Manifesto of Communist Party

 • View
  8

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tamil translation downloaded from senkodi.wordpress..com

Text of Manifesto of Communist Party

 • S?Si(|3onlaum roua^ qire

  a?|cpJ(xsmigis9?ni^ mgurn|ji

  iire

 • ffiibuj,ssFlsru(i>& ailTLflQuiUI

  1888^j,u>^/H/S)sui!/

  sroaearr

  , 2973

  STIBI

  Qgo/fujssr7

  (tsfyuju uSjluiSltisT20

  QgoifLDefr u^lui3eyr23

  25

  24

  34

  37

  aUDy,ffsflsh)([>* alii) ^|o51as!nfl&I . (ip^stiTstflssigijib umlLirsrflflBigijib . . . . . 42

  II . urnli_irsTfla6(njii) iBibujjSuilsfDiSffiisiJib . . . . 64III. Gtfusi^stfla:, fiBiJDuj,sirfla: ^ sWaSSiuii) 80

  2. i3jr)Quirg>

 • &3

  "tg

  0509OJo

  . -a .

 • fcxi>

  iGii

  N.

  03

 • fcti3-

  $>

  "SIG

  3

  3

  i fc

  "si

  9

  S'3

  03i5?tj-j*tajj?

  IIG

  3

  -9

  .3

  -

  -v

  cgb

  '3 |

  I

  ^ |

  b

  g> b

  d

  .

  fc

  .p

  sa j

  r:

  i^ is

  s

  r

  s

  ^

  \c

  ^

  iWJ^iiiiiftjl^

  ill3 .

  a

  B

  -

  ii*i'5b -B

 • c-

  0303bo

  5

 • ffrsw-QfljOT ays (a; IB/TIL;

  1845&nra!l gpswCSsar^J?Qajirijljlstinrsirfl

  Il890^i,ib Astral Q^ITIDSW u^lii

  sr u QeiieifluStu

  . J847

  nj6S>iQf>$s>tr)B>^^^is. 1848 o6srrr$QuujrruL] tJSleio Qa/rjsussr to/r

 • 3-

  JJKl

  Sl

 • bla->15a. '3

  J3

  >8

  12%

  -i 1

  @L@

  3

  HSi-JBG

  ,

  b|"

  M.

  =3 b

  eg

  b Cg

  3 ^

  8

 • 20

  /&i3/7vrs5r)6i; 3>rrGuu$6sr & P

  G&rr firry eSI&gjwajGjIuSeo &&S!l

  1847 & G&rrsqieSlffLb eutt&a

  "Qajirifleorrisffl

  a>/Tsa s/o Quiuir^eiflea@nj?,(Lpj

  j) LD Sufi ff> @ S SU/TSUrTffJ/

  eunja>5S)L-UJLi

  './:

  riT ffifiirif.it/ii)

  euit&su urrs6l(nji5&iu>srsjir (13 S) u/ sir

  njirmiangrrSl-su

  (3j

  Gun-prnLiisi&eifl(Lpuf-earrsstjui

  srear

  exists) IT ujgn LI sts>uuGgjrru). or

  GrsrrsSl (LpssrGm/tfl

  Guirea

  ^ * The Condition of the Working Class in England in1844. By Frederick Engels. Translated by Florence K.Wishnewetzky. New York, LovellLondon, W. Reeves, 1888.[1844si) i^si3QrrGlL-rfla

 • COCM3-

  13G

  ooj

  IISabei3

  -

  3L

  a

  abfgG

  *

  -a -I

  i@

  >

  i5

  "8

  2,L

  a

  t?e

  q

  *

  3

  a

  fc\, *

  . -ag.

  ia-5a

  'II^J

  1 *|

  I?

  "

  I i

  1

  1

  >

  =

  0 *

  Is.

  t

  \J

  ,

  1

  "8

  13itIt

  G

  asbsiaaoa3-3a

  ISL

  to

  aSa!

  is

  -g"61

  Si

  a >

  a

  ta- i)

  SI-Ij

  S

  f

  i b

  a 1

  l 3?

  b

  -a

  a *

  61

  *g

  -9

  3

  a*

  3 J

  L

  b

  Sl I

  S:"S

  L-lI?

  3)

  3

  .g *-

  1

  -3

  =8

  b

  _.

  .a

  a

  I 3 e

  II I

  >?

  S3

  *

  @ bi

  $ba g

  a^ *

  J

  -a |

  @L ^

  si . ..

  ^

  ^> i

  .

  3

  1e

  (B 3

  -^ G ?

  a *

  b

  ^>

 • ag

  -36

  -a -|

  1

  3

  G

  3

  I*13

  jG

  -

  3"

  ill*

  ts

  J

  JJ

  ^L

  ~a

  fc

  c

  -qs(5

  T

  Sb

  "^

  .IB

  'IS

  .q

  fc

  L

  Ix|"S

  l f

  *

  ??

  * I

  I I

  a

 • Lfy LLSiaSsisr Gurrg)gjGjr/TuiSii/

  ajrreiir eSli/lajQJ5lL-il(nji5gji gjUL3a;

  (y>if insirssrrf-ffiOT

  urriLiirsifleuyfil

  srssrsw?(LpetajnoGujiT

  6i/s5)i_siDii9ssr iu prr ilifssr rfjIeoiib&etflGO

  Gup(Lpssrsar fSlsSl LIU rr>l ^)si

  27

  eumirffla$i)filiLi

  iBrnrsi) iDrn'rasii),

  Sr, 1882,

  Manifest JKornmunistyczny^siS/rsv"5 L/^)UJ Gt-

  mokratisk Bibliothek gn so1885ea Socialde-

  urr&Ssir &-smL.iT&l

 • 28

  swrti:1887 ^/iL eh) Quiu

  eresr u OJIT iu a,Quiumrru GurrQLDrragi ^Gearr&tfasr On.rSky)iT,

  @ ss> ff) surra CD su/rsiT (t

  L8essr(])iJ>JSSSsi; /gib

  Glffiuajeutt srsir

  eu(njLDrrn)i; Manifesto of the Com-munist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. AuthorisedEnglish Translation, edited and annotated by Frederick Engels,1888, London, William Reeves, 185 Fleet st., E.G.*

  a.si_uj

  J usiu3

 • a-

  189)

  I

  3b3JJat"SL

  9

  If5.

  :s i'

  ts

  iGb

  -18

  fe

  b

  -J3

  b34

  a-aaG

  i8

  a a

  >3a

  tsi

  -bS"SI

  ,

  3

  1'i

  S

  3

  "Si1IS18

  *

  .S

  'g>S

  I

  i

  -"sii

  si

  a-

  '

  i

  -

  ;b

  3C9b

  :^

  I) 3

  l18

  'SI

  a g

  si ^

  16

  !S

  ?3b

  3b3

  33-

  11i

  89

  -fc,

  HJ

  1 S

  r'

  v

  GL-

  >

  ?%

  vSi

  -.

  I

  18 *

  * I

  I H

  E J?

  a

  G

  3-3

  ib

  %

  3

  -312

  3

  |I

  *

  3

  35 is

  fci S

  J ii

  3

  3Si

  g

  a3

  J -1

  Ufc

  'El

  -3

  b

  b 3

  3

  *

  SI

  33-

  .

  b fc

  eio

  3

  g

  -Jis

  is 3

  J^1

  J-3

  -1fc

  3

  i

  -tef I

  "S

  3

  ^'

  a'S

  i

  isb

  18

  liSl,bf.13 &

  S3bL fc\^3

  3 1

  1 I"

  0

  1

  -?ea>

  Q b

  .

  3b bx

  -a

  9 -

  2v b

  G

  3

  a

  b i

  3a

  ~\

  .

  3" rt

  J

  SI

  3

  "SI b

  -3 3

  te

  -3

  -3

  -SL

  -i6i

  -g

  f g

  ) 3

  ) 3

  ) J

  i

  w

  b

  3

  3

  g -|

  o

  9

  B

 • 63 ID

  FJ-

  31

  ,>&>)t

  2'13S

  ag

  @-

  a.

  aa>

  a- &

  ,

  fit

  -

  la-

  63 ^s

  S)

  S

  0

  TS

  F>

  is'*?

  *la

  - f3

  % ^

  sj 1

  TBD S

  . B

  - 3

  _

  a- 2

  . s

  a Q

  I

  Ec\cy^

  ,

  Cg I9

  r~

  ^^

  i r

  -

  r- r

  13-

  a-13)

  a-

  c,a

  .

  is to

  . TS

  .

  . e

  B>Taj

  =5 ^

  a

  s,

  . ^

  -ft

  -

  3

  c Q

  a-

  E- a

  E^c'

  a-

  a =3

  $)

  ~. 1?

  IS)-

  '

  => i rs

  l!r~

  a

  c.

  s-

  3 b

  .

  q

  *,

  gy ti

  l

  a 1

  11 | |J

  1

  a. ^

  E

  E-

  =) JS

  - la

  -

  I ft-

  3

  i, i ^

  ]sB.|l'trfe

  i*

  "f1(b

  ei jf

  p

  a^

  la

  a a

  S>

  ^- r

  ^-

  , 9 I |l

  8fe g

  C*F

  to. E

  - f

  a- B

  B- i.SS

  (

  S^

  ss

  la

  a- g

  a

  a

  =5O

  lg,. g

  i to

  .

  ar

  la Cla

  -

  g-

  : g9

  p.

  a

  S

  a

  **9,|

  -

  |4|iS

  |r

  e-

  ^ T

  -

  63 la

  _ r

  a.

  o

  e\

  *

  ^

  '

 • 1OCOb,a->sa

  *!>*

  i) >

  "s

  -3

  a

  -a i

  Jr

  3- s

  fis _

  S

  GStS@

  X

  "^

  -^

  ^l ^

  D b

  3

  . 5

  3

  3

  -3 *|

  69I i681 B

  fc

  *> 1

  111'!

  Is

  b

  ^S

  pt8

  fc

  -fc

  69-;->

  ..^: '-.":

  '

  ;

  - :"

  - n

  4s

  i^V--

  .^-..---'?----.>

  .;^:--

  .^S?P

  "J^-

  l^

  3 *

  2)-afe9

  3--33

  %

  3'

  e3

  '

  L3-1f4 s b*11J 99 9

  H r'

  -

  - -

  G -aSL

  ^U

  S

  i^

  I ^4^11

  ^

  -3

  -Si

  a. b

  "I

  iiiliPlil

  *-6

  -w SL|

  4, SL

  a

  -8.fe

  -Ss

  i^s

  -I^S

  )K

  t-m

  -Lrt

  *

  .

  _

  -

  "

  I--SL-

  **

  s

  B

  "is

  aS

  c?5

  S

  S I 1

  ^

  > *l

  *

  fcaJb

  "SL

  G

  b fc

  'SL

  'SIG

  G"SL

  3

  G

  3

  fc 3I-

  ^K

  G

  >SL?!

  *?

  ts* S

  o

  I ^

  ib

  -a

  *~j

  -M*

  is

  . c

  ^

  ^>

  s^

  S

  a fe

  3 I

  -ts

  L 3

  1 .1

  3

  - SL @

  L

  J

  3

  5

  3

  j a>

  T-4

  3

  3

  -is

  -i-J3=I-tc\

  SL-a &

  a J

  G@

  a

  SL-IS

  L

  ^

  fc- b

  bv

  q3 i

  69

  S-3

  > iSL3 '

  &

  o=i

  sai

 • IS>COCO

  a

 • 1ftQq

  lSB

  ft

  Q @

  ^ 3

  S>

  g* i

  la*

  g) |[

  *fl

  Sn*

  q 1ft

  - @

  g-1 E

  -

  ft.

  a

  St\s