KET Jegyzet.pdf

Embed Size (px)

Text of KET Jegyzet.pdf

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  1/93

  P.M.

  1

  KET

  JEGYZET

  Tanknyv alapjn

  Nem tartalmazza

  - Tanknyv I. fejezete

  - Tanknyv II. fejezete

  - Tanknyv IV. fejezete

  - Tanknyv VI. fejezete

  -

  Tanknyv VIII. fejezete

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  2/93

  P.M.

  2

  Tartalomjegyzk

  I. Aktustan ...................................................................................................... 3

  II. KET hatly / Alapelvek........................................................................... 10

  III. Elsfok eljrs....................................................................................... 24

  IV. Hatsg dntsei...................................................................................... 40

  V. Klns eljrsi szablyok...................................................................... 45

  VI. Jogorvoslat rendszere ............................................................................. 48

  VII. Joger / Semmissg................................................................................ 62

  VIII. Vgrehajts / Eljrsi kltsgek......................................................... 64

  IX. A kzigazgatsi jogi szankci................................................................. 72

  X. Szablysrtsi jog...................................................................................... 78

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  3/93

  P.M.

  3

  Kzigazgatsi jog 3. (Eljrsi jog)

  I. Aktustan

  1. A kzigazgatsi jogi normk fajti

  - Funkcijuk szerint

  o Anyagi jogi normk

  Ezen normk szablyozzk a termszetes szemlyeknek azokat az

  letviszonyait a szervezeteknek azokat a mkdsi viszonyait

  amelyeket a kzigazgats ellenrzse al helyez a jogalkot

  Szervezettpust intzmnyest normk

  Feladatmeghatroz normk

  Hatskrt megllapt normk

  Termszetes szemlyek / szervezetek jogait s ktelezettsgeit

  szablyoz normk

  Szankcionl normk

  o Alaki jogi normk

  Szolglati szerepk van

  Az anyagi jogi normk rvnyeslshez szksges jogi felttelrendszer

  biztostsa

  Az anyagi jog rvnyeslsi mdjnak / formjnak szablyozsa

  Szervezeti normk

  Eljrsi normk

  o Bels eljrst szablyoz normk

  o gyviteli normk

  o

  gyrendi normk

  o Hatsgi eljrst szablyoz normk

  - Tartalmuk szerint

  o Jogost normk

  Valamely cselekvsre / cselekvs abbahagysra / cselekvstl val

  tartzkodsra adnak felhatalmazst

  o Ktelezst tartalmaz normk

  Valamely cselekvs ktelez elrsra / cselekvstl val tartzkods cselekvs abbahagysra (tilt) / trsi ktelezettsg elrsra

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  4/93

  P.M.

  4

  o Korltoz normk

  Jogost s ktelezst tartalmaz norma egyben

  Egy norma egyszerre tartalmaz jogostst s tiltst

  - rvnyeslsk mdja szerint

  o Kzvetlenl rvnyesl normk

  Annak cmzettje nmagban a norma alapjn gyakorolhatja jogait

  illetleg kteles a ktelezettsg teljestsre

  nkntesjogkvetssel rvnyesl normk

  A kzigazgats ellenrzi a normba foglalt magatartsi szablyok

  betartst

  o Kzvetetten rvnyesl normk

  Ahhoz, hogy a norma betltse rendeltetst a kzigazgats egyedi aktusa

  szksges

  Jogalkalmazssal rvnyesl normk

  - Szerkezetk szerint

  o A normk szerkezeti elemei

  Hipotzis

  A trsadalmi viszony / az ltalnos tnylls lersa

  Amelynek bekvetkezse esetn a normban foglalt magatartst

  tanstani kell

  Diszpozci

  A rendelkezs

  A normban elrt magatartsi szably

  (Szankci)

  o Kategorikus / Hipotetikus normk

  Nincs hipotzis csak diszpozci (kategorikus norma)

  Hipotzis + Diszpozci (hipotetikus norma)

  o Egyszer / sszetett szerkezet normk

  Egyszer a hipotzis ha a norma csak egyetlen felttelt hatroz meg /

  sszetett, ha a tnylls tbb elembl ll

  Egyszer diszpozci (egyetlen magatartsi szably) sszetett (tbb)

  KonjunktvMinden felttelnek be kell kvetkeznie s

  DiszjunktvA felttelek valamelyiknek be kell kvetkeznie vagy

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  5/93

  P.M.

  5

  2. A kzigazgatsi aktusok

  Aktustani tblzat

  KZIGAZGATSI CSELEKMNYEK

  AKTUSOKTnylegescselekmnyek

  Dntselksztcselekmnyek

  Regisztratvcselekmnyek

  Ellenrzs

  - Hierarchikus

  - Tv. felgyeleti- Hatsgi

  Relcselekmny

  Materilis

  cselekmny

  Normatv aktusok Egyedi aktusok

  Jogszablyok

  (rendeletek)

  Kzjogiszervezetszablyoz

  eszkzk

  - Normatv

  utasts- Normatv

  hatrozat

  Bels normk

  Ms joggi

  Kzigazgatsi jogi

  Polgri jogi

  Pnzgyi jogi

  Nemzetkzi jogi

  Alkotmnyjogi

  Ktoldal aktusok

  Egyoldal aktusok

  Kzigazgatsiszerzds

  Hatsgi szerzds

  Kzigazgatsmkdsi aktusai

  Kzintzetiaktusok

  Hatsgi(kzhatalmi)

  aktusok

  Hierarchikus irnytsi aktusok

  - Konkrt utasts

  -

  Aktusfellvizsglati aktus- Szervi / szemlyi dnts- Finanszrozsi aktus

  Trvnyessgi felgyeleti aktus

  - Egyedi dnts- Aktusfellvizsglati aktus

  - Eljrst kezdemnyez aktus

  Bels vezetsi aktus

  Egyttmkdsi aktus

  Hatsgi dnts

  Szakhatsgihozzjruls

  Hatsgiintzkeds

  Eljrstkezdemnyez

  aktus

  Munkajogi

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  6/93

  P.M.

  6

  - A kzigazgats tnyleges cselekmnyei

  o A tnyleges cselekmnyek nem aktusok nincsenek jogi kvetkezmnyeik!

  o Igazgatsi cselekmnyek

  Aktusok elksztse

  Dntseket megelz tervezs / informcik gyjtse / elemzse

  Dntsi alternatvk kimunklsa

  Tancskozsok / rtekezletek megszervezse / lebonyoltsa

  o Nyilvntartsi / regisztratv cselekmnyek

  E cselekmnyek clja az informcik gyjtse / elemzse / trolsa

  o Ellenrzsek

  A kzigazgatsi szerv vizsgldsa / informldsa

  Informcikrs (szban / rsban)

  Iratok / trgyak / munkafolyamatok megtekintse

  Helyszni szemle / kp- hangfelvtel ksztse / mintavtel

  o Relcselekmnyek

  gyfelek kioktatsa jogaikra / ktelezettsgeikre

  Az irnytott szervek tjkoztatsa / orientlsa / tancsads szmukra

  Foganatost cselekmnyek (testi knyszer / bilincs alkalmazsa)

  o

  Materilis cselekmnyek

  Nem igazgatsi cselekmnyek

  Valamilyen gazdasgi / szolgltat / technikai / tudomnyos folyamat

  megvalsulsai

  - Egyoldal aktusok

  o Irnytsi aktusok(hierarchikus)

  Konkrt utasts

  A flrendelt szerv az alrendelt szervhez cmzett konkrtutastsokkal elrja az alrendelt szerv konkrt feladatait

  Az irnytsi jogviszonyban meghatrozott tevkenysgre vagy

  tevkenysgtl val tartzkodsra is utasthat

  Konkrt ktelezettsgeket rhat el

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  7/93

  P.M.

  7

  Szervi / szemlyi dnts/ Finanszrozs

  A flrendelt szervek az n. szervi tevkenysg krben hozott

  aktusaikkal alakthatjk az alrendelt szervek bels szervezeti

  kereteit

  Megbzzk az alrendelt szervek vezetit / helyetteseit

  Meghatrozzka szerv anyagi eszkzeinek kereteit / mrtkt

  Aktusfellvizsglati aktus

  Az alrendelt szervek jogszertlen vagy clszertlen aktusait

  megsemmistik / megvltoztatjk / felfggesztik

  Egyedi dntsek

  Az alrendelt szerveket cselekvsre vagy cselekvstl val

  tartzkodsra jogostjk fel

  Hozzjrulsok / engedlyek / jvhagysok

  o Trvnyessgi felgyeleti aktusok

  A kzigazgats rendszerben az autonmival s nkormnyzatisggal

  rendelkez kzigazgatsi jogalanyokkal szemben az llamigazgats

  szervei nem gyakorolhatnak irnytsi jogokat

  Tevkenysgk a trvnyessg ellenrzsre vagy a trvnyessgi

  felgyeletre korltozdik

  nkormnyzatokat / kztestleteket rint esetleges egyedi dntseket /

  hozzjrulsokat / engedlyeket

  o Bels vezetsi aktusok

  A kzigazgatsi szervek bels mkdse hierarchikus bels vezetse

  is felttelezi az egyedi aktusok kiadst

  Pl. Szolglati utasts szerv vezetje / vezeti bocstanak ki

  o

  Egyttmkdsi aktusok

  Kzigazgatsi szervek kztti egyttmkdsek

  Mellrendeltsg alapjn kerlnek kibocstsra azok az egyedi aktusok,

  amelynek clja a kooperci / egyttmkds

  A kzigazgatsi szervek ktoldal megllapodsban is rendezhetik

  De egyttmkdsi ktelezettsget jogszably vagy kzjogi

  szervezetszablyoz eszkz is elrhatja

  Egyik szerv egyoldal aktusa szksges a msik szerv dntshez

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  8/93

  P.M.

  8

  o Hatsgi aktusok

  Hatsgi dnts

  A hatsg az gy rdemben hatrozattal dnt az eljrs sorn

  dntst ignyl egyb krdsekben vgzst ad ki

  Hatrozatok / Vgzsek

  Szakhatsgi hozzjruls

  Kibocstsra akkor kerl sor, ha trvny vagy kormnyrendelet

  elrsa alapjn az gy rdemben dntsre jogosult hatsg

  dntsnek kialaktshoz egy vagy tbb ms hatsgot is

  kteles bevonni az eljrsba

  Hatsgi intzkeds

  Nem hatsg hanem a hatsg kzege (rendr) bocstja ki

  rendszerint szban s a ktelezettsg azonnali teljestsre

  irnyul

  Ellenszegls esetn azonnal vgre is hajthat / fizikai

  knyszerrel kiknyszerthet

  Eljrst kezdemnyez aktus

  A jogi felelssgre vons kezdemnyezsnek joga illetve

  ktelezettsge

  o Kzintzeti aktusok

  A kzigazgatsi jog ltal szablyozott kzszolgltatsi jogviszonyban a

  szolgltatsaikat ignybe vevk felvtele / elbocstsa gyben

  dntenek

  Illetve hatroznak a szolgltatst ignybe vev jogairl s

  ktelezettsgeirl

  Hatsgi aktus ha az intzet ktelkbe val felvtelrl vagy

  elbocstsrl kzigazgatsi szerv hatroz

  - Ktoldal aktusok

  o Kzigazgatsi szerzdsek

  Koordincis s egyttmkdsi megllapodsok

  Teleplsi nkormnyzatok trsulsai

  llami tmogatsok / llami finanszrozs krben kttt szerzdsek

  Kzszolgltatsok truhzst clz szerzdsek

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  9/93

  P.M.

  9

  Koncesszis szerzdsek

  Kzbeszerzsi trvny hatlya al tartoz szerzdsek

  Teleplsrendezsi szerzds

  o Hatsgi szerzds

  Jogszablyban meghatrozott gyfajtkban kthet egymssal hatsgi

  szerzdst a hatsg s az gyfl

  A hatsggal szemben az gyfl nincs mellrendelt viszonyban

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  10/93

  P.M.

  10

  II. Ket. hatly / Alapelvek (Ket. 1. - 28/D. )

  A Ket. trgyi hatlya[Ket. 12. (1)(2)]

  - Kzigazgatsi gyminden olyan gy, amelyben kzigazgatsi hatsg az gyfelet

  rint jogot vagy ktelezettsget llapt meg, adatot, tnyt, jogosultsgot igazol,

  hatsgi nyilvntartst vezet, vagy hatsgi ellenrzst vgez

  - Kzigazgatsi gynek minsl mg a tevkenysg gyakorlshoz szksges

  nyilvntartsba vtel s a nyilvntartsblvaltrls

  - Ha trvny valamely tevkenysg vgzst / foglalkozs gyakorlst kztestleti vagy

  ms szervezeti tagsghoz kti (fegyelmi s etikai gyek kivtelvel)

  Nem Ket. hatly [13. (1)] Msodlagos jelleg (Szubszidiarits) [13. (2)]

  - Szablysrtsi eljrs

  - Vlasztsi eljrs

  - Npszavazs

  - Terletszervezs

  - Helyi nkormnyzatok

  trvnyessgi felgyeletvel

  kapcsolatos eljrs

  - Felsoktatsi felvteli eljrs

  -

  llampolgrsgi eljrs

  - Kivve az llampolgrsgi

  bizonytvny kiadst

  - Iparjogvdelmi s szerzi jogi eljrs

  - Adgyek llami tmogatsok

  - Szabad mozgs tartzkods jogval rendelkez

  harmadik orszgbeli llampolgrok beutazsval /

  tartzkodsval kapcsolatos eljrs

  -

  Piacszablyozssal kapcsolatos eljrs- Versenyfelgyelet

  - NMHH eljrsai

  - Atomenergia alkalmazsi krbe tartoz gyek

  - Veszlyes ltestmnyekkel kapcsolatos eljrs

  - TB / balettmvsz letjradk / bnyszjradk

  - Adatvdelmi / titokfelgyeleti eljrs

  -

  Kutats-fejlesztsi tevkenysg minstsvelkapcsolatos hatsgi s szakrti eljrs

  - Kisajttsi eljrs

  - Mez- erdgazdasgi fldek tulajdonjoga /

  fldhasznlat jognak megszerzse irnti eljrs

  - Nvvltoztatsi eljrs / hzassgktsi szndk

  bejelentse irnti eljrs / bejegyzett lettrsi

  kapcsolat ltestse

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  11/93

  P.M.

  11

  Kzigazgatsi hatsgok [Ket. 12. (3) (4)]

  - Kzigazgatsi hatsgok a hatsgi gy intzsre hatskrrel rendelkez

  o llamigazgatsi szerv

  o

  Helyi nkormnyzati kpvisel-testlet(megyei nkormnyzat kzgylse)o truhzott hatskrben annak szervei

  Polgrmester

  Bizottsg

  Trsuls

  Jegyz

  o Polgrmester / fpolgrmester / megyei kzgyls elnke

  o

  Fjegyz / jegyz / polgrmesteri hivatal s a kzs nkormnyzati hivatalgyintzje

  o Trvny vagy kormnyrendelet ltal feljogostott egyb szervezet /

  kztestlet / szemly

  Ket. hatlya al nem tartoz kzigazgatsi cselekmnyek

  - A kzigazgatsi hatsgi gy trvnyi fogalmbl kvetkezen a kzigazgatsi

  aktusok kzl nem tartoznak a Ket. hatlya al

  o

  A kzigazgatsi szervek normatv aktusai

  o A hierarchikus igazgats krben kiadott irnytsi aktusok

  o Bels igazgatsi aktusok

  o Kzigazgatsi szemlyzeti aktusok

  o Kzigazgatsi szerzdsek (kivve a hatsgi szerzdseket)

  - Nem terjed ki a Ket. hatly a kzigazgatsi szervek ms jogg ltal szablyozott

  cselekmnyeire

  -

  Nem vonatkoznak a Ket. rendelkezsei a hatsgi intzkedsekre sem

  Trvnyben / kormnyrendeletben megllapthat Ket.-tl eltr szablyok[Ket. 14.

  (1)(2)]

  - Kzbeszerzssel kapcsolatos jogorvoslati eljrs

  - Haditechnikai eszkzk s szolgltatsok

  - Honvdelmi / katonai cl ptmnyek

  -

  Etv. szerinti rendkvli halllal kapcsolatos eljrs

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  12/93

  P.M.

  12

  Az gyfl [Ket. 15. ]

  - Az a termszetes vagy jogi szemly (jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet)

  - Akinekjogt vagy jogos rdektaz gy rinti

  -

  Akit hatsgi ellenrzs al vontak- Akire nzve a hatsgi nyilvntarts adatot tartalmaz

  - Hatsg 1 gyfl

  o a)gyfl = krelmez

  o b)gyfl = akivel szemben a hatsg hivatalbl eljrst indtott

  - Hatsg tbbgyfl

  o a)a hatsggal szemben azonos jogi helyzetben lv tbb gyfl

  o

  b)ellenrdek gyfeleko c)sokgyfeles gyek

  - Automatikus gyfelek[Ket. 15. (3)]

  o Trvny vagy kormnyrendeletmeghatrozott gyfajtban megllapthatja

  azon szemlyek krt,akik vizsglat nlkl gyflnek minslnek (vlelem)

  o Az gy hatsterletn lv ingatlan tulajdonosa akinek az ingatlanra

  vonatkoz jogt az ingatlan nyilvntartsba bejegyeztk (hatsterlet: nincs

  ltalnos definci gazati szably alapjn kell megllaptani)

  - Kvzi-gyfelek[Ket. 15. (4) (5)]

  o Az gyfl jogai megilletik az gyben hatsgknt / szakhatsgknt nem

  kzremkd szervet ha feladatkrt az gy rinti[2/2004. KJE]

  o Kln jogszably alapjn civil szervezet gyfli jogllst kaphat bizonyos

  esetekben [4/2010. KJE]

  Krnyezetvdelem

  Nemdohnyzk vdelme

  llatvdelem

  Egyenl bnsmd

  Kereskedelmi gyek

  - Az gyfl eljrsi kpessge[Ket. 15. (7)]

  o Termszetes szemlyek esetn a szemlyes eljrsra val kpessg

  Cselekvkpessg (Ptk. szerint)brmely gyben eljrhat

  Korltozottan cselekvkpesjogszablyban meghatrozott gyben

  jrhat el

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  13/93

  P.M.

  13

  Nincs eljrsi kpessg trvnyes kpviselt kell bevonni, vagy

  gygondnok kirendelst kell kezdemnyezni

  - Jogutdls[Ket. 16. ]

  o Az eljrsban a kies gyfl helybeannak jogutdja lpjen

  o Az gyfl krelmre indult eljrsban a krelmez gyfl kiesse esetn

  A jogutdnak krelmeznie kell a jogutdls megllaptst

  Az eljrsrl val tudomsszerzstl szmtott 15 nap (szubjektv

  hatrid) legfeljebb 6 hnap (objektv hatrid) a krelem

  benyjtsra fennll id

  Minden ms esetben hatrid nlkl a hatsg errl val rteslst

  s a hatsg errl szl dntst kveten lnyegben automatikusan lp

  a jogutd a jogeld helyre az eljrsban

  o Termszetes szemly jogalanyok esetben a jogutdls az rkhagy

  hallval kvetkezik be (hagyatktad vgzs llaptja meg ki lesz a

  jogutd)

  A hatsgnak a jogutdlst megelzen az eljrs sorn hozott dntsei

  hatlyosak a jogutddal szemben is, kivve azokat a trvnyben

  meghatrozott dntseket amelyek kifejezetten a kies gyfl

  szemlyre / magatartsra tekintettel llaptottak meg jogokat /

  ktelezettsgeket

  Jogelddel szemben eljrs akadlyozsa

  Idzsre val meg nem jelens

  Fizetsi kedvezmny

  Kltsgmentessget megllapt vgzs

  Joghatsg(hatskr s illetkessg) [Ket. 18. - 27. ]

  - Az eljr hatsgokra vonatkoz kzs szablyok

  o A hatsgok kzigazgatsi eljrsi jogviszonynak felttelei

  Jogszably hatsgi jogkrrel ruhzza fel

  Joghatsggal rendelkezzen

  Hatskre legyen az gyben

  Illetkes legyen az eljrsra

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  14/93

  P.M.

  14

  - Hatsgi jogkr

  o A hatsgi tevkenysg vgzsre / hatsgi dntsek meghozatalra val

  feljogostottsg amely minden esetben meghatrozott hatsgi gyfajta

  statulsaknt jelenik meg

  o A Ket. szervi hatlya a kzigazgatsi hatsgokra terjed ki

  llamigazgatsi szervek

  Helyi nkormnyzatok szervei

  Trvny / kormnyrendelet felhatalmazst adhat pl. Kztestletek

  - Joghatsg[Ket. 18. ]

  o Nemzetkzi hatskrnekis szoktk nevezni

  o A kzigazgatsi hatsgi gyben mely orszg kzigazgatsi hatsga jr el

  o Magyar gyflhatsgi gyben Magyarorszg terletn a magyar hatsg

  jr el

  o Nem magyar gyfl hatsgi gyben Magyarorszg terletn magyar

  hatsg jr el akkor, ha gyben az EU ltalnos hatly kzvetlenl

  alkalmazand ktelez jogi aktust vagy magyar jogszablyt kell alkalmazni

  o Az gyfl hatsgi gyben klfldn trvny vagy kormnyrendelet

  felhatalmazsa alapjn a klpolitikrt felels miniszter, illetve konzuli

  tisztvisel jrhat el

  - Hatskr[Ket. 19. ]

  o A hatsgok kztt szervtpusok s szintek szerinti munkamegoszts

  o Egy gyben milyen tpus s milyen szint szerv jogosultdnteni

  o A hatsg jogkrt jogszably llaptja megebben meg kell hatrozni az

  gyben els fokon eljrni jogosult szervet is

  o A hatsg csak a jogszablyban meghatrozott hatskrben jrhat el a

  hatskrk srthetetlensgealapvet kvetelmny

  o Hatsgtl hatskrben tartoz gy nem vonhat el (hatskrelvons tilalma)

  Ha nem hatskrrel rendelkez szerv hoz dntst az gyben (direkt

  hatskrelvons)

  Felettes szerv az gy rdemre a dnts tartalmra nzve konkrt

  utastst ad az eljr szervnek (indirekt vagy burkolt hatskrelvons)

  o Hatskr truhzs tilalma

  A kzigazgatsi hatsg hatskrtannak gyakorlst ms hatsgranem ruhzhatja t (trvny kivtelt tehet)

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  15/93

  P.M.

  15

  - Illetkessg[Ket. 21. ]

  o Jogszably hatrozza meg azt a fldrajzi terletet amelyen a kzigazgatsi

  szervek tevkenysgket elltjk illetkessgi terlet

  o Egy kzigazgatsi gyben mely fldrajzi terleten mkd szerv jogosult

  dnteni melyik szerv jrhat el az adott gyben

  o Az illetkessg megllaptsa jogszablyban meghatrozott illetkessgi okok

  alapjn trtnik

  o A Ket. szablyai msodlagosak ha jogszably eltren nemrendelkezik

  o ltalnos illetkessg

  ltalban az a szerv illetkes ahol az gyfl lak tartzkodsi

  helye, ennek hinyban rtestsi cme / szkhelye van

  Ha az gyfl lakcme ismeretlen akkor az utols ismert hazai

  lakhelye az irnyad ennek hinyban az adott gyfajtban a

  fvrosban eljrni jogosult hatsg / fvrosi fjegyz jogosult az

  gyben eljrni

  o Klns illetkessg

  Ingatlan esetnaz ingatlan fekvse az irnyad

  Tevkenysgre vonatkoz gyben a tevkenysg gyakorlsnak

  helye

  Hatsgi bizonytvny kiadsaamely szerv terletn a bizonytand

  tny bekvetkezett / az llapot tartott vagy megsznt / amelynek

  terletn a bizonytssal rintett dolog van, vagy a bizonytani kvnt

  idszakban volt / amelynek nyilvntartsa az adatot tartalmazza

  Jogellenes magatarts kvetkezmnyeinek alkalmazsa az a

  hatsg az illetkes, amelynek illetkessgi terletn a jogellenes

  magatartst elkvettk

  o Megelzsi illetkessg

  Tbb egyarnt illetkes hatsg kzl az gyben az jogosult eljrni,

  amely eltt az eljrs elbb indult meg

  Ha a hatsg azt llaptja meg, hogy az gyben ms hatsg a megelzs

  alapjn mr eljrt vagy elbb indult eljrs van folyamatban

  Megsznteti az eljrst

  Ha mr dnttt visszavonja a dntst A megszntet vgzs / dnts visszavonsa ellen nincs jogorvoslat

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  16/93

  P.M.

  16

  - A hatsg eljrsi ktelezettsge a kzigazgats hallgatsa[Ket. 20. ]

  o A hatsg a hatskrbe tartoz gyben illetkessgi terletn eljrni

  ktelesEljrsi ktelezettsg eljrsi knyszerterheli a hatsgot

  Ha a hatsg eljrsi ktelezettsgnek nem tesz eleget nem hoz

  hatrozatot az gyben akkor a kzigazgats hallgatsrlbeszlnk

  ltalnos gyintzsi hatrid21 nap [Ket. 33. ]

  Ennl rvidebb hatridt brmely jogszably megllapthat

  Hosszabb hatridt azonban csak trvnyben /

  kormnyrendeletben lehet megllaptani

  Az eljr hatsg vezetje ha jogszably nem zrja ki az

  gyintzsi hatridt letelte eltt egy alkalommal indokolt

  esetben legfeljebb 21 nappalmeghosszabbthatja soron kvli

  eljrs esetn 15 nappal

  Meghosszabbts indokait tartalmaz vgzssel

  o Hatsg jogellenes mulasztsa

  Ha jogszablyban meghatrozott gyintzsi hatridn bell nem jr el

  nem hoz dntst az gyben

  Az gyfl a hatsg jogellenes hallgatsa miatt jogorvoslattal lhet a

  hatsg felgyeleti szervhez fordulhat

  A mulaszt hatsg felgyeleti szerve krelemre vagy

  hivatalbl kivizsglja a mulaszts okt s utastja a mulaszt

  hatsgot arra, hogy soron kvl jrjon elhozzon hatrozatot

  az gyben

  Ha a mulaszt hatsg ennek nem tesz eleget a felgyeleti

  szerv elvonja az gyet s azonos hatskr ms hatsgot

  jell ki az eljrsraegyidejleg a mulaszt hatsg vezetje

  ellen fegyelmi eljrstkezdemnyez

  Ha eljrsra ms hatsg nem jellhet ki / a hatsg hatskre

  hatsgi igazolvny /hatsgi bizonytvny kiadsra / hatsgi

  nyilvntarts vezetsre terjed ki / hatskre kizrlagos akkor

  a hatsg a felgyeleti szerv utaststl szmtott 15 napon

  bell kteles eleget tenni ktelezettsgnek

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  17/93

  P.M.

  17

  Kpvisel-testlet / polgrmester / bizottsg / trsuls / jegyz

  (nkormnyzati hatsg) nkormnyzati hatsgi gyben

  eljrsi ktelezettsgt elmulasztja a kormnyhivatal felhvja

  a mulaszt tisztsgviselt vagy testletet, hogy soron kvl, de

  legksbb 21 napon bell folytassa le az eljrst

  Amennyiben a mulaszt hatsgnak nincs felgyeleti szerve

  illetve a felgyeleti szerv sem tesz eleget ktelezettsgeinek az

  gyfl a kzigazgatsi s munkagyi brsghoz fordulhat

  a brsg nemperes eljrsban ktelezi a hatsgotaz eljrs

  lefolytatsra

  gyszi felhvs

  Ha a felhvsban megllaptott hatrid eredmnytelenl telik el

  az gysz brsghoz fordulhat

  o Ezek a szablyok nemcsak az alapeljrsban hanem a szakhatsgok

  eljrsban s a msodfok eljrsban is irnyadk

  o A kzigazgats jogellenes hallgatsnak kltsgvetsi kvetkezmnyei is

  vannak a jogsrt hatsgra nzve

  gyintzsi hatrid tllpse esetn kteles az gyfl ltal lertt djat

  / illetket az gyflnek visszatrteni

  Ha meghaladja az gyintzsi hatrid ktszerestaz gyflnek is

  ktszeresen kell visszatrtenia djakat / illetkeket

  A felgyeleti szerv fizetsi ktelezettsget rhat el a mulaszt

  hatsgnak

  Ha a hatsg visszafizetsi ktelezettsgnek nem tett eleget

  A vezet indokolatlanul hosszabbtotta meg a hatridt

  Ha a felgyeleti szerv az eljrsra msik hatsgot jell ki, az eljr

  hatsgot terhel kltsgek a mulaszt hatsgot terhelik

  o A kzigazgats jogszer hallgatsa

  ltalnos szably szerint le kell folytatni az eljrst de ha a hatsg

  hatridn bell nem dnt annak nem az a kvetkezmnye, hogy a

  felgyeleti szerv egy msik hatsgi eljrsra, hanem a jogszably gy

  tekinti a hallgatst, mintha a hatsg az gyfl szmra kedvez dntst

  hozott volna

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  18/93

  P.M.

  18

  Az gyfl krelmre indult eljrsban akkor, ha az gyfl krelme

  valamely jog megszerzsre irnyul s nincs ellenrdek gyfl, kln

  jogszably rendelkezse alapjn[Ket. 71. (2)]

  Az gyfl gyakorolhatja a krelmezett jogot ha a hatsg

  hatridben nem hoz dntst

  Ha a szakhatsg hatridn bell nem ad hozzjrulst

  (megadottnak kell tekinteni)

  Hatrozathozatal mellzse [Ket. 71. (5) (6)]

  Ha a jogszablyban meghatrozott jogosultak pnzbeli

  elltsnak mrlegels nlkli jogszablyban meghatrozott

  mrtkre emelsre irnyul az eljrs (nyugdjak venknti

  emelse)

  Ha jogszablyban biztostott jogosultsg gyakorlsnak

  kizrlag az gyfl erre irnyul krelmnek benyjtsa a

  felttele (bejelentshez kttt tevkenysgek)

  - Hatskri / illetkessgi vita[Ket. 23. ]

  o Hatskri sszetkzs

  Klnbz tpus vagy klnbz szint hatsgok kztt

  o Illetkessgi sszetkzs

  Azonos hatskr szervek kztt

  Klnleges eset- ha tbb illetkes szerv eltt indult meg az eljrs, s

  a megelzs alapjn nem dnthet el, hogy melyik szerv jogosult az

  eljrsra

  o Pozitv az sszetkzs, ha tbb hatsg is hatskrbe / illetkessgbe

  tartoznak tli az gyet

  o

  Negatv az sszetkzs, ha tbb hatsg kimondta hatskrnek /

  illetkessgnek hinyt s ezrt nem indul eljrs az gyben

  o Vita eldntse

  Az rdekelt hatsgok haladktalanul egyms kztt megksrlik

  eldnteni

  Illetkessgi sszetkzsesetn a legkzelebbi kzs felgyeleti szerv

  (ennek hinyban a vita eldntst megksrl hatsg mkdsi terlete

  szerint illetkes kormnyhivatal dnt)

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  19/93

  P.M.

  19

  Hatskri sszetkzs esetn a hatsg vagy az gyfl krelmre a

  Fvrosi KMB nemperes eljrsbanjelli ki az eljrsra jogosult

  szervet

  Kzigazgatsi szerv s brsg kztti hatskri sszetkzsesetn

  a brsg jogosult eldnteni egyoldalan a vitt [Ket. 19. (5)]

  - Joghatsg / hatskr / illetkessg vizsglata tttel[Ket. 22. ]

  o A joghatsgt / illetkessgt / hatskrt a hatsg nemcsak az eljrs

  megindtsakor, hanem az eljrs minden szakaszban kteles vizsglni

  o Joghatsg hinyban a krelmet kteles rdemi vizsglat nlkl

  elutastanivagy ha az eljrs megindtsa utn jutotttudomsra akkor az

  eljrst megszntetni

  o Ha a hatsg azt llaptja meg, hogy az gyben nincs hatskre vagy

  illetkessge az gyet kteles 8 napon bell tteni a hatskrrel s

  illetkessggel rendelkez szervhez s errl az gyfelet rtesteni

  o Kivtelek, amikor a trvny lehetv teszi, hogy az eljrsra jogosult hatsg

  helyett ms hatsg hozzon dntst az gyben

  Kzigazgats hallgatsafelgyeleti szerv elvonhatja az gyet s ms

  hatsgnak adhatja t

  Tbb hatsg megosztva gyakorolja az eljrsi hatskrket

  egyablakos gyintzs az gyfl egy arra kijellt hatsgnl

  kzremkd hatsgnl nyjtsa be a krelmeit [Ket. 38/A. ]

  Ideiglenes intzkedshatskr s illetkessg hinyban is kteles a

  hatsg megtenni azt az intzkedst, amelyek hinyban a ksedelem

  elhrthatatlan krral vagy veszllyel jrna

  Vgzsben dnt a hatsg

  Haladktalanul rtesti a hatskrrel rendelkez illetkes szervet

  s az rintett gyfelet

  Csak kzigazgatsi szerv hatskrbe tartoz gyben intzkedhet

  - Az eljrsban kzremkd ms hatsgok[Ket. 25. - 27. ]

  o Eljrs illetkessgi terleten kvl

  Akkor vgezhet a hatsg eljrsi cselekmnyt illetkessgi terletn

  kvl, ha ezt trvny vagy kormnyrendelet lehetv teszi

  A fvrosi kerleti illetkessg hatsg a fvros egsz terletnvgezhet eljrsi cselekmnyt

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  20/93

  P.M.

  20

  o Belfldi jogsegly

  Ha az eljr hatsgnak az gy rdemi elbrlshoz olyan adat vagy

  irat szksges,amellyel ms hatsg / llami vagy nkormnyzati szerv

  rendelkezik

  Az gyben a megkeres hatsg illetkessgi terletn kvl kell

  valamely eljrsi cselekmnyt vgezni

  Az gyfl jogos rdeke vagy a kltsgtakarkossg indokolja

  o Nemzetkzi jogsegly

  Klfldrl rkez s a klfldre irnyul megkeressek

  Jogseglyegyezmny

  Tbboldal nemzetkzi szerzds

  Viszonossgi gyakorlat esetn kteles a klfldi hatsg

  teljesteni a jogseglykrelmet

  Megtagadhatja Magyarorszg a klfldi megkeress teljestst

  Srten Magyarorszg nemzetbiztonsgi rdekeit /

  kzbiztonsgot

  Az gyben rintett szemly alapvet jogt

  Jogszablyba tkzne

  o Szakhatsgi kzremkds

  A szakhatsgot az gyben rdemi dntsre jogosult hatsg kteles

  megkeresni, ha a dntshez szakhatsgi hozzjruls kell

  A megkeresst a szakhatsg 15 napon bell kteles teljesteni a

  szakhatsg vezetje ezt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbthatja

  A szakhatsgok hatskrt jogszably llaptja meg a szakhatsg

  llsfoglalst az eljrsban eljr hatsg nem mellzheti

  rvnyessgi kellkeaz rdemi hatrozatnak

  A szakhatsgi llsfoglals hinyban hozott vagy azt

  mellz hatrozat semmis

  A szakhatsgok az eljrsi jogviszonyban nem gyfelek, gy

  nyilatkozatuk figyelmen kvl hagysa miatt jogorvoslattal nem

  lhetnek felgyeleti eljrst viszont kezdemnyezhetnek

  A szakhatsg llsfoglalsa kzbens hatrozatnak szmt ellene az

  gyfl nll fellebbezssel nem lhet

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  21/93

  P.M.

  21

  - Az eljrst lefolytatra vonatkoz szablyok a kizrs

  o gyintz kizrsa

  Abszolt kizrsi okok

  Akinekjogt vagy jogos rdekt az gy kzvetlenl rinti

  Az gyben tanvallomst tett / hatsgi kzvettknt / az gyfl

  kpviseljeknt / hatsgi tanknt / szakrtknt / szemletrgy

  birtokosaknt jrt el

  Msodfokban nem vehet rszt, ha az alsbb fok eljrsban

  brmilyen minsgben rszt vett

  Relatv kizr ok

  Az gyintztl az gy trgyilagos megtlse nem vrhat el

  Ha az gyintz szleli, hogy vele szemben kizrsi ok ll fenn

  akkor ezt kteles haladktalanul a szerv vezetjvel kzlni

  de az gyfl is indtvnyozhatja az gyintz kizrsr

  o Vezet / hatskrgyakorl kizrsa

  Ha kizr ok a szerv vezetjvel / a hatskr gyakorljval szemben ll

  fenna felgyeleti szerv ebben az esetben is egy msik azonos hatskr

  hatsgot jell ki az eljrsra

  o Eljr szerv kizrsa

  A kzigazgatsi szerv nem jrhat el sajt gyben

  A felgyeleti szerv jelli ki az azonos hatskr hatsgok kzl az

  gyben eljr szervet

  Ha nincs ms kijellhet hatsg eljrhat az gyben, de hatrozatt

  vagy nll jogorvoslattal megtmadhat vgzst kzlnie kell a

  felgyeleti szervvel

  Az gyfl jogai az eljrsban

  - Anyanyelvhasznlat joga

  o Magyarorszgon az eljrs hivatalos nyelve a magyar

  o Nemzetisghez tartozk szmra alapvet jogaz anyanyelvk hasznlata

  hasznlhatjk anyanyelvket az eljrsban

  o A hatsg kteles biztostani a nem magyar llampolgrsg magyar

  nyelvet nem ismer szemly anyanyelvhasznlatnaka feltteleit akkor, hamagyarorszgi tartzkodsa alatt hivatalbl indul eljrs

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  22/93

  P.M.

  22

  - Kitantshoz val jog

  o A hatsg a jogi kpvisel nlkl eljr gyfelet tjkoztatja az gyre irnyad

  jogszably rendelkezseirl az t megillet jogokrl s ktelezettsgekrl

  illetve a ktelezettsgek elmulasztsnak jogkvetkezmnyeirl

  Eljrs megindtsrl szl rtests tartalma alapjn az gyfelet

  tjkoztatni kell a nyilatkozatttel s az iratbetekintsi jog gyakorlsnak

  lehetsgrl

  Az gyfelet meghallgatsa eltt az gyintz kteles a szksges

  tjkoztatssal elltni (jogok s ktelezettsgek figyelmeztetse)

  - Nyilatkozatttel joga

  o Az eljrs sorn az gyfl szban vagy rsbannyilatkozatot tehet

  o Ebben az gyfelet a hatsg nem akadlyozhatja

  - Bizonyts indtvnyozsnak joga

  o Tan meghallgatsa / szemle / helyszni szemle / szakrt kirendelse

  o Ha az eljr szerv gy tli meg, hogy a tnylls anlkl is tisztzhat, nem

  kteles az gyfl bizonytsi indtvnynak eleget tenni ezt az rdemi

  hatrozat indokolsban meg kell indokolni

  - Bizonytkok megismersnek joga

  o

  Az gyfl jelen lehet a bizonytsi cselekmnyeknl

  o Krdseket intzhet / az elhangzottakra nyilatkozatokat tehet

  o A hatsg a tan / szakrt meghallgatsrl / szemlrl s a trgyalsrl az

  gyfelet rtesti ezt akkor mellzheti

  Ha az gyfl a bizonytsi eljrs sorn megismert minden bizonytkot

  s mdjban llt gyakorolni gyfli jogait

  A hatsg teljesti az gyfl krelmt s az gyben nincs ellenrdek

  gyfl

  - Iratbetekintsi jog

  o Az eljrs sorn keletkezett iratokba az gyfl / trvnyes kpviselje

  betekinthet - azokrl msolatot / kivonatot kszthet / krhet

  o Nem tekinthet be az gyfl

  A dnts tervezetbe

  Amely iratok olyan szemlyeknek a kiltra biztostanak adatot

  amelyeket a hatsg zrtan kezel Minstett adatot tartalmaz iratba/ vdett adatot tartalmaz iratba

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  23/93

  P.M.

  23

  - Hatrozathoz s a hatrozat indokolshoz val jog

  o A hatsg kteles megindokolnihatrozatt

  o Mellzhet az indokols, ha a hatsg teljes mrtkben helyt ad a krelemben

  foglaltaknak s nincs ellenrdek gyfl

  - Jogorvoslathoz valjog

  o Az gyfl alanyi joga, hogy a hibs, vagy ltala hibsnak vlt hatrozatot

  jogorvoslati krelemmel tmadja meg

  Fellebbezs

  Brsgi fellvizsglat

  - gyfli jogok gyakorlsa

  o Az gyfl a hatsgi eljrsban kteles jhiszemen eljrni

  o Az gyfl magatartsa nem irnyulhat a hatsg megtvesztsre / nem

  ksleltetheti indokolatlanul a dntsek meghozatalt s a vgrehajtst

  o Az gyfl jhiszemsgt az eljrs sorn vlelmezni kell

  o A rosszhiszem gyfllel szemben eljrsi szankci alkalmazsnak van

  helyes a tbbletkltsgek megtrtsre ktelezhet

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  24/93

  P.M.

  24

  III. Elsfok eljrs (Ket. 29. - 70. )

  Az eljrs megindtsa[Ket. 29. - 31. ]

  - Az eljrs megindtsnak mdjai

  o A hatsgi eljrs indulhat

  Az gyfl krelmre

  A hatsg kizrlag az gyfl krelmre indthat gyben

  hivatalbl nem jrhat el

  Az gyfl az gy ura rendelkezik az ggyel

  Krelmt visszavonhatja, s ezzel megszntethetiaz eljrst

  gyfl a krelmt a hatrozatjogerre emelkedsig vonhatja

  visszaaz eljrs megindtsra irnyulkrelem visszavonsa

  esetn az eljr szerv az eljrst megsznteti vagy ha mr

  hatrozott az gyben hatrozatt visszavonja

  Hivatalbl

  Csak akkor kerlhet r sor, ha jogszably lehetv tesziteht

  hatskrt ad az eljrs hivatalbl trtn lefolytatsra

  Hatskrrel s illetkessggel rendelkez szervet a felgyeleti

  szerve is utasthatjaeljrs megindtsra

  gyfl krelmre s hivatalbl

  Md van arra, hogy a hatsg, az gyfli krelem visszavonsa

  ellenre hivatalbl folytassa az eljrst

  Folytatsra az eljr szerv felgyeleti szerve is utasthatja

  Az eljrs hivatalbl trtn folytatsrl az gyfelet rtesteni

  kell

  -

  rtests az eljrs megindtsrl

  o Az gyfli jogok gyakorlsnak felttele, hogy az gyfl tudomssal brjon

  arrl, hogy a hatsg eltt olyan eljrs indult, amely jogt vagy jogos rdekt

  rinti

  Hivatalbl indult eljrsban az ismert gyfeleket, az els eljrsi

  cselekmnytl

  Krelemre indult eljrsban az ismert gyfeleket a krelem

  berkezstl szmtott 8 napon bellkell rtesteni

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  25/93

  P.M.

  25

  o rtests mellzsnek esetei

  Veszlyeztetn az eljrs eredmnyessgt

  Az gy egyszer megtlsaz eljrs megindulsa utn azonnal (8

  napon bell) sor kerl az rdemi hatrozat meghozatalra vagy a

  krelem rdemi vizsglat nlkli elutastsra, illetleg az eljrs

  megszntetsre

  Ellenrzsre feljogostott hatsg az adott trgyban folyamatosan lt el

  az rintettnl ellenrzsi feladatot

  Honvdelmi / nemzetbiztonsgi / kzbiztonsgi okbljogszably

  kizrja

  o Az eljrst megindt rtests fontos eleme, hogy tartalmaznia kell a

  legfontosabb eljrsi jogok gyakorlsnak lehetsgrl szl tjkoztatst

  - Az gyfl krelme

  o Az gyfl krelmt szban s rsban terjesztheti el a hatsgnl

  Szbeli krelem

  Jegyzknyvet kell kszteni, kivve

  o Ha a hatsg a krelmet azonnal teljesti

  o Elegend a teljestst az gy irataira feljegyezni /

  nyilvntartsba bejegyezni

  o Ha a hatsg a krelem rdemi vizsglatnak

  elutastsrl szl dntst azonnal meghozza

  rsbeli krelem

  Jogszably elrhatja, hogy az gyfl krelmt az e clra

  rendszerestett nyomtatvnyon nyjtsa be a krelemhez

  csatolni kell a jogszablyban elrt mellkleteket

  Hinyos krelem esetna hatsg hinyptlsra szltja fel az

  gyfelet ha az gyfl a hinyptlsnak nem tesz eleget a

  hatsg az eljrst megsznteti

  Az eljr hatsg feladata

  o Szakhatsgi llsfoglals csatolsa

  o Olyan adat igazolsa amely nyilvnos, vagy amelyet

  valamely hatsg / brsg vagy a MOKK nyilvntart

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  26/93

  P.M.

  26

  Amennyiben a krelem nem felel meg a trvnyben elrt

  kvetelmnyeknek

  o A hatsg a krelem berkezstl szmtott 8 napon

  bell hatrid tzsvel szintn hinyptlsra szltja

  fel az gyfelet

  o A beadvnyok formtlansgnak elve

  A krelmeket tartalmuks nem az gyfl szerint hasznlt elnevezsk

  szerint kell elbrlni

  Az eljr szerv a krelmet nem utasthatja el az gy elintzst nem

  tagadhatja meg azon a cmen, hogy az gyfl nem a jogszablynak

  megfelel elnevezssel nyjtotta be a beadvnyt

  o A termszetes szemly gyfelet kedvezmny illeti meg a krelem benyjtsa

  sorn (beadsi kedvezmny)

  o Az elsfok eljrs megindtsra irnyul krelmt az gyfl benyjthatja

  A hatskrrel s illetkessggel rendelkez hatsghoz

  Kormnyablak (kormnyhivatal gyflszolglati irodja)

  Ha jogszably nem zrja ki lakhelye szerinti hatsgnl (vagy

  jegyznl)

  -

  A krelem elutastsa rdemi elbrls nlkl[Ket. 30. ]

  o A hatsg, ha a krelem alapjn azt llaptja meg, hogy a krelemelbrlsnak

  alapvet felttelei hinyoznak, a krelmet rdemi vizsglat nlkl elutastja

  o Elutasts okai (vgzssel dnt a hatsg nllan fellebbezhet)

  Az gy nem hatsgi gy

  A magyar hatsgnak nincs joghatsga

  A hatsgnak nincs hatskre vagy nem illetkes s a krelem

  tttelnek nincs helye

  A krelem nyilvnvalan lehetetlen clra irnyul

  Jogszably a krelem elterjesztsre hatridt llapt meg, s a krelem

  id eltti vagy elksett

  A hatsg az gyet rdemben mr elbrlta s vltozatlan tnylls s

  jogi szablyozs mellett ugyanazon jog rvnyestsre irnyul jabb

  krelmet nyjtottak be s jrafelvtelnek nincs helyefeltve hogy

  a krelem rdemi elutastst jogszably nem zrja ki A krelem nyilvnvalan nem az arra jogosulttl szrmazik

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  27/93

  P.M.

  27

  - Az eljrs megszntetse[Ket. 31. ]

  o A hatsg ktelezen megsznteti az eljrst

  A krelem rdemi vizsglat nlkli elutastsnak lett volna helye

  az elutastsi ok azonban az eljrs megindtsa utn jutott a hatsg

  tudomsra

  Az gyfl a krelmt visszavonta hivatalbl trtn folytatsnak

  nincs helye

  Az eljrs okafogyott vlt

  Az gy trgyt kpez vagyontrgy megsemmislt / krosodott

  Az gyfl halla / megsznse jogutdls nlkl

  Az eljrs folytatsra okot ad krlmny mr nem ll fenn

  A hivatalbli eljrs jogsrtst nem trt fel

  A hivatalbli eljrsban a tnylls a hatrozat meghozatalhoz

  szksges mrtkben nem volt tisztzhat s a tovbbi

  cselekmnyektl sem vrhat eredmny

  Az gyfl krelmre indult eljrsban a kpvisel visszautastsa esetn

  a hatsg felhvsa ellenre nem gondoskodik a kpviselet-elltsra

  alkalmas szemly meghatalmazsrl vagy nem jr el szemlyesen

  Jogszablyvltozs miatt az gy elbrlsa a tovbbiakban mr nem

  tartozik hatsgi hatskrbe

  Az gyfl nem tesz eleget illetk vagy igazgatsi szolgltatsi

  djfizetsi ktelezettsgnek s kltsgmentessgben sem rszesl

  o A hatsg megszntetheti az eljrst(mrlegelsi jogkrben)

  Ha az gyfl a hinyptlsra val felhvsnak nem tett eleget s az erre

  megllaptott hatrid meghosszabbtst sem krte

  Nyilatkozatttelnek elmaradsa megakadlyozta a tnylls tisztzst

  o A hatsg az eljrs megszntetsrl nllan fellebbezhet vgzssel dnt

  gyintzsi hatrid / Az eljrs felfggesztse[Ket. 32. - 33. ]

  - gyintzsi hatrid

  o ltalnos gyintzsi hatrid (21 nap)

  o Nemcsak az elsfok eljrsra, hanem a msodfok s a felgyeleti eljrsra

  is irnyad

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  28/93

  P.M.

  28

  o Ezen hatridknl hosszabbat trvny s kormnyrendelet llapthat meg

  rvidebbet brmely jogszably meghatrozhat

  o Az gyintzsi hatrid kezdete

  Krelemre indult eljrs esetn a krelemnek a hatskrrel s

  illetkessggel rendelkez hatsghoz val megrkezst kvet nap

  Hivatalbl indult eljrs esetn az els eljrsi cselekmny

  elvgzsnek napja

  o Nyugszik az eljrs

  Hatskri / illetkessgi vita egyeztetse alatt

  Jogseglyeljrs idtartama alatt

  Hinyptlsra / tnylls tisztzshoz szksges adatok kzlsre

  irnyul felhvstl az annak teljestsig terjed id

  Szakhatsg eljrsnak idtartama

  Eljrs felfggesztsnek idtartama

  Bizonytkok ismertetsre irnyul eljrs idtartama

  A hatsg mkdst legalbb egy napra ellehetetlent zemzavar vagy

  ms elhrthatatlan esemny idtartama

  Krelem / hatrozat / egyb irat hiteles fordtshoz szksges id

  Szakrti vlemny elksztsnek idtartama

  Megkeress / dnts postra adsa s kzbestse kztt eltelt idtartam

  / a hirdetmnyi illetve kzbestsi gygondnok tjn trtn kzls

  idtartama alatt

  o A hatrozatot (eljrst megszntet vgzst) soron kvl kell meghozni

  Kiskor gyfl veszlyeztetettsge esetn

  letveszllyel vagy slyos krral fenyeget veszly elhrtsa indokolja

  Ha a hatsg ideiglenes biztostsi intzkedst rendel el

  Kzbiztonsg rdekben szksges

  o A hatsg vezetje a hatridt annak letelte eltt indokolt esetben egy

  alkalommal legfeljebb 21 nappal soron kvli dnts esetn 15 nappal

  meghosszabbthatja

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  29/93

  P.M.

  29

  - Az eljrs felfggesztse

  o Amikor az gy eldntse olyan jogok, ktelezettsgek fennllsnak vagy

  megsznsnek a bizonytstl fgg, amelyek bizonytsa csak egy msik gy

  rdemi eldntse alapjn lehetsges

  o Vagy a bizonyts elrelthatan olyan hossz idt vesz ignybe, amely az

  gyintzsi hatrid lnyeges tllpst eredmnyezn

  o Alapveten akkor van helye az eljrs felfggesztsnek, ha

  Az gy rdemi eldntse olyan elzetes krds elbrlstl fgg,

  amelyben az eljrs ms szerv hatskrbe tartozik

  Az gy az eljr hatsg msik gyben hozott rdemi dntse nlkl

  nem brlhat el

  o Az gyfl is krheti az eljrs felfggesztst ha az gyfl az eljrs

  folytatst 6 hnapon bell nem kri a hatsg az eljrst megsznteti

  Jogszably nem zrja ki

  Nincs ellenrdek gyfl

  Az ellenrdek gyfl hozzjrultvagy rdekt nem rinti

  o Az eljrs felfggeszthet

  Hatsgi kzvett kirendelse esetnmax. 6 hnapra

  Ha ajogutd kilte vits

  o Fel kell fggeszteni az eljrs

  A brsg j eljrst rendelt el az gyben s a bri dntssel szemben

  perjtsi vagy fellvizsglati krelmet terjesztettek el

  A krelmez gyfl kiesse esetn a jogutdls megllaptsig

  o Az eljrs felfggesztsvel a hatridk megszakadnak s a felfggeszts

  megszntetsekor az gyintzsi hatrid kivtelvel jrakezddnek

  o

  A felfggeszts idtartama az gyintzsi hatridbe nem szmt be

  o A hatsg a felfggesztsrl nllan fellebbezhet vgzssel dnt

  Tnylls tisztzsa / bizonyts

  - A tnylls tisztzsnak mdjai[Ket. 50. ]

  o A hatrozat meghozatala szempontjbl legdntbb pillanat a dnts tnybeli

  megalapozsa

  o A megalapozott hatrozat meghozatalhoz szksges tnyek feltrsa

  o A valsgnak megfelel tnyllsmegllaptsa

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  30/93

  P.M.

  30

  o A hatsg kteles a hatrozathozatalhoz szksges tnyllst tisztzni ha

  ehhez rendelkez adatok nem elegendek, hivatalbl vagy krelemre bizonytsi

  eljrst folytat le az eljr kzigazgatsi szerv ktelezettsge

  o A tnylls tisztzsa ktfle mdon trtnhet

  A hatsg a tnyllst megllaptja a rendelkezsre ll adatok alapjn

  bizonyts nlkl

  Valamint bizonytssal akkor,ha a hatsg rendelkezsre ll adatok

  nem elegendek a tnylls megllaptshoz, vagy azok valdisga

  vitatott

  o Az eljrs sorn nem kell bizonytani

  A kzigazgatsi szerv ltal ismert tnyeket

  Az eljr hatsg nyilvntartsa tartalmazza

  Megelz eljrsban mr bizonytst nyertek

  Kztudoms tnyeket

  Egy meghatrozott terleti vagy foglalkozsi krben mindenki

  ltal ismertek s valssgukat nem vitatjk

  Fikcit

  Ha valamely valtlan tnyt jogszably rendelkezse alapjn

  kteles a hatsg valsnak elfogadni

  Vlelmet

  Jogszably rendelkezse alapjn valamely valszn tnyt

  valsnak kell elfogadni mindaddig, amg annak ellenkezjt nem

  bizonytjk

  - A Ket. bizonytsi rendszere

  o Kttt bizonytsi rendszer

  jogszably llaptja meg, hogy valamely tny bizonytsra milyen

  bizonytsi eszkzk vehetk ignybe

  o Szabad bizonytsi rendszer

  a hatsg minden olyan bizonytkot felhasznlhat, amit a bizonytani

  kvnt tny valssgnak igazolsra alkalmasnak tart, s a jogszably a

  jogalkalmazra bzza a bizonytkok rtkelst annak eldntst,

  hogy azok kzl mit fogad el

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  31/93

  P.M.

  31

  o Bizonytsi ktelezettsg (bizonytsi teher)

  Krelemre indult eljrsban

  ltalnos szablyknt az gyfelet terheli, mg a hatsgot

  rendszerint az ellenkez bizonytsnak lehetsge illeti meg

  A hatsg a kzremkdsi ktelezettsg cmn azonban

  bizonytsi ktelezettsgt nem hrthatja t teljes egszben

  az gyflre

  Hivatalbl indtott (folytatott) eljrsban

  ltalnos szablyknt a bizonytsi teher a hatsgra nehezedik

  Kzremkdsi ktelezettsge van az gyflnek

  adatszolgltatsi ktelezettsget rhat el trvny /

  kormnyrendelet ezt az gyfl csak akkor tagadhatja meg

  o Nem kapott felmentst a minstett adatra vonatkoz

  titoktartsi ktelezettsg all

  o Nyilatkozatval sajt magt vagy hozztartozjt

  bncselekmny elkvetsvel vdoln

  Ha az gyfl vagy kpviselje adatszolgltatsi ktelezettsgt

  nem teljesti / jelents tnyt elhallgat / valtlan adatot

  szolgltateljrsi brsggal sjthat

  - Bizonytsi eszkzk

  o gyfl nyilatkozata[Ket. 51. ]

  gyfli jogosultsgknt szablyozza a trvny

  Az gyflnek alanyi jogavan ahhoz, hogy az eljrs sorn szban vagy

  rsban nyilatkozatot tegyen

  A nyilatkozatttel (az adatszolgltatsi ktelezettsgen kvl) nem

  kiknyszerthet

  Az gyfl nyilatkozata sorn jhiszemen kteles eljrni s

  igazmondsra ktelesbrsg (valtlan tny lltsa esetn)

  o Irat [Ket. 52. ]

  Legfontosabb bizonytsi md az irattal trtn bizonyts

  Okirat / kzokirat / magnokirat / Pp. szerinti irat / okirat / kz-

  magnokirat

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  32/93

  P.M.

  32

  Arnytalanul nehezen beszerezhet irat helyett az gyfl nyilatkozatot

  tehet

  Nem magyar nyelven killtott okirat, csak hiteles fordtssal elltva

  fogadhat el

  Klfldn killtott kzokirat / egyb kzhitelessggel felruhzott

  szemly ltal hitelestett magnokirat bizonyt ervel csak akkor

  rendelkezik, ha azt a killts helye szerinti llamban mkd magyar

  klkpviseleti hatsg diplomciai fellhitelestsselltta el

  o Tanvalloms[Ket. 53.54. ]

  A tan valamely ltala szlelt tnyrl nyilatkozik a hatsgnaka

  tansgttel ktelezettsg a tanknt megidzett szemly kteles a

  hatsg eltt megjelenni s tanvallomst tenni

  A ktelezettsg alli kivteleknek kt csoportjt klnbzteti meg a

  trvny

  Kizr okok krenem hallgathatja meg a hatsg a tant

  o Meghallgatni kvnt szemlytl bizonytkknt

  rtkelhet valloms nem vrhat el

  o Vdett adatnak minsl tnyrl nem hallgathat meg az,

  aki a titoktarts all nem kapott felmentst

  Tanvalloms megtagadsra feljogost okok

  o Az gyfelek valamelyiknek hozztartozja

  o Vallomsval magt vagy hozztartozjt

  bncselekmny elkvetsvel vdoln

  Cselekvkptelen szemly

  Tanknt csak akkor hallgathat meg, ha a tle vrhat

  bizonytk mssal nem ptolhat s meghallgatshoz a

  trvnyes kpviselje hozzjrul

  Korltozottan cselekvkpes szemly

  Tanknt csak akkor hallgathat meg, ha maga vallomst kvn

  tenni s a trvnyes kpviselje hozzjrul

  Az a krlmny, hogy a tan az gyfelek valamelyikvel szemben

  elfogult, nem ok a tanvalloms megtagadsra

  A tant igazmondsi ktelezettsg terheli hamis tanzs(bntetjog)

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  33/93

  P.M.

  33

  o Hatsgi tan[Ket. 55. ]

  Specilis szerepet tlt be a kzigazgatsi eljrsban

  Feladata, hogy biztostsi intzkedsnl / szemlnl / lefoglalsnl /

  hatsgi ellenrzsnl jelen legyen

  Megfigyelje az eljrsi cselekmny lefolytatst, s az eljrsi

  cselekmny sorn trtnt esemnyeket, valamint az ltala tapasztalt

  tnyeket a jegyzknyv alrsval igazolja

  Nem lehet hatsgi tan

  gyfl hozztartozja

  Az eljr hatsggal kzszolglati / egyb munkavgzsre

  irnyul jogviszonyban ll szemly

  Eljrsi kpessggel nem rendelkez szemly

  Hatsgi tanknt val kzremkdsre senki sem ktelezhet

  Nem alkalmazhat hatsgi tan, ha az eljrsi cselekmnyrl

  hangfelvtel, vagy kp- s hangfelvtel kszl

  A hatsgi tant jogairl s ktelezettsgeirl fel kell vilgostani a

  tudomsra jutott tnyekre, adatokra nzve titoktartsi ktelezettsg

  terheli

  o

  Szemle [Ket. 56.57. ]

  A bizonytsnak azon eszkze, amelynek sorn a hatsg gyintzje,

  vagy a szakrt trgyi bizonytkot, vagy valamely helysznt, llapotot,

  krnyezetet, tevkenysget vagy szemlyt kzvetlenl, megvizsgl,

  megfigyel

  Szemletrgy felmutatsa

  A szemletrgy birtokosa ktelezhet

  gy trgyval sszefgg irat

  A tnylls tisztzshoz szksges brmelydolog

  Helyszni szemle

  A szemlrl a szemletrgy birtokost elzetesen 5 nappal

  korbban rtesteni kell mellzhet, ha a szemle

  eredmnyessgt veszlyeztetn

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  34/93

  P.M.

  34

  A szemln az gyfl jelen lehet kivve, ha a szemletrgy

  birtokosa termszetes szemlyazonost adatainak s lakcmnek

  zrt kezelst rendeltk el

  Az gyben eljr szakhatsgllsfoglalst helyszni szemle

  keretben is megadhatja

  A szemlt gy kell vgezni, hogy a szemletrgy birtokosnak

  munkjt, a rendeltetsszer tevkenysget lehetleg ne

  akadlyozza

  Magnlaksban 8 s 20 ra kztt vgezhet szemle

  letveszllyel vagy slyos krral fenyeget helyzet veszlye

  miatt, tovbb kzrendvdelmi, kzbiztonsgi, illetve

  trvnyben meghatrozott ms fontos okbl a szemle

  haladktalanul megtarthat

  o A helyszni szemlt a hatsg lezrt terlet, plet,

  helysg felnyitsval az ott tartzkod szemlyek akarata

  ellenre is megtarthatja

  o Ilyenkor a helyszni szemle megtartshoz az gysz

  elzetes jvhagysa szksgestovbb rendrsg s

  hatsgi tan kzremkdst kell krni

  o Ha az gysz elzetes jvhagysnak beszerzse a

  ksedelem veszlyvel jrna, nlkle is megtarthat, de a

  jegyzknyvet 5 napon bell meg kell kldenineki

  A szemlt vgz szemly a terletre / ptmnybe / egyb

  ltestmnybe belphet ott a szemle trgyval sszefgg

  brmely iratot / trgyat / munkafolyamatot megvizsglhat

  A szemletrgy birtokostl, vagy a szemle helysznn tartzkod

  brmely ms szemlytl felvilgostst krhet

  Kp- s hangfelvtelt kszthet, mintavtelt alkalmazhat,

  tovbb egyb bizonytst folytathat le

  A szemle eredmnyessgnek biztostsa rdekben a trvny

  knyszereszkzk ignybevtelt, szankcik alkalmazst is

  lehetv teszi

  Indokolt esetben a hatsg a rendrsg kzremkdstis krheti

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  35/93

  P.M.

  35

  o Szakrt vlemnye[Ket. 58. ]

  Szakrtt kell ignybe venni, ha az eljr hatsg nem rendelkezik

  megfelel szakrtelemmel s az gyben jelents tny vagy egyb

  krlmny megllaptshoz klnleges szakrtelem szksges vagy

  jogszably elrja a szakrt ignybevtelt

  Nincs helye szakrt kirendelsnek, ha trvny vagy

  kormnyrendelet ugyanabban a szakkrdsben szakhatsg

  llsfoglalsnak beszerzst rja el

  A kirendelt szakrta hatsg kirendelse alapjn kteles eljrni

  Ha a szakrt kzli a hatsggal, hogy kizr ok ll fenn vele

  szemben akkor nem jrhat el

  o Akivel szemben az gyintzre vonatkoz kizrsi ok ll

  fenn

  o Aki tanknt nem hallgathat meg

  o Aki tanvallomst megtagadhatja

  A feltett krdsek megvlaszolsa egszben vagy rszben nem

  tartozik szakismeretei krbe

  Tevkenysgnek elltsban fontos ok akadlyozza

  A vizsglat elvgzshez ms szakrt ignybevtele is

  szksges

  Feladatt a hatsg ltal megadott hatridre nem kpes

  teljesteni

  A feltett krdsben kln jogszablyban meghatrozott

  szervezet jogosult szakvlemnyt adni

  A kirendelt szakrt eljrsi brsggal sjthatdja a hatrid lejrtt

  kvet naptl kezdden naponta egy szzalkkal cskkenthet

  A szakrt szemlyre az gyfl is tehet javaslatot

  A szakrt a szakvlemny tartalmval sszefggsben nem utasthat

  Aszakrt adatokat / felvilgostst krheta szakrti vlemnynek

  elksztshez

  Ha ugyanazon bizonytand tnyre ksztett szakvlemnyek kztt

  eltrs van a hatsg msik szakrtt rendel ki

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  36/93

  P.M.

  36

  A hatsg jogostvnyai a bizonytkok megszerzse, a bizonytsi eljrs eredmnyessge

  rdekben

  - Lefoglals

  o

  Az eljrs sorn a bizonyts eredmnyessgnek biztostsa rdekbenvalamely dolog birtoknak az eljr hatsg ltal a birtokos rendelkezsi all

  trtn elvonsa

  o A Ket. a lefoglals kt esetkrt szablyozza

  A szemle akadlyozsnakjogkvetkezmnye a lefoglals

  A lefoglals azrt trtnik, mert a tnylls msknt nem tisztzhat a

  bizonyts jelents ksedelemmel jrna / a lefoglals mellzse a

  tnylls tisztzsnak sikert veszlyeztetno A lefoglals menete

  A dolog birtokost fel kell szltani, hogy adja t

  A dolog tadsa akkor tagadhat meg, ha a dolog birtokosnl olyan

  ok ll fenn, ami miatt tanknt nem lenne meghallgathat

  Ha nem adja ta hatsg a lefoglalst rendrsg kzremkdsvel

  foganatostja eljrsi brsggal sjthatja a birtokost

  A hatsg a lefoglalt dolgot elszlltja / megrzi jegyzknyvet kell

  kszteni

  o A lefoglalst meg kell szntetni

  Az elrendelsnek oka megsznt

  A hatsg az eljrst megszntette

  A hatsg az gy rdemben dntst hozott

  o A lefoglalst elrendel megszntetse irnti krelmet elutast vgzs

  nllan fellebbezhet

  - Idzs

  o A hatsg arra ktelezi azt a szemlyt, akinek a meghallgatsa az eljrs sorn

  szksgess vlt, hogy meghatrozott idpontban s helyen eltte megjelenjen

  o Idzhet

  gyfl

  Tan

  Szakrt / Tolmcs

  Szemletrgy birtokosa

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  37/93

  P.M.

  37

  o Az gyfl az ltala kezdemnyezett eljrsban ltalnos szablyknt nem

  idzhet (kivve, ha a hatsg hivatalbl folytatja az eljrst / trgyals /

  kzmeghallgats / egyezsgi ksrlet esetn)

  o Az idzs eljrsi dnts vgzsben kell rendelkezni

  o Fel kell tntetni, hogy a hatsg az idzett szemlyt milyen gyben s milyen

  minsgben ktelezi megjelensre figyelmeztetni kell a megjelens

  elmulasztsnak jogkvetkezmnyeire

  o Legalbb a meghallgats eltt 8 nappal meg kell kapni az idzst

  o Csak a hatsg szkhelyn lakcmmel rendelkez szemlyeketlehet idzni

  Trvnyi kivtelek

  Ezt jogszably rja el

  Az rintett szemly ezt kri

  Az eljr hatsg szkhelyt elnysebben rheti el a

  meghallgatni kvnt szemly

  Az idzs clja a trgyalson / egyeztetsen val rszvtel

  A megkeress tjn trtn meghallgats csorbtan az gyfelek

  jogait

  Az idzni kvnt szemly lakcmn nem mkdik olyan hatsg,

  amely megfelel szakismeretek birtokban el tudn vgezni az

  eljrsi cselekmnyt

  o Az idzett szemly az idzsnek kteles eleget tenni

  o Eljrsi brsggal sjthat tbbletkltsg megfizetsre ktelezhet az

  idzett szemly, ha

  Az idzsnek nem tesz eleget

  Tvolmaradst elzetesen alapos okkal nem menti ki vagy 8 napon

  bell nem igazolja

  Idzsre / meghallgatsra nem alkalmas llapotban jelenikmegs

  ezt a krlmnyt nem menti ki

  o Nincs helye szankci alkalmazsnak ha az idzs nem volt szablyszer

  o Az ismtelt idzsre val meg nem jelens esetn elvezetsnek van helye

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  38/93

  P.M.

  38

  Az eljrs rendjt biztost szankcik

  - Eljrsi brsg

  o A Ket. ltal elrt eljrsi normk megsrtsnek szankcijtmaga a Ket.

  llaptja meg a tipikus eljrsi szankci a brsgo A ktelezettnek felrhat jogsrts esetn brsgot szabhat ki az eljr hatsg

  Az idzett szemly nem jelenik meg / meghallgats helyrl engedly

  nlkl tvozik nem igazolja tvolmaradst / tvozst

  Az idzett szemly nem alkalmas llapotban jelenik meg

  A tan vallomstteli ktelezettsgnek nem tesz eleget

  A lefoglalt dolog birtokosa a lefoglalt dolgot nem adja t

  A hatsgi kzvett tle felrhat okbl nem tesz eleget feladatnak Szakrt nem teljest hatridre (nem krt hatrid meghosszabbtst)

  Aki a szemle megtartst / eredmnyes lefolytatst akadlyozza

  Aki a trgyals rendjt ismtelten vagy slyosan megzavarja

  Az gyfl vagy kpviselje valtlan tnyt llt / adatszolgltatsi

  ktelezettsgt nem teljesti / jelents tnyt elhallgat / valtlan adatot

  szolgltat

  Az gyfl nyilvnvalan alaptalanul tesz kizrsi indtvnyt

  Az gyfl teljestsi hatridn bell ktelezettsgnek nem tesz eleget

  o Az eljrsi brsg legkisebb sszege 5.000 Ft

  o Legmagasabb sszege

  Termszetes szemly esetn 500.000 Ft

  Jogi szemly esetn 1.000.000 Ft

  o Az eljrsi brsg ismtelhet mrtknek megllaptsa sorn a hatsg

  rendkvl szles mrlegelsi jogkrrel rendelkezik

  o Mrlegelsi szempontok

  A jogellenes magatarts slya s a felrhatsg mrtke

  Az rintett vagyoni helyzete s jvedelmi viszonyai

  Az eljrsi brsgnak ugyanabban az eljrsban trtn ismtelt

  kiszabsa esetn az elz brsgolsok szma s mrtke

  o A hatsg az eljrsi brsg megllaptsrl vgzsben dnt, amely nllan

  fellebbezhet

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  39/93

  P.M.

  39

  - Egyb szankcik

  o Szemlyes szabadsgot korltoz szankcik elvezetsismtelt idzsre val

  meg nem jelens esetn

  o A trgyals vezetje a trgyals rendjt zavar szemlyt rendreutasthatja

  ismtelt vagy slyosabb rendzavars esetn brsg kiszabsa mellett

  kiutasthatja

  o Hamis tanzsbntetjogi jogkvetkezmny

  o Hamis fordts / szakvlemnybntetjogi jogkvetkezmny

  - Igazolsi krelem

  o Az gyfl vagy az eljrs ms rsztvevje nhibjn kvl mulaszt el valamely

  hatridt vagy hatrnapot

  o Az elmulasztott cselekmnyt utlag ptolja

  o Az elmulasztott hatrnaptl / hatrid utols napjtl szmtott 8 napon bell

  kell benyjtani

  Tudomsra jutstl/ akadly megsznstl szmt

  Objektv hatridaz elmulasztott hatrnaptl vagy hatrid utols

  napjtl szmtott 6 hnapon tl igazolsi krelem benyjtsnak nincs

  helye

  o

  Az igazolsi krelem elutastsa ellen ltalnos szablyknt fellebbezsnek

  nincs helye

  Egy kivtel ha az igazolsi krelmet a fellebbezsi hatrid

  elmulasztsa miatt nyjtottk be ebben az esetben a trvny lehetv

  teszi az igazolsi krelmet elutast vgzs nll fellebbezssel val

  megtmadst

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  40/93

  P.M.

  40

  IV. A hatsg dntsei (Ket. 71. - 86. )

  A dntsek fajti

  - Tartalmuk szerint [Ket. 71. ]

  o Hatrozat

  A hatsg hatrozatot hoz ha az eljrs eredmnyeknts az gy

  elintzseknt az gy rdemben a kzigazgatsi anyagi jog

  alkalmazsval dnt

  o Vgzs

  Az eljrs sorn eldntend krdsekben vgzst bocst ki a hatsg

  rdemi dnts eltthozott dntsek

  rdemi dnts helyetthozott dntsek

  rdemi dnts nllan is eldnthet rszeibenhozott dntsek

  - Eljrsi vgzsek

  rdemi gyintzs megkezdse

  - [rtestsek]

  - Kizrs / Kijells

  - Hinyptls

  -

  Szakhatsg

  - Ideiglenes intzkeds

  - Jogsegly

  - Felfggeszts

  Tnylls tisztzsa

  - Bizonytsi cselekmnyek

  - Idzs

  - Eljrsi brsg

  - Igazolsi krelem

  - Iratbetekints

  - gyintzsi hatrid meghosszabbtsa

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  41/93

  P.M.

  41

  - Formjuk szerint

  o Alakszerdnts

  A kzigazgatsi hatrozatokat a trvnyben meghatrozott formban s

  tartalommal kell meghozni

  A Ket.-ben felasorolt alaki kellkeket jogszablyok tovbbi

  kvetelmnyekkel egszthetik ki

  o A hatrozat tartalmi elemei[Ket. 72. (1)]

  A hatrozat tartalma

  Eljr hatsg megnevezse / gy szma / gyintz neve

  Jogosult / ktelezett gyfl neve / lakcme / szkhelye az gyfl

  ltal a krelemben megadott szemlyazonossgra szolgl adat

  gy trgynak megjellse

  A hatrozat rendelkez rsznek tartalma

  Hatsg dntse

  Jogorvoslat

  Szakhatsg megjellse / llsfoglalsnak rendelkez rsze

  Eljrsi kltsg megllaptsa

  Eljrsi kltsgek viselse

  Ktelezettsg teljestsnek hatrnapja vagy hatrideje

  Az indokols tartalma

  Megllaptott tnylls elfogadott bizonytkok

  gyfl ltal felajnlott de mellztt bizonytst s a mellzs

  indokai

  A mrlegelsben / mltnyossgban szerepet jtsz szempontok

  Szakhatsgi llsfoglals indoklsa

  Az gyintzsi hatrid leteltnek napja / Hatrid tllpse

  esetn az arrl szl tjkoztats

  o Illetk vagy igazgatsi szolgltatsi dj visszafizetsnek

  van-e helye (Ket. 33/A. )

  A hatrozat alapjul szolgl jogszablyhelyek

  Hatsg hatskrt s illetkessgt megllapt jogszablyok

  Dntshozatal helye / ideje

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  42/93

  P.M.

  42

  o Egyszerstett dnts

  A jogorvoslatra val figyelmeztetsnek s a dnts indokolsnak

  garancilis jelentsge van ezrt csak kivtelesen, a trvnyben

  meghatrozott esetekben mellzhet

  Ellenrdek gyfl hinybana krelemnek teljes mrtkben helyt ad

  dntsben mellzhet az indokls s a jogorvoslatra val figyelmeztets

  Egyszerstett dnts hozhat az egyezsg jvhagysa trgybanaz

  ilyen dntsben mellzhet az indokls

  Nem kell indokolni a kizrlag valamely eljrsi cselekmny

  idpontjt meghatroz vgzst

  Az indokols mellzhet, ha az ksleltetn a dnts meghozatalt s a

  ksedelem letveszllyel, vagy slyos krral fenyeget helyzet

  kialakulshoz vezethet

  10 napon bell meg kell kldeni az indokolst az gyfl

  rszre

  A jogorvoslat ignybevtelnek hatridejt az indokols

  kzbestsnek napjtl kell szmtani

  o Specilis alaki kellkekkel rendelkez dntsek

  Ha a dntst szban kzlik az gyfllel s az nem kri annak

  megkldst a dntst jegyzknyvbe kell foglalni

  Egyes gyekben ha a jogszablyok lehetv teszik a krelem

  teljestst elegend az gy irataira feljegyezni / nyilvntartsba

  bevezetni

  Jogszably ltal elrendelt formtumban meghatrozott

  adattartalommal kiadand dntsek

  A hatsgi szerzds[Ket. 76. ]

  - Specilisjogintzmny, amely rendelkezik mind a szerzds, mind a hatsgi hatrozat

  jellemzivel

  o Hatsgi gyben jn ltre/ Csak rsban kthet

  o A szerzdsnek tartalmaznia kell

  A szerzd felek szemlyt

  A szerzds trgyt A felek kztti kapcsolattarts mdjt

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  43/93

  P.M.

  43

  A felmondsi okokat

  A szerzdsszegsnek minsl magatartsokat s azok

  jogkvetkezmnyt

  o Az gyfl szerzdsszegse esetn a szerzds jogers s vgrehajthat

  hatrozatknt viselkedhet kzigazgatsi perben brlja el a brsg

  o A hatsg szerzdsszegse esetn a Pp. ltalnos szablyai alapjn jr el a

  brsg

  A dnts kzlse[Ket. 78. - 81. ]

  - Cmzettek

  o A dnts kzlse a dnts rvnyessgi kellke

  o

  A hatrozatot kzlni kell az gyfllel s azzal, akire nzve jogot vagy

  ktelezettsget llapt meg, tovbb az gyben eljrt szakhatsggal /

  jogszablyban meghatrozott ms hatsggal

  o A vgzstaz gyfllel, illetve az eljrs olyan egyb rsztvevjvel kell kzlni,

  akire nzve rendelkezst tartalmaz, akinek a jogt / jogos rdekt rinti, valamint

  jogszablyban meghatrozott ms szervvel, szemllyel

  - Kzlsi mdok

  o

  Postai ton A dntst hivatalos iratknt trtivevnyes kldemnyknt kell

  feladni s kzbesteni

  Ha a postai ton trtn kzbests azrt hisul meg, mert a cmzett vagy

  meghatalmazottja gy nyilatkozik, hogy a kldemnyt nem veszi t, az

  iratot a kzbests megksrlsnek napjn kzbestettnek kell tekinteni

  Kzbestsi vlelem megdnthet vlelem

  Ha az irat a hatsghoz nem kereste jelzssel rkezik vissza az iratot az ellenkez bizonytsig a postai kzbests msodik

  megksrlsnek napjt kvet tdik munkanapon

  kzbestettnek kell tekinteni

  o Szemlyesen rsban vagy szban

  A dntst szban is kzlni leheta jelen lv gyfllel, egyb cmzettel,

  ha jogszably nem zrja ki - A kzls tnyt s idpontjt az iratra fel

  kell jegyezni vagy jegyzknyvbe kell foglalni s az rintettel al kell

  ratni

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  44/93

  P.M.

  44

  o Elektronikus dokumentum formjban, tvkzlsi eszkz tjn

  Telefax / telefon / elektronikus levlcm

  o Hirdetmnyi ton

  Ha az gyfl lakcme / szkhelye ismeretlen

  A jogutd ismeretlen

  Az gyfl nem jell meg kzbestsi meghatalmazottat

  A postai kldemny azzal a jelzssel jn vissza, hogy a cmzett

  ismeretlen helyen tartzkodik s a lakcmnyilvntartst vezet hatsg

  vagy ms llami szerv megkeresse nem jrt eredmnnyel

  o Kzbestsi meghatalmazott vagy gygondnok tjn

  Kzbestsi gygondnok

  Ha hirdetmnyi kzbestsnek lenne helye gygondnok

  rendelhet ki aki kteles megksrelni az gyfl tartzkodsi

  helynek kidertst s a hatrozatot eljuttatni az gyflhez

  Kzbestsi meghatalmazott

  Az gyfl kteles az els kapcsolatfelvtel alkalmval

  kzbestsi meghatalmazottat megnevezni, ha magyarorszgi

  lakcmmel vagy szkhellyel nem rendelkezik,kpviselt nem

  nevezett meg, s elektronikus kapcsolattartsnak nincs helye

  o Hatsg kzbestje tjn

  A dnts kijavtsa / kicserlse s kiegsztse[Ket. 81/A. - 81/B. ]

  - Kijavtsha a dntsben valamely nv- szm ms elrs van, vagy szmtsi hibt

  tartalmaz (ha nem hat ki az gy rdemre / az eljrsi kltsg mrtkre / a

  kltsgviselsi ktelezettsgre)

  -

  Kicserlsa hatsg a hibs dntst bevonja s helyette javtott dntst ad ki- Kiegsztsha az eljr szerv valamely, az gy rdemhez tartoz krdsben nem

  hatrozott illetve ha hinyzik a dntsbl valamely jogszably ltal elrt ktelez

  tartalmi elem

  o Nincs helye kiegsztsnek

  A dnts jogerre emelkedstl egy v eltelt

  Jhiszemen szerzett s gyakorolt jogokat srtene

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  45/93

  P.M.

  45

  V. Klns eljrsi szablyok (Ket. 82. - 94. )

  Sokgyfeles eljrsok

  A trvny az eljrsi szablyok megllaptsa sorn tekintettel volt arra, hogy vannak

  eljrsok, amelyekben az gy termszete olyan, hogy nagyszm s pontosan nem

  meghatrozhatazoknak a szemlyeknek / szervezeteknek a kre, akiknek a jogt vagy jogos

  rdekt az eljrs trgyt kpez gy rinti

  - Objektv gyflfogalom

  o Az gyfli jogllssal rendelkezk krnek meghatrozsa sorn a trvny

  vlelmezi, hogy beruhzs hatsterletn lv minden ingatlan

  tulajdonosnak jogt, jogos rdekt rinti a beruhzs engedlyezsreirnyul hatsgi eljrs

  o A hatsterleta jogszablyban meghatrozott mdon megllaptott fldrajzi

  terlet, amelyre a tervezett ltestmny vagy tevkenysg rendes zemvitel

  mellett, folyamatosan vagy szmottev mrtk htrnyos fizikai hatst

  gyakorol

  - Eljrs nyilvnossga

  o Az gyfeleket s az gyflnek minsl civil szervezeteket hirdetmnyi

  kzbests s kzhrr ttel tjnkell rtesteni az eljrs megindtsrl

  o Ugyancsak hirdetmnyi ton trtnik a hatrozat kzlse

  o A hatsg kzzteszi azt a jogers vagy fellebbezsre tekintet nlkl

  vgrehajthatv nyilvntott hatrozatot, amelyet

  Kzrdek keresetindtssal meg lehet tmadni

  Olyan gyben hozott, amelyben jogszably alapjn, a hatsterleten

  lv ingatlan tulajdonosa gyflnek minslt

  Amelyben tbb mint 50 gyflvagy 5-nl tbb gyflnek minsl

  szervezet vesz rszt

  Korltozottan rendelkezsre ll termszeti erforrs elosztsrl /

  felhasznlsrl hozott

  Olyan gyben hozott, amelyben az gyfl szmra kizrlagos /

  klnleges jogot biztostott

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  46/93

  P.M.

  46

  Szemlyek szles vagy pontosan meg nem hatrozhat kre szmra

  letveszllyel vagy slyos krral fenyeget helyzet megelzse,

  elhrtsa vagy kros kvetkezmnyeinek enyhtse rdekben hozott

  Kzbiztonsg fenntartsa rdekben vagy fontos kzvdelmi okbl

  hozott

  Regisztratv aktusok kibocstsa

  - Hatsgi bizonytvny[Ket. 83. ]

  o A hatsg tny, vagy llapot, vagy egyb adat igazolsra hatsgi

  bizonytvnyt ad ki

  o Az gyfl krelmrekerl sors a krelem elterjesztstl szmtott 10

  napon bell kell kiadni

  o A hatsgi bizonytvnyban fel kell tntetni, hogy azt kinek s milyen

  bizonytkok alapjn adtk ki

  o Hatsgi bizonytvny kiadsra az a hatsg is illetkes, amelynek

  Terletn a bizonytand tny bekvetkezett/ az llapot tartott vagy

  megsznt

  Terletn a bizonytssal kapcsolatos dolog van

  Nyilvntartsa az adatot tartalmazzao A hatsg a hatsgi bizonytvny kiadst megtagadja

  Kiadsajogszablyba tkzik

  gyfl valtlan / olyan adat / tny / llapot igazolstkri, amelyre

  vonatkozan a hatsg adattal nem rendelkezik

  - Hatsgi igazolvny[Ket. 85. ]

  o Az gyfl adatainak vagy jogainak rendszeres igazolsraszolgl

  -

  Hatsgi nyilvntartsok[Ket. 86. ]o Kzhiteles hatsgi nyilvntartsok tartoznak a Ket. hatlya al

  Ingatlan-nyilvntarts

  Fldhasznlati nyilvntarts

  Anyaknyv

  llskeresk nyilvntartsa

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  47/93

  P.M.

  47

  o Kzhitelessg jelentse

  Annak alapjn ellenkez bizonytsig vlelmezni kell annak a

  jhiszemsgt, aki a hatsgi nyilvntartsban szerepl adatokban

  bzva szerez jogot

  Az ellenkez bizonytsig a hatsgi nyilvntartsba bejegyzett adatrl

  vlelmezni kell, hogy az fennll, s a valsgnak megfelel

  Senki nem hivatkozhat arra, hogy a hatsgi nyilvntartsba

  bejegyzett adatot nem ismeri

  o A nyilvntartst vgz hatsg hivatalbl kteles a jogszablysrt bejegyzst

  trlni a hibs bejegyzst javtani az elmulasztottat ptolni

  Hatsgi ellenrzs[Ket. 87. - 94. ]

  - A hatsg a hatskrnek keretei kztt ellenrzi

  o A jogszablyban foglalt rendelkezsek betartst

  o A vgrehajthat dntsben foglaltak teljestst

  - A helyszni ellenrzs lefolytatsra a szemlre vonatkoz rendelkezseket kell

  megfelelen alkalmazni

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  48/93

  P.M.

  48

  VI. Jogorvoslat rendszere (Ket. 95. - 120. )

  A jogorvosls Ket.-ben szablyozott rendszere

  - Krelemre folytatott jogorvoslati eljrsok

  o Fellebbezsi eljrs

  o Brsgi fellvizsglat

  o jrafelvteli eljrs

  o Eljrs az Alkotmnybrsg hatrozata alapjn

  - Hivatalbl folytatott dnts-fellvizsglati eljrsok

  o Dnts mdostsa / visszavonsa

  o Felgyeleti eljrs

  o

  Eljrs gyszi felhvs nyomn

  A jogorvoslatok ltalnos jellemzi

  - Fellebbezs

  o A kzigazgatsi szervezeten belli, fellebbviteli jelleg (devolutv hatly)

  rendesjogorvoslati eszkz

  o A fellebbezs elbrlsra a dntst hoz szerv felgyeleti szerve jogosulta

  fellebbezssel a dnts fellvizsglata nem kerl ki a kzigazgatsi szervezetblo Rendes jogorvoslati eszkz

  Minden elsfok dnts ellen ignybe vehet

  A hatrozatok elleni fellebbezst a trvny generlis klauzulval

  hatrozza meg

  Minden hatrozat ellen fellebbezsnek van helyekivve, ha maga a

  trvny a fellebbezst kizrja

  A vgzsek elleni fellebbezsi jogosultsg jrulkos jelleg vgzsek az rdemi hatrozat elleni fellebbezsben tmadhatk meg

  kivve azon vgzseket, amelyek ellen az nll fellebbezs lehetsgt

  a trvny kifejezetten megengedi

  o A dnts vgrehajtsra halaszt hatlya vanamg a felgyeleti szerv nem

  brlja el a fellebbezst, a hatrozatot nem lehet vgrehajtani

  o A fellebbezs elbrlsra jogosult msodfok hatsgot megilleti a dnts

  teljes kr fellvizsglatnak ajoga

  o Egyfokmsodfok dnts ellen tovbbi fellebbezssel lni nem lehet

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  49/93

  P.M.

  49

  - Bri fellvizsglat

  o Kzigazgatsi szervezetrendszeren kvli, rendkvlijogorvoslati eszkz

  o A bri fellvizsglat a kzigazgatsi hatsgi gyekben ltalnos a Ket.

  hatlya al tartoz brmely hatsgi gybenlehetsg van a hatrozat brsg

  eltti megtmadsra

  o Rendkvli jogorvoslat

  Jogers s vgrehajthat kzigazgatsi dnts ellenvehet ignybe

  Nincs halaszt hatlya a dnts vgrehajtsra a vgrehajts

  felfggesztse a brsgtl krhet

  Csak azon jogers dnts ellen lehet keresettel lni, amely gy

  emelkedett jogerre, hogy az gyfl vagy az gyfelek valamelyike a

  fellebbezs lehetsgt kimertette vagy, mert ellene a fellebbezs

  lehetsgt trvny kizrja

  Felttele teht a rendes jogorvoslat

  o A brsg hatskre kizrlag a dnts trvnyessgnekvizsglatra terjed ki

  o A bri fellvizsglat sorn a brt kti a kereseti krelem

  o A bri fellvizsglat funkcija a szubjektv jogvdelemaz gyfl jogainak,

  jogos rdekeinek vdelme

  o

  A brsg hatskre arra terjed ki, hogy a megtmadott jogsrt dntst

  megsemmistses ha szksges j eljrsra utastsaa kzigazgatsi szervet

  o A bri fellvizsglat egyfok Pp. szablyai szerint az elsfok brsgi

  hatrozat ellen a felek ltalban nem lhetnek fellebbezssel ellene rendkvli

  perorvoslatnakfellvizsglati krelem benyjtsnak van helye

  - jrafelvteli krelem

  o Kivtelesen alkalmazhat az gy rdemben hozott kzigazgatsi szakban

  jogerre emelkedett vgrehajthat hatrozat fellvizsglata irnt ignybevehet rendkvli jogorvoslatieszkz

  o Alapja nem jogszablysrts hanem az eljrs sornfennll, de nem brlt

  tnynek / adatnak / bizonytknaka joger belltt kvet felmerlse

  o Kzigazgatson belli, nem fellebbviteli jellegjogorvoslat

  - Alkotmnybrsg hatrozata alapjn folytatott eljrs

  o jrafelvteli eljrs sajtos formja rendkvli jogorvoslati eszkzakkor

  lehet lni vele, ha a kzigazgats hatrozata brsg eltt nem tmadhat mego Egyezsget jvhagy hatrozat / hatrozat jogszablyalapja alkotmnyellenes

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  50/93

  P.M.

  50

  A dnts-fellvizsglati eljrsok ltalnos jellemzi

  - A kzrdek megkvnja, hogy a jogsrt hatrozat akkor is orvoslst nyerjen, ha az

  gyfl szmra kedvez, rdekeit nem srti, ezrt nem ll rdekben, hogy jogorvoslati

  krelmet nyjtson be elleneo Mdosts / visszavons / felgyeleti eljrs rokon intzmnyek

  o A trgyi jog vdelmea rendeltetsk

  o A dntst hoz szerv s felgyeleti szerve hivatalbl jr el

  o A jogbiztonsg vdelme rdekben a trvny ltal erteljesen korltozott

  jogorvoslsi mdok

  Jogorvoslati frumok / a felgyeleti szervek kre

  - A felgyeleti szervet a Ket. alapjn megillet jogok

  o Ha az eljrs hivatalbl megindthat a hatskrrel s illetkessggel

  rendelkez szervet az eljrs megindtsra vagy folytatsra utasthatja

  o Mulaszts (hallgats) esetn eljrsi ktelezettsgnek teljestsre

  utasthatjaaz eljrsra jogosult szervet / ms szervet jellhet ki

  o Dnt a kizrsrl s kijelli az eljr szervet

  o Ha jogszably elrja jvhagysa kell a hatsgi szerzdshez

  o Jogosult a fellebbezs elbrlsra

  Az elsfok dntst hoz hatsg s a fellebbezs elbrlsra jogosult

  hatsg nem lehet ugyanazon szerv

  o Felgyeleti eljrs lefolytatsa megsemmisthet / megvltoztathat alsbb

  szint dntst

  o A felgyeleti szervek hatskrbe utalt jogokat ltalban az eljr kzigazgatsi

  szerv kzvetlen irnyt szerve gyakorolja

  -

  nkormnyzati hatsgi gyek esetn

  o nkormnyzati hatsgi gyben truhzott hatskr esetn a felgyeleti

  szerv jogait a kpvisel-testlet gyakorolja

  o A kpvisel-testletnek nkormnyzati hatsgi gyben kzigazgatsi

  felgyeleti szerve nincs hatrozata csak brsg eltt tmadhat meg

  - llamigazgatsi hatsgi gyek esetn

  o A frumrendszervertiklis

  o

  Megyei / fvrosi kormnyhivatalesetn kormnyrendeletben meghatrozottgazati miniszter vagy kzponti hivataljr el

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  51/93

  P.M.

  51

  o Ha a helyi nkormnyzatok szerveijrnak el kormnyrendelet felhatalmazsa

  alapjn llamigazgatsi gyekben a felgyeleti szerv jogait a megyei /

  fvrosi kormnyhivatal gyakorolja

  o Kztestlet esetn trvny hatrozza meg a felgyeleti szervet ennek

  hinyban a kztestleteknek a Ket. hatlya al tartoz dntsei brsg eltt

  tmadhatk meg

  Frumrendszer

  Dntshozszerv

  llamigazgatsiszerv

  Jegyz / Polgrmester/ Hivatal gyintzje

  Felhatalmazottszerv / szemly

  llamigazgatsihatsgi gyben

  Irnyt / szakmaifelgyeletet ellt

  szerv

  Megyei / fvrosikormnyhivatal

  Jogszablybanmegjellt

  llamigazgatsiszerv

  (ha nincs)

  Msodfokszerv

  nkormnyzatihatsgi gyben

  Dntshozszerv

  Kpvisel-testlettruhzott hatskrben Jegyz

  / Polgrmester / Bizottsg

  Trvnyben meghatrozottkztestlet(ha nincs)

  NincsMsodfok

  szerv Kpvisel-testlet

  Kztestlet(terleti szerve)

  Brsg

  Dntshozszerv

  Msodfokszerv

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  52/93

  P.M.

  52

  Jogorvoslati eljrsok

  - Fellebbezs[Ket. 98. - 108. ]

  o A fellebbezssel megtmadhat dntsek kre

  A fellebbezs rendes jogorvoslat jellegbl kvetkezen a fellebbezsltalnos, ami azt jelenti, hogy szk a trvny ltal meghatrozott

  krtl eltekintve minden els fokon hozott dnts ellen van helye

  fellebbezsnek

  o Nem nyjthat be fellebbezs az albbi dntsekkel szemben (bri

  fellvizsglatnak van helye ezekkel szemben)

  (1)Az gyben trvny kizrja (2)Az elsfok dntst

  a) Miniszter

  b) Autonm llamigazgatsi szerv

  c) nll szablyoz szerv

  d) Kormnyhivatal vezetje hozta

  (3)Trvny / kormnyrendelet eltr rendelkezse hinyban, ha az

  elsfok dntst kzponti llamigazgatsi szerv vezetje hozta (4)Kpvisel-testlet nkormnyzati gyben hozott hatrozata ellen

  (5)Ha Mtv. szerint helyi kzigazgatsi brsg kiszabsrl truhzott

  hatskrben dntenek

  (6) Jogszably eltr rendelkezse hinyban valamely adatnak,

  tnynek vagy jogosultsgnak a hatsgi nyilvntartsba hivatalbl,

  mrlegels nlkli bejegyzsvel szemben

  (7) Az gyfelek rszrl a kzttk ltrejtt egyezsget jvhagyvagy magba foglal hatrozat ellen (nincs brsgi fellvizsglat)

  o Az eljrs sorn hozott vgzsek esetben az ltalnos szably az, hogy azok a

  hatrozat ellen benyjtott fellebbezsben tmadhatk meg

  o A Ket. viszont lehetsget ad az alapeljrsban szletett vgzsek nll

  fellebbezssel val megtmadsra

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  53/93

  P.M.

  53

  o nll fellebbezssel megtmadhat vgzsek

  (1) Az eljrst felfggeszt vgzs

  (2) Az eljrst megszntet vgzs

  (3) A krelmet rdemi vizsglat nlkl elutast vgzs

  (4) Eljrsi brsgot megllapt vgzs

  (5) Fizetsi kedvezmnnyel kapcsolatos / eljrsi kltsgek viselse

  trgyban hozott vgzs

  (6) Igazolsi krelmet elutast vgzs (ha azt a fellebbezsi hatrid

  elmulasztsa miatt nyjtottk be)

  (7) Ideiglenes biztostsi intzkedsekrl szl vgzs

  (8) Iratbetekintsi krelem elutastst tartalmaz vgzs

  (9) gyfli joglls elismersnek megtagadsa

  (10) Jogutdls trgyban hozott s az j teljestsi hatrid

  megllaptst megtagad vgzs

  (11) A hatsgot hallgatsa miatt terhel fizetsi ktelezettsg

  trgyban hozott vgzs

  (12) Azon vgzsek, amelyek cmzettje az eljrs egyb rsztvevje

  o Fellebbezsi jogosultsg

  Alapveten az gyfl joga

  Fellebbezsi jog illeti meg az eljrs egyb rsztvevit is

  Tan / szakrt / tolmcs / szemletrgy birtokosa / gyfl

  kpviselje / hatsgi kzvett

  Az eljrs egyb rsztvevje sajt jognfellebbezssel lhet

  Amennyiben a hatrozat az eljrs egyb rsztvevjre

  vonatkoz rendelkezst is tartalmaz

  A r vonatkoz elsfok vgzs ellen

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  54/93

  P.M.

  54

  o A fellebbezsi jogrl val lemonds

  A fellebbezsi jog jogosultja a fellebbezsi hatridn bell rsban

  vagy szban lemondhatfellebbezsi jogrl

  A fellebbezsrl val lemonds kti a fellebbezsi jog jogosultjt

  A lemond nyilatkozat nem vonhat vissza

  A nyilatkozattev gyfl tbb nem fellebbezhet

  Brsghoz sem fordulhata dnts fellvizsglata rdekben

  o A fellebbezs benyjtsnak jogi hatsa

  Addig, amg a msodfok szerv a fellebbezst nem brlja el, a dntst

  nem lehet vgrehajtani (halaszt hatly a dnts vgrehajtsra)

  A fellebbezs halaszt hatlya all kivtelt jelentenek azok az gyek,

  amelyekben trvny a dntsnek a fellebbezsre tekintet nlkli

  vgrehajtst lehetv teszi

  Trvny erejnl fogva

  o Ha az gyfl javra megllaptott egyszeri vagy

  rendszeres pnzkifizetst / pnzbeli elltst llapt meg s

  az gyfl csak a hatrozatban megllaptott pnzbeli

  juttats sszegszersgt vitatja

  o

  Ideiglenes biztostsi intzkedsekrl szl, a

  termszetes szemlyazonost adatok s a lakcm zrt

  kezelsrl rendelkez, valamint az iratbetekintsi jog

  korltozsa irnti krelemnek helyt ad vgzsek ellen

  benyjtott fellebbezsnek sincs halaszt hatlya

  Az eljr szerv jogosult elrendelni a dnts fellebbezsre

  tekintet nlkl val vgrehajtst

  o

  letveszly / slyos krral fenyeget helyzet megelzse

  o Honvdelmi / nemzetbiztonsgi rdek

  o A vgrehajts ksedelme jelents vagy helyrehozhatatlan

  krral jrna

  o A hatrozat valakinek a tartsrl / gondozsrl

  rendelkezik

  o Trvny, hatsgi nyilvntartsba haladktalan

  bejegyzst r el

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  55/93

  P.M.

  55

  Kln trvnyi felhatalmazs alapjn

  o lelmiszerlnc-felgyeleti

  o Katasztrfavdelmi / kzegszsggyi / jrvnygyi

  o Munkagyi / munkabiztonsgi

  o Kulturlis rksgvdelmi / krnyezet vagy

  termszetvdelmi okokbl

  o Kzrdek kzlekedsi infrastruktra kialaktsa

  o Energiaellts folyamatos biztostsa rdekben

  o A fellebbezs elbrlsa

  A fellebbezs felttelesen devolutv hatlyjogorvoslati eszkz

  ltalnos szablyknt a dntst hoz szerv felgyeleti szerve brlja el

  a fellebbezssel tszll a dnts joga a felettes szervre

  Azrt feltteles, mert a trvny alapjn md van arra, hogy a dntst

  hoz szerv a nla benyjtott fellebbezs alapjn ha annak trvnyi

  felttelei fennllnak mdostsa / visszavonja sajt dntst

  A mdostsnak / visszavonsnak ez specilis az eljrs meggyorstst

  / egyszerstst szolgl esete a trvnysrt dnts esetn sajt

  hatskrben orvosolhatja a jogsrtst

  o

  A msodfok hatsg eljrsa

  A msodfok hatsg kteles a szablyosan benyjtott fellebbezst

  rdemben megvizsglni s dntst hozni

  A msodfok szerv nincs ktve a fellebbezshez fellvizsglati

  jogkre kiterjed az elsfok dntsre s az alapeljrs egszre

  Kasszci(megsemmists)joga

  Reformci(megvltoztats)joga

  A fellebbezs elbrlsa sorn a kvetkez dntseket hozhatja

  Elutastja a fellebbezsthelybenhagyja az elsfok dntst

  Megsemmisti az elsfok dntst ha az olyan hibban

  szenved, amely nem orvosolhat

  Megsemmisti az elsfok dntst s az elsfok szervet j

  eljrs lefolytatsra utastja ha a dnts megalapozatlan s

  a tnylls nem kellkpp tisztzott

  Rszben vagy egszben megvltoztatja a dntst

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  56/93

  P.M.

  56

  A msodfok hatsg a hatrozat ellen benyjtott fellebbezst

  hatrozatban, a vgzs ellen benyjtott fellebbezst vgzsben brlja el

  Kivtel: az a dnts, amelyben a msodfok hatsg

  megsemmisti az elsfok hatrozatot s j eljrst rendel el az

  gyben

  A reformatrius jog gyakorlsa sorn a dntst mind az gyfl javra,

  mind a htrnyra megvltoztathatja

  o A msodfok hatskr korltai

  A hibs dnts orvoslsa sorn teht a fellebbezssel rintett gyben

  ugyanolyan terjedelm, mintaz elsfok hatsg hatskre

  Fellvizsglati jogkrnek a hatskrelvons tilalmaszab korltot

  Csak abban az gyben dnthet, amelyben a fellebbezst

  benyjtottk amely az elsfok eljrs trgya volt

  A Ket. lehetsget ad a msodfok hatsg teljes fellvizsglati

  jogkrnekjogszabllyal trtn korltozsra

  Rszjoger a dntsnek a fellebbezssel nem rintett rszei

  jogerre emelkednek

  Slyosbtsi tilalom a msodfok szerv a mrlegelsi

  jogkrben hozott elsfok dntsben megllaptott

  ktelezettsgnl slyosabbat nem llapthat meg

  - Kzigazgatsi dntsek brsgi fellvizsglata[Ket. 109. - 111. ]

  o Brsg eltt megtmadhat dntsek kre

  A Ket. jogorvoslati rendszerben a bri fellvizsglat ltalnosami

  azt jelenti, hogy minden, az eljrsi kdex hatlya al tartoz gyben

  helye van bri fellvizsglatnak

  Vgzsekbrsg eltti megtmadsra csak akkor van lehetsg, ha azt

  maga a trvny megengedi amelyek ellen a trvny nll

  fellebbezsi jogot biztost

  Csak jogers dntsek tmadhatk megamelyek azrt emelkedtek

  jogerre, mert a fellebbezst kimertettk, vagy a fellebbezs lehetsgt

  a Ket. kizrja

  A bri t ignybevtele eltt a fellebbezs lehetsgt ki kell merteni

  tipikusan msodfok dnts tmadhat meg

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  57/93

  P.M.

  57

  o A kzigazgatsi dntsek megtmadsra jogosultak

  Alapveten az gyfljogosult

  Akinek jogt vagy jogos rdekta kzigazgatsi dnts srti

  Az eljrs egybrsztvevje a r vonatkoz vgzs ellen, valamint a

  hatrozat t rint rendelkezse ellen

  Az gyszha a felgyeleti / dntst hoz szervhez intzett felhvsa

  eredmnytelen maradt

  o A bri fellvizsglat jogi szablyozsa

  A brsgi eljrsra nem a Ket. eljrsi szablyai az irnyadk

  Kzigazgatsi nemperes eljrs(Knp. alapjn)

  Kzigazgatsi peres eljrs(Pp. XX. Fejezet)

  Pp. ltalnos szablyai (a hatsgi szerzdsek mdostsval

  kapcsolatban felmerl jogvitk esetn)

  o Kzigazgatsi nemperes eljrs

  A Knp. kt esetkrt szablyozza

  A brsg nemperes eljrsban dnt a kzigazgats hallgatsa esetn s

  a vgzsek fellvizsglata sorn (KMB hatskre)

  Kzigazgats hallgatsa

  o

  Az eljr szervnek nincs felgyeleti szerve / a felgyeleti

  szerv nem intzkedik

  o nkormnyzati hatsgi gyben, ha a megyei / fvrosi

  kormnyhivatal felhvsa eredmnytelen maradt

  o A brsg e vgzse ellen fellebbezsnek van helye

  Kzigazgatsi vgzsek fellvizsglata

  o Fellebbezssel megtmadhat msodfok vgzsekre

  o

  A fellebbezssel megtmadhat elsfok vgzsekre

  akkor, ha a vgzs elleni fellebbezst a trvny kizrja

  o A brsg vgzse ellen tovbbi jogorvoslatnak nincs

  helye

  o A kzigazgatsi per megindtsa

  Kzigazgatsi hatrozat brsgi fellvizsglata irnt jogszablysrtsre

  hivatkozva az gyflkeresetet nyjthat be

  Egyes rdekvdelmi / trsadalmi szervezetek keresetindtsi joggalrendelkezhetnek 4/2010. (X. 20.) KJE

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  58/93

  P.M.

  58

  Feladatkrkkel sszefggsben az nkormnyzatok esetleges

  gyfli minsge belertve keresetindtsi jogukat 2/2004. KJE

  Perindtsi joga van az gysznekisabban az esetben, ha az gysz

  felhvsban a jogsrts orvoslsra megllaptott hatrid letelte utn

  sem felel meg a hatrozat a jogszablyok rendelkezseinek

  Kzigazgatsi gyben ellenrdek fl a kzigazgatsi perben

  beavatkozknt vehet rszt a brsg rtesti a beavatkozs

  lehetsgrl

  A keresetlevelet jogszablysrtsre alaptva lehet benyjtani a

  keresetnek a kzigazgatsi hatrozat vgrehajtsra halaszt hatlya

  nincs az gyfl viszont krheti a vgrehajts felfggesztst a

  brsgtl

  Nincs helye a vgrehajts felfggesztsnek

  o Polgri vdelmi szolglattal kapcsolatos ktelezettsget

  llapt meg

  o Jogers bri tlet vgrehajtst szolglja

  o Honvdelmi ktelezettsgek kz tartoz gazdasgi s

  anyagi szolgltatsi ktelezettsget llapt meg

  A perindts menete

  A keresetet az elsfok hatrozatot hoz szervnl kell

  benyjtani

  A keresetlevelet az gy sszes iratval felterjeszti a msodfok

  hatrozatot hoz szervhez(5 nap)

  A keresetlevlre tett nyilatkozatval egytt a msodfok szerv

  megkldi a brsgnak (15 nap)

  o

  Eljr brsgok

  Kzigazgatsi s Munkagyi Brsgok hatskrbe tartozik

  Illetkessgi szablyok

  Az els fokon eljrt szerv szkhelye alapjn (ltalnos)

  Ingatlan esetnaz ingatlan fekvse szerinti illetkessg

  Bejelentshez / engedlyhez kttt tevkenysg esetn a

  tevkenysg gyakorlsnak helye szerinti illetkessg

 • 7/25/2019 KET Jegyzet.pdf

  59/93

  P.M.

  59

  Ha az els fok illetkessge tbb megyre is kiterjed a

  felperes lakhelye az irnyad

  Ha az els fok illetkessge orszgosFvrosi Kzigazgatsi

  s Munkagyi Brsg kizrlagos illetkessge hatrozza meg

  Egyesbrjr el az gyben azonban, ha annak bonyolultsga indokolja

  hrom hivatsos brbl ll tancsis eljrhat

  o A brsg hatskre

  A brsg a kereseti krelem