Oznaen­ DUM 19 - 20 - Fa - DUM

  • View
    63

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Označení DUM 19 - 20 - Fa - DUM. Autor Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 Předmět a očekávaný výstup - PowerPoint PPT Presentation

Text of Oznaen­ DUM 19 - 20 - Fa - DUM

Oznaen DUM 19 - 20 - Fa - DUM

Oznaen DUM 19 - 20 - Fa - DUMAutorPjmen a jmno: Fichna Josef, Mgr. kola: Zkladn kola a Matesk kola tpnkovice, pspvkov organizace Adresa: Zahradn 10, tpnkovice, 747 28Pedmt a oekvan vstupRonk: 8. Datum: 29. 5. 2012Pedmt: ProdopisTematick celek: Savci primti opiceOekvan vstup: Charakterizuje opice. Uri vybran zstupce opic, zaad je do hlavnch taxonomickch skupin. Porovnv zkladn vnj a vnitn stavbu vybranch zstupc opic. Odvod zkladn projevy chovn opic v prod, objasn jejich zpsob ivota a pizpsoben se danmu prosted. Zhodnot vznam opic v prod i pro lovka.Anotace: Prezentace pro ky, ve kter se dozv zkladn informace o opicch. Vybran ci budou mt vlastn prezentace na vybran zstupce opic.Klov slova: Primti, opice, kosman, kokodan, pavin

OPICEObr. 1

Zaazen do taxonomickch skupin 1. e ivoichov 2. pode Mnohobunn 3. kmen Strunatci 4. podkmen Obratlovci 5. nadtda elistnatci 6. tda Savci 7. podtda ivorod 8. nadd Placentlov 9. d Primti 10. podd Opice

OPICENejpoetnj skupina primtMaj denn aktivituMaj vt a zbrzdn mozek, oi smuj dopedu, enich je zkrcen (patn ich), v oblieji maj mimick svaly (radost, smutek)Na hrudnku maj 1 pr mlnch bradavekTlo je kryto srst bez podsadyNa prstech maj nehtyiv se vtinou rostlinnou potravouMeme je rozdlit na PLOSKONOS OPICE - ZKONOS OPICE - LIDOOPI

OPICE PLOSKONOSPLOSKONOS OPICE = OPICE NOVHO SVTAVyskytuj se v Jin AmericeMaj IROKOU NOSN PEPKU nosn otvory jsou po stranchasto maj chpav ocas (papilrn lnie)Dl se na ele KOSMANOVIT kosmani, lvci, tamarni, - MALPOVIT malpy, veani, chpani,

ZSTUPCI(referty na vybran savce)KosmanTamarnLvekMalpaVeanChpan

KOSMAN ZAKRSLObr. 2

TAMARN Obr. 3

LVEK ZLATObr. 4

MALPA KAPUCNSKObr. 5

VEAN ERN a REZAVObr. 6

CHPAN ERNObr. 7

OPICE ZKONOSZKONOS OPICE = OPICE STRHO SVTAVyskytuj se v Africe, Asii, (Evrop)Maj ZKOU NOSN PEPKU nosn otvory smuj dolDl se na ele KOKODANOVIT guerzy, makakov, pavini, kokodani, hulmani,

ZSTUPCI(referty na vybran savce)GuerzaMakakPavinMandrilKokodanKahau

GUERZA PLTKOVObr. 8

MAKAK ERVENOLCObr. 9

PAVIN PLTKOVObr. 10

MANDRIL pat k pavinmObr. 11

KOKODAN ZELENObr. 12

Kahau nosatObr. 13

ZPISd - PRIMTI - Podd - OPICEMaj denn aktivituMaj vt a zbrzdn mozek, oi smuj dopedu, enich je zkrcen (patn ich), v oblieji maj mimick svaly (radost, smutek)Na hrudnku maj 1 pr mlnch bradavekTlo je kryto srst bez podsadyNa prstech maj nehtyiv se vtinou rostlinnou potravouMeme je rozdlit na PLOSKONOS OPICE - ZKONOS OPICE - LIDOOPI

OPICE: PLOSKONOS - ZKONOSOPICE NOVHO SVTAVyskytuj se v Jin AmericeMaj IROKOU NOSN PEPKU nosn otvory jsou po stranchasto maj chpav ocas (papilrn lnie)Dl se na ele: - KOSMANOVIT kosmani, lvci, tamarni, .. - MALPOVIT malpy, veani, chpani, ..

OPICE STRHO SVTAVyskytuj se v Africe, Asii, (Evrop)Maj ZKOU NOSN PEPKU nosn otvory smuj dolDl se na ele: - - KOKODANOVIT guerzy, makakov, pavini, kokodani, hulmani, ..

OPAKOVNDoplte text:Opice jsou nejpoetnj skupinou ... . Maj . aktivitu, vt a ... mozek. Oi jim smuj , co jim umouje dobr .. vidn. enich je .., proto maj . ich. V oblieji maj svaly, proto mohou navenek projevit radost, nebo smutek. Samice rod vtinou ... mld a na hrudnku m pr mlnch bradavek. Tlo je kryto srst bez . . Na prstech ji maj .. . iv se vtinou potravou. Meme je rozdlit na . podeledi, a to opice, opice a . Ploskonos opice neboli opice svta se vyskytuj v ... a maj ... nosn pepku. Dl se na eledi . a . zkonos opice neboli opice svta se vyskytuj v .. a .., maj nosn pepku. Dl se na ele .. . V Evrop jsou opice voln v prod jen na ., a to magotov, kte pat k makakm.

SPRVN EENOpice jsou nejpoetnj skupinou primt. Maj denn aktivitu, vt a zbrzdn mozek. Oi jim smuj dopedu, co jim umouje dobr prostorov vidn. enich je zkrcen, proto maj patn ich. V oblieji maj mimick svaly, proto mohou navenek projevit radost, nebo smutek. Samice rod vtinou 1 mld a na hrudnku m 1 pr mlnch bradavek. Tlo je kryto srst bez podsady. Na prstech ji maj nehty. iv se vtinou rostlinnou potravou. Meme je rozdlit na 3 podeledi, a to ploskonos opice, zkonos opice a lidoopi. Ploskonos opice neboli opice novho svta se vyskytuj v Jin Americe a maj irokou nosn pepku. Dl se na eledi kosmanovit a malpovit. zkonos opice neboli opice starho svta se vyskytuj v Africe a Asii, maj zkou nosn pepku. Dl se na ele kokodanovit. V Evrop jsou opice voln v prod jen na Gibraltaru, a to magotov, kte pat k makakm.

AutorizaceAutorizace zpouit literaturyVANKOV,I., SKBOV,J., MARKVARTOV,D., HEJDA,T. Prodopis 8 uebnice pro zkladn koly a vcelet gymnzia, Plze, Fraus 2006KANTOREK,J., JURK,J., FRONK,J. Prodopis 8, Olomouc, Prodos 1999SIGMUND,L., HANK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatc, Praha, Karolinum 1994

Autorizace zCMISObr. 1 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14]Obr. 2 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14]Obr. 3 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14]Obr. 4 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14]Obr. 5 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14]Obr. 6 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14]Obr. 7 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14] Obr. 8 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14] Obr. 9 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14] Obr. 10 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14] Obr. 11 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14] Obr. 12 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14] Obr. 13 Pouit zdroj: [cit. 2012-05-14]