PEDĠATRĠK KATARAKT CERRAHĠSĠNDE YENĠ .pedĠatrĠk katarakt cerrahĠsĠnde yenĠ yaklaġimlar

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PEDĠATRĠK KATARAKT CERRAHĠSĠNDE YENĠ .pedĠatrĠk katarakt cerrahĠsĠnde yenĠ yaklaġimlar

 • PEDATRK KATARAKT CERRAHSNDE YEN

  YAKLAIMLAR

  Dr. Metin NL

  Dr. Ahmet HONDUR

  KASIM 2010

 • Giri

  Pediatrik katarakt

  Tedavi edilebilir ocukluk

  a krlk nedenleri en sk

  neden

  % 10 krlk

  200 bin grmeyen ocuk

  Katarakt ynetimi ekip ii

  Pediatrist, oftalmolog

  En nemli ALE

 • GR

  Trkiye 10 grme engelli

  okul almas

  962 olgu

  % 28 makuloretinopati

  % 16 konjenital katarakt

  Berk ve ark. 4 yllk

  kesitsel alma

  ocuk gz hst

  Legal krlk

  % 22,9 konjenital katarakt

 • PEDATRK KATARAKT

  Konjenital katarakt

  doumda

  nfantil katarakt

  1.yl

  Juvenil katarakt

  10 ya

  1/2000

  1/3 izole kaltsal

  1/3 sistemik hst birlikte

  1/3 nedeni bilinmeyen

  Asemptomatik

  opasiteCiddi grme

  bozukluu

 • Snflama

  zole/ sistemik sendrom

  Konjenital/ kazanlm

  Kaltsal/ sporadik

  Unilateral/ bilateral

  Parsiyel/ total

  Stabil/ progresif

 • MORFOLOJKapslo-lentikler katarakt

  -polar

  -kapsler

  Lentikler(nkleer) katarakt

  normal lens taslanda

  stral katarakt, ekirdek katarakt, toz katarakt, lameller katarakt

  anormal lens taslanda

  fuziform, koraliform, floriform, disk katarakt

  Total katarakt

 • Bilateral Kataraktlar

  dyopatik Herediter (OD)

  Kromozom anomali Trizomi 13,18,21

  Kraniyofasyal sendrom Hallerman-Streif, Rubenstein-Taybi

  Kas-iskelet sistemi Myotonik distrofi, Albright

  Renal Lowe, Alport

  Metabolik Galaktozemi, Fabry, Wilson, DM

  Maternal enfeksiyon (TORCH)

  Okler anomali Aniridi, Axenfeld Rieger Send

  Toksik Steroid, radyasyon

  Unilateral kataraktlardyopatikOkler anomali

  PFV

  Anterior segment disgenezisi

  Posterior segment tm

  Travmatik

  ocuk istismar

 • DEERLENDRME

  Tm yenidoanlarda

  Krmz refle

  muayenesi,limunasyon

  testi, Brckner testi

  Hemire, pediatrist, aile

  hekimi

  Retinoskopi, aksiyel lens

  opasite grsel prognozu

  iin dilate olmayan pupil

  muayene

  Santral opasite ya da

  evresinde >3 mm kortikal

  opasite

 • DEERLENDRME

  Anterior kapsl opasiteleri

  genellikle prognoz iyi

  Santral ve posterior >3 mmopasiteler grmeyi etkiler

  Unilateral katarakt AILIK

  Bilateral katarakt NSTAGMUS Cerrahi iin optimal zamann geirilmi olduu

  Cerrahi ile prognozda bir miktar iyileme olabilir

 • DEERLENDRME

 • OKLER MUAYENE

  n Segment Kornea

  ris

  Lens

  n kamara

  Arka segment Optik sinir, retina ve

  makula

  USG ile posterior segment patolojileri

 • DEERLENDRME

  Unilateral kataraktlar genellikle

  sistemik/metabolik hst ilikili deil

  laboratuar test ()

  Bilateral katarakt (sistemik hst (-)

  nfantil ve konjenital katarakt aile hx (+)

  Lab test

  drarda redktan madde

  TORCH,

  VDRL

  Ca, P

  Galaktokinaz dzeyi

  Ek geliimsel anomali +

  Pediatrik genetik, metabolizma,

 • PEDATRK KATARAKT

  Tedavi zamanlamas ok

  kritik

  Deprivasyon ambliyopisi

  Grsel sistem geliim

  nrofizyolojisi

  Latent, kritik, sensitif peryodlar

  Baarl rehabilitasyon erken tan

  Cerrahi teknik

  Refraksiyonda deiim

  Fonksiyonel sonu

 • CERRAH ZAMANLAMASI

  UNLATERAL 4-8 HAFTA

  8 hft grsel prognoz

  6 hft latent periyod visual

  deprivasyon

  3 ay binoklarite

  Ksmi katarakt GK

 • Erikin katarakt cerrahisinden farkldr!!!!

  Pediatrik gzler farkl

  Kapsl, kornea elastisitesi fazla

  Skleral rijidite az

  Mitotik lens epitel hc (PKO)

  Kaln vitreus jel (KM koruyucu)

  Postoperatif afaki dzeltilmesi

  Ambliyopi tx

  Postoperatif komplikasyonlar

  Postop youn enflamasyon, membran oluumu

  Youn arka kapsl kesiflemesi

  Afakik/psdofakik glokom

 • CERRAH TEKNK-Genel Anestezi

  Subtenon % 2 lidokain+%0,75 bupivakain

  uygulamas

  Ar,bulant,kusma azaltmakta

  Postop analjezi ihtiyac azaltmakta

  Cost-Effective

 • CERRAH TEKNK

  ANTEROR YAKLAIM

  POSTEROR YAKLAIM

 • CERRAH TEKNK

  Anterior Yaklam Parasentez insizyonu

  effaf korneal insizyon

  n Kapslotomi

  rigasyon/aspirasyon-fako

  Arka Kapslotomi

  n Vitrektomi

  GL implantasyonu

  > 2-3 ya

  Optik Capture

 • ANTEROR YAKLAIM

  ZORLUKLAR

  Mikroftalmik gzler

  n kapsl fibrotik olgular

 • CERRAH TEKNK

  Posterior Yaklam

  n kamara reaksiyonu az

  Pars plana infzyon

  n vitrektomi+ arka kapsulotomi

  Vitrektr ile lens aspirasyonu

  n kapsulotomi

  3 y ise GL implantasyonu

  Sulkusa, her iki kapsl nne

 • POSTEROR YAKLAIM

  ZORLUKLAR

  Kk pupilli olgular

  Arka segmente lens para dme riski

  OL implantasyonu yaplacaksa, ilave n kamara

  girii

 • CERRAH TEKNK

  Kliniimizde PPL sonras FT KAPSL DESTEKL GL MPLANTASYONU

  5 yllk takiplerde hibir olguda arka kapsl

  opasifikasyonu grlmemitir.

  Ort ya 4,3 y (min-max 3,5-6y)

  Long-term results of pars plana lensectomy with double-capsule-

  supported intraocular lens implantation in children.Onol M, Ozdek S, Aktas Z, Hasanreisoglu B.

  Can J Ophthalmol. 2008 Dec;43(6):673-7.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Onol%20M%22%5BAuthor%5Dhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ozdek%20S%22%5BAuthor%5Dhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aktas%20Z%22%5BAuthor%5Dhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hasanreisoglu%20B%22%5BAuthor%5D

 • CERRAH TEKNK NSZYON

  nce sklera, skleral rijidite az

  n kamara kollaps

  Gy kk 20-G MVR Sert nkleus (-)

  Korneal tnel insizyon

  Self sealing (-) dk korneal rijidite, balk az,

  i korneal valf (-)

 • Anterior Kapslotomi

  Vitrektoreksis

  < 2y

  Gvenli alternatif

  Manuel KKK

  Kapsl elastikiyeti

  Daha byk ocuklarda

  Radyo-frekans

  diatermi

  Fugo plasma blade

  Anterior capsule management for pediatric intraocular lens implantation.

  J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1999 Nov-Dec;36(6):314-9

  Anterior lens capsule management in pediatric cataract surgery.

  Trans Am Ophthalmol Soc. 2004;102:391-422.

 • CERRAH TEKNK-KKK

  Yksek viskositeli viskoelastik ajanlar

  Trypan mavisi

  Kapslotomi istenilen byklkten daha kkbalanmal

  Kenardan sk yakalama

  Kuvvet merkeze ekilmeli

  Kapsloreksis perifere kaarsa

  Vitrektoreksis, RF diatermi

 • LENS ASPRASYONU

  Yumuak, yapkan

  A/I ya da oktom (burst cutting)

  Fakoemlsifikasyon (-)

  Hidrodiseksiyon (-)

  Posterior polar katarakt kontrendike

  hidrodeleminasyon

 • Arka kapsl Ynetimi

  En nemli problem PKO

 • n Vitrektomi Gerekli mi?

  Anterior vitreus yzeyi

  arka kapsl ile yakn ilikili

  nfantlarda reaktif

  Lens epitelyal hc ve

  metaplastik hc iin at

  ntakt n vitreus ciddi

  fibrz membran

  >5 y n vitrektomi

  gerekli deil

 • IOL implantasyonu

  Primer/ Sekonder implantasyon

  Biometri lm ??

  Postop hedef refraksiyon

  Doru IOL gc hesaplamas

  IOL seimi

 • Primer IOL MPLANTASYONU??

  Afakik gzlk/KL SEKONDER IOL implantasyonu

  Primer IOL implantasyonu >2-3y ENDKE

 • Biometri ve IOL hesaplamas

  Ksa aksiyel aks ,dik kornea, dar K

  Genel anestezi ve nonfikse gz

  Aksiyel aks ve keratometri???

  200 pediatrik gz

  1,08 D0,93 hata pay

  Holladay-1, SRK2, SRK/T fark yok

 • Aksiyel Uzunluk Deiimi

  MYOPK SHIFT

  en fazla ilk 2 ylda

  lk 6 ay 0,62 mm/ay

  6-18 ay 0,19 mm/ay

  18 ay-18 y 0,01 mm/ay

  Afaki/psdofaki artm

  Psdofaki daha az

 • Keratometri-AL-Lens Gc Deiimi

 • AKSYEL UZUNLUK DEM

  EMETROPZASYON

  Yala Birlikte

  AL Artmakta

  Keratometri Azalmakta

  Lens Gc Azalmakta

 • IOL REFRAKTF BYME HIZINI DETRR M?

  Kugelberg ve ark (1997)- tavan

  Lambert (1998)- neonatal maymun

  Mc Clatchey ve ark (2000)-rat

  MYOPK SHIFT AZALTMAKTA

  nsan almalar >2 y

  Myopik shift kanlmaz ve ngrlemez

  ???

 • 2-3y 6-7y

  8-9y >10y

 • Postoperatif hedef refraksiyon

  IOL

  tercihi

  Avantaj Dezavantaj Erikin Refraksiyon

  Hiperopi Daha az

  myopik

  shift

  Gzlk/KL

  ihtiyac

  Dk myopi/emetropi,

  hiperopi

  Emetropi Balangta

  Gzlk/KL

  ihtiyac -

  Fazla

  myopik shift

  Myopi(orta-yksek)

  Myopi Ambliyopiyi

  nlemek iin

  gzlk/KL -

  Fazla

  myopik Shift

  Myopi(yksek)

  Standart

  erikin

  IOL gc

  lm

  gerekmez

  ngrlemez

  refraksiyon

  Yksek myopi-hiperopi

 • Intraokler Lens Tipi

  IOL TPLER ENDKASYON

  Hidrofobik tek para In the bag fiksasyon

  Hidrofobik para Sulkus fiksasyon

  Heparin kapl PMMA veitik olgular

  CZ70BD IOL 9/0 prolen Kapsl destei

  zayf(ektopia lentis, Marfan

  Send, travma, kapsl yok)

 • Intraokler Lens

  Multifokal IOL

  yi sonu ??

  18ay- 18 y 2 D shift

  ????

  Ayarlanabilir (adjustable) IOL

  Acri.Tec AR-1 PC/IOL