Omd xmas report2012

  • View
    15.332

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Omd xmas report2012

  • 1. I N S I G H T S IDEAS RESULTSKALDINI PIRKIMO PROITYRIMASLietuvos gyventoj OMD Snapshots tyrimas. Gruodis, 2012 | p.

2. Tyrimo informacija Tyrimo tikslas: itirti Lietuvos gyventoj proius, perkant kaldines dovanas. Tikslin grup: 15 50 met Lietuvos gyventojai. Respondentai atitinka Lietuvos interneto vartotoj struktr pagal ami, lyt ir gyvenamosios vietos dyd. Tyrimo metodas: OMD Snapshots tyrim sistema. Imtis: i viso buvo apklaustas 1141 interneto vartotojas. Apklausa vyko: 2012 m. gruodio 3 10 d. | p. 2 3. REZULTAT SANTRAUKA I Populiariausi kanalai, kuriuose mons ieko informacijos apie kaldines dovanas, yra interneto parduotuvs ir prekybos centr preki katalogai. Juose renkasi kas antras atitinkamai 49,7 proc. ir 48,5 proc. Madaug tredalis (30,1) proc. dovan idj nuolaid kupon portaluose, naro internete naudodamiesi paiek sistemomis arba tariasi su draugais ir pastamais. 23,6 proc. Patikrina gamintoj internetines svetaines. Dar maiau respondent semiasi idj i urnal, reklamos el. patu, televizijos, Facebook, radijo. Beveik 8 i 10 respondent (77,0 proc.) greiiausiai dovan iekos ir pirks parduotuvse. 38,1 proc. iekos informacijos internete ir pirks parduotuvje, dar tredalis (29,5 proc.) iekos ir pirks internete, penktadalis (18,5 proc.) iekos internete, apirs gyvai ir pirks vl internete. Dauguma respondent planuoja ileisti pirkiniams toki pai sum kaip ir pernai (63,9 proc.) ir skirti tiek pat laiko (70,3 proc.). Madaug penktadalis (20,8 proc.) planuoja dovan paiekai skirti maiau laiko ir maesn sum. | p. 3 4. REZULTAT SANTRAUKA II Populiariausios perkamos kaldins dovanos yra aislai, maistas (saldumynai, kava), kosmetika, kvepalai, papuoalai, knygos, taiau tredalis negaljo atsakyti, kuria savo sugalvotos dovanos idja labiausiai avisi. Daugiausiai (8 proc.) savo idja avisi tie, kurie teiks rank darbo dovan arba kelion (7 proc.). Kas ketvirtas neino ir koki dovan pats labiausiai nort gauti. Daugiausiai respondent (7,4 proc.) vardino, kad juos labiausiai pradiugint meils, dmesio parodymas ar gera nuotaika. 38,2 proc. respondent Kaldini dovan pirkimas tiek pat diaugsmas kiek ir vargas, 27,4 proc. - tai tikras diaugsmas, 15.7 proc. labiau diaugsmas nei vargas, o 11,8 proc. dovan pirkim vardino kaip labiau varg nei malonum ir likusiems ir 6,9 proc. Tai vargas ir tampa. | p. 4 5. Kokia Js suma, skiriama kaldinmsdovanoms?16,0%20,1%63,9%Maesn nei pernai Panai kaip pernai Didesn nei pernai | p. 5% skaiiuojami nuo vis respondent 6. Kada ketinate pirkti (ar jau pirkote) didijdal kaldini dovan?Kita5,7%Paskutin minut prie pat Kaldas15,5% Gruodio vidury46,8% Gruodio pradioje20,9%Lapkriio vidury/antroje pusje 6,4% Lapkriio pradioje1,7% Spalio menes1,1%Rudens pradioje ar dar anksiau1,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% | p. 6% skaiiuojami nuo vis respondent 7. Kiek laiko ketinate skirti kaldini dovanpirkimui?8,4% 20,8%70,8% Maiau nei pernaiPanaiai tiek pat kaip pernai Daugiau nei pernai | p. 7% skaiiuojami nuo vis respondent 8. Kur iekote informacijos apie kaldinesdovanas?Iekote tiesiog parduotuvse70,3%Interneto parduotuvse49,7% Prekybos centr preki kataloguose 48,5% Nuolaid/kupon portaluose (kaip grupinis.lt, kartu.lt ir t.t) 30,1%Naudojates paiekos sistemomis (kaip Google)29,6% Suinote i draug, pastam 27,5%Gamintoj interneto svetainse23,6% urnaluose 20,5%Gaunamoje reklamoje el.patu19,0% Televizijoje 14,9% Facebooke 14,5% Laikraiuose10,2%Igirstate per radij7,8% Kita6,6%0,0%20,0% 40,0% 60,0%80,0% | p. 8% skaiiuojami nuo vis respondent 9. Kaip Js pirkote/pirksite kaldines dovanas?Iekosiu dovan parduotuvse ir ten pirksiu 77,0%Iekosiu dovan ir informacijos apie jas internete,38,1% o vliau pirksiu jas parduotuvje Iekosiu dovan ir informacijos apie jas internete 29,5%ir pirksiu jas internetinje parduotuvjeIekosiu dovan ir informacijos apie jas internete,tada apirsiu jas paprastoje parduotuvje, ir18,5% vliau sigysiu jas internetinje parduotuvjeIekosiu/apirsiu dovanas paprastoje parduotuvje, o vliau nusipirksiu jas internetinje 15,4% parduotuvje0,0% 20,0%40,0% 60,0% 80,0% 100,0% | p. 9% skaiiuojami nuo vis respondent 10. Koki pinig sum galvojate ileisti Kaldinms dovanoms?25,0% 20,3%20,8%20,0%15,0% 11,8%10,2%10,0%7,6% 5,8%5,9% 5,1%5,0%2,7%2,4% 2,4% 1,9% 1,9%1,1%0,0% | p. 10% skaiiuojami nuo vis respondent 11. Dovan, kurias iemet ruoiats dovanotiTOP 10aislai, aidimai 48,3%Maistas (saldumynai, kava ir panaiai)44,4% Papuoalai 39,5%Kosmetika 37,0%Kvepalai36,6% Knygos 34,9%Suvenyrai 34,5%Dovan ekiai, kuponai28,9%Bilietai renginius23,3% Rbai 19,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%50,0%60,0% | p. 11% skaiiuojami nuo vis respondent 12. Savo sugalvotos dovan idjos, kuriomisavitis TOP 10Neinau/Nesugalvojau30,0%Rank darbo dovanos 8,1%Kelion7,0%Praktika dovana 5,2%Meils/dmesio parodymas4,7% ilti daiktai (kojins, pirtins, alikas, 3,3%Dovan kuponas2,7% Papuoalai 2,6%Saldainiai2,5%Bilietai koncert/teatr2,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% | p. 12% skaiiuojami nuo vis respondent 13. Dovan, kurias nortumte gauti TOP 10Neinau26,9%Meils, dmesio parodymas, gera nuotaika7,4%Kvepalai 5,3%Praktika dovana4,7%Kelions 4,4% Pinigai 4,3% Kompiuteris 3,9% Telefonas3,8% Mielos staigmenos3,5%Dovan kuponas3,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%30,0% | p. 13% skaiiuojami nuo vis respondent 14. Kaip jauiats Kaldini dovan pirkimo metu?45,0%40,0%38,2%35,0%30,0%27,4%25,0%20,0%15,7%15,0%11,8%10,0%6,9%5,0%0,0%Tikras diaugsmasLabiauTiek pat Labiau Visikas vargas irir malonumasdiaugsmas, nei diaugsmas, kiek ir vargas/tampa, nei itampavargas ar tampavargas diaugsmas | p. 14% skaiiuojami nuo vis respondent 15. AI U DMES!!! | p. 15