MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR Membentuk satu pasukan yang dapat membantu anda dalam melaksanakan Peta

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR Membentuk satu pasukan yang dapat membantu anda dalam melaksanakan...

 • 1

  MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

 • Cont..

  • merancang bagaimana anda hendak memperkenalkan Peta Pemikiran kepada guru

  • merancang bagaimana anda akan memperkenalkan Peta Pemikiran kepada murid

  • membentangkan rancangan anda kepada peserta lain

  2

  Beri masa untuk…

 • Memperkenalkan Peta Pemikiran

  – kursus untuk guru

  3

 • • slaid seterusnya adalah merupakan urutan perancangan kursus Peta Pemikiran untuk guru sekolah anda

  • anda boleh menyediakan bahan sendiri, walau bagaimanapun konsep tidak berubah kerana anda membangunkan asas pemikiran masa depan

  4

  Proses perancangan…

 • 5

  Membentuk satu pasukan yang dapat

  membantu anda dalam

  melaksanakan Peta Pemikiran

  Latih mereka

  mengenai Peta

  Pemikiran

  Biasakan diri anda dengan

  bahan persembahan untuk kursus

  Sediakan bahan kursus

  Bangunkan cara bagaimana guru boleh berkongsi Peta Pemikiran

  yang telah mereka pelajari

  Rancang tarikh kursus untuk

  guru

  Laksanakan kursus

  Rancangkan kursus

  pengukuhan/ pemanpatan

  Memperkenalkan Peta Pemikiran

  kepada guru

 • Slaid seterusnya akan menerangkan setiap urutan langkah dengan lebih terperinci

  6

 • • Bentuk Pasukan Pemandu yang terdiri daripada mereka yang mempunyai semangat untuk berubah dan memperkenalkan Program i-THINK dan Peta Pemikiran di sekolah anda

  • Pasukan Pemandu terdiri daripada 5 atau lebih orang (bergantung kepada saiz sekolah) Pentadbir, penyelaras program, dan beberapa orang guru

  7

  Membentuk satu pasukan yang dapat membantu anda dalam melaksanakan Peta

  Pemikiran

 • • Pasukan Pemandu perlu diberi kursus mengenai Peta Pemikiran dan kemahiran berfikir aras tinggi

  • Mereka perlu menggunakan kemahiran ini dalam pengajaran dan pembelajaran supaya dapat membiasakan diri dengan Peta Pemikiran dan kemahiran berfikir aras tinggi

  8

  Latih mereka mengenai Peta Pemikiran

 • • Kursus Peta Pemikiran perlu diadakan selama dua hari sebagai permulaan

  • Diikuti dengan kursus pengukuhan/pemantapan. Kursus ini boleh dirancangkan kemudian

  9

  Rancang tarikh kursus untuk guru

 • • Kursus boleh disampaikan oleh seorang atau beberapa orang Pasukan Pemandu

  • Setiap ahli Pasukan Pemandu perlu mengikuti persembahan PowerPoint yang disediakan. Pastikan semua memahami semua membiasakan diri dengan bahan kursus

  10

  Biasakan diri anda dengan bahan persembahan untuk kursus

 • • Bahan yang diperlukan:

  – Persembahan PowerPoint

  – Komputer riba

  – Skrin

  – Nota edaran

  – Kertas dan alat tulis (marker pen)

  – Kertas Mahjong

  11

  Sediakan bahan kursus

 • • Gambarkan bagaimana bilik kursus akan disediakan. Pastikan peserta duduk dalam kumpulan (sama seperti anda dilatih)

  12

  Penyediaan tempat kursus

 • • Semasa kursus

  • Fokus pada proses pemikiran

  • Pastikan cara guru melukis setiap Peta Pemikiran dengan visual yang betul dan dibentangkan secara konsisten

  • Beri guru masa untuk memikirkan bagaimana setiap Peta Pemikiran boleh digunakan di dalam bilik darjah

  • Bersedia dengan kemungkinan berlaku salah faham dan anda telah bersedia untuk menghadapinya

  13

  Laksanakan kursus

 • • Pastikan cara bagaimana menggunakan Peta Pemikiran di dalam bilik darjah

  • Galakkan guru berkongsi kejayaan dan menerima kesilapan secara terbuka

  14

  Bangunkan cara bagaimana guru boleh berkongsi Peta Pemikiran yang telah

  mereka pelajari

 • • Pasukan pemandu perlu memantau penggunaan Peta Pemikiran untuk memastikan penggunaannya berkualiti

  • Mereka sentiasa bersedia untuk membantu, menasihat, menjawab permasalahan dan membetulkan salah faham

  • Sesi susulan sangat berguna untuk ulangkaji dan pengukuhan

  15

  Rancangkan kursus pengukuhan/ pemantapan

 • 16

 • Perkenalkan Peta Pemikiran kepada murid

  Ajar peta pemikiran Kedua

  Teruskan proses ini sehingga 8 peta Pemikiran diajar

  Rancang aktiviti susulan untuk pengukuhan/peman tapan

  Ulangkaji kesemua 8 Peta Pemikiran untuk memastikan kefahaman murid

  Rancang waktu 8 Peta Pemikiran yang sesuai untuk diajar kepada murid

  Ajar Peta Pemikiran yang pertama

  Beri peluang murid untuk menggunakan Peta Pemikiran dalam pembelajaran

  Beri peluang murid untuk menggunakan Peta Pemikiran dalam pembelajaran

 • • Sediakan jadual waktu untuk memperkenalkan setiap Peta Pemikiran

  • Berikan tempoh satu atau dua minggu untuk memperkenalkan satu Peta pemikiran

  18

 • • Jadual perlu mengandungi:

  - perincian tentang setiap peta pemikiran

  yang akan diajar

  - tahap murid (tahun/tingkatan)

  - guru yang akan mengajar mengikut tahap

  murid

  • Jadual waktu dikongsi oleh semua guru

  19

 • • Memastikan guru bersedia dalam setiap sesi pengajaran

  • Gunakan nota edaran - Mengajar Murid Tentang Peta Pemikiran

  20

 • • Setelah murid diperkenalkan 8 Peta Pemikiran yang baharu, mereka berpeluang menggunakan peta tersebut

  • Guru hendaklah fokus kepada Proses Pemikiran semasa mengajar Peta Pemikiran

  21

 • • Setelah murid diperkenalkan dengan 8 Peta Pemikiran, berikan masa untuk mereka mengulangkaji peta tersebut

  • Galakkan murid menggunakan Peta Pemikiran mengikut kesesuaian

  22

 • • Bagaimana cara anda menyebarluaskan kepada ibu bapa / masyarakat setempat tentang penggunaan i-Think dan Peta Pemikiran?

  23