Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

 • Published on
  03-Apr-2018

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  1/14

  UVIJEK IMA NADE

  LOGO DIZAJN I OSNOVE

  VEKTORSKOG CRTANJA

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  2/14

  Ovaj tutorial opisuje osnovna pravila bitna za logo dizajn te osnove vektorskogcrtanja pomou slavnog vektorskog programa Corel Draw.

  Logo je bitan element prepoznatljivosti poslovnog subjekta odnosno brenda.Prenosi poruku koja mora biti ista, jednostavna, razumljiva i lako pamtljiva. Mora biti uvektorskoj formi jer mora biti prikladan za veliki raspon skaliranja (poveanja ili smanjenja

  dimenzije prikaza). To znai da mora dobro funkcionirati pri maloj dimenziji otiska nakemijskoj olovci kao i na velikoj dimenziji na bonoj strani kamiona. Mora imati

  jednostavnu strukturu i izgled da moe prihvatljivo izgledati i na ispisu sa ureaja saskromnijim ispisnim svojstvima (npr. kad aljete poslovni memorandum putem faxureaja). Mora biti podran kvalitetnim svojstvima brenda. U protivnom, kvalitetan iatraktivan logo koji podrava treerazrednu kvalitetu proizvoda nije svrhovit. Jedan nanogometni trener rekao bi da je to pucanj u prazno.

  Prvo emo zadati novi dokument u programu Corel Draw. Lijevo na vertikalnoj tracisa alatima odaberemo Freehand Tool. Nalazi se trei odozgo.

  Nacrtat emo rajsku pticu koja se uzdie iz vatre i vlastitog pepela. Legenda kaeda rajska ptica umire svakih 500 godina. Sagori te se ponovo raa iz vatre i vlastitogpepela. Rajsku pticu simbolizira crveni orao. Legenda o rajskoj ptici simbolizira proienjei neunitivost.

  Prvo emo nacrtati osnovu trupa ptice pa potom osnovu glave i krila. Najbolje jeosnovni oblik iscrtati ravnim linijama pa ih poslije prilagoditi na eljeni oblik. Poetna tokapoinje sa jednostrukim klikom mia (sve klikanje se odnosi na lijevi klik miem). Potomsvaku sljedeu vornu toku zadamo dvostrukim klikom mia. Na kraju oblik krivulje

  zatvaramo tako da zadnji klik zavrava u poetnoj toki. Bitno je da krivulja budezatvorena jer u protivnom ne moemo zadati ispunu bojom.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  3/14

  Potom emo nacrtati dvije elipse, jednu za glavu i jednu za prilagodbu oblikarairenih krila. Alat za to se nalazi na traci sa alatima na etvrtoj ikoni odozgo.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  4/14

  Ako neki nacrtani element trebamo zarotirati prvo ga selektiramo (kliknemo prvo naPick Tool koji je najgornji na traci sa alatima, potom kliknemo na eljeni element). Pojavite se zakrivljene hvataljke na okovima selektiranog elementa. Ako se zakrivljenehvataljke ne pojave odmah, kliknemo jo jednom.Kliknemo na jednu od hvataljki i drimostisnutu tipku mia. Zarotiramo eljeni element u eljenom pravcu. Na kraju pustimo tipku

  mia. Potom ravnim linijama pomou Freehand alata iscrtamo osnovni oblik krila.

  Sada emo prilagoditi zakrivljenost krila. Selektiramo krilo, potom kliknemo naShape Tool (drugi alat odozgo).

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  5/14

  Kliknemo na sredinu linije krila koju elimo savinuti. Pojavit e se vorna toka uobliku crne pahulje na mjestu gdje smo kliknuli.

  Na radnoj traci za odabrani alat iznad crtea (trei red) odabrat u opciju na estojikoni s lijeve strane (Convert Line to Curve). To je esta ikona desno od rijei Rectangular.

  Kliknem na zadanu vornu toku na liniji krila. Drei tipku mia pomiem vornu tokuprema liniji vee elipse sve dok se u veoj mjeri linija krila ne poravna sa linijom elipse.Pustim tipku mia.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  6/14

  Potom na isti nain zaoblim gornju liniju krila.

  Po potrebi se moe kliknuti na vrh svakog pera na krilu i povui ga prema van. Takomoemo izduiti pera. Sve te opcije su u sklopu Shape Tool alata. Sada emo dupliciratioblik krila da ne trebamo drugo krilo crtati ispoetka. Selektiramo krilo pomou Pick

  Toola.Stisnemo lijevu tipku mia i stalno je drimo stisnutu. Pomaknemo duplikat krilanadesno (lijeva tipka mia je stalno stisnuta) pa jo stisnemo i desnu tipku mia. Na krajupustimo obje tipke mia. Originalno krilo ostalo je na svom mjestu, duplikat nam je desno.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  7/14

  Kopiju krila emo zaokrenuti na kontra stranu (opcija Mirror - zrcaljenje). U AdobePhotoshop programu ova opcija se zove Flip Horizontal. Na opciji Arrange zadamoTransformations pa Rotate. Otvorit e se paleta desno na radnoj povrini.

  Kliknemo na kopiju krila da ga selektiramo.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  8/14

  Kliknemo treu ikonu sa lijeve strane (Mirror). Na podopciji ispod kliknemo nagornju opciju za horizontalno zrcaljenje. Na kraju dolje kliknemo na Apply.Krilo zarotiramo pomou zakrivljenih kutnih hvataljki na nain opisan nekoliko stranicaprije. Pripaemo ga u odnosu na veu elipsu i tijelo ptice.

  Vie nam ne treba vea elipsa pa je moemo obrisati. Kliknemo da je selektiramo istisnemo tipku Delete.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  9/14

  Kliknemo na trup, oba krila i glavu drei stisnutu tipku Shift. Desno na paleti bojakliknemo na crvenu boju.

  Na traci sa alatima odaberemo Outline Tool (predzadnji, odmah ispod kapaljke).Kliknemona opciju None (No outline). Time smo maknuli crne rubne linije.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  10/14

  Ako se na mjestu preklapanja elemenata jave nepravilnosti, moemo ih prebojitivektorskim kistom. Nalazi se na istoj ikoni kao i Freehand Tool, kao podopcija ispod njega(Artistic Media). Zadajte manji promjer kista i istu boju kao i elementi koji se preklapaju.Prebojite sporna mjesta.

  Podruju koje smo prebojali takoer treba ukloniti crnu rubnu liniju na alatu OutlineTool.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  11/14

  Sada kliknemo na sve elemente (trup, glava, oba krila i sve poteze vektorskog kista)drei stisnutu tipku Shift. Na radnoj traci iznad crtea kliknemo na opciju Group (nalazi seispod opcije Snap to). Opcijom grupiranja svi elementi dre se skupa i isto reagiraju naistu komandu (pri npr. pomicanju cijelog crtea ili poveanju ili smanjenju dimenzije)

  Alatom Freehand tool nacrtamo oko, kljun i krijestu.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  12/14

  Na kraju nacrtamo vatru iz koje se ptica uzdie. Vatra treba prekrivati donji diotrupa. Ukoliko trebamo i slogan kliknemo na alat za pisanje teksta (ikona sa velikim slovom

  A). Iscrtamo tekst boks. Zadamo font i veliinu fonta.Napiemo tekst.

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  13/14

  UVIJEK IMA NADE

 • 7/28/2019 Logo dizajn i osnove vektorskog crtanja

  14/14

  Tekst za slogan treba pretvoriti u vektorske krivulje. Selektiramo tekst (sva slovapotezom mia slijeva na desno od prvog do zadnjeg slova). Na opciji Arrange zadamoConvert To Curves.

  Gotov crte snimimo u Corel internom formatu. Pri radu sa Corelom treba paziti naopcije koje programski paket Adobe Creative Suite ne podrava kao industrijski standard.

  Tu spadaju svi Corelovi vektorski gradijenti osim linearnog i radijalnog, neke blendingvektorske opcije, Powerclip sa podopcijom Place inside container. U sluaju koritenjanavedenih opcija pri importiranju u Adobe Illustrator ili Adobe InDesign moe doi doprisilne rasterizacije takvog efekta.Tada vektorske rubne linije izgledaju nazubljeno ipikselizirano.

  Neki vole filozofirati oko Corelovih vektorskih formata zapisa i njihove daljnjemogunosti importiranja u Adobe Illustrator i Adobe InDesign. Ukoliko se drite logikezdravog razuma i jednostavnosti, nee doi do problema. Zamislimo da vektorski crte kojiste radili Corelom morate proslijediti suradniku koji ga mora uklopiti u dizajn plakata u

  programu Adobe InDesign. Prvo ete crte poveati na finalnu dimenziju u kojoj e moratiii na plakat. Potom ga eksportirate u fotografski rasterski tiff ili jpeg format. Tako suradniknee imati nikakvih problema pri importiranju rasterskog formata u InDesign.

  Uvijek sauvajte ishodini crte u vektorskom internom zapisu, u sluaju potrebe zanaknadnim preinakama ili dopunama.

Recommended

View more >