of 17 /17

Microsoft Office Word

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Microsoft Office Word. Kelime işlem yazılımlarında en fazla kullanılan yazılımdır. Bilgisayar ortamında metin yazmayı ve düzenlemeyi sağlayan programlardır. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Microsoft Office Word

Page 1: Microsoft Office Word
Page 2: Microsoft Office Word

Kelime işlem yazılımlarında en fazla kullanılan yazılımdır.

Bilgisayar ortamında metin yazmayı ve düzenlemeyi sağlayan programlardır.

Bu programı kullanarak yazı yazabilir,yazı içerisine resim, tablo ve grafik eklenebilir,yazı üzerinde biçimlendirme işaretleri uygulanabilir.

Page 3: Microsoft Office Word

Cetveller

Durum Çubuğu

Başlık çubuğu.Araç

ÇubuğuMenü Çubuğu

Kaydırma barları

Page 4: Microsoft Office Word

Word penceresinin üstündeki işaretine basılır.

Dosya menüsünden Çıkış komutu çalıştırılır. Oluşturulan belge kaydedilmemişse uyarı mesajı görüntülenir.

Alt+F4 tuş bileşenine basılır.

Page 5: Microsoft Office Word

Pencere Başlığı Yazılım ve belge adları ile Belge yönetim tuşlarının (kapat,boyut ve görev çubuğuna sakla)

Menü Çubuğu Menü ve menü komutlarının yer aldığı çubuktur.Windows tabanlı bütün yazılımlarda menü çubuğu vardır.

Araç Çubukları Menü çubuğu üzerinde yer alan komutların, simgeleşmiş düğmelerin ( Bu düğmelerin her birine araç denir) yer aldığı çubuklardır. Menü çubuğu üzerinde yer alan komutlar araç çubukları üzerinde yeniden sınıflandırılmıştır.

menüsünden üzerine fare işaretçisini getirdiğimizde

Açılan menüde Word’ün sağladığı araç çubukları görüntülenir.

Page 6: Microsoft Office Word

Belge düzenlemesini ve biçimlendirmesini kolaylaştıran sekme hizalama ,sekme durağı ayarları yapmayı sağlayan bir fonksiyondur.Diğer araç çubukları gibi ekranda görüntülenip gizlenebilir.

Word’ te çalışılan belgenin oluşturulduğu alandır.

Cetvel

Yazma Alanı

Ekleme Noktası (İmleç) Word’ te çalışılan belgenin oluşturulduğu alandır.

Kaydırma Çubukları Belge penceresinde belgenin farklı bölümlerini izleme imkanı verir. Yatay ve dikey olmak üzere iki tanedir.

Durum Çubuğu Ekleme noktasının konumu ve belgenin diğer özelliklerinin (sayfa , satır, sütun vb) bulunduğu çubuktur.

Page 7: Microsoft Office Word

DOSYA:

Word programından tamamen çıkmak için kullanılır. Pencere kontrol düğmelerinden “kapat” ile aynı işlevi üstlenmektedir.

Yeni: Boş bir belge açmak için kullanılan bölümdür.

Aç: Önceden kaydedilmiş Word belgelerini konumundan çağırır.

Kapat: Üzerinde işlem yaptığınız belgeyi kapatmak için kullanılan komuttur.

Kaydet: Belgeyi kaydetmek üzere kullanılır.Eğer belge öncedenkayıtlıysa değişiklikleri kaydeder. Değilse açılacak yeni pencereden kaydetme işlemlerini yaptırır.

Farklı Kaydet: Kaydet ile aynı işlem için kullanılır. Uzantı değiştirmek istediğimiz belgeleri bu işlemi kullanarak belirleriz.

Web Sayfası Olarak Kaydet: Belgeyi Explorer sayfası olarak kaydeder.

Web Sayfa Önizlemesi: Web sayfası olarak kaydedilecek word belgesini önceden değerlendirmek için kullanılır.

Baskı Önizleme: Yazdırılacak olan belgeyi gösteren yeni bir pencere çağıran komuttur.

Yazdır: Belgeyi varsayılan yazıcıya gönderir. Yazdırmak için kullanılır.Gönder: Belgeyi posta alıcısı vb. yerlere gönderir.

Sayfa Yapısı: Bu bölümde belgemizi yatay veya dikey konumlandırabilir,kenar boşlukları,kağıt boyutu gibi ölçülendirme seçeneklerinden faydalanabiliriz.

Çıkış:

Page 8: Microsoft Office Word

DÜZEN:

Geri Al: Son yapılan(belirli sayıdaki) işlemi geri almak için kullanılır.

Yinele Yazılan: Geri işleminden sonra kullanılır.

Kes: Seçili bölgeyi konumundan silerek kopyalar.

Kopyala: Seçili bölgeyi silmeden kopyalar.

Bul işlemi için aynı pencere kullanılır. Belge üzerindeki 1 kelimenin tüm belgedeki yerini değiştirmek için kullanılır.

Yapıştır: Kes veya kopyala işlemi ardından kullanılır.

Temizle: Seçili bölgeyi temizler. Siler.

Tümünü Seç: Belge üzerindeki tüm işlemleri(yazı, resim v.b.) seçili hale getirir.

Bul: Belge üzerinde aranılacak kelime ya da başlıkları kolaylıkla bulmak için kullanırız.

Değiştir:

Page 9: Microsoft Office Word

GÖRÜNÜM:

Görüntüyü belirli oranlarda yakınlaştırır.

Normal: Sayfa kenar boşlukları gizlenmiş haldedir.

Web Düzeni: Sayfa web sayfası düzenini alır.

Sayfa Düzeni: Belgeyi sayfa sayfa görüntülemek için kullanılır.

Anahat: Word belgesini ana hatlarıyla görüntülemek için kullanılır.

Araç Çubukları: Bu kontrol ile Araç Çubuğunda görünmeyen kontrolleri başlıklar halindeki listeden görüntülenir hale getirilir.

Cetvel: Cetvellerin word üzerinde görünüp görünmemesi için kullanılır.Küçük Resimler: Bu kontrol ile Belge üzerindeki tüm küçük

resimler sayfa numaralarıyla birlikte listelenir.Üst ve Alt Bilgi: Belgeye üst/alt bilgi eklemek için kullanılır.

Otomatik olarak belge üzerine konumlandırılır.Biçimlendirme: Açıklama bulunan word belgelerinde kullanılan

kontroldür.

Tam Ekran: Word Belgesini diğer çubukları ve diğer tüm sistem bilgilerini gizleyerek çalışma imkanı verir.

Yakınlaştır:

Page 10: Microsoft Office Word

EKLE:

Sayfa üzerindeki metin resim vb gibi öğelere web sayfası adresi bilgisi vererek o internet sitesine doğrudan yönlendirir.

Kesme: İmlecin bulunduğu konuma ek alan açar.

Sayfa Numaraları: Belge üzerindeki tüm sayfalara otomatik numara verir.

Tarih ve Saat: Belge üzerine imleç noktasına tarih ve saat formatı ekler.

Otomatik Metin: Belgeye otomatik metin ekler. Genellikle yazışmalarda buradan faydalanır. Saygılarımla, sevgiler vb.

Alan: Otomatik metin gibi alanlar ekler.

Simge:Belge üzerinde Alfa Beta Gama vb işaretleri ekler.Ω ¥ ₧ gibi..Açıklama: Belge üzerine belirli alana açıklama eklemek için kullanılır.

Resim:Küçük Resim: Office içinde yüklü program ile gelen resimlerdir.Dosyadan : Sabit disklerinizde ya da yardımcı belleklerinizde

bulunan resimleri belge üzerine eklemede kullanılır.Otomatik şekil:Belgeye yıldız,ok ve konuşma balonları gibi şekiller ekler.

Wordart: Sayfaya word art şekli eklemek için kullnılır.

Tarayıcı veya Kameradan:Buradan gelen görüntüler belge üzerine eklenir.

Grafik: Belge üzerine değerleri girilerek grafik eklemek içindir.

Metin Kutusu: Belgeye metin kutusu eklemek için kullanılır.

Nesne: Word belgesine diğer Office programlarından yararlanmak üzere bölüm açar.

Köprü:

Page 11: Microsoft Office Word

BİÇİM:

Yazımızda kullanacağımız başlık ve yazı stillerinin listelendiği bölümdür buradan yapılan seçimler tüm belge için kullanılır.

Yazı Tipi: Sayfa üzerinde kullanacağımız text formatlı metinlerin yazı tiplerini buradan belirleriz. Aynı pencere içinde karakter aralığı,metin efektleri, yazıtipi boyutu,rengi, gibi özelliklerde belirlenir.

Paragraf:Belgeye yazacağınız yazının paragraf ölçü ayarları için kullanılır.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma: Metninize seçenek bölümlerine madde işaretleri ya da numaralandırma ile düzen getirir.

Sütunlar: Belge üzerindeki metninizin sayfada sütun şeklinde ayarlanması için kullanılır.

Metin Yönü: Metninizi yukarı-aşağı ,sağa veya sola doğru yönlendirmenizi sağlar.

Büyük Küçük Harf Düzeni: Hepsi Büyük ya da hepsi küçük harfle yazmak için kullanılır.

Arka Plan: Seçili alan arka plan rengini veya desenini belirlemek için kullanılır.

Tema: Tüm belgeyi etkileyecek word programı ile gelmiş sayfa düzen stilleridir.

Stiller ve Biçimlendirme:

Page 12: Microsoft Office Word

ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi: Belge üzerinde bulunan kelimeleri

varsayılan yazım dili yardımıyla imla ve diziliş hatalarını düzeltmede kullanılır. Çıkan pencerede seçenekleri belirlenir.

Sözcük Sayımı: Office 2003 ile birlikte gelen bu özellik ile belgede kaç kelime olduğunu seçeneklerini belirleyerek öğrenebilirsiniz.

Otomatik Düzelt: Yine yazım dili yardımıyla belgedeki imla hatalarını otomatik varsayılan şekle getirir.

Belgeyi Koru: Word belgesini yazmaya veya okumaya karşı diğer kullanıcılardan şifre belirleyerek koruyabilirsiniz.

Özelleştir: Word programındaki araç çubukları ve yazı stillerini özelleştirebilirsiniz.

Seçenekler: Bu bölümde tüm programın düzenini ve çalışma şeklini etkileyecek değişikler yapılır. Aşağıda buna ait birkaç örnek veriyorum.

Kaydet: Belgenin kaydedileceği varsayılan kayıt türünü belirler. Otomatik kaydetme ve belgedeki farklı yazı tiplerinin kaydedilme formatı ayarlanır.

Yazdır: Yazdırma şekli ile ilgili tüm otomatik düzenler buradan belirlenir.

Konum: Belgemizin kaydedileceği varsayılan konumla ilgili değişiklikler içindir.

Kullanıcı Bilgisi:Word programının kullanıcı bilgilerini ve mektup adreslerinin değiştirildiği bölümdür.

Güvenlik: Belgeyi koruma ile ilgili bilgilerin detaylandırılmış bölümüdür burada yapılan değişiklikler belgenin okunmaya karşı korunmasında yardımcıdır.

Page 13: Microsoft Office Word

TABLO:

Çıkan diyalog penceresinde tablo satır sütun hücre sekmeleriyle tablo teknik bilgileri ayarlanır.

Tablo Çiz: Bu özellik ile ölçülerini kendiniz belirleyerek tablo oluşturabilirsiniz.

Ekle: Belge üzerinde tablonuz varsa ekle özelliğini kullanarak sağa sola sütün ya da yukarı aşağı satır ekleyebilirsiniz.

Sil: Tablo, satır veya sütun silmek için kullanılır.

Seç: Tablo, satır veya sütun seçmek için kullanılır.

Hücreleri Birleştir/Böl: Bu özellik ile tablo üzerinde bulunan hücrelerin sayfa düzenine uydurulması için üzerinde yapılan işlemleri belirler.

Otomatik Sığdır: Tabloların pencereye düzenli bir şekilde konumlandırılması içindir.

Sırala: Tablodaki satır veya sütunun içeriğinin A-dan Z’ ye ya da Z’ den A’ ya sıralanması içindir.

Tablo Özellikleri:

Page 14: Microsoft Office Word

PENCERE:

Hangi sayfa üzerinde çalıştığınızı gösterir. Örneğin farklı iki Word belgesinin adı yazılıdır ve açık olan pencerenin üzerinde çalıştığınızı belirtir.

Yeni Pencere:Word Belgesinin aynısını yeni pencerede açar.

Tümünü Yerleştir:

Tüm çık Word pencerelerini ekrana sığdırır.

Böl:

Bu özellik ile fare işaretçisinin bulunduğu yerden üzerinde çalıştığınız sayfayı ikiye böler.

Tik işaretli kısım:

Page 15: Microsoft Office Word

AÇ KAYDET ERİŞİM İZNİ

E-POSTA YAZDIR BASKI ÖNİZLEME

YAZIM DENETİMİ

(F7)

ARAŞTIR KES

KOPYALA YAPIŞTIR BİÇEM BOYACISI

GERİ İLERİ KÖPRÜ EKLE

OTOMATİK FORMÜL

ARTAN AZALAN SIRALAM

A

GRAFİK SİHİRBAZI

ÇİZİM ARAÇ

ÇUBUĞU GÖSTER

GÖRÜNTÜ YÜZDESİ

KALIN YAZ

İTALİK YAZ

ALTI ÇİZİLİ YAZ

ORTALA VE

BİRLEŞTİR

PARA BİRİMİ

YAZI RENGİ

DOLGU RENGİ

GİRİNTİ ARTTIR,AZ

ALT

KÜÇÜK RESİM

VE DOSYADAN EKLE

YENİ

Page 16: Microsoft Office Word

YAZI TİPİ VE BOYUTU

SOLA, SAĞA, DAYA,

ORTALA

VİRGÜL BİÇİMİ VE ONDALIK ARTTIR AZALT

GÖLGELENDİRM

E VE 3BOYUR VERME

DOLGU, ÇİZGİ RENGİ

MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIR-MA

KENARLIK BELİRLE

OK STİLİ ÇİZGİ STİLİ

Page 17: Microsoft Office Word

MUSTAFA KAYRAN