Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 3 k2 (20015)

  • View
    252

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

Text of Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 3 k2 (20015)

Sulit

Nama :....Kelas :3 .

SEKOLAH KEBANGSAAN TEBRAU BAKAR BATU80150 JOHOR BAHRU, JOHOR

INSTRUMEN PENILAIAN AKHIR TAHUN 2015TAHUN 3

BAHASA MALAYSIAPENULISAN

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 3 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Jawapan hendaklah dutulis di ruang yang disediakan dalam kertas soalan.4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan sebaik sahaja ujian selesai.5. Anda hendaklah menggunakanpensel 2B.Untuk Kegunaan Pemeriksa

BahagianSoalanMarkah PenuhMarkah Diperolehi

A110

Bb17

b28

C310

D425

JUMLAH BESAR 60

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.

BAHAGIAN A(10 Markah)Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.

1. _____________________________________________________ _____________________________________________________2. _____________________________________________________ _____________________________________________________3. _____________________________________________________ _____________________________________________________4. _____________________________________________________ _____________________________________________________5. _____________________________________________________ _____________________________________________________

BAHAGIAN B(15 Markah)

1) Susun semula ayat-ayat di bawah agar menjadi sebuah cerita yang lengkap.

BoriaTukang karang ini biasanya memegang tongkat ketika menyanyi.

Nyanyian boria berunsur nasihat.

Boria merupakan gabungan persembahan lakonan dan nyanyian.

Enam orang atau lebih penari mengiringi tukang karang semasa persembahannya.

Persembahan ini popular di Pulau Pinang.

Antara temanya termasuklah alam sekitar dan kekeluargaan.

Nyanyian boria diketuai oleh seorang tukang karang.

(7 markah)

2) Bina ayat berdasarkan perkataan di bawah.i) semangat__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ii) pertanian__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________iii) berjimat-cermat__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

iv) peraturan__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(8 markah)

BAHAGIAN C(10 markah)Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai bagi petikan di bawah ini.kawasanuntuksebagaibermaksudladang

ialahmenjadi

Bapa PemodenandanBapa Kemerdekaan

Putrajaya __________ Bandar dalam Taman. Pada mulanya, ___________ bandar itu ialah kawasan _________ getah yang bernama Prang Besar.Perkataan putra dipilih sempena nama, __________ Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Nama ini, ditambah dengan perkataan jaya yang ___________ kecemerlangan.Mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang dikenali sebagai _____________ Malaysia, menjadikan Putrajaya _____________ Wilayah Persekutuaan pada tahun 1995.Putrajaya dirancang ________ didirikan _________ rakyat Malaysia. Kini, Putrajaya ___________ pusat pentadbiran kerajaan Malaysia.BAHAGIAN D(25 markah)Tulis sebuah karangan berdasarkan gambar dan maklumat yang diberikan.Aku Sebuah Komputer

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2