MEDICIN¤â€ ¨©I TEOLOGIE SUFERIN¨‘A ¨©I MOARTEAanale- evolu¨â€ie dramatic¤’ a procesului de moarte fa¨â€¤’

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MEDICIN¤â€ ¨©I TEOLOGIE SUFERIN¨‘A ¨©I MOARTEAanale-...

 • ANALELE UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA

  SERIA TEOLOGIE

  NR. 22/2016

  PR. CONF. DR. NICOLAE MORAR, LECT. DR. DANIEL LEMENI

  (coordonatori)

  MEDICINĂ ȘI TEOLOGIE

  SUFERINȚA ȘI MOARTEA

  EDITURA UNIVERSITĂȚII DE VEST

  2016

 • ANALELE UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA

  SERIA TEOLOGIE

  COMITETUL DE REDACŢIE

  Coordonatori:

  Pr. Conf. Dr. NICOLAE MORAR

  Lect. Dr. DANIEL LEMENI

  Membrii:

  Prof. univ. dr. OTILIA HEDEŞAN

  Arhid. prof. univ. dr. IOAN I. ICĂ jr

  Prof. PHILIP HARNONCOURT

  Preside dell’Istituto di Studi Ecumenici “S Bernardino”, Italia

  Pr. prof. GHEORGHIOS METALLINOS

  Universitatea de Stat din Atena, Facultatea de Teologie, Grecia

  Prof. DIMITRIOS GONIS

  Lect. dr. DANIEL LEMENI

  Lect. dr. REMUS FERARU

  SECRETAR ŞTIINŢIFIC DE REDACŢIE:

  Pr. conf. dr. CONSTANTIN JINGA

  Tehnoredactare şi concepţie grafică:

  Lect. Dr. DANIEL LEMENI

  Mulţumim maestrului SILVIU ORAVITZAN pentru permisiunea de a

  reproduce pe coperta volumului de faţă una din creaţiile sale artistice

  ADRESA REDACŢIEI:

  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

  FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

  Bd. Vasile Pârvan, nr. 4

  300223 TIMIŞOARA

  ROMÂNIA

 • CUPRINS

  Argument

  Prof. Univ. Dr. Dorel SĂNDESC,

  Anestezia și terapia intensivă/Anesthesia and Intensive Care…………... .7

  Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru MEGHEȘAN,

  Metafizica morții/The Metaphysics of Death……………………………... 11

  Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin JINGA,

  Ce dă viaţă morţii? Câteva precizări de terminologie biblică/What is giving

  life to the death? Some Considerations of Biblical Terminology …………. 23

  Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile VLAD,

  Observații teologico-medicale asupra sinuciderii/Some Medical and

  Theological Remarks on Suicide ............................................................ 37

  Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae MORAR,

  Teologie versus terapie/Theology versus Therapy ................................. 48

  Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile ITINEANȚ,

  Moartea ca trecere la o nouă viață, în doctrina și cultul Bisericii/The

  Conception of Death as a Transition to a New Life in the Doctrine and

  Worship of the Church ……………………………………………………… 56

  Lect. Univ. Dr. Daniel LEMENI,

  „Cu moartea pe moarte călcând”: „ceasul morţii” din perspectivă

  teologică şi medicală/„Trampling down death by death”: „The Hour of

  Death” from a Theological and a Medical Perspective......................... 64

  Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin PANȚURU,

  Norme canonice, tipiconale și liturgice aplicabile persoanelor muribunde.

  Canonical, Typikonal and Liturgical Regulations Applicable to Dying Persons 74

  Pr. Lect. Asoc. Dr. Marius FLORESCU,

  Starea sufletului imediat după moarte, redată în cântările

  „Panihidei”/The State of the Soul after Death in the Hymns of the

  Panihida.................................................................................................. 83

 • Pr. Lect. Asoc. Dr. Marius IOANA,

  Valoarea terapeutică a cuvântului/Therapeutic Value of the Word..... 95

  Pr. Asist. Univ. Dr. Adrian COVAN,

  Moartea ca trecere între timp și veșnicie/Death as a Transition from

  Time to Eternity .................................................................................... 99

  Pr. Asist. Univ. Dr. Cosmin SANTI,

  Trecerea la viața veșnică și despărțirea sufletului de trup în gândirea

  imnologilor/Death as a Gateway to Eternity and a Separation of the Soul

  from the Body in the Works of the Christian Hymnologists.................. 107

 • ARGUMENT

  Între 22-24 septembrie s-a desfăşura la Timişoara cea de-a

  XIV-a ediţie a Cursului de ghiduri şi protocoale în anestezie,

  terapie intensivă şi medicină de urgenţă, cu participarea unor mari

  personalităţi mondiale din lumea medicală.

  Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan,

  în cadrul acestei întâlniri Părintele Profesor Nicolae Morar şi

  Domnul Profesor Dorel Săndesc au moderat o secţiune

  transdisciplinară, consacrată relaţiei dintre medicină şi teologie,

  intitulată: Suferința și moartea.

  Ce a rezultat? Un contact important între Biserică și Medicină,

  în care au fost abordate problemele vieții și ale morții din

  perspectivă transdisciplinară, precum și o dorință declarată de a se

  medita în comun la aceste subiecte greu de pătruns.

  Moartea a fost receptată ca fiind o poartă spre un proces

  existențial superior, iar învierea lui Hristos Domnul a fost asumată

  ca fiind singura certitudine pentru omul credincios în fața morții.

  Și a mai rezultat ceva în urma derulării evenimentului

  științific amintit: volumul tocmai îmbiat spre lectură!

 • ANESTEZIA ȘI TERAPIA INTENSIVĂ

  Prof. Univ. Dr. Dorel SĂNDESC

  UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE –

  TIMIȘOARA

  ABSTRACT: In the medical landscape, disease and illness as by-

  products of life in the flesh were understood by theology as

  participation in God’s saving activity and interaction in the created

  world. From this perspective, the anesthesia or intensive care is a story

  that demonstrates into the banality and pain of human existence. At

  this point the theological norms, historical traditions, social and

  human needs etc become critical and insignificant. According Cioran

  „all saints are sick, but luckily not all sick people are saints... Through

  sickness we understand the saints, and through them, the heavens”.

  Keywords: death, intensive care, suffering, anesthesia

  Încep cu anestezia. Prima dată, cu o glumă pe care o avem cu

  colegii noștri, aceea că Dumnezeu a fost primul chirurg, când a

  operat-o pe Eva. Și înainte de a fi chirurg, a fost anestezist, pentru ca

  l-a adormit pe Adam, ca să scoată acea coastă magică. Dar foarte

  mulți gânditori consideră că anestezia ar putea fi cea mai mare

  descoperire a umanității. De ce consideră ei asta? Pentru ca iată,

  anestezia este singura tehnică care poate realiza abolirea temporară,

  reversibilă, a stării de conștiență. Si iată o fereastră prin care,

  înțelegând mecanismul prin care, anestezia abolește conștiența, am

  putea să înțelegem măcar o parte din marea taină a omului. Ce este

  conștiința? Ce este sufletul? Iar datele științifice sunt extrem de

  interesante. În primul rând că, deși de atâția ani, peste 100 de ani de

  anestezie, încă nu știm exact cum acționează.

  Mult timp s-a căutat sediul prin care anesteza își exercită efectul.

  Și s-a căutat, desigur, la nivelul sistemului nervos central. Dar nu s-a

  găsit un anumit sediu, în hipocamp, în hipotalamus, într-o anumită

  parte a scoarței cerebrale. După cum nu s-a găsit niciodată sediul

  sufletului. Și s-au scris cărți despre asta. În tinerețea mea citeam cu

  7

 • nesaț o carte intitulată chiar așa: Anatomiștii în căutarea sufletului1.

  Am fost dezamăgit că nu am găsit răspunsuri, dar acum mă bucur

  foarte tare că nu s-au hazardat într-o concluzie care, fără îndoială, ar fi

  fost falsă.

  Mergând mai departe, după ce teoria anatomică a acțiunii

  anesteziei a căzut, în mod evident, s-au căutat alte teorii ale acțiunii

  anesteziei. Teorii legate de acțiunile pe membrane celulare, de anumiți

  receptori, de anumite canale ionice. Și, deși există aceste fenomene

  legate de anestezie, ele nu sunt capabile să explice esența

  mecanismului anesteziei. Apoi au apărut ipoteze și teorii mult mai

  generalizatoare. S-a spus că anestezia întrerupe funcționarea

  temporară a conexiunilor și fusurilor nervoase la nivelul întregului

  sistem nervos central. Cumva, și s-a spus frumos poetic, anestezia

  realizează un nor de electroni înghețati temporar, care nu mai

  reacționeaza între ei și iși opresc temporar mișcarea lor. Deja intrăm

  într-o zona tot mai puțin materială cu privire la mecanismul de acțiune

  al anesteziei.

  Dar apoi a venit o ultimă teorie, în care s-a spus că, foarte

  probabil, anestezia deconectează creierul uman de starea de conștiență

  și că starea de conștiență ar fi doar o lungime de undă. Poate unica din

  unviers care vibrează cu lungimea de undă a Creatorului.

  Dintr-o dată, iată, anestezia aceasta duce teoria conștiinței într-o

  zonă complet imaterială, pur energetică, unii susținând deci că,

  conștiința este o noțiune netamerială, care doar temporar este, poate,

  legată de un trup material, dar căruia, în mod cert, îi poate

  supraviețui. Iată fereastra de