MAPA DE LA FORMACIأ“ PROFESSIONAL A CATALUNYA I Oferta de cicles formatius El curs 2010-2011, a Catalunya

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAPA DE LA FORMACIأ“ PROFESSIONAL A CATALUNYA I Oferta de cicles formatius El curs 2010-2011, a...

 • 1

  MAPA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA I ANÀLISI DE

  L’ADEQUACIÓ AL MERCAT DE TREBALL

  Informe Catalunya

  Secretaria Tècnica SOC

  Àrea d’Anàlisi i Prospectiva

  Juny de 2012

  Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no es faci un ús comercial de l'obra original ni de la generació d'obres derivades. La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

 • 2

  ÍNDEX DE CONTINGUTS

  RESUM EXECUTIU ........................................................................................................................................................................................................................................... 4 OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA.............................................................................................................................................................................. 4

  FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL ........................................................................................................................................................................................................ 4 FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL ........................................................................................................................................................................................... 5 OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA ............................................................................................................................................................................... 6

  ADEQUACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL AL MERCAT DE TREBALL ............................................................................................................ 6 ADEQUACIÓ DE L’OFERTA D’FP INICIAL (CICLES FORMATIUS) AL MERCAT DE TREBALL ....................................................................................................................... 7 ADEQUACIÓ DE L’OFERTA D’FP OCUPACIONAL AL MERCAT DE TREBALL ........................................................................................................................................... 10

  1. PRESENTACIÓ ....................................................................................................................................................................................................................................... 13 2. NOTES METODOLÒGIQUES .................................................................................................................................................................................................................. 13

  2.1.OBJECTE DE L’ESTUDI ......................................................................................................................................................................................................................... 13 2.2.FONTS DE LES DADES ......................................................................................................................................................................................................................... 15 2.3.METODOLOGIA UTILITZADA ............................................................................................................................................................................................................... 16

  3. SITUACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL ..................................................................................................................................................................................................... 19 3.1. DADES BÀSIQUES DE CONTEXT ......................................................................................................................................................................................................... 19 3.2. ESTRUCTURA SECTORIAL DE L’OCUPACIÓ ........................................................................................................................................................................................ 22 3.3. EVOLUCIÓ RECENT DE L’OCUPACIÓ .................................................................................................................................................................................................. 23

  4. SITUACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL ........................................................................................................................................................................................ 28 4.1. OFERTA D’FP INICIAL ......................................................................................................................................................................................................................... 28

  4.1.1. OFERTA DE PQPI ..................................................................................................................................................................................................................... 28 4.1.2. OFERTA DE CICLES FORMATIUS .............................................................................................................................................................................................. 34

  4.2 OFERTA DE FORMACIÓ OCUPACIONAL .............................................................................................................................................................................................. 36 4.3 OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA ADREÇADA A PERSONES DESOCUPADES (CFCC) ............................................................................................. 50

  5. ADEQUACIÓ DE L’OFERTA D’FP AL MERCAT DE TREBALL .................................................................................................................................................................... 52 5.1. ADEQUACIÓ DE L’OFERTA DE CICLES FORMATIUS D’FP AL MERCAT DE TREBALL ............................................................................................................................ 52

  5.1.1. ADEQUACIÓ DE L’OFERTA DE CICLES FORMATIUS D’FP AL MERCAT DE TREBALL SEGONS L’AFILIACIÓ ............................................................................... 52 5.1.2. ADEQUACIÓ DE L’OFERTA DE CICLES FORMATIUS D’FP AL MERCAT DE TREBALL SEGONS LA CONTRACTACIÓ ................................................................... 55

 • 3

  5.1.3. PREVISIÓ DE JUBILACIONS ...................................................................................................................................................................................................... 58 5.1.4. TAULA - RESUM ...................................................................................................................................................................................................................... 59 5.1.5. INTERPRETACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE L’OFERTA DE FORMACIÓ INICIAL (CICLES FORMATIUS) AL MERCAT DE TREBALL ..................................................... 62

  5.2. ADEQUACIÓ DE L’OFERTA D’ FP OCUPACIONAL AL MERCAT DE TREBALL ....................................................................................................................................... 68 5.2.1. ADEQUACIÓ DE L’OFERTA D’ FP OCUPACIONAL AL MERCAT DE TREBALL SEGONS L’AFILIACIÓ ........................................................................................... 68 5.2.2. ADEQUACIÓ DE L’OFERTA D’ FP OCUPACIONAL AL MERCAT DE TREBALL SEGONS LA CONTRACTACIÓ ............................................................................... 86 5.2.3. TAULA - RESUM .................................................................................................................................................................................................................... 102 5.2.4. INTERPRETACIÓ DE L’OFERTA DE FORMACIÓ OCUPACIONAL A L’ESTRUCTURA I L’EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL ................................................. 123

  6. FITXA-RESUM DE L’ADEQUACIÓ DE L’OFERTA D’ FP AL MERCAT DE TREBALL .................................................................................................................................. 144 ANNEX 1: CODIFICACIÓ DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS........................................................................................................................................................................ 159 ANNEX 2: CODIFICACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL (CONVOCATÒRIES) ............................................................................................................... 160

 • 4

  RESUM EXECUTIU

  Aquest informe analitza l’oferta de formació professional a Catalunya i la seva adequació a l’estructura i evolució recent del mercat de treball. L’anàlisi

  es realitza tenint en compte de manera separada la formació professional inicial (reglada) i la formació ocupacional oferta pel SOC. A continuació es

  presenten les principals informacions que se n’extreuen.

  OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA

  FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

  Oferta de PQPI

  A Catalunya, el curs 2010-2011, es van ofe