Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas ...riimc.lv/...APRILIS_MAIJS_JUNIJS_PIEAUGUSIE_bez_  · Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 2017. gada aprīlī, maijā un jūnijā Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2017. gada ...

 • Published on
  03-Feb-2018

 • View
  230

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • RGAS IZGLTBAS UN INFORMATVI METODISKAIS CENTRS

  Pieauguo neformls izgltbas kursi Rgas iedzvotjiem

  2017. gada aprl, maij un jnij

 • Pieauguo neformls izgltbas kursi Rgas iedzvotjiem 2017. gada aprl, maij un jnij

  Pieauguo neformls izgltbas kursi 2017. gada aprl, maij un jnij

  Rgas Izgltbas un informatvi metodiskais centrs,

  Tlrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547

  Datums Laiks un vieta s Nosaukums Anotcija, lektors Pieteikans/ Kontaktpersona

  Stundu

  skaits

  Cena par kursiem

  (ar PVN)

  I. VALODAS 05.04., 07.04.,

  12.04., 19.04.,

  21.04., 26.04.,

  28.04., 03.05.,

  10.05.

  18.00- 19.30

  (trediens)

  un

  17.30-19.00

  (piektdiens)

  RIIMC,

  (Kaiera iela 15)

  engarags

  ANGU VALODA AR

  PRIEKZINANM,

  LAI PASTIPRINTU

  KOMUNIKCIJU

  PRASMES

  (III PROGRAMMA)

  Programma paredzta Rgas

  iedzvotju angu valodas apguvei, lai

  pilnveidotu prasmes sazinties ikdienas

  un darba situcijs. Nodarbbs tiks

  apgta vienkru un saliktu teikumu

  veidoana, prasme noklausties tekstu

  un paplaint esoo vrdu krjumu,

  preczi formult domu un prasmgi

  uzturt sarunu. Dalbnieki apgs

  aktulas tmas un saturu rakstisk

  tekst. Kursu noslgum dalbnieki

  prats uzrakstt privtas vstules,

  ziojumus un CV, apraksts pieredztos

  notikumus, plnus, pamatos un

  izskaidros savus uzskatus un nodomus

  angu valod.

  Lektore: Irina Kline, Rgas 84.

  vidusskolas skolotja

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Sandra Crule,

  67105579

  Sandra.Cirule@riga.lv

  18 EUR 33,12

  03.04., 06.04.,

  10.04., 13.04.,

  20.04., 24.04.,

  27.04., 08.05.,

  11.05., 15.05.,

  18.05., 22.05.,

  25.05., 29.05.,

  01.06., 05.06.,

  08.06., 12.06.,

  15.06., 19.06.

  17.30.-20.30

  (pirmdiens un

  ceturtdiens)

  Rgas 84. vidusskol

  (Lielvrdes iel 141) Purvciems

  ANGU VALODA

  (B1 LMENIS)

  Programma paredzta Rgas

  iedzvotju angu valodas apguvei, lai

  pilnveidotu dadas valodas prasmes

  un kompetences, kas paldztu

  komunikatvo vajadzbu nodroinanai

  daudzveidgs ikdienas situcijs un

  profesionlaj darbb Latvij un

  rzems.

  Programmas apguves rezultt

  iegtas prasmes angu valod sazinties

  dads ikdienas situcijs, iegtas

  prasmes runt, last, klausties un

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Sandra Crule,

  67105579

  Sandra.Cirule@riga.lv

  60 EUR 110,40

  (var makst

  2 das)

  http://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Sandra.Cirule@riga.lvhttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Sandra.Cirule@riga.lv

 • Pieauguo neformls izgltbas kursi Rgas iedzvotjiem 2017. gada aprl, maij un jnij

  Pieauguo neformls izgltbas kursi 2017. gada aprl, maij un jnij

  Rgas Izgltbas un informatvi metodiskais centrs,

  Tlrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547

  rakstt angu valod atbilstoi B1

  skuma lmea pakpei.

  Lektore: Irina Kline, Rgas 84.

  vidusskolas angu valodas skolotja

  03.04., 6.04.,

  10.04., 13.04.,

  20.04.,24.04.,

  27.04.,02.05.,

  03.05.,08.05.,

  11.05.,15.05.,

  18.05.,22.05.,

  25.05.,29.05.,

  01.06.,05.06.,

  08.06.,12.06.,

  15.06.,19.06.

  17.30 - 19.45

  (pirmdiens,

  ceturtdiens)

  Ziemevalstu

  imnzijas

  skumskolas ka

  (Annimuias iela 11)

  Zolitde

  ANGU VALODA AR

  NELIELM

  PRIEKZINANM

  (II PROGRAMMA)

  Nodarbbu laik tiek apgtas

  prasmes sazinties ikdienas situcijs,

  veidot vienkrus teikumus un

  jautjumus, saprast vienkru rakstto

  un noklausto tekstu, apgt elementro

  vrdu krjumu. Programmas apguves

  rezultt iegtas prasmes angu valod

  sazinties dads ikdienas situcijs:

  saprast vienkru raksttu un dzirdtu

  informciju. Iegtas prasmes runt,

  last, klausties un rakstt angu valod

  atbilstoi Elementary lmea pakpei.

  Lektores: Jolanta Zastavnaja,

  Kristne Kromane

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Sandra Crule,

  67105579

  Sandra.Cirule@riga.lv

  66 EUR 121,44

  (var makst

  2 das)

  10.04., 12.04.,

  19.04., 24.04.,

  26.04., 03.05.,

  08.05., 10.05.,

  15.05.

  18.00- 19.30

  (pirmdiens un

  trediens)

  RIIMC,

  Kaiera iela 15

  (engarags)

  VCU VALODA BEZ

  PRIEKZINANM

  (I PROGRAMMA)

  (ERWACHSENE

  ANFNGER (OHNE

  VORKENNTNISSE)

  Nodarbbu laik tiek apgtas

  prasmes sazinties ikdienas situcijs,

  veidot vienkrus teikumus un

  jautjumus, saprast vienkru rakstto

  un noklausto tekstu, apgt elementro

  vrdu krjumu.

  Kop RIIMC piedv trs vcu

  valodas kursu programmas

  pieauguajiem: bez priekzinanm

  Vcu valoda I; ar priekzinanm Vcu

  valoda II; Vcu valoda III -

  komunikcijai.

  Lektore: Sandra Pandare, vcu

  valodas skolotja

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Sandra Crule,

  67105579

  Sandra.Cirule@riga.lv

  18 EUR 33,12

  http://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Sandra.Cirule@riga.lvhttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Sandra.Cirule@riga.lv

 • Pieauguo neformls izgltbas kursi Rgas iedzvotjiem 2017. gada aprl, maij un jnij

  Pieauguo neformls izgltbas kursi 2017. gada aprl, maij un jnij

  Rgas Izgltbas un informatvi metodiskais centrs,

  Tlrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547

  17.05., 22.05.,

  24.05., 29.05.,

  31.05., 05.06.,

  07.06., 12.06.,

  14.06.

  18.00- 19.30

  (pirmdiens un

  trediens)

  RIIMC,

  Kaiera iela 15

  (engarags)

  VCU VALODA AR

  NELIELM

  PRIEKZINANM

  (ERWACHSENE

  ANFNGER)

  (II PROGRAMMA)

  Nodarbbu laik tiek apgtas

  prasmes sazinties ikdienas un darba

  situcijs, preczi formult domu un

  prasmgi uzturt sarunu. Saprast

  aktuls tms, galveno saturu rakstiska

  tekst, prast uzrakstt privtas vstules

  un ziojumu.

  Kop RIIMC piedv trs vcu

  valodas kursu programmas

  pieauguajiem: bez priekzinanm

  Vcu valoda I; ar priekzinanm Vcu

  valoda II; Vcu valoda III -

  komunikcijai.

  Lektore: Sandra Pandare, vcu

  valodas skolotja

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Sandra Crule,

  67105579

  Sandra.Cirule@riga.lv

  18 EUR 33,12

  II. ROKDARBI 07.04., 13.04.,

  21.04., 28.04.,

  03.05., 12.05.,

  19.05., 26.05.

  17.30 - 21.00

  Kultras un tautas

  mkslas

  centrs Ritums

  (Jauniela 29a)

  Centrs, Vecrga

  SIEVIEU TAUTAS

  TRPU GALVASSEGU

  DARINANA

  Sagaidot Latvijas Valsts simtgadi,

  ms katrs vlamies savu tautas trpu.

  Katram tautastrpam atbilstoi ir

  paredzta ar sava galvas rota. Kursu

  ietvar piedvjam iepazties un paam

  pagatavot savu galvas segu atbilstoi

  izvltajam tautas trpam.

  Lektore: Vanda Podia, LMS

  Brbele meistare

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Kitija ipne,

  67105546

  kitija.cipane@riga.lv

  24 EUR 44,16

  19.,26.04. 17.30 20.00

  Rgas 18. vakara

  (maiu) vidusskola

  Smaa iela 14

  Sarkandaugava

  RELAKSCIJAI UN

  SKAISTU DARBU

  VEIDOANAI NO

  PAPRA DARBS AR

  PAPRA LENTTM-

  KVLINGS

  Rokdarbi no papra, pat vesels

  papra mkslas veids t vartu dvt

  o interesanto un radoo papra

  strmelu tehniku Kvilingu. im

  rokdarbu veidam Tev bs nepiecieams

  krsainais paprs, res un lme, kur

  pc tam dada platuma papra

  strmeltes tiks lmtas, loctas,

  savienotas, noslgum radot papra

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Inga Liepniece,

  67105544

  Inga.liepniece@riga.lv

  6 EUR 11,04 +

  EUR 1.50

  materili

  http://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Sandra.Cirule@riga.lvhttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:kitija.cipane@riga.lvhttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Inga.liepniece@riga.lv

 • Pieauguo neformls izgltbas kursi Rgas iedzvotjiem 2017. gada aprl, maij un jnij

  Pieauguo neformls izgltbas kursi 2017. gada aprl, maij un jnij

  Rgas Izgltbas un informatvi metodiskais centrs,

  Tlrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547

  mkslas darbu.

  Kursu dalbniekiem ldzi jem: linels, res, emmte. Kvilinga adatu

  sav paum vars iegdties kursu

  dien.

  Lektore: Lga Liepia, pedagogs

  20.04., 27.04. 17.30 -20.30

  Brnu un jaunieu

  centrs "Laimte"

  (Sarkandaugavas iela

  24)

  Sarkandaugava

  DEKUPAS

  TEHNIKAS PAMATI

  Dekupa ir tehnika, kuru izmanto,

  lai dekortu audumus, sadzves

  priekmetus, mbeles u.c lietas. Ts var

  bt jaunas un ar lietas, kuras savu laiku

  jau nokalpojuas. Nodarbbu laik vars

  apgt pamatprasmes un iegt

  informciju par materiliem, lai vartu

  veidot brnigus darbus pau rokm.

  Kursu dalbniekiem ldzi jem: res, otia, svece, viens sadzves

  priekmets (puu podi, balzma

  pudele, kastte, u.c.) apmram

  20x20x20

  Lektore: Anita Splmane, BJC

  pedagogs

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Inga Liepniece,

  67105544

  Inga.liepniece@riga.lv

  6 EUR 11,04

  24.04. 18.00 - 21.00

  Rgas Valda Zla

  skumskol

  Kalpaka bulvris 8

  (Centrs)

  RVJSLDZJU

  ROTAS

  Kursos dalbnieki apgs vairkus

  rvjsldzju rotu veidus, veidojot

  rotaslietas no metla rvjsldzjiem un

  filca un papildinot ts ar izuvumu un

  prltm.

  Lektore: Dace Sondare, RIIMC

  galven speciliste, rokdarbniece

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Kitija ipne,

  67105546

  kitija.cipane@riga.lv

  4 EUR 7,36

  http://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Inga.liepniece@riga.lvhttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:kitija.cipane@riga.lv

 • Pieauguo neformls izgltbas kursi Rgas iedzvotjiem 2017. gada aprl, maij un jnij

  Pieauguo neformls izgltbas kursi 2017. gada aprl, maij un jnij

  Rgas Izgltbas un informatvi metodiskais centrs,

  Tlrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547

  25.04. 18.00-20.30

  Ziemevalstu

  imnzijas

  skumskolas ka

  (Annimuias iela 11)

  Zolitde

  BROAS NO SUTAAS

  Nodarbbs ar krsainm sutaas

  lenttm un dada izmra prltm ar

  diega un adatas paldzbu tiks tas

  broas un piestrdtas piespraudes.

  Darbam nepiecieamie piederumi-

  sinttisks (kokvilnas nav plastiskas,

  nevar izloct) sutaas lenttes (vienai

  broai nepiecieamas trs saskaotas

  krsas, 70 centimetri no katras krsas),

  2 palielas plakans prltes vai pogas,

  dada izmra un krsu prltes, adata,

  diegs, res, pieujamas piespraudes

  vai drobas adatas.

  Lektore: Agnese Rudzroga

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Sandra Crule,

  67105579

  Sandra.Cirule@riga.lv

  3 EUR 5,52

  08.05.,

  15.05.

  18.00-20.30

  Rgas Valda Zla

  skumskola

  Kalpaka bulvris 8

  (Centrs)

  GALVAS, APRBA

  UN KAKLAROTU

  VEIDOANA NO

  AUDUMA ZIEDIEM

  Tuvojas pavasaris un vasara,

  izlaidumu laiks, kad aktuls kst trps

  un ar t btisks papildinjums rotas.

  obrd jau vairkus gadus modes

  aktualitte ir ziedu rotas, kas brnigi

  papildina gan ikdienas aprbu, gan

  svtku trpu.

  Nodarbbs paredzts iepazt un

  darboties ar dadas faktras un

  materila audumu, to apstrdjot

  (kausjot, saujot) veidot auduma

  ziedus. os ziedus savstarpji

  kombinjot, k ar papildinot ar citiem

  materiliem (prlm, putna spalvm u.

  c.) tiek veidots dizains galvas rotai

  (matu stpia, gumija) un/vai aprba

  rotai (piespraude). Otrs darinjums ir

  laika aktualitte okers ciea kaklarota,

  kuras dizains tiek papildints ar tiem

  auduma ziediem.

  Lektore: Maira Glinka, Mg.paed.

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Kitija ipne,

  67105546

  kitija.cipane@riga.lv

  6 EUR 11,04

  http://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Sandra.Cirule@riga.lvhttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:kitija.cipane@riga.lv

 • Pieauguo neformls izgltbas kursi Rgas iedzvotjiem 2017. gada aprl, maij un jnij

  Pieauguo neformls izgltbas kursi 2017. gada aprl, maij un jnij

  Rgas Izgltbas un informatvi metodiskais centrs,

  Tlrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547

  15.05. 17.00 - 20.00

  Rgas 31. vidusskola,

  Skuju iela 11

  (Vecmlgrvis)

  SPKAZMJU UN

  AUGU NOSPIEDUMU

  T-KREKLS

  Seno baltu spka zmes un koku un

  augu nospiedumi T kreklu dizain

  balinanas tehnik.

  Zmes ir enerijas un informcijas

  nesjas, vrtu atsldzjas saziai paam

  ar sevi. Ikdienas dzv zmes veicina

  paapziu, atveseoanos, personbas

  izaugsmi. Interesenti papildins

  zinanas ar par raksta kompozciju.

  Kokiem un augiem ir savs ar noteikta

  veida enerijm piestints

  enertiskais lauks. Kursos tiks

  piedvta metodika, k noskaidrot

  savu zmi, nepiecieamo augu, k ar

  praktiska darboans balinanas

  tehnik, izgatavojot savu spka T-

  kreklu.

  Kursu dalbniekiem ldzi jem: tums kokvilnas T-krekls bez

  zmjuma.

  Lektore: Anda Krmia, vizuls mkslas un kulturoloijas skolotja

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Inga Liepniece,

  67105544

  Inga.liepniece@riga.lv

  4 EUR 7,36

  17.05. 18.00 - 21.00

  Rgas Valda Zla

  skumskol

  Kalpaka bulvris 8

  (Centrs)

  IZANA AR

  LENTTM

  Jaunas vsmas vlamies ar mjas

  interjer. Nomainot tikai spilvenus,

  interjers tiek atsvaidzints. Kursos

  interesentiem bs iespja apgt

  vienkrkos drienu veidus

  vienvirziena izan ar lenttm, veidot

  kompozciju spilvenam un to realizt

  radoaj darb.

  Lektore: Dace Sondare, RIIMC

  galven speciliste, rokdarbniece

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Kitija ipne,

  67105546

  kitija.cipane@riga.lv

  4 EUR 7,36

  http://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Inga.liepniece@riga.lvhttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:kitija.cipane@riga.lv

 • Pieauguo neformls izgltbas kursi Rgas iedzvotjiem 2017. gada aprl, maij un jnij

  Pieauguo neformls izgltbas kursi 2017. gada aprl, maij un jnij

  Rgas Izgltbas un informatvi metodiskais centrs,

  Tlrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547

  23.05. 18.00 - 21.00

  Rgas Ja Poruka

  vidusskola

  Gaujas iela 23

  (iekurkalns)

  PULSA SILDTJU

  (MAUU) ADANA

  AR PRLTM

  Pulsa sildtju (mauu) adana

  pazstama Eirop jau no 20.gs. Latvij

  tie bija tautastrpa neatemama

  sastvdaa Dienvidkurzem. obrd

  pulsa sildtji ir oti populri trpu

  aksesuri. Dalbnieki iemcsies adt

  pulsa sildtjus ar prltm, k

  iedvesmas avotu izmantojot rakstu

  zmes, lai papildintu savus trpus vai

  izgatavotu lielisku dvanu savai

  labkajai draudzenei.

  Kursu dalbniekiem ldzi jem:

  Gluda, smalka vilnas (mernvilnas) dzija, rupjums 25 gr = apm. 150 m. Var

  nopirkt Lanamama veikal Matsa

  iel 18, jautjot dziju mauu adanai

  prdevjai. Admadatas Nr. 1,25.

  Japu TOHO prltes nr. 11 vai

  ehu prltes; (Japu prltes ir

  labkas, jo ir viendas). Var nopirkt

  Protav Rg, Brvbas iel 155, k.3.

  Proanas adata, smalks neilona diegs 1

  m. vtis prlu uzbranai.

  res.

  Krsainie zmui.

  Lektore: Dace Sondare,

  rokdarbniece

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Inga Liepniece,

  67105544

  Inga.liepniece@riga.lv

  4 EUR 7,36

  24.05. 18.00-20.15

  Rgas Ezerkrastu

  pamatskola

  (Malienas iela 89)

  Jugla

  GALVAS ROTU

  IZGATAVOANA

  (UZ STPAS)

  Ir bri, kad gribas izcelties vai glui

  vienkri bt saska ar sevi. Rota

  veids, kas paldz realizt o vlmi, t ir

  paizteiksme, raksturs, sajtas...

  Nodarbbas laik tiks apgtas

  teortisks un praktisks zinanas un

  iemaas, kas dos interesentiem iespju

  darint galvas rotu, atbilstoi vlamajam

  stilam, krsm, noskaai, trpam

  http://riimc.lv/lv/rigas-

  iedzivotajiem/kursi

  Inga Liepniece,

  67105544

  Inga.liepniece@riga.lv

  3 EUR 5,52

  http://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursihttp://riimc.lv/lv/rigas-iedzivotajiem/kursimailto:Inga.liepniece@riga.lvhttp...

Recommended

View more >