Macroeconomie Curs Studenti (2)

  • Published on
    17-Dec-2015

  • View
    38

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

macroeconomie

Transcript

CAPITOLUL I- Concept de macroeconomie

MACROECONOMIE - Curs pentru studentii anului I de la I.D. Cooredonator Lector univ. dr. Diana Andreea Mandricel

Control stiintific Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu Academia RomanaCUPRINSPrefata - (Mandricel Diana) p. 2 CAPITOLUL I- Conceptul de macroeconomie (Mandricel Diana) p.3 CAPITOLUL II-Comportamentele economiei agregate (Mandricel Diana) p.11CAPITOLUL III-Echilibrul si dezechilibrul in context macroeconomic (Mandricel Diana) p. 22CAPITOLUL IV-Venitul, consumul, economiile si investitiile (Mandricel Diana) p. 32CAPITOLUL V-Cresterea economica si dezvoltarea durabila (Mandricel Diana) p. 46CAPITOLUL VI-Piata muncii (Mandricel Diana) p. 57CAPITOLUL VII- Piata monetara (Mandricel Diana) p. 69CAPITOLUL VIII- Inflatia. Politici antiinflationiste (Mandricel Diana) p. 76CAPITOLUL IX Somajul fenomen multidimensional al economiei romanesti (Mandricel Diana) p. 90CAPITOLUL X-Piata informatiei ( prof .drd. Grigorie Paraschiva) p. 105BIBLIOGRAFIE GENERALA SELECTIVA p. 115Prefata Motto: Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu exista drum si lasa o urma- R.W. EmersonTrecerea noastra spre un nou sistem de organizare economica bazat pe mecanismele pietei concurentiale, nu poate fi inteleasa si realizata decat in cadrul unui efort intensiv, continu si sustinut in care trebuie coptata intreaga populatie a tarii. De aceea, in eleborarea acestui curs s-a avut in vedere ca printr-o prezentare graduala succinta si sintetica a problemelor de baza ale macroeconomiei sa putem introduce studentul in profilul economistului modern.

Acest lucru este necesar deoarece studiul il ajuta pe cursant sa intrevada pe langa legile si realitatile obiective existente, modul in care deciziile firmelor si managerilor lor, imbinate riguros cu politicile guvernamentale pot contribui la succesul economiei romanesti in ansamblu, orientand-o spre eficienta si performanta.In componenta sa lucrarea include urmatoarele capitole:

1. Conceptul de macroeconomie

2. Comportamentele economiei agregate

3. Echilibrul si dezechilibrul in context macroeconomic

4. Venitul, consumul, economiile si investitiile

5. Cresterea economica si dezvoltarea durabila6. Piata muncii

7. Piata monetara8. Somajul

9. Inflatia. Politici antiinflationiste

10. Piata informatieiPentru insusirea si aprofundarea cunostintelor de catre studenti, la sfarsitul fiecarei teme abordate sunt inserate intrebari de verificare a notiunilor sau aplicatii practice, se prezinta unele studii de caz sau probleme axate pe materialul studiat. In final se efectueaza un scurt rezumat al sectiunii prezentate, spre a se trage o concluzie referitoare si edificatoare asupra temei parcurse.Speram ca prin acest mic compendiu, am reusit sa oferim cititorilor un fundament si o viziune clara de ansamblu asupra agregatului economic national, privit atat in context propriu, dar si in cel european, orientandu-l spre o perceptie corecta a noului sistem concurential de piata globala si spre o utilizare rationala, dar pertinenta a resurselor nationale. CAPITOLUL I: CONCEPTUL DE MACROECONOMIE

OBIECTIVE: 1.1. Circuitul economic de ansamblu 1.2. Interdependenta dintre economia nationala si macroeconomie 1.3. Componentele de baza ale economiei nationale 1.4. Macroeconomia si Guvernarea

1.1. Circuitul economic de ansamblu In circuitul global al teoriei si practicii economice, macroeconomia ocupa un loc de prima importanta intrucat studiaza activitatea economica a unei tari privita la scara nationala in timp ce microeconomia caracterizeaza economia consumatorilor individuali si a firmelor individuale.

Astfel, la nivelul macroeconomic se realizeaza: Agregarea cererii si ofertei individuale in cererea si oferta globala a fluxurilor dintre agentii economici in circuite sintetice care exprima veniturile si cheltuielile, consumul intermediar si consumul final etc.

Termenul de macroeconomie provine de la cuvantul grecesc makros (mare) si reprezinta ceea ce rezulta din realitatea economiei nationale a fiecarei tari si in acelasi timp este o parte a stiintei economice care studiaza aceasta realitate in conditiile cresterii interdependentelor economice atat pe plan national dar si pe plan international. In acest context, macroeconomia analizeaza agregarea reactiilor individuale intr-un ansamblu coerent de activitati economice ce se desfasoara sub influenta conjugata a unei multitudini de factori determinati.

Problemele de baza abordate la nivelul macroeconomic sunt:

asigurarea conditiilor pentru realizarea unei alocari eficiente a resurselor si corectarea esecului pietelor concurentiale;

realizarea unei cresteri economice realiste bazata pe compatibilitatea criteriilor de eficienta economica, cu cele social-economice si ecologice;

relatia dintre exigentele echilibrului economic general si dezechilibrele partiale ce pot aparea la scara unei economii, sub forma inflatiei, somajului s.a;

ciclitatea economiei in determinarea cauzelor care alterneaza fazele de expansiune cu fazele de recesiune, precum si deciziile anticiclice;

integrarea macroeconomiei in cadrul economiei mondiale, in diferite organizatii economice si piete internationale;

planificarea si prognoza liniilor directoare ale dezvoltarii economico-sociale din perspectivele resurselor naturale si a progresului tehnico-stiintific, a globalizarii problemelor pe care le indica sporirea interdependentelor dintre economiile nationale;

politicile de cercetare a esecului, pietelor concurentiale si de depasire a dezechilibrelor anormale in evolutia pietei economico-sociale;

fundamentarea principalelor agregate economice si studierea relatiilor intre ele pentru a evidentia regularitati si raporturi relative stabilite intre ele ca de exemplu: intre venit si investitii, intre venit si consum.

Delimitarea problemelor macroeconomice enuntate mai sus reprezinta o modalitate utila de analiza si interpretare a vietii economice pornind de la individualitatea fenomenelor si proceselor economice, ajungandu-se la integrarea lor in logica ansamblului economiei nationale.

Macroeconomia permite astfel evaluarea fortelor principale si a legilor care actioneaza si interactioneaza in interiorul economiei, oferind guvernelor bazele stiintifice ale actiunilor practice. Prin complexitatea ei organizatorica si functionala, macroeconomia reuseste sa elucideze pertinent o serie de probleme de importanta capitala indicandu-ne:

cum poate fi marit si distribuit just venitul national al unei tari;

care sunt cauzele ciclurilor de afaceri si ce remedii care sa se propuna pentru eficientizarea lor;

cum putem imbunatati ocuparea fortei de munca si reducerea somajului prin administrarea cererii;

cum putem controla inflatia;

care sunt modalitatile de reducere a ofertelor negative ale administrarii cererii;

cum putem actiona asupra ofertei spre a imbunatati efortul, productivitatea si eficienta;

ce politici trebuie sa adopte guvernul spre a indeplini obiectivele propuse.

Prin aceste deziderate, macroeconomia se refera la agregarea reactiei individuale a agentilor economici dintr-o tara facand uz de un complex de factori ce prestabilesc si determina functionalitatea optima a economiei nationale.

Trebuie sa subliniem insa, ca pe linga studiul efectelor pozitive ale participantilor la viata economica a tarii, macroeconomia analizeaza si efectele negative generate de dezechilibrele aparute pe piata bunurilor muncii, capitalului si monetara ce se exteriorizeaza sub forma de inflatie, somaj, decalaj intre venituri s.a.

Printre conceptele de baza cu care se opereaza in macroeconomie se includ ca esentiale: cererea si oferta agregata precum si modelul realizarii echilibrului pietei nationale.

1.2 Interdependenta dintre economia nationala si macroeconomie Studiile intreprinse in prezent pe taramul economiei evidentiaza existenta unei interdependente majore intre economia nationala a unei tari si macroeconomia ei.

Aceasta legatura reciproca apare tot mai pregnanta ( pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii) in masura in care progresul fortelor de productie, diviziunea muncii si relatiile externe au devenit cuatificabile, iar economia nationala participa tot mai intensiv prin nivelul macro la schimburile internationale.

In acest context, economia nationala se caracterizeaza ca fiind un sistem organizat de activitati economico-sociale aparute si desfasurate intre diversi subiecti, intr-un cadru statal bine determinat istoric, economic si social-politic, tinand cont de resursele proprii existente.

Liantul acestei activitati este constituit din interesul national ce asigura echilibrul general si progresul unei natiuni.1.3 Componentele de baza ale economiei nationale

Dintre componentele de baza ale unei economii nationale sunt esentiale urmatoarele:

un mod adecvat de organizare statala; un potential geografic, natural si economic corespunzator; o componenta demografica elevata; o piata nationala proprie care sa tina seama de resursele naturale, demografice, materiale, umane, stiintifice si tehnologice existente; o justa diviziune a muncii; un sistem functional dinamic care sa includa o participare activa la schimburile internationale; un cadru institutional bine organizat care sa cuprinda mai multe nivele (administrativ, teritorial-politic); o legislatie favorabila si flexibila menita sa faciliteze colaborarea economiei romanesti cu alte economii pe plan mondial; Consideram ca numai printr-o analiza sistematica a acestor atribute apartenente economiei nationale, putem ajunge la integrarea lor intr-un circuit macroeconomic eficient si flexibil care se refera la productie, repartitie, schimb, consum, acumulare s.a.

Pe baza celor prezentate putem concluziona ca intre economia nationala si macroeconomie, exista numeroase zone de suprapunere si de interferenta ce le fac inseparabile si profitabile.

1.4 Macroeconomia si Guvernarea

Stiinta economica considera ca in prezentGuvernarea economica este un mecanism prin care puterea executiva a tarii isi indeplineste functiile economice in societate prin centre de decizie macroeconomice proprii.

Intrucat formarea libera a pretului este o conditie fundamentala a functionalitatii profitabile a mecanismului economiei de piata, ea necesita si cere in continuare implicarea statului, indiferent de natura sistemului economic existent sau de nivelul dezvoltarii economiei sociale a unui stat.

Astfel,alocarea eficienta a resurselor si optimizarea relatiei dintre eficienta, echitate si crestere economica se poate asigura prin punerea in valoare a virtutiilor pietei si al rolului benefic al guvernului.

Desi interventia guvernului in economie este astazi o problema extrem de controversata in opinia unor economisti, statul in calitate de garant al acesteia trebuie sa vegheze asupra functionalitatii si dezvoltarii ei, inlaturand dezechilibrele survenite pe parcurs, promovand respectarea si editarea celor mai favorabile legi. De asemenea, guvernul ajuta producatorul prin acordarea de subventtii, cumpararea de produse, stocarea si contingentarea lor, crearea unor facilitati de export, politici fiscale selective si altele .

Mentionam ca in cazuri de forta majora (razboaie,calamitati naturale, crize profunde) ,autoritatea publica este cea care poate interveni prin fixarea de preturi, blocarea sau limitarea lor si impunerea de preturi maximale sau minimale.

Indiferent de modul in care se implica in macroeconomie, statul urmareste in mod prioritar crearea unei economii de piata functionale, avand ca obiectiv major pe termen lung dezvoltarea durabila a tarii.

In acest fel, guvernarea economica devine un instrument util prin care prin puterea executiva a tarii isi indeplineste tintele sale economice in societate si dincolo de anumite exagerari ideologice si politice care trebuie inlaturate, ea ramane un factor decisiv in domeniul macroeconomiei, promovand interesul general al natiunii intr-un anumit orizont de timp.

Rolul economic al Guvernului se concretizeaza prin multiple sporuri de eficienta care utilizate in spiritul dreptatii si echitatii sociale sunt in concordanta deplina in folosirea rationala a factorilor de productie, a resurselor naturale limitate si in legatura directa cu principiile unei optimizari stiintifice, tehnice si ecologice absolut necesare.

In acest context, Guvernul urmareste pe prim plan imbunatatirea eficientei de alocare a resurselor prin atenuarea sau eliminarea cauzelor esecului pietei, realizarea unui standard acceptabil de echitate sociala, stabilizarea economiei si asigurarea unei rate inalte de crestere economica la costuri rezonabile.

Astfel, eficienta economica prin implicatiile ei fundamentale asupra echilibrelor economice bugetare, monetare si comerciale alaturi de justitia sociala releva problema egalitatii sanselor generatiilor care coexista si se succed la viata, iar guvernarea asigura climatul economico-social pentru infaptuirea autentica a acestei compatibilitati la nivelul macroeconomiei.

Totusi guvernele sunt departe de a fi perfecte in ceea ce fac existand posibile esecuri, in care, prin masurile intreprinse de ele nu se atenueaza esecurile pietelor si nu se obtine o alocare optima a resurselor. De aceea, in prezent ,,tratarea guvernelor ca maximizatori ai propriei bunastari si apoi incadrarea lor in modele teoretice ale functionarii unei economii reprezinta un succes indubitabil si perpetuu al stiintei economice. Teoria optiunii ( alegerii) publice, elaborata de J. Buchanan, laureat la Premiul Nobel in 1986 sustine ca statul nu este o constructie infailibila ci o organizatie umana in care deciziile sunt luate de fiinte rationale, de oameni politici, de functionari, de economisti, de experti in domenii diferite, aceasta teorie oferind un model de surprindere a esecurilor guvernamentale.

Problema I

Cererea anuala de computere a fost de 1.000 unitati la pretul de 1.000 lei.

In anul urmator a devenit 1.200 lei, iar cererea s-a cartonat la 1.900 unitati (celelalte imprejurari fiind neschimbate). Se cere: coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret in marimea absoluta si relativa precum si sa se interpreteze ecomomic rezultatul.

Rezolvare:

Kecx/Pxunde:

Kecx/Px -reprezinta coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret.

C1x-reprezinta cererea de bunuri si servicii in perioada curenta.

Cox -reprezinta cererea de bunuri si servicii in perioada de baza.

P1x-reprezinta pretul bunu...