Reference book 2014

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This 8th edition of our reference book aims to be a source of inspiration for your current and future projects.

Text of Reference book 2014

 • REN

  SO

  N

 • 2014RENSON Headquarters, Maalbeekstraat 10 8790 Waregem Belgium

 • Het referentieboek van RENSON geeft het woord referentie een nieuwe dimensie. Naast verwijzing betekent een referentie hier vooral inspiratie. Ook deze 8ste uitgave van ons referentieboek heeft als doel een bron van inspiratie te zijn voor uw huidige en toekomstige projecten.

  Bij elk van de geselecteerde projecten leveren de innovatieve RENSON-oplossingen ook een toegevoegde waarde aan de architectuur, het comfort en/of de functionaliteit van het gebouw. RENSON is immers in de loop der jaren uitgegroeid van een productleverancier tot een partner, die van bij het ontwerp bij een bouwproject betrokken wordt. Wij denken graag met u mee, op weg naar een energiezuinig gebouw met een goede luchtkwaliteit, een aangename temperatuur, een gecontroleerde lichtinval en oog voor het esthetische.

  Goede luchtkwaliteitBesparen op energie is belangrijk, maar daarbij mag de gezondheid van de gebruiker niet uit het oog verloren worden. Zonder zuurstof kunnen wij niet leven. Als wij onze gebouwen alsmaar luchtdichter maken, dan moeten wij ook meer en beter nadenken over ventilatie om voldoende gezonde lucht binnen te laten. Continue, gecontroleerde ventilatie komt de gezondheid van de gebruiker ten goede, maar vermijdt ook schade, zoals condensvorming of schimmel, aan het gebouw.

  Comfortabele temperaturenGrote glaspartijen zorgen voor veel licht en gezelligheid. Bovendien vermindert de zon tijdens de koude wintermaanden en de tussenseizoenen het energieverbruik. In de warme zomermaanden denken wij er vaak helemaal anders over. De zonnestralen kunnen ons dan een oncomfortabel gevoel bezorgen. Door de verbeterde isolatie blijft de warmte in het gebouw hangen, met oververhitting tot gevolg. Bovendien kunnen door die zon ook reflecties in schermen en verkleuring van vloer, meubilair, optreden. Deze problemen kunnen eenvoudig vermeden worden dankzij een efficinte zonwering.

  Esthetische meerwaardeUiteraard wil het oog ook wat of net niet? Terwijl ventilatie steeds onopvallender in het geheel verdwijnt, gaan functionaliteit en esthetiek bij zonwering, gevelbekleding en outdoor-oplossingen hand in hand. Screens, schuifpanelen of aluminium lamellen als zonwering, aluminium lamellen als gevelbekleding of terrasoverkappingen, ze leveren n voor n een meerwaarde aan de architectuur van een gebouw.

  Laat u alvast inspireren door onze referenties en maak kennis met het Healthy Residential Concept, dat volledig aangepast is aan de evolutie naar een strakke, pure, open architectuur in de hedendaagse woning- en appartementsbouw. Plan gerust een bezoek aan EXIT 5, ons experience center in Waregem.

 • Le livre de rfrence de RENSON donne une nouvelle dimension au mot rfrence. Il est ici davantage une source dinspiration. Cette 8me dition de notre livre de rfrences se veut une source dinspiration pour vos projets prsents et futurs.

  Pour chacun des projets slectionns, RENSON a propos des solutions apportant une plus-value larchitecture, au confort et/ou la fonctionnalit du btiment. RENSON a volu au cours des annes dun fournisseur de produits un partenaire qui est partie prenante du projet de construction depuis sa conception. Nous vous accompagnons volontiers dans votre recherche dun btiment coresponsable avec une bonne qualit dair et des tempratures agrables ainsi quun apport contrl de luminosit et un aspect esthtique important.

  Une bonne qualit dair Il est important de raliser des conomies dnergie, mais il ne faut surtout pas le faire au dtriment de la sant des occupants. Nous ne pouvons pas vivre sans oxygne. Si nous ralisons des btiments de plus en plus tanches lair, il est important daccorder davantage dattention la ventilation afin de laisser pntrer suffisamment dair sain lintrieur. Une ventilation continue et contrle est indispensable la sant du consommateur mais vite aussi toutes sortes de dgts au btiment provoqus par la formation de condensation ou de moisissures.

  Des tempratures confortables De grandes baies vitres laissent pntrer beaucoup de lumire et crent de ce fait une atmosphre agrable. Elles permettent galement de limiter la consommation nergtique lentre-saison et en hiver grce un apport bienvenu de soleil. Pendant les mois chauds de lt par contre il en va tout autrement. Les rayons du soleil peuvent savrer inconfortables. Lisolation pousse de nos habitations enferme la chaleur lintrieur du btiment et entrane la surchauffe. Le soleil peut provoquer des rverbrations dsagrables sur les crans et entraner aussi la dcoloration du sol ou du mobilier. Ces problmes peuvent facilement tre rsolus grce une protection solaire extrieure efficace.

  Une plus-value esthtique Visible ou invisible ? Tandis que la ventilation se fait de plus en plus discrte dans lensemble du btiment, la fonctionnalit et lesthtique de la protection solaire, de lhabillage de faade et des solutions outdoor vont de pair. Les stores, panneaux coulissants ou lames filantes en aluminium en tant que protection solaire ou recouvrement de faade, les toitures de terrasse, tous contribuent lesthtique densemble du btiment et apportent une plus-value architecturale.

  Laissez-vous inspirer tout au long des pages par nos rfrences et faites connaissance avec notre Healthy Residential Concept, qui est entirement adapt lvolution vers une architecture pure et ouverte dans la construction de maisons et dappartements de style contemporain. Planifiez srement une visite notre centre dexprience EXIT 5, Waregem.

  Paul Renson

  Das Referenzbuch von RENSON verleiht dem Begriff Referenz eine neue Dimension. Neben Verweis bedeutet Referenz hier vor allem Inspiration. Auch diese 8. Auflage unseres Referenzbuches versteht sich als Inspirationsquelle fr Ihre heutigen und zuknftigen Projekte. Bei jedem der ausgewhlten Projekte lieferten die innovativen RENSON-Lsungen auch einen Mehrwert fr die Architektur, den Komfort bzw. die Funktionalitt des Gebudes. RENSON hat sich schlielich im Laufe der Jahre von einem Produktlieferanten zu einem Partner entwickelt, der ab der Entwurfsphase eines Bauprojekts mit einbezogen wird. Wir denken gerne mit Ihnen mit und begleiten Sie beim Bau eines energiesparenden Gebudes mit guter Luftqualitt, angenehmer Temperatur, einem kontrollierten Lichteinfall und Sinn fr sthetik. Gute LuftqualittEnergie sparen ist wichtig, aber dabei darf die Gesundheit des Nutzers nicht vernachlssigt werden. Ohne Sauerstoff knnen wir nicht leben. Wenn wir unsere Gebude immer luftundurchlssiger machen, mssen wir auch mehr und besser ber Belftung nachdenken, um gengend gesunde Luft in das Gebude hinein zu lassen. Kontinuierliche, kontrollierte Belftung kommt der Gesundheit des Nutzers zugute und vermeidet zudem Schden durch Kondenswasser- oder Schimmelbildung am Gebude. Angenehme TemperaturenGroe Glasflchen sorgen fr viel Licht und Behaglichkeit. Auerdem senkt die Sonneneinstrahlung in den kalten Wintermonaten und bergangsjahreszeiten den Energieverbrauch. In den warmen Sommermonaten denken wir hierber hufig anders. Die Sonnenstrahlen knnen dann unangenehm fr uns sein. Aufgrund der verbesserten Isolierung bleibt die Wrme im Gebude, was eine berhitzung zur Folge hat. Auerdem knnen durch die Sonne auch Reflexionen in Bildschirmen und Verfrbungen von Bden, Mbeln usw. auftreten. Diese Probleme lassen sich mithilfe eines effektiven Sonnenschutzes leicht vermeiden. sthetischer MehrwertNatrlich mchte auch das Auge angesprochen werden ... oder gerade nicht? Whrend Belftungen immer unaufflliger im Gesamtbild verschwinden, gehen bei Sonnenschutzsystemen, Fassadenverkleidungen und Lsungen fr den Auenbereich Funktionalitt und sthetik Hand in Hand. Screens, Schiebelden oder Aluminiumlamellen als Sonnenschutz, Aluminiumlamellen als Fassadenverkleidung oder Terrassenberdachungen sind allesamt eine Bereicherung fr die Architektur eines Gebudes. Lassen Sie sich von unseren Referenzen inspirieren und lernen Sie das Healthy Residential Concept, das vllig der Evolution zu einer filigranen, puren, offenen Architektur im heutigen Wohnungs- und Hochbau angepasst ist. Planen Sie einen Besuch bei EXIT 5, unserem neuen Erlebniszentrum in Waregem.

  Paul Renson

 • The RENSON reference book gives the word reference a new dimension. Besides reference, in this case, it particularly relates to inspiration. This 8th edition of our reference book aims to be a source of inspiration for your current and future projects.

  The innovative RENSON solutions also provide added value for the buildings architecture, comfort and/or function in each of the selected projects. Over the years, RENSON has also evolved from a product supplier to a partner, who is involved from a construction projects design phase. We enjoy putting our heads together with you, to create an energy efficient building with good air quality, comfortable temperatures, controlled levels of sunlight and a high level of design.

  Good air qualitySaving energy is important but must not compromise the users health. We cannot survive without qualitative oxygen. If we make our buildings more airtight we must also increasingly think about more effective ventilation solutions to allow enough healthy air inside. Constant, controlled ventilation benefits the user but also prevents damage to the building such as condensation or mildew.

  Comfortable temperaturesLarge glass surfaces provide lots of light and atmosphere. Furthermore, during the cold winter months and the intermediate seasons, the solar gains reduce our energy consumption. However in the hot summer months we often think very differently. The rays of the sun can then make us feel uncomfortable. Improved insulation means that the heat is trapped inside the building, which can lead to overheating. The sun can also cause reflections in screens and discolour fl