10
Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku r Žolt Namestovski - Atila Vinko ITRO – 2012 CONFERENCE, Zrenjanin

Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

  • Upload
    anneke

  • View
    53

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku. Mr Žolt Namestovski - Atila Vinko. Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima. ITRO – 2012 CONFERENCE, Zrenjanin. Primena slika u obrazovanju na po četku 21. veka. Prednosti panorama slika. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

Mr Žolt Namestovski - Atila Vinko

ITRO – 2012 CONFERENCE, Zrenjanin

Page 2: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

Primena slika u obrazovanju na početku 21. veka

Page 3: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

Prednosti panorama slika

Page 4: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

1. korak: slikanje

30% preklapanja (9-11 slika)

1024*768 (11 * 140 kb = 1540 kb)

Slikanje u smeru kretanja kazaljke

Page 5: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

2. korak: softveri

ArcSoft Panorama Maker 5, Hugin 2011.4.0, 360 Panorama Professional, PanoramaStudio 2.3.0)

Page 6: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

3. korak: kreiranje panorame

umetanje slika (redosled)

određivanje panorame (single row/multi row)

određivanje horizonta

Page 7: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

4. korak: dodatne opcije

umetanje vizualnih efekata

umetanje linkova (Hotspot)

Page 8: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

5. korak: sačuvanje/publikovanje

publikovanje

sačuvanje projekta ili slika

Page 9: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima

Implementacija panorama slika u obrazovni proces

predstavljanje obrazovnih ustanova (virtualne šetnje)

kreiranje panorama slika za sopstvene potrebe (ekskurzije, značajna mesta iz okoline)

povezivanje sa resursima Interneta (wikipedia, google earth, google street view)

Page 10: Primena interaktivnih panorama slika u obrazovnim procesima