Prezentacja programu ?· Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, jednak nie…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

WYNIKI Q317

7 LISTOPADA 2017

SILNY TREND WZROSTOWY W WYNIKACH

2

OWIADCZENIE

Niniejsza prezentacja (Prezentacja) zostaa przygotowana przez ASBISc Enterprises Plc ("Spka") z naleyt starannoci. Moe ona jednak posiada pewne niecisoci lub pominicia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani caociowej analizy finansowej Spki, jak rwnie nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani caociowy sposb. Dlatego zaleca si, aby kada osoba zamierzajca podj decyzj inwestycyjn odnonie Spki opieraa si na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach sporzdzonych i opublikowanych zgodnie z przepisami prawa obowizujcymi Spk. Prezentacja zostaa sporzdzona wycznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bd sprzeday instrumentw finansowych.

Prezentacja moe zawiera stwierdzenia dotyczce przyszoci, jednak nie mog by one odbierane jako projekcje przyszych wynikw Spki. Stwierdzenia dotyczce przyszych wynikw finansowych nie stanowi gwarancji, e takie wyniki zostan osignite. Oczekiwania Rady Dyrektorw Spki s oparte na biecej wiedzy i s zalene od szeregu czynnikw, ktre mog powodowa, e faktyczne wyniki bd w sposb istotny rni si od wynikw opisanych w tym dokumencie. Wiele spord tych czynnikw pozostaje poza wiadomoci i kontrol Spki czy te moliwoci ich przewidzenia.

Spka, jej dyrektorzy, czonkowie kierownictwa, doradcy i przedstawiciele takich osb nie ponosz adnej odpowiedzialnoci z jakiegokolwiek powodu wynikajcego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, adne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowi zobowizania ani owiadczenia ze strony Spki, jej kierownictwa czy dyrektorw, doradcw lub przedstawicieli takich osb. Stwierdzenia zawarte w Prezentacji wyraaj stanowisko Spki na dzie sporzdzenia Prezentacji. Nie musz by prawdziwe dla kolejnych okresw. Spka nie podejmuje adnego zobowizania do publikowania korekt czy aktualizacji stwierdze zawartych w Prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian zaistniaych po dacie sporzdzenia Prezentacji.

3

AGENDA

PODSUMOWANIE Q317

WYNIKI ZA Q317

PERSPEKTYWY NA 2017 ROK

SLAJDY DODATKOWE

4

WIODCY PARTNER IT NA WSCHODZCYCH RYNKACH EMEA

PRAGA

DUBAJ

Siedziba na Cyprze

> 30 000 aktywnych

klientw w 60 krajach na

wiecie

Spki zalene w 24

krajach, lokalna obecno

w kluczowych krajach

2 centra dystrybucyjne

(Praga, Dubaj)

5

SZEROKA OFERTA PRODUKTW

15 000 produktw w

ofercie

Kompleksowa oferta

produktw dla

kadego klienta w

kadym segmencie

Marki wasne

Prestigio i Canyon na

rynku od > 15 lat

dostp do klienta

detalicznego

Komponenty do PC

i serwerw Stacjonarne i

mobilne PC

USD m +5.1%

Oprogramowanie Smartfony

Usugi w chmurze Usugi dodane

Produkty OEM:

Prestigio, Canyon Internet rzeczy

(IoT)

6

KONCENTRACJA NA SPRZEDAY ON-LINE

60% sprzeday

prowadzone przez

unikaln platform on-

line

Scentralizowana

logistyka

Zintegrowany system

ERP w chmurze

20 e-sklepw B2B

30+ magazynw

Wasna platforma

sprzedaowa

on-line

2 CENTRA DYSTRYBUCYJNE

Inne (tradycyjne)

kanay

Z A M W I E N I A O D K L I E N T W

D O S TA W A D O K L I E N TA

TRANSPORT OD PRODUCENTW

30+ MAGAZYNW

7

KLUCZOWE WYDARZENIA Q317

PORTFOLIO PRODUKTOWE Istotny wzrost sprzeday Apple we wszystkich krajach.

Mocny wzrost biznesu SSD na caym obszarze dziaalnoci.

Kontrakt na dystrybucje rozwiza w zakresie

przechowywania danych firmy INFINIDAT na 18 krajw

Europy rodkowo-Wschodniej.

MOCNIEJSZA OBECNO W WYBRANYCH KRAJACH

WYDARZENIA KORPORACYJNE

Dynamiczny wzrost w duych krajach byego ZSRR (Rosja,

Ukraina, Kazachstan, Biaoru).

Powrt do trendu wzrostowego w Europie rodkowo-

Wschodniej. Wysokie wzrosty sprzeday w szeregu krajw

regionu (Czechy, Rumunia) budzi si Sowacja.

Wypata dywidendy w wysokoci 0,03 USD na akcj.

Bardziej transparentny ASBIS miesiczne raporty

o przychodach pokazuj pozytywne dynamiki przychodw

inwestorom.

Utworzenie nowej spki zalenej w Rosji w celu wsparcia

rosncego biznesu komercyjnego.

8

Silny wzrost

przychodw.

Silny wzrost

zysku brutto.

Mara zysku

brutto stabilna

powyej 5%.

50%+ wzrost

zysku netto rdr.

PRZYCHODY

+35% rdr

ZYSK BRUTTO

MARA ZYSKU

BRUTTO

372,8 mln USD

+18,39%

5,36%

ZYSK NETTO 2,1 mln USD

+51% rdr

19,9 mln USD

3 KW. 2017: MOCNE WZROSTY PRZYCHODW

I RENTOWNOCI

9

DZIEWI MIESICY 2017: UDANY OKRES

Silny wzrost

przychodw.

Silny wzrost

zysku brutto.

Mara zysku

brutto na bardzo

dobrym poziomie.

Dwucyfrowy

wzrost zysku

netto rdr.

PRZYCHODY

+22% rdr

ZYSK BRUTTO

MARA ZYSKU

BRUTTO

943,5 mln USD

+13,5%

5,32%

ZYSK NETTO 3,1 mln USD

+55% rdr

50,2 mln USD

10

WZROST W KLUCZOWYCH REGIONACH

40 IN-COUNTRY STOCK POINTS

Silny wzrost r-d-r we wszystkich

krajach byego ZSRR w III kw.

2017 oraz za dziewi miesicy

2017.

Due projekty VAD w Rosji oraz

wicej biznesu Apple w krajach

gdzie posiadamy autoryzacj

Na Ukrainie notujemy tempo

wzrostu znacznie wysze ni

wzrost rynku

Znaczne wzrosty w krajach

Europy rodkowo-Wschodniej:

Sowacja, Czechy, Rumunia.

PRZYCHODY WG REGIONW (mln USD)

US$ m 9M16 9M17 YoY FSU 291.252 446.325 +53,24%

CEE 296.689 311.886 +5,12%

MEA 119.324 112.834 -5,44%

WE 40.186 64.073 +59,44%

Pozostae 26.015 8.000 -69,25%

OGEM 773.467 943.118 +21,93%

PRZYCHODY WG REGIONW

ZA DZIEWI MIESICY 2017

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

Kraje b. ZSRR Europa rodkowo-Wschodnia

Bliski Wschd i Afryka Europa Zachodnia

PRZYCHODY WG REGIONW

W III KWARTALE 2017 US$ m 3Q16 3Q17 YoY FSU 123.374 177.634 +43,98%

CEE 95.153 129.233 +35,82%

MEA 38.883 39.211 +0,84%

WE 10.555 22.450 +112,69%

Pozostae 8.087 4.258 -47,34%

OGEM 276.052 372.787 +35,04

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

Smartfony Procesory Dyski twarde Laptopy Dyski SSD Pozostae

11

WZROST W SEGMENCIE SMARTFONW DYSKI SSD DOCZAJ DO GWNYCH

LINII PRODUKTOWYCH

2 DISTRIBUTION CENTRES

40 IN-COUNTRY STOCK POINTS

Silny segment smartfonw

napdzany przez

sprzeda iPhonea.

Wzrost sprzeday

elementw serwerw

i komponentw zgodnie

z nasz strategi.

Wzrost sprzeday dyskw

SSD wspierany wzrostem

sprzeday dyskw HDD.

Istotny wzrost sprzeday

szeregu innych linii

produktowych, w tym

tabletw, oprogramowania

oraz moduw pamici.

PRZYCHODY

WG LINII PRODUKTOWYCH (mln USD)

PRZYCHODY

WG LINII PRODUKTOWYCH (mln USD)

mln USD 3Q16 3Q17 rdr Smartfony 58.530 104.008 +77,70%

Procesory 51.906 49.252 -5,11%

Dyski twarde 32.021 33.952 +6,03%

Laptopy 28.877 27.673 -4,17%

Dyski SSD 9.859 16.700 +69,38%

Pozostae 94.859 141.202 +48,85%

OGEM 276.052 372.787 +35,04%

12

AGENDA

PODSUMOWANIE Q317

WYNIKI ZA Q317

PERSPEKTYWY NA 2017 ROK

SLAJDY DODATKOWE

13

POPRAWA RENTOWNOCI

2 DISTRIBUTION CENTRES

Przychody w III kw. 2017

signy prawie 373 mln

USD, wzrost o 35,04% rdr.

Przychody za dziewi

miesicy 2017 signy

943 mln USD, wzrost

o 21,93% rdr.

Mara zysku brutto

wyniosa 5,36% za III kw.

2017 oraz 5,32% za

dziewi miesicy 2017.

Zysk netto wzrs istotnie

w III kw. 2017 oraz za

dziewi miesicy 2017.

PRZYCHODY (mln USD)

MARA ZYSKU BRUTTO (%)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017

Przychody (mln USD) Wzrost rdr (%)

2,4

3,4

4,6 4,9

5,3 5,7

6,1 5,8

5,2 5,4 5,4

0

1

2

3

4

5

6

7

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017

14

KOSZTY OPERACYJNE POD KONTROL

2 DISTRIBUTION CENTRES

W III kw. oraz w

dziewiciu miesicach

2017