Rekrutteringsbegrænsninger, herunder medarbejderklausuler

 • View
  29

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rekrutteringsbegrænsninger, herunder medarbejderklausuler. ved advokat Morten Langer, Norrbom Vinding. Program. Situationen uden særlig aftale – markedsføringsloven Konkurrenceklausuler – kort Kundeklausuler – kort Medarbejderklausuler Aftalt med medarbejderen Aftalt med andre. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Rekrutteringsbegrænsninger, herunder medarbejderklausuler

 • Rekrutteringsbegrnsninger, herunder medarbejderklausulerved advokat Morten Langer, Norrbom Vinding

 • Program

  Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven

  Konkurrenceklausuler kort

  Kundeklausuler kort

  Medarbejderklausuler Aftalt med medarbejderenAftalt med andre

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven

  Traditionelt anskuet ud fra medarbejderens synsvinkel alts hvad medarbejderen m eller ikke m

  Aktuelt fokuseres p begrnsningerne p virksomheden bde i den generelle debat og i aftenens tema

  I vidt omfang er der tale om to sider af samme sag

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringslovens 1

  Markedsfringslovens 1: Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsfringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser

  Tidligere ordlyd:Loven glder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der m i sdan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsfringsskik

  Ingen ndringer er tilsigtet

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringslovens 1

  Pligtsubjekt i markedsfringslovens 1?

  Den nye arbejdsgiver?

  Medarbejderen?

  Andre (for eksempel rekrutteringsvirksomheder)?

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringslovens 19 (tidligere 10)

  utilbrlig mde skaffe sig kendskab til eller rdighed over erhvervshemmeligheder

  ikke ubefjet viderebringe eller benytte sdanne hemmeligheder

  m ikke benytte en erhvervshemmelighed, sfremt kendskab til opnet i strid med ovennvnte

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringslovens 19 (tidligere 10)

  Pligtsubjekt

  Medarbejderen ja, jf. tjeneste- eller samarbejdsforhold

  Den nye arbejdsgiver ja, jf. erhvervsdrivende

  Andre (for eksempel rekrutteringsvirksomheder)? formentlig ja, jf. erhvervsdrivende

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringslovens 19 (tidligere 10)

  Definition af erhvervshemmeligheder

  Interne oplysninger

  Behandles fortroligt

  Af betydning for konkurrencesituationen

  Lnoplysninger?

  Kvalifikationer med videre?

  Sammenstning af projektteams og lignende?

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven almindelige udgangspunkter

  Arbejdsgiveren m rekruttere og medarbejderen m lade sig rekruttereUfR 1997.1069HHidtidig eneleverandr etablerede konkurrerende virksomhedAnsatte kundens medarbejder til at udfre den konkurrerende virksomhed i DKStandsede leverancerne til tidligere kundeForstyrrede markedet ved at hindre leverancer fra andre til den tidligere kunde med videreRetsstridig markedsforstyrrelse - betalt godtgrelse, men ikke forbud mod ansttelsen og etableringen som sdan

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  stre Landsrets kendelse af 30. juni 2006 (B-1189-06)

  Pengeinstitut nskede at etablere brsmgleraktiviteter

  Fik kontakt til chefen for brsomrdet i et andet pengeinstitut

  Drftede med denne forskellige lsningsmodeller spndende fra ansttelse af f personer til kb af et endnu strre forretningsomrde end brsomrdet

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  stre Landsrets kendelse af 30. juni 2006 (B-1189-06)

  Derefter drftede den pgldende chef konkurrentens nsker og intentioner med sin ledergruppe

  Frst derefter involverede den pgldende chef sin egen direktion

  Derefter ivrksattes drftelser om en mulig overdragelse af brsaktiviteterne fra det ene pengeinstitut til det andet

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  stre Landsrets kendelse af 30. juni 2006 (B-1189-06)Der blev indget sdvanlig fortrolighedserklring med en ikke-rekrutteringsbestemmelseDer var en undtagelse fra ikke-rekrutteringsbestemmelsen afgrnset i antal, men ikke med navneForhandlingerne brd sammenDen nye spiller p markedet rekrutterede derefter svel chefen for brsomrdet som hele mellemledergruppen og samtlige de menige medarbejdere, der var overvejet

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  stre Landsrets kendelse af 30. juni 2006 (B-1189-06)

  Rekrutteringsprocessen var meget komprimeret

  Der var ingen forhandlinger med de menige medarbejdere

  Alle steg betragteligt i ln, og de fleste konstaterede en lnstigning med prcis samme procentsats i forhold til tidligere ln

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  stre Landsrets kendelse af 30. juni 2006 (B-1189-06)

  Lederen for brsomrdet havde forud for headhunterens henvendelse til den enkelte medarbejder omtalt den kommende henvendelse p ikke kortvarige mder uden at orientere egen ledelse

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  Landsrettens indledende bemrkninger i B-1189-06Ledelsen vidste, at der var risiko for, at chefen p brsomrdet og en rkke ledende medarbejdere ville forlade deres stillinger

  Da man accepterede en undtagelse til ikke-rekrutteringsbestemmelsen, burde man indse, at der var en nrliggende risiko for, at en vsentlig del af brsafdelingens chefer og vrige ansatte ville overg til ansttelse hos den kommende konkurrent, sfremt salgsforhandlingerne brd sammen

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  Landsrettens indledende bemrkninger i B-1189-06

  I hvert fald under disse omstndigheder var det udgangspunktet, at den kommende konkurrents kollektive ansttelse af 18 medarbejdere fra brsafdelingen ikke udgjorde en tilsidesttelse af markedsfringslovens 1

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  Landsrettens supplerende bemrkninger i B-1189-06

  Sandsynliggjort, at en eller flere ledende medarbejdere i brsafdelingen i uopsagt stilling og p et tidligt stadium deltog i planlgningen af den kommende konkurrents konkurrerende virksomhed, udover hvad der var ndvendigt for selv at trffe beslutning om, hvorvidt man ville lade sig anstte

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  Landsrettens supplerende bemrkninger i B-1189-06

  Sandsynliggjort, at der var ydet bistand i forbindelse af udpegning af, hvilke vrige medarbejdere i brsafdelingen, der skulle tilbydes ansttelse hos konkurrenten

  Sandsynliggjort, at disse medarbejdere senere var blevet motiveret

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  Landsrettens supplerende bemrkninger i B-1189-06

  Sandsynliggjort, at der var blevet videregivet oplysninger, som satte den kommende konkurrent i stand til at give et attraktivt lntilbud

  Derved samlet sandsynliggjort, at der skete overtrdelse af markedsfringslovens 1 og 10

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  Landsretten nedlagde ikke forbud, fordi

  Handlingerne p domsforhandlingstidspunktet var sket for mellem et halvt og et helt r siden

  Der var efter Landsrettens opfattelse ikke belg for at antage, at kunderne var blevet forsgt pvirket, eller forretningshemmeligheder, koncepter eller lignende var blevet videregivet

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  Landsretten nedlagde ikke forbud, fordi

  De negative flger af den gede konkurrence i vidt omfang allerede sknnedes at vre indtrdt

  Der kunne ikke bortses fra, at man ogs uden den illoyale adfrd ville have kunnet anstte en vsentlig del af medarbejderne

 • Situationen uden srlig aftale markedsfringsloven nyere praksis

  Kendelsen B-1189-06 illustrerer, At en kollektivitet muligvis i sig selv kan vre i strid med markedsfringslovens 1At der selvsagt foretages en srdeles konkret vurderingAt illoyale rekrutteringsskridt, udnyttelse af viden om lnoplysninger med videre kan medfre, at der er handlet i strid med markedsfringslovens 1 og 19 (tidligere 10)At forbudsinstituttet sammenholdt med retternes berammelsestider - er utilstrkkeligt

 • Konkurrenceklausuler kort

  Konkurrenceklausuler forudstter selvsagt aftaleFor funktionrers vedkommende skal funktionrlovens 18 vre overholdtKan efter omstndighederne tilsidesttes efter aftalelovens 38Giver ogs anledning til betydelige fortolkningstvivl typisk i relation til dkningsomrdetEr frst og fremmest begrnsende for medarbejderen, men der er ogs en enkelt dom, hvor arbejdsgiveren bliver medhftende

 • Kundeklausuler kort

  Kan virke rekrutteringsbegrnsende bde formelt og de factoMedarbejderen kan blive uinteressant, hvis vedkommende er for begrnset i forhold til de interessante kunderAnsttelse hos en kunde kan vre direkte omfattet af ordlydenKundeklausuler krver aftaleFor funktionrers vedkommende skal funktionrlovens 18 a vre overholdtIkke mulighed for tilsidesttelse efter aftalelovens 38

 • Medarbejderklausul aftalt med medarbejderen

  Nppe omfattet af funktionrlovens 18 a, jf. udtrykket forretningsmssige forbindelser(Normalt) ikke omfattet af aftalelovens 38Fortolkning af dkningsomrdetDefinitionen af omfattede medarbejdereAllerede fratrdte/ikke-fratrdteMedarbejdere i virksomheden?Medarbejdere i afdelingen? Medarbejdere i reference?

 • Medarbejderklausul aftalt med medarbejderen

  Omfattede handlinger?Vre i erhvervsmssig kontakt med?Vre ansat samme sted som?Medvirke til at anstte?Aktivt medvirke til at form til at skifte stilling?

 • Medarbejderklausuler - aftalt med andre

  Situationerne Midlertidige projekter / joint venturesVikarerKonsulenterVirksomhedsoverdragelser / fortrolighed

 • Medarbejderklausuler aftalt med andreEr det et nyt fnomen?(Funktionrlovens regler) betyder iflge Ingenirforeningen