22
KEMENTERIAN PEMODENAN PERTANIAN, TANAH ADAT DAN PEMBANGUNAN WILAYAH SARAWAK PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN DI SARAWAK SEMASA PANDEMIK COVID-19 PELAN PEMULIHAN NEGARA – FASA 3 NEGERI SARAWAK Berkuatkuasa di seluruh Daerah yang telah memasuki Fasa 3 sahaja

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

KEMENTERIAN PEMODENAN PERTANIAN, TANAH ADAT DAN PEMBANGUNAN WILAYAH SARAWAK

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN DI SARAWAK

SEMASA PANDEMIK COVID-19

PELAN PEMULIHAN NEGARA – FASA 3 NEGERI SARAWAKBerkuatkuasa di seluruh Daerah yang telah memasuki Fasa 3 sahaja

Page 2: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

SEKTOR PERTANIAN

SUB-SEKTOR AGROMAKANAN

DAN

SUB-SEKTOR AGROKOMODITI(PENGELUARAN/DAGANGAN/INPUT PERTANIAN)

Dikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 3: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

SEKTOR PERTANIAN

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

3.00 Pagi –

10.00 malam

Waktu Kehadiran

Pelanggan:

8.00 Pagi –

6.00 Petang

Kapasiti

Pekerja:100 % Kehadiran

•Sub-Sektor Agromakanan dan Sub-Sektor

Agrikomoditi (sawit, getah, koko, lada, sago) serta

rantaiannya (aktiviti penuaian, pengumpulan,

pengangkutan, dan penyelenggaraan pada

peringkat ladang, kebun dan tapak semaian);

•Dagangan Sub-Sektor Agromakan dan Sub-

Sektor Agrikomoditi (jualan, belian, pengredan,

pengangkutandan pengumpulan); dan

• Input pertanian berkaitan Sub-Sektor

Agromakanan dan Sub-Sektor Agrikomoditi

(anak benih, baja, racun, peralatan, alat ganti

jentera dan mesin)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Kebenaran

Operasi dan

Kawalan

Pergerakan

• Pergerakan pekerja adalah tertakluk kepada pendaftaran atau surat

kelulusan beroperasi atau pas pekerja atau surat pengesahan majikan

• Aktiviti loading dan unloading di kilang dan Gudang hanya melibatkan

penghantaran barangan atau kargo dalam simpanan stok (stockpile)

sedia ada untuk tujuaan eksport sahaja dari jam 8.00 pagi hingga 8.00

malam.

• Bilangan orang yang dibenarkan di dalam kenderaan membawa

barangan serta rantaian aktiviti ekonomi/industri bergantung kepada

lesen pendaftaran kenderaan perdagangan.

• Penggunaan kenderaan syarikat, bas kilang dan kenderaan perdagangan

yang membawa pekerja adalah pada ketetapan 50% kapasiti kenderaan.

• Pengoperasian aktiviti di kawasan perladangan dan tanaman boleh

diteruskan bagi mengelakkan hasil tidak dituai dan mengalami kerosakan.

Nota:

Pemilik premis yang disenaraikan dalam senarai Hotspot Identification for

Dynamic Engagement (HIDE) hendaklah mengambil tindakan intervensi iaitu

melaksanakan sanitasi premis, meningkatkan kawalan dan pemantauan

pematuhan pelanggan dan melaksanakan penutupan premis jika diarahkan

oleh Pegawai Kesihatan Bahagian selepas penilaian risiko dijalankan.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan

dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

•Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

•Ordinan Darurat (Pencegahan Dan

Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan

2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan

oleh MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

•Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification

for Dynamic Engagement (HIDE) dan

penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang

Dikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 4: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

3.00 Pagi –

10.00 malamWaktu Kehadiran

Pelanggan:

8.00 Pagi –

6.00 PetangKapasiti Pekerja: 100% Kehadiran

•Sub-Sektor Agromakanan dan Sub-Sektor

Agrikomoditi (sawit, getah, koko, lada,

sago) serta rantaiannya (aktiviti penuaian,

pengumpulan, pengangkutan, dan

penyelenggaraan pada peringkat ladang,

kebun dan tapak semaian);

•Dagangan Sub-Sektor Agromakan dan

Sub-Sektor Agrikomoditi (jualan, belian,

pengredan, pengangkutan dan

pengumpulan); dan

• Input pertanian berkaitan Sub-Sektor

Agromakanan dan Sub-Sektor Agrikomoditi

(anak benih, baja, racun, peralatan, alat

ganti jentera dan mesin)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Protokol Kesihatan

Umum

• Pemilik premis/majikan memastikan kawalan keluar masuk pekerja, pembekal

dan pelanggan ke premis dengan penjarakan fizikal 1 meter.

• Pemilik premis/majikan diwajibkan menyediakan kemudahan kod QR

MySejahtera dan menyediakan buku pendaftaran kehadiran pekerja, pembekal

dan pelanggan.

• Hanya Majikan/Operator/Pekerja-Pekerja yang telah mendapat vaksinasi

Covid 19 dengan lengkap DIBENARKAN bekerja.

• Pemilik/Operator/Pekerja premis DIWAJIBKAN untuk memastikan hanya

pelanggan yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap Covid 19

DIBENARKAN membeli bekalan atau mendapatkan perkhidmatan

(pengesahan boleh dilakukan melalui aplikasi MySejahtera-Digital Certificate

atau Kad Vaksinasi Covid 19)

• Hand sanitizer disediakan di pintu masuk dan dipastikan pengunaannya.

• Penggunaan aplikasi MySejahtera diwajibkan di kawasan capaian internet

yang luas. Penggunaan buku pendaftaran kehadiran pekerja, pembekal dan

pelanggan hanya dibenarkan di kawasan yang tiada liputan internet atau lain-

lain alasan yang munasabah (warga emas, ketiadaan telefon pintar dan lain-

lain).

• Pemilik premis/majikan memastikan pekerja, pembekal dan pelanggan check-

in premis menggunakan MySejahtera atau menulis secara manual nama dan

nombor telefon yang boleh dibaca sekiranya tiada liputan internet sebelum

memasuki premis.

• Pekerja, pembekal dan pelanggan diwajibkan check-in MySejahtera atau

menulis secara manual nama dan nombor telefon yang boleh dibaca sebelum

memasuki premis.

• Pemilik premis/majikan perlu memastikan hanya pekerja, pembekal dan

pelanggan dengan statu Low Risk dalam MySejahtera sahaja yang

dibenarkan masuk ke premis. Suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius

adalah tidak dibenarkan memasuki premis.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan

dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan

Penyakit Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh

MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for

Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian risiko

KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 5: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:3.00 Pagi –

10.00 malam

Waktu Kehadiran

Pelanggan:8.00 Pagi –6.00 Petang

Kapasiti

Pekerja: 100 % Kehadiran•Sub-Sektor Agromakanan dan Sub-

Sektor Agrikomoditi (sawit, getah, koko,

lada, sago) serta rantaiannya (aktiviti

penuaian, pengumpulan, pengangkutan,

dan penyelenggaraan pada peringkat

ladang, kebun dan tapak semaian);

•Dagangan Sub-Sektor Agromakan dan

Sub-Sektor Agrikomoditi (jualan, belian,

pengredan, pengangkutan dan

pengumpulan); dan

• Input pertanian berkaitan Sub-Sektor

Agromakanan dan Sub-Sektor

Agrikomoditi (anak benih, baja, racun,

peralatan, alat ganti jentera dan mesin)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Protokol Kesihatan

Umum

• Pemilik premis/majikan menghadkan bilangan pekerja, pembekal dan pelanggan

berada di premis dengan penjarakkan fizikal 1 meter radius dalam sesuatu masa.

• Setiap premis perlu memaparkan jumlah had kemasukan pembekal dan pelanggan

pada sesuatu masa. Penggunaan sistem nombor giliran perlu digalakkan bagi

pembekal dan pelanggan masuk ke sesuatu premis.

• Pekerja, pembekal dan pelanggan diwajibkan memakai pelitup muka dengan betul

mengikut saranan KKM ketika berada di premis.

• Memastikan ventilasi dan sistem pengudaraan yang baik di premis.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan

dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.Mesyuarat • MESYUARAT adalah DIBENARKAN tertakluk kepada SOP yang sedang

berkuatkuasa dengan tidak melebihi 50% kapasiti premis atau maksimum 100

orang sahaja.

• Ahli mesyuarat adalah dari premis pejabat atau bangunan yang sama dan

tidak

melibatkan rentas Daerah atau Negeri

• Mesyuarat digalakkan untuk diadakan secara sidang video.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan

Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan

2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang

dikeluarkan oleh MKN, KKM dan JPBN

Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot

Identification for Dynamic Engagement

(HIDE) dan penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 6: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

3.00 Pagi –

10.00 malam

Waktu Kehadiran

Pelanggan:

8.00 Pagi –

6.00 Petang

Kapasiti

Pekerja:100 % Kehadiran

•Sub-Sektor Agromakanan dan Sub-Sektor

Agrikomoditi (sawit, getah, koko, lada, sago)

serta rantaiannya (aktiviti penuaian,

pengumpulan, pengangkutan, dan

penyelenggaraan pada peringkat ladang,

kebun dan tapak semaian);

•Dagangan Sub-Sektor Agromakan dan Sub-

Sektor Agrikomoditi (jualan, belian, pengredan,

pengangkutandan pengumpulan); dan

• Input pertanian berkaitan Sub-Sektor

Agromakanan dan Sub-Sektor Agrikomoditi

(anak benih, baja, racun, peralatan, alat ganti

jentera dan mesin)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Protokol

Pencegahan

Penyakit dan

Sekatan

• Majikan perlu menyediakan protokol di tempat kerja yang meliputi

pengawasan penyakit dan pencegahan penyebaran jangkitan mengikut

standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

• Majikan perlu menyediakan bilik isolasi untuk mengasingkan pekerja yang

mengalami gejala Covid-19 sementara menunggu pekerja berkenaan dirujuk

ke Pusat Kesihatan berhampiran.

Saringan Kesihatan (i) Pemeriksaan dan Pemantauan Kesihatan Sebelum Operasi

• Semua pekerja perlu disaring untuk suhu dan gejala sebelum memasuki

kawasan operasi dengan menggunakan non-contact thermometer.

Pekerja, pembekal dan pelanggan yang mempunuai suhu badan

melebihi 37.5 darjah Celsius atau mempunyai gejala batuk, selsema,

sakit tekak atau sesak nafas tidak dibenarkan masuk.

• Maklumat mengenai kehadiran pekerja, pembekal dan pelanggan

hendaklaah direkodkan dan disimpan oleh pemilik ladang/pekebun kecil.

• Semua pekerja, pembekal dan pelanggan hendaklah sentiasa

mengekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter radius dengan pekerja

yang lain. Pemakaian pelitup muka diwajibkan dalam kawasan

tumpuan pekerja.

• Mana-mana pekerja yang telah dikenalpasti menunjukkan simptom-

simptom Covid-19 hendaklah diberikan akses untuk mendapatkan

rawatan perubatan dengan kadar segera dan tindakan pengasingan

perlu diambil. Justeru, pemilikan ladang/pekebun kecil perlu

menyediakan tempat pengasingan yang bersesuaian sekiranya kejadian

ini berlaku.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan

Penyakit Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh

MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for

Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian risiko

KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yangdikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIAN Dikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 7: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

3.00 Pagi –

10.00 malam

Waktu Kehadiran

Pelanggan:

8.00 Pagi –

6.00 Petang

Kapasiti

Pekerja:100 % Kehadiran

•Sub-Sektor Agromakanan dan Sub-Sektor

Agrikomoditi (sawit, getah, koko, lada, sago) serta

rantaiannya (aktiviti penuaian, pengumpulan,

pengangkutan, dan penyelenggaraan pada

peringkat ladang, kebun dan tapak semaian);

•Dagangan Sub-Sektor Agromakan dan Sub-

Sektor Agrikomoditi (jualan, belian, pengredan,

pengangkutandan pengumpulan); dan

• Input pertanian berkaitan Sub-Sektor

Agromakanan dan Sub-Sektor Agrikomoditi

(anak benih, baja, racun, peralatan, alat ganti

jentera dan mesin)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Saringan

Kesihatan

(ii) Tindakan Pencegahan Semasa Operasi.

• Pengangkutan pekerja ke tempat operasi dalam kumpulan besar adalah

tidak dibenarkan. Pemilik ladang/pekebun kecil perlu meminimakan

bilangan pekerja yang perlu melaksanakan operasi bagi mengurangkan

risiko jangkitan dalam kalangan pekerja; pemakaian pelitup muka adalah

diwajibkan semasa menaiki pengangkutan yang disediakan oleh pemilik

ladang.

• Semua pekerja hendaklah sentiasa mengekalkan kebersihan diri dan

mengamalkan penjarakan fizikal dengan mengekalkan jarak sekurang-

kurangnya 1 meter antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain

sepanjang tempoh operasi.

• Pemilik ladang/pekebun kecil perlu meminimakan situasi yang

memerlukan para pekerja berkumpul secara beramai-ramai. Antaranya

langkah yang boleh diambil adalah melaksanakan waktu rehat secara

berperingkat. Pemakaian pelitup muka diwajibkan dalam kawasan

tumpuan pekerja.

• Pemilika ladang/pekebun kecil perlu menyediakan peralatan pencegahan

penularan wabak seperti hand sanitizer dan pelitup muka serta

menempatkannya di lokasi-lokasi strategik di tempat tumpuan seperti

pintu masuk ke kawasan operasi, surau, kantin dan kenderaan pekerja.

• Pemilik ladang/pekebun kecil perlu melaksanakan proses disinfeksi

secara berkala di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan pekerja.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalamSenarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan

Penyakit Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh

MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for

Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian risiko

KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIAN Dikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 8: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMIWaktu

Beroperasi:

3.00 Pagi –

10.00 malam

Waktu Kehadiran

Pelanggan:

8.00 Pagi –

6.00 Petang

Kapasiti

Pekerja:100 % Kehadiran•Sub-Sektor Agromakanan dan Sub-Sektor

Agrikomoditi (sawit, getah, koko, lada, sago)

serta rantaiannya (aktiviti penuaian,

pengumpulan, pengangkutan, dan

penyelenggaraan pada peringkat ladang,

kebun dan tapak semaian);

•Dagangan Sub-Sektor Agromakan dan Sub-

Sektor Agrikomoditi (jualan, belian, pengredan,

pengangkutandan pengumpulan); dan

• Input pertanian berkaitan Sub-Sektor

Agromakanan dan Sub-Sektor Agrikomoditi

(anak benih, baja, racun, peralatan, alat ganti

jentera dan mesin)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Saringan kesihatan (iii) Pemeriksaan Kesihatan Ke Atas Pembekal/Pelanggan

• Pembekal/pelanggan yang memasuki kawasan operasi perlu dihadkan

dan mereka hanya dibenarkan memasuki kawasan operasi bagi tujuan

yang perlu sahaja dan diwajibkan memakai pelitup muka di kawasan

tumpuan pekerja.

• Semua pembekal/pelanggan perlu disaring untuk suhu dan gejala

sebelum memasuki kawasan operasi dengan menggunakan non-contact

thermometer. Pelawat tidak dibenarkan untuk masuk sekiranya didapati

suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius atau mempunyai gejala batuk,

selesema, sakit tekak atau sesak nafas.AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP Laporan Kesihatan

(di premis dan

penginapan pekerja

yang disediakan

syarikat)

• Laporkan kepada Pejabat Kesihatan yang berdekatan sekiranya terdapat

pekerja yang mengalami gejala atau mempunyai simptom dan demam.

• Pekerja yang mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darja Celsius atau

menunjukkan sebarang simpton hendaklah dirujuk ke Klinik Panel Syarikat

atau Klinik Kesihatan yang berdekatan.

• Pekerja tersebut tidak dibenarkan memasuki premis syarikat.

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan

Penyakit Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh

MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for

Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian risiko

KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

Pengesahan Premis

dan Surat

Kebenaran

Pergerakan

• Syarikat perladangan, pekebun kecil dan pengusaha kilang berkaitan sub-

sektor agrokomoditi dan agromakanan serta rantaiannya perlu mendapatkan

surat pengesahan daripada Pejabat Pertanian Daerah terdekat untuk keluar

bekerja.

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 9: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

SEKTOR PERTANIAN

KILANG PEMPROSESAN AGRIKOMODITI

(SAWIT, GETAH, KOKO, LADA & SAGO)

Dikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 10: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:24 jam

Waktu Kehadiran

Pelanggan:

8.00 Pagi –

6.00 PetangKapasiti Pekerja: 80% Kehadiran

Kilang pemprosesan Agrikomoditi (sawit,

getah, koko, lada, sago)AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Kebenaran Operasi

dan Kawalan

Pergerakan

• Pergerakan pekerja adalah tertakluk kepada pendaftaran/surat kelulusan

beroperasi dan pas pekerja/surat pengesahan majikan.

• Bilangan pekerja yang dibenarkan di dalam kenderaan membawa barangan

serta rantaian aktiviti ekonomi/industri bergantung kepada lesen pendaftaran

kenderaan perdagangan.

• Penggunaan kenderaan syarikat, bas kilang dan kenderaan perdagangan yang

membawa pekerja adalah pada ketetapan 50% kapasiti kenderaan.

• Pengoperasian di premis kilang hendaklah tidak melebihi 80% kehadiran

pekerja.

Nota:

Pemilik premis yang disenaraikan dalam senarai Hotspot Identification for Dynamic

Engagement (HIDE) hendaklah mengambil tindakan intervensi iaitu melaksanakan

sanitasi premis, meningkatkan kawalan dan pemantauan pematuhan pelanggan dan

melaksanakan penutupan premis jika diarahkan oleh Pegawai Kesihatan Bahagian

selepas penilaian risiko dijalankan

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan

dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan

Penyakit Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan

oleh MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification

for Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian

risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIAN Dikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 11: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

3.00 Pagi –

10.00 malamWaktu Kehadiran

Pelanggan:

8.00 Pagi –

6.00 PetangKapasiti Pekerja: 80% Kehadiran

Kilang pemprosesan Agrikomoditi (sawit,

getah, koko, lada, sago).AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Protokol Kesihatan

Umum

• Pemilik premis/majikan memastikan kawalan keluar masuk pekerja, pembekal

dan pelanggan ke premis dengan penjarakan fizikal 1 meter.

• Pemilik premis/majikan diwajibkan menyediakan kemudahan kod QR

MySejahtera dan menyediakan buku pendaftaran kehadiran pekerja, pembekal

dan pelanggan.

• Hanya Majikan/Operator/Pekerja-Pekerja kilang/pusat pemprosesan yang telah

mendapat vaksinasi Covid 19 dengan lengkap DIBENARKAN bekerja.

• Pemilik/Operator/Pekerja premis DIWAJIBKAN untuk memastikan hanya

pelanggan yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap Covid 19

DIBENARKAN membeli bekalan atau mendapatkan perkhidmatan (pengesahan

boleh dilakukan melalui aplikasi MySejahtera-Digital Certificate atau Kad

Vaksinasi Covid 19)

• Hand sanitizer disediakan di pintu masuk dan dipastikan pengunaannya.

• Penggunaan aplikasi MySejahtera diwajibkan di kawasan capaian internet

yang luas. Penggunaan buku pendaftaran kehadiran pekerja, pembekal dan

pelanggan hanya dibenarkan di kawasan yang tiada liputan internet atau lain-

lain alasan yang munasabah (warga emas, ketiadaan telefon pintar dan lain-

lain).

• Pemilik premis/majikan memastikan pekerja, pembekal dan pelanggan check-in

premis menggunakan MySejahtera atau menulis secara manual nama dan

nombor telefon yang boleh dibaca sekiranya tiada liputan internet sebelum

memasuki premis.

• Pekerja, pembekal dan pelanggan diwajibkan check-in MySejahtera atau

menulis secara manual nama dan nombor telefon yang boleh dibaca sebelum

memasuki premis.

• Pemilik premis/majikan perlu memastikan hanya pekerja, pembekal dan

pelanggan dengan statu Low Risk dalam MySejahtera sahaja yang dibenarkan

masuk ke premis. Suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius adalah tidak

dibenarkan memasuki premis.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan

dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan

Penyakit Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh

MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for

Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian risiko

KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 12: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:3.00 Pagi –

10.00 malam

Waktu Kehadiran

Pelanggan:8.00 Pagi –6.00 Petang

Kapasiti

Pekerja: 80% KehadiranKilang pemprosesan Agrikomoditi (sawit,

getah, koko, lada, sago). AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Protokol Kesihatan

Umum

• Pemilik premis/majikan menghadkan bilangan pekerja, pembekal dan

pelanggan berada di premis dengan penjarakkan fizikal 1 meter radius dalam

sesuatu masa.

• Setiap premis perlu memaparkan jumlah had kemasukan pembekal dan

pelanggan pada sesuatu masa. Penggunaan sistem nombor giliran perlu

digalakkan bagi pembekal dan pelanggan masuk ke sesuatu premis.

• Pekerja, pembekal dan pelanggan diwajibkan memakai pelitup muka dengan

betul mengikut saranan KKM ketika berada di premis.

• Memastikan ventilasi dan sistem pengudaraan yang baik di premis.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan

dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan

Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan

2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang

dikeluarkan oleh MKN, KKM dan JPBN

Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot

Identification for Dynamic Engagement

(HIDE) dan penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yangdikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

Mesyuarat • MESYUARAT adalah DIBENARKAN tertakluk kepada SOP yang sedang

berkuatkuasa dengan tidak melebihi 50% kapasiti premis atau maksimum 100

orang sahaja.

• Ahli mesyuarat adalah dari premis pejabat atau bangunan yang sama

dan tidak melibatkan rentas Daerah atau Negeri

• Mesyuarat digalakkan untuk diadakan secara sidang video.

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 13: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:24 jam

Waktu Kehadiran

Pelanggan

8.00 Pagi –

6.00 PetangKapasiti Pekerja 80% Kehadiran

Kilang pemprosesan Agrikomoditi

(sawit, getah, koko, lada, sago). AKTIVITI DAN PROTOKOL

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Sila rujuk kepada perkara yang

disenaraikan dalam Senarai Aktiviti

yang Dilarang.

Protokol

Pencegahan

Penyakit dan

Sekatan

• Majikan perlu menyediakan protokol di tempat kerja yang meliputi pengawasan

penyakit dan pencegahan penyebaran jangkitan mengikut standard yang ditetapkan

Kementerian Kesihatan Malaysia

• Majikan perlu menyediakan bilik isolasi untuk mengasingkan pekerja yang mengalami

gejala Covid-19 sementara menunggu pekerja berkenaan dirujuk ke Pusat Kesihatan

berhampiran.ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A)

225/2021

• Akta 342

•Ordinan Darurat (Pencegahan Dan

Pengawalan Penyakit Berjangkit)

(Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang

dikeluarkan oleh MKN, KKM dan

JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

•Tertakluk kepada laporan Hotspot

Identification for Dynamic

Engagement (HIDE) dan penilaian

risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke

semasa yang dikeluarkan oleh Ketua

Pengarah Kesihatan

Saringan Kesihatan • Menyediakan alat saringan suhu badan atau thermal scanner.

• Melaksanakan saringan terhadap pekerja, pembekal dan pelanggan bagi mengesan

gejala berkaitan Covid-19 seperti demam, batuk, sakit tekak atau sesak nafas setiap

hari.

• Saringan perlu dilakukan setiap hari di pintu masuk ke kilang/premis.

• Pemakaian pelitup muka diwajibkan dalam kawasan tumpuan pekerja.

• Pekerja/pembekal/pelanggan tidak dibenarkan untuk masuk sekiranya didapati suhu

badan melebihi 37.5 darjah Celsius atau mempunyai gejala batuk, selesema, sakit

tekak atau sesak nafas.

Laporan Kesihatan

(di premis dan

penginapan pekerja

yang disediakan

majikan)

• Laporkan kepada Pejabat Kesihatan yang berdekatan sekiranya terdapat pekerja yang

mengalami gejala atau mempunyai simptom dan demam.

• Pekerja yang mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darja Celsius atau menunjukkan

sebarang simpton hendaklah dirujuk ke Klinik Panel Syarikat atau Klinik Kesihatan

yang berdekatan.

• Pekerja tersebut tidak dibenarkan memasuki premis syarikat.

Pengesahan Premis

dan Surat

Kebenaran

Pergerakan

• Syarikat perladangan, pekebun kecil dan pengusaha kilang berkaitan sub-sektor

agrokomoditi dan agromakanan serta rantaiannya perlu mendapatkan surat

pengesahan daripada Pejabat Pertanian yang terdekat untuk keluar bekerja.

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 14: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

PENTERNAKAN

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 15: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

3.00 Pagi –

10.00 malamWaktu Kehadiran

Pelanggan:

8.00 Pagi –

6.00 PetangKapasiti Pekerja: 100% KehadiranSemua Aktiviti Ekonomi di bawah

Perkhidmatan Veterinar:

1. Ladang Ternakan

2. Rumah Sembelihan Ternakan

3. Pemindahan Ternakan dan hasilan

ternakan

4. Loji Pemprosesan Produk Haiwan/Ternakan

5. Kilang Makanan Ternakan.

6. Pembekal Input Ternakan (Ubatan &

Vaksin Veterinar, Disinfektan dan

Suplements)

7. Kilang Pengeluar Input Ternakan (e.g.

Bahan

pembungkusan dan Abuk kayu)

8. Import dan Eksport (Ternakan, Hasilan

Ternakan, Makanan Ternakan, Ubatan

Veterinar dan Produk di sepanjang

Rantaian Makanan)

9. Hospital Veterinar/ Klinik Veterinar/ House-

call Vet

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Protokol

Kesihatan

Umum

• Pemilik premis/majikan memastikan kawalan keluar masuk pekerja, pembekal

dan pelanggan ke premis dengan penjarakan fizikal 1 meter.

• Pemilik premis/majikan diwajibkan menyediakan kemudahan kod QR

MySejahtera dan menyediakan buku pendaftaran kehadiran pekerja, pembekal

dan pelanggan.

• Hanya Majikan/Operator/Pekerja-Pekerja ladang penternakan atau pusat

pemprosesan yang telah mendapat vaksinasi Covid 19 dengan lengkap

DIBENARKAN bekerja.

• Pemilik/Operator/Pekerja premis DIWAJIBKAN untuk memastikan hanya

pelanggan yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap Covid 19 DIBENARKAN

membeli bekalan atau mendapatkan perkhidmatan (pengesahan boleh dilakukan

melalui aplikasi MySejahtera-Digital Certificate atau Kad Vaksinasi Covid 19)

• Hand sanitizer disediakan di pintu masuk dan dipastikan pengunaannya.

• Penggunaan aplikasi MySejahtera diwajibkan di kawasan capaian internet yang

luas. Penggunaan buku pendaftaran kehadiran pekerja, pembekal dan

pelanggan hanya dibenarkan di kawasan yang tiada liputan internet atau lain-

lain alasan yang munasabah (warga emas, ketiadaan telefon pintar dan lain-

lain).

• Pemilik premis/majikan memastikan pekerja, pembekal dan pelanggan check-in

premis menggunakan MySejahtera atau menulis secara manual nama dan

nombor telefon yang boleh dibaca sekiranya tiada liputan internet sebelum

memasuki premis.

• Pekerja, pembekal dan pelanggan diwajibkan check-in MySejahtera atau

menulis secara manual nama dan nombor telefon yang boleh dibaca sebelum

memasuki premis.

• Pemilik premis/majikan perlu memastikan hanya pekerja, pembekal dan

pelanggan dengan statu Low Risk dalam MySejahtera sahaja yang dibenarkan

masuk ke premis. Suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius adalah tidak

dibenarkan memasuki premis.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan

dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan

Penyakit Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh

MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for

Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian risiko

KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIAN Dikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 16: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:3.00 Pagi –

10.00 malam

Waktu Kehadiran

Pelanggan:8.00 Pagi –6.00 Petang

Kapasiti

Pekerja: 100 % KehadiranSemua Aktiviti Ekonomi di bawah Perkhidmatan Veterinar:

1. Ladang Ternakan

2. Rumah Sembelihan Ternakan

3. Pemindahan Ternakan dan hasilan ternakan

4. Loji Pemprosesan Produk Haiwan/Ternakan

5. Kilang Makanan Ternakan.

6. Pembekal Input Ternakan (Ubatan &

Vaksin Veterinar, Disinfektan dan

Suplements)

7. Kilang Pengeluar Input Ternakan (e.g.

Bahan

pembungkusan dan Abuk kayu)

8. Import dan Eksport (Ternakan, Hasilan

Ternakan, Makanan Ternakan, Ubatan

Veterinar dan Produk di sepanjang

Rantaian Makanan)

9. Hospital Veterinar/ Klinik Veterinar/ House-

call Vet

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Protokol

Kesihatan Umum

• Pemilik premis/majikan menghadkan bilangan pekerja, pembekal dan

pelanggan berada di premis dengan penjarakkan fizikal 1 meter radius dalam

sesuatu masa.

• Setiap premis perlu memaparkan jumlah had kemasukan pembekal dan

pelanggan pada sesuatu masa. Penggunaan sistem nombor giliran perlu

digalakkan bagi pembekal dan pelanggan masuk ke sesuatu premis.

• Pekerja, pembekal dan pelanggan diwajibkan memakai pelitup muka dengan

betul mengikut saranan KKM ketika berada di premis.

• Memastikan ventilasi dan sistem pengudaraan yang baik di premis.

Mesyuarat • MESYUARAT adalah DIBENARKAN tertakluk kepada SOP yang sedang

berkuatkuasa dengan tidak melebihi 50% kapasiti premis atau maksimum 100

orang sahaja.

• Ahli mesyuarat adalah dari premis pejabat atau bangunan yang sama

dan tidak melibatkan rentas Daerah atau Negeri

• Mesyuarat digalakkan untuk diadakan secara sidang video.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKANSila rujuk kepada perkara yang disenaraikan

dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan

Penyakit Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh

MKN, KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for

Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian risiko

KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIAN Dikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 17: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

Waktu operasi

biasa

Waktu Kehadiran

Pelanggan

Waktu operasi

biasa

Kapasiti

Pekerja

100%

KehadiranSemua Aktiviti Ekonomi di bawah Perkhidmatan Veterinar:

1. Ladang Ternakan

2. Rumah Sembelihan Ternakan

3. Pemindahan Ternakan dan hasilan ternakan

4. Loji Pemprosesan Produk Haiwan/Ternakan

5. Kilang Makanan Ternakan

6. Pembekal Input Ternakan (Ubatan & Vaksin

Veterinar, Disinfektan dan Suplements)

7. Kilang Pengeluar Input Ternakan (e.g. Bahan

pembungkusan dan Abuk kayu)

8. Import dan Eksport (Ternakan, Hasilan

Ternakan, Makanan Ternakan, Ubatan Veterinar

dan Produk di sepanjang Rantaian Makanan)

9. Hospital Veterinar/ Klinik Veterinar/ House-call Vet

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Pembersihan dan

nyah kuman premis

• Pekerja, dan pelanggan perlu memuat turun dan mendaftar aplikasi

MySejahtera ke dalam telefon bimbit masing-masing untuk

pengesanan kontak rapat.

• Pemilik premis diwajibkan mendaftar dan memuat turun aplikasi

MySejahtera untuk digunakan oleh pelanggan yang memasuki

premis.

• Pekerja dan pelanggan diwajibkan merekodkan kehadiran melalui

aplikasi MySejahtera atau menulis nama dan nombor telefon secara

manual sekiranya tiada liputan internet atau lain-lain alasan yang

munasabah (warga emas, ketiadaan telefon pintar dan lain-lain).

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN Penjarakan fizikal dan

tatacara keselamatan

kesihatan pekerja

• Menyediakan thermal scanner atau handheld infrared thermometer.

• Melaksanakan saringan bagi mengesan gejala berkaitan

COVID-19 seperti demam, batuk, sakit tekak atau sesak nafas

setiap hari.

• Saringan perlu dilakukan setiap hari di pintu masuk premis.

• Kakitangan yang mempunyai suhu melebihi 37.5 Celsius dan/atau

menunjukkan simptom seperti sakit tekak, batuk, selsema, susah

bernafas tidak dibenarkan bertugas dan memasuki premis.

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam

Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit

Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN,

KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertaklukkepada laporan Hotspot Identification for Dynamic

Engagement (HIDE) dan penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengarah Kesihatan

Etika di Kawasan

umum dalam Premis

• Kemudahan surau dan tempat ibadat dalam premis perlu dikawal

dengan amalan penjarakan fizikal 1 meter pada satu masa.

• Operasi kantin/ kafeteria dibenarkan untuk makan di dalam

premis dengan amalan penjarakan fizikal.

• Waktu rehat makan hendaklah dilaksanakan secara berperingkat

bergantung kesesuaian yang ditetapkan syarikat.

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 18: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

Waktu operasi

biasa

Waktu Kehadiran

Pelanggan

Waktu operasi

biasa

Kapasiti

Pekerja

100%

Kehadiran

Semua Aktiviti Ekonomi di bawah Perkhidmatan Veterinar:

1. Ladang Ternakan

2. Rumah Sembelihan Ternakan

3. Pemindahan Ternakan dan hasilan ternakan

4. Loji Pemprosesan Produk Haiwan/Ternakan

5. Kilang Makanan Ternakan

6. Pembekal Input Ternakan (Ubatan & Vaksin

Veterinar, Disinfektan dan Suplements)

7. Kilang Pengeluar Input Ternakan (e.g. Bahan

pembungkusan dan Abuk kayu)

8. Import dan Eksport (Ternakan, Hasilan

Ternakan, Makanan Ternakan, Ubatan Veterinar

dan Produk di sepanjang Rantaian Makanan)

9. Hospital Veterinar/ Klinik Veterinar/ House-call Vet

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Pengangkutan pekerja • Kapasiti 50% penumpang bas dengan mewajibkan

pemakaian pelitup muka.

• Kenderaan pengangkutan pekerja yang disediakan oleh syarikat

perlu menjalani proses nyah kuman setiap kali selepas

digunakan.

• Kenderaan persendirian digalakkan untuk dinyahkuman sendiri

oleh pekerja mengikut tatacara yang bersesuaian.

Penginapan pekerja (jika

disediakan majikan)• Penjarakan fizikal hendaklah dilaksanakan di kawasan tempat

tidur, tandas, bilik mandi, tempat ibadat, ruang makan dan lain-

lain.

• Proses nyah kuman perlu dilakukan setiap hari mengikut masa

yang ditetapkan majikan.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam

Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP Tindak balas Kecemasan • Syarikat perlu mewujudkan Jawatankuasa Protokol Tindak Balas

Kecemasan bagi penyediaan dan pelaksanaan tatacara mengurus

kes-kes kecemasan (terdapat jangkitan atau siasatan jangkitan

COVID-19).

• Syarikat perlu menyediakan bilik isolasi untuk mengasingkan

pekerja yang mengalami gejala Covid-19 sementara menunggu

pekerja berkenaan dirujuk ke Pusat Kesihatan berhampiran.

• Syarikat perlu menyediakan

• Syarikat bertanggungjawab untuk menanggung sepenuhnya kos

saringan, sekiranya dirasakan perlu.

• Kos pembasmian dan nyah kuman di premis perlu ditanggung

oleh syarikat.

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit

Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN,

KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertaklukkepada laporan Hotspot Identification for Dynamic

Engagement (HIDE) dan penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 19: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

Waktu operasi

biasa

Waktu Kehadiran

Pelanggan

Waktu operasi

biasa

Kapasiti

Pekerja

100%

KehadiranSemua Aktiviti Ekonomi di bawah Perkhidmatan Veterinar:

1. Ladang Ternakan

2. Rumah Sembelihan Ternakan

3. Pemindahan Ternakan dan hasilan ternakan

4. Loji Pemprosesan Produk Haiwan/Ternakan

5. Kilang Makanan Ternakan

6. Pembekal Input Ternakan (Ubatan & Vaksin

Veterinar, Disinfektan dan Suplements)

7. Kilang Pengeluar Input Ternakan (e.g. Bahan

pembungkusan dan Abuk kayu)

8. Import dan Eksport (Ternakan, Hasilan

Ternakan, Makanan Ternakan, Ubatan Veterinar

dan Produk di sepanjang Rantaian Makanan)

9. Hospital Veterinar/ Klinik Veterinar/ House-call Vet

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Taklimat kepada

pengawal keselamatan

dan kakitangan berhubung

penyakit COVID-19 dan

langkah-langkah

pencegahan.

• Kapasiti 50% penumpang bas dengan mewajibkan pemakaian

pelitup muka.

• Kenderaan pengangkutan pekerja yang disediakan oleh syarikat

perlu menjalani proses nyah kuman setiap kali selepas

digunakan.

• Kenderaan persendirian digalakkan untuk dinyahkuman sendiri

oleh pekerja mengikut tatacara yang bersesuaian.

Semua Kaunter di

Jabatan Perkhidmatan

Veterinar (Kaunter

Permohonan Permit, Sijil

Kesihatan, Kaunter

Kewangan dan lain-lain)

• Penjarakan fizikal hendaklah dilaksanakan di kawasan tempat

tidur, tandas, bilik mandi, tempat ibadat, ruang makan dan lain-

lain.

• Proses nyah kuman perlu dilakukan setiap hari mengikut masa

yang ditetapkan majikan.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang.

ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit

Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN,

KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for Dynamic

Engagement (HIDE) dan penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

Hospital Veterinar/ Klinik

Veterinar/House-call Vet

• Pemeriksaan kesihatan, rawatan dan pembedahan secara

temujanji. Bagi kes-kes kecemasan yang memerlukan rawatan

dan perhatian segera adalah tidak tertakluk kepada waktu operasi

yang ditetapkan.

Pengesahan Premis dan

Surat Kebenaran

Pergerakan

• Penternak, syarikat dan pengusaha yang terlibat di dalam sub-

sektor penternakan serta rantaiannya perlu mendapatkan

pengesahan dan kelulusan daripada Pejabat Perkhidmatan

Veterinar yang terdekat untuk keluar bekerja.

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 20: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

Mengkikut arahan

terkini MKN

Waktu Kehadiran

Pelanggan

Mengikut arahan

terkini MKN

Kapasiti

Pekerja

80%

KehadiranSemua Aktiviti Perkhidmatan Veterinar:

1. Kawalan penyakit dan kawalselia pengeluaran

ternakan hidup, input ternakan dan produk

berkaitan industri ternakan.

2. Pengurusan kesihatan, diagnosa penyakit dan

rawatan haiwan.

3. Industri Walet

4. Aktivit Berkuda dan berkaitan Industri Kuda

5. Kedai Haiwan Kesayangan

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Pembersihan dan

nyah kuman premis

• Premis hendaklah menjalankan pembersihan dan nyah kuman di

premis setiap kali sebelum syif atau operasi bermula.

• Premis hendaklah menyediakan hand sanitizer di pintu masuk,

semua kawasan umum (common area) dan tempat-tempat lain di

dalam premis.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam

Senarai Aktiviti yang Dilarang.Penjarakan fizikal dan

tatacara keselamatan

kesihatan pekerja

• Pemakaian face mask oleh setiap pekerja di kawasan umum

adalah diwajibkan.

ARAHAN TETAP• Memastikan garis panduan amalan terbaik sosial / penjarakan

fizikal disediakan seperti tanda jarak 1 meter di lantai, meja dan

kerusi dilaksanakan.

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit

Berjangkit) (Pindaan 2021) Etika di kawasan

umum dalam Premis

• Kemudahan surau dan tempat ibadat dalam premis perlu dikawal

dengan amalan penjarakan fizikal 1 meter pada satu masa.

• Operasi kantin/ kafeteria dibenarkan untuk makan di dalam premis

dengan amalan penjarakan fizikal.

• Waktu rehat makan hendaklah dilaksanakan secara berperingkat

bergantung kesesuaian yang ditetapkan syarikat.

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN,

KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for Dynamic

Engagement (HIDE) dan penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengarah Kesihatan

SEKTOR PERTANIAN Dikemaskini pada 8 Julai 2021

Page 21: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

Mengikut Arahan

terkini MKN

Waktu Kehadiran

Pelanggan:

Mengikut arahan

terkini MKN

Kapasiti

Pekerja:

80%

KehadiranSemua Aktiviti Perkhidmatan Veterinar:

1. Kawalan penyakit dan kawalselia pengeluaran

ternakan hidup, input ternakan dan produk

berkaitan industri ternakan.

2. Pengurusan kesihatan, diagnosa penyakit dan

rawatan haiwan.

3. Industri Walet

4. Aktivit Berkuda dan berkaitan Industri Kuda

5. Kedai Haiwan Kesayangan

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Pengangkutan pekerja • Premis hendaklah menjalankan pembersihan dan nyah kuman di

premis setiap kali sebelum syif atau operasi bermula.

• Premis hendaklah menyediakan hand sanitizer di pintu masuk,

semua kawasan umum (common area) dan tempat-tempat lain di

dalam premis.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam

Senarai Aktiviti yang Dilarang.

Penginapan pekerja

(jika disediakan

majikan)

• Penjarakan fizikal hendaklah dilaksanakan di kawasan tempat tidur,

tandas, bilik mandi, tempat ibadat, ruang makan dan lain-lain.

• Proses nyah kuman perlu dilakukan setiap hari mengikut masa yang

ditetapkan majikan.ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit

Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN,

KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for Dynamic

Engagement (HIDE) dan penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengarah Kesihatan

Tindak balas

Kecemasan

• Syarikat perlu mewujudkan Jawatankuasa Protokol Tindak Balas

Kecemasan bagi penyediaan dan pelaksanaan tatacara mengurus

kes-kes kecemasan (terdapat jangkitan atau siasatan jangkitan

COVID-19).

• Syarikat perlu menyediakan bilik isolasi untuk mengasingkan

pekerja yang mengalami gejala Covid-19 sementara menunggu

pekerja berkenaan dirujuk ke Pusat Kesihatan berhampiran.

• Syarikat bertanggungjawab untuk menanggung sepenuhnya kos

saringan, sekiranya dirasakan perlu.

• Kos pembasmian dan nyahkuman di premis perlu ditanggung oleh

syarikat.

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021

Page 22: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PERTANIAN …

6

MERANGKUMI Waktu

Beroperasi:

Mengikut Arahan

Terkini MKN

Waktu Kehadiran

Pelanggan:

Mengikut Arahan

Terkini MKN

Kapasiti

Pekerja:

80%

KehadiranSemua Aktiviti Perkhidmatan Veterinar:

1. Kawalan penyakit dan kawalselia pengeluaran

ternakan hidup, input ternakan dan produk

berkaitan industri ternakan.

2. Pengurusan kesihatan, diagnosa penyakit dan

rawatan haiwan.

3. Industri Walet

4. Aktivit Berkuda dan berkaitan Industri Kuda

5. Kedai Haiwan Kesayangan

AKTIVITI DAN PROTOKOL

TINDAKAN PENERANGAN RINGKAS

Taklimat kepada

pengawal

keselamatan dan

kakitangan berhubung

penyakit COVID-19

dan langkah-langkah

pencegahan

• Setiap pengawal dan kakitangan haruslah diberi

taklimat berhubung penyakit COVID-19 dan langkah-langkah

pencegahan.

AKTIVITI TIDAK DIBENARKAN

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam

Senarai Aktiviti yang Dilarang.Perkhidmatan di Klinik

Veterinar/ Haiwan

Kesayangan

• Pemeriksaan kesihatan, rawatan dan pembedahan secara

temujanji. Bagi kes–kes kecemasan yang memerlukan rawatan dan

perhatian segera adalah tidak tertakluk kepada waktu operasi yang

ditetapkan.ARAHAN TETAP

• Peraturan 14A dan 16 P.U,(A) 225/2021

• Akta 342

• Ordinan Darurat (Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit

Berjangkit) (Pindaan 2021)

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN,

KKM dan JPBN Sarawak

• Arahan dan peraturan di bawah PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for Dynamic

Engagement (HIDE) dan penilaian risiko KKM

• Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengarah Kesihatan

Pengesahan Premis

dan Surat Kebenaran

Pergerakan

• Penternak, syarkat dan pengusaha yang terlibat di dalam sektor

sektor penternakan serta rantaiannya perlu mendapatkan

pengesahan dan kelulusan daripada Pejabat Perkhidmatan

Veterinar yang terdekat untuk keluar bekerja.

SEKTOR PERTANIANDikemaskini pada 20 Ogos 2021