PREVENCI, DETECCI I INTERVENCI DE ??Protocol de prevenci, detecci i intervenci de processos de radicalitzaci islamista. Protocol de prevenci, detecci i intervenci enfront ...

 • Published on
  07-Feb-2018

 • View
  232

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • PREVENCI, DETECCI I INTERVENCI DE PROCESSOS DE RADICALITZACI

  ALS CENTRES EDUCATIUS

 • Presumpte infracci

  Informaci Propostes dintervenci derivaci i

  INTE

  RVE

  NC

  I

  VALO

  RA

  CI

  PR

  EVEN

  CI

  I D

  ETEC

  CI

  JTAS Junta Territorial dAvaluaci i Seguiment

  DE i PG-ME

  Direcci amb assessorament EAP

  INTERVENCI EDUCATIVA Mesures educatives Alumnat Grup-classe Famlies

  Circuits de derivaci si sescau CSMIJ SERVEIS SOCIALS DGAIA

  Seguiment de casos detectats

  Comunicaci a Fiscalia

  A travs de lORC

  Coneixement o sospita de radicalitzaci o pertinena a un grup radical dun alumne per part de qualsevol membre de la comunitat educativa

  InspeccideducaciDirecci

  PREVENCI DELS PROCESSOS DE RADICALITZACI Justificaci Objectius

  Factors de risc de radicalitzaci

  PROPOSTA PEDAGGICA DAVANT UN ATEMPTAT

  Protocol de prevenci, detecci i intervenci de processos de radicalitzaci islamista

  Protocol de prevenci, detecci i intervenci enfront situacions d'odi i discriminaci

  PREVENCI, DETECCI I INTERVENCI DE PROCESSOS DE RADICALITZACI ALS CENTRES EDUCATIUS

  Desenvolupamentpersonal Context escolar Contextfamiliar Contextsocial

  Informaci Assessorament

  Informaci Assessorament

  Propostes dintervenci

  http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3df715f2-95dc-4144-b68d-655235b335cc/23_informacio_families.pdfhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html

 • Mdul de Prevenci de processos de radicalitzaci als centres educatius

  INTRODUCCI

  Els menors sn objecte despecial protecci per part dels estats i les organitzacions

  internacionals com es recull a diverses declaracions (Declaraci Universal dels Drets

  Humans i Declaraci Universal dels Drets de lInfant) i a la Convenci sobre els Drets

  de linfant (1989), actualment vigent. Aquesta Convenci determina que els estats es

  comprometen a assegurar a linfant la protecci i latenci que siguin necessries per

  al seu benestar, i que leducaci de linfant haur destar adreada a fomentar el

  respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones.

  En lmbit escolar, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci, en larticle 2 sobre

  Principis rectors del sistema educatiu, exposa els principis generals que regeixen el

  sistema educatiu, entre els quals destaquen aquells que garanteixen la transmissi i la

  consolidaci dels valors propis duna societat democrtica: llibertat personal,

  responsabilitat, solidaritat, respecte i igualtat; la inclusi escolar i la cohesi social i el

  foment de la pau i el respecte als drets humans.

  Aquests principis i valors protectors es poden veure en aquests moments amenaats

  per ideologies radicals que propugnen ls de la violncia per aconseguir els seus

  principis. Actualment prenen especial rellevncia tant el fenomen de la radicalitzaci

  islamista com altres processos de radicalitzaci que, sovint, sen poden derivar, com

  per exemple la islamofbia. Aquests processos estan tenint una gran capacitat

  dinfluncia sobre els menors i especialment els adolescents. Aix mateix, s important

  assenyalar que si b la radicalitzaci islamista generalment sassocia a joves educats

  en lislam, la realitat mostra que cada cop sn ms els joves conversos o no

  musulmans que se sumen a aquest procs.

  s important discernir entre el fonamentalisme religis i els processos de radicalitzaci

  islamista perqu no sempre sidentifiquen, ni lun ha de ser necessriament causa de

  laltre. El fonamentalisme religis implica lacceptaci dun dogma que regeix tots els

  aspectes de la vida, fent-ne sovint una interpretaci rigorosa i mostrant, en

  conseqncia, una actitud crtica cap a qualsevol desviaci de les doctrines i

  prctiques considerades essencials. En canvi, la radicalitzaci islamista sempre va

  PRODERAI-CE 3 de 81

 • acompanyada duna actitud dintolerncia cap a les idees o creences que siguin

  diferents a les prpies. Quan aquesta intolerncia justifica o va acompanyada dactes

  de violncia, en les seves diverses formes, es parla de radicalitzaci islamista violenta.

  La radicalitzaci s el resultat dun procs complex de carcter multifactorial. En el seu

  origen cal considerar els factors de risc que fan referncia a diferents mbits: factors

  vinculats al desenvolupament personal, al context escolar, a lmbit familiar i al context

  social, i que sovint sinterrelacionen. Ara b, precisament en el context escolar, a ms

  de les actuacions especfiques per a la prevenci dels factors de risc, cal considerar

  lexistncia de factors de protecci derivats de la prpia prctica educativa. Les altes

  expectatives per a tot lalumnat, la personalitzaci dels aprenentatges o els espais de

  participaci per als alumnes i les famlies, entre daltres, poden esdevenir factors de

  protecci que contribueixin al desenvolupament personal i escolar de cada alumne

  incidint en la superaci o minimitzaci dels possibles factors de risc.

  Aix mateix, lescola ha de ser espai de socialitzaci proper i segur i ha de facilitar

  lexpressi i reconeixement de totes les cultures en un marc de valors compartits per

  tots els membres de la comunitat educativa, promovent daquesta manera els factors

  de protecci de qualsevol conducta de risc. En aquest sentit, els centres educatius

  esdevenen el lloc idoni on dur a terme accions per minimitzar els factors abans

  esmentats. Cal estar atents a les necessitats de tot lalumnat, especialment del ms

  vulnerable, per planificar actuacions que contribueixin a la prevenci de possibles

  conductes radicals.

  La component sistmica dels factors de risc de radicalitzaci i del propi procs fa

  necessari que la prevenci sabordi des del centre educatiu, la famlia i els agents

  educatius de lentorn de manera coherent i coordinada.

  La finalitat daquest document s la prevenci, des del vessant educatiu, de tot tipus

  de radicalitzaci en els centres educatius partint dels factors de protecci que pot

  generar lentorn educatiu i de lanlisi dels factors de risc que puguin afectar lalumnat,

  amb propostes dactuaci per minimitzar-los, contribuint, tant com sigui possible, a

  garantir lxit escolar i social de tot lalumnat.

  PRODERAI-CE 4 de 81

 • Malgrat aquest document es basa en els factors de risc dels processos de

  radicalitzaci islamista, cal prendre conscincia de la necessitat de treballar

  simultniament i de manera preventiva la islamofbia ats que com a conseqncia

  dels atemptats terroristes i de la crisi humanitria i possible arribada de refugiats, en el

  darrer any sha constatat un increment significatiu de casos dislamofbia.

  s per aix que el Departament dEnsenyament posa a labast dels centres educatius

  actuacions i recursos per prevenir, entre altres tipus de conductes radicals, la

  islamofbia, tant possibles agressions com assetjament escolar contra alumnat

  musulm per causes religioses, mitjanant el Protocol de prevenci, detecci i intervenci enfront situacions dodi i discriminaci.

  Aquest document sorgeix de la slida relaci de collaboraci existent entre la Policia

  de la Generalitat Mossos dEsquadra i el Departament dEnsenyament que ha donat

  com a resultat la publicaci de dos protocols en matria de convivncia: el 2011, el

  Protocol de prevenci, detecci i intervenci dalumnat susceptible de formar part dels

  Nous Grups de Joves Organitzats i Violents (NGJOV) i el 2014, el Protocol de

  prevenci, detecci i intervenci enfront de situacions dodi i discriminaci.

  OBJECTIUS DEL MDUL

  OBJECTIU GENERAL DEL MDUL

  Dotar els centres educatius dorientacions i recursos per evitar que un alumne inici un

  procs de radicalitzaci a partir del foment dels factors de protecci derivats de la

  funci docent i de lanlisi dels factors de riscs vinculats al desenvolupament personal,

  el context escolar, lmbit familiar i el context social.

  OBJECTIUS ESPECFICS DEL MDUL

  Donar a conixer els factors de risc vinculats al desenvolupament personal, el

  context escolar, lmbit familiar i el context social que poden abocar un alumne a

  un procs de radicalitzaci.

  Posar a labast dels centres orientacions i recursos que permetin sensibilitzar la

  comunitat escolar sobre la necessitat de prevenir processos de radicalitzaci i

  PRODERAI-CE 5 de 81

  http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html

 • treballar els factors de risc abans esmentats, contribuint aix a la prevenci de

  processos de radicalitzaci.

  Potenciar els factors de protecci propis de la tasca docent.

  FACTORS DE RISC DELS PROCESSOS DE RADICALITZACI

  ISLAMISTA

  Els factors de risc de radicalitzaci sn diversos, pel que ser necessari un

  enfocament multidisciplinari de la prevenci.

  Aquests factors poden vincular-se a diferents mbits: el desenvolupament personal, el

  context escolar, lmbit familiar i el context social i, encara que es podrien donar

  individualment, sovint sinterrelacionen.

  FACTORS DE RISC VINCULATS AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL La dificultat per a la gesti de les emocions

  La dificultat de construir una identitat mltiple

  La manca de sentiments de pertinena al centre i ala societat

  La proximitat a grups diguals radicalitzats

  Les baixes expectatives dxit

  FACTORS DE RISC VINCULATS AL CONTEXT ESCOLAR Les dificultats davanar cap al concepte descola inclusiva

  La dificultat dincloure la perspectiva intercultural en el fet educatiu

  La manca de vincles entre iguals

  La dificultat destablir vincles amb lalumnat

  FACTORS DE RISC VINCULATS A LMBIT FAMILIAR La falta dexpectatives prpies i/o respecte als fills

  La baixa participaci i implicaci de les famlies en els processos escolars i en la

  vida del centre

  La manca de sentiment de pertinena i darrelament a la societat

  PRODERAI-CE 6 de 81

 • FACTORS DE RISC VINCULATS AL CONTEXT SOCIAL Els contextos desafavorits socioeconmicament

  La pressi del grup diguals

  La influncia de les xarxes socials

  La manca darrelament a lentorn

  PREVENCI DELS FACTORS DE RISC VINCULATS AL

  DESENVOLUPAMENT PERSONAL

  Cal considerar que el desenvolupament personal, ents com a creixement personal, es

  dna al llarg de tota la vida, per ladolescncia s letapa crucial en aquest procs.

  Ladolescncia s el procs de transici entre la infantesa i la vida adulta que es

  caracteritza per la necessitat de reafirmar-se davant dels altres. Sn caracterstiques

  daquesta etapa la inestabilitat emocional, la cerca de nous referents, el desafiament

  als lmits establerts per plantejar-se coses noves i, en ocasions, la radicalitzaci

  ideolgica. Tamb s un moment daprenentatge i socialitzaci. De fet, el

  reconeixement social i lestabliment de vincles, sobretot amb els iguals, sn

  fonamentals. Aquests vincles de vegades sn digualtat, per en altres ocasions tenen

  un marcat component jerrquic i, fins i tot, poden donar-se relacions de domini-

  submissi.

  Els vincles ens connecten al nostre entorn i ens proporcionen seguretat. En cas

  dabsncia de vincles, els joves cerquen aquests referents en els mitjans de

  comunicaci (msics, actrius i actors, personatges de ficci, i en tot el que podem

  considerar les mitologies actuals), les xarxes socials o en grups diguals organitzats.

  De vegades, els alumnes troben una dificultat per trobar referents en el centre

  educatiu. Sovint no troben acceptaci en el seu grup diguals o b sn ells als qui sels

  fa complicat veure-shi reflectits per raons de cultura, llengua, etc. Aix, la tasca

  destabliment de vincles forts i sans s una de les primeres tasques que han dafrontar

  els docents.

  Tamb sha de tenir en compte que alguns alumnes poden haver perdut vincles molt

  importants com els damistat, familiars, etc., i daltres de tipus cultural, com ara la

  llengua o els costums. La prdua de vincles o la por a la possible prdua es manifesta

  PRODERAI-CE 7 de 81

 • de formes diferents. Sovint s qualificada com una experincia de dol i en els centres,

  com s natural, lalumnat la viur en relaci al context educatiu: en les seves relacions

  en el grups, amb els docents, en els aprenentatges, etc.

  Per a lalumnat adolescent, aquesta s una etapa especialment complexa ja que a les

  dificultats del propi procs de desenvolupament personal poden afegir-se dificultats

  derivades dmbit familiar o contextual. Aquesta situaci de fragilitat els pot arribar a

  fer ms vulnerables als extremismes i la radicalitzaci. La radicalitzaci no

  necessriament ha de ser violenta, per sempre es manifesta amb fortes conviccions i

  una crrega emocional portada a lextrem que cal saber gestionar.

  Ja shan comentat els principals aspectes de lmbit personal de lalumnat que cal

  considerar com a factors de risc duna possible radicalitzaci (vegeu lapartat Factors

  de risc dels processos de radicalitzaci islamista de lannex 4).

  Per prevenir-la, cal que el centre educatiu disposi deines i estratgies per incidir en les

  causes que la produeixen. A continuaci, sofereixen orientacions per a la prevenci

  daquestes conductes a partir dels factors assenyalats.

  La dificultat per a la gesti de les emocions. Les emocions sn les eines que ens permeten identificar all que sentim i el que senten els altres. Lempatia

  consisteix en la capacitat de connectar amb les emocions dels altres i desenvolupar un

  comportament dajuda. Les emocions sn formes de respondre al que sentim, creant

  una reacci que tindr un comportament especfic.

  Podem aprendre a llegir lestat emocional de tot lalumnat ja que la manifestaci de les

  emocions s universal i fcilment hi podrem veure lemoci bsica vinculada; caldr,

  doncs, saber destriar all que s cultural i all que s natural en cadascuna de les

  emocions expressades, aix com dels comportaments que observem en lalumnat.

  Cada emoci t el seu sentit i la seva utilitat. El que s important s ensenyar als

  alumnes com gestionar-les de forma que les puguin regular i modular, ajudar-los per

  PRODERAI-CE 8 de 81

 • tant a prendre el control sobre si mateixos i influir en com se senten i com viuen les

  emocions, la duraci que tenen i com les expressen.

  Per la millora en la gesti de les emocions, els centres educatius poden realitzar

  activitats com les segents:

  Utilitzar els recursos sobre Educaci socioemocional disponibles a laplicaci informtica que el Departament dEnsenyament posa a labast dels centres per

  a lelaboraci del Projecte de convivncia.

  Aplicar les activitats i recursos de gesti de les emocions daula (escolta activa,

  etc.) disponibles al document sobre Desenvolupament personal del Suport lingstic i social.

  o Lescolta activa

  o Lexpressi de limpacte

  o La validaci de la resposta emocional

  La dificultat de construir una identitat mltiple. Ladolescncia s una etapa de construcci de la prpia identitat. En aquest procs, els adolescents

  reconsideren els objectius i valors de la famlia i de la prpia cultura, acceptant-ne

  alguns i rebutjant-ne daltres.

  En el cas dalguns adolescents, aque...

Recommended

View more >