KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

Embed Size (px)

Text of KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  1/14

  KAJIAN KES :

  THE GRANDMAS BOYDisediakan oleh:

  Muhamad Afiq bin Hassan

  Muhamad Aizat bin Ab Rahim

  Nur Adilla bt Muhammad

  Nurlaila bt Ismail

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  2/14

  SINOPSIS

  Justin seorang pelajar yang bermasalah.

  Kehidupannya dikongkong oleh neneknya.

  Ibu dan ayah Justin telah bercerai.

  Segala perbuatan ayah Justin dikawal oleh neneknya. Justin mula menjadi murid yang bermasalah selepas

  penceraian kedua-dua ibu bapanya.

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  3/14

  ISU UTAMA

  Masalah keluarga yang dialami oleh Justin.

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  4/14

  PUNCA PERMASALAHAN

  Ayah Justin dikawal oleh neneknya.

  Ayah dan ibu Justin bercerai.

  Nenek Justin adalah seorang tidak boleh menerima

  pendapat orang lain.

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  5/14

  AKIBAT

  Justin mengalami masalah pembelajaran danmasalah emosi.

  Hubungan Justin dengan keluarga, kawan-kawandan guru-gurunya menjadi kurang baik.

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  6/14

  CADANGAN RUJUKAN

  Teori ekologi (Bronfenbrenner)

  Teori humanistik (Abraham Maslow)

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  7/14

  TEORI EKOLOGI

  Kronosistem

  Makrosistem

  Eksosistem

  Mesosistem

  Mikrosistem

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  8/14

  Memberi ruang kepada Justin untuk lebih bergauldengan rakan-rakan.(berdasarkan teori ekologimesosistem)

  Masyarakat tidak terlalu cepat menghukumsekiranya kanak-kanak melakukankesalahan.(kronosistem)

  Ayah dan nenek Justin tidak seharusnya terlalu

  mengongkong kehidupan Justin dan memberiJustin lebih kebebasan untuk Justin hidup lebihberdikari dan berupaya membuat keputusansendiri.(mikrosistem)

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  9/14

  TEORI HUMANISTIK

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  10/14

  Guru dan keluarga memberi perhatian yang lebih kepadaJustin berbanding murid-murid yang lain agar Justinmendapat keperluan kasih sayang yang cukup.

  Guru tidak memberi hukuman fizikal sebaliknya memberipeneguhan negatif kepada Justin.

  Menggalakkan Justin mengikuti aktiviti-aktiviti di sekolahdengan menyertai pertandingan-pertandingan kurikulumatau ko-kurikulum untuk meningkatkan motivasi kendiriJustin.

  Guru menjadi pendorong terhadap minat Justin kepadasesuatu perkara.

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  11/14

  CADANGAN KES

  Pisahkan ayah Justin dengan neneknya.

  - Kaunseling secara berasingan dan secararahsia tanpa diketahui oleh nenek Justin.

  - Ayah dan nenek Justin tinggal berasingan. Menghantar Justin ke sekolah berasrama.

  Guru mengatur kelas bimbingan untuk membantuJustin dalam masalah pembelajaran.

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  12/14

  RUMUSAN KESELURUHAN

  Persekitaran keluarga merupakan faktor terpentingdalam perkembangan diri kanak-kanak dari segiJERIS.

  Teori ekologi dan teori humanistik merupakanantara teori yang boleh digunakan untukmenyelesaikan masalah Justin.

 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  13/14

  RUJUKAN

  http://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrenner

  http://kolejkamunting.multiply.com/journal/item/8?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

  http://tuanmat.tripod.com/teorimaslow.html

  http://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrennerhttp://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrennerhttp://kolejkamunting.multiply.com/journal/item/8?&show_interstitial=1&u=/journal/itemhttp://kolejkamunting.multiply.com/journal/item/8?&show_interstitial=1&u=/journal/itemhttp://tuanmat.tripod.com/teorimaslow.htmlhttp://tuanmat.tripod.com/teorimaslow.htmlhttp://kolejkamunting.multiply.com/journal/item/8?&show_interstitial=1&u=/journal/itemhttp://kolejkamunting.multiply.com/journal/item/8?&show_interstitial=1&u=/journal/itemhttp://kolejkamunting.multiply.com/journal/item/8?&show_interstitial=1&u=/journal/itemhttp://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrennerhttp://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrennerhttp://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrennerhttp://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrennerhttp://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrennerhttp://www.slideshare.net/AiedAzan/teori-ekologi-bronfenbrenner
 • 8/2/2019 KAJIAN KES(the Grandma's Boy)

  14/14