Click here to load reader

Nieuwsfolder Bouman GGZ Dordrecht

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Halfjaarlijkse nieuwsfolder van Bouman GGZ regio Dordrecht.

Text of Nieuwsfolder Bouman GGZ Dordrecht

 • Dit jaar staat vooral in het teken van het intern opbouwen van het centrum. In 2010 worden de opleidingsfaciliteiten

  ook extern aangeboden. Dan kunnen ook professionals buiten de organisatie een beroep doen op de kennis en expertise die het opleidingscentrum in huis heeft. Alle opleidingen worden verzorgd door gedreven professionals, die de nodige kennis en ervaring hebben opgedaan in het vakgebied.

  Het opleidingscentrum biedt een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Medewerkers worden opgeleid tot verzorgende, verpleegkundige of agoog. Ook kunnen zij een vervolgopleiding volgen tot bijvoorbeeld GZ- psycholoog of verpleegkundig specialist. Daarnaast krijgen medewerkers verschillende vormenvan bijscholing, waarbij de nadruk ligt op het leren van competenties voor het uitoefenen van de functie. Denk

  bijvoorbeeld aan een agressietraining, een training basis verslavingspsychiatrie of een medicatietraining. Nieuwe medewerkers volgen in het opleidingscentrum een introductie-programma. Een andere belangrijke vorm van opleiden is het nascholen van professionals. Ook stagiaires worden vanuit het opleidingscentrum begeleid voor bijvoorbeeld de opleidingen verpleegkunde, communicatie of facilitair management.Het opleidingscentrum van Bouman GGZ bevindt zich aan de Max Euwelaan 1 in Rotterdam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

  Meer weten?Neem contact op via 010 253 56 00 of mail naar [email protected]

  1

  OpleidingscentrumBouman GGZ van start! We hebben in het opleidingscentrum alles wat met scholing te maken heeft kunnen bundelen. Het is goed om te zien dat bij Bouman het klimaat om te leren zo gunstig is, constateert hoofd Opleidingen, Yvonne Slee. Zij doelt hiermee op het streven een opleidingscentrum neer te zetten dat fungeert als dynamisch kenniscentrum. Begin januari 2009 was het zover: de eerste opleidingstrajecten gingen van start.

  In dit nummer

  OpleidingscentrumJeugdsquare 12WervingscampagneRoparun 2009Leefstijltraining Actuele informatie

  Dynamisch kenniscentrum

  BOUMAN GGZ Nieuws nummer 2 - juni 2009

  professionalsopleidingen

  leren

 • 2 Bouman GGZ Nieuws | # 2 | Juni 2009

  MDFT staat voor Multi Dimensional Family Therapy. Het is een speciaal behandel-programma dat is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar waarbij drugs, drank, criminaliteit, psychische stoornissen en een verstoord gezinsleven kenmerkend zijn voor de problemen van deze jongeren. Marieke Pannevis, supervisor MDFT en werkzaam als psycholoog op de jeugdpolikliniek van Bouman GGZ vertelt over haar ervaringen met het behandelprogramma.

  Marieke: Binnen de traditie van de systeemtherapie is er bij uitstek aandacht voor de sociale omgeving van patinten. Dat betekent dat zij betrokken worden in de begeleiding en behandeling van problematische jongeren. Situaties

  waarin de therapie wordt ingezet zijn bijvoorbeeld een tiener die middelen gebruikt en hierdoor ruzie thuis heeft, een tiener die in de jeugdgevangenis zit en bijna weer naar huis gaat of een tiener waarbij op alle gebieden, thuis en op school, het steeds minder goed lijkt te gaan.

  Het opbouwen van een vertrouwensband met een jongere is een voorwaarde voor succes; commitment is van groot belang. Dat kost tijd en daarom hebben de MDFT-therapeuten bereikbaarheidsdiensten zodat zij voor een jongere patint en zijn gezin altijd klaar staan.

  In Amerika zijn inmiddels grote successen behaald met het programma. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat MDFT werkt. Jongeren gebruiken minder alcohol en drugs, hebben minder contact met criminele leeftijdgenoten en de symptomen van gedragsstoornissen nemen af. Tegelijkertijd verbetert de relatie met school, gezin en goede vrienden. Ook in Europa loopt een onderzoek naar de methode, die naast Nederland ook in Belgi, Duitsland,

  Jeugdsquare 12 biedt jongerenintensieve behandelingDe Jeugdpolikliniek van Bouman GGZ biedt een intensieve vorm van behandeling waarin niet alleen de jongere zelf, maar het hele gezin centraal staat. Deze vorm van behandelen kennen we als systeem-therapie.

  Eendrachtsplein 123012 LA Rotterdam010- 224 54 44

  Eeuwfeest Bouman GGZ Op 26 mei 1910 werd door de Volksbond tegen Drankmisbruik het eerste consultatiebureau in Rotterdam opgericht. Met steun van de gemeente gaat het spreekuur voor alcoholisme in Oud Rotterdam van start.

  Dit markeert ook het beginpunt van de geschiedenis van het huidige Bouman GGZ, dat is uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 50 locaties en ruim 1000 medewerkers. Volgend jaar viert Bouman GGZ zijn 100-jarig bestaan en dat wordt ingeluid met tal van activiteiten.

  Wij houden u op de hoogte!

  Daarom heeft zij in de maanden februari en maart een grootscheepse wervings-campagne gevoerd om geschikt personeel te vinden. De wervelende wervingsactie was speciaal gericht op bijvoorbeeld managers, psychiaters en GZ-psychologen.Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een website met de meest actuele vacatures. Bijzonder aan de website is dat voor bepaalde doelgroepen zoals

  bijvoorbeeld artsen, er speciale subsites te vinden is. Op deze manier kunnen bezoekers veel gerichter zoeken naar een vacature en bovendien krijgen ze veel meer informatie over de specifieke functie binnen Bouman GGZ. Daarnaast is een advertentiecampagne gestart via diverse media. De media-campagne werd begin april afgerond. Die resulteerde uiteindelijk in een toestroom

  van 76 kandidaten. Daarvan zijn er op dit moment nog 22 in gesprek over hun toekomst bij Bouman GGZ. De managers-vacatures zijn nagenoeg vervuld, en er lopen inmiddels drie artsen mee. Kortom, een mooi resultaat voor Bouman GGZ.

  Kijk op www.werkenbijboumanggz.nl

  Wervingscampagne succesvol afgeslotenIn de zorg is het niet altijd gemakkelijk gespecialiseerd personeel te vinden. Ook Bouman GGZ had moeite met het vinden van de juiste mensen voor een aantal moeilijk te vervullen vacatures binnen de organisatie.

 • PolikliniekDordrechtPolikliniek Dordrecht is er voor iedereen die vragen heeft, advies wil inwinnen of hulp nodig heeft voor problemen op het gebied van alcohol, drugs en medicijnen. De polikliniek verzorgt de intake, de diagnostiek, de indicatiestelling en verwijzing naar een zorgtraject. Indien nodig biedt de polikliniek een (eerste) behandeling.

  Daarnaast biedt de polikliniek Dordrecht:Ambulante behandeling Actieve zorg PreventieOutreachende zorg MethadonbehandelingMaatschappelijke dienstverlening

  Polikliniek DordrechtKuipershaven 403311 AL DordrechtTelefoon: 078 649 28 88

  De Klantenkaart bevat een aantal korte vragen die een patint kan invullen op de polikliniek. Aan de hand van smileys kan de patint een oordeel geven over onderwerpen als telefonische bereik-baarheid van de polikliniek, de wachttijd in de wachtruimte, behulpzaamheid van de medewerkers en veiligheid. De kaart is simpel en laagdrempelig en geeft een

  korte weergave van de indruk die een patint heeft van de polikliniek.

  Na 6 weken worden de resultaten gevalueerd en gaan we aan de slag met verbeterpunten. Later in het jaar wordt de klantenkaart ook ingezet op andere locaties van Bouman GGZ.

  Bouman GGZ zet Klantenkaart in!Bouman GGZ vindt het belangrijk te weten wat patinten vinden van de polikliniek die zij bezoeken. Momenteel hebben we daar nog weinig informatie over. Een leuk instrument om hier meer inzicht in te krijgen is de Klantenkaart, die sinds 6 april j.l. te vinden is in de wachtkamer op de polikliniek Dordrecht.

  3

  Inmiddels staat een gezamenlijk project in de startblokken. Het project bevat verschillende onderdelen, van het trainen van zorgconsulenten en de begeleiding van klanten tot een breed aanbod aan werk- en activeringsmogelijkheden.

  Op dit moment biedt de Sociale dienst onvoldoende mogelijkheden om mensen te begeleiden die kampen met problemen door alcohol, drugs of medicijngebruik. De samenwerking met Bouman GGZ heeft

  als doel deze mensen te helpen bij het stoppen met het middelengebruik. Vervolgens is de begeleiding gericht op het alsnog instromen in een re-integratietraject.

  Een belangrijk onderdeel in het project is het voorlichten van de zorgconsulenten van de Sociale dienst. Hierbij gaat het omdeskundigheidsbevordering gericht op kennis over middelen, het leren signaleren en anticiperen op deze signalen. Zij

  motiveren de klanten voor deelname en melden hen aan bij Bouman GGZ. Na een intakegesprek volgt de klant een korte, intensieve leefstijltraining. Mocht dit niet haalbaar zijn of biedt de training de klant onvoldoende begeleiding, dan wordt er gekozen voor een individueel behandelprogramma. Naast de training en een eventueel vervolgprogramma heeft Bouman een laagdrempelig aanbod voor werk en activering. De deelnemers kunnen op korte termijn aan de slag: zij bouwen een werkritme op en doen werkervaring op.

  Met deze samenwerking bieden wij mensen die vanwege middelen-problematiek geen (goede) aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, weer nieuwe kansen. Een project dat zeker navolging zal krijgen.

  Nieuwe kansen in GorinchemDe Sociale dienst van de gemeente Gorinchem en Bouman GGZ slaan de handen ineen. Vanuit de Sociale dienst kwam de vraag of Bouman GGZ een rol kan spelen in de begeleiding van een groep klanten. Het gaat om mensen die door hun middelengebruik problemen on-dervinden en daardoor moeilijk plaatsbaar zijn in een re-integra-tietraject.

 • 4 Bouman GGZ Nieuws | # 2 | Juni 2009

  De e-trainingen van Alcohol en Ik zijn volledig anoniem. Voor onze nieuwsbrief hebben we toch twee deelnemers bereid gevonden ons meer te vertellen over hun ervaringen met de e-training. Tom (26) en Bernadette (44) vertellen hun persoonlijke verhaal.

  Tom werkt als marketingadviseur bij een internationaal gerenommeerd bedrijf in Rotterdam. Hij is trots