Click here to load reader

Sao Viet Dien Toc Ngan

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sao Viet Dien Toc Ngan

 • 7/23/2019 Sao Viet Dien Toc Ngan

  1/5

  Mitoc uon deptht tha vn l chun mc ci p truyn thng, thhin v

  ntnh. Tuy nhin, ngy nay khi phnngy cng nng ng th mi toc

  ngan trtrung trthnh sla chn ca nhiu chem. Mi tc ngn khngchtt ln sph cch, tinh ngch m c!n tn ln vthanh t", #uyn r$ ca

  ngi phn. %&y c'ng im #ua mt skiu tc ngn thnh hnh.

  Nhng kiu tc ngn p

  Tc tm

  (hng phi c nng n c$ng )m khng nh mnh vi mi tc t*m ph cch.

  +y c$ng l kiu tc k*n khun mt. -n chnn la chn tc t*m khi n s

  hu mt khun mt tri /an vi nhng ng n*t hi h!a. Tc t*m sgi"p

  khun mt n ta sng, khe trn vthanh t". 0gi ra, trang diemtc t*m

  c$ng gi"p n thu h"t mi nh nhn v t n tng mnh ch ngi i )in.

  Tc Vic

  http://meyeucon.vn/tags/toc-uon-dephttp://meyeucon.vn/tags/toc-uon-dephttp://meyeucon.vn/tags/cac-kieu-toc-nganhttp://meyeucon.vn/tags/cac-kieu-toc-nganhttp://meyeucon.vn/tags/cach-trang-diemhttp://meyeucon.vn/tags/cach-trang-diemhttp://meyeucon.vn/tags/cac-kieu-toc-nganhttp://meyeucon.vn/tags/cac-kieu-toc-nganhttp://meyeucon.vn/tags/cach-trang-diemhttp://meyeucon.vn/tags/toc-uon-dep
 • 7/23/2019 Sao Viet Dien Toc Ngan

  2/5

  (iu tc ny l sla chn tuyt vi )nh ch nhng c nng yu thch skhc

  it, c tnh nhng vn c n*t g ng yu. 1i kiu tc ny, phn tc pha

  sau sc ct ngn st gy trng khi phn tc trc ta )i i /ng hai n.

  Tc 1ic ph' hp vi nhng ai c khun mt tri /n hay mt val h!i )i.

  Tc lob

  +y l kiu tc ngn 2)"chu3 v n ph' hp vi mi khun mt, trtrung

  nhng khng mt i s)u )ng, ntnh. 4$ng ging nhkiu tc ngn,

  tc l c ta s le the lp vi )i ngang vai. -n c th*p cp hay lm

  /n ln tuy the sthch nhng tc l vn slun m ch n mt v

  ngi nhnhng, ntnh.

 • 7/23/2019 Sao Viet Dien Toc Ngan

  3/5

  Tc ngn xon

  +y l kiu tc ph' hp vi nhng c nng yu thch strtrung, nng ng v

  #uyn r$. Mi tc /n ln sng st ch n vngi n tng v c tnh.

  1i kiu tc ny, n nn nhum mu trnh 2)#3 h!n s vi tu$i. (t hp

  vi nhng kiu mi khc nhau, tc ngn /n smang n ch n nhng n

  tng mi.

 • 7/23/2019 Sao Viet Dien Toc Ngan

  4/5

  Tc ngn p phng

  1i nhng c nng c khun mt tr!n nhng vn mun tc ngn th y l

  2cu cnh3 hn h. Tc ngn *p ph%ng s tn ln c nhng n*t ng

  ngh5nh, ng yu ca n. -n cnh , vi kiu tc ny n c$ng khng cn l

 • 7/23/2019 Sao Viet Dien Toc Ngan

  5/5

  lng ginp hay tm cch sy, cun l t )ng. T'y the sthch v khun

  mt, n c thla chn )i ca mi tc ch ph' hp.

  Mi tc khng chto nn vp m cn thhin phn no tnh cch con

  ngi. Hy vng vi nhng gi trn y, nhng c nng ang mun thhin

  ci ti n!ng ng "ng mt mi tc ngn #t$m thy #%a chn cho ring

  m$nh.