11
5/12/2018 PentaksiranAutentik&PentaksiranPerformanceBased-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 1/11 PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3111)  ANIS FARAHIN BT ABDUL AZIZ MOHAMAD SAFIY B MOHD SAHID NURUL FAZLIANA BT ISMAIL SITI NUR FARAHIE BTE BUHARI 

Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based

Embed Size (px)

Citation preview

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 1/11

PENDIDIKAN SENI VISUAL

(PSV 3111) ANIS FARAHIN BT ABDUL AZIZ 

MOHAMAD SAFIY B MOHD SAHID

NURUL FAZLIANA BT ISMAIL

SITI NUR FARAHIE BTE BUHARI 

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 2/11

KEPENTINGANPENTAKSIRAN AUTENTIK 

&

PENTAKSIRAN ´PERFORMANCE

BASEDµ

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 3/11

PENTAKSIRAN AUNTENTIK

Grace, 1992 : Amalan yang membabitkan kanak-kanak

secara realistik dalam menilai kemajuan mereka

sendiri

Pert, 1990 : Merupakan bentuk penilaian yang

berdasarkan pencapaian sebenar yang ditunjukkan

oleh kanak-kanak di dalam bilik darjah setiap hari.

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 4/11

Kepentingan Terhadap Pencapaian Pembelajaran :

1. Menekankan perkembangan individu iaitu

berdasarkan kemampuan individu dan bukan

untuk perbandingan antara individu.

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 5/11

2. Melatih pelajar menilai kemajuan sendiri secara

berterusan dan pihak guru mendapat maklumat

tambahan.

3. Mengatasi masalah kelemahan pembelajaran di

samping mempertingkat kekuatan pembelajaran.

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 6/11

PENTAKSIRANPERFORMANCE BASED

Merupakan bentuk pentaksiran di mana murid-murid

diminta menunjukkan pelaksanaan tugasan.

Memerlukan pemerhatian guru terhadap hasil-hasil

kerja murid atau pelbagai tugasan yang dilaksanakan

oleh pelajar dengan mengaplikasikan kemahiran danpengetahuan yang telah dipelajari.

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 7/11

Kepentingan Terhadap PencapaianPembelajaran

1. Membina sikap pembelajaran kendiri di

kalangan murid-murid.

2. Mengukur tahap perkembangan pelajar secara

menyeluruh.

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 8/11

3. Memberi peluang kepada pelajar mempersembahkan tugasan mereka yang

terbaik. (Belanoff & Dickson, 1991, p. xvi).

4. Guru boleh membuat penambahbaikan terhadap

pengajaran mereka.

5. Mengukur tahap perkembangan pelajar secara

menyeluruh.

6. Membina ilmu sendiri (konstrutivisme)

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 9/11

PERBANDINGANPENTAKSIRAN AUTENTIK 

&

PENTAKSIRAN ´PERFORMANCE

BASEDµ

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 10/11

PENTAKSIRAN

 AUTENTIK 

PENTAKSIRAN

´PERFORMANCEBASEDµ

Penambahbaikkan

melalui pemikiran kritisdari masa ke semasa

Murid-murid boleh me

laksanakan tugasan ataumembina ilmu dengan

sendiri (konstruktivisme).

Berpusatkan kepadamurid. Berpusatkan kepada gurudan murid.

5/12/2018 Pentaksiran Autentik & Pentaksiran Performance Based - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-autentik-pentaksiran-performance-based 11/11

Pemantauan berterusan iaitu

aktiviti yang dijalankandalam bilik darjah.

Menjurus kepada ujian dan

mengikut garis panduanyang ditetapkan.

Pengaplikasian pengetahuan

dan kemahiran yang 

terdapat dalam kehidupanmereka dan tidak hanya

tertakluk pada ilmu di

sekolah sahaja.

Kebebasan untuk memilih

bidang yang disukai

diberikan, tetapi merekadikehendaki

mengaplikasikan

pengetahuan dan kemahiran

yang telah dipelajari.