of 38 /38
PRIRUČINIK ZA PROTESTE KOJI TREBA DA PROMENE SISTEM A NE LJUDE NA VLASTI Plagirani doktorski rad dr Zoran Arsić Priručna brošura (ako imate ‘’pametan’’ telefon onda vam je baš uvek pri ruci) koja se sprda sa tragedijom našeg društveno-političkog života i stanja u državi, ali i objašnjava neke ozbiljne činjenice, predviđa budućnost i predlaže akcije kako bi ta budućnost bila lepša. Prvo elektronsko izdanje Zoran Arsić 12.05.2017.

PRIRUČINIK ZA PROTESTE · PDF filei pročitate još njegovih mudrih misli, moraćete da guslate... ili guglate... kako god... 3 S A D R Ž A J

 • Author
  lyhanh

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PRIRUČINIK ZA PROTESTE · PDF filei pročitate još njegovih mudrih misli, moraćete da...

 • PRIRUINIK ZA PROTESTE

  KOJI TREBA DA PROMENE SISTEM

  A NE LJUDE NA VLASTI

  Plagirani doktorski rad

  dr Zoran Arsi

  Priruna broura

  (ako imate pametan telefon onda vam je ba uvek pri ruci)

  koja se sprda sa tragedijom

  naeg drutveno-politikog ivota i stanja u dravi,

  ali i objanjava neke ozbiljne injenice,

  predvia budunost i predlae akcije kako bi ta budunost

  bila lepa.

  Prvo elektronsko izdanje

  Zoran Arsi

  12.05.2017.

 • 2

  Kako i zato nastaju politiki protesti,

  emu u toku protesta treba teiti

  i na koji nain tenje ostvariti

  Srbija je drava veoma ogranienog suvereniteta pod direktnom kontrolom Nemake koja vodi ono to je ostalo od EU, kao i pod kontrolom meunarodnih finansijskih institucija kao to su MMF, Svetska banka, zatim evropskih finansijskih institucija kao ECB, EBRD, itd, a delimino je i pod uticajem Rusije, mada je taj ruski uticaj vie fingiran nego realan jer donosi SNS-u besplatne politike poene.

  Dakle, Srbija je ne ba u potpunom smislu rei kolonija, ali je tu negde, vrlo blizu kolonije a kolonije po definiciji nemaju mogunost da slobodno i samostalno biraju sopstvenu budunost ako se ne oslobode svojih kolonizatora. Nemam utisak da srpski narod u ovom momentu ima snage za oslobaanje od svojih kolonizatora sa ovako moralno i profesionalno insuficijentnom politikom i intelektualnom elitom. Takva elita ne zasluuje da u sutinskom smislu uestvuje u odluivanju o sudbini sopstvenog naroda, ba kao to ni narod koji bira i prihvata takvu elitu ne zasluuje da sam odluuje o sopstvenoj sudbini.

  Ovo je napisao

  jedan oigledno pametan ovek...

  Samo, on ovakve stvari ne pie u knjigama,

  jer knjige skoro niko vie ne ita

  ili bar ne itaju oni

  kojima su ovakvi tekstovi i mudre misli namenjeni.

  Zato on pie na drutvenim mreama,

  pa ako hoete da ga pronaete

  i proitate jo njegovih mudrih misli,

  moraete da guslate...

  ili guglate...

  kako god...

 • 3

  S A D R A J

  Uvodna beleka autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  I - Tri najea pitanja (ili zahteva u protestima u Srbiji) od kojih su dva ista, a tree se grekom nalo u ovom poglavlju . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  II - Idemo sada malo ozbiljnije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  III - Kratka istorija nae novije propasti kroz primere i objanjenja . . . . . . 15

  IV - ta je to DIREKTNA (ili neposredna) DEMOKRATIJA? . . . . . . . . . . 19

  V - Primeri direktne ili neposredne demokratije u vajcarskoj i Kaliforniji (SAD) . 22

  VI - Kako da vam se pusti snovi i realne elje ostvare? Ili - Metode (naini) odravanja protesta i demonstracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  VII - Fusnota koja to nije O neoliberalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  VIII - Sadrina prirunika u kratkim crtama za mrzioce predugih tekstova i jo vie njihovog itanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  IX Umesto zakljuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

 • 4

  Uvodna beleka autora

  ta mislite koliko ljudi u Srbiji bi elelo da ivi i radi u nekoj drugoj dravi? U isto vreme, koliko ljudi koji ive i rade u nekim drugim dravama bi elelo da se presele u Srbiju?

  U Srbiju u kojoj ni migranti iz Sirije ne ele da se zadre due nego to moraju, ve samo da idu iz nje to pre i to dalje...

  Ako mislite da su ova pitanja besmislena, a odgovori svima uglavnom oigledni, onda znate i ta treba da radimo.

  Pa ta onda ekamo, znate valjda ta treba da menjamo?

  SISTEM NARAVNO!

  Kao razoarani uesnik brojnih protesta i demonstracija, poev od martovskih 1991. do petooktobarskih 2000. godine, a povodom protesta Protiv diktature 2017, odluio sam da ''sastavim'' ovaj prirunik. Ne da ga napiem da sastavim! To znai da u vam saeti vie citata iz objavljenih naunih radova, tekstova iz asopisa i elektronskih medija, uz neto slika koje sam pronaao na internetu, sa tek neto malo mojih razmiljanja. Tako se u Srbiji na najlaki i najbri nain stie zvanje Dr, a ujedno mi je to i najlaki i najbri put da pojasnim neupuenima kako se to razoarava u proteste, demonstracije ili ponekad i u revolucije. Naroito ako ih organizuju libertarijanci1, ili kod nas popularno nazvani Soroevci. Zato, kada 90% Srbije nema pojma ta to znai Soroevci? Pa valjda ba zato! I ko zarezuje ta zna i ta misli 90% Srbije, uopte!?

  Osim toga, elja mi je da ukaem i na greke koje se u toku protesta i demonstracija najee ispoljavaju, a uglavnom se svode na pogreno postavljene ciljeve, loe interpretirane zahteve, blentave organizatore, jo blentavije obane, a naroito ovce u stadima i druge pojave koje uspeno ostavljaju prostor vlastima da vas jednostavno ignoriu, ili prvo izlemaju pa ignoriu, sasvim je svejedno.

  elja mi je naravno, i da onima koji protestuju, a u stvari i ne znaju zato protestuju i ta bi hteli, objasnim kako odabrati prave zahteve za protest i to je jo vanije, koje metode koristiti da bi se pribliili cilju, odnosno ispunjenju protestnih zahteva.

  Za veinu onih koji protestuju, bie to previe teksta. Ko zna, moda izae i na svih tridesetak strana, a kako danas malo ko voli da ita, potrudiu se na kraju da sve ovo samem i u nekoliko kratkih crtica koje se mogu proitati jednim pogledom, takozvanim ''skeniranjem teksta''. Pa kako ko voli. Dakle, ako spadate u ovu grupu mrzioca itanja, odmah skrolujte do kraja i proitajte poglavlje Sadrina prirunika u kratkim crtama za mrzioce predugih tekstova i jo vie njihovog itanja. Ali gledajte da 1 Dok veina libertarijanaca sebe vidi kao naslednike klasine tradicije liberalizma ili kao jednu od njegovih dananjih grana, libertarijanizam ne treba meati sa liberalizmom kako se on danas razume u veini konteksta.

 • 5

  zapamtite bar to skenirano da biste bar toliko pokuali i primeniti jer u suprotnom - to ste uopte koji moj i itali?

  Za poetak, samo da razjasnim moje vienje razlike izmeu protesta i demonstracije, bez elje da ulazim u semantiko-etimoloka znaenja ili bilo kakve rasprave oko ovih rei. Jednostavno, to je moje shvatanje i za mene protesti slue da se izrazi neslaganje ili nezadovoljstvo, a demonstracije da se neto pokae, odnosno demonstrira kako neto treba da izgleda ili da se uradi.

  I samo jo jedna napomena. Moda e vam se uiniti da je neko poglavlje ove broure promaena tema i da nema nikakve veze sa onim to su naslov i podnaslov obeavali, pa vas molim da ne sudite pre nego to proitate ceo ovaj doktorski rad do kraja. Tada e vam biti jasno otkud delovi istog filozofiranja i teoretisanja u priruniku koji treba da sadri objanjenja i instrukcije za praktino delovanje.

  Pa da ponemo...

 • 6

  I

  Tri najea pitanja (ili zahteva u protestima u Srbiji) od kojih su dva ista, a tree se grekom nalo u ovom poglavlju

  1. ta mislite zato se u Srbiji ve 20 godina pria o nunosti usvajanja Zakona o poreklu imovine, ali ni jedna vlast ne eli takav zakon?

  2. ta mislite, zato u birakim spiskovima imamo na stotine hiljada nepostojeih glasaa, meu njima i nasjstarijeg koji bi da je iv, danas imao 128 godina?

  3. ta mislite, zato su moji tekstovi i komentari u sredstvima javnog informisanja i u nekim grupama na drutvenim mreama nepoeljni, iako nikada ne koristim izraze koji se smatraju vulgarnim i trudim se da nikoga ne uvredim? Ups! Ovo poslednje pitanje nije iz istog seta sa prethodnim, pa u ga sauvati za kasnije... Ili moda ipak jeste ako bolje razmislim?

  Kako bilo, vratimo se na prva dva pitanja (a mogli bi postaviti na desetine slinih). Dakle, zato nai politiari ne pominju ta pitanja kada su na vlati, niti potenciraju previe na njima kada su u takozvanoj opoziciji (jer opozicija postoji uglavnom jo samo u teoriji, dok u praksi gotovo i da ne postoji j; zato to borba za vlast ne predstavlja nuno opozit stav vladajuoj politici).

  Naravno, odgovori su vam jasni i nije ih potrebno posebno obrazlagati. Zato to je Srbija banana drava poput mnogih slinih, neokolonizovanih drava; i kao takva slui za izrabljivanje i pljaku njenih prirodnih resursa i stanovnitva od strane bogatih i monih. Politiari u takvim dravama su u stvari samo kolonizatorske marionete, bez linog integriteta, koje odlino kra... pardon, odlino zarauju na prodaji svoje asti, svoje drave i svog naroda, to deluje kao primamljiv, ali je u stvari strano stresan i frustrirajui posao. Neki od njih su se na primer javno poalili da su prinueni da rade i po 24 sata dnevno pa vi vidite. Nije ni udo onda to su esto nervozni i razdraljivi, pa se iskaljuju piramidalno od vrha ka dnu, a dno, odnosno baza je na sreu jo uvek dovoljno iroka i jaka pa dobro podnosi taj teret koji je pritiska ve od prvog stepenika pa do samog vrha.

 • 7

  Mnogo simpatinih izraza na narod koristi za domae politiare, a meni je, ako uzmemo u obzir njihovo materijalno stanje i karakterne osobine veine, nekako najadekvatniji izraz prodane due! Kako bilo, moete pretpostaviti i sami da ne bi bilo ba zgodno pitati ih tako umorne i razdraljive odakle vam ta imovina koju posedujete vi i vai i koliko poreza ste za vaih ivota i radnog staa uplatili dravi (pod vai se misli na njihovi, da ne pomisli neko na kojekakve vrste vai, one na glavi ili one dole, biljne vai i ta ti ja znam kakve sve vai postoje).

 • 8