RœZGAR ENERJ°S°NE Y–NEL°‍

 • View
  32

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİŞ. Nezihe AKGÜN Tel: 312 302 26 86 Faks : 312 361 20 40 e-mail : nakgun@meteor.gov.tr. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü. İÇERİK ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ve RÜZGAR TÜRBİNLERİ - PowerPoint PPT Presentation

Text of RœZGAR ENERJ°S°NE Y–NEL°‍

 • ERK

  ENERJ KAYNAKLARI

  RZGAR ve RZGAR TRBNLER

  RZGAR KURULU G DAILIMLARI

  RZGAR TRBN ve FTLK RESMLER

  AVRUPA ve TRKYE RZGAR ATLASLARI

  YENLENEBLR ENERJ TKETM PROJEKSYONLARI SONU VE NERLER

 • Dnya ekonomik ve sosyal alanda hzla gelimektedir.

  htiya duyulan enerji miktar artmaktadr. Enerjinin,

  kesintisiz,

  gvenilir ve

  ekonomik koullarda

  evreye zarar vermeden

  retilmesi gereklidir.

 • Elektrik enerjisiFosil kkenli kaynaklardan (kmr, petrol, doal gaz,,),Hidro kaynaklardan (5-10 MW yenilenebilir kaynak kabul ediliyor),Nkleer kaynaklardan veYenilenebilir kaynaklardan ( gne, rzgar, biyogaz, jeotermal, dalga, hidrojen), elde ediliyor.

  Elektrik enerjisi; ev ve iyerlerinde, sanayi ve ticarette ve tamaclkta,..., vb kullanlr.

 • Fosil yaktlar

  retildii kaynakta deil kullanlaca yerde, tketilir. karma ve tama zorluklar vardr. ou zaman yerli kaynak deillerdir

  Yakld zaman gaz atklar COX, NOX, SOX, ile atmosfere kirletici verirler.

  Tketildike kaynaklar biter. Snrl kaynaklardr.

 • Elektrik enerjisi retiminde

  fosil yakt kullanm lokal kirlilik yaratm ve kresel iklim deiikliklerine yol almtr.

  Petrol krizinden balayarak zellikle endstrilemi Avrupa lkeleri enerjinin etkin kullanm konusunda nemli admlar atm ve daha az enerji tketen teknolojileri gelitirmilerdir.

 • Fosil yaktlardan atmosfere atlan kirletici gazlar

  iklim deiikliine sebep olmutur.

  Atmosfer snmtr.

  Kutuplardaki buzullarn yars erimitir.

  Deni

  Deniz seviyesi ve deniz taban ykselmitir.

  Dny

  Dnyada kurak alanlar artmtr.

  Rz

  Ozon tabakas zarar grmtr.

  iddetli hava olaylarnda oalma olmutur.

 • Dnyada 1980 li yllardan beri hava kirliliinin nlenebilmesini grmek iin pek ok uluslararas toplant yaplmtr. Baz karar toplantlar unlardr;

  1992 Rio szlemesi,

  1997 Kyoto antlamas,

  2002 Johannesburg Dnya Zirvesidir.

  Enerjiden kaynaklanan iklim deiikliinin nlenmesi, sera gazlarnn azaltlmas iin yeniliki bir yaklamla, srdrlebilir enerji sistemlerinin kullanm ve enerji politikalarnda yenilenebilir kaynaklara daha fazla yer almas kabul gren bir durumdur.

 • 2002 Johannesburg Dnya Zirvesi bu defa temiz enerji kaynaklarnn enerji iindeki paynn artrlmas fikrin ortaya atarak bu yolla kirletici miktarnn daha fazla artmayaca grn benimsemitir. Bu zirve yenilenebilir enerjiye yol verin slogann kabul etmitir.

  Haziran 2003 Bruksel toplantsnda 80 lkenin kabulu ile Juhannesburg yenilenebilir enerji koalisyonu oluturulmutur.

 • Rzgar, dnyann oluumundan beri var olan bir doal kaynaktr. Yenilenebilir enerji kaynaklarndan biridir.

  Rzgarn hareket enerjisi, yz yllardr mekanik enerji halinde kullanlmtr.

  Son yllarda rzgarn hareket enerjisini, nce mekanik enerjiye sonra elektrik enerjisineeviren sistemleri bir arada kullanan rzgar trbinleri yardmyla elektrik enerjisine dntrlmtr.

 • Fosil yakt fiyatlarnn deikenlii,

  evrede yapt tahribat,

  teminindeki gvenilirlik ihtiyac,

  ilave risk maliyetleri oluturur,

  riskin maliyeti ve evresel etkileri

  hesaplandnda,

  yenilenebilir enerji fiyatndan daha yksektir.

 • Yenilenebilir kaynaklar

  Yerli kaynaktr, satn almak iin kaynaa para denmez. Herkes sahip olduu kayna kullanabilir.

  Temizdir atmosfere herhangi bir kirletici atmaz.

  Srekli vardr, bitmesi dnlmez.

  Enerji, kaynakta retilir, iletim hatlarna verilebilir yada tek bana kullanlabilir.

 • Danimarkal Paul La COUR, 89 W gcndeki ilk rzgar trbinini 1897 ylnda yapmtr. 1973 petrol krizinden sonra tekrar hatrlanan rzgar enerjisi dnyann en hzl byyen enerji sektr olmutur.

  1995-2000 yllar arasnda rzgar enerjisiyllk ortalama %31.7 orannda byme kaydetmitir. Ayn dnemde dier enerji sektrlerindeki byme oran %2.8 dir.

 • Ktalar baznda kurulu rzgar enerjisi (Ekim 2004, MW)

  Avrupa 31.047

  Kuzey Amerika 6.812

  Asya 2.773

  Latin Amerika 208

  Pasifik 1.103

  Orta Dou ve Afrika 194

  Dnya 42.137

 • Enerji kaynaklarna gre birim maliyetler,2004 Maliyetler (sent / kWh)

  Kmr 4,8-5,5

  Doal gaz3,9- 4,4

  Hidroelektrik 5,1-11,3

  Nkleer 5,8-11,6

  Biyoktle 11,1-14,5

  Rzgar (federal retim kredisiz) 4,0-6,0

  Rzgar (federal retim kredili) 3,3-5,3

 • AB lkeleri iinde rzgar enerjisinden en fazla enerji reten, kurulu gc ve pazar pay en fazla olan lkeler, Almanya, spanya, Danimarka, talya ve

  ngiltere dir.

  Rzgar Trbinleri

 • Rzgar Trbin zelliklerindeki gelimeler (1981-2000)

  Yl 1981 2000Kapasite (kW) 25 1.650

  Kanat ap (m) 10 71

  KW bana maliyet ($) 2.600 790

  retim (kWh) 45.000 5,6 milyon

 • Rzgar enerjisi onshore ve

  offshore retilebilmektedir.

  Rzgar enerjisi en hzl gelien enerji trdr.

  Teknolojisi standart hale gelmitir.

  Sertifikal trbin satlar yaplmaktadr.

  Rzgar trbinleri 5W gle balayp son 35 ylda

  5 MW lk bir gce erimitir.

 • Rzgar enerjisi retiminde dnyada

  kurulu trbin says ve trbin gc artm,

  verim de arttndan retilen enerjinin

  birim fiyat giderek dmtr.

  Rzgar trbin teknolojisi iyi duruma gelmitir,

  Rzgar trbinleri 20 yldan fazla kullanlabilmektedir,

  Rzgar trbininin retilen enerji alternatif akm eklindedir.

  retilen elektrik enerjisi eviricilerle doru akma dntrlp aklerde depolanabilir.

 • Rzgar trbinleri

  3-4 ay iinde kurulabilmektedir,

  3-6 ayda maliyetini geri demektedir,

  1 kW lk kurulu gn maliyeti 850 $ civarndadr.

  Rzgardan retilen elektriin 1 kWhnn fiyat ABde 4 cent, US te 6 cent civarndadr.

  Kapasitesi 500 KW ve altnda olan trbinler sklerek yerlerine 1-2 MW lk rzgar trbinleri kurulmaktadr.

 • Rzgar trbininin ylda retecei elektrik miktarn hesaplamak mmkndr,

  Rzgar trbinleri altnda ekim, dikim yaplabiliyor, hayvan beslenebiliyor, hatta trbinler altnda piknik dahi yaplabiliyor.

  Trbinlerin bakm masraflar klmtr, paslanma ve d etkilerden korunmas iin gerekli nlemler alnmtr,

  Kuvvetli rzgarlardan zarar grmemesi iin otomatik fren tertibatldr,

  Avrupada 90 bin kiinin i sahasdr.

 • u (m/s) *

  > 7.5

  6.5 7.5

  5.5 6.5

  4.5 5.5

  < 4.5

  P (W/m2)

  > 500

  300 - 500

  200 - 300

  100 - 200

  < 100

  * Ak yzeyler iin (yer dzeyinden 50 m ykseklikteki) rzgar potansiyeli snf aralklar

 • LKELER

  2000

  SONU

  2001

  SONU

  2002

  SONU

  Almanya

  6.113

  8.754

  12.001

  spanya

  2.235

  3.337

  4.830

  Danimarka

  2.300

  2.417

  2.880

  talya

  427

  697

  785

  Hollanda

  446

  493

  688

  ngiltere

  406

  474

  552

  sve

  231

  290

  328

  Yunanistan

  189

  272

  276

  Portekiz

  100

  125

  194

  Fransa

  66

  78

  145

  rlanda

  118

  125

  137

  Avusturya

  77

  94

  139

  Finlandiya

  10

  39

  41

  Belika

  13

  31

  44

  Lksemburg

  10

  15

  16

  AB TOPLAM

  12.769

  17.241

  23.056

  Norve

  13

  17

  97

  Polonya

  5

  22

  29

  TRKYE

  19

  19

  19

  ek Cum.

  12

  12

  12

  svire

  3

  7

  5

  Romanya

  1

  1

  1

  TOPLAM

  12.822

  17.319

  23.219

 • LKELER

  Rzgar Ener.

  Birim Fiyat

  (cent/kWh)

  Devlet

  Teviki

  Ar-Ge

  Harcamalar

  (milyon Euro)

  Almanya

  9

  % 25

  343.2 (1995-97)

  Belika

  7.7

  % 15

  10.5 (1995-97)

  Danimarka

  5.76

  1.5+0.18*

  36 (1995-99)

  Finlandiya

  % 30

  18 (1995-98)

  Fransa

  9.86

  30.5 (1995-99)

  ngiltere

  40.4 (1995-98)

  spanya

  6.27

  60 (1994-99)

  talya

  5.7

  % 40

  160 (1995-98)

  Yunanistan

  7.32

  % 30

  20 (1995-99)

  TRKYE

  0.15 (1995-99)

  * Danimarkada Rzgardan retilen Elek. Enerjisine 1.5 cent/kWh tevik

  verilmekte ve 0.18 cent/kWh karbon vergi iadesi yaplmaktadr.

 • Trkiye kaynaklarna gre kurulu g dalm (2004)

  Termik % 64.76

  Hidrolik % 35.19

  Rzgar % 0.05 tir.

 • u (m/s) *

  > 7.5

  6.5 7.5

  5.5 6.5

  4.5 5.5

  < 4.5

  P (W/m2)

  > 500

  300 - 500

  200 - 300

  100 - 200

  < 100

  * Ak yzeyler iin (yer dzeyinden 50 m ykseklikteki) rzgar potansiyeli snf aralklar

 • TRKYENN RZGAR KAPASTES

 • Snf

  Alan

  (km2)

  Potansiyel

  (MW)

  1

  0

  0

  2

  5.038

  1.662

  3

  168.759

  41.656

  4

  370.767

  44.659

  Toplam

  87.977

 • Blgelerin ortalama rzgar gc younluu

  Blge adOrt. Rzgar Gc Younluu (W/m2) Akdeniz Blgesi21.36 anadolu Blgesi 20.14Ege Blgesi23.47Karadeniz Blgesi21.31Dou Anadolu Blgesi13.19Gneydou Anadolu Bl.29.33Marmara Blgesi 51.91

 • Elektrik reten Trkiyedeki Rzgar enerji santralleri

  Santral Ad Yeri Kurul