Rpt Matematik Thn 4 ( 2015 )

  • View
    14

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT Matematik Thn 4

Text of Rpt Matematik Thn 4 ( 2015 )

Year 1 Mathematics

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 1RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

MATEMATIK

KSSR TAHUN 4

(2015)BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 100 000

MINGGUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANSTANDARD PRESTASIPENGISIAN KURIKULUM

TPTAFSIRAN

1 3

11 29JAN

20151.1Nilai nombor.

1.2Anggaran bagi sesuatu kuantiti.

1.3Nombor dalam bentuk pola.

1.4Aplikasi sebarang nombor.

(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka.

(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.

(iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.

(iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

(i)Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi.(i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi.

(ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga puluh ribu terdekat.

(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan hingga puluh ribu terdekat.1Menyatakan sebarang nombor hingga

100 000.KREATIVITI DAN INOVASI:

Membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun mengikut kriteria. Menghubungkait, menyusun maklumat serta membuat penghampiran dan membina pemahaman melalui alat yang bersesuaian dan pemerhatian situasi sekeliling.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea, yakin

TMK:

Murid menggunakan abakus bagi

mewakilkan nombor

BBB:

Guli, kad gambar, kad nombor, garis nombor dan lembaran kerja

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

(v) 2Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 000.

(vi) 3Menganggar dan membundarkan sebarang kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat.

(vii) 4Mengelas dan melengkapkan pola nombor.

(viii) 5Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.

(ix) 6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000

MINGGUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANSTANDARD PRESTASIPENGISIAN KURIKULUM

TPTAFSIRAN

4

3-5

FEB

20152.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.

2.2 Penyelesaian masalah.

2.3 Penggunaan anu dalam penambahan(i) Menambah sebarang dua, tiga, empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

(i)Mengenal pasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor.

(ii)Membentuk ayat Matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.1Mengenal pasti anu dan menulis ayat Matematik.KREATIVITI DAN INOVASI:

Menghasilkan idea daripada pemerhatian, praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. Membuat simulasi, membuat perkaitan dan mengubah suai idea

TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

Kesungguhan, yakin diri dan sifat tidak putus asa, yakin, ketelitian,

BBB:

Kad nombor, kad gambar

lembaran kerja

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

2Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit tanpa mengumpul semula.

3Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit dengan mengumpul semula.

4Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor.

5Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dengan pelbagai strategi.

6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

MINGGUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANSTANDARD PRESTASIPENGISIAN KURIKULUM

TPTAFSIRAN

5-6

8-19

FEB

20153.1Penolakan sebarang dua nombor.

3.2Penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.

3.3Penyelesaian masalah.

3.4 Penggunaan anu dalam penolakan.(i) Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi.(i)Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga

100 000 menggunakan pelbagai strategi.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan

penolakan dua nombor.

(ii) Membentuk ayat matematik yang

melibatkan penolakan dua nombor.1Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.KREATIVITI DAN INOVASI:

Mengimbas kembali idea praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan, Membuat simulasi, membuat pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya.

TMK:

Penggunaan power point dan kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

Kesungguhan, ketelitian dan sabar, Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang, berani mencuba, sifat tidak putus asa.

BBB:

Kad nombor, kad gambar dan lembaran kerja

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kepimpinan, Menaakul

(ii) 2Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000.

(iii) 3Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000.

(i) 4Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dua nombor.

(ii) 5Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi.

(iii) 6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 4. DARAB HINGGA 100 000

MINGGUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANSTANDARD PRESTASIPENGISIAN KURIKULUM

TPTAFSIRAN

7 8

22FEB

-

5 MAC

20154.1Pendaraban dua nombor.

4.2Penyelesaian masalah.

(i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000.(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.(iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000, hasil darabnya hingga 100 000(iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.1Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula.KREATIVITI DAN INOVASI:

Menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis, fenomena dapatan makna.

TMK:

Penggunaan power point, kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

Rajin, teliti, berusaha, bekerjasama, yakin

BBB:

Pensel, gula-gula, daun, kad simbol dan lembaran kerja.

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kritis, Penyelesaian masalah

2Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit dengan mengumpul semula.

3Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan dua digit, 100 dan.

4Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor

5Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi.

6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan inovatif.

19 - 20 FEBRUARI 2015 (KHAMIS JUMAAT)

= CUTI TAHUN BARU CINA 2015

MINGGU 9 (2 6 MAC 2015)

= UJIAN PENILAIAN 1 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 100 000

MINGGUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANSTANDARD PRESTASIPENGISIAN KURIKULUM

TPTAFSIRAN

10 11

22 MAC

-

2 APR

20155.1Pembahagian dua nombor.

5.2Penyelesaian masalah.

(i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 menggunakan pelbagai strategi pengiraan.(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi..1Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit tanpa baki.KREATIVITI DAN INOVASI:

Menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis, fenomena dapatan makna, Mengimbas kembali idea, membuat perkaitan, mengubahsuai idea

TMK:

penggunaan Power Point, kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

Kerjasama, tolong-menolong, rajin, yakin, adil, fokus

BBB:

Kad soalan, guli, kotak, pensel, straw, gula-gula dan lembaran kerja

i-THINKP