POROؤŒILO O EVALVACIJAH STROKOVNIH DELOV republika slovenija poroؤŒilo o evalvacijah strokovnih delov

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POROؤŒILO O EVALVACIJAH STROKOVNIH DELOV republika slovenija poroؤŒilo o evalvacijah strokovnih...

 • REPUBLIKA SLOVENIJA

  POROČILO O EVALVACIJAH

  STROKOVNIH DELOV

  IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV S

  PODROČIJ MEHATRONIKE IN

  ZDRAVSTVENE NEGE

  dr. Klara Skubic Ermenc

  Avgust 2009

  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

 • KAZALO

  I. METODOLOGIJA RACIONALNE EVALVACIJE PROGRAMOV ................................................... 4 1.1. UTEMELJITEV PROBLEMA .................................................................................................................................. 4 1.2. OSNOVNI RAZISKOVALNI PROBLEM ............................................................................................................... 5 1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................................................................................ 5 1.4. RAZISKOVALNA METODE IN TEHNIKA SPREMLJANJA .............................................................................. 6 1.5. VZOREC RAZISKAVE ............................................................................................................................................ 6 1.6. ZBIRANJE PODATKOV ......................................................................................................................................... 7 1.7. OBDELAVA PODATKOV ...................................................................................................................................... 8

  II. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM MEHATRONIK OPERATER ......................................................... 9 2.1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA MEHATRONIK OPERATER ......................................................... 9 2.2. OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V KATALOGIH ZNANJ ......................................... 12 2.3. NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI CILJI POSAMEZNIH STROKOVNIH VSEBINSKIH SKLOPOV ............................................................................................................................................. 14

  2.3.1. Strokovno vsebinski sklop Tehniško komuniciranje ......................................................................................... 14 2.3.2. Strokovno vsebinski sklop Proizvodni procesi ................................................................................................. 16 2.3.3. Strokovno vsebinski sklop Mehatronika ........................................................................................................... 20

  2.4. OPOMBE EVALVATORJEV PO POSAMEZNIH KOMPETENCAH ................................................................ 22 2.4.1. Ponavljanje ....................................................................................................................................................... 23 2.4.2. Manjkajoča znanja in povezovanje s splošnimi znanji ..................................................................................... 23

  2.5. SKUPNE OPOMBE NA KATALOGE ZNANJ ..................................................................................................... 30 2.6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA ....................................... 31 2.7. POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV .............................................................................................................. 39

  III. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM TEHNIK MEHATRONIKE ........................................................ 42 3.1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA TEHNIK MEHATRONIKE .......................................................... 42 3.2. OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V KATALOGIH ZNANJ ......................................... 45 3.3. NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI CILJI POSAMEZNIH STROKOVNIH VSEBINSKIH SKLOPOV ............................................................................................................................................. 46

  3.3.1. Strokovni vsebinski sklop Tehniško komuniciranje .......................................................................................... 47 3.3.2. Strokovni vsebinski sklop Tehnološki procesi .................................................................................................. 48 3.3.3. Strokovni vsebinski sklop Mehatronika ............................................................................................................ 50 3.3.4. Strokovni vsebinski sklop Informacijski sistemi ............................................................................................... 54 3.3.5. Strokovni vsebinski sklop Krmilno regulacijski sistemi ................................................................................... 55

  3.4. OPOMBE EVALVATORJEV PO POSAMEZNIH KOMPETENCAH ................................................................ 58 3.5. SPLOŠNE OPOMBE O KATALOGIH ZNANJ .................................................................................................... 70 3.6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA ....................................... 72 3.7. POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV .............................................................................................................. 79

  IV. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM BOLNIČAR-NEGOVALEC ........................................................ 83 4.1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA BOLNIČAR-NEGOVALEC ......................................................... 83 4.2. OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V KATALOGIH ZNANJ ......................................... 86 4.3. NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI CILJI POSAMEZNIH STROKOVNIH MODULOV .................................................................................................................................................................... 88

  4.3.1. Strokovni modul Nega in oskrba ..................................................................................................................... 88 4.3.2. Strokovni modul Varovanje zdravja in okolja