of 15 /15
25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 1 Next Step / 24-25 september Energiselskapene har lenge vært pådriver for bredbåndsutvikling i nærmiljøet. Hva med veien videre?« Morten Braarud Leder for AMS og Bredbåndsutvalg

Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2...

Page 1: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 1

Next Step / 24-25 september

Energiselskapene har lenge vært pådriver for bredbåndsutvikling i nærmiljøet. Hva med veien

videre?«

Morten BraarudLeder for AMS og Bredbåndsutvalg

Page 2: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 2

Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt i bedriftenes kapital, kompetanse og personell.

Defo skal herunder:– styrke medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til

lokal næringslivsutvikling

– arbeide for en samfunnstjenelig riktig infrastruktur og kraftdistribusjon,der hensynet til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningssikkerhetpå kort og lang sikt tillegges vekt.

– legge vekt på balansen mellom nett og produksjon.

Foreningen teller i dag 68 medlemmer og vokser fortsatt

Page 3: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 3

Defo/KSBs felles AMS/bredbåndsutvalg:Odd Refsdal, Gudbrandsdal Energi,Tor Henrik Eide, Nordmøre Energiverk ASArvid Bekjorden, DefoSilje Ingebrigtsen, Alta Kraftlag SAKristin Lind, KS Bedrift EnergiNiklas Kalvø Tessem, KS Bedrift Energi (sekretær)Knut Lockert, DefoMorten Braarud, Øvre Eiker Energi AS (leder)

Page 4: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 4

PÅSTANDUten energisektoren med deres lokale eiere

hadde det ikke vært mye reelt bredbånd i Distriktsnorge

Page 5: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 5

Har bedriften egen bredbåndsvirksomhet?

Page 6: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 6

Plassering i verdikjeden

Page 7: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 7

Type netteknologi

Page 8: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 8

Utfordringer

Page 9: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 9

Samarbeider dere med andre nett/bredbåndsaktører i området (eksempel innkjøp, kompetansedeling, nettutbygging etc)?

Page 10: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 10

Motivet for satsningen

Page 11: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 11

I forhold til andre oppgaver, hvor viktig eller uviktig er lokal satsning i egen regi?

Page 12: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 12

Foreløpige slutninger

Fiber is King > 60% er involvert i lokal bredbåndsutvikling > 60% mener det er svært viktig å satse lokalt > 50% dekker helt eller delvis verdikjeden fra nett – produksjon –

distribusjon – sluttkunde

Utfordringer:• 70% sliter med nok kundeopptak ift ROI• 40% ser kompetansetilgang som en utfordring vs oppgavene som skal

utføres

Page 13: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 13

Hvordan vi som en mindre lokal fiberaktør overleve på sikt i det norske markedet?

Har vi påtatt oss en for stor oppgave med fiberutbygging i et fallende strømmarked og hvor investeringer i kjernevirksomheten

står for døren?

Diskusjoner på styrerommet?

Page 14: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 14

Sentrale spørsmål

• Dagens modell, fortsatt bærekraftig?

• Tar vi nok del i verdiskapningen i markedet?

• Søker vi samarbeide med andre tilsvarende aktører?

• Er EXIT alternativ på nåværende tidspunkt? I så fall hva erkonsekvensen i lokalmarkedet? Stagnasjon / videre utvikling

• Har vi utnyttet markedet godt nok? Eks fortetning i eksisterendeområder?

• Har vi belyst/vurdert fremtidige muligheter i kombinasjonenbredbånd og el-relaterte applikasjoner og tjenester?

Eller:Er vi og i så fall hvordan er vi rustet til å møte fremtidens markedsutfordringer? Eventuelt hvilke grep bør vi foreta oss?

Page 15: Next Step / 24-25 september · 2013. 9. 29. · 25.09.2013 Defo –Distriktenes energiforening 2 Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt

25.09.2013 Defo – Distriktenes energiforening 15

Påstand

• Ingen sektor enn e-sektoren er bedre i stand til å etablere et reelt alternativt nasjonalt supernett i Norge

• Ingen kjenner sine egne lokale markeder bedre enn energisektoren

• Gjennom sin lokale satsning bidrar de direkte til å øke kommunens attraktivitet for økt bosetting, innovasjon, etablering av virksomheter og trivsel

• De har i det hele tatt en samfunnsmessig nøkkelrolle vs de å skape varige verdier i lokalsamfunnet.