Retoque fotos

Embed Size (px)

Text of Retoque fotos

EDITOR DIMATGES

EDITOR DIMATGES

Primera imatge:

Balan de colors:

To, lluminositat i saturaci:

Saturaci:

Brillor i contrast:

Blanc i negre:

Nivells de colors:

Corba de transformaci de canal:

Reducci de color:

Destura:

FILTRESDifuminaci: