Matemtiques 2n. ESO - INSTITUT La estiu curs 2012/13 Segon ESO 1 Departament de MATEMTIQUES Matemtiques 2n. ESO Curs 2012-2013 TREBALL

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Matemtiques 2n. ESO - INSTITUT La estiu curs 2012/13 Segon ESO 1 Departament de MATEMTIQUES...

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 1

  Departament de MATEMTIQUES

  Matemtiques2n.ESO

  Curs 2012-2013

  TREBALL DESTIU 2013

  Nom alumne/a:

  Grup curs 2012/2013:

  Professor/a 2012/2013:

  Respon aquestes preguntes en aquest mateix dossier (pots imprimir-lo o copiar-lo a m).

  Si has de recuperar el curs de segon dESO s imprescindible que lliuris els exercicis el mateix dia de la prova (2 de setembre de 2013). La nota obtinguda en el treball formar part de la recuperaci. La majoria dels exercicis de lexamen de recuperaci seran semblants als que hi ha a lapartat EXERCICIS DE RECAPITULACI.

  Pensa que si tens les matemtiques de primer suspeses hauries de fer tamb els deures de vacances de matemtiques de primer dESO

  Si has aprovat segon dESO, has de lliurar el treball el primer dia de classe (16 o 17 de setembre) al teu nou professor de Matemtiques. La nota obtinguda es tindr en compte en lavaluaci del primer trimestre.

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 2

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 3

  1. Expressa en forma duna sola potncia:

  a) 43 42 = b) ( 7)5 72 7 ( 7)3 = c) 43 : 42 =

  d) 75 : 72 = e) ( 82) 5 =

  2. Calcula el resultat de les segents potncies (no et descuidis el signe):

  a) (-3)4 = b) (-3)5 = c) -162 =

  d) 24 = e) 80 =

  3. Escriu el nombre enter corresponent a cada lletra en la recta entera (Z).

  4. Ordena de ms petit a ms gran els nombres enters compresos entre:

  a) 5 i 0 :_________________________________________

  b) 4 i +3 :_________________________________________

  5. Un senyor va nixer lany 32 a C i va morir lany 27 d C. Quants anys va viure? (Planteja loperaci amb nombres enters. Pensa la operaci que cal fer per calcular la teva edat).

  6. Calcula les segents operacions (atenci): a) 7 + 4 =

  b) 5 (7 ) =

  c) 8 : ( 4) =

  d) 7 ( 4) =

  e) 12 + ( 15) =

  f) -7 + (-3) =

  g) 6 (+ 4) =

  h) 36 : ( 9) =

  i) 12 15 =

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 4

  7. 4 + ( 5) + (+ 7) (+ 2) ( 6) =

  8. 8 ( 3) + 12 : 4 (4 + 2 3) =

  9. 3 + [5 2 + 4 (5 1) 7] 4 ( 2) =

  10. Calcula tots els valors de les segents arrels quadrades (si s possible):

  ==== 49)81)121)36) dcba

  11. Digues si les segents afirmacions sn falses o veritables i justifica les respostes:

  a) Si a i b sn dos nombres enters i sabem que a0, segur que ab

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 5

  13. Simplifica al mxim les fraccions

  a) =6

  10 b) =

  50

  120 c) =

  52

  13 d) =

  42

  24

  14. Calcula el nombre decimal que correspon a cada fracci i escriu quin tipus de decimal s.

  a) 6

  8 b)

  12

  5 c)

  8

  6

  d)

  24

  15 e)

  54

  16

  15. Calcula:

  a) =+9

  8

  9

  5

  b) =+6

  1

  4

  5

  c) =+4

  5

  2

  3

  6

  5

  16. Calcula:

  a. =3

  4

  2

  5 b. =

  3

  5:

  7

  6

  c. =6

  512 d. = )3(:

  11

  15

  17. Calcula:

  =

  + 110

  3

  5

  1

  9

  5

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 6

  18. El preu duna moto s de 4750 . El venedor fa una oferta de descompte pel tema de lactual crisi i posa un cartell indicant que far un descompte del 8%. La Nria t estalviats 4200 i es vol comprar la moto. T prou diners per comprar-la?... Quants lin sobren o lin falten?

  19. Pots calcular mentalment... a) Nombre de paquets de caf de 1/4 de kg que podem omplir amb 12 kg.

  b) Litres daigua que hi ha en 18 gots d 1/6 de litre.

  c) El triple d 1/3 dun dia.

  d) Les hores que dormo cada dia si estic despert 5/8 de dia.

  20. Troba el terme desconegut en les proporcions:

  a) 7035

  14 a=

  b) 8

  124,2 =b

  c) 5,24

  2 c

  c=

  d) d

  44,1

  5,2

  9,0 =

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 7

  21. Calcula el valor de n en cada cas:

  a) 30% de 180 s n

  b) n% de 300 s 45

  c) 15% de n s 450

  d) n% de 30 s 45

  22. Mhan comprat una bici que val 730 . Quant he hagut de pagar si mhan fet un descompte del 7,5%?

  23. El lloguer dun local per fer una festa costa 750 . Completa la taula segent del preu que haur de pagar cada persona segons el nombre de persones que va a la festa:

  Nombre de persones 30 40 50 60

  Preu per persona () 5

  s una proporcionalitat directa o inversa?

  Una sola persona, quant hauria de pagar?

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 8

  24. Tres amigues fan una travessa de 20 , lAnna posa 12 , la Berta posa 5 i la Cris la resta. Els toca un premi de 2500 , Quina quantitat del premi correspon a cada una?

  25. Un llum consumeix 80 Wats cada hora que est encs. Calcula els Wats que consumir si est encs 4h i 36 minuts cada dia durant 20 dies.

  26. El preu total del men per a quatre persones en un restaurant s de 46 . Completa la taula: Nombre de persones 4 2 5 7 10

  Preu total ()

  s una proporcionalitat directa o inversa?

  Una sola persona quant hauria de pagar?

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 9

  27. Respon les preguntes segents fent servir expressions en llenguatge algbric: a) Si una llauna de galetes cont g galetes, quantes galetes hi ha en mitja llauna?

  b) Tenem a ampolles de llimona i nhem begudes dues. Quantes en queden?

  c) Avui he fet x anys. Quants anys em falten per tenir 25 ?

  d) Si vaig en bici a una velocitat de 6 metres per segon, quants metres podr recrrer en t segons?

  e) Si un nombre parell s x, quin s el nombre parell segent?

  f) Si un nombre n s mltiple de 3, quin s el segent mltiple de 3?

  g) Si un rectangle t 5 metres de base i h metres daltura, quin s el seu permetre?

  h) I quina s la seva rea o superfcie?

  i) Si un bast t x cm, quina s la seva altura en metres?

  j) Si en una galleda hi caben L litres, quants litres quedaran si buidem una tercera part del contingut?

  28. Calcula el valor numric de lexpressi 2x + 4 , si

  a) 3=x

  b) x= 0,3

  c) 2

  1=x

  29. Efectua les operacions indicades i redueix els termes semblants quan sigui possible:

  a) 2x57x9x ++ b) ( ))1815()194 xx

  c) ( ) )6(3825 ++ xx

  d) 842511622 +++ xxxx

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 10

  30. Tres socis obren un negoci. El primer dells hi aporta x , el segon 3000 ms que el primer , el tercer aporta el doble del primer. Escriu lexpressi algbrica que reflecteix:

  a) El que ha aportat el primer: x

  b) El que ha aportat el segon:

  c) El que ha aportat el tercer:

  d) El que aporten tots tres junts (simplifica-la):

  31. Resol les equacions (fes el procediment complet) :

  a. x + 12 = 25

  b. x 6 = 11

  c. 7 x = 119

  d. 4 x + 11 = 1

  e. 3 x 5 = 2 x +3

  f. 9 3 x = 7 x + 39

  g. 11 x 5 = 4 (x + 11

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 11

  32. Les edats de tres germans sumen 77 anys. Troba ledat de cada un dells sabent que cada un es porta 4 anys de diferncia amb el segent.

  33. Calcula les dimensions (base i altura) dun rectangle que fa 144 cm de permetre sabent que la base fa 10 cm ms que laltura.

  34. Troba un nombre que augmentat en 96 unitats esdevingui cinc vegades ms gran.

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 12

  35. En un taller mecnic (reparen noms avaries de motor) hi ha cotxes i motos, en total hi ha 46 vehicles, si comptem 168 rodes, quants cotxes i motos hi ha?

  36. AB i CD sn dos segments que verifiquen 7

  3=CD

  AB . Calcula la mesura de AB si CD mesura 25,9 cm.

  37. Hem dividit el segment AB en sis parts iguals escriu la ra de proporci (simplificada) de cada parell:

  A P Q R S T B

  =AB

  AR =

  AB

  AT =

  AB

  QR =

  AB

  RT =

  QS

  PT

  38. Determina els valors de x i y a la figura:

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 13

  39. Un noi de 1,6 m d'alada projecta una ombra de 70 cm. En el mateix instant un edifici fa una ombra de 21 m. Quina s l'altura de l'edifici? (Fes el dibuix i compte amb les unitats!)

  40. En un triangle rectangle un dels angles aguts s cinc vegades ms gran que laltre, quines sn les mides dels tres angles?

  41. Lvia Llusa reparteix 92 caramels entre els seus quatre nts. Al ms petit li dona una quantitat, al segon lin dna dos ms que al primer, al tercer dos ms que al segon i al quart dos ms que al tercer. Quants caramels dna a cada nt?

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 14

  42. Calcula els valors dels tres costats del triangle rectangle (aproxima a dos decimals):

  hipotenusa (a) =

  catet (b) =

  catet (c) =

  43. Quant mesura la del rectangle? I la seva rea?

  44. Comprova si formen un triangle rectangle les segents ternes: a) 16, 30 i 34

  b) 10, 24 i 30

  c) 12, 15 i 20

 • Treball estiu curs 2012/13 Segon ESO 15

  45. Calcula el permetre i lrea dun quadrat de 15 cm de costat.

  46. Calcula el permetre i lrea dun rectangle de base 24 m i altura 7 m.

  47. Calcula el permetre i lrea dun rombe que fa 10 dm de costat , 16 de diagonal gran i 12 de diagonal petita.

  48. Calcula el permetre i lrea de la figura. Com sanomena?____