50
PROPUNERE TEHNICĂ „ Regularizare parau Gurasada pe teri Gurasada” !udetul Hunedoara PROIECT"RE #"$" PT % C& '(E( si ' &I E)ECUTIE

propunere tehnica GURASADA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hidro

Citation preview

OFERT TEHNIC

PROPUNERE TEHNIC

Regularizare parau Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, judetul Hunedoara

PROIECTARE FAZA PT + CS, D.E. si D.T.A.C.SI EXECUTIEBORDEROUA. PIESE SCRISEMEMORIUI. DATE GENERALE

1. Denumirea investiiei

2. Ordonator principal de credit3. Autoritatea contractant4. Proiectant general

5. Antreprenor general

6. Obiectul contractului privind natura serviciilor furnizate

7. Sursa de finanare8. AmplasamentulII. DATE GENERALE ALE INVESTIIEI1. ncadrarea n clasa si categoria de importan

2. Lucrri hidrotehnice existente

3. Descrierea lucrarilor proiectate4. Capacitati totale de lucrari5. Suprafata si situaia juridic a terenurilor care urmeaz s fie ocupate de obiectivul de investitie

III. FUNDAMENTAREA OFERTEI TEHNICE

1. ncadrarea n schema cadru de amenajare i gospodrire a apelor a spaiului hidrografic Olt2. Principii generale i ipotezele care au stat la baza stabilirii soluiilor propuse: 3. Criterii tehnice avute n vedere la stabilirea lucrrilor propuse pentru asigurarea exigenelor de calitate

IV. ELABORAREA DOCUMENTAIILOR (NATURA SERVICIILOR CARE TREBUIE PRESTATE)1. Studii de teren necesare

2. Proiectul tehnic

3. Caietele de sarcini

4. Piese desenate

5. Liste de cantiti6. Detaliile de execuie

7. Verificarea documentaiilor tehnico-economice8. Plan General de Sntate i Securitate n munc

9. Documentaii pentru obinerea Certificatului de Urbanism, avizelor i acordurilor obinute prin Certificatul de Urbanism10. DTAC

11. Documentaie pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol/ Documentaie pentru expropriere terenuri /Documentaie achiziie terenuri (daca este cazul)12. Asistenta tehnica din partea proiectantului13. Elaborarea instructiunilor de exploatare14. Intocmirea referatului de prezentareV. CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE DE REALIZARE A PROPUNERII TEHNICE1. Durata de elaborare a proiectului, pe faze de proiectare2. Metodologia de elaborare a proiectului. Planul de lucru; Activitati si sarcini concrete incredinate personalului implicat n ndeplinirea contractului 3. Graficul detaliat pentru prestarea serviciilor de proiectare

4. Numele si CV-ul pentru prestarea serviciilor

5. Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului de specialitate implicat in indeplinirea contractului de achizitie publica

6. Descrierea tehnologiilor prevazute pentru executarea lucrarilor de organizare

7. Siguranta in exploatare si durata de serviciu

8. Impactul realizarii obiectivului de investitii asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului

9. Organizarea activitatii de securitatea si sanatatea munciiVI. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU SECURITATE SI SNTATE IN MUNCA

VII. MANAGEMENTUL IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATI MUNCIIPROPUNERE TEHNIC

MEMORIUI. DATE GENERALE

I.1. Denumirea investiiei: Regularizare parau Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, judetul Hunedoara

I.2. Ordonator principal de credite: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

I.3. Autoritate contractant:A.N. APELE ROMNE Administraia Bazinal de Ap Mures

I.4. Proiectant general:

I.5. Antreprenor general:S.C. CONSITRANS S.R.L. BUCURETI

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE IASI

I.6. Obiectul contractului privind natura serviciilor furnizate

PT+ CS, D.E, D.T.A.C., si execuie lucrri

I.7. Sursa de finanare:Buget de stat in limita alocatiilor bugetare alocate anual

I.8. Amplasamentul Lucrrile hidrotehnice propuse vor fi amplasate n bazinul hidrografic Mure pe cursul prului Gurasada (cod cadastral IV1-132), paraul Vica (cod cadastral IV1132.2), paraul Boiu, paraul Grecilor si paraul Chivulesti pe teritoriul administrativ al comunei Gurasada judetul Hunedoara.

Comuna Gurasada este o unitate administrativ-teritoriala amplasata in partea de nord-vest a judetului Hunedoara, la poalele muntilor Apuseni in apropiere de depresiunea Zamului. Suprafata totala a comunei este de 9295 ha.

Comuna se invecineaza la nord si nord-est cu comuna Vorta, la est cu comuna Ilia, la sud cu comuna Dobra la vest cu comuna Burjuc, iar la nord-vest cu comuna Zam.

In componenta comunei intra 11 sate: centrul de comuna - Gurasada si satele apartinatoare: Gothatea, Ulies, Campuri Surduc, Campuri de Sus, Vica, Runcsor, Boiu de Jos, Boiu de Sus, Carmazanesti, Danulesti.

II. DATE GENERALE ALE INVESTIIEI

II.3. ncadrarea n clasa i categoria de importan

Clasa de importann conformitate cu STAS 4273/83 Construii hidrotehnice. ncadrarea in clasele de importan se incadreaz astfel: constructiile hidrotehnice pentru aparare impotriva inundatiilor din categoria 4 definitive si principale, se incadreaza in clasa a IV a de importanta.

n august 2010 a fost aprobat prin H.G. 846/2010 Strategia naional de management a riscului la inundaii pe termen mediu i lung. Prin noua strategie se impune asigurarea proteciei comunitilor riverane la viituri cu perioada medie de revenire de cel puin 1 la 100 de ani. Ca urmare a adoptrii noii strategii de management a riscului la inundaii a rezultat necesitatea asigurarii tranzitrii debitului cu probabilitatea de depire Q1%.

Categoria de importan a construciei este n conformitate cu H.G. 766 / 1997 i cu Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea n construcii, categoria C Normal.

Verificarea documentaiei se face pentru A7- B5; D Rezisten i stabilitate pentru construcii i amenajri hidrotehnice conform prevederilor H.G. 925/1995 i Ordin M.L.P.A.T. 39/D/1996.

II.2. Lucrri hidrotehnice existente

Pe sectorul de ru analizat, n prezent nu exist lucrri hidrotehnice atat de aparare impotriva inundatii cat si de aparari impotriva eroziunilor. II.3. Descrierea lucrarilor proiectateLucrarea este de prioritate social-economic i prevede lucrri de amenajare a cursului rului Gurasada si afluentilor prul Vica, prul Boiu, prul Grecilor i prul Chivuleti pentru reducerea riscului de inundaii i eroziuni in zona localitilor aferente.La stabilirea soluiilor constructive ale lucrrilor hidrotehnice propuse s-au avut n vedere respectarea att a normelor tehnice impuse de datele generale ale sectorului de ru analizat: pante, viteze realizate, natura materialului ce alctuiete patul i malurile albiilor, ct i a celor economice, prin care s se aleag soluia cea mai puin costisitoare n condiiile date (utilizarea pe ct posibil a materialelor de construcii existente n zon, impactul ct mai redus asupra factorului de mediu, etc).Pentru realizarea obiectivului prezentei investiii s-au propus lucrri de amenajare cuprinznd:

recalibrarea albiei in vederea tranzitarii debitului mediu si stoparii transportului de material aluvionar prin uniformizarea vitezelor la diferite nivele; Indiguire, in zonele unde nivelul de calcul stabilit depaseste malurile punand in pericol viata oamenilor precum si bunurile acestora; consolidarea malurilor cu ziduri de sprijin.Capacitile totale de lucrri propuse pentru realizarea obiectivului de investitii sunt urmatoarele:

-Amenajare albie pru Gurasada i afluenti, L = 9,30 km

DESCRIEREA LUCRARILOR1.1. Amenajare albie pru Gurasada i afluenti pe o lungime total de 9.300m

Se propune amenajarea albiei prului Gurasada precum i a afluentilor acestuia (prul Vica, prul Boiu, prul Grecilor i prul Chivuleti) prin mrirea capacittii de scurgere a albiei pentru a asigura tranzitarea debitelor de calcul cu probabilitate de depire de Q1%.

Pentru a asigura tranzitarea debitelor de calcul s-au efectuat calcule de dimensionare a sectiunii, verificnd capacitatea albiei naturale i caracteristicile unei sectiuni stabile.

Pru Gurasada: s-a proiectat o sectiune de reprofilare trapezoidal cu baza de 6.0-10.0m, nltimea de 2.00-2.20m i o pant a taluzurilor de 1:1.5.

Parau Vica amonte confluent pru Gurasada: s-a proiectat o sectiune de reprofilare trapezoidal cu baza de 5.0m, nlimea de 2.00m i o pant a taluzurilor de 1:1.5.

Pru Boiu amonte confluent pru Gurasada: s-a proiectat o sectiune de reprofilare trapezoidal cu baza de 4.00m, nltimea de 2.00m i o pant a taluzurilor de 1:1.5.

Pru Chivuleti amonte confluet pru Gurasada: s-a proiectat o sectiune de reprofilare dreptunghiular cu baza de 2.50m, nltimea de 2.00m realizat din casete de beton armat.

Pru Grecilor amonte confluent pru Gurasada: s-a proiectat o sectiune de reprofilare dreptunghiular cu baza de 2.50m, nltimea de 2.00m realizat din casete de beton armat.

1.2. Consolidri de mal pe o lungime total de 11.130m

A. Pereu zidit cu nltimea de 2,00m respectiv 2,20m pe o lungime total de 5.030m.

Pentru aprarea taluzelor s-a proiectat o consolidare alctuit din pereu zidit din piatr pe reazem din beton.

Reazemul se va executa ngropat n talveg, pentru a nu reduce sectiunea albiei care nu permite prism peste cota 0, din beton armat. Protectia de mal s-a proiectat s reziste la fortele de antrenare i vitez a cursului.

Pentru protectia taluzelor, cu constructii pe mal sau la praguri, s-a aplicat o mbrcminte din pereu din zidrie de piatr, solutie corespunztoare vitezei pentru debitul Q1%.

Pentru dren, sub pereul zidit, se va aplica un strat de geotextil (pentru a nu antrena particolele fine din alctuirea malului) i un strat de balast, pentru reducerea suprapresiunii i descrcarea apelor (cu ajutorul barbacanelor). La partea superioar pereul este prevzut cu grind din beton armat.

B. Ziduri de sprijin de greutate din piatr brut cu nltimi de 1,50m i de 2,00m pe o lungime total de 4.655m.

Acest tip de consolidri sunt indicate prin dimensiunea lor a se aplica n zone arhitecturale cu spatii limitate de obiective pe mal sau zone adiacente malului i cu solicitri statice sau

dinamice, respectiv mpingerea pmntului, ncrcri din constructii (civile sau de infrastructur) i vitezele debitelor din ru i forte de antrenare.

C. Sectiune casetat pe o lungime total de 1.445m.

Aceast consolidare se aplic n zona n care cursul este ncorsetat de drum i imobile ns permite realizarea unei casete cu ampriza de 3.40 corespunzatoare sectiunii dreptunghiulare cu baza de 2.50m la baz i 2.00m nltime liber . n spatele peretilor exteriori este prevzut un filtru invers realizat din nisip i pietri n grosime de 0.20m

1.3. Refacere podete - 10 bucti

Se vor nlocui supratraversrile afectate de viituri i cele care nu tranziteaz debitul de calcul.

Pentru a asigura continuitatea circulatiei rutiere de o parte i alta a localittilor, precum i asigurarea unui regim de scurgere mbunttit al apelor, se vor realiza podete, proiectate din grinzi prefabricate, calculate pentru trafic intens, cu infrastructur, realizat din culei (beton monolit).

Podetele sunt ntr-o zona cu trafic greu avnd tonaj mare i ntr-o zon intens locuit, dimensionarea lor va fi conform H.G. 846/2010 i tinnd cont de particularittile specifice rului Gurasada. Infrastructura va fi realizat din culei din beton monolit, fundatia precum i elevatia culeelor i cuzinetul va fi realizat din beton armat monolit, suprastructura se va realiza din grinzi din beton prefabricate peste care se va aterne placa armat din din beton armat monolit.

Podetele vor avea partea carosabila si trotuare pentru acces pietonal, prevazute cu parapeti.1.4. Praguri de fund - 14 bucti

Pragurile se propun pentru limitarea afuierilor pe adncime n albii, realizndu-se un anumit profil longitudinal al patului stabilizat la cote impuse, care s asigure uniformizarea pantelor sau cota fundatiilor pentru lucrrile de consolidare.

Se vor realiza din grinda din beton armat, ngropat n talveg, nglobat n prism din anrocamente. Ltimea prismului la nivelul talvegului proiectat. Greutatea anrocamentelor din prism va fi g>1030kg/buc.

1.5. Caderi de beton cu nltimea de 0,30m i respectiv 0,50m - 40 bucti

Sectiunea cderilor se compune din prag deversor i bazin disipator din beton armat i rizberma din anrocamente.

Cderea de 0.30m nltime este realizata dintr-o singur treapt. Bazinul disipator va fi realizat din beton armat. Rizberma este prevzut la capat cu grind de beton armat i este alctuit din anrocamente g>1030kg/buc.

1.6. Praguri de retentie - 13 bucti

Pragurile de retentie au fost prevzute pentru stoparea fenomenului de transport aluvionar, avnd urmtoarele caracteristici:

elevatia va fi realizat din piatr cu sectiune trapezoidal;

fundatia va fi realizat din beton ciclopian;

pentru descrcarea debitelor mici se prevd barbacane n elevatie, prevazute pe 3 rnduri;

bazinul disipator va fi realizat din beton armat strat de egalizare din balast;

rizberma este alctuit din anrocamente g>1030 kg/buc.

pentru migrarea ihtiofaunei pragul a fost prevazut cu scari de pesti.

II.5. Suprafata si situaia juridic a terenurilor care urmeaz s fie ocupate de obiectivul de investiie

Din punct de vedere juridic, terenurile ocupate de lucrarile hidrotehnice se afl in administrarea Administraiei Naionale Apele Romne. Terenurile ocupate de ampriza lucrarilor se afla in proprietatea consiliului local sau a proprietarilor particulari.

Lucrrile propuse sunt amplasate n albia minor i zona de protecie a cursului, terenuri gestionate de ctre Administraia Bazinal de Ap Mures.n perioada de execuie, suprafeele de teren ocupate se vor reduce la maximum, lundu-se urmtoarele msuri:

-se vor folosi ca drumuri tehnologice drumurile publice existente

-circulaia utilajelor terasiere se va face n funcie de posibiliti att pe drumurile existente ct i prin albie, accesul n albie fiind asigurat de rampele special prevazute.

III. FUNDAMENTAREA OFERTEI TEHNICEIII.1. ncadrarea n schema cadru de amenajare i gospodrire a apelor a spaiului hidrografic MuresSchema hidrotehnic de aprare mpotriva inundaiilor cuprinde lucrri structurale importante (diguri, regularizri, consolidri de mal, etc.), ntr-o concepie care urmrete principiile dezvoltrii durabile cu lucrri noi i n cadrul unui sistem bazinal la care riscurile s fie ct mai reduse n situaia de manifestare a solicitrilor asupra acestora.

Pentru cursul rului Gurasada si afluenti, proiectul propune regularizarea cursurilor de apa i stabilizarea i consolidarea malurilor pentru asigurarea seciunilor pentru tranzitarea debitelor de calcul (cu probabilitatea de depire Q1%).III.2. Principii generale i ipotezele care au stat la baza stabilirii soluiilor propuse:

Soluiile alese pentru lucrrile de consolidare i protecie prevzute a se executa vor trebui s respecte urmtoarele principii generale: realizarea integral a cerinelor temei de proiectare, s se asigure ncadrarea n limita valorii de investiie i C+M aprobate, s se realizeze capacitile aprobate, s se respecte soluiile tehnice aprobate la faza SF;Dimensionarea lucrrilor trebuie s in cont de:

obiectivele aprate i clasa de importan a lucrrilor;

accesele la lucrri;

configuraia n plan a terenului;

nivelele corespunztoare debitelor maxime i medii;

afuierile posibile asupra fundaiilor lucrrilor i fundului albiei;

alegerea unor tehnologii de execuie care s nu agreseze cadrul natural i organizarea existent a teritoriului;

utilizarea materialelor de construcie disponibile n zon;

utilizarea materialelor de construcie ecologice conform directivelor UE

soluiile, genurile i tipurile de tehnologii propuse vor respecta legile, standardele i normativele n vigoare pentru asigurarea exigenelor privind calitatea construciilor pe toat durata de existen normat a acestora;

se vor folosi tehnologii de terasamente cu costuri i durat de execuie ct mai mici

excesul de spturi se vor depozita de preferin n zonele joase ale malurilor

impactul ct mai redus asupra mediului.

La stabilirea soluiilor tehnice se vor avea n vedere:

Prevederile STAS 4273/1983 privind ncadrarea construciilor n clase de importan i STAS 4068/2-1987 privind probabilitatile anuale ale debitelor i volumelor maxime n condiii normale i speciale de exploatare;

Prevederile H G 846/2010 pentru aprobarea strategiei naionale de management al riscului la inundaii pe termen mediu si lung. Prevederile S.R. 11.100/1/1993 ce stabilete intensitatea seismic conform scrii M.S.K. i ale normativului P 100/06, NP-055-01aprobat cu ordinul 783/2002, ce stabilesc zonarea seismic si conditiile de proiectare antiseismice ;

Ordinul Ministerului Mediului nr. 1215 din 6.10.2008 ce conine Normativul tehnic pentru lucrri hidrotehnice NTLH-001 Criterii i principii pentru evaluarea i selectarea soluiilor tehnice de proiectare i realizare a lucrrilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de ap, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor

Ordinul Ministerului Mediului nr.1163 din 16.07.2007 privind Aprobarea unor msuri pentru imbuntirea soluiilor tehnice de proiectare i de realizare a lucrrilor hidrotehnice de amenajare i reamenajare a cursurilor de ap, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor

Legea nr. 10/1995 Lege privind calitatea n construcii

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan a construciilor conform H.G.766/1997;

Ordinul Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor nr.863/2 iulie 2008 pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologieie de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii

H.G. nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea continuului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii

Ordinul nr. 276/28.04.2009 pentru modificarea i completarea instruciunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28 din 09.01.2008

Ghid pentru proiectarea lucrrilor de aprare i consolidare a taluzurilor la canale si diguri, indicative GE 027-1997

Normative pentru proiectarea lucrrilor de aprare a drumurilor, cilor ferate i podurilor impotriva aciunii apelor curgtoare i lacurilor indicativ NP 067-2002

Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat CP 012-1:2007 - Partea 1 : Producerea betonului

respectarea tuturor STAS-urilor, normativelor si regulamentelor tehnice privind alctuirea execuia i exploatarea construciilor;

respectarea principiilor generale de proiectare prevzute in STAS 9268/89 Lucrri de regularizare a albiei rurilor;

elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia public de servicii precum i Ordinul M.F.P. 762/2005;

Normativ privind comportarea in timp a construciilor indicativ P130-1999.

respectarea STAS-urilor, normativelor i regulamentelor privind calitatea materialelor ce intr n alctuirea soluiilor constructive;

respectarea tuturor STAS-urilor, normativelor i regulamentelor tehnice privind alctuirea, execuia i exploatarea construciilor;

III.3.Criterii tehnice avute n vedere la stabilirea lucrrilor propuse pentru asigurarea exigenelor de calitatea) Asigurarea exigenelor privind rezistena i stabilitatea la sarcini statice i dinamicen vederea asigurrii condiiilor de rezisten i stabilitate pentru construciile prevzute n documentaie, se vor efectua calcule de rezisten i stabilitate pentru elementele de construcie, calcule de afuiere, de stabilitate general ale taluzurilor, la infiltraii, impact cu plutitori, gheuri etc.

Totodat la elaborarea proiectului tehnic se vor verifica rezultatele calculelor hidraulice efectuate la faza Studiu de fezabilitate. Se va verifica capacitatea de tranzit a debitului de calcul pentru dimensiunile definitive ale sectiunilor transversale elaborate la faza Proiect tehnic.

b) Asigurarea exigenelor privind sigurana la foc

La stabilirea soluiilor tehnice se vor avea n vedere:

"Normele generale de protecie mpotriva incendiilor la proiectarea i realizarea construciilor*- aprobat prin Decret nr. 290/16.08.1997 publicat n Buletinul construciilor nr. 12/1977 i n Broura din anul 1983;

"Normele tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la aciunea focului" publicat n Buletinul construciilor nr. 10/1996 i indicativ P 118;

"Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor" aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. 7/N/3.08.1993 publicat n monitorul oficial;

Normativul C 300/1994 "Normativ pentru prevenirea i stingerea incendiilor pe durata execuiei lucrrilor de constructii" aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. 20/N/11.07.1994.

ORDIN nr. 87 din 14 iunie 2001 (M. O. nr. 571 / 2001)pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu

HOTRRE nr. 448 din 16 mai 2002 (M. O. nr. 346 / 2002)pentru aprobarea Categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii/autorizrii de prevenire i stingere a incendiilor

ORDIN nr. 394 /1822 din 26 octombrie 2004 (M. O. nr. 90 / 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performantelor de comportare la foc (modificat i completat de ORDIN nr. 133 /1.234/2006)

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (M. O. nr. 633 / 2006)privind Aprarea mpotriva incendiilor (modificat i completat de RECTIFIC, nr. 307 / 2006. - M.O. 788 / 06)

ORDIN nr. 1.435 din 18 septembrie 2006 (M. O. nr. 814 / 2006) pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil

ORDIN nr. 130 din 25 ianuarie 2007 (M.O. nr. 89 / 2007) pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

c) Asigurarea exigenelor privind sigurana n exploatare. Prin legea 10/1995 s-a instituit sistemul calittii n constructii, pentru comportarea acestora n exploatare,pe ntreaga durat de existent, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor materiale a societtii i a mediului nconjurtor, n conformitate cu regulamentele i procedurile de aplicare, n functie de clasificarea pe categoria de important a constructiilor.

Siguranta n exploatare este dat de sistemul calitii care include: proiectarea lucrrilor tinnd cont de regulamentrile tehnice i verificarea lor de ctre specialiti;

calitatea materialelor folosite-majoritatea materiale ecologice conform Directivelor U.E.; verificarea executiei lucrrilor i expertizarea constructiilor;

conducerea i asigurarea calittii n executie;

ncercri n laboratoare autorizate pentru materialele utilizate n construcii; activitate metrologic msurtori;

receptia lucrrilor n urma verificrilor, respectiv documentatia tehnic a comportrii n

exploatare i interventiile la timp cu lucrri de ntretinere i reabilitare a deteriorrilor constatate.

La stabilirea soluiilor tehnice se vor avea n vedere:

Exploatarea s fie facil, s se fac n condiii de deplin siguran, cu cheltuieli minime de ntreinere. Proiectantul va elabora Instruciuni de exploatare i ntreinere pe baza crora se va ntocmi Regulamentul de exploatare i ntreinere, conform Anexei 4 din H.G. nr. 766/1997, cu completarile aduse de HG 1231/2008.

Sigurana n exploatare depinde n principal de alegerea corect a schemei de amenajare. Aceasta trebuie s corespund scopului propus i dimensionarea tuturor lucrrilor trebuie astfel fcute nct s reziste la toate solicitrile la care sunt expuse pe durata existenei acestora.

Soluiile propuse se vor analiza att din punct de vedere economic, a proteciei mediului i a uurinei de realizare n teren, ct i din punct de vedere al siguranei n exploatare, astfel nct cheltuielile de ntreinere s fie minime.

d) Asigurarea exigenelor minime de calitate privind izolaii termice, hidrofuge i pentru economisirea energiei

Schema de amenajare, genurile de lucrri propuse i materialele folosite vor respecta implicit cerinele de exigen privind calitatea n construcii, asigurndu-se dup punerea n funciune o exploatare cu costuri i consumuri de materiale i energie minime.

e) Asigurarea exigenelor minime privind protecia mpotiva zgomotului

n lucrrile propuse, dup punerea n funciune nu sunt echipamente sau utilaje care s produc zgomote. n timpul execuiei, utilajele folosite sunt buldozere, excavatoare (dragline) i compactoare pentru terasamente, precum i mijloace auto de transport. Nu sunt prevzute utilaje pentru execuie din gama celor productoare de zgomot i vibraii excesive (compresoare, ciocane pneumatice etc.).Se va realiza un orar de lucru al autocamioanelor i utilajelor de mare tonaj pentru a mpiedica poluarea fonic a locuitorilor din zonele unde sunt prevzute execuia lucrrilor.

De asemenea, se va interzice circulaia acestor vehicule pe drumurile neamenajate de constructor pentru a se evita degradarea construciilor existente n zona aferent drumului.

f) Asigurarea exigenelor privind protecia mediului i sntatea oamenilor

n principiu, lucrrile de regularizare a rurilor i de aprare a zonelor inundabile au un impact pozitiv major asupra mediului nconjurtor.

n ceea ce privete impactul negativ asupra mediului nconjurtor, cea mai mare influen se manifest n timpul execuiei lucrrilor.

n perioada de exploatare a lucrrilor impactul negativ asupra mediului scade i tinde ctre o situaie normal n care crete ponderea influenelor pozitive fa de cele negative.

Influenele pozitive se manifest n plan social i se manifest prin creterea ncrederii populaiei i a agenilor economici din zon, n legtur cu mrirea gradului de protecie a vieilor i bunurilor lor.

Caietele de sarcini vor interzice derogri de la tehnologiile stabilite i orice abatere de la instruciunile privind manipularea carburanilor sau a materialelor periculoase pentru mediul acvatic.

Proiectul va analiza soluii constructive care se ncadrez n mod armonios n cadrul natural, fiind folosite preponderent materiale naturale, iar lucrrile se vor integra cu uurin n peisagistica zonei.

De asemenea, lucrrile propuse nu genereaz deeuri, nu folosesc materiale care s conduc la poluarea mediului, acestea prin soluiile constructive adoptate ncadrndu-se n cadrul natural, fr a afecta major organizarea existent a teritoriului.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative asupra solului, microclimatului apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului si peisajului.

Avnd n vedere un concept echilibrat asupra obligaiilor de conservare i protecie a mediului, soluiile tehnice i tehnologiile aplicate pentru realizarea lor trebuie s asigure o influen neutr sau real pozitiv asupra factorilor de mediu i a sntii oamenilor, crend un cadru sntos, salubru pentru oameni, o desfurare normal a activitilor economice pe perioada viiturilor i reducerea la minim a pagubelor indirecte care s-ar putea produce pe perioada viiturilor.

Lucrrile, att pe perioada execuiei ct i dup punerea n funciune, nu trebuie s genereze deeuri sau s conduc la poluarea mediului. Avnd n vedere c lucrrile de terasamente se vor executa n preajma apei, caietele de sarcini vor interzice derogrile de la tehnologiile stabilite i orice abatere de la instruciunile privind manipularea a carburanilor sau a materialelor periculoase pentru mediul acvatic.

Se vor respecta att la realizarea proiectului, ct i pe perioada execuiei sau la exploatare condiiile impuse prin certificatul de urbanism, avizul de gospodrirea apelor i acordul de mediu conform Legii nr. 107/1996 - Legea apelor, completat i modificat cu Legea nr. 310/2004 i Legea nr. 112/2006 precum i Ordinelor MAPM i MMGA nr. 860/26.09.2002, nr. 876/20.12.2004 i cu Ordonana de Urgen nr. 195/22.12.2005 - Privind protecia mediului.

Lucrrile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafa, vegetaiei, faunei sau peisajului.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric. Prin executarea lucrrilor vor aprea unele influene favorabile de mediu si anume, reducerea eroziunii solurilor.

La execuia lucrrilor se vor respecta urmtoarele exigene de calitate: lucrrile se vor realiza in etape, astfel ca impactul generat sa aib o amploare cat mai mica; pentru diminuarea impactului generat in timpul execuiei se va urmri:

-scurtarea duratei de execuie a investiiei pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

-depozitarea separata a stratului de sol fertil decopertat i a pmntului steril excavat, unde este cazul;

-optimizarea traseului utilajelor care transporta material excavat sau materiale de construcie preluat din gropi de mprumut;

-evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

-folosirea unor utilaje i mijloace de transport silenioase i nepoluante;

-nsmnarea cu iarb i stimularea regenerrii naturale a zonelor.

Pentru prevenirea i reducerea impactului negativ al activitii asupra factorilor de mediu in perioada de execuie se vor lua msuri privind:

protecia calitii apelor

se vor prevedea mijloace de reinere a scurgerilor de combustibil si a apelor uzate tehnologice, unde este cazul; se vor lua msuri ca emisiile apelor uzate tehnologice in apele de suprafaa s se ncadreze in prevederile NTPA 001/2002 aprobate prin HG 188/2002;

se vor lua msuri pentru evitarea deversrilor de ape uzate, reziduuri sau deeuri de orice fel in apele de suprafaa sau subterane, pe sol sau in subsol.

protecia calitii aerului

sursele de impurificare a atmosferei asociate activitilor care vor avea loc in amplasamentul lucrrilor de amenajare propuse a se realiza, sunt surse libere, deschise, avnd cu totul alte particulariti dect sursele aferente unor activiti industriale sau asemntoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalaii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale;

referitor la emisiile de la autovehicule, acestea trebuie s corespund condiiilor tehnice prevzute la inspeciile tehnice care se efectueaz periodic pe toat durata utilizrii tuturor autovehiculelor nmatriculate n tar; lucrrile de organizare a antierului trebuie s fie corect concepute i executate, cu dotri moderne in baracamente i instalaii, care s reduc emisia de noxe n aer, apa i pe sol. Concentrarea lor ntr-un singur amplasament este benefica diminund zonele de impact i favoriznd o exploatare controlat i corect;

pentru perioada de iarn, parcurile de utilaje i mijloace de transport vor fi dotate cu roboti electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de eapament pe timpul unor demarri lungi sau dificile;

utilajele i mijloacele de transport vor fi verificate periodic n ceea ce privete nivelul de monoxid de carbon i concentraiile de emisii n gazele de eapament i vor fi puse in funciune numai dup remedierea eventualelor defeciuni;

se recomanda ca la lucrri sa se foloseasc numai utilaje i mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de plumb i foarte puin monoxid de carbon

procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vnt puternic, sau se va urmri o umectare mai intensa a suprafeelor.

drumurile de antier vor fi permanent ntreinute prin nivelare i stropire cu apa pentru a se reduce praful. In cazul transportului de pmnt se va prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel nct pe de o parte sa se obin o compactare suplimentara, iar pe de alta parte pentru a restrnge aria de emisii de praf i gaze de eapament.;

se vor asigura condiii pentru eliminarea posibilitilor de eliminare in aer a substanelor cu praguri olfactive sczute;

se va planta o perdea vegetala de protecie, unde este cazul.protecia calitii solului si a subsolului

depozitarea temporar a terasamentelor se va face distinct, n funcie de natura pmnturilor excavate i ntrebuinarea pe care urmeaz s o capete;

se vor asigura condiii pentru depozitarea n siguran a materialelor de construcie i se vor lua masuri pentru ndeprtarea de pe teren a deeurilor rezultate n urma lucrrilor;

depozitarea materialelor de construcie se va face astfel nct s nu blocheze cile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) i s nu poat fi antrenate de vnt sau de apele pluviale.

se recomand ca platforma bazei de producie sa aib o suprafaa de beton sau piatra sparta, pentru a mpiedica sau reduce infiltraiile de substane poluante.

n incinta organizrilor de antier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spal o suprafaa mare, pe care pot exista diverse substane de Ia eventualele pierderi accidentale de combustibili, uleiuri sau materiale de Ia execuia lucrrilor, pentru a nu se forma blti, care in timp se pot infiltra in subteran, polund solul i stratul freatic. Evacuarea lor poate fi fcuta la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul nconjurtor dup trecerea printr-un bazin -decantor.

apele uzate menajere provenite de la organizarea de antier trebuie introduse intr-un bazin de vidanjare cu vidanjare periodic sau, unde este posibil, n reeaua de canalizare oreneasca.

pentru perioada de execuie sunt prevzute fonduri i obligaia constructorului de a realiza toate msurile de protecia mediului pentru obiectivele poluatoare sau potenial poluatoare (baza de producie, depozitele de materiale, organizrile de antier). Constructorul are de asemenea obligaia reconstruciei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

monitorizarea lucrrilor de execuie va asigura adoptarea msurilor necesare de protecia mediului.

protecia i conservarea biodiversitii

Prin proiect se vor lua msuri pentru ca influena lucrrilor propuse s fie benefic i creeze un cadru mai curat n perspectiva dezvoltrii social - economice a zonei.

Impactul realizrii lucrarilor de consolidarea a malului cu cutii de gabioane va fi preponderent pozitiv. Proiectul respect prevederile Directivei Consiliului Europei nr.85/337/EEC privind Evaluarea Impactului asupra Mediului, modificata i completat de Directiva 97/11/EC, contribuie la atingerea obiectivului sustenabilitii din punct de vedere al politicii europene privind schimbrile climaterice, stoparea reducerii biodiversitii, respect principiile aciunii preventive i compensrii influenei nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, respect principiul poluatorul pltete i nu afecteaz siturile NATURA 2000, parcuri naionale, habitate naturale specifice, situri istorice.

Lucrrile proiectate pentru construcia obiectivului propus prin prezentul proiect nu vor aduce prejudicii sau un impact negativ asupra zonelor limitrofe.Proiectul analizat nu este amplasat in interiorul sau in imediata vecinatate a vreunei arii protejate incluse in reteaua ecologica europeana Natura 2000.

Impactele identificate au o influenta negativa nesemnificativa asupra florei si faunei caracteristice zonei. Impactul prognozat de implementarea acestui proiect se manifesta exclusiv n faza de execuie a lucrrilor. Impactul activitatii este unul pe termen scurt, pe perioada de execuie a lucrrilor.Pentru ncadrarea armonioasa in peisalul zonei, dupa terminarea lucrrilor, se vor amenaja cu plante ierboase terenurile eliberate de sarcini tehnologice (groapa de mprumut).

Impactul potenial al lucrrilor propuse asupra populaiei riverane

Activitile desfurate in perioada de execuie a lucrrilor proiectate i propuse spre execuie pot provoca asupra aezrilor umane i altor obiective un impact direct i unul indirect.

Impactul direct este provocat de zgomot i vibraiile produse la limita zonelor locuite in perioada de execuie.

Impactul indirect se manifesta prin impactul asupra factorilor de mediu eseniali vieii i sntii oamenilor i anume apa i aer.

Starea de sntate a populaiei din localitile situate n perimetrul lucrrilor este buna, neexistnd elemente speciale de evideniat.

Se constat c populaia nu este influenat negativ de starea actual a factorilor de mediu din zonele locuite riverane lucrrilor.

Din punct de vedere social i economic, prin realizarea investiiei, se creeaz pe parcursul execuiei lucrrilor un numr de locuri de munc sezoniere.

Monitorizarea emisiilor si controlul factorilor de mediu:

analiza principalilor indicatori de calitate a apelor de suprafa ( vor fi prelevate probe din puncte situate n amonte si n aval de lucrri, dac este cazul);

calitatea aerului, unde este cazul;

calitatea solului in zona de influenta si evoluia noilor biocenoze dezvoltate pe suprafeele redate circuitului natural;

Se vor respecta programele de monitorizare privind indicatorii msurai si periodicitatea msurtorilor stabilite de autoritile abilitate n autorizaiile care se vor emite;

Efectuarea msurtorilor de monitorizare se va face folosind metode standardizate, in laboratoare autorizate;

Rezultatele automonitorizrilor vor fi nregistrate i raportate semestrial autoritii teritoriale pentru protecia mediului.

g) Urmrirea comportrii n timp a lucrrilor

Urmrirea n timp a comportrii construciei este necesar pentru cunoaterea continu a aptitudinilor rspunsului construciei la solicitrile din exploatare.

Aceste date sunt folositoare i pentru cunoaterea eventualelor fenomene care ar putea duce la avarierea sau distrugerea construciei.

La stabilirea soluiilor tehnice se vor avea n vedere reglementrile cuprinse n Normativul privind urmrirea comportrii n timp a construciilorindicativ P1301999.

Urmrirea curent este o activitate sistematic de culegere de date, privind starea tehnic a construciei, care corelat cu activitatea de intreinere i reparaii, are ca obiectiv meninerea construciei in parametri proiectai.

Urmrirea curent are caracter permanent i se realizeaz prin grija proprietarului direct sau prin reprezentantul su autorizat.

Urmrirea curent se realizeaz prin examinarea vizual direct, sau cu mijloace simple de msurare.

Urmrirea special este obligatorie dup producerea unor evenimente negative deosebite (viituri, seism, explozie, etc.).

Rezultatele urmririi curente i a urmriri speciale se vor inscrie in Cartea tehnic a construciei de ctre persoanele menionate mai sus. n cazul constatrii unor degradri, se stabilesc msurile de intervenie necesare.

IV. ELABORAREA DOCUMENTAIILOR (NATURA SERVICIILOR CARE TREBUIE PRESTATE)Proiectul tehnic va furniza toate datele tehnice i economice ale lucrrilor, n aa fel nct acestea, finalizate i puse n funciune, s corespund cerinelor tehnice i economice ale achizitorului.Proiectantul isi ia angajamentul ferm ca va indeplini toate sarcinile cerute de catre Beneficiar in conformitate cu Caietul de sarcini si in timpul propus a se realiza.Astfel, vom elabora documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si D.T.A.C.) care se vor elabora n conformitate cu:

- H.G. nr. 28 din 09.01.2008 (actualizata) privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;-ORDIN nr. 863 din 02.07.2008 (actualizat) pentru aprobarea ,lnstructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii";

- H.G. nr. 363 din 14.04.2010 (actualizata) privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice;

- H.G. nr. 846 din 11.08.2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului Ia inundatii pe termen mediu si lung;

- ORDIN nr. 1163 din 16.07.2007 privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor.In calitate de proiectant ne angajam sa:

elaboram documentatiile tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si D.T.A.C.) in conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobati de ordonatorul principal de credite;

elaboram toate studiile de teren necesare: studii topografice, hidrologice, geotehnice;

intocmim documentatiile necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor mentionate in Certificatul de Urbanism, in vederea obtinerii Autorizatiei de construire; asiguram asistenta tehnica pe toata perioada executarii lucrarilor de constructiimontaj necesare pentru implementarea proiectului;

elaboram instructiuni de exploatare a lucrarilor executate;

intocmim referatul de prezentare cu privire Ia modul in care a fast executata lucrarea, necesar Ia receptia obiectivului Ia terminarea lucrarilor;

intocmim un punct de vedere, Ia receptia finala, privind comportarea obiectivului in exploatare pana Ia expirarea perioadei de garantie; Vom elabora Planul de securitate si sanatate in munca, a registrului de coordonare si a dosarului de interventii ulterioare, pentru executarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii Regularizare parau Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, judetul Hunedoara conform prevederilor H.G. nr. 300 din 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a masurilor de protectia muncii si masurilor P.S.I. necesare Ia executia lucrarilor;

Coordonatorul nostru in materie de securitate si sanatate in munca, desemnat pe durata elaborarii proiectului, va transmite coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca, desemnat pe durata executarii lucrarii, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare, pe baza unui proces-verbal;

intocmim orice studiu sau documentatie (referitoare Ia obiectul de investitii mai sus mentionat) solicitat de beneficiar pe parcursul executiei lucrarilor de constructii pentru obiectul mai sus mentionat;

includem in documentatiile elaborate a resurselor privind protectia mediului, in conformitate cu documentatia de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu;

prezentam (odata cu predarea Proiectului Tehnic) planurile de situatie, intocmite conform normelor metodologice de intocmire a D.T.A.C., privind amplasarea obiectelor aferente investitiei-plane pe suport topografic vizate de O.C.P.I, intocmita Ia scarile:1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, prin care se precizeaza:

a. cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele de reper 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axele; cotele,etc;

b. denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie. La finalizarea executiei lucrarilor se va elabora documentatia cadastrala pentru intabularea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate a imobilului (imobil si teren aferent constructiilor executate), conform legislatiei in vigoare si cerintele O.C.P.I.;

Executarea lucrarilor care nu au fost prevazute initial si care sunt strict necesare pentru o buna functionare a obiectivului de investitii (N.C.S.-uri care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor).

In baza celor prezentate mai sus, proiectantul vor elabora urmatoarele documentatii:IV.1 STUDII I CALCULE NECESARE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAIEI

IV.1.1. Studii topografice

Studiile topografice se vor realiza in sistemul national de proiectie Stereo 70, plan de referinta Marea Neagra 75, astfel incat sa se respecte toate normele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. In urma studiilor topografice vor rezulta planuri de situatie, profile transversale topografice, care se vor utiliza att la efectuarea calculelor hidraulice i de stabilitate ct i la elaborarea proiectului tehnic inclusiv a listelor de cantiti.

Conform necesitilor se vor elabora urmtoarele studii topografice:

Plan de situaie sc.1/1000

Profile longitudinale sc.1/1000/100

Profile transversale sc.1/100

Se vor prezenta (odat cu predarea P.T.-ului) planurile de situaie, ntocmite conform normelor metodologice de ntocmire a D.T.A.C., privind amplasarea obiectelor aferente investiiei- plane pe suport topografic vizate de O.C.P.I, prin care se precizeaz:

a) cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele de reper 0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axele; cotele,etc;

b)denumirile i destinaiile fiecrui corp de construcie.

IV.1.2. Studii geotehnice

Studiile geotehnice ce se vor efectua la faza proiect tehnic vor contine date exacte despre conditiile de fundare, capacitatea portanta a terenului, caracteristicile pentru determinarea impingerii pamantului, a tasarii pamantului, deformabilitatea sub sarcina in regim inundat si saturat, nivelul apei subterane si evolutia acestuia, agresivitatea apei subterane, efectele posibile imediate si in timp ale apei subterane asupra terenului de fundare. etc. Se va semnala prezenta unor conditii speciale ale amplasamentelor, cum ar fi prezenta pamanturilor sensibile la umezire, terenuri susceptibile la instabilitate prin degradare, solubilizare, erodare, prabusire, eventuale modificari previzibile, temporare sau ireversibile, in regimul si chimismul apelor subterane, etc.

n urma prelucrrii datelor de teren se vor analiza pierderea echilibrului static, cedarea lucrrii sau cedarea terenului. Se va verifica presiunea admisibil pe teren, stabilitatea taluzurilor, a lucrrilor de susinere etc.

La proiectarea lucrrilor pentru fundare se ine seama de prevederile STAS 6054-77-Teren de fundare Adncimi maxime de inghet Zonarea teritoriului Romniei, pentru adncimea de inghe specific in zona lucrrilor .

Vor fi evaluate toate aciunile n combinaiile raionale cele mai defavorabile i se va verifica i efectul intensitii seismice din zona respectiv.

Lucrrile vor fi incadrate din punct de vedere seismic, in conformitate cu SR11.100/1-93: Zonare seismica - Macrozonarea teritoriului Romaniei i potrivit normativului P100/2006. Conform SR 11.100/1-93 privind macrozonarea seismic a teritoriului Romniei, se va stabili zona i gradul de seismicitate pe MSK pentru amplasamentul stabilit. Potrivit Normativului P 100-1/2006, pentru cutremure avnd un interval mediu de recuperare IMR = 100 de ani, se vor stabili valorile de vrf de acceleraie a terenului pentru proiectare ag i valoarea perioadei de col Tc .

IV.1.3. Calcule hidrauliceLa elaborarea proiectului tehnic se vor verifica rezultatele calculelor hidraulice efectuate la faza studiu de fezabilitate. Se va verifica capacitatea de tranzit a albiei la debitului de calcul pentru dimensiunile definitive ale sectiunilor transversale elaborate la faza Proiect Tehnic.

La elaborarea documentaiei tehnico-economice (faza P.T.) se va ine cont de ultimul debitele de calcul prezentate la stabilirea clasei si categoriei de importanta a lucrarilor, respectiv debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%.IV.2. Proiectul tehnic

Proiectul tehnic va furniza toate datele tehnice i economice ale lucrrilor, n aa fel nct acestea, finalizate i puse n funciune, s corespund cerinelor tehnice i economice ale achizitorului.

Proiectul tehnic i toate componentele acestuia se va elabora clar pentru ca pe baza lui sa fie elaborate detaliile de execuie n conformitate cu materialele i tehnologiile propuse n Studiul de fezabilitate, fr a fi nevoie de cantiti suplimentare de lucrri i fr a se depi costurile prevzute n Studiul de Fezabilitate.

n descrierea lucrrilor care fac obiectul Proiectului tehnic se vor face referiri la:

trasarea lucrrilor;

starea tehnic actual a lucrrilor existente;

geologie i seismicitate;

drumuri de acces provizorii,

programul de execuie a lucrrilor, grafice de lucru, programe de recepie;

programul de control al calitii lucrrilor pe faze determinante;

aspecte referitoare la organizarea de antier, laboratoarele antreprenorului i testele care sunt obligatorii;

relaiile dintre antreprenor, consultani i achizitor;

memorii tehnice de specialiti; proiectul tehnic va contine breviare de calcul care vor justifica dimensiunile elementelor constitutive;

Criterii, norme si prescriptii tehnice care stau la baza intocmirii ofertei tehnice:

Legea calitii in construcii : Legea nr. 10/1995

Legea privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii: Legea nr. 50 / 1991 cu modificrile ulterioare. Regulamentul general de urbanism aprobat cu HG nr. 525/1996

Ghid pentru proiectarea i execuia lucrrilor de aprare i consolidare a taluzurilor la canale i diguri indicativ GE 027-97 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 53/N/11.03.1997

Norme metodologice din 2 aprilie 2003 aparute in M.O. nr. 263 din 16 aprilie 2003 privind exigenele minime de coninut ale documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism pentru zonele de riscuri naturale

Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la aciunea focului Normativ P118/1999

Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor Ordin M.I. nr. 1031/1994 si Ordin MLPTL nr. 1219/MC/1994

P 130/1997 Normativ privind urmrirea comportrii n timp a construciilor;

Regulament de verificare si expertizare tehnic a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor aprobat cu H.G. nr. 925/1996

Regulamentul privind protecia i igiena muncii in construcii aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993

HG 28/2008 privind elaborarea coninutului cadreu al documentaiei economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.

H.G. 766/1997 Hotrre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii;

H.G. 272/1994 Regulament privind controlul de stat al calitii n construcii;

H.G. 273/1994 Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora;

Norme de ntocmire a crii tehnice a construciei;

Legea nr. 453/ 2001 pentru modificarea i completarea Legii 50/1991;

Legea nr. 90/23.07.1996 Legea proteciei muncii;

Legea nr. 107/1996 Legea apelor cu completrile si modificrile ei ulterioare

Legea nr. 137/1995 Legea proteciei mediului

precum i norme specifice de protecia muncii elaborate de proiectant sau ali factori, in cazul unor lucrri deosebite, al cror specific nu este cuprins in norme generale (msuri pentru mrirea gradului de siguran in exploatare a investiiei).IV.3. Caiete de sarciniCa parte a Proiectului tehnic, Caietele de sarcini vor fi elaborate pe specialiti n brouri distincte i vor dezvolta elementele tehnice coninute n plane furniznd informaii, precizri i prescripii complementare acestora.Caietele de sarcini vor cuprinde descrierea scris a lucrrilor a cror execuie face obiectul achiziiei i vor conine nivelele de performan a lucrrilor, implicit descrierea soluiilor tehnice i tehnologice folosite care s asigure cerinele de calitate impuse.

Caietele de sarcini vor cuprinde caracteristicile i calitile materialelor folosite, testele i probele acestora i descriu lucrrile care se execut, calitatea, modul de realizare, testele, verificrile i probele acestor lucrri, ordinea de execuie i aspectul final.Specificaiile tehnice cuprinse n Caietele de Sarcini vor ine cont de:

reglementrile in vigoare si standardele naionale i UE privind nivelul calitativ, tehnic i de funcionalitate

reglementrile naionale n vigoare referitoare la protecia mediului nconjurtor

reglementrile naionale n vigoare referitoare la protecia apelor

reglementrile naionale n vigoare privind sigurana n exploatare

sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea cu standarde relevante.Vor fi avute in vedere si actele normative echivalente.

Caietele de sarcini vor clarifica precizrile din plane, vor defini calitile materialelor, cu trimitere la standardele naionale i UE, vor defini calitatea execuiei, normativele i prescripiile tehnice n vigoare care se vor aplica i vor prevedea modul de urmrire a comportrii n timp a construciilor.

Caietul de sarcini, planele i breviarele de calcul vor fi complementare.

IV.4. Piese desenatePiesele desenate din Proiectul tehnic vor face descrierea grafic a lucrrilor. Planele vor conine note explicative cu privire la precizrile din Caietele de sarcini referitore la asigurarea cerinelor de calitate.

Se vor ntocmi urmtoarele piese desenate:

plan de amplasare n zon

planurile de trasare; planurile topografice principale;

planuri de situaie;

profile longitudinale;

seciuni transversale i detalii constructiveIV.5. Liste de cantitiDocumentaia se va realiza astfel nct, pe baza ei i a planelor, s se determine cantitile de lucrri, costurile materialelor, ale utilajelor i fora de munc, precum i dotarea necesar execuiei pentru fiecare categorie de lucrri.Vor fi stabilite elementele necesare n vederea cuantificrii valorice i a duratei de execuie a lucrrilor pe fiecare categorie de lucrri. Astfel vor fi prezentate:

centralizatorul categoriilor de lucrri pe obiect;

listele cantitilor pe capitole de lucrri aferente categoriilor de lucrri;

listele cuprinznd consumurile de resurse materiale, consumurile cu fora de munc i consumurile privind transporturile, inclusiv specificaiile tehnice.

IV.6.Detalii de execuieDetaliile de execuie vor fi elaborate astfel ncat s furnizeze toate detaliile necesare execuiei lucrrii i vor fi elaborate n conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, planurilor, seciunilor i profilelor longitudinale stabilite la proiectul tehnic.

Planele vor fi editate la scri convenabile astfel ncat s permit o utilizare adecvat la execuia lucrrii.

IV.7. Verificarea documentaiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., DE. i D.T.A.C.) i ntocmirea raportului de verificare se va face de ctre operatori economici sau persoane fizice autorizate atestai pentru cerina de calitate A7 - Rezisten i stabilitate pentru construcii i amenajri hidrotehnice" conform H.G. nr.925/1995 i Ordinul M.L.P.T.L.777/2003;

IV.8. Plan General de Sntate i Securitate n munc

Acesta este o documentaie se ntocmete n faza de proiectare de ctre un proiectant de specialitate abilitat (denumit coordonator n materie de sntate i securitate n munc) i cuprinde ansamblul de msuri ce trebuie luate n vederea prevenirii riscurilor care pot aparea n timpul desfurrii execuiei lucrrilor pe antier.

Coordonarea n materie de SSM n faza de proiectare constituie o etap esenial pentru punerea n practic a principiilor generale de prevenire a accidentelor de munc i a bolilor profesionale n scopul mbuntirii condiiilor de munc n perioada de realizare a obiectivului.

Obiectul Planului de Securitate i Sntate ntocmit de ctre coordonatorul SSM n faza de Proiect Tehnic, const n definirea msurilor care trebuiesc aplicate pentru realizarea consolidrilor de mal pe rul uia, n scopul asigurrii securitii i proteciei sntii lucrtorilor, precum i a condiiilor optime de munc a deservenilor obiectivului n timpul exploatrii.

Coordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii trebuie s transmit coordonatorului n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii registrul de coordonare i dosarul de intervenie, pe baza unui proces-verbal;

IV.9. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism prevede obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare pentru inceperea lucrarilor de executie, inclusiv Acordul de Mediu.

Ofertantul va obine avizele i acordurile prevazute in certificatul de urbanism, inclusiv Acordul de Mediu, stabilite prin certificatul de urbanism, necesare obinerii autorizaiei de construire. Planurile de situaie vor conine viza O.C.P.I.

IV.10. DTAC

Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se va elabora potrivit cerinelor din Certificatul de Urbanism innd cont de reglementrile n vigoare.

Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.

Actul normativ in baza caruia se autorizeaza construirea este Legea 50/1991, Anexa 1 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.

Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de construire va fi elaborata in conformitate cu "Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare" aprobate cu Ordinul nr. 1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (publicata in Monitorul Oficial nr.825 Partea I din 13.09.2005), modificat cu Ordinul nr. 119 din 26.02.2009 (publicat in Monitorul Oficial nr. 193 din 27.03.2009) precum si Ordonanta de urgenta nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 (Monitorul Oficial nr.847 / 18.12.2008 )

IV.11.Documentaie pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol/ Documentaie pentru expropriere terenuri /Documentaie achiziie terenuri (daca este cazul)Ca urmare a realizrii lucrrilor proiectate, pot fi ocupate terenuri publice sau private. Pentru obinerea ternurilor necesare realizrii obiectivului de investiii, se vor realiza urmtoarele servicii:

ntocmirea planurilor cadastrale (scara 1:1000) pe amplasamentele lucrrilor proiectate, n coordonate STEREO 70, vizate de O.C.P.I., n conformitate cu legislaia romn n vigoare pentru obiectivul de investiii mai sus menionat;

Suprapunerea peste planurile cadastrale a limitelor n plan a lucrrilor propuse a se executa;

Calculul suprafeelor de teren ocupate definitiv i temporar repartizate pe categorii de folosin i deintori;

Deoarece terenurile identificate ocupate de lucrari nu au folosin agricol, nu se va intocmi Documentaia pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol conform cu Regulamentul din 07/09/2005 Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 19/09/2005 privind continutul documentaiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.

La finalizarea execuiei lucrrilor se va realiza documentaia cadastral (vizata OCPI) pentru intabularea in cartea funciar a dreptului de proprietate a imobilului (imobil si teren aferent constructiilor executate) conform legislaiei in vigoareIV.12. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Pe parcursul realizarii lucrarilor de executie, firma nostra prin reprezentatul ei va acorda asistenta tehnica pe santier ori de cate ori este cazul si este solicitat de catre achizitor sau antreprenor.

IV.13. Elaborarea instructiunilor de exploatare

Firma noastra se obliga sa realizeze o documentatie privind instructiunile ce urmeaza a fi luate pe perioada de exploatare a lucrarilor executate .

IV.14. Intocmirea referatului de prezentare

La terminarea lucrarilor pentru receptionarea acestora, firma noastra prin reprezentantul ei legal va intocmi un referat de prezentare a lucrarilor in timpul executiei si constatarea finala a lucrarilor in vederea receptionarii lucrarilor.

Proiectantul se oblig s ntocmeasc orice studiu sau documentaie (referitoare la obiectul de investiii mai sus menionat) solicitat de beneficiar pe parcursul derulrii investiiei.

Documentatiile tehnico-economice, fazele P.T.+C.S. si D.E., se vor livra In cate 4 (patru) exemplare (4 exemplare cu preturile ofertate), iar celelalte documentatii solicitate se vor livra In cate 3 (trei) exemplare, pe suport de hartie. In plus, toate documentele se vor livra si in format digital (pe CD sau DVD).

V. CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE DE REALIZARE A PROPUNERII TEHNICE

(conform prevederilor Fisei tehnice si a Caietului de sarcini intocmit de beneficiarul lucrarii ABA Mures) Pentru partea de proiectare:

a. perioada de timp (nr. de zile calendaristice sau luni) necesara ofertantului pentru ntocmirea tuturor documentatiilor tehnico-economice

solicitate, defalcat pentru fiecare faza de proiectare si tip de activitate n parte;

b. o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor solicitate;

c. graficul detaliat pentru prestarea serviciilor in speta;

d. numele si CV-ul persoanei desemnata de ofertant ca sef de proiect care va asigura, din partea proiectantului, coordonarea elaborarii documentatiilor solicitate, asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de constructii si care va reprezenta ofertantul n fazele determinante si n relatiile cu beneficiarul;

e. activitatile si sarcinile concrete care vor fi ncredintate personalului de specialitate implicat n ndeplinirea contractului de achizitie publica;

f. o scurta descriere a tehnologiilor prevazute pentru executia lucrarilor, conform operatiilor tehnologice mentionate in Caietul de Sarcini;

g. informatii despre siguranta n exploatare si durata de serviciu (exploatare) estimata;

h. informatii despre impactul realizarii obiectivului de investitii asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului;

i. modul de organizare a activitatii S.S.M. (securitatea si sanatatea muncii) pentru serviciile ce urmeaza a se presta si masurile obligatorii

luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare si mbolnavirilor profesionale la desfasurarea acestor servicii;

V.1. Durata de elaborare a proiectului, pe faze de proiectare (pct.a din Fisa tehnica)La ealonarea activitii de proiectare s-a luat in consideraie : volumul de munca necesar;

durata necesar deplasrilor;

realizarea studiilor de teren;

durata necesar concepiei soluiei tehnice;

durata elaborarii documentaiilor

Perioada de timp necesar ofertantului pentru ntocmirea documentaiilor tehnico-economice, pentru fiecare obiect in parte, n conformitate cu Caietul de Sarcini, va fi:

-Pentru ntocmirea i verificarea documentaiei tehnico-economice (fazele P.T.+ C.S. i D.T.A.C.) pentru elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza etc), pentru ntocmirea documentaiilor pentru obinere certificat de urbanism, avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, necesare obinerii autorizaiei de construire, inclusiv elaborarea Planului de securitate i sntate pentru executarea lucrrilor la obiectivele de investiii, termenul maxim de realizare este de 20 zile de la data semnrii contractului.

-Pentru ntocmirea documentaiei tehnico-economice (faza D.E.) i a oricarei alte documentaii sau studiu solicitat de beneficiar, perioada maxim de realizare a prestaiei este de 10 zile de la comanda beneficiarului.

-Pentru asistena tehnic perioada prestaiei este perioada de execuie a lucrrilor si ori de cate ori solicita Beneficiarul. Durata de execuia lucrrilor: 5 luni ( de la semnarea contractului).

-Pn la finalizarea execuiei lucrrilor se va realiza documentaia cadastral (vizata OCPI) pentru intabularea in cartea funciar a dreptului de proprietate a imobilului (imobil si teren aferent constructiilor executate) conform legislaiei in vigoare

V.2. METODOLOGIA I PLANUL DE LUCRU FOLOSIT (pct.b din Fisa tehnica)V.2.1. Metodologia n elaborarea proiectului

Toate cerinele caietului de sarcini vor fi ndeplinite cu rigurozitate si respectate cu strictee.

Documentaia de proiectare se va intocmi n fazele Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini i Detalii de Executie. Se vor ntocmi documentaii pentru obinerea avizelor i acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism.

Toate documentatiile care fac obiectul contractului vor fi prezentate att pe suport magnetic ct i pe suport scris. Proiectul va fi realizat integral pe calculator cu programe specializate pentru calcule hidraulice, de stabilitate, de proiectare si editare.

Documentatia de proiectare ce urmeaza a fi elaborat va respecta cerinele Caietului de sarcini.

Avnd in vedere importana si diversitatea lucrrilor, procesul de proiectare va fi organizat astfel inct sa raspund principiilor de baza si anume :

Definirea clar a sarcinilor care va trebui sa fie rezolvate in cadrul proiectului;

Adoptarea, in procesul de proiectare, a unor soluii tehnice corespunztoare cerinelor unor astfel de lucrri.

Metodologia de elaborare a proiectului este bazat pe experienta generala a proiectantului n ceea ce privete specificul unor astfel de lucrri i include:

Proiectarea de lucrri hidrotehnice;

Proiectarea de drumuri provizorii i definitive;

Proiectarea de lucrri de consolidare i protecie;

Elaborarea de studii topografice cu utilizarea de echipamente moderne si programe software performante de prelucrare a datelor;

Elaborare de studii geotehnice;

Elaborarea de studii de impact;

Coninutul cadru al documentaiilor elaborate va fi in conformitate cu:

Normele Metodologice privind organizarea licitaiilor aprobate cu O.G. 60/2001

Ordonana de urgen privind achizitiile publice, H.G. 461/2001

Hotrre pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60/2001, Ordinul 1013/874/2001

Ordin al ministrului finanelor publice si al ministrului lucrrilor publice, transporturilor privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achiziia public de servicii.

V.2.2. Planul de lucru; Activitati si sarcini concrete incredinate personalului implicat n ndeplinirea contractului

Paii ce vor fi urmai n realizarea proiectului vor fi :1. Nominalizarea unui ef de proiect

Acesta va avea nalt calificare profesional, experient n domeniu si studii de specialitate. Sarcinile sefului de proiect sunt:

-S organizeze i s coordoneze echipa de lucru stabilit pentru acest proiect aa fel inct pe durata de elaborare a proiectului s nu existe perioade de stagnare sau necorelare a timpilor de execuie intre colective.

-S asigure asistena tehnic din partea proiectantului pe parcursul execuiei lucrrilor i s reprezinte ofertantul la fazele determinante;

-S se intalneasca cu responsabilii autoritatilor locale in vederea stabilirii datelor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor acolo unde este cazul, actualizate in vederea promovarii investitiei, conform prevederilor legale si cerintelor Caietului de Sarcini;- Va asigura asistena tehnic din partea proiectantului pe parcursul execuiei lucrrilor i va reprezenta ofertantul la fazele determinante .eful de proiect desemnat s coordoneze lucrrile de proiectare va intocmi temele de proiectare specifice fiecrei activiti in parte, pe care le va inainta spre elaboarare colectivelor formate pentru fiecare specialitate in parte, dup cum urmeaz:

1. Tema pentru realizarea studiilor topografice (colectiv lucrri topografice)

2. Tema pentru realizarea studiului geotehnic inclusiv foraje i analize de laborator (colectiv lucrari geotehnice)

3. Tema pentru realizarea proiectului tehnic i detaliilor de execuie (colectiv lucrri hidrotehnice)

4. Tema pentru realizarea caietelor de sarcini pe specialiti (colectiv lucrri hidrotehnice)

5. Tema pentru realizarea tehnologiilor aplicate la proiect (colectiv lucrri hidrotehnice)

6. Tema pentru realizarea documentaiei economice (colectiv devize)

7. Tema pentru realizarea documentaiilor tehnice pentru obinerea de avize i acorduri (colectiv protecia mediului)

8. Tema pentru realizarea documentaiilor tehnice pentru obinerea avizului de gospodrirea apelor i acordului de mediu (colectiv protecia mediului)

9. Tema pentru realizarea documentaiei pentru obinerea autorizaiei de construire (colectiv lucrri hidrotehnice)

10. Tema pentru realizarea instruciunilor de exploatare a lucrrilor (colectiv lucrri hidrotehnice)

11. Tema pentru realizarea msurilor de sntatea i securitatea muncii (colectiv SSM si PSI)

Desemnarea coordonatorului n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii;

Includerea n documentaii a Planului de securitate i sntate pentru executarea lucrrilor la obiectivul de investiii Regularizare parau Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, judetul Hunedoaraconform prevederilor H.G.nr.300/2006, a msurilor de protecia muncii i msurilor P.S.I. necesare la execuia lucrrilor

Coordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii va transmite coordonatorului n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii registrul de coordonare i dosarul de intervenie, pe baza unui proces-verbal.

2. Selectarea echipei de lucru

Pentru desfasurarea cu succes a serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini, se va selectiona o echip de profesioniti care au calificrile necesare si experiena ceruta pentru rezolvarea diverselor probleme care pot aprea pe parcursul elaborarii proiectului.

Echipa se va selecta astfel inct s satisfac cerinele specifice proiectului.

Echipa de lucru va avea in componen personal calificat cu studii superioare de specialitate in toate tipurile de lucrari specifice: ingineri hidrotehnicieni, geologi, ingineri de mediu, ingineri geodezi, specialiti n analize economice, liste cantiti si evaluarea costurilor i va avea la dispoziie o bibliotec tehnic completa dotat cu normative tehnice, legi, standarde in vigoare cu ultimele revizuiri.

Fiecare membru al echipei va fi ales pe baza capacitii cunoscute a acestuia, a calificrilor pe care le deine, a experienei, si posibilitii dovedite de a-i desfura activitatea la un standard nalt n cadrul unei echipe multidisciplinare.

Echipa alcatuita din specialiti care s-au afirmat n decursul activitatii lor, atat ca buni tehnicieni ct si ca buni coordonatori ai procesului de proiectare va asigura cooperarea cu autoritatile care vor fi antrenate la rezolvarea problemelor pe parcursul intocmirii proiectului.

Principalele criterii de selectie a personalului tehnic care va purta raspunderea proiectarii diverselor categorii de lucrari din cadrul proiectului sunt:

capacitatea acestora de a analiza cerinele proiectului;

capacitatea de a alege cele mai judicioase solutii tehnice specifice investitiei;

experienta in proiectarea unor lucrari de aceeasi natura si complexitate;

cunoasterea normelor tehnice si a standardelor in vigoare;

cunoasterea cerintelor internationale in domeniul masurilor de protectie a mediului inconjurator si experienta in aplicarea in proiecte a unor astfel de masuri;

capacitatea de a utiliza programe de proiectare si de calcul performante pe calculator

3.Mobilizarea echipei in vederea nceperii activitaii de proiectareSpecialitii care vor intocmi proiectul se vor deplasa pe teren pentru o inspecie vizual a lucrrilor din zona i evaluarea strii acestora impreun cu Beneficiarul lucrrii. Se vor analiza cauzele distrugerii pariale a lucrrilor existente i se vor culege informaii att de la SGA din zon, de la beneficiar, ct i de la localnici.

Tot la aceast deplasare se vor determina limitele ridicrilor topografice i amplasamentele forajelor de prospeciuni geotehnice. Dup ntocmirea studiilor de teren se va trece la efectuarea calculelor hidraulice. Pe baza tuturor studiilor menionate se va ntocmi Proiect Tehnic, dup care se vor ntocmi toate documentaiile pentru avizele necesare execuiei lucrrilor.Activitatea de proiectare a lucrrilor se va desfura att la sediul proiectantului ct i la amplasamentul obiectivului de investiii, atunci cnd este cazul.

4.Elaborarea planului calitii pentru acest proiect conform procedurilor interne

Sistemul de control al activitii legate de elaborarea documentaiei, se desfoar pe baza unui Sistem Propriu de Asigurare a Calitii, materializat prin Manualul Managementului Integrat Calitate-Mediu-Securitate i Sntate n munc-Responsabilitate Social, ce st la baza activitii societii, elaborat pe baza Legii 10/1995 si a Legii 137/1995 in concordan cu Standardele SR- SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 , SR OHSAS 18001: 2008 si SA 8000:2008.

Procedurile Manualului acoper toate fazele proiectului, organizarea activitii de proiectare precum i schema organizatoric a societii noastre. Procedurile aflate in Manual au la baza instruciuni relevante i precise, liste de verificare i autentificare i formulare.

Dup finalizare, documentaia va fi avizat in cadrul Comisiei Tehnico-Economice.

Pe parcursul elaborrii proiectului, se vor asigura echipamentele, mijloacele fixe si toate dotarile care sunt necesare pentru indeplinirea contractului.

In vederea executarii proiectului, echipa va fi dotata cu tot echipamentul si mobilierul necesar:

Computere si programe software;

Instrumente de desen;

Facilitate de comunicare;

Facilitate de editare si multiplicare;

Rechizite si alte consumabile;

Echipamente pentru masuratori topo si geo;

Mijloace de transport.

5.Elaborarea studiilor topografice

Studiile topografice se vor realiza in sistemul national de proiectie Stereo 70, plan de referinta Marea Neagra 75, astfel incat sa se respecte toate normele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. In urma studiilor topografice vor rezulta planuri de situatie, profile transversale topografice, care se vor utiliza att la efectuarea calculelor hidraulice i de stabilitate ct i la elaborarea proiectului tehnic inclusiv a listelor de cantiti.

6.Investigatiile geotehnice si elaborarea studiului geotehnic

Studiile geotehnice ce se vor efectua la faza proiect tehnic vor contine date exacte despre conditiile de fundare, capacitatea portanta a terenului, caracteristicile pentru determinarea impingerii pamantului, a tasarii pamantului, deformabilitatea sub sarcina in regim inundat si saturat, nivelul apei subterane si evolutia acestuia, agresivitatea apei subterane, efectele posibile imediate si in timp ale apei subterane asupra terenului de fundare. etc. n urma prelucrrii datelor de teren se vor analiza pierderea echilibrului static, cedarea lucrrii sau cedarea terenului. Se va verifica presiunea admisibil pe teren, stabilitatea taluzurilor, a lucrrilor de susinere etc.

7.Elaborarea proiectului tehnic propriu-zis8.Avizarea solutiilor si a tehnologiilor de executie in Comisia Tehnico-Economica i de Asigurararea Calitii din cadrul societii noastre, la care particip specialiti cu experien in domeniu. Aceast etap constitue parte din Sistemul Propriu de Asigurare a Calitii, materializat prin Manualul Managementului Integrat Calitate-Mediu-Securitate i Sntate n munc-Responsabilitate Social.9.Avizarea Proiectului Tehnic in Comisia Tehnico-Economic a Autoritatii Contractante, ABA Bacu10. Urmrirea execuiei lucrrilor

Proiectantul va acorda asisten tehnic pe toat perioada de desfurare a lucrrilor, ori de cte ori va fi necesar. eful de proiect va participa la Fazele determinante n conformitate cu Programul de control a calitii lucrrilor pe perioada execuiei elaborat n cadrul Proiectului Tehnic i vizat de nspectoratul de Stat n Construcii.V.3. GRAFICUL DETALIAT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR IN CAUZA (pct.c din Fisa tehnica)Graficul detaliat pentru prestarea serviciilor de proiectare se afla anexat propunerii tehnice si propunerii financiareV.4. NUMELE SI CV-ul PERSOANEI DESEMNATE CA SEF DE PROIECT

Se desemneaza ca sef de proiect Dna.ing.Draghicescu Anca-Maria al carei CV este anexat prezentei propuneri tehnice.Acesta va avea nalt calificare profesional, experient n domeniu si studii de specialitate.

Sarcinile sefului de proiect sunt:

-S organizeze i s coordoneze echipa de lucru stabilit pentru acest proiect aa fel inct pe durata de elaborare a proiectului s nu existe perioade de stagnare sau necorelare a timpilor de execuie intre colective.

-S se intalneasca cu responsabilii autoritatilor locale in vederea stabilirii datelor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor acolo unde este cazul, actualizate in vederea promavarii investitiei, conform prevederilor legale si cerintelor Caietului de Sarcini;V.5. ACTIVITATILE SI SARCINILE CONCRETE CARE VOR FI INCREDINTATE PERSONALULUI DE SPECIALITATE IMPLICAT IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA (conform pct.e din Fisa tehnica)

Echipa de proiectare va fi mobilizata imediat datei de incepere a contractului in vederea realizarii cerinelor proiectului, iar personalului de baza i se va face cunoscut scopul proiectului impreuna cu responsabilitatile care revin fiecarui membru al echipei.

eful de proiect va impri sarcinile pentru fiecare colectiv de lucru in parte, iar alturi de temele prezentate va prezenta i datele interne de predare a lucrrilor pe specialiti astfel inct termenul de predare final s fie cel stabilit in prezenta ofert.

eful de proiect va executa un grafic de realizare a lucrrilor astfel inct acestea s fie coordonate in aa fel inct pe durata de elaborare a proiectului s nu existe perioade de stagnare sau necorelare a timpilor de execuie intre colective.

eful de proiect va organiza colectivele de lucru, va impri sarcinile care revin fiecrei persoane i va urmri realizarea sarcinilor fiecrui colectiv de lucru dup cum urmeaz:

colectiv studii topografice 2 persoane (2 ingineri) Colectivul va fi format din :

1 inginer topometru care se vor ocupa de executarea ridicrilor topografice pe teren in conformitate cu cerinele temei de proiectare.

1 inginer, care in urma ridicrilor brute realizate pe teren, va realiza cu ajutorul programelor de calcul documentaia final de studii topografice pe baza crora vor putea fi executate lucrrile hidrotehnice.

Se vor realiza urmtoarele lucrri:

ntocmirea planurilor cadastrale (scara 1:1000) pe amplasamentele lucrrilor proiectate, n coordonate STEREO 70, vizate de O.C.P.I., n conformitate cu legislaia romn n vigoare pentru obiectivul de investiii mai sus menionat;

Suprapunerea peste planurile cadastrale a limitelor n plan a lucrrilor propuse a se executa; Calculul suprafeelor de teren ocupate definitiv i temporar repartizate pe categorii de folosin i deintori;

Identificarea deintorilor de terenuri cuprinse n planurile cadastrale, cu precizarea apartenenei administrativ-teritoriale (comuna de care aparin) a acestor terenuri i a adreselor deintorilor;

Obinerea acceptului deintorilor pentru cedarea terenurilor conform legislaiei n vigoare, dac este cazul;

colectiv studii geotehnice 2 persoane (1 ingineri + 1 tehnicieni) Colectivul va fi format din :

1 inginer geotehnician care se va ocupa cu realizarea prospeciunilor geologice, in conformitate cu cerinele temei de proiectare;

1 inginer, care va realiza documentaia final de studii geotehnice i va prezenta recomandri pentru execuia lucrrilor hidrotehnice. Aceste date i recomandri vor fi luate in calcul in cadrul proiectului tehnic la dimensionarea lucrrilor propuse.

colectiv lucrri hidrotehnice 10 persoane (8 ingineri + 2 tehnicieni) Colectivul va fi format din :

2 ingineri hidrotehnicieni, care se vor ocupa de analizarea studiilor topografice i geotehnice i pe baza crora se vor stabili soluiile tehnice finale ale proiectului;

1 inginer hidrotehnician care in cadrul proiectului se va ocupa cu elaborarea caietelor de sarcini pe specialiti;

1 inginer hidrotehnician, care se va ocupa de analizarea i soluionarea optim din punct de vedere tehnico-economic a tehnologiilor necesare executrii lucrrilor, precum i de realizare a antemsurtorilor pe categorii de lucrri;

1 inginer hidrotehnician i 2 tehnicieni operatori ACAD care se vor ocupa de realizarea pieselor desenate in format electronic, in cadrul realizrii proiectului tehnic i al detaliilor de execuie;

1 tehnician care se va ocupa de realizarea in format electronic al pieselor scrise din cadrul proiectului tehnic i al detaliilor de execuie precum i de ediia proiectului (plotare, multiplicare,etc);

1 inginer hidrotehnician care va realiza instruciunile tehnice de exploatare;

1 inginer hidrotehnician care se va ocupa de elaboararea documentaiilor tehnice pentru obinere de avize i acorduri, precum i a documentaiei tehnice pentru obinerea autorizaiei de construire;

colectiv devize 2 persoane (1 inginer + 1 tehnician devizier) Colectivul va fi format din :

1 inginer hidrotehnician pentru tehnologie i 1 tehnician devizier care vor realiza documentaia economic pe baza devizelor financiare in conformitate cu legislatia in vigoare

colectiv de protecia mediului 1 persoana (1 inginer) Colectivul va fi format din :

1 inginer hidrotehnician care vor realiza documentaii tehnice pentru obinerea avizului de gospodrirea apelor i acordului/avizului de protecia mediului .

V.6. SCURTA DESCRIERE A TEHNOLOGIILOR PREVAZUTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR (conform pct.f din din Fisa tehnica)

1. Lucrari pregatitoarePentru toate lucrarile inceperea executiei va fi precedata de executarea lucrarilor de organizare astfel:

Platforma de organizareLucrarile de constructii-montaj cuprinse in prezenta documentatie se afla amplasate pe malurile rului Gurasa si afluentilor, att pe malul stang i drept, n zona localitii Gurasada, iar amplasarea platformei de organizare se va face in zon, terenul fiind pus la dispozitie de autoritatile locale prin grija beneficiarului de investitie, in urma obtinerii tuturor avizelor de la autoritile locale. Platforma pe care se vor realiza constructiile aferente organizarii va fi prevazuta cu: drum de acces

imprejmuire si cabina de poart

baraci racordate la utilitati si cabine WC

racorduri la utilitati: ap, canalizare, energie electric

platfome depozit de materiale

platforme baza de productie

ateliere de productie

La fixarea amplasamentului organizarii se va tine seama de urmtoarele:

- Distanta fata de lucrarile de constructii-montaj

- Distanta fata de retelele de utilitati

- La amplasarea constructiilor organizarii se vor lua masuri pentru a reduce la minim efectele eventualelor surse de poluare.

- Platforma organizarii de santier se va realiza astfel incat sa nu afecteze retelele electrice, telefonice si conductele din zona si nici accesul la caile de comunicatii ale locuitorilor din zona.

Sursele de utiliti. Nu sunt necesare surse speciale de apa pentru asigurarea utilitatilor necesare organizarii de santier, iar necesarul de ap tehnologioc va fi asigurat din apa rului Gurasa si a afluentilor.Nu sunt necesare surse de alimentare cu gaz si nici linii speciale telefonice pentru organizarea de santier.

Desfiinarea antierului. Dupa terminarea lucrarilor se vor lua masuri pentru desfiintarea santierului.Astfel, la terminarea lucrarilor, antreprenorul va dezafecta constructiile si amenajarile aferente organizarii de santier proprii. Cu aceasta ocazie se vor face amenajarile necesare in vederea redarii in folosinta anterioara a terenului pe care s-au aflat obiectele organizarii de santier.

Se vor inlatura in totalitate efectele si eventualele surse de poluare a terenului (baze de productie, ateliere de reparatii si intretinere utilaje, depozite de combustibili). Cu prilejul desfiintarii santierului, antreprenorul va asigura de asemenea curatirea locului din ampriza lucrarilor executate i amenajarea terenului.

Drumuri tehnologice

Accesul la lucrarile de constructii se va face din drumul comunal. Accesul utilajelor de excavat, a basculantelor, etc. la lucrari se va face prin drumurile de acces special prevzute spre albia rului Gurasada si a afluentilor.

Pichetarea, trasarea si msurarea lucrarilor

Se va face folosind reteaua de sprijin si inventarul de coordonate predate de proiectant si beneficiar la inceputul lucrarilor. Punctele retelei de sprijin proiectate sunt materializate prin borne din beton, tarusi de lemn si buloane metalice si sunt amplasate astfel incat sa existe vizibilitate reciproca intre cel putin 2 puncte consecutive. Totodata pentru materializarea pe teren a lucrarilor vor fi folosite planurile de trasare elaborate de proiectant.

Degajarea amplasamentului

Lucrarile de degajare a amplasamentului se vor executa pe toata ampriza lucrarilor. Lucrarile de degajare a amplasamentului constau din: curatarea frunzelor si crengilor, defriarea vegetaiei existente n amplasament, adunarea in gramezi si arderea lor controlata precum si tierea arbutilor, arborilor, inclusiv scoaterea rdcinilor i transportul lor n depozit.

Decaparea stratului vegetal

Decaparea stratului vegetal se va realiza pe toata ampriza lucrarilor pe grosimea de cca. 20cm. Operatiunea se executa cu buldozerul sau manual in zonele cu gabarit redus. Volumele de pamant vegetal rezultate vor fi scoase din ampriza lucrarilor i se vor constitui n depozite provizorii .

2. Lucrari de terasamente

Pentru realizarea lucrrilor de terasamente se vor respecta urmtoarele operaiuni tehnologice:

realizarea de rampe de acces in albie pe sectoarele atacate;

reprofilare albie din aval spre amonte, pe tronsoane de cca.100m cu realizarea seciunii proiectate;

realizarea excavaiilor pentru pozarea zidului de sprijin transportul volumului de pmnt rezultat din sptur ntr-un depozit temporar la 1 km distana sau pe mal n vederea folosirii ulterioare pentru lucrrile de umplutur 1. Decopertare strat vegetal

- lndepartarea vegetatiei din amplasament;

- Taierea arborilor si arbustilor;- Scoaterea cioatelor si radacinilor;- Transportul masei lemnoase in depozit;- Sapatura cu excavatorul in teren tare cu descarcare in depozit;- Eliminarea tuturor resturilor de radacini , cioate bolovani etc. din pamantul vegetal;- Strangerea pamantului in gramezi cu buldozerul;- Nivelarea amprizei cu buldozerul;- lncarcarea pamantului in auto;3. Transport strat vegetal

- Transport pamant vegetal in depozit;- Strangerea pamantului cu buldozerul in depozit;4. Procurare material pentru umpluturi

- Sapatura cu excavatorul in teren vegetal pe o grosime de 40 cm cu descarcare in depozit;- Nivelarea amprizei cu buldozerul;- lncarcarea pamantului vegetal in auto;- Sapatura cu buldozerul pentru procurare pamant de umpluturi;- Strangerea pamantului de umplutura rezultat in gramezi cu buldozerul;- lncarcarea pamantului pentru umpluturi in auto;- Sapatura mecanizata si executie umpluturi compactate pentru uniformizarea zonei amplasamentul carierei Ia inchiderea ei;5. Transport material umplutura

- Transport pamant cu auto;6. Umplutura punere in opera

- Nivelarea si compactarea stratului de baza conform caietelor de sarcini;- Amenajarea pistei de incercare conform caietelor de sarcini;- Depunerea materialului de umplutura in extraprofil;- Nivelarea materialului depus in straturi de maxim 25 cm grosime 80% mecanizat si 20% manual;- Udarea umpluturilor cu autocisterna;- Compactarea cu rulou compactor pana Ia realizarea gradului de compactare prevazute in caietele de sarcini;-

Excavati mecanice pe o grosime de 50cm pentru profilarea taluzelor executate anterior in supraprofil;7. Excavatii

Amenajarea si dezafectarea incintelor de lucru a cailor de acces inclusiv a platformelor de intorcere si asteptare; Excavatii mecanice pentru 80% din volum; Excavatii manuale cu sprijiniri grele pentru 20% din volum; Strangerea materialelor excavate in gramezi; lncarcarea materialului excavat in auto; Transportul materialelor in albii parasite; Nivelarea si sistematizarea zonei depozitului; 8. Finisare taluz

- Trasarea marcarea si pichetarea pantelor taluzului;- Excavatii manuale si completarea manuala a taluzelor cu pamant pe o grosime medie de 10 cm prin compensarea in lung a terasamentelor;- Nivelare manuala a taluzelor prin lopatarea materialului;- Udarea si compactarea materialului de completare;- Finisarea manuala a taluzelor Ia cotele proiectate;9. lnierbare taluz

- lnsamantare cu ierburi perene;- Adaugare de ingrasaminte;- Udarea si intretinerea zonei insamantate pana Ia intrarea in vegetatie;- Curatirea zonei de resturi, transportul lor in depozit si aducerea zonei Ia starea initiala.3. Lucrari de construcii1. Beton grinda reazem + grinda de incastrare- Protejarea zonei de lucru de ape mari prin realizarea unui batardou lucru pe toata lungimea lucrarilor;- Sapaturi manuale executate cu sprijiniri grele pentru fundarea grinzii +rigola Ia cotele proiectate;

- Epuismente cu motopompa de 6 - 9 CP pe toata durata de executie a lucrarilor ;

- Transportul betonului;- Turnarea betonului cu pompa;- Protectia betonului dupa turnare;-

Procura