of 33 /33
MUNICIPIUL BUCURESTI I Hot.nr. ANEXA 1.1.1 . BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010 h \ BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TITLURI ;' 0,00 0,00 0,00 Prevederi an 3.689.288,63 3.460.830,06 3.413.284,06 3.270.757,00 3.202.200,00 0,00 0,00 0,00 3.202.200,00 0,00 0,00 3.202.200,00 3.028.500,00 173.700,00 0,00 0,00 " , Cod indicator 00.04 00.01 48.02 00.02 00.03 00.05 01.02 01.02.01 00.06 03.02 03.02.18 04.02 04.02.01 04.02.04 00.07 05.02 05.02.50 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.01.02 h .~ :1t 't6~li ~?t~I:' EI' ~t~~Î .f! •. .••, ,.. «-;} . ~I $;i!i(\~ -1,=, Ci"') '5) z=: , :t .. ' r~i::-::--- _ '.~"" ~'I.'i"~(~t:i a - OR' ~..,.,n ;);/j CU I __ . k;jÎL'.I;"~J U __ J'f •..• !j' L \"'" --"- /% ,./oc<:'" --- >':.. ,-... y( " '1'" ~\ INDICATORILOR /~ ??,,c -t-~'p-'- pag. 1 DENUMIREA TOTAL VENiTURI VENITURI PROPRII 1. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPiTAL AU. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTI GURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit Impozit pe profit de la agenţi economici A 1.2. 'fv]POZIT PE VENIT, P~OFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit Re venit Impozitu! pe veniturile din tranSferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si ~ume defalcate din im~ozitul pe venit Cote defalcate din impozitul pe venit Sume al.ocate din cotele defalcale din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale AU. ACrE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si:castiguri din capital de la persoane fizice Alte impozite pe venit, profit:: si castiguri din capital , A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit si taxa pe cladiri , Impozit pe cladiri .8e la persoane fizice Impozit pe cladiri ce la yersoane juridice I1tcef5)ti ~U;;(~}. /~ ~.

Prevederi - pmb. · PDF filemunicipiul bucuresti • • hot.nr. anexa 1.1.1 bugetul propriu al municipiului bucuresti pe anul 2010 bugetul local detaliat la ilenituri pe capitole

Embed Size (px)

Text of Prevederi - pmb. · PDF filemunicipiul bucuresti • • hot.nr. anexa 1.1.1 bugetul...

 • MUNICIPIUL BUCURESTII

  Hot.nr.ANEXA 1.1.1.

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010h\

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TITLURI

  ;'

  0,00

  0,00

  0,00

  Prevederian

  3.689.288,63

  3.460.830,06

  3.413.284,06

  3.270.757,00

  3.202.200,00

  0,00

  0,00

  0,00

  3.202.200,00

  0,00

  0,00

  3.202.200,00

  3.028.500,00

  173.700,00

  0,00

  0,00

  ",

  Codindicator

  00.04

  00.01

  48.02

  00.02

  00.03

  00.05

  01.02

  01.02.01

  00.06

  03.02

  03.02.18

  04.02

  04.02.01

  04.02.04

  00.07

  05.02

  05.02.50

  00.09

  07.02

  07.02.01

  07.02.01.01

  07.02.01.02

  h .~:1t 't6~li~?t~I:' EI'~t~~.f!

  . ., ,..-;}. ~I$;i!i(\~-1,=,

  Ci"') '5) z=:

  ,

  :t ..'r~i::-::---_ '.~""~'I.'i"~(~t:ia -OR' ~..,.,n;);/j CU I__ . k;jL'.I;"~J U__ J'f ..!j' L

  \"'" --"-/%,./oc

 • '.MUNICIPIUL BUCURESTI Hot.nr.ANEXA 1.1.1

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA ilENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPlTOLE I LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TlTU/RI

  "\,i:,i,

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor

  Sume defalc~te din taxa pe ~~Ioarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor siMunicipiului Bucureti

  "

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru sistemele centralizate de producere i distribuie a energiei termice

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri,Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor IDeale

  DENUMIREA INDICATORilOR

  I~ape terenuri ;;\

  Impozit pe terenuf~ de la persoane fizice

  Impozit si taxa pe;terenuri de la persoane juridice

  Iiilpozitul pe tererlul di extravilan

  Taxe judiciare de timbru si alle taxe de timbru

  Alte imp,azite' si taxe pe proP}ietate

  A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

  Sume defalcate din TVA"1

  ,

  \

  , ~ ',~:. ~ ,J"""'-"\"' .. 1;, It ~'-"lI:....,.';.....;\j ( ..\,l ~-~tl J i ~..~\-:.

  LOHiG~NALUL

  ~. "'.=:-~:::..,

  ,,~' 'I.it"'-' ,..,

  ~

  cI-~- ,,o '\,,? (~

  .. ...;~ \~,(;l."'";'-

  .::::..:.~:.:;";:~;..."

  Codindicator

  07,02.02

  07,02,02,01 '

  07.02.02.02 i.

  07,02,02,03

  07,02.03

  07.02.50

  00.10

  11,02

  11.02,01

  11.02.02

  11.02.04

  11.02.05

  11.02.06

  Prevederian

  0,00

  62,722,00

  21.302,00

  21,302,00

  0,00

  0,00

  41.420,00

  5,700,00

  25,9..3.201.0

  1'1.02,07

  12.02

  12.02.07

  15.02

  15.02.01

  15.02.50

  16.02

  16.02.02

  !1II",",~.

  ;r~Nl-~~t~ 4"

  lO'~' \'it~~ ..,. ~ 'li~'

 • ~

  MUNleIPIUL BUCURESTIj.

  Hot.nr.ANEXA 1.1.1." r

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010

  BUGETUL Lo'CAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE. PARAGRAFE SI TITLURI

  ~~

  220,06

  60.00

  60,00

  44.087,06

  2.270,06

  87.810,00

  8.500,00

  33.02.12

  ,! - .. D E N U MIR EAl N D leA TOR ILO R I . d~Odt I Prevederi II In Ica or an

  Irnpozitul pe mijlo~cele de transport detinute de persoane fizice ~'";;;:;:7:(:~ 16.02.02.01 100,00Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice t,,\~. ", 2" 16.02.02.02 5.600,00

  Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ~,-:' I (;~~\ .' ~~:~~.03Venituri din prestari de servicii si alte activitati ~;". 33.02

  Venituri din prestari de servicii '. "" 33.02.08

  Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretin~~eatopiil~r in crese 33.02.10, . ~Contributia persoanelor benef\ciare ale cantinelor de ajutor spcial

  _ { -:;-- . A-:-" I ..","i.i.;l

 • :j

  MUNICIPIUL BUCURESTI Hot.nr.ANEXA 1,1.1

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010

  . .BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TITLURI

  I .'DENUMIREA INDICATORILOR

  Codindicator

  Prevederian

  Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea, potrivit legii

  Alte amenzi, penalitati si confiscari

  Diverse v~'nituri 1:

  20,00

  2.030,00

  0,00

  60,00

  760,00

  0,00

  760,00

  17,00

  17,00

  68.865,00

  68.865,00

  365,00

  41.040,00

  40.980,00

  25032010

  33.02.24

  33.02.27

  ,-;"';,7-: ':l:,~S 02.28. / ~ '" ,~..i' 3' dc: c.;"f.

 • MUNICIPIUL BUCURE'STI:. Hot.nr.ANEXA 1.1.1

  BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TITLURI

  5.415,00

  187.039,57

  187.039,57

  187.039,57

  5.415,00

  ")h: (\') ''''l('''' "

  Prevederian1.500,00

  0,00

  67.000,00

  0,00

  0.00

  Codindicator

  39.02.03

  39.02.Q4

  39.02.Q7

  40.02

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Vp.lIiluri c;iinvanzarea iocuint/ '_'.. 42.02.01InvestitII fmahtate partial din Imprumuturi externe "'\:7 42.02.03Aeropori,uri de interes local / .c~' 42.02.04

  Planuri s'i regulamente de urtianim '~\., 42.02.05

  Strzi cafe se vor amenaja n'(perimetrele destinate construciilor de cvarlale de locuine noi "" , 42.02.06,.; . ii

  Finanarea programului de pieitruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor' ' .., 42.02.09

  Finanarea a,ciunilor privind r;dUGerea riscului seismic al construciilor existente cu desti,~~~iede locuin ..;':\:~ 42.02.10

  SubventII pentru rEia.91l1tarEf>8termica a cladirilor de lOCUIt .1: n..:c..;~ c=s ..9> c

 • MUNICIPIUL BUCURESTi Hot.nr.ANEXA 1.1.1'\.,

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TITLURI

  \"

  I ; D E N U MIR EAl N D leA TOR ILO R Prevederi Ian

  ;. Subventii pentru finanta, ea programelor Illultianuale prioritare de mediu

  " S.~bventiipentru ~i!lantareprin Programul operational regional 2007-2013 1---"::;:1Subventii primite din Fondul N, ational de Dezvoltare 1, ,(') ~.:

  (,..,.. \, I

  Subventii de'.I,abugetul de sttt catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din F~N];S~:rreB. Curente, I (;) ) ,

  . 1 ~'L' r"l ISubvent!i primite din Fondul National de Dezvoltare Z ~~~:I , I f, I

  Finantacea drepturilor acord~t.epersoanelor cu handicap I '2: ~::.'Subventii primite din Fondul de Interventie \ L -.~I

  1 '. r'"Finantarea lucrrilor de cadiistru imobiliar r- '.I I, C'

  Subventii pentru compensarea'cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili ~_J

  42.02.13

  42.02.19

  42.02.15

  ;$,;::'-:;":i'";~42.02.20,7..-/ il',~

  !'?,'.,',' 1:"'''''',",1' ", ~".' )2\, OI ;-::i'I~':~tlj';' 42-'\ .;.,;.f,-Vt" \ 'lJ;'", Jo -,'~'l~;.q2 .15

  ./ ,:::. .,",:;,;,:" 42'0221\~ ':-/~' .'~J/" 1,:":'~AiI,: J It; 1\"""\ ,.::7'2:.02.28

  ".~:;-- ..:-":Y 42.02.29

  42.02.32

  0,00

  0,00

  181.624,57

  137.216,18

  20,100,00

  20.100,00

  2.100,00

  44.218,39

  190,00

  "")1: ('\'J .,,...,.. /"\

  42.02.34

  42.02.41

  42.02.42

  43.02

  43.02.01

  43.02.04

  43.02.07

  43,02.08

  45.02

  45.02.01

  4502.01.01

  _ ./'...)'.. :.".-,.:;).4r

  -CJ-.}_=_- _

  /g' 'u: -/,'.P~-r-td:Itf.of..-

 • ~MUNICIPIUL BUCURESTI Hot.nr. h0 12ANEXA 1.1l ~

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010

  , BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TITLURI,

  d'

  10 84.486,00

  20 514.547,00

  20.24 7,524,00

  30 126,774,00

  30.01

  30.02 '126.774,00

  30,03

  40 862.216,00

  40.03 . 725,000,0040.20 137,216,OD

  50 28.208,00

  50.04 28.208,00

  51 624.498,39

  51.01 624.498,39

  51,01,01 489,130,OD

  51.01.03 0,00510114

  51.01.15

  ?Fi 01 ?O10~-pag 7

  ,------ 'I",~ ;",\,;.., i ~.:"""\.......1 '\')~ ,.,.,.....U

  ~

  .".,.,~ c ".~ ""'j' ", _ ~ ,.;. ~, \-~.~ '0" r. 'J (1:,.. "'_Tt.~,,.. . ~.~ 1'. ~ ViUr'H \.':t : nu", ~~' L.--..,.,..--..-_-_._-

  !,.-------------------------_:.-.._---------------DE NU MIR EAl N D leA TOR ILO R /;7:'(.'.- ".)\, I--C-O-d--I Prevederi I

  ///, ,.. '\:, "'.".~_'\ I indicator I an Ik: ;;';;.:'\. '.\\ 4502011: ~ .'~. +,:' t ',: . . .03 18.000,00~." . ~~:,., ,,(1 49.02 3.689.288,63-,\ .~ - .-:.~1"\:(.,.,L ,":":'/ 01 2.629.274,63

  ,..:.:~~~;..'

  1'1/y

  1.

  Prefil1anare

  Subvenii pentru acoperirea dif,erenelor de pre i tarif

  Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la

  combustibil

  TOTAL CHEl- TUIELICHEL TUIELI'CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Comisioane si alte costuri ,aferente imprumuturilorTITLUL III DOBANZI

  TITLUL II' BUNURI SI SERVICIII

  Dobanzi aferente datoriei publice interne

  Dobanzi aferente datoriei publice externeAlte dobanzi ,o,

  TITLUUV SUBVENTII'~- .-./

  ~-Y~J-~7/"./~~

  TITLUL V FONDURI DE RE~ERVA';/ ::;r:!J....,,- .Y'~...,,"" ..Fond