45
16 MEI 2020 BAHAGIAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR (OSHE) UNIVERSITI MALAYA PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) LANGKAH KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI UNIVERSITI MALAYA (SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT) THINK SAFE ACT SAFE BE SAFE

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) LANGKAH KAWALAN … OPERASI...PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) ... Klinik Kesihatan Pelajar Dr. Choo Yeun Mun - Pensyarah Kanan Jabatan Kimia /Ketua

 • Upload
  others

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 16 MEI 2020

  BAHAGIAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR (OSHE) UNIVERSITI MALAYA

  PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) LANGKAH KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN

  COVID-19 DI UNIVERSITI MALAYA (SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT)

  THINK SAFE

  ACT SAFE

  BE SAFE

 • ii

  ISI KANDUNGAN

  Bil Perkara Muka Surat

  1. Tujuan 1

  2. Objektif 1

  3. Pemakaian dan Tarikh Kuat Kuasa 1

  4. Tanggungjawab 1

  5. Penguatkuasaan di PTj 5

  6. Ke Arah Persekitaran Kerja Yang Selamat 5

  7. Prosedur Memasuki Kampus

  Staf dan Pelajar Kontraktor dan Pelawat

  7 8

  8. Prosedur Saringan Suhu Badan 9

  9. Prosedur Pengendalian Kes Positif COVID-19 10

  10. Prosedur Bilik Pengasingan (Isolation Room) 14

  11. Prosedur Pembersihan dan Disinfeksi 15

  12. Penyelenggaraan Sistem Pengalihudaraan 17

  13. Prosedur Ruang Umum

  Lif Pejabat Pantri/ Ruang Makan Surau/Musolla Tandas

  18 19 20 21 22

  14. Prosedur Ruang Khusus

  Makmal Perpustakaan TASKUM/ TADIKUM Premis Makanan/ Kafetaria/Kiosk

  23 24 25 31

  15. Prosedur Pengendalian Mesyuarat dan Acara 32

  16. Prosedur Perjalanan 33

  17. Prosedur Tugas Penghantaran (Dispatch) 35

  18. Prosedur Tugas Memandu dan Pengangkutan Penumpang 36

  19. Prosedur Pengurusan Buangan COVID-19 37

  20. Prosedur Kerja-kerja Penyelenggaraan 38

  Kembaran: A. Prosedur Pengisytiharan Kesihatan Harian Staf Dan Pelajar Melalui Aplikasi Umtouch

 • iii

  TIM PENULISAN Ketua Mejar (B) Syed Abdul Aziz bin Syed Hashim - Pengarah OSHE Ketua Tim Elli Yanti binti Khalid - Penolong Pendaftar, OSHE - Tim A Junaimah binti Jasman - Pegawai Sains, OSHE - Tim B Ahli Tim Prof. Madya Dr Firdaus bin Hariri - Timbalan Dekan (P&P), Fakulti Pergigian Lee Kok Yuen - Pegawai Sains, OSHE Dr. Saw Mar Lar - Pegawai Perubatan, Klinik Kesihatan Pelajar Dr. Choo Yeun Mun - Pensyarah Kanan Jabatan Kimia /Ketua IPPP Noor Azril bin Ramli - Jurutera, OSHE Hazren bin Mohd - Jurutera, OSHE Hafizah binti Halid - Pegawai Sains, OSHE Azlina binti Ab Malik - Penolong Pendaftar, OSHE Alias bin Abdullah - Pegawai Sains, Fakulti Kejuruteraan / JKKP Pusat Fateh bin Ngaliman - Pegawai Sains, Fakulti Sains/ JKKP Pusat Faizatul Lela binti Jafar - Pegawai Sains, Fakulti Perubatan/ JKKP Pusat Junaida @ Maimunah binti Hassan Basari - Pegawai Sains, Fakulti Pergigian/ JKKP Pusat Khairul Bariah binti Mohd Sabri - Penolong Pendaftar Kanan, Fakulti Perniagaan &

  Perakaunan/ JKKP Pusat Mohd Fais bin Ismail - Penolong Pendaftar, TNC (P) / JKKP Pusat Rita Afriani binti Mohamd Yusu - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Fakulti

  Sains Komputer & Teknologi Maklumat / JKKP Pusat Nor Haslawati binti Mohd Mokhlas - Guru Tadika, Bhgn. Sumber Manusia

  KATA SINGKATAN AJK KKPP - Ahli Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Pusat CIDB - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan COVID-19 - Corona Virus Diseases-19 ILO - International Labour Organization JKKP - Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKM - Kementerian Kesihatan Malaysia KPT - Kementerian Pengajian Tinggi KSM - Kementerian Sumber Manusia MITI - Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MKN - Majlis Keselamatan Negara PKD - Pejabat Kesihatan Daerah POE - Point of Entry PPE - Personal Protective Equipment PTj - Pusat Tanggungjawab PUI - Person Under Investigation SHO - Safety and Health Officer SOP - Standard Operating Procedure UM - Universiti Malaya WHO - World Health Organization

 • 1

  PROSEDUR OPERASI STANDARD LANGKAH KAWALAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI UNIVERSITI MALAYA

  (SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT) TUJUAN 1. SOP ini bertujuan untuk menerangkan berkenaan langkah kawalan dan tatacara pencegahan bagi membendung penularan pandemik COVID-19 di kampus mengambil kira norma baharu pengoperasian dan pengurusan tempat kerja di UM semasa dan pasca PKPB. OBJEKTIF 2. Objektif yang ingin dicapai adalah seperti berikut:

  a. Memberi panduan kepada pihak pengurusan universiti dan PTj untuk melaksanakan langkah kawalan dan tatacara pencegahan bagi membendung penularan pandemik COVID-19 di kampus serta mengurangkan risiko terhadap jangkitan wabak semasa menjalankan tugas. b. Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang mengutamaan aspek keselamatan, kesihatan dan kebajikan kepada warga kampus dan orang awam agar sentiasa terpelihara.

  PEMAKAIAN DAN TARIKH KUAT KUASA 3. SOP ini berkuat kuasa mulai tarikh SOP ini dikeluarkan dan perlu dibaca bersama dengan arahan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. 4. SOP ini dipakai guna di semua premis universiti khusus dalam prosedur yang berkaitan langkah kawalan dan pencegahan wabak COVID-19 di tempat kerja selaras dengan peraturan, arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kerajaan serta MKN, KKM, KPT dan JKKP. Justeru. Naib Canselor dengan ini mengarahkan semua staf dan pelajar yang berada di premis universiti mematuhi sepenuhnya SOP ini pada setiap masa. 5. Pelanggaran mana-mana peruntukan SOP ini oleh staf atau pelajar boleh menyebabkan staf atau pelajar dikenakan tindakan tatatertib di bawah Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 dan Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 1999. 6. Maklumat terperinci berkaitan tatacara pengendalian langkah kawalan dan pencegahan boleh dirujuk daripada Guidance on Workplaces Protection and Preparedness for COVID-19 yang dikeluarkan oleh Bahagian OSHE UM pada 13 Mei 2020. SOP ini tidak menyentuh dari aspek pengurusan sumber manusia yang merangkumi staf dan pelajar seperti garis panduan jadual bekerja, bekerja dari rumah dan proses pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang mana ia dikeluarkan secara berasingan melalui Guidelines for Operations (Post Conditional Movement Control Order) (BSM, Mei 2020) dan Soalan Lazim: Urusan Berkaitan Akademik & Antarabangsa, (TNC A&A, Mei 2020). TANGGUNGJAWAB 7. Untuk penyelarasan aspek kawalan dan pencegahan serta pengendalian kes penularan wabak COVID-19 di tempat kerja, PTj hendaklah melantik seorang atau lebih penyelaras, seorang atau lebih penyelia dan Tim ERT (Pandemik). Sebaiknya penyelaras hendaklah terdiri daripada pegawai yang terlatih dalam bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Setiausaha Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. Penyelaras yang dilantik hendaklah melaporkan status pematuhan syarat-syarat kebenaran beroperasi yang ditetapkan kepada OSHE dari semasa ke semasa. 8. Tanggungjawab PTj merangkumi seperti berikut:

  a. Memastikan keperluan perundangan dan prosedur kerja selamat berkaitan COVID-19 dipatuhi. b. Memastikan setakat yang praktik tempat kerja dalam keadaan selamat dan tanpa risiko jangkitan COVID-19 kepada staf, pelajar dan orang awam yang berurusan.

 • 2

  c. Melantik penyelaras, penyelia dan Tim ERT untuk penyelarasan aspek kawalan dan pencegahan serta pengendalian kes penularan wabak COVID-19 di tempat kerja. d. Menyediakan alat saringan suhu badan atau thermal scanner serta saringan gejala batuk, sakit tekak atau sesak nafas. Pengukuran suhu badan dan saringan gejala perlu dilakukan setiap hari di POE yang telah didaftarkan. Penyelaras COVID-19 PTj perlu memastikan anggota yang dilatih untuk melakukan pengukuran suhu dan saringan sataf, pelajar, kontraktor atau pelawat. Bacaan bagi setiap staf hendaklah direkod dan disimpan untuk tempoh sekurang kurangnya 3 bulan untuk rujukan. Nota: Sekiranya berlaku jumlah ketidakhadiran staf yang ramai kerana demam atau bersimptom, perlu dilaporkan kepada OSHE dan PKD yang berdekatan. e. Menyediakan hand sanitizer / disinfecting kits di pintu masuk dan semua kawasan common area dan tempat-tempat lain yang berkaitan dalam PTj, serta pemakaian face mask oleh setiap staf mengikut keperluan dan jenis tugas dan risiko yang dihadapi. PTj perlu sentiasa mengamalkan penjarakan sosial di premis. f. Menjalankan proses sanitasi pembasmian kuman di premis setiap kali sebelum operasi bermula mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh KKM. Proses sanitasi dan pembersihan perlu dilaksanakan tiga (3) kali sehari terutamanya di kawasan umum (common spaces) seperti: - Lobi; - Lif; - Kafeteria; - Bilik-bilik mesyuarat; - Surau; - Bas/ Kenderaan Pengangkutan staf; - Pusat rekreasi tertutup; - Tandas; dan - Tempat pembuangan sampah/ Tong sampah. Nota: Kemudahan surau dan tempat ibadat dalam PTj perlu dikawal dengan amalan dua orang pada satu masa. Aspek keselamatan pengurusan bahan kimia perlu diambil kira dalam proses sanitasi yang melibatkan penggunaan bahan kimia. g. Memastikan garis panduan amalan terbaik social/ safe distancing disediakan (seperti tanda jarak 1 meter dilantai, meja dan kerusi) dan dilaksanakan khususnya di kawasan-kawasan seperti; - bilik-bilik mesyuarat; makmal; kafeteria/ premis makanan; surau, dan dewan serba guna (multipurpose hall). h. Memastikan kenderaan jabatan yang digunakan untuk membawa staf telah menjalani proses sanitasi dan pembasmian kuman setiap kali sebelum digunakan. i. Membangunkan Program Kawalan Risiko COVID-19 yang dikenalpasti menerusi penaksiran risiko dan memastikan ia dilaksanakan. j. Mewujudkan rekod setiap orang yang memasuki tempat kerja. k. Menyelenggara sistem pengudaraan di tempat kerja bagi memastikan ianya beroperasi secara efektif dan cekap. l. Sekiranya terdapat staf/pelajar yang dijangkiti COVID-19, PTj adalah bertanggungjawab mengambil tindakan kawalan dan pencegahan, proses nyah cemar kuman di premis dan lain-lain kos yang berkaitan. Pihak PTj perlu membantu dan memberi kerjasama sepenuhnya kepada PKD dalam melaksanakan contact tracing staf atau pelajar yang telah dijangkiti COVID-19 dan pengurusan contact. m. Membekalkan kepada staf dengan PPE yang bersesuaian seperti penutup hidung, topeng muka, apron plastik berlengan panjang dan sarung tangan yang bersesuaian secukupnya mengikut keperluan dan jenis tugas dan risiko yang dihadapi. Sebagai Contoh:

  (1) Bagi PTj yang mempunyai staf yang perlu berurusan kerap dengan orang ramai (seperti Pegawai Perhubungan, Juruwang, Petugas / Staf Kaunter dan lain-lain) anggota kemungkinan memerlukan PPE tambahan selain daripada penutup hidung dan mulut seperti face shield visor atau mana-mana alat yang berkaitan) (2) Bagi staf yang mengendalikan individu yang symptomatic di tempat isolasi PTj perlu memakai PPE seperti di Annex 8 Infection Prevention and Control Measures Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia No.5/2020 atau di Annex L, Type of PPE at The Isolation Room; Guidance on Workplaces Protection and Preparedness for COVID-19- OSHE, May 2020)

  n. Mempunyai Protokol Tindak Balas Kecemasan (Emergency Response Protocol) yang menyatakan apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kes jangkitan COVID-19 atau pun kes siasatan jangkitan COVID-19 terhadap staf atau pelajar.

 • 3

  9. Tanggungjawab Penyelaras (AJK JKKPP) merangkumi seperti berikut:

  a. Membantu PTj melaksanakan dan memantau perlaksanaan Program Kawalan Risiko COVID-19. b. Menasihati PTj mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah risiko jangkitan COVID-19. c. Menjalankan apa-apa kaedah pencegahan risiko jangkitan COVID-19 yang disarankan oleh MKN, KKM, JKKP, WHO dan ILO. d. Menyiasat serta memaklumkan kepada PTj dan Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) jika terdapat seseorang yang bergejala COVID-19 di tempat kerja. e. Memastikan peralatan pengukuran suhu badan ditentukur dan berfungsi dengan baik, dan keperluan seperti hand sanitizer tersedia dan mencukupi di tempat kerja. f. Merekod dan menganalisis data pelaksanaan Program Kawalan Risiko COVID-19 serta melaporkan kepada pihak berkuasa berkaitan. g. Memberi taklimat yang sesuai kepada staf berkenaan penyakit COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan yang perlu diikuti.

  10. Tanggungjawab Penyelia merangkumi seperti berikut:

  a. Memantau dan memastikan arahan dan peraturan dalam Program Kawalan Risiko COVID-19 dipatuhi oleh staf atau pelajar di bawah seliaannya seperti penjarakan sosial dan pemakaian PPE. b. Memantau secara berterusan staf di bawah seliaannya jika ada yang menunjukkan gejala jangkitan COVID-19. c. Memaklumkan kepada Ketua PTj dan Penyelaras dengan segera jika ada staf atau pelajar secara tiba-tiba menunjukkan gejala jangkitan COVID-19. d. Memantau langkah kawalan dan pencegahan serta pengasingan bagi staf atau pelajar yang bergejala COVID-19. e. Membantu Penyelaras dalam menyediakan dokumen dan menyenggara rekod berkaitan kehadiran staf atau pelajar serta keadaan kesihatan mereka.

  11. Tanggungjawab Pasukan Tindak Kecemasan (ERT) merangkumi seperti berikut:

  a. Mengambil tindakan segera terhadap aduan jika seseorang di tempat kerja dikesan mempunyai gejala COVID-19. b. Berhubung dengan Penyelaras atau Pegawai Perubatan (jika ada) untuk dimaklumkan kepada PTj. c. Mengasingkan orang yang bergejala COVID19 ke tempat khas yang disediakan dan seterusnya dirujuk ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. d. Membantu PTj melaksanakan kerja disinfeksi di tempat yang dikenalpasti bersama agensi berkaitan (jika perlu).

  12. Tanggungjawab Staf/Pelajar merangkumi seperti berikut:

  a. Bertanggungjawab bagi keselamatan dan kesihatan diri sendiri, rakan sekerja dan orang lain yang mungkin terjejas semasa menjalankan kerja termasuk membuat pengakuan kendiri (self-declaration) berkaitan status kesihatan.

 • 4

  b. Mematuhi prosedur kerja selamat dan memakai PPE yang ditetapkan semasa bekerja. c. Staf yang mengendalikan saringan kesihatan dan mengendalikan orang yang disyaki COVID-19 diwajibkan memakai penutup hidung dan mulut (facemask). d. Staf/Pelajar yang mempunyai gejala COVID-19, hendaklah dengan segera memaklumkan kepada PTj, OSHE, Penyelia atau Penyelaras bagi tindakan lanjut. e. Mematuhi apa-apa peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh universiti, PTj dan OSHE berkaitan COVID-19 dan mana-mana panduan yang ditetapkan oleh MKN, KKM, WHO, ILO dan agensi yang berkaitan.

  f. Sekiranya terdapat staf atau pelajar yang berada di bawah pemerhatian KKM (person under investigation) atau di bawah perintah pemerhatian di rumah, staf atau pelajar perlu memaklumkan kepada PTj dan OSHE. Mereke juga tidak dibenarkan datang bekerja dan perlu menjalani tempoh pengasingan yang ditetapkan oleh KKM. g. Staf atau pelajar yang baru pulang dari luar negara, tidak dibenarkan bekerja dalam tempoh 14 hari dari tarikh sampai ke Malaysia dan perlu menjalani proses kuarantin sepanjang tempoh tersebut berpandukan arahan yang dikeluarkan oleh KKM atau MKN.

  h. Mematuhi prosedur kerja selamat dan arahan kerja yang ditetapkan di tempat kerja. i. Mematuhi jadual kerja yang disediakan oleh PTj bagi meminimumkan jumlah bilangan staf yang hadir.

  13. Tanggungjawab Kontraktor/Pekerja Kontraktor merangkumi seperti berikut dan tertakluk kepada peraturan pihak berkuasa tempatan yang berkuatkuasa.

  a. Semua pekerja hendaklah mematuhi prosedur pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh universiti yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

  b. Sekiranya terdapat pekerja-pekerja yang berada di bawah pemerhatian KKM (person under investigation) atau di bawah perintah pemerhatian di rumah, pekerja terbabit tidak dibenarkan datang bekerja dan perlu menjalani tempoh pengasingan yang ditetapkan oleh KKM.

  c. Pekerja-pekerja asing yang tidak tinggal di Malaysia tidak dibenarkan bekerja walaupun di syarikat-syarikat yang telah diberi kebenaran beroperasi sepanjang tempoh PKP berkuatkuasa. d. Pekerja-pekerja yang baru pulang dari luar negara, tidak dibenarkan bekerja dalam tempoh 14 hari dari tarikh sampai ke Malaysia dan perlu menjalani proses kuarantin sepanjang tempoh tersebut e. Hanya pekerja-pekerja yang tinggal di Daerah/ Zon yang sama dengan premis syarikat dibenarkan untuk bekerja berdasarkan SOP dan peraturan yang tetapkan. Pekerja-pekerja yang tinggal di luar daerah/ zon premis syarikat perlu disahkan bebas dari COVID-19 serta telah melalui proses kuarantin selama 14 hari, sebelum dibenarkan masuk bekerja di premis syarikat. f. Pekerja – pekerja asing yang terlibat dengan sektor pembinaan hendaklah melaksanakan saringan COVID-19 di PERKESO atau hospital dan perlu mengemukakan sijil kesihatan yang diperakui serta mendapat kebenaran beroperasi oleh PBT sebelum boleh dibenarkan menjalankan kerja di universiti. Segala kos saringan hendaklah dibiayai oleh syarikat terbabit. Syarikat juga perlu mematuhi Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 Di Tapak Bina dan mana-mana arahan atau SOP kerja yang dikeluarkan oleh MITI, JKR dan CIDB. g. Pekerja-pekerja hendaklah melalui prosedur saringan dan bacaan suhu badan bagi mengesan gejala berkaitan COVID-19 seperti demam, batuk, sakit tekak atau sesak nafas di JPPHB atau PTj setiap hari sebelum memulakan kerja atau memasuki tapak projek tertakluk kepada lokasi tempat kerja. Bacaan saringan tersebut perlu direkodkan dan dipantau oleh PTj yang berkenaan.

 • 5

  h. Kontraktor hendaklah memastikan kenderaan telah menjalani proses nyah kuman setiap kali sebelum digunakan untuk mengangkut pekerja. Proses nyah kuman perlu dilaksanakan secara berkala dan direkod untuk tujuan pemeriksaan.

  i. Setiap pekerja adalah diwajibkan mengamalkan etika mencegah jangkitan COVID-19 sebilang masa ketika bekerja seperti memakai face mask, melaksanakan social distancing, kerap cuci tangan dengan sabun dan mengamalkan etika batuk dan bersin di kawasan umum.

  PENGUATKUASAAN DI PTj 14. Bahagian OSHE, JKKP Pusat atau mana-mana pegawai yang diberikan kuasa boleh membuat pemeriksaan pematuhan SOP pada bila-bila masa dan menguatkuasakan arahan seperti yang termaktub dalam SOP ini. Sekiranya terdapat pelanggaran peraturan yang serius berkaitan seperti pelaksanaan saringan suhu badan, penjarakan sosial, alat PPE dan sebagainya boleh menyebabkan tindakan yang lebih drastik diambil oleh pihak berkuasa seperti KKM. Justeru, PTj digesa sentiasa melakukan hebahan kesedaran penjagaan kesihatan dan kebersihan diri bagi mengelak jangkitan COVID-19. Ketidakpatuhan terhadap arahan pematuhan operasi PTj sepanjang dan selepas PKPB hendaklah dilaporkan kepada pihak OSHE.

  KE ARAH PERSEKITARAN TEMPAT KERJA YANG SELAMAT 15. Setiap warga kampus perlu mengambil tanggungjawb sosial, mempunyai kawalan kendiri dan amalkan norma baharu untuk bersama-sama putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita mampu putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dengan beberapa langkah mudah seperti berikut:

 • 6

 • 7

  PROSEDUR OPERASI STANDARD

  PROSEDUR MEMASUKI KAMPUS – STAF DAN PELAJAR

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua staf Semua pelajar

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Keperluan merekod kehadiran (nama penuh, jabatan, telefon, masa dan suhu badan staf/pelajar setiap hari atau secara atas talian)

  Keperluan prosedur penjarakan sosial minimum jarak satu (1) meter.

  Keperluan menyimpan rekod Health Declaration dan penyaringan kesihatan selama tiga (3) bulan.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  A. STAF DAN PELAJAR (DALAM NEGERI)

  1. Pelaksanaan Health Declaration

  Sebelum balik ke kampus, akses UMTouch (aplikasi telefon) dan isikan Borang Health Declaration (Lihat Kembaran A)

  2. Mengambil dan Merekod Suhu Badan

  Staf yang menjalankan penyaringan kesihatan perlu memakai penutup muka dan hidung serta glove.

  Hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) disediakan.

  Mengambil dan merekod suhu badan staf/pelajar di tempat kerja, PTj, fakulti/akademi/pusat sebelum dibenarkan memasuki premis/bangunan UM.

  Staf/pelajar yang tidak sihat (simptomatik) tidak dibenarkan masuk dan diasingkan. Hubungi koordinator PTj.

  3. Pemakaian penutup muka dan hidung (mask)

  Staf dan pelajar wajib memakai penutup muka dan hidung.

  4. Pengendalian staf/ pelajar simptomatik (suspected PUI, Person under investigation)

  Staf/pelajar secara tiba-tiba menunjukkan gejala/symptomatic (suspected PUI) wajib memakai penutup muka dan hidung, dan perlu diasingkan dan dilaporkan kepada penyelia dengan segera.

  Staf ERT yang mengendalikan suspected PUI perlu memakai PPE (mask, gloves dan isolation gown). (Rujuk Guidance on Workplace Protection and Preparedness for COVID-19)

  B. STAF/PELAJAR BALIK DARI LUAR NEGERI

  1. Health Screening oleh KKM/ Pemberitahuan Health Alert Card

  Wajib menjalankan kuarantin empat belas (14) hari di bawah NADMA (rujuk keperluan/ arahan semasa MKN/KKM)

  2. Memasuki/balik ke UM (return to work / college)

  Selepas kuarantin empat belas (14) hari, dan disahkan sihat, ikut langkah di atas (Tindakan A).

 • 8

  PROSEDUR MEMASUKI KAMPUS – KONTRAKTOR DAN PELAWAT

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Kontraktor Pelawat

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Keperluan merekod kehadiran (nama penuh, jabatan, telefon, masa dan suhu badan staf/pelajar setiap hari atau secara atas talian)

  Keperluan prosedur penjarakan sosial minimum jarak satu (1) meter.

  Keperluan menyimpan rekod Health Declaration dan penyaringan kesihatan selama tiga (3) bulan.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Pemohonan Memasuki Ke Universiti

  Memohon kebenaran memasuki/melawat UM (sekurang-kurang 1 hari sebelum tarikh tersebut) daripada Pusat tanggungjawab (PTj): Kontraktor

  JPPHB (untuk kontrak pusat/ kontraktor yang dilantik oleh JPPHB);

  PTj terlibat (untuk kontraktor yang dilantik oleh PTj);

  Pelawat

  PTj terlibat (pegawai yang menjemput/ ingin dilawati)

  2. Health Declaration dan Merekod Suhu Badan

  Menerima dan mengisi Borang Health Declaration dari JPPHB/PTj terlibat.

  Staf yang menjalankan penyaringan kesihatan perlu memakai penutup muka dan hidung serta glove.

  Cecair pembasmi kuman (hand sanitizer) disediakan.

  Mengambil dan merekod suhu badan di JPPHB/PTj, dan borang Health Declaration yang lengkap kepada pegawai di PTj terlibat (untuk kerja kontrak/lawatan).

  Kontraktor/pelawat yang tidak sihat/simptomatik tidak dibenarkan masuk.

  Kontraktor/pelawat yang baru balik dari luar negara (kurang daripada empat belas (14) hari) tidak dibenarkan masuk.

  3. Pemakaian penutup muka dan hidung (mask)

  Kontraktor dan pelawat diwajibkan memakai penutup muka dan hidung. Sekiranya mereka tidak memakainya atau mengingkari peraturan ini, mereka akan diminta untuk keluar dari kampus UM.

 • 9

  PROSEDUR SARINGAN SUHU BADAN

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua PTJ

  Kolej Kediaman Kafeteria, Klinik

  Kesihatan Pelajar dan dimana-mana tempat di dalam kampus yang memerlukan saringan suhu badan.

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Sentiasa memakai alat perlindungan diri apabila berurusan dengan pelanggan.

  Sila rujuk PTj untuk senarai Point of Entry (POE) bagi tujuan saringan suhu badan sebelum memulakan tugas di pejabat.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Langkah-langkah yang perlu dilakukan semasa pemeriksaan suhu

  Pemeriksaan suhu mesti dilakukan di pintu masuk ke mana-mana lokasi (POE).

  Jenis Thermometer- non-contact (no skin contact) Infrared Thermometer Body and Surface

  Termometer dipegang tiga (3) cm hingga lima belas (15) cm dari dahi.

  Pemeriksaan suhu staf / pelajar / kontraktor dan pelawat mesti dilakukan setiap hari di setiap POE.

  Suhu badan staf /pelajar pada awal waktu setiap hari mesti rekod.

  Rujukan untuk bacaan suhu:

  Sekiranya suhu badan (sama dengan atau kurang dari 37.3°C) ia dipertimbangkan selamat untuk membenarkan akses ke lokasi.

  Individu yang bersuhu tinggi melebihi 37.5°C dan mempunyai gejala tidak akan dibenarkan untuk memasuki premis.

  Sekiranya bacaan suhu badan sama dengan atau >37.4°C (di antara 37.4°C dan 37.5°C) hendaklah diperiksa semula selepas satu (1) jam.

  2. Langkah pencegahan

  Keperluan jarak sosial (social distancing) minimum satu (1) meter mesti dipatuhi oleh orang yang menjalankan pemeriksaan.

  Mereka yang memeriksa suhu badan haruslah memakai topeng muka (penutup hidung dan mulut), face shield & sarung tangan.

  Menyediakan topeng muka sekiranya staf/ pelajar/ kontraktor atau pelawat tidak membawa bersama.

  Mewajibkan penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman).

 • 10

  PROSEDUR PENGENDALIAN KES POSITIF COVID-19

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (1 Daripada 4)

  MERANGKUMI

  Semua PTJ

  Kolej Kediaman Klinik Kesihatan

  Pelajar

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Person Under Investigation (PUI) of COVID-19 – sila rujuk ANNEX 1: Case Definition of COVID-19, Guidelines COVID-19 Management No.5/2020, KKM.

  KONTAK RAPAT dengan pesakit COVID-19 seperti berikut : Ahli keluarga serumah

  (tidur/makan bersama) dengan pesakit COVID-19.

  Bersemuka lebih lima belas (15) minit dalam jarak kurang dari satu (1) meter di ruang tertutup dengan pesakit COVID-19.

  Tidak bersemuka tetapi bersama di dalam bilik aircond tertutup melebihi dua (2) jam dengan pesakit COVID-19.

  Menaiki kenderaan yang sama dalam jarak dua (2) kerusi melebihi dua (2) jam dengan pesakit COVID-19.

  Sentiasa memakai alat perlindungan diri apabila berurusan dengan orang yang bergejala COVID-19/ positif COVID-19.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 Pasca PKP Bagi Keselamatan Warga Kampus.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya terdapat staf/pelajar atau pelawat di dalam kampus menunjukkan gejala COVID-19 semasa bekerja

  Bagi staf atau pelajar yang tidak melepasi saringan kesihatan atau didapati sebagai Person Under Investigation (PUI) iaitu mempunyai gejala COVID-19 atau terdiri daripada kluster yang disenaraikan oleh KKM atau dipercayai mempunyai pendedahan kepada orang yang telah dijangkiti COVID-19, staf dan pelajar tersebut tidak dibenarkan memasuki kampus dan perlu melaporkan kepada PTj masing-masing.

  Mengambil tindakan segera terhadap aduan jika terdapat seseorang yang bergejala COVID-19 di tempat kerja.

  Menyiasat serta memaklumkan kepada majikan dan mengaktifkan Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT).

  Penyelia atau Penyeleras dengan bantuan ERT mengasingkan orang yang bergejala COVID-19 ke tempat khas yang disediakan dan seterusnya merujuk ke hospital untuk pemeriksaan lanjut.

  Mengumpul maklumat mengenai keadaan staf/ pelajar dan perlu melaporkan kepada penyelia.

  Staf/pelajar yang bergejala tidak boleh menyentuh sesiapa, permukaan dan objek dan wajib memakai penutup hidung dan mulut.

  ERT yang terlibat dalam pengendalian staf/pelajar yang bergejala hendaklah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan PPE (penutup hidung dan mulut, gaun perubatan, pelindung muka dan sarung tangan).

  Staf yang bergejala dihantar ke Jabatan Trauma & Kecemasan PPUM triage dengan ambulans hospital atau pengangkutan PTJ mereka sendiri untuk pemeriksaan lanjut.

  Klinik Kesihatan Pelajar akan menghubungi Jabatan Trauma & Kecemasan PPUM triage dan membawa pelajar ke PPUM menggunakan pengangkutan khas HEP.

  PPUM akan mengambil tindakan sewajarnya dan menghubungi pihak PKD untuk tindakan selanjutnya.

  ERT / PTj / KKs menghubungi OSHE dan PKD dan memberikan maklumat yang berkaitan.

  ERT perlu memastikan staf lain yang ada kaitan atau kontak dengan staf bergejala dikenal pasti dan dipantau serta menunggu arahan lanjut daripada pihak KKM.

  ERT mesti mengenalpasti kawasan yang terlibat dibersihkan dan disinfeksi serta-merta mengikut kaedah seperti yang disyorkan oleh KKM.

  Menutup kawasan yang terjejas dengan segera.

 • 11

  PROSEDUR PENGENDALIAN KES POSITIF COVID-19

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (2 Daripada 4)

  MERANGKUMI

  Semua PTJ Kolej Kediaman Klinik Kesihatan

  Pelajar

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Person Under Investigation (PUI) of COVID-19 – sila rujuk ANNEX 1: Case Definition of COVID-19, Guidelines COVID-19 Management No.5/2020, KKM.

  KONTAK RAPAT dengan pesakit COVID-19 seperti berikut : Ahli keluarga serumah

  (tidur/makan bersama) dengan pesakit COVID-19.

  Bersemuka lebih lima belas (15) minit dalam jarak kurang dari satu (1) meter di ruang tertutup dengan pesakit COVID-19.

  Tidak bersemuka tetapi bersama di dalam bilik aircond tertutup melebihi dua (2) jam dengan pesakit COVID-19.

  Menaiki kenderaan yang sama dalam jarak dua (2) kerusi melebihi dua (2) jam dengan pesakit COVID-19.

  Sentiasa memakai alat perlindungan diri apabila berurusan dengan orang yang bergejala COVID-19/ positif COVID-19.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 Pasca PKP Bagi Keselamatan Warga Kampus.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  2. Langkah yang perlu dilakukan sekiranya terdapat staf/pelajar atau pelawat di kampus disahkan positif COVID-19.

  Individu COVID-19 positif dimasukkan ke wad isolasi untuk rawatan.

  PKD akan menghubungi pesakit COVID-19 dan memastikan staf/pelajar lain yang ada kaitan atau kontak dengan staf/pelajar yang bergejala berkenaan dikenal pasti dan dipantau serta menunggu arahan lanjut daripada pihak KKM.

  PKD akan menghubungi pasukan tempat kerja untuk menyediakan protokol pemantauan penyakit dan pencegahan penularan jangkitan.

  PKD yang dilantik akan melakukan penilaian risiko untuk setiap keadaan.

  Staf / pelajar yang KONTAK dengan positif COVID-19 akan diberi arahan yang sesuai mengikut garis panduan KKM.

  Nasihat mengenai sanitasi dan disinfeksi di kawasan yang terjejas akan diberikan oleh PKD mengikut garis panduan KKM.

  3. Langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila staf atau pelajar yang mempunyai KONTAK dengan positif COVID-19

  Semua kontak rapat kepada kes positif COVID 19 mesti melakukan saringan kesihatan untuk COVID-19 di hospital dan pusat kesihatan yang telah ditetapkan (Rujuk Annex 12: Guidelines COVID-19 Management No.5/2020).

  Pesakit yang disahkan positif melalui ujian makmal akan dimasukkan ke wad isolasi untuk rawatan (symptomatic treatment).

  Jika keputusan ujian adalah negatif di klinik kesihatan mengikut garis panduan KKM, empat belas (14) hari home surveillance perlu dijalankan.

  PKD akan melawat & memantau kes itu setiap hari dan merujuk ke hospital sekiranya kes tersebut mengalami gejala ATAU menjadi semakin teruk. (Mengikut Annex 15 KKM; Borang Pemantauan Harian Bagi Kontak Rapat Kepada Kes Yang Berpotensi Dijangkiti COVID-19)

  Staf atau pelajar yang terdedah berkongsi maklumat semua kontak apabila diminta untuk pemantauan bagi KESEMUA kontak (Annex 16: Borang Senarai Kontak rapat Kepada Kes Confirmed COVID-19).

 • 12

  PROSEDUR PENGENDALIAN KES POSITIF COVID-19

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (3 Daripada 4)

  MERANGKUMI

  Semua PTJ Kolej Kediaman Klinik Kesihatan

  Pelajar

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Person Under Investigation (PUI) of COVID-19 – sila rujuk ANNEX 1: Case Definition of COVID-19, Guidelines COVID-19 Management No.5/2020, KKM.

  KONTAK RAPAT dengan pesakit COVID-19 seperti berikut : Ahli keluarga serumah

  (tidur/makan bersama) dengan pesakit COVID-19.

  Bersemuka lebih lima belas (15) minit dalam jarak kurang dari satu (1) meter di ruang tertutup dengan pesakit COVID-19.

  Tidak bersemuka tetapi bersama di dalam bilik aircond tertutup melebihi dua (2) jam dengan pesakit COVID-19.

  Menaiki kenderaan yang sama dalam jarak dua (2) kerusi melebihi dua (2) jam dengan pesakit COVID-19.

  Sentiasa memakai alat perlindungan diri apabila berurusan dengan orang yang bergejala COVID-19/ positif COVID-19.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 Pasca PKP Bagi Keselamatan Warga Kampus.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  4. Protokol untuk transfer Ambulan/ Kenderaan Patient under Investigation (PUI) COVID-19 A. Penyediaan

  ambulan /kenderaan pejabat

  B. Bilangan pesakit dalam kenderaan

  C. Penyediaan

  kakitangan

  D. Dekontaminasi dan disinfeksi

  A-1. Sebaiknya keluarkan semua peralatan yang tidak penting yang berkaitan dengan penjagaan. A-2. Kenderaan mesti dilengkapi dengan tumpahan, pembasmi kuman, tong sampah. A-3. Penggunaan disposable bed sheet adalah digalakkan. B-1 Sebaiknya hanya membawa satu pesakit dengan ambulans / 1 kenderaan. B-2. Arahan perubatan dari Doktor Kecemasan dapat diperoleh untuk membolehkan pengangkutan lebih dari satu pesakit dengan diagnosis sementara yang serupa. B-3. Tidak ada percampuran pesakit yang disiasat (PUI) dengan kes positif COVID-19 yang disahkan. C-1 Semua kakitangan yang menemani pesakit di ambulans mesti memakai PPE yang disyorkan:

  1. Sarung tangan. 2. Topeng muka N95 dengan

  face shield. 3. Apron atau gaun pakai buang.

  D-1. Melakukan disinfeksi mengikut panduan yang ditetapkan oleh KKM. D-2. Ambulans / Kenderaan mesti dibersihkan /dekontaminasi di kawasan yang ditetapkan di hospital penerima. (Mengikut garis panduan KKM Annex 11: Protocol for Ambulance Transfer for Patient Under Investigation (PUI) COVID-19). D-3. Kakitangan dari fasiliti kesihatan yang menemani pesakit harus menjalani pembasmian kuman di ED hospital penerima yang ditetapkan sebelum kembali ke kampus. D-4. Semua pelupusan sampah dari pesakit yang terlibat harus mengikuti garis panduan Pengurusan Sisa Klinikal.

 • 13

  PROSEDUR PENGENDALIAN KES POSITIF COVID-19

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (4 Daripada 4)

  MERANGKUMI

  Semua PTJ

  Kolej Kediaman Klinik Kesihatan

  Pelajar

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Person Under Investigation (PUI) of COVID-19 – sila rujuk ANNEX 1: Case Definition of COVID-19, Guidelines COVID-19 Management No.5/2020, KKM.

  KONTAK RAPAT dengan pesakit COVID-19 seperti berikut : Ahli keluarga serumah

  (tidur/makan bersama) dengan pesakit COVID-19.

  Bersemuka lebih lima belas (15) minit dalam jarak kurang dari satu (1) meter di ruang tertutup dengan pesakit COVID-19.

  Tidak bersemuka tetapi bersama di dalam bilik aircond tertutup melebihi dua (2) jam dengan pesakit COVID-19.

  Menaiki kenderaan yang sama dalam jarak dua (2) kerusi melebihi dua (2) jam dengan pesakit COVID-19.

  Sentiasa memakai alat perlindungan diri apabila berurusan dengan orang yang bergejala COVID-19/ positif COVID-19.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 Pasca PKP Bagi Keselamatan Warga Kampus.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  5. Langkah pencegahan jangkitan-Disinfeksi tempat kerja (Selepas)

  Menjalankan proses pembersihan dan disinfeksi mengikut syor KKM di tempat kerja yang dikenalpasti mempunyai risiko jangkitan.

  Pembersihan dan disinfeksi perlu dilakukan setiap kali sebelum memulakan operasi bagi tempat kerja dan tiga (3) kali sehari bagi kawasan umum serta perlu direkodkan dalam buku log yang disediakan.

  Bekas sampah bertutup yang berasingan perlu disediakan untuk membuang penutup mulut dan hidung, sarung tangan dan tisu yang digunakan. Bekas sampah tersebut sebolehnya mempunyai penutup automatik (operasi kaki) serta disediakan dengan beg sampah plastic dan dilabel dengan betul.

  Sisa buangan hendaklah dikendalikan secara berkala mengikut kaedah yang disyorkan oleh KKM.

  Setiap orang yang meninggalkan tempat kerja digalakkan untuk membersihkan diri dan menukar pakaian.

  Majikan perlu sentiasa mengemaskini maklumat perkembangan terkini dan notis makluman berkenaan berkaitan COVID-19 oleh KKM melalui sesawang http://www.moh.gov.my

  6. Langkah pencegahan jangkitan-Peralatan Perlindungan Diri (PPE)

  Menyediakan keperluan perlindungan diri (contoh: 3 ply surgical mask dan hand sanitiser). Digalakkan memakai penutup hidung dan mulut pada setiap masa.

  Memberi 3 ply surgical mask kepada pelanggan yang bergejala demam selesema. Membuat saringan COVID-19 berdasarkan kepada garis panduan yang terkini.

  Jangan membenarkan pelawat /kontraktor/ orang luar yang bergejala masuk ke premis dan menasihati untuk mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan.

  Menukar alat perlindungan diri (PPE) apabila tercemar.

  PPE bagi pengendali pesakit COVID-19, perlu rujuk panduan dari KKM/PKD.

 • 14

  PROSEDUR BILIK PENGASINGAN (ISOLATION ROOM)

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Bilik Pengasingan (semua PTj/ Kolej Kediaman)

  Klinik (Fakulti & Jabatan berkaitan sahaja)

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Mematuhi sebarang Garis Panduan atau SOP rasmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia

  Sentiasa memakai alat perlindungan diri apabila berurusan dengan staf/pelanggan.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Lokasi/ infrastruktur

  Bilik atau ruang khas perlu disediakan sebagai Bilik Pengasingan sementara untuk staf/pelajar yang didapati mempunyai gejala COVID-19. Lokasi Bilik Pengasingan hendaklah mudah diakses dan praktikal terutamanya oleh Orang Kurang Upaya.

  2. Peralatan Perlindungan Diri (PPE)

  Ahli Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) yang mengendalikan staf/pelajar yang bergejala COVID-19 di Bilik Pengasingan perlu memakai PPE yang lengkap seperti sarung tangan, penutup hidung dan mulut N95, pelindung mata dan muka, apron/ gaun pakai buang.

  3. Amalan Kebersihan

  Menyediakan kawasan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) berasaskan alkohol di dalam Bilik Pengasingan.

  Lakukan disinfeksi permukaan yang kerap disentuh sekurang-kurangnya dua kali sehari.

  PPE terpakai dan bahan buangan klinikal (SW404) perlu dibuang ke dalam tong sisa klinikal (Yellow Biohazard Bin) dan dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar (DOE)

  4. Penjarakan sosial

  Memastikan penjarakan sosial minimum satu (1) meter sekiranya terdapat lebih daripada seorang staf/ pelanggan bergejala COVID-19.

  Mewujudkan penandaan garisan bagi penjarakan sosial.

  Menghadkan bilangan orang di dalam Bilik Pengasingan. Ahli ERT digalakkan berhubung dengan staf/pelajar bergejala melalui telefon untuk bertanyakan status keadaan mereka.

  5. Aliran Udara/ Ventilasi

  Memastikan aliran udara/ ventilasi di Bilik Pengasingan sentiasa dalam keadaan baik. Sekiranya tiada sistem ventilasi, penghawa dingin perlu ditutup dan tingkap perlu dibuka.

  Pintu perlu sentiasa ditutup.

  6. Tindak balas kecemasan

  Menyediakan/mengemaskini Pelan Tindak Balas Kecemasan bagi mengendali staf/pelajar bergejala COVID-19 di Bilik Pengasingan.

  Menggunakan biohazard spill kit sekiranya berlaku tumpahan cecair badan staf/ pelajar yang bergejala COVID-19.

  7. Pembasmian dan disinfeksi

  Melakukan disinfeksi selepas staf/pelajar yang bergejala meninggalkan Bilik Pengasingan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh KKM.

  Staf yang melakukan nyahkuman perlu memakai PPE lengkap.

 • 15

  PROSEDUR PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (1 Daripada 2)

  MERANGKUMI

  Semua PTJ Semua Kolej Kediaman Kawasan yang tercemar

  dengan COVID-19

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Pembersihan adalah proses membuang segala kekotoran yang terdapat pada permukaan yang hendak dilakukan disinfeksi.

  Disinfeksi adalah proses membasmi kuman daripada permukaan yang berpotensi tercemar seperti:

  Persekitaran yang terdedah kepada kes positif COVID-19

  Persekitaran tempat kerja umum yang berpotensi terdedah dengan kuman seperti lobi, lif, bilik mesyuarat, bilik sumber, kafeteria, pantri, surau, bilik rehat, tandas, ruang kerja, kaunter perkidmatan dan lain-lain serta kawasan yang selalu disentuh.

  Kenderaan umum bagi tempat kerja yang berpotensi tercemar dengan COVID-19

  Rujuk Garis Panduan Pembersihan dan Disinfeksi yang dikeluarkan oleh OSHE dan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi di Tempat Awam KKM.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Pelaksanaan Menjalankan proses pembersihan dan disinfeksi secara berkala mengikut syor KKM di tempat kerja yang dikenalpasti mempunyai risiko jangkitan.

  Pembersihan dan disinfeksi perlu dilakukan sebelum memulakan operasi bagi tempat kerja dan 3 kali sehari bagi kawasan umum serta perlu direkodkan dalam buku log yang disediakan.

  Anggota pelaksana: Bukan dari kumpulan PUI Tidak mempunyai sejarah kontak rapat

  dengan pesakit yang disahkan COVID-19 Tidak mengalami gejala COVID-19

  2. Sebelum pembersihan dan disinfeksi

  Sediakan peralatan pembersihan dan disinfeksi mengikut kesesuaian sebelum aktiviti dijalankan.

  Sediakan personal protective equipment (PPE) yang bersesuaian berdasarkan targeted area samada dalam atau luar bangunan

  Pakai penutup hidung dan mulut serta sarung tangan apabila menyediakan bahan disinfeksi.

  Elakkan sentuhan bahan disinfeksi dengan mata dan kulit sepanjang aktiviti dijalankan.

  3. Semasa pembersihan dan disinfeksi

  Basuh tangan dengan air dan sabun sebelum pembersihan dan disinfeksi dijalankan.

  Pakai PPE yang bersesuaian sebelum memulakan proses pembersihan dan disinfeksi

  Bersihkan permukaan yang hendak disinfeksi terlebih dahulu.

  Rujuk Garis Panduan Pembersihan dan Disinfeksi yang dikeluarkan oleh OSHE dan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi di Tempat Awam KKM untuk senarai PPE dan bahan disinfeksi.

  4. Disinfeksi kawasan di dalam bangunan

  Buka tingkap untuk pengudaraan. Lap semua permukaan terutamanya

  permukaan yang sering disentuh seperti butang lif, rel pemegang tangan, tombol pintu, kerusi, meja, suis lampu dan kipas, papan kekunci komputer, dan permukaan tandas duduk menggunakan bahan disinfeksi. Permukaan ini hendaklah dipastikan kering selepas disinfeksi.

  Semua permukaan lantai dan dinding (ke paras ketinggian yang boleh dicapai oleh tangan) disembur larutan disinfeksi.

  Lap permukaan barangan elektrik menggunakan kain lap yang mengandungi larutan disinfeksi. Mop lantai menggunakan larutan disinfeksi.

  Sembur lantai karpet menggunakan larutan disinfeksi.

 • 16

  PROSEDUR PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (2 Daripada 2)

  MERANGKUMI

  Semua PTJ

  Semua Kolej Kediaman

  Kawasan yang tercemar dengan COVID-19

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Pembersihan adalah proses membuang segala kekotoran yang terdapat pada permukaan yang hendak dilakukan disinfeksi.

  Disinfeksi adalah proses membasmi kuman daripada permukaan yang berpotensi tercemar seperti:

  Persekitaran yang terdedah kepada kes positif COVID-19

  Persekitaran tempat kerja umum yang berpotensi terdedah dengan kuman seperti lobi, lif, bilik mesyuarat, bilik sumber, kafeteria, pantri, surau, bilik rehat, tandas, ruang kerja, kaunter perkidmatan dan lain-lain serta kawasan yang selalu disentuh.

  Kenderaan umum bagi tempat kerja yang berpotensi tercemar dengan COVID-19

  Rujuk Garis Panduan Pembersihan dan Disinfeksi yang dikeluarkan oleh OSHE dan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi di Tempat Awam KKM.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  5. Disinfeksi di kawasan luar bangunan

  Pastikan tiada orang awam atau haiwan berada di sekitar zon nozzle dihalakan.

  Elakkan semburan yang terlalu kuat. Halakan semburan di targeted area yang

  kerap disentuh oleh orang awam seperti pintu, tempat duduk awam, rel pemegang tangan, dinding premis (ke paras ketinggian yang boleh dicapai oleh tangan) serta meliputi semua bahagian permukaan kemudahan awam yang berpotensi tercemar atau mempunyai kontak dengan pesakit.

  Sekiranya kenderaan digunakan, pastikan kenderaan bergerak kurang dari 20km/j.

  Pastikan tiada bilasan dengan air selepas semburan disinfeksi untuk memberi masa kepada bahan tersebut berkesan.

  Kerja-kerja disinfeksi perlu dihentikan ketika hari hujan kerana ia akan menghilangkan keberkesanan bahan.

  6. Selepas pembersihan dan disinfeksi

  Semua peralatan perlindungan diri pakai buang perlu dibuka dan dibuang ke dalam beg sampah serta diikat dengan rapi dan di buang ke tong sampah yang bertutup.

  Pastikan tangan dibasuh dengan sabun dan air selepas semua peralatan perlindungan diri dibuka.

  Peralatan yang boleh diguna semula semasa pembersihan dan disinfeksi perlu dicuci selepas operasi.

  Semua peralatan disimpan di depoh, stor atau di tempat-tempat yang disediakan selepas operasi.

  Sisa tong bahan kimia perlu disimpan dan dilupuskan mengikut kaedah pelupusan yang bersesuaian.

  Sebarang gejala yang dialami oleh anggota yang melaksanakan aktiviti pembersihan dan disinfeksi hendaklah dilaporkan kepada penyelia untuk tindakan selanjutnya.

  7. Disinfeksi kenderaan

  Sekiranya kenderaan berpotensi tercemar dengan COVID-19, bersihkan permukaan kerap disentuh seperti dashboard, stereng, gear, handbrake, tempat duduk, radio, dinding sebelah dalam pintu, alas kaki

  Disinfektan: cecair peluntur komersial atau cecair/ wipes mengandungi 70% alcohol

  Sembur bahan disinfektan di atas permukaan yang kerap disentuh.

  Lap dengan kain bersih Pastikan tidak menambah bahan lain pada

  bahan disinfektan untuk mengelakkan tindak balas yang tidak diingini.

 • 17

  PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM PENGALIHUDARAAN

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua PTj

  Pejabat dan Bangunan

  Makmal

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Keperluan membuat pemantauan dan penyelenggaraan terhadap sistem pengalihudaraan mekanikal dan penyaman udara (HVAC) di tempat kerja.

  Keperluan penyelenggaraan HVAC hendaklah mematuhi saranan pengilang untuk memastikan kelengkapan berfungsi dengan cekap.

  Keperluan ujian dan penyelenggaraan sistem pengalihudaraan peralatan teknikal seperti fume hood/ LEV dan Biosafety Cabinet (BSC) dijalankan oleh orang yang bertauliah/ Orang Yang Kompeten berdasarkan peraturan semasa.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS 1. Penyelenggaraan

  sistem HVAC PTj/ Pengurus bangunan/Pengurus makmal hendaklah menentukan perkara berikut dipatuhi:

  selenggara persekitaran kerja agar kualiti udara dalaman mematuhi julat boleh terima seperti di dalam Industrial Code of Practice Indoor Air Quality 2010 (ICOP IAQ).

  membersih atau menyingkirkan pencemaran mikrob untuk meminimumkan pelepasan bahan berhazard bawaan udara ke dalam sistem pengalihudaraan atau ruang kerja am.

  periksa serta maklumkan kepada pengurus bangunan untuk menambahbaik sistem HVAC di setiap bangunan.

  sediakan jadual penyelenggaraan sistem HVAC di setiap bangunan mengikut kekerapan minimum yang ditetapkan ICOP IAQ 2010.

  simpan rekod bagi semua kerja penyelenggaraan untuk rujukan di masa hadapan (bila dan tugas yang telah dilaksanakan).

  pastikan pengalihudaraan di setiap makmal dipertingkatkan dengan memastikan exhaust fan berfungsi dengan baik.

  sekiranya makmal tidak dilengkapi dengan sistem HVAC, adalah dicadangkan kepada pengurus makmal agar membuka tingkap bagi setiap lima belas (15) minit atau lebih.

  2. Ujian dan penyelenggaraan fume hood/LEV

  PTj/ Pengurus bangunan/Pengurus makmal hendaklah menentukan perkara berikut dipatuhi:

  pemeriksaan fume hood/LEV hendaklah diperiksa secara kendiri oleh pengguna makmal sekali dalam tempoh satu (1) bulan. senarai semak lengkap bagi pemeriksaan fume hood/LEV secara kendiri oleh PTj boleh diperolehi di dalam UMPortal seperti berikut: UMPortal - PTJ Info - OSHE - Borang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Borang Pemeriksaan Bulanan Kebuk Wasap.

  pemeriksaan fume hood/LEV hendaklah diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien (IHT2) sekali dalam tempoh tidak lebih dari dua belas (12) bulan.

  3. Penyelenggaraan sistem BSC

  PTj/ Pengurus bangunan/ Pengurus makmal hendaklah menentukan perkara berikut dipatuhi:

  penyelenggaraan hendaklah dijalankan secara berkala bagi memastikan BSC berfungsi dengan baik.

  pastikan exhaust fan dan HEPA filter pada BSC berfungsi dengan baik bagi mengelakkan mikrorganisma berbahaya di dalam BSC tidak dapat ditapis sepenuhnya dan aliran udara terganggu.

 • 18

  PROSEDUR RUANGAN UMUM – LIF

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua lif PTj dan Kolej Kediaman

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Keperluan pembersihan dan disinfeksi sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari.

  Keperluan penjarakan sosial dan elakkan body contact semasa menggunakan lif.

  Keperluan penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) sebelum menekan butang lif.

  Patuh Prosedur Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pihak KKM dari semasa ke semasa.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS 1. Sebelum memulakan operasi

  a) Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran staf/ pelajar/ pelawat

  Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran staf/ pelajar/ pelawat yang akan memasuki premis sebelum waktu operasi bermula.

  b) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan lantai lif ditandakan dengan bentuk kotak menggunakan pita pelekat dengan penjarakan sosial minimum satu (1) meter di antara pengguna.

  Memastikan lantai di hadapan lif ditanda menggunakan pita pelekat dengan jarak satu (1) meter di antara garisan bagi membolehkan pengguna beratur untuk menggunakan lif.

  c) Pembersihan dan Disinfeksi

  Melaksanakan pembersihan dan disinfeksi sebelum penggunaan lif (sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari) dengan menggunakan cecair pencuci dengan kandungan sodium hypoclorite mengikut garis panduan KKM.

  Menyediakan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) di hadapan lif.

  2. Semasa penggunaan lif

  a) Penggunaan Hand Sanitizer (Cecair Pembasmi Kuman)

  Memastikan pengguna lif menggunakan cecair pembasmi kuman yang disediakan sebelum menekan butang lif. Sekiranya ada tisu, gunakannya untuk menekan butang lif bagi mengurangkan kebarangkalian jangkitan dan buang tisu tersebut ke dalam tong sampah selepas keluar dari lif.

  b) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan pengguna tidak bersalaman dan elakkan body contact semasa di dalam lif.

  Memastikan orang menaiki lif berdiri di dalam kotak yang ditandakan di atas lantai lif menggunakan pita pelekat dengan penjarakan sosial minimum satu (1) meter di antara pengguna.

  c) Pemakaian Penutup Hidung dan Mulut

  Memastikan pengguna lif memakai Penutup Hidung dan Mulut (mask)

  3. Selepas masa operasi premis

  a) Penggunaan Hand Sanitizer (Cecair Pembasmi Kuman)

  Memastikan lif yang telah digunakan dibersihkan dan kerja disinfeksi dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari dengan menggunakan cecair pencuci dengan kandungan sodium hypoclorite mengikut garis panduan KKM.

 • 19

  PROSEDUR RUANG UMUM – PEJABAT

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua PTJ

  Semua Kolej Kediaman

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Keperluan merekod kehadiran termasuk nama penuh, nombor telefon untuk dihubungi, serta suhu badan setiap pekerja yang hadir ke pejabat.

  Keperluan penjarakan sosial

  Rujuk Garis Panduan Pembersihan dan Disinfeksi yang dikeluarkan oleh OSHE dan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi di Tempat Awam KKM.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Mengambil dan merekod suhu badan staf.

  Mengambil dan merekod suhu badan pekerja di Point of Entry (POE) yang ditetapkan.

  2. Penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman)

  Menyediakan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) berasas alkohol, atau menyediakan kawasan mencuci tangan dengan sabun dan mewajibkan penggunaannya selepas suhu diambil di bahagian luar pintu masuk utama.

  3. Pemakaian Penutup Hidung dan Mulut

  Memastikan staf memakai mask atau Penutup Hidung dan Mulut sebelum memasuki pejabat.

  4. Penjarakan sosial

  Memastikan penjarakan sosial minimum satu (1) meter semasa di kaunter perkhidmatan /ruang perpustakaan / meja/ kerusi / lif. Kawasan ini perlu ditanda dengan pita untuk memastikan ianya dipatuhi. * Sila rujuk panduan ruang umum

  5. Pembersihan dan Sanitasi

  Pekerja kontrak pembersihan melakukan pembersihan perlu melakukanya tiga (3) kali sehari.

  6. Health Declaration

  Setiap staf hendaklah membuat pengakuan kendiri berhubung status kesihatan sebelum hadir ke pejabat menerusi sistem aplikasi UMTouch.

  7. Tidak bersalaman

  Setiap individu perlu mengamalkan Norma Baharu iaitu tidak berjabat tangan mahupun bersalaman serta elak body contact dengan rakan sekerja lain.

 • 20

  PROSEDUR RUANG UMUM – PANTRI/ RUANG MAKAN

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua pantri/ ruang makan di dalam kampus

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Keperluan pembersihan dan disinfeksi sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari.

  Keperluan penjarakan sosial dan elakkan body contact semasa di pantri/ ruang makan.

  Keperluan penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman).

  Patuh Prosedur Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pihak KKM dari semasa ke semasa.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Sebelum memulakan operasi

  a) Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran pekerja/ pelajar/ pelawat

  Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran pekerja/ pelajar/ pelawat yang akan memasuki premis sebelum waktu operasi bermula.

  b) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan lantai di dalam dan di luar pintu pantri/ ruang makan ditandakan dengan pita pelekat untuk penjarakan sosial minimum satu (1) meter di antara pengguna.

  c) Pembersihan dan Disinfeksi

  1. Memastikan pantri/ ruang makan dibersihkan dan kerja disinfeksi dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari dengan menggunakan cecair pencuci dengan kandungan sodium hypoclorite mengikut garis panduan KKM.

  2. Menyediakan sabun untuk mencuci tangan atau hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) di dalam pantri/ ruang makan.

  2. Semasa Penggunaan Pantri/ Ruang Makan

  a) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  1. Memastikan pengguna tidak bersalaman dan elakkan body contact semasa berada di pantri/ ruang makan.

  2. Memastikan penjarakkan sosial dilakukan mengikut tanda pita pelekat di atas lantai sekiranya perlu beratur menunggu giliran untuk menggunakan pantri/ ruang makan.

  b) Pemakaian Penutup Hidung dan Mulut (mask)

  Pemakaian penutup hidung dan mulut (mask) sentiasa digalakkan bagi mengelakkan dari terdedah kepada jangkitan.

 • 21

  PROSEDUR RUANG UMUM – SURAU/ MUSOLLA

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua Surau / Musolla dalam kampus

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan pembersihan dan disinfeksi sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari.

  Keperluan penjarakan sosial dan elakkan body contact semasa di surau.

  Keperluan penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman).

  Patuh Prosedur Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pihak KKM dari semasa ke semasa.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Sebelum memulakan operasi

  a) Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran pekerja/ pelajar/ pelawat

  Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran pekerja/pelajar/pelawat yang akan memasuki premis sebelum waktu operasi bermula.

  b) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan lantai di dalam dan di luar surau ditanda dengan pita pelekat untuk penjarakan sosial minimum satu (1) meter di antara pengguna.

  c) Pembersihan dan Disinfeksi

  Memastikan surau dibersihkan dan kerja disinfeksi dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari dengan menggunakan cecair pencuci dengan kandungan sodium hypoclorite mengikut garis panduan KKM.

  Menyediakan sabun untuk mencuci tangan atau hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) di dalam surau.

  Memastikan telekung dan sejadah yang digunakan dicuci dengan kerap (dicadangkan satu (1) kali seminggu) menggunakan sabun dan cecair pencuci nyahkuman.

  2. Semasa Penggunaan Surau

  a) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan pengguna tidak bersalaman dan elakkan body contact semasa berada di surau.

  Memastikan penjarakan sosial minimum satu (1) meter di antara satu sama lain semasa berada di dalam surau.

  b) Pemakaian Penutup Hidung dan Mulut (mask)

  Pemakaian penutup hidung dan mulut (mask) sentiasa digalakkan bagi mengelakkan dari terdedah kepada jangkitan.

 • 22

  PROSEDUR RUANG UMUM – TANDAS

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua tandas dalam kampus

  ARAHAN TETAP / CATATAN

  Keperluan pembersihan dan disinfeksi sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari.

  Keperluan penjarakan sosial dan elakkan body contact semasa di dalam tandas.

  Keperluan penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman).

  Patuh Prosedur Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pihak KKM dari semasa ke semasa.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Sebelum memulakan operasi

  a) Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran pekerja/ pelajar/ pelawat

  Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran staf/ pelajar/ pelawat yang akan memasuki premis sebelum waktu operasi bermula.

  b) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan lantai di dalam dan di luar tandas ditandakan dengan pita pelekat untuk penjarakan sosial minimum satu (1) meter di antara pengguna.

  c) Pembersihan dan Disinfeksi

  Memastikan tandas dibersihkan dan kerja disinfeksi dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari dengan menggunakan cecair pencuci dengan kandungan sodium hypoclorite mengikut garis panduan KKM.

  Menyediakan sabun untuk mencuci tangan atau hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) di dalam tandas.

  2. Semasa penggunaan tandas

  a) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan pengguna tidak bersalaman dan elakkan body contact semasa berada di dalam tandas.

  Memastikan penjarakan sosial dilakukan dengan mengikut tanda pita pelekat di atas lantai sekiranya perlu beratur menunggu giliran untuk menggunakan tandas.

  b) Pemakaian Penutup Hidung dan Mulut (mask)

  Pemakaian penutup hidung dan mulut (mask) sentiasa digalakkan bagi mengelakkan dari terdedah kepada jangkitan.

 • 23

  PROSEDUR RUANG KHUSUS – MAKMAL

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  1. Staf Akademik (termasuk Penyelidik Utama /Principal Investigator)

  2. Pegawai Penyelidik / Penyelidik, Pegawai Sains, Jurutera

  3. Staf Makmal

  4. Pelajar

  5. Pelawat (Visiting Professor, Penyelidik Bersama, dsb).

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan menyimpan rekod

  Health Declaration

  dan penyaringan

  kesihatan selama tiga

  (3) bulan.

  Keperluan prosedur penjarakan sosial

  minimum jarak satu

  (1) meter.

  Sila Rujuk Guide for Working in Lab After

  MCO yang

  dikeluarkan oleh TNC

  P&I.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Tanggungjawab PTj, Penyelidik Utama dan Penyelia/Pengurus Makmal.

  Memastikan saringan kesihatan (termasuk mengambil suhu badan) dijalankan dan direkodkan sebelum dibenarkan menggunakan makmal. (Rekod perlu disimpan selama tempoh tiga (3) bulan)

  Memastikan pengguna makmal mengetahui langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19, termasuk penjarakan sosial.

  Menghadkan bilangan penguna maksima yang boleh berada di dalam makmal pada satu masa berdasarkan kepada keperluan penjarakan sosial.

  Memastikan ada pelekat pada tempat duduk/bench/lantai (di mana berkaitan) menunjukkan dengan jelas kepada pengguna untuk tujuan penjarakan sosial.

  Memastikan semua pengguna makmal memakai penutup muka dan hidung.

  2. Keperluan penjarakan sosial

  Pengguna makmal perlu sentiasa mengamalkan penjarakan sosial minimum jarak satu (1) meter antara satu sama lain.

  Tidak bersalaman (no hand shake) dengan pengguna lain.

  Elakkan dari berkumpul, perbincangan bersemuka, makan bersama-sama dalam pejabat/pantri.

  3. Pemakaian Penutup Muka dan Hidung

  Pengguna makmal wajib memakai penutup muka dan hidung semasa berada dalam makmal.

  4. Kebersihan Diri dan penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman).

  Pengguna makmal perlu mengamalkan kebersihan diri, seperti sering mencuci tangan dengan sabun dan air, atau menggunakan cecair pembasmi kuman.

  5. Pembersihan dan Sanitasi

  Tempat dan permukaan yang sering disentuh (sperti keyboard, tombol pintu, suis, telefon, meja, kerusi, dsb) perlu disanitasikan sekurang-kurangnya sekali sehari.

  Perlu memakai penutup muka dan hidung serta glove semasa menjalankan tugas sanitisasi.

  Gunakan bahan pencucian/disinfectant yang disarankan oleh KKM (Rujuk SOP Pembersihan dan Disinfeksi).

  6. Pengendalian pengguna makmal yang menjadi simptomatik

  Pengguna makmal secara tiba-tiba menunjukkan gejala/simptomatik (suspected PUI) perlu diasingkan dan dilaporkan kepada koordinator dengan segera untuk tindakan selanjutnya.

 • 24

  PROSEDUR RUANG KHUSUS – PERPUSTAKAAN

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua Perpustakaan dan Kaunter Khidmat Pelanggan

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan pembersihan dan disinfeksi sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari.

  Keperluan penjarakan sosial dan elakkan body contact semasa di perpustakaan.

  Keperluan penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman).

  Keperluan kesedaran staf/pelajar berhubung kebersihan & kesihatan serta kebersihan ruang kerja.

  Keperluan merekod kehadiran termasuk nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon serta suhu badan staf/pelajar dan pengguna setiap hari.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Mengambil dan merekod suhu badan pelajar/ pelawat

  Mengambil dan merekod suhu badan pelajar/ pelawat dibahagian luar pintu masuk utama perpustakaan

  2. Penggunaan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman).

  Menyediakan hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) berasas alkohol , atau menyediakan kawasan mencuci tangan dengan sabun dan mewajibkan penggunaannya selepas suhu diambil di bahagian luar pintu masuk utama

  3. Pemakaian mask atau topeng muka

  Memastikan pelajar/ pelawat memakai mask atau topeng muka sebelum memasuki perpustakaan

  4. Merekodkan kehadiran (nama penuh, nombor kad pengenalan/ passport dan nombor telefon) pelajar/pelawat

  Merekodkan kehadiran pelajar/ pelawat di Kaunter Khidmat Pelanggan selepas memasuki pintu masuk utama perpustakaan.

  5. Penjarakan sosial

  Memastikan penjarakan sosial minimum satu (1) meter semasa di dalam kaunter perkhidmatan /ruang perpustakaan / meja / kerusi / lif. Kawasan ini perlu ditanda dengan pita untuk memastikan ianya dipatuhi. * Sila rujuk panduan ruang umum

  6. Pembersihan dan Sanitasi

  Pekerja kontrak pembersihan melakukan pembersihan perlu melakukanya tiga (3) kali sehari.

 • 25

  PROSEDUR RUANG KHUSUS – TASKUM

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (1 Daripada 6)

  MERANGKUMI

  Keseluruhan pengoperasian/ rutin di TASKUM

  Pengunaan ruang Tadika UM dan Transit UM sebagai lokasi tambahan

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan kesedaran staf/pelajar berhubung kebersihan & kesihatan peribadi serta kebersihan premis.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 pasca PKP Bagi Keselamatan Warga TASKA

  Garis Panduan Pengendalian Kanak-Kanak di TASKA dan Pra TASKA, 2007 (Annex 36 dalam Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia)

  Peraturan 46,47 dan 50, Peraturan TASKA 2012.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Sebelum memulakan operasi

  a) Pembersihan dan nyah kuman

  Melakukan kerja-kerja pembersihan dan nyah kuman secara menyeluruh di dalam dan luar TASKUM sebelum memulakan operasi khususnya kepada permukaan serta peralatan yang kerap disentuh dan tumpuan untuk dikongsi (contoh: tombol pintu, tandas, ruang tidur, kelas dan dapur).

  b) Pastikan pengusaha dan kakitangan sihat dan bebas COVID-19

  Membuat saringan dan ujian COVID-19 di mana-mana klinik atau hospital sebelum mula bertugas.

  Kakitangan TASKUM perlu mengemaskini status kesihatan dalam rekod kesihatan kakitangan TASKUM pada setiap hari sebelum memulakan tugasan.

  c) Borang pengisytiharan kesihatan

  Ibu bapa/penjaga, kanak-kanak dan kakitangan TASKUM perlu mengisi borang pengisytiharkan kesihatan sebelum memulakan operasi. Borang pengisytiharan kesihatan akan diedarkan melalui google form.

  Memaklumkan kepada pihak TASKUM sekiranya pernah berkontak rapat dengan pesakit positif COVID-19 atau pernah keluar negara dalam tempoh empat belas (14) hari lepas.

  d) Rekod kehadiran

  Ibu bapa perlu mengisi log rekod kehadiran dan status kesihatan pada setiap hari sebelum menyerahkan kanak-kanak kepada pihak TASKUM.

  Jika suhu badan 37.5°C kakitangan atau kanak-kanak tidak dibenarkan berada di TASKUM. Kanak-kanak perlu mendapatkan nasihat dan rawatan di klinik atau hospital dan dicuti rehatkan.

  e) Memberikan latihan kepada kakitangan TASKUM

  Kakitangan perlu diberi latihan dan penerangan tentang Prosedur Operasi Standard (SOP) sebelum memulakan operasi TASKUM.

  f) Maklumkan kepada ibu bapa mengenai tindakan yang dilakukan oleh TASKA

  Pihak TASKUM perlu membuat hebahan mengenai Prosedur Operasi Standard (SOP) yang akan digunapakai di TASKUM agar ibu bapa dapat membuat persiapan dan peka dengan perubahan pengoperasian.

 • 26

  PROSEDUR RUANG KHUSUS – TASKUM

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (2 Daripada 6)

  MERANGKUMI

  Keseluruhan pengoperasian/ rutin di TASKUM

  Pengunaan ruang Tadika UM dan Transit UM sebagai lokasi tambahan

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan kesedaran staf/pelajar berhubung kebersihan & kesihatan peribadi serta kebersihan premis.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 pasca PKP Bagi Keselamatan Warga TASKA

  Garis Panduan Pengendalian Kanak-Kanak di TASKA dan Pra TASKA, 2007 (Annex 36 dalam Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia)

  Peraturan 46,47 dan 50, Peraturan TASKA 2012.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  2. Semasa Operasi (Peraturan Semasa Menghantar Anak Ke TASKUM)

  a) Sebelum menghantar anak ke TASKUM

  Ibu bapa perlu memeriksa tahap kesihatan anak sebelum menghantar ke TASKUM. Sekiranya didapati anak bergejala, ibu bapa perlu membawa anak ke Klinik bagi mendapatkan rawatan.

  Ibu bapa perlu mengamalkan kebersihan pada setiap masa dan wajib memakai alat pelindungan diri iaitu penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman

  b) Semasa Ketibaan di TASKUM

  Ibu bapa perlu melengkapkan Borang Status Kesihatan pada setiap pagi sebelum menyerahkan anak kepada pihak TASKUM.

  Borang tersebut boleh didapati melalui scanning QR code pada setiap pintu masuk TASKUM.

  Ibu bapa perlu membuat penjarakan sosial sejauh satu (1) meter dan berada di dalam kawasan yang telah ditanda.

  Ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kawasan TASKUM dan perlu menyerahkan anak kepada pengasuh dan guru. Bagi bayi yang berusia satu (1) tahun ke bawah, penggunaan car seat/stroller adalah diwajibkan.

  c) Saringan gejala dan pemeriksaan suhu

  Saringan akan dilakukan dihadapan pintu masuk untuk setiap kakitangan, kanak-kanak, ibu bapa dan pelawat.

  Suhu perlu dicatatkan di dalam borang status kesihatan.

  Pihak TASKUM berhak untuk tidak membenarkan mana-mana individu yang mempunyai gejala dan suhu badan mencecah 37.5°C.

  Suhu kanak-kanak akan di ambil sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari iaitu semasa menerima, waktu sebelum tidur dan sebelum menyerahkan kanak-kanak kepada ibu bapa.

  d) Penggunaan cecair pembasmi kuman

  Cecair pembasmi kuman akan disediakan di kawasan pemeriksaan kesihatan dan setiap individu digalakkan untuk memakainya.

  Bagi bayi dan kanak-kanak, wajib membasuh tangan menggunakan sabun yang disediakan di kawasan mencuci tangan.

 • 27

  PROSEDUR RUANG KHUSUS – TASKUM

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (3 Daripada 6)

  MERANGKUMI

  Keseluruhan pengoperasian/ rutin di TASKUM

  Pengunaan ruang Tadika UM dan Transit UM sebagai lokasi tambahan

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan kesedaran staf/pelajar berhubung kebersihan & kesihatan peribadi serta kebersihan premis.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 pasca PKP Bagi Keselamatan Warga TASKA

  Garis Panduan Pengendalian Kanak-Kanak di TASKA dan Pra TASKA, 2007 (Annex 36 dalam Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia)

  Peraturan 46,47 dan 50, Peraturan TASKA 2012.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  3. Semasa Operasi (Peraturan Semasa Kanak-Kanak di TASKUM)

  a) Persekitaran ruang TASKUM/ bilik/ ruang aktiviti

  Pembersihan dan nyahkuman akan dilakukan sekurang-kurangnya dua (2) kali sehari.

  Proses sanitasi dan nyahkuman akan dilakukan pada waktu tengahari dan sebelum tamat waktu operasi.

  b) Pastikan pengudaraan ruang adalah baik

  Buka tingkap dan pintu untuk membantu aliran udara dengan baik, elakkan penggunaan penghawa dingin.

  c) Kapasiti ruang Setiap ruang pembelajaran/aktiviti (meja, kerusi) perlu dibuat penjarakan minimum satu (1) meter di antara sesama lain.

  Kapasiti setiap ruang atau bilik tidak melebihi sepuluh (10) orang termasuk kakitangan (ia bergantung kepada saiz luas lantai).

  d) Melabelkan setiap ruang/ peralatan

  Meletakkan label penjarakan sosial seperti tanda jarak satu (1) meter di lantai khususnya di ruang makan, ruang tidur dan ruang basuh tangan.

  Pastikan menggunakan peralatan tidur yang boleh dibasuh dan asingkan peralatan tidur secara individu.

  Setiap hari kanak-kanak wajib membawa cadar/tilam dan bantal sendiri yang harus dibawa pulang dan ditukar baru setiap kali hadir ke TASKUM.

  e) Pelaksanaan Pembelajaran/ Aktiviti

  Rancang dan hadkan aktiviti yang memerlukan hubungan fizikal yang rapat antara guru dan kanak -kanak dan perbanyakan aktiviti yang boleh dilakukan secara individu.

  Libatkan kanak-kanak yang sama dalam setiap aktiviti kurang formal dengan tidak melibatkan sentuhan di antara kanak-kanak sepanjang hari.

  Batalkan aktiviti yang memerlukan perkongsian bahan dan objek. Sekiranya ada, disinfeksi permukaan dan objek selepas digunakan, sebelum giliran kumpulan seterusnya.

  f) Waktu Makan/ Menyusu

  Kanak-kanak dan staf TASKUM yang sama seharusnya makan di dalam bilik masing-masing untuk mengekalkan penjarakan selamat.

  Tidak berkongsi makanan atau peralatan (cawan, pinggan, botol susu, dsb).

  Hanya tukang masak dan pengendali makanan yang dibenarkan untuk menyediakan makanan dengan memakai penutup mulut dan hidung serta elakkan berinteraksi dengan kanak-kanak.

 • 28

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  (4 Daripada 6)

  MERANGKUMI

  Keseluruhan pengoperasian/ rutin di TASKUM

  Pengunaan ruang Tadika UM dan Transit UM sebagai lokasi tambahan

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan kesedaran staf/pelajar berhubung kebersihan & kesihatan peribadi serta kebersihan premis.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 pasca PKP Bagi Keselamatan Warga TASKA

  Garis Panduan Pengendalian Kanak-Kanak di TASKA dan Pra TASKA, 2007 (Annex 36 dalam Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia)

  Peraturan 46,47 dan 50, Peraturan TASKA 2012.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  3. Semasa Operasi (Peraturan Semasa Kanak-Kanak di TASKUM)

  g) Waktu Mandi dan Menukar Pakaian/ Lampin

  Staf perlu memandikan kumpulan kanak-kanak yang sama seorang demi seorang.

  Selepas setiap kali mandi, basuh/ bilas tandas dan kawasan yang digunakan sebelum kanak-kanak lain menggunakannya.

  Pengasuh harus memakai penutup mulut dan hidung serta apron semasa memandikan, mencuci najis dan menukarkan pakaian kotor kanak-kanak.

  Baju kotor harus diasingkan dan dimasukkan ke dalam beg plastik bertutup.

  Staf wajib menggunakan sarung tangan dan apron ketika menukar lampin kemudian buang segera lampin terpakai ke dalam tong sampah bertutup dan terus buang kumbuhan pada setiap kali sesi pembersihan diri kanak-kanak.

  Pengasuh dan kanak-kanak hendaklah membasuh tangan selepas menyalin baju dan membuang apron yang telah digunakan, sebelum membuat kontak dengan kanak-kanak yang lain.

  h) Waktu Tidur/ Rehat

  Khaskan katil/ tempat tidur/ peralatan tidur setiap kanak-kanak dengan melabel tilam, bantal, selimut dan lain-lain mengikut kedudukan kaki bertemu kaki.

  Kanak-kanak wajib menggunakan barangan keperluan sendiri dan dibawa pulang pada setiap hari.

 • 29

  PROSEDUR RUANG KHUSUS – TASKUM

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (5 Daripada 6)

  MERANGKUMI

  Keseluruhan pengoperasian/ rutin di TASKUM

  Pengunaan ruang Tadika UM dan Transit UM sebagai lokasi tambahan

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan kesedaran staf/pelajar berhubung kebersihan & kesihatan peribadi serta kebersihan premis.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 pasca PKP Bagi Keselamatan Warga TASKA

  Garis Panduan Pengendalian Kanak-Kanak di TASKA dan Pra TASKA, 2007 (Annex 36 dalam Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia)

  Peraturan 46,47 dan 50, Peraturan TASKA 2012.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  4. Semasa Operasi (Peraturan Semasa Menjemput Kanak-kanak Pulang Dari TASKUM)

  a) Penjarakan sosial

  Ibu bapa perlu menunggu giliran bagi menjemput kanak-kanak.

  Ibu bapa perlu mematuhi dan berada di ruang yang bertanda.

  b) Pemeriksaan suhu

  Setiap kanak-kanak ,kakitangan dan pelawat yang meninggalkan TASKUM perlu diperiksa suhu sebelum meninggalkan TASKUM.

  Ibu bapa perlu mengisi log rekod kehadiran dan sejarah perjalanan pada setiap hari (sebelah petang) sebelum menjemput kanak-kanak daripada pihak TASKUM. Rekod log ini boleh didapati melalui scanning QR code pada setiap pintu masuk TASKUM.

  c) Amalan Membasuh Tangan/ menggunakan cecair pembasmi kuman

  Semua kakitangan dan kanak-kanak digalakkan membasuh tangan dengan sabun sebelum meninggalkan TASKUM.

  Ibu bapa/penjaga pula wajib memakai hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) supaya dapat mencegah penularan jangkitan COVID-19.

  d) Elakkan bersentuhan atau berpelukan

  Sebarang pertanyaan/ perihal anak dan ibu bapa tidak boleh dilakukan di kawasan TASKUM. Ia perlu dilakukan di atas talian dan menggunakan saluran elektronik.

  Tiada sentuhan boleh dilakukan oleh ibu bapa dan staf bertugas.

  Kanak-kanak dan ibu-bapa harus segera mandi setelah sampai ke rumah sebelum berinteraksi dengan ahli keluarga lain.

  Baju yang telah digunakan perlu direndam dan dicuci terus.

 • 30

  PROSEDUR RUANG KHUSUS – TASKUM

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (6 Daripada 6)

  MERANGKUMI

  Keseluruhan pengoperasian/ rutin di TASKUM

  Pengunaan ruang Tadika UM dan Transit UM sebagai lokasi tambahan

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan kesedaran staf/pelajar berhubung kebersihan & kesihatan peribadi serta kebersihan premis.

  Tertakluk kepada Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 pasca PKP Bagi Keselamatan Warga TASKA

  Garis Panduan Pengendalian Kanak-Kanak di TASKA dan Pra TASKA, 2007 (Annex 36 dalam Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia)

  Peraturan 46,47 dan 50, Peraturan TASKA 2012.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  5. Amalan Pencegahan Jangkitan

  a) Mesyuarat dan latihan

  Harus mengikuti arahan dan peraturan Prosedur Operasi Standard yang telah dikeluarkan oleh pihak OSHE UM.

  b) Tindakan yang perlu dilakukan jika bergejala

  Mengisi Borang Akuan Pengisytiharan yang baru.

  Individu yang menunjukkan gejala adalah tidak dibenarkan untuk berada di taska atau diasingkan serta merta tidak melebihi tempoh tiga (3) jam.

  Staf perlu memaklumkan kepada ibu bapa untuk mengambil kanak-kanak sekiranya kanak-kanak tidak sihat dan bergejala serta merta.

  Kanak-kanak yang tidak sihat akan diasingkan di bilik isolasi dan tidak melebihi tiga (3) jam.

  Kanak-kanak atau individu tersebut perlu dirujuk untuk nasihat doktor dan mematuhi arahan seperti yang diperakui oleh pegawai perubatan.

  Perlu memakai alat pelindung diri (penutup mulut dan hidung, sarung tangan dan lain-lain yang bersesuaian) pada setiap masa serta membuat penjarakan sosial minimum satu (1) meter.

  Pihak TASKUM berhak untuk tidak membenarkan kanak-kanak bergejala untuk masuk ke premis dan mengarahkan ibu bapa membawa kanak-kanak pulang.

  c) Tindakan yang perlu dilakukan sekiranya terdapat warga dalam TASKUM disahkan positif COVID-19

  Menutup TASKUM serta merta. Berhubung terus dengan Pihak OSHE UM

  dan Pejabat Kesihatan berdekatan untuk mendapatkan nasihat.

  Melakukan disinfeksi setiap kawasan, dengan memfokuskan permukaan yang sering disentuh.

  Sekiranya permukaan kotor, harus dibersihkan mengunakan bahan pencuci sebelum proses disinfeksi.

  TASKUM hanya beroperasi kembali apabila tahap kebersihan dan keselamatan dipatuhi serta mendapat kebenaran dari Pejabat Kesihatan Daerah.

 • 31

  PROSEDUR RUANG KHUSUS – PREMIS MAKANAN/ KAFETARIA/KIOSK

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Semua kantin dan kafeteria di dalam kampus Semua kiosk menjual makanan

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan pembersihan dan disinfeksi sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari

  Keperluan penjarakan sosial dan elakkan body contact semasa berada di dalam tandas.

  Keperluan penggunaan sabun/ hand sanitizer (cecair pembasmi kuman)

  Patuh Prosedur Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pihak KKM dari semasa ke semasa

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS 1. Sebelum memulakan operasi

  a) Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran staf/pelajar/ pelawat

  Mengambil dan merekod suhu badan dan kehadiran pekerja kantin/ kafeteria/ kiosk makanan sebelum waktu operasi bermula.

  Mengambil suhu badan pelanggan dan merekod maklumat sekurang-kurangnya seperti berikut:

  Suhu badan Nama pelanggan Nombor telefon PTj/kontraktor/pelajar/pelawat

  b) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan laluan masuk dan keluar untuk membeli makanan ditandakan dengan pita pelekat di atas lantai/ di kawasan yang boleh dilihat dengan mudah.

  Memastikan lantai/ laluan mendapatkan makanan ditanda satu (1) meter untuk penjarakan sosial

  Memastikan meja makan ditanda untuk memastikan penjarakan sosial di antara pelanggan

  Susun atur meja dengan jarak 2 meter antara meja

  c) Pembersihan dan Disinfeksi

  Memastikan kantin/ kafeteria/ kiosk makanan dibersihkan dan kerja disinfeksi dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari dengan menggunakan cecair pencuci dengan kandungan sodium hypoclorite mengikut garis panduan KKM.

  Menyediakan sabun untuk mencuci tangan atau hand sanitizer (cecair pembasmi kuman) di ruang kantin/ kafeteria/ kiosk makanan

  2. Semasa di Kantin/Kafeteria/Kiosk

  a) Kawalan bilangan pengguna dan penjarakan sosial

  Memastikan pengguna tidak bersalaman dan elakkan body contact semasa berada di kantin/ kafeteria/ kiosk makanan.

  Memastikan penjarakan sosial dilakukan dengan mengikut tanda pita pelekat di atas lantai/ laluan sekiranya perlu beratur menunggu giliran untuk mendapatkan makanan

  b) Pemakaian Penutup Hidung dan Mulut

  Pemakaian penutup hidung dan mulut sentiasa digalakkan bagi mengelakkan dari terdedah kepada jangkitan.

  3. Perkhidmatan penghantaran makanan (Grabfood,Foodpanda dll)

  Penghantar makanan hendaklah mendaftar nama di pintu masuk UM.

  Penyerahan makanan hanya dibenarkan di POE mengikut PTj.

  Patuhi penjarakan sosial semasa pengambilan pesanan makanan dan elakkan sentuhan dengan penghantar makanan.

  Pakai penutup hidung dan mulut ketika berurusan dengan penghantar dan mencuci tangan selepas mengambil makanan yang dipesan

 • 32

  PROSEDUR PENGENDALIAN MESYUARAT DAN ACARA

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Mesyuarat Pelbagai Peringkat di PTj

  Acara Dalaman dan Luaran

  Pemilik bangunan (pemunya bilik mesyuarat)

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan menentukan kepentingan penganjuran mesyuarat secara bersemuka

  Keperluan merekod kehadiran termasuk nama penuh, nombor telefon serta suhu badan tetamu semasa mesyuarat.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Sebelum Mesyuarat/ Acara

  Urus setia menentukan perkara berikut sebelum menjalankan mesyuarat/ acara: kepentingan penganjuran acara (boleh

  dibatalkan/ ditangguhkan) sekiranya perlu dilakukan, perancangan

  untuk kaedah komunikasi alternatif (mesyuarat maya atau secara atas talian).

  Hadkan jumlah ahli mesyuarat dan elakkan perhimpunan besar

  Merancang lokasi mesyuarat/ acara akan diadakan dengan mengambil kira jumlah peserta dan penjarakan sosial.

  Memaklumkan peserta yang tidak sihat untuk tidak hadir mesyuarat/ acara secara bersemuka.

  Menyediakan penutup muka dan hidung, hand sanitizer, tisu dan termometer infrared.

  Pemilik bangunan/ urus setia perlu memastikan susunan kerusi mematuhi penjarakan sosial minimum satu (1) meter.

  2. Semasa Mesyuarat/ Acara (bersemuka)

  Urus setia mesyuarat hendaklah memastikan semua ahli mesyuarat diberi maklumat berkaitan peraturan dan langkah kawalan yang perlu dipatuhi sepanjang mesyuarat berjalan.

  Merekodkan maklumat peserta yang hadir iaitu nama, nombor telefon, suhu badan dan alamat tempat tinggal.

  Setiap ahli mesyuarat digalakkan memakai penutup hidung dan mulut serta mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer yang disediakan.

  Pemilik bangunan dan urus setia perlu memastikan susunan ahli mesyuarat mematuhi penjarakan sosial minimum satu (1) meter.

  Pertimbangkan untuk membuka tingkap untuk pencahayaan semula jadi dan pengudaraan yang lebih baik.

  Sekiranya terdapat ahli yang tidak sihat, sila ikuti pelan kesiapsiagaan universiti.

  3. Selepas Mesyuarat/ Acara

  Simpan maklumat hubungan semua peserta dan penganjur sekiranya ada keperluan untuk menghubungi mereka. Rekod harus disimpan untuk sekurang-kurangnya satu bulan untuk tarikh selesai acara.

  Urus setia hendaklah secepat mungkin memaklumkan kepada semua ahli mesyuarat dan pemilik bangunan jika terdapat ahli mesyuarat yang hadir bersama disyaki mengalami jangkitan COVID-19 supaya mereka dapat mengambil langkah pencegahan dan menghubungi Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) berdekatan.

 • 33

  PROSEDUR PERJALANAN

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (1 Daripada 2)

  MERANGKUMI

  Perjalanan ke luar negara atau tempat-tempat yang terkesan dengan COVID-19

  Keadaan semasa sepanjang tempoh perjalanan

  Pulang dari perjalanan luar negara atau tempat-tempat yang terkesan dengan COVID-19

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan mematuhi sebarang prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan garis panduan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Kelulusan perjalanan luar negara

  Bagi kakitangan, permohonan perjalanan ini perlu mendapatkan kelulusan daripada Ketua PTj masing-masing

  Bagi pelajar, permohonan perjalanan ini perlu mendapatkan kelulusan daripada TNC(A)

  2. Penaksiran risiko keperluan perjalanan

  Ketua PTj atau TNC(A) perlu: - o Melaksanakan penaksiran risiko bagi

  tempat-tempat atau destinasi yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19 sebelum perjalanan diluluskan.

  o Menentukan keperluan perjalanan adalah mustahak (essential)

  Sebarang perjalanan yang tidak mustahak (non-essential) adalah dilarang dan mana-mana tempat yang berisiko tinggi dengan penularan wabak COVID-19 perlu dihindari

  3. Saringan kesihatan kakitangan

  Pemeriksaan dan pemantauan kesihatan sebelum perjalanan

  Kakitangan atau pelajar terlibat perlu menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum perjalanan dan pemeriksaan bagi simptom-simptom COVID-19.

  Maklumat mengenai tahap kesihatan kakitangan dan pelajar hendaklah direkodkan dan disimpan.

  Kakitangan yang menunjukkan simptom-simpton COVID-19 tidak dibenarkan melakukan perjalanan dan perlu mendapatkan rawatan perubatan dengan kadar segera dan tindakan kuarantin perlu diambil.

  Pemeriksaan dan pemantauan kesihatan pulang dari perjalanan

  Kakitangan atau pelajar yang pulang daripada aktiviti perjalanan perlu menjalani pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera.

  Sepanjang tempoh kuarantin atau pengasingan kendiri, pemantauan kesihatan perlu dilakukan seperti yang disarankan oleh KKM.

  Ketua PTj atau TNC(A) bertanggungjawab memantau saringan kesihatan yang dijalankan ke atas kakitangan atau pelajar sebelum dan selepas pulang dari perjalanan luar negara.

 • 34

  PROSEDUR PERJALANAN

  AKTIVITI DAN PROTOKOL (2 Daripada 2)

  MERANGKUMI

  Perjalanan ke luar negara atau tempat-tempat yang terkesan dengan COVID-19

  Keadaan semasa sepanjang tempoh perjalanan

  Pulang dari perjalanan luar negara atau tempat-tempat yang terkesan dengan COVID-19

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan mematuhi sebarang prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan garis panduan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  4. Pemakaian penutup mulut dan hidung (facemask)

  Alat penutup hidung dan mulut hendaklah sentiasa dipakai sepanjang masa ketika sebelum, semasa perjalanan, dan apabila pulang dari perjalanan luar negara.

  5. Penggunaan cecair pembasmi kuman (hand sanitizer)

  Kakitangan atau pelajar tersebut hendaklah memastikan cecair pembasmi kuman sentiasa tersedia.

  Kerap membersihkan tangan menggunakan cecair pembasmi kuman seperti sabun atau sanitasi berasaskan alcohol.

  6. Penjarakan sosial 1 meter

  Kakitangan atau pelajar perlu menghindari mana-mana kawasan yang sesak dengan orang ramai sepanjang tempoh perjalanan.

  Memastikan penjarakan sosial minimum satu (1) meter pada bila-bila masa bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19.

 • 35

  PROSEDUR TUGAS PENGHANTARAN (DISPATCHING)

  AKTIVITI DAN PROTOKOL

  MERANGKUMI

  Staf Mel Kampus

  Staf yang menjalankan tugas dispatching

  ARAHAN TETAP/ CATATAN

  Keperluan kesedaran staf berhubung kebersihan & kesihatan peribadi semasa berurusan dengan staf kaunter perkhidmatan pelanggan di PTj yang lain

  Keperluan prosedur penjarakan sosial minimum jarak satu (1) meter.

  BIL TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

  1. Tanggungjawab Pengurusan dan Penyelia

  Memperingati staf bertugas mengenai langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19 dari masa ke semasa.

  Memastik