of 24 /24
SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL ANY XII · NÚMERO 679 Exemplar gratuït LA COSTERA - LA CANAL Dissabte, 8 de novembre de 2014 El 15 de novembre arribarem a la Vall d’Albaida AJUNTAMENT Pàg 2, Es presenta el documental del jove Ribera Escaneja aquest codi QR i accedeix a la nostra web ESPECIAL Pàgs 12-13, L’a Pujada al Castell amb més participació ESPORTS Pàg 20, De nou amb moltes baixes l’Olímpic intentarà la segona victòria a Mallorca XÀTIVA Pàg 5, Finalitza el termini del cens de gossos gratuït amb 2.400 animals La Canal de Navarrés Enguera La Costera Xàtiva Pàg 3 Editorial La Vall d’Albaida Ontinyent

L'informador 679

Embed Size (px)

DESCRIPTION

8 de novembre de 2014

Text of L'informador 679

Page 1: L'informador 679

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ANY XII · NÚMERO 679Exemplar gratuït

LA COSTERA - LA CANAL

Dissabte,8 de novembre de 2014

El 15 de novembre arribarem a la Vall d’Albaida

C/ Maestro Serrano, 41, 2º, 4ª 46650 CANALS (Valencia)

C/ Alameda Jaume I, 29, 1º, 1ª 46800 XÀTIVA (Valencia)

AJUNTAMENTPàg 2, Es presenta el documental del jove Ribera

Escaneja aquest

codi QR i accedeix a la nostra

web

ESPECIALPàgs 12-13, L’a Pujada al Castell amb més participació

ESPORTSPàg 20, De nou amb moltes baixes l’Olímpic intentarà la segona victòria a Mallorca

XÀTIVAPàg 5, Finalitza el termini del cens de gossos gratuït amb 2.400 animals

La Canal de Navarrés Enguera

La Costera Xàtiva

Pàg 3 Editorial

La Vall d’Albaida Ontinyent

Page 2: L'informador 679

2

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

AJUNTAMENT

REDACCIÓEl Gran Teatre de Xàtiva acolli-

rà divendres 14 de novembre l’es-trena del documental “El jove Ri-bera”, dedicat a la figura d’aquest pintor de Xàtiva. Serà a les 20:30 hores i per a poder assistir serà necessari presentar la corres-ponent invitació que ja pot reti-rar-se en la Casa de la Joventut.

El documental dura 50 mi-nuts, no té ni veu en off ni mú-sica, els protagonistes són els entrevistats, especialistes en aspectes culturals i que aporten dades inèdites sobre el pintor de Xàtiva. Al llarg del documental es va descobrint el misteri del

Descobrint al jove RiberaUn documental desvetlla aspectes inèdits de l’obra de l’artista xativí més internacional

mestre del Judici de Salomó i de les primeres produccions artís-tiques de Ribera, a través d’una sèrie d’entrevistes amb els mà-xims especialistes internacio-nals en l’obra del pintor. La fil-mació, prevista per a ser emesa a través dels canals de televisió, ha sigut realitzada per Estrela Audiovisuals SLU i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajunta-ment de Xàtiva.

Ahir va tenir lloc la presen-tació d’aquest documental, acte on va estar present Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva; Ignacio Estre-la, director; Laura Grande, Pro-ductora; Mª José Pla, regidora de

Cultura; i Àngel Velasco, director del Museu de l’Almodí.

Alfonso Rus va destacar que es tracta d’un documental “inè-dit” , en la qual els seus creadors han mostrat “molta il·lusió i de-dicació”. Així mateix, va felicitar a Estrela “per portar sempre el nom de Xàtiva en tot el que fa” i va augurar “un gran èxit” a la cinta. Per la seua part, Mª José Pla, va recordar que a l’estre-na assistiran totes les entitats culturals i educatives de Xàtiva que porten per nom a José de Ribera. A més, va fer menció a l’aportació econòmica feta per l’Ajuntament i per Diputació que

ha permès “tenir els drets del documental”, convertint-se en un “complement didàctic fona-mental” en el futur museu de Belles Arts. Aquesta adquisició dels drets de reproducció del do-cumental amb caràcter institu-cional, permeten oferir la seua estrena a Xàtiva.

El director del documental va afirmar que aquesta crea-ció “permetrà donar a conèixer molts aspectes desconeguts de la joventut del pintor José de Ribera”. Des de la productora, Laura Grande va assenyalar que és un “projecte interessant que enriqueix a tots els xativins”.

El Museu de Belles Arts, al generAlfonso Rus va aprofitar per

anunciar la proximitat de la inauguració del futur Museu de Belles Arts. “Serà al gener o al febrer, ara estem finalitzant els treballs d’adequació dels seus voltants, una actuació molt ne-cessària tal i com estava fins ara”. A més, va a firmar que serà “un dels museus més dignes de la província, sent una obra molt desitjada per tots”. Així mateix va avançar que totes les peces ar-queològiques de les que disposa Diputació passaran a formar part d’aquest espai.

Les frasesAlfonso Rus, alcalde de Xàtiva

“Quan va vindre Ignacio a expo-sar-me el projecte... tenia una il·lusió que teníem que fer que eixirà el producte”

“Vull felicitar-lo abans de veure el documental, ja que va a ser un èxit assegurat”

“Convide a tots a que el vegen perquè estem parlant de José de Ribera i perquè Ignacio porta sempre on va el nom de Xàtiva”

Ignacio Estrela, director

“El documental dura 50 minuts, anava a ser un curtmetratge però tenim tant de material bo que vam decidir incloure-ho tot”

“Hem entrevistat als especialistes internacionals més importants sobre el pintor xativí”

“La gent coneixerà aspectes totalment desconeguts de Ribera, sobretot de la seua joventut”

Mª José Pla, regidora de cultura

Àngel Velasco, director del Museu

Regidoria de Cultura

“Quan va arribar el documental a mans de l’Ajuntament ens va parèixer una iniciativa molt potent per a la nostra ciutat”

“José de Ribera és el personatge cultural més potent que té Xàtiva”

“Hem d’agrair l’ajuda que ens ha proporcionat Diputació per a que el documental vegera la llum”

“És l’època idònia per estrenar aquest documental ja que engloba i serveix de prèvia a la inauguració del Museu de Belles Arts”

“Tot el que es fa amb diners pú-blics ha de retornar als ciutadans”

“El documental ens parla de l’atribució com autor a Ribera d’unes 50 obres que es pensava que eren del Mestre del Juí de Salomó. És una revolució dins del món de l’art”

“Agafant aquest descobriment, Estrela ens planteja un recorregut dels procés entrevistant als majors artistes internacionals contrastant les diferents visions de cadascun”

“És una oportunitat única de conèixer a l’artista més significatiu de Xàtiva. Ribera és important internacional-ment dins dels segles XVI i XVII, dels més influents en la seua producció religiosa”

Page 3: L'informador 679

3

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

AJUNTAMENT

Per al PSPV aquest repartiment de diners “demostra que el PP i la dreta entenen la necessitat social com una qüestió de caritat, i no de política d’acció que ajude a qui realment més ho necessita”

PSPVLa regidora del PSPV de Xàti-

va, Xelo Angulo, s’ha felicitat de que el Consell Local d’Acció Social (CLAS) compte per primera vega-da amb pressupost propi gràcies a la reclamació del grup socialis-ta, però alhora ha exigit que no perjudique altres partides de Ben-estar. Angulo alerta que el que no es pot fer és “vestir un sant desvestint un altre” després de saber-se que es repartiran 2.000 euros a cada col·lectiu que forma part del CLAS que es retrauran de Benestar Social. Per a Angulo este anunci mostra “una clara fal-ta de criteri i de iniciativa en la política d’acció social del govern municipal”, i que sembla més que “volen llavar-se les mans i no voler saber de la implicació en el treball pels ciutadans més necessitats”.

El PSPV aconsegueix pressupost per al CLAS però exigeix que “no perjudique” a altres partides de Benestar SocialXelo Angulo, regidora, afirma que “el govern de Rus demostra que no té cap projecte i sols pensa en repartir diners”

La regidora socialista afirma que “tots els diners que arriben als col·lectius que treballen per la gent amb menys recursos són benvinguts, però la forma en la que ho ha fet el PP esta vegada demostra que no pensen en els veïns sinó en intentar salvar un futur polític que el tenen molt negre”. Xelo Angulo aplaudeix que “per primera vegada s’ha dotat de pressupost al Consell d’Acció Social”, però que “casu-alment” s’ha fet el mateix any que van a celebrar-se eleccions, i per això també s’ha fet de la mateixa forma que es van com-portar amb les comissions falle-res, “repartint els diners com si foren seus pretenen que així tots siguen feliços”.

Per a la responsable del PSPV aquest repartiment de diners “de-mostra que el PP i la dreta ente-

nen la necessitat social com una qüestió de caritat, i no de política d’acció que ajude a qui realment més ho necessita”. Recorda que el CLAS ha estat buit de continguts per culpa del PP, i això ho ha de-mostrat que era un consell sols nominal i sense cap responsabi-litat ni capacitat de acció “perquè no tenia dotació pressupostària”,

i que ara el que volen és “repar-tir diners com si foren caramels perquè tots estiguen contents, però als col·lectius implicats no se’ls enganya tan fàcilment”.

Xelo Angulo destaca també que es va prendre un acord perquè el 21 de novembre es faça una reunió entre tècnics i les associ-acions del CLAS perquè s’elabore un informe tècnic amb les seues reclamacions de dotacions pres-supostàries “i no siga sols el que al PP li done la gana”.

Angulo anuncia així que el PSPV espera que es puga fer aviat la reunió perquè la presidenta del CLAS puga atendre a les reclama-cions, però que si no ho fa el PSPV es compromet a traslladar-ho a la comissió d’Hisenda i al ple en forma d’esmenes “per donar veu als que realment coneixen la rea-litat social”.

COMPROMÍSLa responsable de política so-

cial de Compromís Xàtiva, Maite Díaz, ha lamentat que es convo-que el Consell Municipal d’Acció i Emergència Social amb dos me-sos de retard.

En el Consell, la presidenta va demanar disculpes i va parlar de circumstancies però no va expli-car quines eren aquestes. “Una mostra més del desinterès del equip de govern per aquest òr-gan”, segons Díaz.

La presidenta va presentar una proposta de sol·licitud a l’Ajunta-ment d’una ajuda extraordinària per a cadascuna de les associa-cions integrants del Consell, es tractava d’una proposta presen-tada per la presidenta el dia 30

Compromís lamenta el “funcionament inadequat” del CLASMaite Díaz, responsable de política social de la formació, insta al Consell a “coordinar-se amb les associacions per elaborar un informe real de necessitats”

d’octubre de forma unilateral i sense donar cap informació a la resta de membres del Consell. En la citada proposta s’aprova una ajuda extraordinària de 2000 eu-ros a cadascuna de les associaci-ons, una ajuda sense cap estudi de necessitats i sense cap planifi-cació “sembla més un acte de be-neficència que una resposta reial a les necessitats de les mateixes” ha declarat Díaz.

En el consell es va donar comp-te de la creació de una línia pres-supostària per al Consell per a l’exercici 2015 de 20.000 euros a les associacions. Per a la repre-sentant de Compromís en el Con-sell, “qualsevol aportació és posi-tiva, però les informacions que nosaltres tenim ens diuen que la

quantitat dels pressupostos des-tinada a serveis socials també és arbitraria i sense cap estudi de necessitats, i com tot el que es fa al Consell a corre-cuita. A tot açò s’ha d’afegir que esta partida pressupostària es lleva d’una al-tra partida i es passa a esta, pel que destapen un forat per a tapar un altre”.

Des de Compromís consideren que davant de la situació actual de necessitats de la ciutadania, el Consell es un òrgan necessari, malgrat que el seu funcionament no és l’adequat, i que la respon-sabilitat, obligació i competència per a donar resposta a les de-mandes dels ciutadans en matè-ria d’emergència social i serveis social a fi de ser atesos en les

seues necessitats bàsiques amb totes les garanties correspon a l’Ajuntament de Xàtiva a traves del Serveis Socials municipals, ocupant-se de la coordinació amb les diferents associacions les quals han de tindre una fun-ció subsidiària davant de la res-ponsabilitat de l’Ajuntament.

“Davant de la situació actual de necessitats de la ciutadania, el Consell es un òrgan necessari, malgrat que el seu funcionament no és l’adequat”

REDACCIÓDilluns s’aprovarà en junta de

govern local la relació de 82 se-leccionats per a ser contractats en el Pla d’Ocupació Local un cop conclosa la baremació dels candidats. Així ho ha afirmat el regidor de personal de l’Ajun-tament de Xàtiva, Jose Antonio Vidal.

La comissió de baremació de

Dilluns es coneixeran els seleccionats que accediran al Pla d’Ocupació

l’Ajuntament de Xàtiva per a la selecció de 82 persones desocu-pades en el marc del Pla d’Ocu-pació Conjunt de les adminis-tracions públiques valencianes 2014, ha publicat la relació de candidats admesos i exclosos amb indicació, si és el cas, de la causa d’exclusió.

En total són 248 els candidats i candidates admeses, i 123 els ex-

closos. El pla admet a persones desocupades inscrites com a de-mandants d’ocupació en els cen-tres SERVEF d’Ocupació de la Ge-neralitat, abans del 8 de maig de 2014; a més d’aturats i aturades de llarga durada, o joves menors de 25 anys o majors de 45 anys.

El regidor va assegurar que hi haurà més plans en els propers mesos.

L’Informador amplia la seua cobertura a la comar-ca de la Vall d’Albaida. El nostre setmanari fa una aposta per seguir creixent i comptarà, a partir del pro-per dissabte 15 de novem-bre, amb un espai dedicat a Ontinyent i als diferents municipis de la comarca de la Vall d’Albaida. Una ampliació de localitats i d’informació que, per des-comptat, seguirà sent gra-tuïta i que no repercutirà en una disminució d’infor-mació local.

Més bé al contrari, ja que estem davant d’una gran oportunitat per als nostres lectors habituals de conèi-xer què passa en les nos-tres comarques veïnes, i sobretot, de que també es conega la informació local en aquests municipis de la Vall. Una manera immillo-rable de seguir compartint l’actualitat més propera a nosaltres.

El nostre periòdic sempre ha destacat per una infor-mació local i comarcal de proximitat. Aquest és el nostre punt fort i pel que sempre hem apostat. Ara donem un pas més. Editat a Xàtiva i amb una tirada setmanal de més de 6.000 exemplars, a partir del dia 15 s’ampliarà als 8.000 exemplars, amb una inten-ció no molt llunyana d’aug-mentar també el nombre de pàgines. Així, es veuran multiplicats els més de 60.000 impactes mensuals en tota la zona que teníem a la Costera i la Canal de Navarrés fins ara.

L’informador exerceix una considerable atracció sobre els ciutadans, pel fet de cenyir la informació a la demarcació geogràfica del lector potencial i ser gratu-ït. Així, a partir del proper dissabte, les notícies de municipis com Ontinyent i la seua comarca seran habituals junt la d’altres localitats usuals com la quasi totalitat dels pobles de la Costera i la Canal de Navarrés.

Una aposta per seguir creixent i oferir l’actualitat més propera de la que fem partícips als nostres lec-tors. Un pas més que s’ha fet possible gràcies a vos-altres i que esperem poder seguir compartint a partir de la propera setmana.

CREIXEMENT

El regidor de personal Jose Antonio vidal, ha assegurat que hi haurà més plans en els propers mesos. Els menors de 25 anys i major de 45 entre els beneficiats

CREIXEMENT

Editorial

Page 4: L'informador 679

4

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

L’Ajuntament de Xàtiva porta a terme tasques de manteniment al Canal de Bellús. L’alcalde de la ciutat, Alfonso Rus, va visitar les obres. La tares no compta amb l’ajuda de maquinària. En junta local de govern es va adjudicar el contracte menor de reparacions de filtracions al Canal de Bellús.

El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Xàtiva afirma haver detectat un increment del padró municipal que conside-ren “anormal”. Per aquest mo-tiu han anunciat la presentació d’una petició dirigida a l’alcalde de la ciutat en què demanen la relació detallada en el padró municipal durant els mesos de setembre i octubre especificant els domicilis d’aquells que s’han empadronat.

El sacerdot juliol Lerma San-félix va morir aquest diumenge, als 83 anys d’edat, a l’hospital La Ribera, a Alzira. Juliol Lerma va rebre l’ordenació sacerdotal el 1957 a València.

Entre d’altres destinacions va estar al capdavant de la parrò-quia Mare de Déu del Lluch d’Al-zira durant nou anys, fins que el 1986 va ser nomenat titular de Sant Pere Apòstol de la Pobla Llarga. A més, va ser arxipreste de l’antic arxiprestat “Puig de Xàtiva” des de 1990 fins a la seua jubilació el 1998.

Carrers d’Art es tornarà a s’or-ganitza en 2105 a Xàtiva, en con-cret al mes d’abril. La comissió organitzadora ha iniciat els con-tactes amb els artistes plàstics que puguin participar.

L’equip de govern d’Enguera va aprovar en l’últim plenari del passat 22 d’octubre, una nova taxa per a l’Escola Infantil Mu-nicipal. En els últims anys, els pares que portaven els seus fills a l’Escola Infantil tenien una mateixa taxa de 120 euros.

L’equip de govern ha decidit aquest any rebaixar només als nens de 2-3 anys perquè paguin 100 euros i mantenir-la per als nens de 1-2 anys en 120 euros. Per al Grup Socialista no té sentit aquesta proposta que han apro-vat a semblar discriminatòria i advoquen perquè tots paguen el mateix.

L’empresa Ingelia anuncia una inversió de més de dos mi-lions d’euros a Bicorp per cons-truir una planta de producció de biomassa forestal. La consellera delegada de l’empresa valenci-ana Ingelia, Marisa Hernández, ha avançat que els propers pro-jectes que aquesta empresa està a punt de tancar a Espanya ia la Comunitat Valenciana superen els 13 milions d’euros de pres-supost per a la seva execució, prevista en els propers dos anys. Així, entre 2015 i 2016 Ingelia preveu obrir a Bicorp una nova planta de producció de biomassa forestal a partir d’escorça de pi amb una inversió de 2,2 milions d’euros.

XÀTIVA

Breus

REDACCIÓEl col·lectiu Camot ens ensenya

a fabricar pasta de dents casola-na utilitzant productes naturals

Dins de les activitats progra-mades al seu Taller de Reciclatge el col·lectiu Camot de Xàtiva en-senyarà aquest dissabte des de les sis de la vesprada a fabricar pasta de dents en la seua seu.

Es tracta de pasta de dents na-tural, sense cap producte químic i sense residus com ara caixes o pots de plàstic. S’aportaran els ingredients necessaris, es farà la pasta per als que assisteixis, es repartirà i es pagarà entre totes les despeses. Cada un ha d’apor-tar un recipient de vidre per en-dur-se la pasta. Triclosan, clorur

Camot ens ensenya a fabricar pasta de dents casolana utilitzant productes naturals

de benzalconi i clorhexidina són alguns dels productes químics que normalment estan presents en sabons antibacterians, pas-ta de dents, etc. Poden irritar la pell i afavorir la resistència dels bacteris. En aquest cas s’utilitza sàlvia, oli essencial de menta, sal marina i argila blanca (caolí). La sàlvia té propietats antisèptiques, antiinflamatòries i astringents. La menta calma dolors dentals. L’argila blanca té oligoelements que intervenen en la formació i conservació de les dents, impe-deixen la proliferació bacteriana i microbiana i reforça les defen-ses de l’organisme. La sal marina es gasta en medicina natural en inflamacions bucals i de gola.

GVALa consellera de Benestar So-

cial, Asunción Sánchez Zaplana, ha assegurat que l’any que ve po-sarà en funcionament vuit nous centres per a persones amb ma-laltia mental crònica a la Comu-nitat Valenciana, amb un total de 340 places de diferents tipo-logies, tant d’atenció residencial com diürna.

Així ho ha indicat Sánchez Zaplana durant la visita que ha realitzat als recursos per a persones amb malaltia mental crònica dependents de la Con-selleria de Benestar Social a la localitat de Benidorm.

En concret, aquests centres consistiran en quatre centres es-pecialitzats de Malalts Mentals

Benestar Social anuncia l’engegada del CEEM i el CRIS de Xàtiva per a malalts mentals al 2015

(CEEM) a Alcoi, Elx, Xàtiva i Beni-càssim amb un total de 160 places, dos Centres de Rehabilitació i In-tegració Social (CRIS) a Crevillent i Xàtiva, amb 140 places i dos Cen-tres de Dia, per a malalts mentals a Elx i Alcoi, amb 40 places.

D’aquesta manera, aquests nous centres se sumaran a la xarxa de recursos de la Comuni-tat destinada a aquest col·lectiu, i que en aquests moments està composta per 95 centres amb un total de 3.084 places, de les quals la Generalitat finança aquest any el 92 per cent amb un pressupost de 40,5 milions d’euros. Concre-tament, es tracta de 18 CRIS, 2 Centres Ocupacionals, 12 centres de dia, 28 Residències i 35 viven-des tutelades.

REDACCIÓHa mort Juan Tormo Esparza,

empresari xativí que va portar la marca Tormo Barberà a la prime-ra línia de la moda infantil. Va

Mor l’empresari xativí Juan Tormo Esparza

ser president del Club de Voleibol TORMO-BARBERÀ i del Club Volei-bol Xàtiva. Ha mort aquest dijous després d’una llarga malaltia.

Des del Club Voleibol Xàtiva

han assegurat que Joan Tormo i la seua dona Neus Barberà, són dues persones que estan i esta-ran en l’esport espanyol per sem-pre. Recorden que l’any 1976 van començar a tenir importants de-talls amb el voleibol de Xàtiva. Es van involucrar tant, que van ar-ribar a guanyar a partir de 1984: lligues professionals, Copes de la Reina, ia portar el nom de la seua empresa i el de Xàtiva per Europa.

En el seu haver tenen el Tro-feu de la Casa Reial Espanyola. Aquest trofeu es concedeix ex-clusivament quan s’han guanyat tres edicions consecutives de la Copa del Rei o de la Reina en qualsevol esport.

El 1982, Joan Tormo va ser

capaç de construir, amb ajuda d’altres empresaris de Xàtiva i del Consell Superior d’Esports, l’actual Pavelló Municipal de Vo-leibol.

Joan Tormo va ser el primer president de l’Associació de Clubs de Voleibol d’Espanya com a president del CV Xàtiva; va ser president de la Reial Federació

Espanyola de Voleibol durant quatre mesos, quan el president Feliciano Mayoral va preparar la candidatura olímpica de Madrid.

Aquest dissabte a les 18 hores durant l’acte de la presentació de la temporada 2014-2015 del Club Voleibol Xàtiva se li farà un sen-zill homenatge i es guardarà un minut de silenci en la seua me-mòria. DEP.

REDACCIÓLa Regidoria d’Educació de

l’Ajuntament de Xàtiva, encapça-lada per Mª José Pla, ha posat en marxa la Ruta Jaume I per a que els escolars de la ciutat coneguen més de prop la història local i del que ací va fer el personatge per excel·lència de la història valen-

Una ruta “molt recomanable” per als escolarsLa Regidoria d’Educació posa en marxa la Ruta de Jaume I per als col·legis de Xàtiva

ciana. Aquesta ruta es va iniciar el passat 9 d’Octubre, en comme-moració del Dia de la Comuni-tat Valenciana, i ara s’ha volgut adaptar per a que els diferents centres educatius la puguen oferir als seus alumnes. Partint de la Al-bereda Jaume I, els escolars s’en-dinsen en el casc antic de la ciutat

recorrent el Carrer Montcada, el més important de Xàtiva durant els segles XIII i XIV. A continuació arriben fins a la Plaça d’Aldomar on està situada la casa natalícia del Papa Aleixandre VI, per a con-tinuar fins a la Plaça de Sant Pere. Allí es visita l’Església de Sant Pere, magnífic exemple d’església de la reconquesta cristiana, així com les catacumbes i les restes arqueològiques anteriors a l’actu-al espai. Seguidament es puja per la Costa del Castell fins a la Mura-lla de Llevant on es troba la Porta de l’Aljama, per on, segons la tra-dició, va entrar Jaume I a la ciutat l’any 1.244, el dia de Pentecosta. Des d’allí, amb la panoràmica del Castell davant, s’explica la impor-tància que aquest va tenir durant el període de la Reconquesta. Fi-nalment es visita l’Ermita de Sant Josep. Durant aquesta setmana ha sigut el centre Gozalves Vera

el que ha gaudit d’aquesta ruta, concretament els alumnes de 5è i 6è. Cristina Gozalves, mestra del centre, ha afirmat al nostre peri-òdic que es tracta d’una iniciativa “molt completa, amena i dinàmi-ca, completament recomanable per a tots els centres i els escolars de Xàtiva”. A més, la docent va destacar que “es visiten llocs em-blemàtics i històrics i als xiquets es va agradar moltíssim”.

Per la seua banda, Mª José Pla, edil d’Educació, ens va explicar que l’Ajuntament subvenciona a cada col·legi el 50% del cost, “per a que els xiquets tinguen que pagar el mínim possible i ajudar així a les activitats extraordinàries que curs rere curs es preparen”.

Ana Hernández, agent de desenvolupament turístic, és la guia de la ruta en una iniciativa que ha impulsat l’empresa xativi-na Eventto.

Page 5: L'informador 679

5

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

ProgramacióGran Teatre

Venda d’entrades: Casa de la Joventut els dies laborals de 12 a 14h, Instant Ticket i Taquilles del

Gran Teatre els dies de funció

Palau dels Sant Ramon-Bonhivern C/ Montcada, 14 46800 XÀTIVA

Tel.- 96 228 18 03 • www.xativa.es • Fax.- 96 228 78 20

Excm. Ajuntament de XàtivaRegidoria de Gran Teatre

Dissabte 8 de novembre, a les 20.00h Comiat Falleres Majors 2014

Nomenament Falleres Majors 2015Organitza: Junta Local Fallera

Diumenge 9 de novembre, a les 17.30hTeatre familiar per a tots els públics“Cyrano de Bergerac” de L’Horta Teatre i Escalante Centre TeatralOrganitza: Excm. Ajuntament de XàtivaRegidoria de Gran TeatrePreu únic 5€

Dimarts 11 de novembre, a les 10.30h i 15.45h

Teatre Escolar-Campanya “Educateatro”La Tourné Teatro presenta

“Como ser un superhéroe; yo como de todo”Organitza: Excm. Ajuntament de Xàtiva

Regidoria de Gran TeatreCol·labora.: Cajamar-Caja Rural

Divendres 14 de novembre, a les 20.30hProjecció del documental

“El joven Ribera” d’Ignacio EstrelaOrganitza: Excm. Ajuntament de Xàtiva

Regidoria de Gran TeatreRegidoria de CulturaEstrela Audiovisual

Entrada gratuïta amb invitació

Dissabte 22 de novembre, a les 19.30hConcert de Santa Cecília

Stat. Musical La Primitiva SetabenseOrganitza: Stat. Musical La Primitiva Setabense

Donatiu 3€

Dimarts 25 de novembre, a les 10.30h i 15.45h

Teatre Escolar-Campanya “Educateatro”Cía. Ferrociària presenta “L’Aviador”

Organitza: Excm. Ajuntament de XàtivaRegidoria de Gran Teatre

Col·labora.: Cajamar-Caja Rural

Dissabte 29 de novembre, a les 19.30hConcert de Santa Cecília

Stat. Musical La Nova de XàtivaOrganitza: Stat. Musical La Nova de Xàtiva

Entrada gratuïta amb invitació

REDACCIÓL’Ajuntament de Xàtiva ha do-

nat per tancat el termini d’ins-cripció gratuït en el cens de gos-sos amb 2.400 animals inscrits superant les expectatives.

El regidor de medi ambient, Enrique Perigüell, ha mostrat la seua satisfacció per com s’ha de-senvolupat el procés.

Finalitza el termini del cens gratuït de gossos superant les expectatives de l’AjuntamentLa Policia Local iniciarà la comprovació de la inscripció dels animals

El regidor de seguretat ciu-tadana, Jose Antonio Vidal, ha explicat que des d’ara es va a comprovar, mitjançant la Po-licia Local, com a primer pas, que l’animal està censat. N’hi ha prou per a això que el propieta-ri hagi iniciat el procés tot i que encara no tinga la identificació.

Vidal també ha recordat que

en definitiva el que es pretén és que la ciutat estigui més neta, no té caràcter recaptatori.

En propers dies s’aprovarà la taxa que s’haurà de pagar des d’ara per inscriure en el cens ja ha acabat la inscripció gratuïta a les clíniques veterinàries.

El preu de la taxa no serà cap problema segons el regidor.

REDACCIÓRecreativos Saetabis, la firma

de la família Pallàs (liderada per Francisco i José Teodoro), ha es-tat finalista dels premis Llum concedits per la CEV (Confedera-ció Empresarial Valenciana) en la categoria de trajectòria d’Em-presa Segura-PIME.

El guardó reconeixia la política de prevenció de riscos laborals

Premi empresarial per a Recreativos Saetabis

implantada a l’empresa així com les pràctiques i protocols neces-saris per generar un entorn de treball protegit.

“Mai hem tingut cap incident laboral i això que toquem mà-quines que són aparells electrò-nics amb un cert grau de peri-llositat”, ha assenyalat Francisco Pallás, de Recreativos Saetabis.

Finalment el jurat va fallar a

favor de Revestiments anticorro-sius Industrials SLU Com finalis-tes, a més de Recreativos Saeta-bis, la Fundació d’Hostaleria de València i Ugarte SA

Recreativos Saetabis demos-tra el seu compromís amb la prevenció de riscos laborals i la seva vocació per ser una em-presa afavoridora del millor cli-ma laboral.

Page 6: L'informador 679

6

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

Des del divendres dia 14 al dissabte dia 22 de novembre hi hauran promocions d’allò més variades, descomptes, regals i ofertes als establiments que formen part de Xacex

REDACCIÓUn any més, la Regidoria de

Joventut va apostar per diver-ses activitats per amenitzar la nit de Halloween. Una jornada que va començar amb la caval-cada infantil, que eixia des de la Plaça de la Trinitat i finalit-zava en la Plaça del Mercat, en un recorregut que travessava la Plaça de Sant Francesc i el Car-rer Trobat. Una vegada allí, entre les 18 i 20 hores van haver tallers de manualitats i animació amb coreografies musicals típiques d’aquestes dates.

Però com a principal novetat d’aquest any cal mencionar la ruta nocturna per a adults, que va comptar amb més de cent parti-cipants. Aquesta iniciativa partia a les 20:30 hores des de la Plaça

Més d’un centenar de participants gaudiren de la Nit de HalloweenLa Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Xàtiva va preparar una ruta per la Costa del Castell

Sant Jordi i culminava en el Cas-tell, on els assistents gaudiren d’un sopar replet de sorpreses.

L’edil de Joventut va ressaltar que el primer acte, dedicat als xiquets, “assistiren més de 3.000 persones”, recordant l’ajuda de la “Junta Local Fallera que con-tribueix a aquest èxit”. En aquest sentit va afirmar que “tenim claríssim el que la gent deman-da en aquesta celebració i anem a seguir en aquesta línia”.

Respecte a la novetat de la ruta dels adults, va destacar que “les 120 places es van esgotar, estem molt contents i ha sigut un èxit. Va estar molt bé, es pot millorar i en açò anem a treballar, ja que volem que es consolide augmen-tant les places. Hi havia un am-bient molt bo, de passar-ho bé, i

ens quedem amb açò, ja que ens va permetre visitar un monu-ment històric a unes hores poc habituals”.

REDACCIÓLa setmana del comerç i servei

“excel·lent” ja té data. Des del di-vendres dia 14 al dissabte dia 22 de novembre, més de 70 establi-ments associats a Xacex propo-sen “la Setmana Excel·lent” amb promocions d’allò més variades, descomptes, regals i ofertes molt interessants van a ocupar els apa-radors de diferents comerços de la ciutat. Amb aquesta mesura Xacex pretén “potenciar el comerç agrupat i promocionar una ciutat on el comerç ha de ser un eix fo-namental de la nostra economia i

La ‘Setmana Excel·lent’ dels comerços de XàtivaXacex ha preparat diverses promocions en més de 70 establiments de la ciutat

apostar per un servei tradicional que està sabent innovar-se”, tal i com han afirmat des de l’associ-ació. En aquesta iniciativa parti-cipen comerços de totes les zones de Xàtiva i amb una oferta molt diversa: roba, òptiques, cafeteri-es, perruqueries, perfumeries, joieries, llibreries, electrodomès-tics, professionals, entre d’al-tres sectors. “El nostre reclam és oferir un comerç excel·lent, obert i a l’entorn d’una ciutat turística”, destaquen fonts de Xacex.

Aquesta campanya coincideix amb la Gastroxacex on 9 restau-rants de Xàtiva van a oferir uns dies de gastronomia basada en l’all tendre. La iniciativa tindrà lloc el proper 14, 15 i 16 i 21, 22 i 23 de novembre dins de cada un dels locals adherits a la propos-ta. Consistirà en un menú de 20 euros amb refresc i cafè. Es trac-ta d’una aportació innovadora d’aquest col·lectiu que els dona-rà a conèixer, dins de la seua tipologia de cuina, amb una temàtica local en comú com és

l’all tendre. Tal i com ens ha des-tacat Marian Soro, regidora de Comerç i Turisme, aquesta Gas-troxacex inclou “dinars i sopars a uns preus molt assequibles per que la gent conega i gaudisca del bon menjar i es promocionen així els restaurants de Xàtiva”. Al mateix temps, l’edil va recor-dar que “la gastronomia és un fil conductor molt important per la nostra regidoria de Turisme, es-sent per a nosaltres una propos-ta excepcional i excel·lent, com diu el seu lema”.

Xacex pretén “potenciar el comerç agrupat i promocionar una ciutat on el comerç ha de ser un eix fonamental de la nostra economia i apostar per un servei tradicional que està sabent innovar-se”

Page 7: L'informador 679

7

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

Les últimes

XATEBAXATEBA sol·licita de manera

immediata la convocatòria del Consell de la Dóna, la designació de nova Presidenta en aplicació dels seus Estatuts i la presen-tació d’un Pla de treball que, tal com s’havia requerit, garantisca que l’únic òrgan de l’Ajuntament de Xàtiva de representació de les dones, puga complir les seues funcions amb dignitat.

Xateba, Associació per la Igual-tat i contra la Violència de Gène-re, ve participant en el Consell de la Dóna de Xàtiva des de la seua creació. I durant tot aquest temps, afirmen, “ha vingut posant tot el seu treball per a aconseguir que aquest òrgan fóra útil per a les dones de la ciutat. L’obstinació ha sigut gran, però la resistència oposada encara major”.

Afirmen que encara que es va aconseguir aprovar en el seu

XATEBA sol·licita de manera immediata la convocatòria del Consell de la Dóna

moment un Pla d’Igualtat per a la ciutadania i un Protocol per a l’atenció a les dones victimes de la violència de gènere, les dues propostes tenen un amplísim marge d’incompliments, i no han comptat en cap moment amb els recursos econòmics i humans que haurien d’haver merescut. Consideran que ha faltat sobretot i de forma evident voluntat política que prioritzara les necessitats de les dones i es

preocupara de donar-los solucióXATEBA, al llarg d’aquests anys

ha fet centenars de propostes que mai han sigut tinguts en compte. Es va començar per l’exigència d’una Escola Infantil Municipal la necessitat de la qual mai va ser negada, però per la qual el Partit Popular mai va voler treballar. I es va continuar exigint una Casa de la Dóna com existeix en moltes ciutats de similars característi-ques, petició que mai va ser atesa.

Ara la dimissió de la Presiden-ta del Consell “és una mostra més de la falta d’interès d’aquest Govern municipal per defensar a les dones de la ciutat. Tenim els suficients problemes perquè siga absolutament necessària la con-vocatòria d’aquest òrgan que ha de dirigir-se amb il·lusió i amb solvència i sobretot amb els re-cursos polítics que precisa per a garantir la seua eficàcia”.

MÚSICA VELLAHui a les 22.30, Al saló d’actes

de la Societat, es realitzarà l’acte de presentació i proclamació de la Ceciliana Major 2041/15, Mª Nie-ves Sáez Cano. Amb aquest acte es dóna l’inici d’una multitudinària activitat músic-festiva amb què la

Música Vella de Xàtiva vol cele-brar a la seua patrona Santa Cecília.

De de hui fins al dia 22 d’aquest mes, la Societat realitzarà tota una sèrie d’esdeveniments com trasllat de la imatge de la patro-na des del domicili de la Cecili-ana eixint Tere Juan Martí, a la

La Música Vella comença la celebració de Santa Cecília

Ceciliana entrant. També hi hau-ràn moltes audicions per part de músics i educands, dinars i so-pars que conclouran amb el Con-cert de la seua Orquestra i Banda Simfònica el proper 22 de novem-bre al Gran Teatre de Xàtiva.

Des d’aquestes línies tant el seu president Enrique Alonso Vidal com el seu Ceciliana Entrant Mª Nieves Sáez Cano, conviden a tots els socis, músics, educands, ceci-lianes i simpatitzants en general, a participar de tots els actes pro-gramats.

Al llarg d’aquests anys ha fet centenars de propostes que mai han sigut tingudes en compte

COMPROMÍSFa unes setmanes, el grup

municipal Compromís va pre-sentar una proposta al ple de l’Ajuntament per tal que es de-manara a la Consell la gratuïtat del transport per a les persones desocupades, o en el seu defec-te, que s’habilitaren les ajudes necessàries per tal que els de-socupats xativins tingueren el transport públic gratuït. La mo-ció no va passar el tràmit d’ur-

gència, però l’equip de govern del PP va acceptar estudiar la proposta en la comissió soci-ocultural. Aquesta comissió ha aprovat ara iniciar l’expedient per a que s’estudie la concessió d’ajudes als aturats, i ha tramés al departament de benestar so-cial que estudie com es poden articular les ajudes necessàri-es per tal d’aconseguir aquesta gratuïtat.

El regidor de Compromís Xà-

tiva, Joanjo Garcia Terol, ha valorat positivament aquesta resposta i ha considerat que “donada la situació actual, en que moltes persones desocupa-des troben cada dia més difi-cultats en desenvolupar la seua vida quotidiana, és necessari que des de les administracions es treballe per facilitar-los totes les seues activitats, i per a mol-tes d’elles el transport públic és necessari”.

Transport gratuït per als desocupats de XàtivaLa comissió sociocultural va iniciar l’expedient per a que s’aproven les ajudes que va proposar Compromís

REDACCIÓEl passat mes de març diver-

ses plataformes, organitzacions socials, assemblees de persones aturades i precàries, sindicats, partits polítics i ciutadanes i ciutadans vam organitzar una Marxa a Madrid i una manifes-tació en la que van participar més d’un milió de persones.

El lema que va mobilitzar a tanta gent d’arreu de l’estat era: pa, treball, sostre i dignitat. Les reivindicacions del moviment són: no al pagament del deute; no al TTIP; per l’ocupació digna; per la renda bàsica; pels drets socials; per les llibertats demo-cràtiques; fora els governs de la troica i contra les retallades, la repressió i la corrupció. Una mobilització contra un siste-ma, un règim i uns governs que no ens representen.

Es tractaba de fer visible el gran malestar que hi ha a tot arreu per la situació que traves-sem i agrupar totes les organit-zacions, persones i lluites com-promeses amb el canvi social.

Ara, durant el mes de novem-bre tindran lloc nombroses ac-cions convocades per les Mar-xes de la Dignitat. La primera és la Marxa de la Dignitat al

País Valencià conformada per tres columnes que arribarà a València el 15 de novembre. La primera columna ha eixit des d’Alacant i Elx i altres dos eixi-ran des de Castelló i Bunyol.

A Xàtiva, la gent que integra la Plataforma en Defensa dels Serveis Publics entén que cal recolzar als qui caminen en la marxa al seu pas per la ciutat. I per açò han organitzat un acte de benvinguda que se celebrarà el dia 11 a les 18 hores davant l’Ajuntament de Xàtiva.

Estan convidats a participar totes les organitzacions i en-titats que subscriguen les rei-vindicacions de la marxa: Pa, treball, sostre i llibertat. I so-bretot les persones, ciutadania responsable, que vulga el canvi d’una societat que ha perdut el respecte a les persones.

La Marxa per la Dignitat, a Xàtiva

REDACCIÓIgnacio Blanco i Marga Sanz

són els dos candidats a encap-çalar la llista autonòmica d’Es-querra Unida.

Un total de 7.437 persones podran votar en les primàri-es obertes que celebrarà EUPV aquest dissabte per elegir el seu

candidat a la Presidència de la Generalitat per a les pròximes eleccions autonòmiques.

Es va tancar el termini d’ins-cripció de simpatitzants amb 4.197 inscrits, que se sumen als 3.240 militants de la formació. Tots ells hauran d’optar entre Marga Sanz i Ignacio Blanco per

liderar la candidatura d’EUPV a la Generalitat.

Aquest dissabte més d’un centenar de persones afiliades o simpatitzants de la formació a Xàtiva tindran oportunitat de protagonitzar la votació que tin-drà lloc a la seu local d’Esquerra Unida.

Més d’un centenar de persones afiliades o simpatitzants d’EU a Xàtiva elegiran hui al seu candidat autonòmic

La dimissió de la Presidenta del Consell “és una mostra més de la falta d’interès d’aquest Govern municipal per defensar a les dones de la ciutat

A Xàtiva, la gent que integra la Plataforma en Defensa dels Serveis Publics entén que cal recolzar als qui caminen en la marxa al seu pas per la ciutat.

Page 8: L'informador 679

8

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARCA

LA CANAL DE NAVARRÉS

REDACCIÓLa Diputació de València ha

destinat 300.000 euros als mu-nicipis valencians per a desen-volupar diferents programes es-portius municipals que proposa l’àrea d’Esports de la corporació provincial. En concret, la Canal de Navarrés ha rebut un total de 9.734, 43 euros per al desenvolu-

La Canal rebrà una subvenció de 9.734 euros per part de Diputació per a impulsar l’esport a la zona La corporació provincial dota amb 300.00 euros les subvencions als diferents programes esportius que es realitzaran en els municipis

pament d’aquestes activitats es-portives.

El president de la Diputació, Al-fonso Rus, ha volgut mantenir els pressupostos que l’àrea d’Esports destina anualment a subvenci-ons per a diferents ajuntaments de la província de València, mal-grat la difícil situació econòmica per la qual passen les adminis-

tracions públiques.D’aquesta manera, s’està pro-

porcionant mitjans i facilitant condicions als ciutadans per a poder desenvolupar activitats esportives que, com va dir el di-putat de Joventut i Esports, Mi-guel Bailach, “porten al ciutadà a sentir-se millor, tant física com a social i psicològicament”.

REDACCIÓ L’Associació de Pessebristes de

la localitat d’Enguera ha preparat un taller per ensenyar als nens a pintar les figures dels naixe-ments que començarà la setma-na que ve al col·legi públic Eduar-do López Palop.

Al taller, que començarà di-mecres i està destinat a xiquets i xiquetes d’educació infantil i pri-mària, els alumnes portaran les seues pròpies figures d’escaiola per a pintar, segons han indicat a l’agència AVAN fonts de l’Associ-ació de Pessebristes.

Així mateix, amb aquesta inici-ativa l’Associació de Pessebristes

S’ensenya als xiquets a pintar les figuretes del Betlem

ENGUERA

pretén “involucrar els nens en aquesta tradició pintant les seves pròpies figuretes que després col-locaran en els pessebres de les seues cases”, han afegit.

L’Associació de Pessebristes d’Enguera va ser creada el febrer de 2013 per un grup de feligresos d’Enguera que des de fa 17 anys instal·len a la plaça de l’Esglé-sia un naixement amb figures a mida natural per Nadal. Igual-ment, l’associació organitza visi-tes de gent gran i xiquets al pes-sebre “que augmenta cada any la seva expectació amb centenars de persones que acudeixen a con-templar”.

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA El president de la Diputació de

València, Alfonso Rus, s’ha reunit aquest dimarts al seu despatx de la corporació provincial amb Mayuba, la jove de Genovés d’ori-gen sahrauí que ha estat retingu-da a Tinduf.

Durant la trobada, Mayuba ha afirmat estar profundament agraïda a l’entitat provincial pels esforços que ha dedicat per faci-litar el seu retorn: “El president Rus m’ha explicat com ha actu-at la Diputació de València i que

La Diputació anuncia que al poble sahrauí no li faltaran les seues ajudes

MUNICIPIS

havien decidit anunciar la conge-lació de les ajudes per a afavorir la meva tornada. És una mesura que ha funcionat, i ara toca tor-nar a la normalitat”.

Durant la trobada amb els mit-jans de comunicació, Mayuba s’ha referit també a la seva famí-lia biològica i ha comentat que ha parlat amb ells i que no des-carta tornar a Algèria en un fu-tur, quan passi un temps. “Saben que estic amb la meva família es-panyola i estan contents perquè no estic sola”, ha asseverat, i al-

hora ha assegurat que està “molt feliç per tornar a casa”.

Per la seua banda, l’alcalde de Genovés i cap de Gabinet de la Di-putació, Emilio Llopis, ha assegu-rat que una vegada Mayuba aquí l’entitat provincial es replanteja la situació. “La Diputació de Va-lència no deixarà mai d’ajudar al poble sahrauí”, ha destacat.

A la trobada amb el president provincial va acudir també el pare d’acollida de Mayuba, Batis-te Llopis, i Pepe Moscardó, amic de la família.

DIVALLa Diputació de València ha

acordat amb els Ajuntaments de Benicolet, Godella, l’Olleria, la Llosa de Ranes i Pedralba la subvenció d’obres en les seues in-fraestructures municipals, com millores en les instal·lacions es-portives, reformes en carrers i camins, finalització de projectes per a impulsar el turisme rural i renovació en les xarxes d’aigua potable.

Així a la Llosa de Ranes realit-zarà l’última fase de la construc-ció del pavelló d’esports, una obra que, segons el parer de l’alcalde, Evarist Aznar, “és molt impor-tant per a la pràctica esportiva al municipi”. Així, en aquesta úl-tima fase “es va a procedir a fer els acabats del pavelló, a més de

Un conveni amb la Diputació permetrà finalitza el pavelló d’esports

LA LLOSA DE RANES

col·locar les cistelles, porteries i la finalització de les grades i la col·locació del paviment neces-sari”, destaca. “El principal objec-tiu” -asevera- “és dotar els veïns d’un pavelló cobert per atorgar al municipi dels serveis esportius necessaris”.

La inversió és de 180.000€. Es tracta d’una infraestructura que estarà ubicada en un espai d’uns 12.000 metres quadrats dels quals el pavelló ocuparà el 50%, en una zona molt propera al trinquet al costat d’una zona verda. Pel que fa a les pistes amb què comptarà l’espai esportiu, l’alcalde avan-ça que disposarà d’una pista per a practicar futbol sala, voleibol i bàsquet, així com quatre vestidors i espais dedicats a practicar spin-ning i gimnàstica per a gent gran.

Alfonso Rus s’ha reunit aquesta setmana amb Mayuba

Page 9: L'informador 679

9

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARCA

LA COSTERA

Segons informa l’Ajuntament d’Anna el 27 de novembre es tramitarà el DNI a les dependències de la policia local. Telèfon de cita prèvia: 619107397

DIVAL La Diputació de València des-

tinarà un import de 23.600 eu-ros als consistoris locals de la Costera, a través dels progra-mes esportius municipals de l’àrea d’Esports de la corporació provincial. El projecte es com-pon d’un pressupost global de 300.000 euros que permetrà que tots els pobles valencians comp-

La Diputació subvenciona amb 23.600 euros els programes esportius de la comarca

ten amb subvencions per de-senvolupar diferents activitats esportives.

Miguel Bailach, diputat pro-vincial de Joventut i Esports, ha manifestat que “el president de la Diputació, Alfonso Rus, apos-ta per mantenir l’esforç que fa la corporació provincial en no baixar aquestes subvencions que tanta falta fan als ajuntaments i

entitats esportives i atletes , que són els que se’n beneficien”.

Han estat 16 poblacions les que s’han beneficiat del programa provincial: l’Alcúdia de Crespins, Barxeta, Canals, Cerdà, La Font de la Figuera, Genovés, La Granja de la Costera, Llocnou d’En Fenollet, Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rot-glà i Corberà, Vallada i Vallés.

AJUNTAMENT A la peregrinació de dissabte

organitzada per la parròquia de la Font de la Figuera es van re-partir 300 carabassetes amb llum i dues-centes lluminàries. La Par-ròquia, segons han afirmat, es va quedar sense veles per repartir i es van quedar moltes persones sense llums. Unes 600 persones van participar en aquesta pere-grinació, d’ells molts nens.

Va ser, afirmen, més que una

Cinc-centes llumetes en la peregrinació organitzada en Tots Sants

processó, una trobada de fidels darrere del ciri pasqual en oració des de l’Ermita de Sant Sebastià, antic cementiri, fins al Temple Jubilar.

Abans d’iniciar la Peregrinació es va invocar la intercessió de tots els sants i es va resar oració per tots els fidels difunts. Tal com ha afirma el rector, Lisardo Cas-telló, “la sensació de veure més de 500 llums en romeria va ser realment inoblidable”.

LA FONT DE LA FIGUERA

La Junta Local de l’Associació Lluita contra el Càncer de l’Al-cúdia de Crespins celebra aquest diumenge la II Marxa Solidària.

La Galeria La Tira de Xàtiva acull des d’ahir l’exposició col-lectiva “Pintant con Esteve Adam” de Miguel Soro, Kike Bastida, Syl-via Sánchez, Paco Morant, Pascu-al Giménez i Toni Climent.

A la llibreria la Costera de Xà-tiva es va presentar ahir a la nit el llibre “paranys” de Toni Cuca-rella.

La Junta Local contra el Càncer d’Enguera celebra el seu sopar anual el proper dissabte 15 de no-vembre al Saló Horòscopo de la localitat. Els tiquets ja estan a la venda a través de la Junta. Tam-bé hi ha disponible una fila zero.

El proper dia 14 de novembre tindrà lloc a Navarrés l’assem-blea de “Guanyem Navarrés”. Organitzacions polítiques de Navarrés com Esquerra Unida i Podem s’han sumat al projecte “Guanyem Navarrés” que es pre-sentarà a les eleccions munici-pals de 2015.

La banda de la Societat Musical La Lira Fontiguerense actuarà al

Certamen de Múrcia el pròxim 16 de novembre.

Un total de 226 centres educa-tius de la Comunitat Valenciana públics i concertats participaran el proper 27 de novembre a les eleccions a consells escolars, on s’elegirà als representants del major òrgan col·legiat de govern en els centres docents no univer-sitaris, segons ha informat la Ge-neralitat en un comunicat.

Breus

DIVALL’alcalde de l’Alcúdia de Cres-

pins, Javier Sicluna, ha visitat la Diputació de València per a sol·li-citar la col·laboració de la corpo-ració en la rehabilitació del cam-panar de l’Església Parroquial de Sant Onofre, “que ara mateix té perill d’esfondrament”, ha des-tacat.

Sicluna s’ha entrevistat amb el diputat de Cooperació Muni-cipal, Juan José Medina, a qui li ha exposat els detalls de l’es-tat de l’immoble religiós, “molt antic i restaurat a principis del

Se sol·licita un ajut urgent per al campanar de l’Església de Sant Onofre

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

segle passat excepte en la part del campanar, que té actualment unes esquerdes importants que, per l’efecte de les campanades, poden provocar l’ensorrament de tot l’element”.

“Sol·licitem una ajuda d’urgèn-cia a la Diputació per a iniciar un procés de rehabilitació del campa-nar amb una subjecció d’emergèn-cia que evite la seua caiguda sobre els feligresos”, ha manifestat.

El responsable local ha insis-tit, però, en el seu agraïment “al servei i l’ajuda que la Diputació ofereix a tots els ajuntaments i

alcaldes cada dia, com a casa de tots els consistoris que és”. Javier Sicluna ha acudit a la Diputació acompanyat del rector de l’esglé-sia, Daniel Pla.

El diputat Medina i l’alcalde Sicluna s’han reunit a la corporació provincial per aturar la risc d’ensorrament de l’element arquitectònic

Es va a realitzar un curs del CDT per a aturats a Chella, el 24 i 25 de novembre, de “Tècniques de recerca de feina i orientació laboral”.

Page 10: L'informador 679

10

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARCA

GVA El Diari Oficial de la Comunitat

Valenciana ha publicat la resolu-ció de 28 d’octubre de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·la-boració entre l’Agència Valencia-na del Turisme i l’Ajuntament de Moixent per a l’establiment d’una Oficina d’Informació Turística, que es denominarà «Tourist Info Moixent».

L’Agència Valenciana del Tu-risme i l’Ajuntament de Moixent han subscrit, prèvia tramitació reglamentària, el dia 20 d’agost de 2014, el Conveni de col·labora-ció per a l’establiment d’aquesta

Es comptarà amb una oficina d’informació turística integrada a la xarxa Tourist Info

Oficina d’Informació Turística, que quedarà integrada a la Xar-xa Tourist Info de la Generalitat . Amb aquest conveni l’Ajuntament de Moixent es compromet a sos-tenir econòmica i materialment la referida Oficina «Tourist Info Moixent», havent de fer front a la totalitat de despeses corrents i del personal necessari per a l’ade-quat funcionament de l’oficina, i procurar en tot moment la quali-tat en la prestació dels serveis per part de l’Oficina, amb un horari de funcionament i atenció al pú-blic de caràcter flexible i perfecta-ment adaptat al que amb caràcter general està establert per al con-junt de la Xarxa d’Oficines d’Infor-mació Turística de la Generalitat.

MOIXENT

VALLADA

REDACCIÓ La consellera d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient, Isa-bel Bonig, ha assegurat que el seu departament ha de declarar qua-tre nous paratges naturals mu-nicipals més entre el que queda d’any i principis del proper 2015, que sumaran 800 hectàrees de territori protegit de la Comuni-tat. Concretament, es declararan Monte Coto-Barranc de les Tres Fonts, a Pinós; Clots de la Sal i Muntanya de la Mola, a Novelda; Les Ermites, a Vallada; i Mata-món, a Catadau.

La consellera ha recordat aquests nous paratges se su-men als nou ja declarats al llarg d’aquesta legislatura en què s’ha aprovat un canvi normatiu que es plasmarà en l’aprovació d’un

El paratge de les Ermites serà paratge natural municipal en breu

nou decret de regulació d’aques-ta figura de protecció per a finals d’aquest any.

El nou decret pretén simplifi-car al màxim la tramitació per facilitar als ajuntaments la de-claració de paratges naturals i in-trodueix novetats per a dotar-los d’una nova eina de gestió a través d’una nova ordenança específica.

El paratge de les Ermites rep el seu nom perquè allà es tro-ben l’Ermita del Crist, de mitjans del segle XIX, i l’Ermita de Sant Sebastià, de 1746. Es tracta d’un paratge d’extraordinària bellesa natural, situat al costat de la Saraella i el Penyó. Base a partir de la qual realitzar excursions i recórrer algun dels senders que recorren el terme municipal de Vallada.

LA FONT DE LA FIGUERA

AJUNTAMENTL’ajuntament de la Font de la

Figuera acaba de lliurar el seu segon microcrèdit. 10.000 euros que aniran destinats a la creació d’una empresa subministradora de productes agrícoles, industri-als i pinsos per a animals i que, en paraules del beneficiari, Raúl Sarrió Beneito, “els atractius que em van impulsar a sol•licitar van ser el baix interès i les fa-cilitats, cosa impossible en qual-sevol banc”.

Des que l’ajuntament obrira convocatòria al maig de 2014, un altre veí de la població va apro-fitar esta oportunitat de sol·lici-tar el microcrèdit que oferia el consistori per construir un taller de reparació de vehicles, el qual,

L’ajuntament de la Font de la Figuera aprova el seu segon microcrèdit

s’ha pogut realitzar gràcies a l’ajuda concedida.

Dins del desenvolupament del Pla Estratègic d’Ocupació i Au-tocupació 2011-2015, la Font con-tinua en la línia de facilitar l’em-prenedoria. El consistori podrà repartir fins a 10.000 euros per projecte i, en l’actualitat, disposa d’un romanent de 30.000 euros, els quals, es podran sol·licitar en futures convocatòries.

Els microcrèdits tenen un in-terès mínim de l’1% amb el qual es pretén oferir una solució a la manca de finançament econò-mic de projectes. A més, “amb esta fórmula pretenem facilitar i impulsar també l’autoocupació i la creació de noves empreses amb la intenció clara de reacti-

var l’economia local”, assenyala Muñoz, “perquè un poble sense xicotet comerç o autònoms per-dria la seua identitat”.

“Esta és una de les iniciati-ves plantejades i emmarcades en el Pla Estratègic d’Ocupació i Autocupació 2011-2015, on s’han plantejat altres qüestions, a par-tir d’assemblees obertes a la ciu-tadania en què es convida també a les associacions i empreses locals perquè aporten les seues propostes” remarca Muñoz. “Po-der atorgar este segon micro-crèdit ens anima a continuar treballant en aquesta línia i a seguir buscant fórmules per a la creació d’ocupació, dins de les limitacions que podem tenir els ajuntaments”.

REDACCIÓLa localitat de Moixent celebra

aquest cap de setmana les seves festes de moros i cristians. Ahir a la nit va ser el pregó a càrrec del professor José Manuel Ta-lens a la plaça Major.

Després es va celebrar la ca-

Moixent celebra les seues festes de moros i cristians

MOIXENT

valcada de disfresses acabant amb disco mòbil.

Aquest dissabte al matí serà la cercavila iniciant després les ambaixades.

A la tarda, a les cinc, l’entrada de bandes ja dos quarts de la tar-da la “gran entrada de moros i

cristians”. Una orquestra, ja a la mitjanit, tancarà els actes.

Demà diumenge, a les 12, serà la missa festera.

A la una, l’ambaixada cristia-na. A les cinc de la tarda serà el trasllat i ofrena de la Verge Mi-raculosa.

REDACCIÓCompromís per l’Alcúdia de

Crespins ha sol·licitat al Grup Parlamentari de Compromís al Congrés dels Diputats que pre-sente una esmena demanant que per part de l’estat central s’adju-diquen els diners necessaris per a construir la nova estació de fer-rocarril de l’Alcúdia de Crespins. Adjuntem còpia de l’esmena.

“Ja són massa els anys que la gent rep al nostre poble una atenció inadequada en edificis prefabricats i barracons que no és corresponen amb el preu que es paga pel servei ni amb el mí-nim de qualitat exigible. A més a més, l’estació d’Alcúdia presta servei a viatgers de vàries pobla-cions de la Costera i la Canal de Navarrés a banda dels de l’Alcú-dia de Crespins i Canals, és per tant una estació amb una impor-tància notable . Esperem que la resta de partits polítics del nostre poble facen seua esta deman-da, que respon a una necessitat ciutadana, i per damunt d’inte-

Compromís insta a construir la nova estació de ferrocarril

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

ressos polítics demanen als seus diputats en Madrid que la recol-zen”, afirmen des del col·lectiu.

Des de Compromís recorden que “els tres anys que han passat des de que es va demolir l’anti-ga estació és un temps excessiu i que tant esta com altres obres que té pendent el ferrocarril al nostre poble es demoren sense motiu i pateixen d’una greu falta de concreció. Estes obres suposa-rien una millora de la qualitat del

servei per als nostres ciutadans amb actuacions com: La millora en l’accés de vehicles, augment de la zona de pàrquing, millores en les andanes, etc. Esta inversió permetria reactivar la castigada economia del nostre poble i de pas la de tots els valencians, en ser part de les obres del Corredor Mediterrani del que tant es parla i tan poc es fa i que tothom con-sidera necessari per al futur eco-nòmic dels valencians”.

Page 11: L'informador 679

11

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CANALS

El seminari està organitzat pel Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València amb la col·laboració de Caixa Popular

Tots els dilluns a les 15:30 hores es realitzarà un passeig d’uns 4 quilòmetres i mig i els dimecres a les 20:00 hores es realitzarà un altre torn de 6 quilòmetres

Diumenges de cinema

Dia 9 a les 17.00 h

Dia 23 a les 17.00 h

Diumenge 16 a les 18.00 h

Dissabte 8 a les 19.00 h

Caminando entre dinosauriosEn la Alaska prehistórica conoceremos a Patch, un encantador y concienzudo dinosaurio, y a su

familia... Patch es el pequeño de la camada y nadie espera que vaya a llegar muy lejos

“LA PELL DE GALLINA”L’ HORTA TEATRE.

C.C PAPA CALIXTE III ENTRADA 3 €La pell de galllina es un espectacle per a xiquetes

i xiquetes de 4 a 8 anys que conta les peripècies que viu la seua xicoteta protagonista a l ‘entendre de

manera liberal el llenguatge dels adults. Un espectacle que mescla la tradició del conte real amb

efectes visuals en les noves tecnologies es posen al servici d’un joc escènic estimulant i màgic per als mes menuts

Teatre Infantil

Presentació Ceciliana Major de l’ Associació Musical Canalense

C.C Calixte III

Presentació de Llibre C.C Ca Don José

Organitza la Pebrella

8 de novembre a les 18.30 h

CONFERÈNCIAAudiovisual titulat “documentalisme

i fotografia” a càrrec de

Xavier Ferrer ChustC.C.Ca Don JoséDel 3 de novembre

al 31 de desembreEXPOSICIÓXAVIER FERRER CHUS, titulada “BABALÚ”S’exposarà conjuntament a la Caixa Popular i a La Caixa

Rio 2Blu, Perla y sus tres hijos llevan una vida perfec-

ta. Cuando Perla decide que los niños tienen que aprender a vivir como auténticas aves, insistió en

que la familia se aventurase en viajar al Amazonas

Dijous 13

REDACCIÓLes Regidories de Sanitat i Medi

Ambient de l’Ajuntament de Ca-nals promouen una nova inici-ativa saludable per als veïns del municipi. La ruta saludable, que arrancarà dilluns que ve a les 15:30 hores des de la Lloca i tin-drà com a objectiu principal el desenvolupament d’activitats fí-siques saludables, en aquest cas consisteix en caminades guiades

La ruta saludable arriba a CanalsTé com a objectiu potenciar les activitats físiques saludables

per un monitor especialitzat que acompanyarà als participants per l’interior del municipi.

Tots els dilluns a les 15:30 ho-res es realitzarà un passeig d’uns 4 quilòmetres i mig i els dimecres a les 20:00 hores es realitzarà un altre torn de 6 quilòmetres.

És una iniciativa gratuïta per als participants i no és necessà-ria prèvia inscripció, pot acudir tot aquell que ho desitge.

REDACCIÓDins de les activitats del FES-

TiFOTO 2014, que organitza AFCA Canals, en col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l’Ajunta-ment de Canals, es podran veure les fotografies de la col·lecció ti-tulada “Babalú” del fotògraf Xavi-er Herrero Chust des del 3 de no-vembre fins al 31 de desembre, en les sucursals bancàries de Canals de la Caixa Popular i La Caixa.

A més, aquesta vesprada, a par-tir de les 18.30 hores en el Centre Cultural “Ca Don José” el fotògraf impartirà una conferència sobre “documentalisme i fotografia”. Una xarrada on mostrarà els seus treballs documentals per di-

Xavier Herrero exposa “Babalú”Aquesta vesprada oferirà una conferència al Centre Cultural Ca Don José a partir de les 18.30 hores

ferents països. Cal recordar que aquest fotògraf de Vila-real ha exposat individualment en sales d’exposicions de tota Espanya i té més de cent premis que avalen

la seua trajectòria en nombrosos concursos, tant a nivell autonò-mic com a nacional. Ha publicat en diversos llibres i revistes espe-cialitzades.

REDACCIÓPoden les empreses socials

ajudar als Ajuntaments a com-plir les seues polítiques socials i d’ocupació? Esta pregunta se l’han plantejat investigadors de la Universitat de València, que coincideixen en què les coope-ratives i altres empreses con-templades en la Llei d’Economia Social pareixen les més idònies per a prestar serveis locals, així com per a fomentar l’ocupació en el territori. Suposen una via intermèdia entre el pur mercat i la prestació directa dels serveis públics, però sobretot, amb elles, els diners i l’esforç del municipi reverteixen en el mateix, gene-rant més ocupació i riquesa.

En efecte, els serveis són pres-tats per conciutadans, o inclús pels propis usuaris o proveïdors, cosa que ancora l’ocupació en el mateix àmbit. Allò permet el

Per la Universitat, Jornades de Sensibilització en Economia Social per a la prestació de serveis públics localsSeran el proper 25 de novembre al Centre Cultural Ca Don José i són obertes per al públic en general

compliment de la satisfacció de necessitats col·lectives pels propis interessats mitjançant l’ajuda mútua, amb suport del Municipi, i a més, evita que els impostos dels ciutadans, uti-litzats pels Ajuntaments per a la contractació pública, o per a qualsevol altra política de fo-ment, vaja a parar a grans con-glomerats empresarials que ca-nalitzen els beneficis obtinguts fora del territori.

De tot allò és conscient la prò-pia Unió Europea, que ha indicat la conveniència de fomentar este tipus d’empreses, especialment en l’àmbit local. En el semina-ri, organitzat pel Vicerectorat de Participació i Projecció Territori-al de la Universitat de València amb la col·laboració de Caixa Po-pular, s’analitzaran els beneficis que aporta l’ús d’empreses soci-als perquè els Ajuntaments de-senvolupen les seues polítiques, i també les distintes fórmules que estos poden utilitzar per a la gestió directa o indirecta de ser-veis locals per Empreses Socials, incentivar l’autoocupació o afa-vorir la inserció sociolaboral.

La jornada tindrà lloc el proper 25 de novembre al Centre Cultu-ral Ca Don José i està oberta al públic en general. Es lliurarà certificat d’assistència amb la inscripció.

Page 12: L'informador 679

12

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Que suposa per a la ciutat i per a la Regidoria seguir recolzant aquesta prova?

És un orgull veure com el Club d’Atletisme de Xàtiva, que compta amb 40 anys de trajectòria , segueix apostant per la Pujada. És una prova consolidada, una prova que està dins del circuit de la Diputació i està federada.

Compta amb un urbà de 10 kilòmetres, amb l’emblema del Castell que suposa una aposta per fomentar el turisme de la nostra ciutat.

Una prova que se suma a un calendari esportiu replet d’actes.

Nosaltres com a consell esportiu de l’Ajuntament de Xà-tiva recolzem aquests esdeveniments. Tenim al novembre aquesta Pujada al Castell, en desembre la Sant Silvestre, se-gon any que la hem recuperat, en febrer la Mitja Marató, i es completa el calendari amb la Trail Natura, la marxa nocturna, la carrera de la dona... Estem orgullosos de con-tribuir en fer esport.

Aquest any s’han superat els rècords d’inscrits.Es reuneix tantíssima gent... Esportistes que venen a cór-

rer, a gaudir d’un dia esportiu... A més, tenim xifres que hi

ha un 30% de corredors que són de Xàtiva, i això es impor-tant. També 200 dones, cosa que ens fa veure que el col·lec-tiu de la dona està sumant-se a fer esport. Però al final el que veus és una projecció de la nostra ciutat per tota Espa-nya, perquè venen de tota la Comunitat i de fora.

Enguany el CAX estrena president. Quina és la valoració del seu treball?

Tenim que recolzar i felicitar al CAX, que té un nou presi-dent i gent jove que entra amb impuls. És una plataforma també el dia de la carrera per a que eixos xiquets que s’han apuntat, perquè tenen contacte amb les carreres i coneixen l’atletisme. Tenim l’escola d’atletisme municipal, que es d‘on es nodreix el club i tenim unes instal·lacions de primer nivell a la Ciutat de l’Esport que permeten als aficionats i als atletes seguir creixent i desenvolupar el seu esport en les millors condicions.

Què és el més destacat de la prova?Es segueix amb la línia d’altres edicions. Van a tindre ani-

mació per ajudar a la gent, va a ser un dia de festa. Conti-nua la iniciativa fotogràfica, una forma més de vendre la ciutat amb les noves tecnologies. Al final es segueix la línia amb la que se treballava, molt positiva. Cal fer menció que vetllem sempre per la seguretat i comptarem tant amb el voluntariat, que és molt important, com Protecció Civil. Es-perem que el dia ens acompanye i que veiem a la gent eixir al carrer a animar als corredors.

Un impuls turístic més per a Xàtiva.Efectivament, és el principal atractiu, a més de pujar amb

un major o menor temps. El pujar al Castell i veure l’entorn natural que tenim... A la gent li atrau el repte i l’atractiu de la ruta.

Per últim, recordar a la gent que no puga córrer que pot eixir al carrer a animar.

Efectivament, com ja he dit és un dia on a més de la gent que corre venen molts acompanyants a veure la carrera i animar. Serà un dia festiu, on espere que els xativins esti-guen en el carrer per recolzar l’esforç que fan els corredors.

FINESTRA OBERTA

“És una prova consolidada, una prova que està dins del circuit de la Diputació i està federada”

30% 40% y 50%EN MATERIAL DE MONTAÑAROPA, CALZADO, ARNESES ...

Próxima inauguración DICIEMBRESala Boulder Regidoria d’EsportsTel. 96 204 99 19

Bajada del Carmen 12 46800 XÀTIVA

Demà tindrà lloc la XXIX edició de la Pujada al Castell de Xàtiva, una prova tradicional i emblemàtica dins del calendari runner de la zona. En la roda de premsa de presentació va estar present el nou president del CAX, Vicente Agustí i el vicepresi-dent, Javier Agustí, junt a la regidora Yolanda Sipan.

La carrera absoluta s’iniciarà a les 10 hores des de l’Albereda Jaume I, on també està situada la meta, i les proves de les categories inferiors co-mençaran a les 12 hores. La prova de la categoria absoluta consta de 10 qui-lòmetres i transcorre per circuit urbà amb l’atractiu de pujar al Castell. Les carreres de les categories infantils s’estableixen a partir dels 100 metres i augmenta la distància segons l’edat dels participants. Està prevista la par-ticipació de més de 350 menors.

Sipan va ressaltar que la Pujada al Castell “està totalment consolidada” al tractar-se d’un esdeveniment es-portiu “que serveix també de reclam turístic, es tracta d’un dia de festa, els ciutadans visiten la ciutat i coneixen el seu important”. A més, va felicitar a la nova junta directiva del Club At-letisme Xàtiva per “tenir ganes de tre-ballar per l’esport a la ciutat”.

Com a novetat d’aquest any hi hau-rà animació als carrers, concreta-ment en la pujada a Sant Josep, tram més dur de la prova, per animar tant al públic com als corredors.

Yolanda Sipan, regidora d’Esports i Salut“És un dia festiu per a Xàtiva i un impuls més per al turisme”

El Castell espera més de 1.500 atletesAquest any s’ha superat el record d’inscrits en la cursa popular

L’Informador amb l’esport, XXIX Pujada al Castell de Xàtiva

Page 13: L'informador 679

13

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

FINESTRA OBERTA

Un reportatge de Juan Antonio Cloquell

Regidoria d’Esports

El Castell espera més de 1.500 atletesAquest any s’ha superat el record d’inscrits en la cursa popular

K-0 Eixida: Albereda Jaume I (Biblioteca Municipal)K-1 Acadèmic MaravallK-2 Pare ClaretK-3 ReinaK-4 ArgenteriaK-5 Sant JordiK-6 Mont SantK-6,8 Canvi de sentit: zona d'aparcaments del CastellK-7 Cova dels lleonsK-8 Sant JosepK-9 Plaça COcentainaK-10 Meta: Albereda Jaume I (Biblioteca Municipal)

L’Informador amb l’esport, XXIX Pujada al Castell de Xàtiva Reportatge de

Juan Antonio Cloquell

En què consisteix la 29 edició de la Pujada al Castell?

Es tracta d’una cursa de 10 quilòmetres avalats per la Real Federació Espanyola d’At-letisme. Té uns primer cinc quilòmetres molt planets i després encara una pujada de poc més de dos quilòmetres fins al Castell. Des d’ací ja és una baixada que encara fins a la meta de l’Albereda.

És tan dura com la gent es pensa?Té un tram de pujada molt dur però qui no

pot fer-ho correguent, ho pot fer caminant, no hi ha cap problema. Al final tots arriben. No és una prova popular com en altres ciu-tats, és un poc més exigent però la gent sem-pre la gaudeix.

És la primera vegada que organitzes la prova com a president.

Jo havia estat altres anys ja ajudant i col-laborant a l’antic president. Ara em done compte que hi ha moltes coses i hi ha que dedicar molt de temps perquè tot isca com volem. Són molts mesos de preparació.

Alguna novetat destacable respecte a edi-cions anteriors?

Estem pràcticament igual que sempre, seguint en la mateixa línia. Hem intentat reforçar i millorar l’animació al carrer amb una xaranga per a convidar així a que la gent isca al carrer, i a més que els atletes tinguen

aquest impuls en un tram molt complicat com és el de Sant Josep.

Tenim ja xifres definitives?Sí, vam tancat les inscripcions el passat

dimecres. Exactament, la prova absoluta són 1.567 corredors, dels quals més del 30% són de Xàtiva, uns 350. Hi ha una quantitat molt important de dones, més de 210. D’altra ban-da, en categories menors, comptem amb 450 xiquets. En total, quasi 2.000 corredors tin-drem a Xàtiva. Estem molt contents ja que s’ha superat el rècord amb més de 200 ins-cripcions respecte al 2013. Les coses s’estan fent bé i volem seguir igual.

En què consisteix la prova dels xiquets?Són diverses categories segons l’edat, aug-

mentant la distancia a partir dels 100 metres, sent unes categories no competitives les tres primeres. Al voltant de les 12 començaran les primeres carreres. La inscripció és gratuïta i volem així animar als més joves a entrar en aquest món de l’esport.

Què fa diferent a la Pujada al Castell res-pecte altres proves?

Són curses diferents que cadascuna reque-reix un tipus de preparació. Jo considere la Pujada al Castell com una prova popular on tot el món la pot fer, cadascú amb el seu rit-me. Òbviament tenim un al·licient especial com és anar al Castell i més si eres de Xàtiva,

ja que és una satisfacció personal molt im-portant. És un recorregut molt atractiu, hi ha pobles que et trauen pel polígon i nosaltres correguem per la ciutat, amb unes vistes im-millorables.

L’any que ve és el 30 aniversari, una data especial per a la prova.

Encara no ens hem parat a pensar que fa-rem , però de segur que serà una cursa molt especial i el nostre repte és seguir creixent i se-guir augmentant el nombre de corredors. Per descomptat, parlarem amb els atletes i inten-tarem corregir els errors que puguen sorgir.

Vicente Agustí, president del Club Atletisme Xàtiva“Estem molt contents ja que s’ha superat el rècord amb més de 200 inscripcions respecte al 2013”

Page 14: L'informador 679

14

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CULTURA

SEGUIM AMBMONT SANTMª Nieves Pla Vila

E l rei Jaume II va fundar un convent en Alzira, segons el documents que hi ha el 19 d`Agost de 1273, de monges Magdalenes, germà del que havia en Montpelier, ciutat natal de Jaume I. Una de les riuades del Xúquer el va destruir. Les monges es trasllada-ren a Xàtiva per Reial Privilegi d`En Jaume II datat en Saragossa el 24 de Setembre de 1320. Pel Qual concedia una casa que el Rei tenia en Xàtiva anomenada “Algema”- aljama. Es va concedir així mateix una renta anual de 1000 sous de la abadia de Xàtiva, renta prou considerable per a l`èpo-ca. Fundaren el Monestir amb el títol de “ Santa Magdalena de la Algema”. D`este monestir procedeixen : El re-taule de la Verge de la llet i La Mag-dalena de Reixach, del segle XV i que ara es podem veure en Sant Feliu.

En este convent professaven les filles dels més nobles famílies xati-vines,pertanyent a l`orde del Cister.

La vida de estes monges no devia ser molt edificant, ja que es coneixen varies històries de bregues i lluites entre cavallers per aquestes monges.Les autoritats eclesiàstiques prompte es van alarmar i després del “ Con-cilio de Trento”es va establir fer de clausura tots els convents de mon-ges. Les monges del Mont Sant es van negar a rebre este decret al·legant que mai havien votat ni obligat a la clausura. Felip II zelós executor dels decrets del Concili ho va prendre tan a mal que va impetrar una “bula” del Papa Gregorio XIII, per a que les tretze monges que ocupaven el Mont Sant foren traslladades a altres monestirs. Les traslladaren a València en 1570 al Monestir de Zaidia. El convent va ser repoblat pels Monjos Blancs del Mo-nestirs de la Valldigna. Algunes pin-tures d`esta època, conservades ara en Sant Feliu, com la que represen-ta a la Verge entre Sant Benet- amb hàbit negre- i Sant Bernat de Clara-vall- amb hàbit blanc . Estos monjos deixen Xàtiva en 1836 per la llei de Desamortització de Mendizabal. Amb la privatització Mont Sant formava part de la mateixa propietat del cas-tell i conjuntament va ser venut a En Vicente Casesnoves Contreras en pú-blica subhasta el 27 de Juny de 1870. El tres de Gener de 1919 este el va vendre a En Bernardo Gómez Igual. Senador i propietari de la veterana tenda “ El Si-glo Valenciano”. Després de la guerra civil En Gregorio Molina Ribera va ad-quirir el castell separant-lo del Mont Sant que va seguir en mans de En Bernardo fins que el deixa en herèn-cia a la seua muller Na Amparo Ci-fre. No podem acabar l`article sense anomenar al il·lustre hoste que du-rant la guerra va ocupar fins el 1939 , en que va partir cap al exili, el Mont Sant: El poeta Gil Albert, que va dedi-car a la nostra ciutat poemes com “Leve palmera”” homenaje a Jativa” . En prosa citarem entre altres: “mont Sant i semana Santa en Játiva”, “Arri-eros subiendo al mont Sant”” El tren de játiva a Alcoy”.

REDACCIÓEls Diumenges Fotogràfics és

una activitat que desenvoluparà l’agrupació al llarg de tot l’any 2014. Aquesta activitat està oberta a tot el públic, siguin o no socis de AFSA. Aquest diumenge eixirà a les vuit del matí de la Font del Lleó amb destinació al Monestir de Sant Jeroni.

El Monestir de Sant Jeroni de Cotalba és un dels monestirs més notables i singulars de la Comu-nitat Valenciana. Va ser fundat en 1388 i es troba situat a Alfauir a uns 8 km. de Gandia.

El seu estil és gòtic-renaixen-

AFSA visita el Monestir de Sant Jeroni, a Alfauir

tista i destaca el seu singular claustre gòtic-mudèjar, un dels pocs exemples d’art mudèjar a la Comunitat Valenciana, la seua Torre Major, l’Església Major, al Pati dels Tarongers o els seus Jar-dins Romàntics del s. XIX.

El segon diumenge de cada mes s’organitza una sortida foto-gràfica amb una destinació dife-rent.

Un grup de socis de l’agrupació estarà sempre disponible per a la solució de qualsevol dubte que li puga sorgit a qualsevol dels pre-sents sobre l’ús de la càmera o qualsevol altre tema fotogràfic.

REDACCIÓL’exposició, més que un repàs

per la història de l’escoltisme a Xàtiva, és una visió de la pre-sència de l’escoltisme a la nos-tra societat. Es podrà visitar a la Casa de la Cultura fins a 16 de novembre. Es va inaugurar ahir. S’emmarca dins dels actes pro-gramats per a la celebració del centenari de l’Escoltisme a Xàti-va, i ha estat muntada pels grups Scouts de Xàtiva, amb la col·labo-ració del comitè del Centenari i la Fundació Scout Sant Jordi.

L’escoltisme és un moviment

Cent anys d’escoltisme a XàtivaForma part dels actes organitzats per celebrar el centenari

educatiu per a joves que està present en 165 països i territoris, amb aproximadament 30 mili-ons de membres a tot el món. Xà-tiva compta en aquests moments amb dos grups escoltes el Jambo-ree i el Cohinoor, i amb més de 4.000 joves que han passat pels grups des de 1965.

Tres-cents nens i joves, més les seues famílies i amics, formen a hores d’ara la família escolta de Xàtiva . L’arribada de l’escoltis-me a Xàtiva està datada el 1914, només 6 anys després de la seua fundació.

Es prepara una exposició monogràfica del pintor Mompó Roca

REDACCIÓ Segons ha informat l’Ajunta-

ment de Xàtiva continuen els pre-paratius per muntar un exposició dedicada al pintor xativí Mompó Roca. L’exposició està prevista per al proper mes de gener.

Alfredo Mompó Roca es va criar entre la “Guerra Civil” i la “Post-guerra”. S’inicia en l’art amb el seu pare, escultor. Des de jove es va mostrar interessat pel paisat-ge. Juntament amb un col·lectiu de joves pintors funda el “Grup Sait”, on practicarà el dibuix del natural. Ingressa a l’Escola Supe-rior de Belles Arts de Sant Carles de València. Acaba la carrera obte-

nint el títol de Professor de Dibuix. En 1955 es va traslladar a Ma-

drid, on va fixar la seua resi-dència, és aquí on va realitzar nombrosos estudis dels mestres clàssics.

El 1957, torna a Xàtiva, on es farà càrrec de la plaça de Profes-sor de Dibuix, a l’Escola de Forma-ció Professional, iniciant la seua carrera docent. Obté per oposició lliure la Càtedra d’Institut de Mit-ges a Albacete, on es trasllada, tornant després a Xàtiva i impar-tint classes al José de Ribera.

L’obra de Mompó Roca es troba en nombroses col·leccions ofici-als i privades.

AVANFeligresos i veïns de Xàtiva

participaran aquest diumenge en una missa solemne en honor a Sant Jacint Castanyeda, màr-tir nascut en aquesta localitat valenciana al segle XVIII, la fes-tivitat litúrgica se celebra aquest divendres.

La celebració, en la qual es ve-nerarà la relíquia de Sant Jacint Castanyeda que es conserva des de principis del segle XX en un re-liquiari en la capella que la Seu té dedicada al sant, tindrà lloc a les 12 hores de demà a la Col·legiata.

Així mateix, la imatge del sant serà portada en processó des de la Col·legiata a la seva casa natal on es conserva una reproducció de la gàbia de bambú on va ser martiritzat el sant.

Igualment, ahir es celebrà una eucaristia a la Col·legiata a les 10

Xàtiva commemora aquest diumenge al màrtir Sant Jacint Castanyeda

hores i a la vesprada, l’església de Sant Francesc de la localitat va acollir a les 19 hores una altra missa en honor al sant.

Jacint Castañeda va néixer el 13 gener 1743 a Xàtiva i va ser batejat a la Col·legiata. Després d’ingres-sar a l’ordre dels Dominics i rebre l’ordenació sacerdotal, va exercir la seua tasca pastoral a la Xina, al territori que avui forma part del Vietnam. Va morir decapitat el 7 de novembre de 1773 a Tunkin (actual Vietnam), “quan explica-va tan sols amb 30 anys i després d’haver estat tancat en una gàbia durant tres mesos”, ha indicat Climent.

Les seues restes mortals que es veneraven a les Filipines van des-aparèixer durant un bombardeig en la Segona Guerra Mundial, encara que es conserven algunes relíquies seves extretes per a la

seua beatificació el 1906 pel papa Pius X. L’any 1988 va ser canonit-zat pel papa Joan Pau II.

La casa natalícia del màrtir xativí va ser habilitada com a museu, per donar a conèixer la vida del nostre sant per mitjà de panells de ceràmica, objec-tes, facsímils i documents, entre d’altres materials. Igualment, la casa-museu, “conserva escrits referents a la seua beatificació l’any 1988.

D’altra banda, la localitat tam-bé celebrarà el cap de setmana la festivitat del Santíssim Crist del Carme. Així, aquest dissabte a les 19.30 hores tindrà lloc una missa a la Col·legiata i, posteriorment, la imatge del Crist serà portada en processó fins a l’església de Sant Francesc on se celebrarà una altra missa demà diumenge a les 19.30 hores.

Aquest xativí va ser decapitat a la Xina al segle XVIIIREDACCIÓ

Aquest dissabte 8 de novembre, el Gran Teatre de Xàtiva acollirà del Comiat i el Nomenament de les Falleres Majors de Xàtiva.

Mavi Cardos i Lluch com Ana Alcocer i Esparza s’acomiadaran del càrrec que han ostentant du-rant el 2014, el de Fallera Major de Xàtiva i Fallera Major Infantil de Xàtiva respectivament. Per altra, el seu lloc l’ocuparan Alba Fuster i Fabra, que es convertirà en la Fa-llera Major de Xàtiva i Gisela Car-pintero i Alventosa, que serà la Fa-llera Major Infantil, ambdues per al 2015. L’acte està programat per a les 20 hores, i a les 18 comença-rà la desfilada per a recollir a les Falleres Majors entrants i les que deixen el càrrec. Després de l’acte hi haurà un sopar als Salons Rei-na. Els beneficis de les entrades (1€ per cadascuna) està destinat al Banc d’Aliments de la ciutat.

Comiat de les Falleres Majors de Xàtiva

Page 15: L'informador 679

15

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CULTURA

Pastor Miguel Fernández

Iglesia Evangélica Bautista de Xátiva

GERONTOLESCENCIA

Viernes noche cena baile. Menú especial 12€bebida incluida

REDACCIÓ El Teatre Sanpol de Madrid ha

acollit la nit de dilluns 3 novem-bre 2014 la gala de lliurament dels Premis del Teatre Musical, a la qual han assistit professio-nals del món del teatre musical. Catorze musicals estrenats a Es-panya el 2013 competien en les setze categories establertes per l’organització. Paco López de Llo-garets Infantils i Álex Neus, Sim-ba a “El Rei Lleó”, van presentar el premi al Millor Musical Infantil, guanyat per “Aladdin un musical genial”. El director i productor de

“Aladdin” premiat com a Millor Musical Infantil

Lloc Nou d’en Fenollet, José To-màs Chàfer, va recollir el guardó agraint a l’equip creatiu, als ac-tors “que es deixen la pell cada dia”, i al públic “que paga els seus entrades estant l’IVA al 21 “. Chà-fer ha assenyalat a més que “el teatre infantil hem de mimar-lo especialment perquè el xiquet és l’espectador del futur”.

El premi a la Millor Actriu Re-velació, que ha estat per Erika Bleda també per “Aladdin un mu-sical genial” La gala va concloure amb la tradicional foto de famí-lia dels premiats.

Alexandre Kalache, exdirector del programa de envejecimiento de la OMS, define la gerontolescencia como “la transición desde la época adulta hasta la senectud, el primer capítulo del envejecimiento. Un con-cepto para expresar el fenómeno que crece a lo largo del planeta: la exis-tencia de personas entre los 65 y los 80 que se mantienen activos y con un estado de salud mejor que el de cualquiera de las generaciones equi-valentes anteriores”.

¿Cuándo dejamos de ser mayo-res y nos convertimos en viejos? ¿Cuándo dejamos de ver la vida a todo color para verla en blanco y negro? ¿Cómo aprovechar el mo-mento absorbiendo los instantes sublimes de la vida para convertir-los en eternidad?

Envejecer y disfrutar con alegría de los días que Dios te da bajo el Sol es una olvidada filosofía milenaria. Miramos con prevención las etapas y cambios de nuestro cuerpo angus-tiados por la futura pérdida de au-tonomía, descuidando esta nueva etapa de adolescencia y libertad.

Me encanta cuando algún adulto me comparte con sorpresa que se ha enamorado, que se siente feliz. Me gusta cuando brilla la ilusión en unos ojos veteranos, con esa mi-rada desgastada de presbicia que todo lo ha escrutado y que a pesar de ello sigue brillando. Pero sobre todo disfruto al sentir el tacto de la piel transparente de la mano de una anciana entre las mías, mien-tras me transporta junto a ella a un pasado de ilusión, de amor y ju-ventud. Éso es ser mayor, pero no implica en absoluto ser viejo.

Ser gerontolescente para mí sería vivir la vida con intensidad, utili-zar la sabiduría y la experiencia de forma provechosa, sirviendo a los demás, sintiéndome útil, válido y valioso. Disfrutaría de cada día au-nque hubiera dolores, recordando que duele porque estamos vivos. Quisiera dormir poco, reír todo lo posible y sobre todo amar. Amar a los míos, amar a mis amigos y a mis enemigos, porque eso de apren-der a amar me está costando toda una vida.

También me encantaría poder pasear por ciudades antiguas, visi-tar lo que no visité, ver la puesta del Sol en mil playas y el amanecer en mil caminos. Reflexionar y meditar en lo divino y lo humano y sobre todo, escuchar más a Jesús antes del viaje a la eternidad. ¿Te apun-tas? Deja de ser padre de tus nietos y disfruta de tu gerontolescencia.

REDACCIÓLa passada setmana el con-

vent de Sant Domènec va acollir la conferència – concert a càrrec del reconegut xativí José García del Busto. Va ser una vetllada plena de sorpreses que va girar en torn de la figura de Mendels-sohn, pioner del Romanticisme, i que va estar amenitzada pel Quartet Nebra. Però el vertader protagonista de la nit va ser el propi García de Busto, ja que com a sorpresa, l’Ajuntament de Xàti-va, encapçalat per l’àrea de Cul-tura que representa Mª José Pla, li va preparar un homenatge per posar en valor la seua reconegu-da trajectòria a nivell nacional. Hem parlat amb ell per conèixer les seues impressions.

Com valora aquest reconeixe-ment brindant pel seu municipi?

Va ser emocionant i commo-vedor. Jo assistia a questa con-ferència-concert molt content ja que era en la meua terra, en el meu poble, amb un públic sempre càlid i rodejat de famí-lia i amics. Em vaig trobar amb aquesta sorpresa amb la que no comptava. Estic molt agraït a l’Ajuntament de Xàtiva, va ser un acte a la meua mesura i en un entorn inigualable com és Sant Domènec.

A més, va estar present el seu fill Guillermo.

Van haver diverses interven-cions orals emotives, i va ser molt inesperat veure al meu fill a Xàtiva i parlant de mi. Va ser un instant molt emocionant per el contingut i la forma, que pense va ser de gran altura.

José Luis García del Busto, acadèmic de Número a Madrid

“Va ser un acte a la meua mesura i en un entorn inigualable com és Sant Domènec”

Una mostra més de l’estima que rep malgrat estar a Madrid.

Jo vaig eixir de Xàtiva als 17 anys però realment mai me n’he anat, ja que tinc una casa ací i vinc sempre que puc. Quan estu-diava, venia ací a passar les va-cances. La meua filla, que va nài-xer a Madrid, ve sempre que pot i es considera una xativina més per l’ambient que es respira a la ciutat.

Com valora l’acte sobre Men-delssohn que va tenir lloc a Xàtiva?

Mª José Pla em va comentar la possibilitat de que haguera un grup musical, una dificultat ja que volíem que fora molt bo i molt barat. Per raons obvies, ja que la meua filla és integrant del

quartet, conec molt bé al grup Nebra. Són joves de molta quali-tat... unes músics magnífiques. Estic molt content i feliç ja que els assistents es van quedar en-tusiasmats.

Quan el tornarem a veure a la ciutat?

Molt prompte, com a tard a Na-dal però no descarte estar abans.

Quin projecte porta ara en marxa?

Aquests dies estic a Bilbao oferint unes conferències. Per sort tinc moltes intervencions i mai deixe d’escriure. Intente col·laborar en capçaleres musi-cals per a molts actes, per a pro-grames de concerts... Estic molt agraït perquè es compte amb mi.

“Va ser emocionant i commovedor. Jo assistia a questa conferència-concert molt content ja que era en la meua terra, en el meu poble, amb un públic sempre càlid i rodejat de família i amics. Em vaig trobar amb aquesta sorpresa amb la que no comptava. Estic molt agraït a l’Ajuntament de Xàtiva”

Page 16: L'informador 679

16

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ENSENYAMENT

La visita de la bruixeta de Halloween, que en escoltar les paraules “trick or treat” va repartir llepolies a tot l’alumnat del centre..

Durant aquestes jornades van tenir lloc una sèrie de manualitats variades, cançons, contes, endevinalles, audiovisuals

Gabriel Bacete Alonso - Agente de la Propiedad [email protected]

DISPONEMOS DE VARIAS PLAZAS DE GARAJE EN LA CALLE REINA, 33.

PLAZAS AMPLIAS PARA COCHE GRANDE, CON FACIL MANIOBRA DE APARCAMIENTO.

EN VENTA DESDE

15.000 €

EN ALQUILER DESDE

45 €/MES

REDACCIÓUn any més i com ja va sent tradició al

CEIP Martínez Bellver de Xàtiva va tindre lloc la celebració de la festa de Halloween. Tant menuts com els més grans gaudiren durant tota la setmana passada de diverses activitats relacionades amb aquesta festa.

Així, durant aquestes jornades van tenir lloc una sèrie de manualitats variades, cançons, contes, endevinalles, audiovisu-als i com a culminació de l’activitat, la visita de la bruixeta de Halloween, que en escoltar les paraules “trick or treat” va re-partir llepolies a tot l’alumnat del centre.

Carabasses i bruixes al Martínez Bellver

REDACCIÓEl CEIP Vicente Rius de Canals ha donat

per finalitzada la seua setmana dedicada a Halloween. Durant tota la setmana pas-sada, la mestra d’anglès, juntament amb els seus companys , van decorar el centre.

Es va donar la benvinguda a Halloween amb dos cartells en l’entrada del col·legi, es van personalitzar les portes amb cares de monstres, fantasmes i carabasses. En la primera planta, a causa que estan els alumnes d’Infantil i Primer cicle es va rea-litzar una decoració més divertida i relaci-onada amb el treak or treat (truc o tracte) amb carabasses, caramels i xicotetes rates penades. En la segona planta , es va fer més fosca i tenebrosa amb màscares ,es-quelets, etc.

Aquesta setmana va concloure amb una festa de disfresses on els alumnes de sisè

El CEIP Vicente Rius de Canals, amb Halloween

i la mestra d’anglès van preparar jocs tots ells relacionats amb la temàtica d’aquesta festa. Tots van preguntar el “treak or treat” i van rebre caramels, que en definitiva, és del que es tracta. Cal ressaltar que enguany la mestra d’anglès agraeix la col·laboració de tots els companys, especialment, la de Mª Dolores per la seua gran iniciativa i im-plicació, a l’equip directiu per permetre re-alitzar aquesta activitat durant tot un dia i acabar amb un ball de disfresses.

Recordar que Halloween és una festa d’origen cèltic exportada pels irlandesos a Amèrica i que en el centre se celebra perquè és una tradició anglosaxona i per tant, està dins dels continguts de l’àrea d’anglès. Sempre es posa l’accent que no és una festa valenciana i que si els xiquets la celebren fora del centre, sempre vagen acompanyats dels seus pares.

REDACCIÓLa conselleria d’Educació, Cultura i Es-

port celebrarà les Proves d’Accés a la Uni-versitat (PAU) ordinàries del curs 2014/15 els dies 9,10 i 11 de juny i la convocatòria extraordinària es realitzarà els dies 7,8 i 9 de juliol. Així ha sigut acordat per la Comissió Gestora de les Proves d’Accés i Preinscripció Universitària, de la qual formen part tant la conselleria d’Educa-ció com les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que l’estructura de la pro-va es mantindrà com fins al moment, di-vidida en dues fases. Una primera és de caràcter general i obligatòria per a tots i una segona part, denominada específica, que té caràcter voluntari. La primera fase consta de cinc exercicis sobre les matèri-es comunes del segon curs de Batxillerat

Educació farà les PAU els dies 9, 10 i 11 de juny

(Llengua castellana i literatura, Valencià, Història d’Espanya o Història de la Filo-sofia i llengua estrangera) i una de les assignatures de modalitat, triada prèvia-ment per l’alumne.

Quant a la segona part, es realitza sobre les matèries de modalitat de 2º de Batxi-llerat, diferents de les de la fase general que trie l’alumne en el moment de matri-cular-se en les proves d’accés, encara que no les haja cursat. Aquesta fase permet a l’estudiant incrementar la seua puntua-ció fins a en quatre punts, per la qual cosa la qualificació màxima per a accedir als diferents graus és de 14 punts, en comptes de 10. Per a poder puntuar en la fase es-pecífica, l’alumne/a deu obtenir almenys un 5 en la matèria.

La validesa dels resultats de la Fase Ge-neral és indefinida.

Page 17: L'informador 679

17

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

SALUT

REDACCIÓEl passat 3 de novembre la Fundació Car-

ralero va iniciar amb gran èxit el Progra-ma d’Atenció Bucal per a col·lectius en risc d’exclusió social.Aquesta activitat solidària està orientada a realitzar tractaments de sanejament per a pacients remesos dels diferents centres socials, que treballen a fa-vor dels més necessitats. En aquesta opor-tunitat les persones ateses han sigut els beneficiaris de Serveis Socials de l’Ajunta-ment de Xàtiva, en la pròxima jornada, que

Gran acollida de les Jornades Solidàries d’Atenció BucalLa Fundació Carralero va iniciar aquesta setmana aquest programa per a col·lectius en risc d’exclusió social

es realitzarà el 17 d’aquest mes, els pacients seran remesos de Càrites.

És important ressaltar que les persones que estiguen interessades a accedir al Pro-grama d’Atenció Dental han de dirigir-se als centres on reben les ajudes socials i ací se’ls lliurarà una targeta de cita. Si vols par-ticipar aportar material dental o participar com a voluntari, els pots contactar a través del número 634594070, o bé acostar-se a la seu situada en la C/ Pintor Perales 4, de Xà-tiva, en horari de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.

REDACCIÓEl metge de família Manuel Medina Pa-

dilla, que va realitzar la seua formació de postgrau “MIR” en el departament de salut Xàtiva-Ontinyent i que actualment tre-balla en el punt d’atenció continuada del centre de salut de Benigànim, en la Vall d’Albaida, ha obtingut una beca “Leonar-do da Vinci”. Aquest tipus de beques estan gestionades per l’Escola Valenciana d’Estu-dis de la Salut (EVES) de la Conselleria de Sanitat i que va convocar catorze beques de mobilitat per a la formació en pràcti-ques professionals per al projecte Sanita-ris a Europa (SANEUR) del programa de la

Beca Leonardo per a un metge del departament Xàtiva – OntinyentÉs l’únic professional sanitari d’aquesta àrea de salut a obtenir aquest mèrit internacional

Unió Europea Leonardo da Vinci. Aquest programa proposa la mobilitat

transnacional i brinda l’oportunitat de treballar en centres sanitaris on comple-mentar i enriquir la formació personal i professional. En aquesta ocasió es dirigei-xen a Salern – Campània a Itàlia, durant 16 setmanes d’estada.

En les seues pròpies paraules, “la beca Leonardo da Vinci ofereix l’oportunitat a metges especialistes joves de viure una experiència enriquidora, en permetre que aquests siguen partícips del funcionament del sistema sanitari en un altre entorn europeu, d’una forma integral i específi-cament pel que concerneix l’Atenció Pri-mària. La ciència mèdica es desenvolupa de forma natural a partir de l’intercanvi d’idees i experiències; és per açò que he optat a aquesta beca, doncs representa un repte molt estimulant, ja que la seua realització implica un creixement no so-lament a nivell professional sinó també humà, el qual podré aplicar en el futur amb els pacients de la meua àrea de salut. La feliç coincidència de gaudir d’aquesta experiència en una ciutat de tanta relle-vància per a la història de la Medicina, com és Salern (Itàlia) ha sigut a més un al·licient més per a participar”.

Page 18: L'informador 679

18

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CALAIX

AUGMENTEM A

8.000EXEMPLARS

60.000IMPACTES

Som a La Vall d’Albaida15 de Novembre

LA COSTERA

3 comarques61 municipis 130 punts de repartiment181.000 habitants

Page 19: L'informador 679

19

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

TENDÈNCIES

Noves tendències: automobilisme

Dentro de nuestro espacio dedicado a las tendencias, esta semana hemos visitado el centro de formación y Autoescuela NUR-BE. Se trata de un espacio especializado en formación basándose en un primer mo-mento en el apoyo a la formación reglada, que ha ido ampliando su oferta formativa a otros sectores. En este sentido hemos de destacar su apuesta por la formación vial, tanto en autoescuela como con el CAP, al contar con la Homologación Oficial de Centro CAP, lo que permite realizar el curso de Certificado de Aptitud Profesional tanto de formación inicial como continua, des-tacando la posibilidad de realizar este tipo de cursos todas las semanas con horarios adaptados a sus clientes.

Con la idea de ampliar su oferta en el sector vial, Nurbe Autoescuela ofrece a sus

NURBE, tu nueva autoecuescuela en Xátiva

clientes la posibilidad de obtener sus per-misos de conducir. Con ello, se ofrece esta posibilidad tanto a nuestros jóvenes clien-tes como a los profesionales del transpor-te, contando para ello con profesionales con amplia experiencia en el sector. Por supuesto, sin dejar de lado otras activi-dades formativas que ofrecen, como por ejemplo, cursos formativos para empresas de diferentes sectores o nuestro gabinete psicopedagógico”.

Y es que en Nurbe tienes a tu servicio un amplio abanico de posibilidades formati-vas, desde el apoyo de la educación reglada a escolares, hasta sacarte el carnet de con-ducir. “De hecho, muchos alumnos a los que hemos ayudado con sus estudios de secundaria, se han sacado con nosotros el carnet posteriormente”, nos afirma Nuria

Sánchez, gerente.Del mismo modo, NURBE cuenta con la

autorización de la DGT para impartir cur-sos de formación de conductores que tras-porten mercancías peligrosas (ADR). Por otro lado, dentro de los últimos cursos que están ofertando, destaca la preparación para la obtención del “Certificado de Com-petencia Profesional para el Transporte” que convoca la Generalitat Valenciana.

Asimismo Nurbe se ha convertido también en centro SERVEF, adaptando sus instala-ciones para ofrecer el mejor servicio a sus alumnos.

Atención directa, adaptable y completa-mente personalizada, así como su amplia oferta y unos precios y unas ofertas adap-tadas al momento actual, hacen de NURBE el único centro para encontrar lo que tú estás buscando.

C/ Abu Masaifa, 18 bajo, XàtivaTel. 96 227 37 98 · 656 28 38 18

nurbe[email protected]

De lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Sábados de 7 a 14:30 horas.

En primer lloc conta’m que es Setauto per a la gent que no vos coneix.

Setauto es un concessionari oficial que te dos marques, Mitsubishi i SsangYong. Som els primers que portarem SsangYon ací a Xàtiva fa 8 anys. A banda de tindre la venta de vehicle nou, tenim d’ ocasió tam-bé i després el 100% de qualsevol operació que vulgues realitzar a qualsevol vehicle de qualsevol marca, al disposar d’un taller multimarca, a banda de ser servici oficial.

Quina és la vostra experiència?Estem des de febrer de 2007 ací en Xà-

tiva si. L’experiència no és sols d’aquests anys ja que al 1988 treballava a la Ford del Carrer la Reina. Sempre m’he dedicat a aquest món i tinc una llarga experiència en el sector.

Paco Vidal, gerent de Setauto Xàtiva

“Oferim una preu-qualitat immillorable”

Quin canvi has notat estos anys?En els últims anys s’ ha notat que ha

hagut molts canvis, evidentment el cotxe de nou es va parar molt degut a la crisis, imposant-se el cotxe barat en quant a les ventes. Si parlem del taller, abans no es feia cap pressupost i fora quin fora el cost de la reparació es reparava. Ara evident-ment va tot sobre pressupost i tot molt ben lligat... es fan descomptes, per a que es pu-gen reparar i puga la gent seguir mante-nint els cotxes .

Tant en taller i com a concessionari , per què recomanes vindre a Setauto?

Per la disponibilitat d’horari sobretot, perquè tinguem des de les 8 del mati fins les 20 de la nit obert el taller, per l’atenció personalitza per a cada client ja que tots

no són iguals. A més, disposem de vehicle de substitució gratuït, i desprès els nostres clients saben que deixant ací el cotxe se li pot fer tot el que vulga... des de llavar el cotxe, canviar l’oli, reparar un colp, can-viar rodes, reparar un entapissat, un vo-lant...

Ara que estem en una època compli-ca per a comprar-se un cotxe, per què animaries als lectors a donar aquest pas amb Setauto Xàtiva?

Pel preu-qualitat... A les dos marques que portem, Mitsubishi i SsangYong, pocs els poden igualar. Estan portant models nous, molt moderns... el Mitsubishi acaba de traure el Space Star i en molt poquet de temps se n’han venut molts ja que és un cotxe xicotet, utilitari, per a dins de pobla-

ció i fer algun viatge. I desprès SsangYong té el Corando que és el buc insígnia de la marca, es ven sols.

Com es planteja el futur?Per a principi de 2015 any ens ve un SUB

nou de 4 metres, va a entrar molt fort en el mercat ja que arribarà amb molts bons preus i un gran equipament. Un exemple de que oferim una preu-qualitat immillorable.

POLÍGON INDUSTRIAL, C. Braçal del Roncador 4, XÀTIVA

Tel/Fax. 96 228 18 63Mòbil. 670 292 480

[email protected] dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Dissabtes de 9 a 13 hores

Som a La Vall d’Albaida

Page 20: L'informador 679

20

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS

FUTBOL

Jornada 11ªCD Atlético Baleares 1 - 2 CD AlcoyanoCE L’Hospitalet 1 - 1 UE OlotUE Sant Andreu 0 - 1 CF Reus DeportiuElche Ilicitano 2 - 1 RCD Espanyol BHuracán Valencia CF 1 - 1 RCD Mallorca BVillarreal CF B 4 - 1 CD EldenseCD Olímpic 1 - 0 Real Zaragoza BCF Badalona 1 - 1 Lleida Esportiu TCFGimnàstic de Tarragona 0 - 0 UD CornellàHércules CF 1 - 2 Valencia-Mestalla

Propera jornadaReal Zaragoza B - Elche Ilicitano Dissabte 16.00Valencia-Mestalla - Villarreal CF B Dissabte 18.00RCD Espanyol B - Gimnàstic de Tarragona Dissabte 18.00Lleida Esportiu TCF - CD Atlético Baleares Diumenge 12.00CF Reus Deportiu - CE L´Hospitalet Diumenge 12.00UD Cornellà - UE Sant Andreu Diumenge 12.00RCD Mallorca B - CD Olímpic Diumenge 12.00UE Olot - CF Badalona Diumenge 16.30CD Alcoyano - Hércules CF Diumenge 17.00CD Eldense - Huracán Valencia CF Diumenge 17.00

P J G E P GF GC1 Lleida Esportiu 21 11 6 3 2 13 62 Gimnàstic 21 11 6 3 2 9 43 Hércules CF 19 11 5 4 2 13 74 CF Badalona 19 11 5 4 2 10 75 RCD Espanyol B 18 11 5 3 3 20 126 RCD Mallorca B 18 11 5 3 3 18 19 7 CR Reus Deportiu 17 11 5 2 4 14 118 UD Cornellà 16 11 4 4 3 11 109 Huracán València 16 11 3 7 1 9 810 Elche Ilicitano 14 11 4 2 5 12 1211 CD Alcoyano 14 11 4 2 5 10 14 12 València Mestalla 13 11 3 4 4 12 1113 CE l’Hospitalet 13 11 3 4 4 11 1114 Villarreal CF B 13 11 3 4 4 13 1415 UE Sant Andreu 13 11 4 1 6 8 1016 UE Olot 13 11 3 4 4 8 1017 CD Olímpic 12 11 3 3 5 7 918 CD Eldense 11 11 3 2 6 13 1819 Real Zaragoza B 10 11 3 1 7 13 23 20 CD At.Baleares 7 11 1 4 6 10 18

Classificació Segona divisió grup III

RedacióEn un camp de primera però

amb molts problemes. L’Olím-pic ha posat en el partit davant el Mallorca B el punt final a la seua irregular trajectòria com a visitant. Espera sumar per fi la seua segona victòria consecutiva i acostar-se a aquest “equilibri” de resultats pel qual sospira l’en-trenador Alejandro Sandroni.

L’entrenador considera “tot un luxe” jugar aquest partit en un camp “de primera” com és Sant Moix. Suposa una motiva-ció per a tots. Però, no obstant això, la setmana no ha estat fà-cil per a l’equip de Xàtiva que de nou veu minvat el seu potencial, en aquest cas ofensiu, per les baixes.

La setmana ha suposat la plena recuperació de Fabiani. També Pifarré, que es va perdre l’últim partit per sanció, ha en-trenat amb normalitat. Víctor Ruiz, amb l’alta mèdica i amb la fitxa ja en poder del club, està en condicions de jugar si així ho demana l’entrenador. Els tres, d’entrar en l’onze, serien una novetat respecte a l’equip que va guanyar el Saragossa B. A més Pablo Revert i Rifaterra cada ve-gada entrenen millor i s’acosta la seva reaparició. L’únic juga-dor que no ha entrenat ha estat Kike Alcázar, amb una contrac-tura muscular als isquiotibials.

Però, aquesta bona marxa es va trencar dijous en un partit d’entrenament amb l’Almansa, equip dels ex blancs Ramón i

L’Olímpic buscarà a Mallorca l’equilibri desitjatL’equip de Sandroni perd a l’entrenament de dijous al davanter Àlex Cortell

Blai. El resultat va ser de 2-1 per als d’Almansa. El gol de l’Olím-pic el va marcar Álex Cortell, el màxim golejador de l’equip i en aquesta jugada es va lesi-onar. Al principi semblava un trencament en els isquio però, aquest divendres, el pronòstic no era tan pessimista. S’estava pendent del resultat d’una eco-grafia, però, encara que fos un diagnòstic favorable seria molt prematur el fet de jugar. San-droni podria tenir 17 jugadors disponibles. El partit davant el

Mallorca B podria ser l’oportu-nitat per guanyar protagonisme altres davanters com Fabiani, Dani Gómez o Borja Mir.

L’equip s’entrena aquest dissab-te al matí i eixirà a les quatre de la vesprada cap a Mallorca on jugarà diumenge a les dotze del matí.

El Mallorca B, sisè en el grup, a tres punts del líder, no és, és clar, equip fàcil, però es té l’aval del joc desenvolupat davant equips com Lleida, València Mestalla o Espanyol B. L’Olímpic espera per fi aquesta setmana

“sumar dues victòries consecu-tives “, el que, segons el parer de l’entrenador, Alejandro San-droni,” ha de donar a l’equip l’equilibri que necessita”. L’equip acumula quatre jornades sense perdre com a local, amb dues victòries “però necessitem fer bons aquests punts sumant també fora de casa”.

L’entrenador local, Alejandro Sandroni, va considerar el re-sultat just (1-0) contra el Sara-gossa B. Va destacar que es van generar “ocasions per no patir

tant al final. Fins al gol hem fet un gran partit. Després del gol, el anar per davant, ens ha fet cedir-li la pilota. Massa obert el partit en els últims minuts. Ens ha faltat matar el partit amb les ocasions que hem tingut “, va assegurar.

La Murta va tenir menys es-pectadors que en altres partits, potser per la coincidència del partit del València CF. Es va guardar un minut de silenci per la mort de Rosa Mateu, germana del directiu local Ricardo Mateu.

Page 21: L'informador 679

21

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS

CICLISME

REDACCIÓEn el ciclisme masculí el ciclis-

ta xativí Josué Huidobro, mem-bre de l’equip Velo Club Pedalier Xàtiva aquesta temporada, ha fit-xat per al 2015 pel Gsport Valèn-cia Terra i Mar, un dels millors equips del pilot nacional.

Huidobro va participar aquest any en el Gandia-València Terra i Mar de la unió del Pedalier amb l’equip de la Safor, tancant una gran temporada junior. La tem-porada que ve estarà en catego-ria sub-23. Huidobro va destacar en la Volta Ciclista a Talavera, va participar amb la selecció valenciana en els Campionats d’Espanya Júnior a Múrcia, així com en el Trofeu Federacions de Valladolid i Guipúscoa i va parti-cipar a la Copa d’Espanya, en la qual l’equip va ser 7è.

El xativí Josué Huidobro fitxa pel Gsport València Terra i MarHa estat tota la temporada entre els deu millors en les proves que ha disputat.

HANDBOL

CHXL’equip juvenil del Club Hand-

bol Xàtiva va recollir el passat cap de setmana dues victòries en sengles enfrontaments que per motius de calendari el van enfrontar dissabte al Torrent a casa, per 37-12, i el diumenge a l’Ontinyent a domicili, per 17-30. Els xativins segueixen disposats a repetir la gesta del juvenil de la temporada passada i tornar a disputar la fase d’ascens que l’any anterior es va escapar en l’eliminatòria a doble partit da-vant el Llevant-Marni. L’equip de Toni Benavente i Adrián Sanz segueix mostrant-se intractable i compta els seus cinc partits per victòria. En els d’aquest cap de setmana, els xativins van tornar a fer ús del seu major experiència en la competició i en base a una plantilla àmplia, bon rendiment defensiu i multitud de recursos en atac, l’equip va deixar pràcti-cament tancats tots dos partits al descans amb parcials de 15-6 i 4-16. Els de Xàtiva porten ni més ni menys de 171 gols a favor per només 60 en contra ia falta de 4 jornades per a la finalització d’aquesta primera fase regular lidera el seu grup amb 10 punts,

El juvenil pot aconseguir hui la classificació per a la fase d’ascens

2 més que el seu immediat per-seguidor, el Alcàsser- Picassent, a qui reben aquest matí al pavelló Francisco Ballester i que en cas de victòria pot deixar pràctica-ment encarrilada la classificació per a la disputa de l’esmentada fase d’ascens, en la qual en l’hi-potètic cas d’arribar s’enfronta-rien als dos primers classificats dels altres grups amb els punts aconseguits davant el rival del seu mateix grup que també es classifique.

De la resta d’equips únicament el sènior va disputar jornada de Lliga, ja que els equips base van descansar per la festivitat de l’1 de novembre. El primer equip del club no va poder aconseguir la victòria en el seu enfrontament davant els sempre complicats Maristes d’Algemesí “C”, i van acabar perdent per 21-26. Els ju-gadors d’Enric Martínez i Toni Benavente van tornar a oferir una bona imatge malgrat la derrota, però alguns desajustos defensius i també errors en la fi-nalització de les jugades i l’encert del porter rival en moments clau del partit, van fer que finalment els dos punts en joc marxessen a la Ribera. L’equip intentarà re-

muntar el vol en el compromís del proper dissabte a la tarda al pavelló Francisco Ballester da-vant el Pilar “B”.

Aquest cap de setmana entra en escena l’equip aleví del club, que dirigit per Quique Martínez, s’iniciarà la competició de lliga

el dissabte al matí a casa davant l’Ontinyent. Infantils i cadets, per la seua banda, es desplaçaran a Gandia i Alzira per enfrontar-se als conjunts locals i intentar aconseguir dues victòries que els mantinguen en el més alt dels seus respectius grups.

Page 22: L'informador 679

22

Dissabte, 8 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS

BÀDMINTON

CBXEl passat dissabte 1 de novem-

bre, al Pavelló de Voleibol de Xàti-va, es va disputar el partit de Lliga Nacional Divisió d’Honor entre el Club Xàtiva València, Terra i Mar i el Club Tecnum, amb un resultat de 0 - 7. Es van jugar partits a tres sets, amb resultats molt barallats com el d’Anna Feliu/Jaume Pérez 19-21, 24-22 i 11-21, el de Raúl Mar-tínez 19-21, 21-19 i 10-21, i el de Da-vid Siles 22 -20, 13-21 i 9-21, sense

Esperant una millor segona volta

poder aconseguir el triomf final. Amb aquesta encontre el club ha finalitzat la primera volta de la lliga sense aconseguir una victò-ria esperant que la segona volta siga millor una vegada “aclima-tats” els joves a la categoria. Al Pavelló Municipal d’Aspe, hui, es disputarà el TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 i Sub-19, classifica-tori per als rànquings de totes les categories amb destacada partici-pación del club xativí.

FBCAgenda completa aquest cap de

setmana per al Fem Bàsquet Ca-nals. Hui al matí obrirà la jornada l’equip aleví 2003 (Madremia-FBC), que visitarà al NB Xàtiva a la Ciu-tat de l’Esport de la capital de la Costera. Serà a les 10:00h.

De vesprada, l’equip cadet (Ro-dared-FBC) rebrà a l’Enguera Bàsket al pavelló Ricardo Tormo de Canals a les 18:00h. Ja demà de

Partits de rivalitat comarcal per al Fem Bàsquet Canals

BÀSQUET

CV XÀTIVATretze partits disputats per

equips de Xàtiva, amb balanç de nou victòries i quatre derro-tes. Ja es prepara la multitudi-nària presentació del voleibol de Xàtiva avui a les 18 hores i a continuació el partit de lliga na-cional entre el Xàtiva Voleibol i el CV Hervas de Conca. El club té programats un total de disset partits oficials entre dissabte i diumenge propers.

El Xàtiva Voleibol de lliga na-cional masculina va guanyar a la difícil pista del líder, el Car-tagena Tresors Naturals, per un ajustat 2-3 (25-21, 23-25, 23-25, 25-23, 11-15). Els de José Sanc-his sumen dos punts dels tres en joc i queden a un sol punt del cap de la classificació, que aquesta comandada per Carta-gena TN i CV Manacor. Els locals van brodar el joc en el primer set i van aconseguir vèncer (25-21). Els xativins li van donar la volta al partit guanyant el segon i el tercer set per idèntic mar-cador (23-25), havent de arriscar en servei i en atac per trencar la sòlida defensa local. Just el que va fer el Cartagena en el quart set, el que suposava l’empat del

Es presenten hui tots els equips xativins

VOLEIBOL

partit (25-23). El cinquè joc va romandre igualat tot i que amb cert avantatge per als de Xàtiva, que a partir del 8-8 es van apo-derar completament de la situ-ació (11-15).

El màxim anotador de l’equip del Xàtiva Voleibol va ser Larry Creus amb 20 punts.

El sènior masculí de lliga au-tonòmica, va recollir la quarta victòria consecutiva de la lliga, guanyant per 0-3 a Picassent, lideren el grup A i romanen im-batuts. El Juvenil Femení de la primera autonòmica, presenta-va un equip de circumstàncies, en tenir tres jugadores lesiona-des, van perdre per 3-0 (25-17,25-19 i 25-20) a Castelló contra el Voley Grau.

El juvenil masculí de lliga au-tonòmica, van guanyar 0-3 con-tra el CV València B, un partit que no va oferir cap problema per als d’Adrià Borreguero.

En dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en cadet masculí gran victòria del CV Xà-tiva 1 per 3 -0 contra el Mediter-rani de Castelló i derrota del CV Xàtiva 2 contra el Illa Castelló per 0-3, amb un tercer set molt igualat i disputat.

matí, l’equip aleví 2004 (Fabio-FBC) rebrà al CDB Alberic al pavelló de Canals a les 10:00h. A les 12:00h en Ontinyent, l’equip infantil ((Ger-pasa/Ormar-FBC) visitarà al Mar-

tínez Valls Blau. La vesprada de diumenge, a les 18:30 al pavelló de volei de Xàtiva, l’equip sénior (Ca-talana Occidente-FBC) visitarà al NB Xàtiva.

L’equip aleví rebrà al CDB Alberic al pavelló de Canals

Hui al matí obrirà la jornada l’equip aleví 2003 que visitarà al NB Xàtiva a la Ciutat de l’Esport de la capital de la Costera

Aquest ha estat el tercer encontre de tres que es disputen al llarg del curs, els anteriors van ser a Alzira i València. En aquesta tercera jornada es decidia la classificació en cadascuna de les sèries i proves atlètiques

ATLETISME

REDACCIÓEl passat dimecres, el CO La

Costera, junt a la coordinadora de centres ocupacionals, COPAVA, organitzaren el I Encontre d’Atle-

Més de 200 atletes discapacitats es concentraren en la Ciutat de l’EsportAlta participació en la primera edició de l’Encontre d’Atletisme per a persones amb discapacitat intel·lectual

tisme per a Persones amb Disca-pacitat Intel·lectual, jornada que va reunir a més de 200 atletes de 20 centres de tota la província de València. L’encontre va comen-çar a les 11 del matí a les sèries de 4x100 i va acabar al voltant de les 13 hores amb les sèries de 100 metres. Matí on a més d’aquestes dues proves se’n disputaren d’al-tres oficials però també adaptades per a col·lectius de persones amb més discapacitat, proves com 10 metres assistits, 25 i 50 metres, 400 metres marxa o llançament de solf-boll. No és la primer vega-da que el centre de Xàtiva organit-za aquest tipus d’encontres. L’en-contre es va disputar en la Ciutat

de l’Esport que l’Ajuntament de Xàtiva va cedir per la disputa del mateix. Durant el transcurs s’aproparen diversos regidors de l’Ajuntament, els quals van po-der veure a aquests esportistes en directe. Aquest ha estat el tercer encontre de tres que es disputen al llarg del curs, els anteriors van ser a Alzira i València. En aquesta tercera jornada es decidia la clas-sificació en cadascuna de les sèri-es i proves atlètiques.

Des del centre ocupacional La Costera, organitzador de la com-petició, es mostraven “satisfets per com es va desenvolupar, pel nivell mostrat i sobretot per la gran afluència de gent”. Així

Page 23: L'informador 679

23

Dissabte, 8 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

SERVEIS

Agenda

Por Laura Merino

Viajes

Els números de la sort

[email protected]

FARMACIAS DE GUARDIAEN XÀTIVA, CANALS y LA CANAL de NAVARRÉS

DÍA Farmacias XATIVA Dirección F. LA CANAL Farmacias CANALS

Dissabte, 8 Rosalia SolerPorta Sant Francesc,2

Enguera Vicente Llaudes

Diumenge, 9 Carmen Navarro Alb.Jaume I, 32 Enguera Vicente Llaudes

Dilluns, 10 Fernando Richart P.la Bassa,30 Enguera Juan Alcázar

Dimarts,11 J.Ballester Germanies,7 Anna Juan José Gracia Gil

Dimecres, 12 Casesnoves CB Vicente Boix,7 Bolbaite Enrique Pepiol

Dijous, 13 Vanesa Llanderal Avd.Selgas,60 Chella Susana Llaudes

Divendres, 14 Pellicer-EstrugoVicent Andrés

Estellés, 1Enguera Vicente Llaudes

www.loteria5xativa.es - [email protected]./Fax 96 227 16 19 - C/ Dos Molins, 6 - 46800 XÀTIVA

BONOLOTODilluns, 3

07 13 15 22 26 30 c.41 r.2Dimarts, 4

02 04 16 18 42 46 c.14 r.1Dimecres, 5

14 24 28 45 46 48 c.31 r.7

GORDODE LA

PRIMITIVADiumenge, 2

12 17 23 30 47 c.6

LA PRIMITIVADissabte, 1

20 26 33 38 40 48 c.14 r.3Dijous, 6

03 05 18 22 25 30 c.33 r.4

Pronóstico de la semana entrante:Seguiremos con temperaturas máximas suaves, con algun chubasco débil pero sin importancia.

SÁBADO Temperaturas máximas sobre los 20°C, no se esperan precipitaciones y el viento será de poniente.

DOMINGO Temperaturas máximas sin cambios, por la tarde probabilidad de precipitaciones, viento de poniente.

PorSergio Salinas

EXPOSICIONS

·Exposició de Luis Beltrán. Fins a hui de novembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·”Retrats”. Xavier Gómez. Fins al 11 de novembre, Ca Don Jose, Canals.

·Fotografies de Xavier Ferrer Chust. Fins al 31 de desembre, Caixa Popular i la Caixa, Canals.

·100 anys d’escoltisme a Xàtiva. Fins al 18 de novembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Vicente Giner. Del 14 al 29 de novembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Eduard Monfort. Fins al 18 de novembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Exposició col·lectiva “Pintant amb Esteve Adam”. Galeria la Tira, Xàtiva.

El tiempo MÚSICA

·Concert de piano de Tetiana Shafran. Divendres, 14 de novem-bre, 20.00h, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·VIII Cicle de Cambra. SM La Primitiva Setabense. Dijous, 20 de novembre, 19.00h, Casa de la Cultura, Xàtiva.

ALTRES

·Presentació del llibre “75 anys del bombarbeig de Xàtiva”. Hui, 19.00h. Casa de la Cultura, Xàtiva.

·II Marxa contra el Càncer. Diu-menge, 9 de novembre, l’Alcúdia de Crespins.

·I Jornades Gastronòmiques de Quesa. Fins al 7 de desembre.

·Comiat Falleres Majors de Xà-tiva. Hui, 20h, Gran Teatre, Xàtiva.

CONVOCATÒRIES

·IV Lliga social AFSA. Dotze ron-des. Fins al 18 de desembre.

·Saló Monogràfic de Fotografia Musical. SM La Primitiva Seta-bense, fins al 12 de novembre.

·Saló Nacional de Fotografia. AFSA. Fins al 13 de novembre.

·XXXIII Premi Nacional de Foto-grafia “Vila de Canals”. Fins el 15 de desembre, Canals

SE VENDE PARKING

En Av. de La Murta(Frente Campo de Futbol)

T.678788321

TEATRE

·Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes. “La sorpresa de la vida” Per “Tramant Teatre”. Demà, 19.00h, Centre Cívic de la Llosa de Ranes.

·Teatre familiar. “Cyrano de Bergerac”. Diumenge, 9 de no-vembre, 17.30h, Gran Teatre, Xà-tiva.

·Teatre escolar. “Como ser un superhéroe”. La Tourné Teattro. Dimarts, 11 de novembre, 10.30 i 15.45h, Gran Teatre, Xàtiva.

Page 24: L'informador 679

IMPRESSIÓ: Sistemes Impressió de Llevant,S. A.Dipòsit Legal: V-4955-2001

L’Informador no s’indentifica, necessàriament, amb l’opinió dels seus col·laboradors ni anunciants.

EDITA: Setmanari Setabense S.L. C/ La Reina 60 - 46800 XÀTIVAInformación y publicidad: Tel. 96 111 68 83

E-mail: [email protected] - [email protected]

Gerència: Cristobal Merino GrauCap de redacció: Juan Antonio Cloquell Cuñat

Marketing i publicitat:

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Carrer de l’Argenteria

IES Dr Lluís

Simarro

CCX

ADEXA

MERCADONA

Carrer La Reina

Tel. 96 227 06 46

2

Av de les Corts Valencianes

C/ José Armero

Plaça Jaume Villanueva

C/ Mateu Pueyo

Párking desde 4.000€Planta baja desde 500€ m