Osnove raunalnih mre¾a Raunalne mre¾e

  • View
    112

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnove računalnih mreža Računalne mreže. - predavanja 2012. -. mr.sc. Matija Mikac. Organizacija kolegija. predavanja (12-15 termina) – srijeda 9:30-11:00, K1 – ORM – srijeda 19:30-21:00, K22 – RM, izvanredni?. 1. vježbe (6-8 termina) – početak s odgodom 4-5 tjedana - K2 ili K9 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Osnove raunalnih mre¾a Raunalne mre¾e

Slide 1“Uvod u programiranje i programske alate”
U okviru predavanja daje se kratki pregled razvoja tehnologija koje su prethodile razvoju programskih jezika i programski alata.
Sagledavaju se osnove programskih jezika, osnovna logika programiranja primjenjiva u svim programskim jezicima, te se daje pregled aktualnih programskih jezika i osnovne smjernice koje buduim inenjerima mogu pomoi u izboru programskih jezika za realizaciju odreenih projekata.
*
vjebe (6-8 termina)
- K2 ili K9
- utorak 15:00-16:30, 16:30-18:00,
najava e-mailom – matija.mikac@velv.hr
vjebe
MAX. 40 BODOVA
MAX. 50 BODOVA
*
40 bodova iz labosa
skripte i pripremni materijali
Laboratorij
Predavanja
Materijali e biti dostupni preko sustava Moodle – obavezno samostalno pratiti novosti!
literatura – knjige, web
algebra sudova, logike operacije, I, ILI,NILI, NE
(AND, OR, NOT, NOR, XOR...)
binarni, dekadski i heksadecimalni brojevni sustavi
pretvaranje brojeva (npr. dec-bin-hex, dec-hex...)
*
Kolokviji – 2x
dva termina, mogu izbor po elji, na Moodle stranicama kolegija pratiti obavijesti vezano uz odravanje predavanja
U 2012., predavanja i nastava e se odrati u “koncentriranom”
obliku zbog bolesti nastavnika (u nekim tjednima dupla predavanja).
Poetak predavanja najvjerojatnije 14.3.2012. (Moodle!)
*
*
obrada i pohrana informacija
prijenos = telekomunikacijske mree
mree kojima povezujemo raunala i omoguavamo komunikaciju
lokalne raunalne mree, Internet
danas – konvergencija mrenih tehnologija
mrene topologije
*
*
Fotografije nekih sustava preuzete s Wikipedije. Dio grafikih materijala preuzet iz Microsoft Powerpoint baze....
*
Kurose, Ross – Computer Networking – A Top-Down Approach Featuring the Internet
Tannenbaum – Computer Networks
Baant i dr. – Osnovne arhitekture mrea
Shanmugam, Padmini, Nivedita – Using TCP/IP
Cisco Network Academy Program – CCNA 1 and 2, Companion Guide
web resursi – Wikipedia, IETF...

View more >