuwe Platform Werkplaatsen. Carola van der Heijden bezocht hiervoor twee bijeenkomsten (bij Aga Amsterdam en Atelier Daglicht in Eindhoven). Daarnaast bracht zij ook een bezoek aan Grafisch Atelier Den Bosch en bij de grafiekwerkplaats van KABK. Ze volgde het congres Cultuur in Beeld en diverse bijeenkomsten van de Social Media Club 070 en daarnaast een bijeenkomst over Cultuuronderwijs op zijn Haags. Samen met voorzitter Paul Combrink bezocht ze bijeenkomsten van de Culturele Business Case Den Haag.

  Grafische Werkplaats Den Haag werkt samen met de volgende instellingen: - Affiche Galerij- Bibliotheek Den Haag- Billytown- Festival De Betovering- Binnenstad Den Haag- Cultuurankers- Dienst SZw, De Ooievaarsdagen- Grafisch Atelier Alkmaar- Grafische Lyceum Rotterdam en Da Vinci Dordrecht - Grote Markt- Haagse Makers- HML- Stichting Hoogtij- KABK- Koorenhuis- Pulchri Studio- Museumnacht Den Haag- NLdoet: Burendag en NLdoet- Oude Centrum en atelierpanden- PEP- Platform Werkplaatsen- RKD- Ruimtevaart- Sis Josip Galerie- Vereniging Originele Grafiek- VMBO Da Vinci Leiden- Weekend School Den Haag

  5

 • 1.5 Financin

  De werkplaats werkt met een bescheiden budget en zorgde in 2015 voor 31% eigen inkomsten.

  De werkplaats verwerft op de volgende manier gelden:

  - Subsidie, onder andere Meerjarensubsidie van de gemeente Den Haag - Deelnemersbijdragen van de kunstenaars die komen werken - Vergoeding, voor onder andere huur van zeefdrukramen en papier - Uit workshops en cursussen aan verschillende doelgroepen - Donaties van particulieren, bedrijven via de Vriendenclub - Webshop, verkoop cadeaubonnen, tasjes en grafiek - Particuliere en gemeentelijke fondsen voor bijzondere projecten, zoals Haagse Portretten - Printing on demand voor culturele organisaties.

  In 2015 voerde de werkplaats een aantal bescheiden opdrachten uit voor het drukken in kleine oplage. Zo wilde een particulier een paar afdrukjes van zijn koperen plaatjes, drukten we een uitnodiging voor de Affiche Galerij op de riso-graaf en bedrukten we tasjes voor het festival De Etalage en T-shirts voor Museumnacht.

  De werkplaats heeft een Vriendenclub. Dit levert met name middelen in natura op. We hebben bijvoorbeeld eind 2015 de oude belichtingsapparatuur van de zeefdrukwerkplaats van KABK gekregen. Het Koorenhuis schonk ons oude letterstempels, wat kleine zeefdrukramen en extra rollers.

  Het vermogen

  De werkplaats heeft een bescheiden eigen vermogen als exploitatierisico-reserve bestemd om tegenvallers op te vangen. Gebruikerstarieven 2015

  De prijzen zijn in 2015 gelijk gehouden met uitzondering van een kleine verhoging van de dagvergoeding om zo te garanderen dat kunstenaars niet door de kosten tegengehouden worden.

  - Dagtarief 19,50 - 10-dagenkaart 144,- - Jaarkaart 475,-

  Korting Ooievaarspas 50% op vol tarief tot 150,-

  Alle tarieven zijn ook op onze website te vinden.

  6

 • 2 ACTIVITEITEN IN DE WERKPLAATS

  2.1 Cursussen en workshops

  Dit jaar waren er in totaal 32 workshops met een totaal bereik van 398 mensen (exclusief workshops primair en voortgezet onderwijs).Workshops voor individuele mensen (bereik 3 tot 6 of 12 deelnemers per workshop):

  -6x Monday Printing Club, diverse technieken (1 avond) -6x opstapzeefdruk cursus (3 dagdelen) -1x Workshop fotopolymeeretsen (1 dag) -2x workshop zeefdrukken op textiel aan de meter (1 dag) -2x zeefdrukken op keramiek (1 dag) -1x risoworkshop (1 dagdeel)

  Workshops voor speciale doelgroepen

  1 Festival de Betovering

  Voor het kinderfestival De Betovering in de Herfstvakantie organiseerden we twee workshops Miniboekje maken op de risograaf. De kinderen tekenden hun eigen fantasiedier die we vervolgens drukten op de riso als een klein boekje. Bereik: 15 kinderen per keer.

  2 Selfie Maken

  In het kader van het project Haagse Portretten volgden diverse groepen de workshop Selfie maken in linoleum: individuele mensen tijdens het Ooievaarsfestival, een groep van de Weekendschool en een Masterclass van Art-S-Cool. Bereik:15 leerlingen per keer met een docent of maximaal 30 deelnemers met twee docenten.

  3 Bedrijvenworkshops

  In 2015 volgden twee instellingen meerdere workshops: een culturele stichting en een Internationale Kinderopvang. Beiden uit Den Haag.

  Receptieve avonden

  Uit de evaluaties met gebruikers kwam naar voren dat er meer behoefte was aan reflectie. Daarom startten we een Monday Printing Club Special: een avond gerelateerd aan de expositie die tijdens Hoogtij opengaat. De avond bestaat uit twee of drie lezingen en/of presentaties met makers en gastsprekers. Toegang gratis; bereik maximaal dertig mensen per avond. In 2015 zijn er twee avonden geweest.

  CKV-activiteiten

  In 2015 waren er 12 ckv-workshops (bereik 1 docent 15 leerlingen, 2 docenten 30 leerlingen) in verschillende technieken: droge naald etsen, zeefdrukken op papier of op stof en werken met de risograaf. Soms volgen docenten bij ons privles om hun kennis bij te vergroten.We werken voor CKV-activiteiten samen met het Koorenhuis. De scholen kunnen daardoor betalen met de Cultuurkaart en dit gebeurt steeds vaker. Vermeldingswaard is het bezoek van Haganum met vijf derdejaars klassen. De leerlingen maakten allemaal een cover van het boek de Vos Reynarde in de vorm van een ets, een zeefdruk of een riso.

  Deelnemende scholen: Erasmuscollege, Zandvlietcollege, De Populier, Montaigne College, Haganum.

  Basisschoolactiviteiten

  We verzorgen een les voor het Koorenhuis in het kader van Cultuuronderwijs op zijn Haags. Twee groepen van de Paul Kruger School kwamen op bezoek en maakten een miniboekje op de risograaf.

  7

 • 2.2 Publieksactiviteiten

  Exposities in eigen huis

  Haagse galerieroute Hoogtij

  We doen structureel mee aan de edities van Hoogtij. Hierdoor zijn er minimaal vier exposities in de werkplaats te zien. Carola van der Heijden is ook als cordinator bij stichting Haagse Rondgang betrokken.

  Riso Wall, 29 november 2014- 9 januari 2015

  Opening tijdens Hoogtij op 29 november 2014 Met werk van Koos Breen, Niels Berk, Hanna de Haan, Erik-Jan Ligtvoet, Elise Kommer, Ton Martens, Jordy van den Nieuwendijk, Stefanie Scholte, Jurjen Ravenhorst, Julian Sirre en Robin van Wijk.

  Elf Haagse beeldend kunstenaars en vormgevers presenteerden een gezamenlijke Riso Wall en daarnaast individuele werken in de Grafische Werkplaats. Tegelijkertijd waren er risomuurtjes op diverse plekken in de stad, zoals in caf Zeta en Supermarkt op de Grote Markt en in Pulchri Studio.

  Expositie met werk van studenten van KABK,februari 2015

  Opening: 6 februari 2015.In februari was er een presentatie van tweede grafiekstudenten o.l.v. Ewoud van Rijn van KABK. Zij maakten een mooie presentatie van boekjes met het zelfportret als onderwerp. De studenten zorgden zelf voor de inrichting en opening.

  Eye-catching, maart-april 2015Expositie met affiches van Haagse ontwerpers en initiatieven

  Opening, tijdens Hoogtij, 6 maart 2015.Met werk van Ben Faydherbe, Kyra Hurkmans, Elise Kommer, Lara Roelofsma, Evy van Schelt, Julian Sirre, Joyce Visser en Robin van Wijk.

  De kunstroute Hoogtij vierde haar 40-ste editie en daarom schreef zij een posterwedstrijd uit. Na veel enthousiaste reacties en heel veel stemmen op Facebook werd Lara Roelofsma als winnaar uitgekozen. Ze drukte zelf haar poster in de werkplaats en deze posters werden door de stad verspreid. Alle ontwerpen werden ook in een kleine oplage gedrukt en in de werkplaats tentoongesteld. Daarnaast waren er affiches van de kunstenaarsinitiatieven Ruimtevaart en Billytown te zien.

  Eigen Label, 29 mei t/m 10 juli 2015

  Opening tijdens Hoogtij op 29 mei 2015Met werk van: Karina Sandvliet (Frankey-s), Hector & Wolf, een initiatief van Sis Josip, Johnnie Hoek, Marloes Kroeze, Loes van Oosten, Marjolein Rutgers (Marjorie Knit) en Dinah en Sarah Smutney (Lilesadi).

  De Grafische Werkplaats veranderde even in een pop-up shop en presenteerde diverse merken van designers en beeldend kunstenaars. Het zijn kleinschalige productielijnen met handbedrukte en gemaakte kleding, kinderkleding, accessoires, posters of ansichtkaarten.

  Monday Printing Club Special

  Tijdens de eerste Monday Printing Club Special op 15 juni gaven Loes van Oosten, Sis Josip en gastspreker Mark de Weijer een korte presentatie over hun eigen label en vertelden over vooral over het label in de praktijk en alle zaken die hierbij komen kijken.

  8

 • MAAK!, 27 september-13 oktober 2015

  Met werk van Jasmin Genzel, Yuki Hatazawa Joekes Goslinda, Yuriko Taniguchi, Carmen de Veer en Dorothy Wedderburn

  Een expositie ter gelegenheid van Burendag en het Makersfestival Hoe Maakt u het? op zondag 27 september en Open Ateliers op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Het werk was zeer verschillend van aard en liet goed zien wat er in de werkplaats gemaakt kan worden: van grafiek tot kleding.

  Haagse Portretten, 14 oktober t/m eind november 2015

  Opening: 14 oktober tijdens HoogtijMet werk van: Philip Akkerman, Melle de Boer, Kees Koomen, Ondine de Kroon, Toyin Loye, Jos de LOrme, Ewoud van Rijn, Ilse Versluijs, Babette Wagenvoort, Jerney de Wilde en veel Haagse amateurs

  Op vrijdagavond 16 oktober 2015 werd de expositie Haagse Portretten geopend door Geert-Jan Borgstein, werkzaam in het Mauritshuis en betrokken bij de tentoonstelling Hollandse zelfportretten Selfies uit de Gouden Eeuw.

  Haagse Portretten bestaat uit twee delen: een expositie van zelfportretten van tien Haagse of in Den Haag werkende beeldend kunstenaars. Zij maakten speciaal voor deze expositie nieuw werk in linoleum of een combinatie van verschillende technieken en werkten veelal hiervoor in de werkplaats.

  Het tweede deel is een kleurrijke mobielegroei-expositie in de vorm van een huisje met daarop selfies gedrukt van linos gemaakt door Haagse bewoners van jong tot oud. Alle linoleums zelf -de bron- zijn terug te vinden op Pinterest.

  Haagse Portretten is een initiatief van de Grafische Werkplaats en verbindt op een creatieve manier de stad met haar bewoners, stimuleert het werken met grafiek en combineert analoge en digitale technieken met elkaar.

  9

 • Monday Printing Club Special, 26 oktober 2015

  Drie korte presentaties over zelfportretten in de kunst met o.a. Philip Akkerman, Babette Wagenvoort en gastspreker Femke Egas, rondleider bij het Mauritshuis.

  Haagse Portretten reist ook in 2016 door Den Haag en is mede mogelijk gemaakt dankzij financile gelden van Fonds 1818, Gravin van Bylandt Stichting, Oranjefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Stichting Stokroos en Forbo en Cultuurschakel.

  10

 • Open lab: boeken en zines, 4 december 2015 t/m 23 januari 2016

  Opening: tijdens Hoogtij op 4 december 2015Met werk van Sigrid Calon, Arjenne Fakkel, Hanna de Haan, Ton Martens, Jurjen Ravenhorst, Alice Schiavone, Koen Taselaar, Jeroen de Leijer, Marjolein Schalk en S. Lloyd Trumpstein en Bart de Baets.

  De werkplaats werd een open lab rond kunstenaarsboeken met prikkelende voorbeelden, workshops en presentaties. Met dummies van verschillende vouw- en bindmethodes en boeken.

  In deze open-lab-periode waren er diverse workshops: workshop Riso voor professionals en de Miniboekje maken voor kids in de Kerstvakantie.Het reflectieve-gedeelte vond plaats in 2016.

  11

 • Exposities op locaties

  expositie tijdens festival de etalage Zondag 1 februari in V & Din de passage 8 met t/m 20 mei

  Met werk van Lukie de Bree, Lidewij Corstiaans, Annika Syrjmki en Ilse Versluijs

  De Grafische Werkplaats presenteerde in deze twee exposities werk van diverse ontwerpers en beeldende kunstenaars die regelmatig in de werkplaats komen werken en daar aan de gang gaan met zeefdrukken op textiel. Dit gebied biedt heel veel mogelijkheden, afhankelijk van de lijm, inkt of andere ingredinten. Voor de tweede Etalage-dag in de Passage drukten we in opdracht van Binnenstad Den Haag op 500 goodybags een Haags gedicht. De doeken in de Passage bleven twee weken hangen.

  12

 • Groepsexpositie GA AlkmaarOpening: 14 juli 201514 juli t/m 3 augustus, Grote Kerk, Alkmaar

  Met werk van Lukie de Bree, Lidewij Corstiaans, Annika Syrjmki en Ilse Versluijs

  Ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaand maakte het Grafisch Atelier in Alkmaar een wisselexpositie in de Grote Kerk in Alkmaar en organiseerde daarom heen een uitgebreid randprogramma. In totaal kwamen hier 70.000 mensen op af. De werkplaats was uitgenodigd om hieraan deel te nemen en we exposeerden een maand lang textiele werken.

  13

 • Hector & Wolf tijdens Museumnacht Den HaagZaterdag 5 september 2015

  Tijdens Museumnacht Den Haag liep de crew van Museumnacht en van alle deelnemende

  organisaties rond in een t-shirt van Hector & Wolf. Deze 500 T-shirts werden met de hand

  gezeefdrukt in de werkplaats. Hector & Wolf is een initiatief van Sis Josip.

  Speciale activiteiten

  Live drukken tijdens preparty van Bootstockfestival 20 mei 2015

  In samenwerking met Hector & Wolf drukten wij in mei 2015 live op de preparty van het

  Bootstockfestival in de winkelketen Sting in Rotterdam. Tijdens een speciale

  avondopenstelling konden genodigden, waaronder de internationale crew van het

  festival, een kledingstuk van Sting uitkiezen en dit live laten bedrukken door een van onze vijf

  drukkers.

  14

 • Team

  Het basisteam

  Carola van der Heijden, cordinatorZe heeft een cordinerende rol, combineert haar kunst- en marketingkennis en stimuleert en prikkelt daarnaast deelnemers, haar collegas en stagiaires.

  Jurjen Ravenhorst, beheerderVrijdag is zijn dag. Hij beheerst alle technieken, maar zijn echte specialiteit is de lithografie. Hij geeft workshops in etsen en lithograferen.

  Julian Sirre, standby beheerder Hij is van huis uit grafisch vormgever en is betrokken bij de werkplaats als docent en als standby beheerder. Hij weet veel van de risograaf, maar posters drukken op de halfautomaat is zijn grootste passie.

  Annika Syrjmki, beheerderZe is gespecialiseerd in zeefdrukken op stof, maar nadat ze met een loep op papier zeefdrukte, kan ze dat als geen ander! Ze geeft de opstap zeefdrukcursus en daarnaast diverse andere workshops. Half januari 2015 keerde ze weer terug van haar zwangerschapsverlof

  Vaste docenten

  Bertus GerssenBertus is fotograaf en geeft de opstapcursus zwart/witdoka.

  Ton MartensTon is beeldend kunstenaar en geeft vaak een workshop over het werken met de riso.

  Ilse VersluijsIlse is een echte generalist en geeft verschillende ckv-workshops en ook een workshop zeefdrukken op keramiek.

  Jerney de WildeJerney de Wilde geeft met regelmaat ckv-workshops en de workshop T-shirt Zeefdrukken en Selfie maken op linoleum.

  Daarnaast werkten we met de volgende docenten samen:

  - Carmen van der Veer - Petra Tolboom - Evy van Schelt

  - Noelle EbecilioStagiaires

  De werkplaats biedt minimaal twee stageplekken per jaar aan. Veel studenten komen van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Sommige stagiaires komen ook na hun stage terug als vrijwilliger of soms als docent. Ook boden we een korte snuffelstage voor VMBO Da Vinci, afdelingGrafimedia Leiden en ook voor HKU Utrecht.

  De stagiaires in 2015 waren:

  -Mariska Hoeijmakers-Yasmina Jimenez-Arnee Hobma-Bianca Filnius-Kim Jansen-Eliza Mpoungud

  Vrijwilligers

  De Grafische Werkplaats werkt graag met vrijwilligers. Zij ondersteunen de workshops, helpen bij de exposities of doen allerlei klussen. Het team bestond in 2015 uit:

  . Lidewij Corstiaans

  . Noelle Ebecilio

  . Elise Kommer

  . Thea Kors

  . Gerard van Kuilenburg

  . Dieggo Maggi

  . Maria Luz Rodriquez Merino

  . Lisette Immink

  . Evy van Schelt

  . Ramses Sjambar

  . Michael Vermolen

  . Ed Verschoor.

  15

 • Klankbordgroep

  De klankbord werd eind 2015 opgericht om het bestuur en de cordinator te ondersteunen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en bereidt gezamenlijk de subsidieaanvragen voor. Eens per vier jaar wordt deze groep samengesteld.

  De klankbord bestaat nu uit:

  . Paul Combrink

  . Manon Bovenkerk

  . Eugene van Veldhoven

  . Gerrit-Jan de Rook

  Bestuur 2014

  Het bestuur werd in 2015 uitgebreid met Beleke Bachus. Van Gerrit-Jan de Rook werd afscheid genomen en Erik-Jan Ligtvoet volgde zijn plaats als secretaris op. Het bestuur vergadert zo vaak als noodzakelijk is. In de praktijk is dit een keer per zes weken op onbezoldigde basis.

  Voorzitter: Paul Combrink Secretaris: Erik-Jan LigtvoetPenningmeester: Donald Morris Lid: Ilja Walraven Lid: Beleke Bachus

  De Grafische Werkplaats onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en Code Cultural Governance.

  16

 • Bijlage 1 Doelgroepen van de Grafische Werkplaats

  We onderscheiden verschillende doelgroepen, waarvoor we aparte programmas maken:

  1 primaire doelgroep: de professional

  Binnen het kunstenveld zijn afzonderlijke groepen te onderscheiden:

  De kunstprofessional van circa 35-50 jaar (m/v) (42%, bron enqute 2015): woont en werkt vooral in Den Haag en in wat mindere mate in de metropool Den Haag/Rotterdam en is werkzaam in de autonome of toegepaste kunstsector. Hij/zij is een hedendaagse hybride kunstenaar en bekijkt per project of hij gebruik maakt van de faciliteiten van de werkplaats en zoekt verdieping als dat nodig is.

  De kunstprofessional van circa 20-35 jaar (m/v) (24%, bron enqute 2015): Met uitzondering van zeefdrukken is er binnen hun opleiding weinig aandacht besteed aan de grafische technieken. Zij zijn meer conceptgericht opgeleid met minder aandacht voor het kunstambacht. Wij bieden deze starters de mogelijkheid om de grafische technieken onder de knie te krijgen, het experiment aan te gaan en zich te verdiepen. Ook kunnen we hen ondersteunen bij het drukproces.

  De kunstprofessional : graficus pur sang (m/v, 35plus): Meestal beeldend kunstenaars, vaak wat ouder en gespecialiseerd in het werken in een specifieke grafische techniek.

  Hij beschikt meestal zelf ook over de faciliteiten, maar soms voor een beperkt formaat en maakt gebruik van de werkplaats voor grotere formaten of om bijvoorbeeld ramen uit te spoelen.

  Studenten aan de kunstvakopleidingen: komen individueel in de werkplaats werken, een Monday Printing Club volgen of stage lopen. Jaarlijks organiseert de KABK een expositie in de werkplaats. De kunststudent komt regelmatig tijdens Hoogtij de expositie bezoeken.

  2 Getalenteerde amateur

  Hij/zij woont in Den Haag, komt af en toe kijken naar een expositie, volgt soms een Monday Printing Club of een opstapcursus. Na een opstapcursus kan hij of zij doorstromen naar reguliere gebruiker van de werkplaats en zich uiteindelijk ontwikkelen tot een gebruiker met professionele kwaliteiten.

  3 Jongeren & kinderen

  We geven workshops voor VMBO tot en met VWO, van eersteklas tot examenklas. Kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen bij ons een workshop volgen via school, de Weekendschool of op particuliere basis tijdens Festival de Betovering of de Ooievaarspasdagen.

  4 Cultuurliefhebber

  De cultuurliefhebber is vooral op receptief vlak actief en woont met name in Den Haag, komt soms op een expositie tijdens Hoogtij, bezoekt de Open Atelierdagen of komt een expositie op locatie bekijken. Af en toe volgt hij of zij een presentatie/lezing.

  5 Creatieve industrie/ stakeholders Organisaties met name in Den Haag met een hart voor kunst en cultuur en het ambacht.

  17

 • Colofon

  Dit jaarverslag is opgemaakt door stagiaire Christian Morales, winter 2016