Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  1/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  1IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK

  BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT

  TINGKATAN 1

  PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  28500 LANCHANG PAHANG DARUL MAKMUR

  IRFANASYRAF UMAIRAHART & DESIGN

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  2/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  2IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK : ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN

  BAND EVIDENCE (MURID)EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1 B1D1E1Menyebut atau menulis tiga

  jawatan dalam strukturorganisasi bengkel.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

  BAND 2 B2D1E1Menerangkan secara lisan ataubertulis amalan 4M.

  Kertas

  jawapan

  Ujian bertulis

  Ujian secara lisan

  Terangkan amalan 4M.

  Amalan 4M Penerangan

  Membersih

  Menyusun atur

  Menilai

  mendisiplin

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  3/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  3IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1

  B1D2E1Menyebut atau menulis limafaktor utama reka bentuk.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  Nyatakan lima faktor utama reka bentuk.1. .............................................................2. .............................................................3. .............................................................4. .............................................................5. .............................................................

  B1D2E2Menyebut atau menulis tujuhalatan tangan termasuk mesin

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalamreka bentuk.

  1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .

  B1D2E3Menyebut atau menulispernyataan masalah yanghendak diselesaikan.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendakdiselesaikan.

  Masalah yang saya hadapi ialah

  ...

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  4/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  4IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 2

  B2D2E1Menerangkan secara lisan ataubertulis proses kemasanmenggunakan syelek.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakansyelek.1. 2. 3. ...4.

  BAND 3

  B3D1E1Membuat dua lakaran rekabentuk merujuk pernyataanmasalah.

  Kertasjawapan

  Laporanaktiviti

  Senaraisemak

  Ujian amali Rujuk Lampiran A

  BAND 4

  B4D1E1Membuat dua lakaran reka

  bentuk merujuk pernyataanmasalah mengikut *peraturan.

  Senaraisemak

  Ujian amali Rujuk Lampiran A

  BAND 5

  B5D1E1Membuat dua lakaran rekabentuk merujuk kepadapernyataan masalah dengan*daya usaha.

  Senaraisemak

  Ujian amali Rujuk Lampiran A

  BAND 6

  B6D1E1Membuat dua lakaran rekabentuk merujuk pernyataanmasalah dan melahirkan *ideabaharu sebagai nilai tambah.

  Senaraisemak

  Ujian amali Rujuk Lampiran A

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  5/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  5IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK: ELEKTRIK (TERAS)

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1

  B1D3E1Menyebut atau menulis tigasumber elektrik dan tiga jeniswayar.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  A. Nyatakan tiga sumber elektrik.1. .2. .3. .

  B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.1. ..

  2. ..3. ..

  BAND 2

  B2D3E1Menerangkan secara lisan ataubertulis fungsi tiga alatantangan termasuk pena ujian.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  Terangkan fungsi alat tangan berikut.

  Alatan tangan Penerangan

  BAND 3

  B3D2E1

  Membuat pendawaian plag 3pin 13A.

  Laporan

  aktiviti Senarai

  semak

  Ujian amali Rujuk Lampiran B

  BAND 4B4D2E1Membuat pendawaian plag 3pin 13A mengikut *prosedur.

  Senaraisemak

  Ujian amali Rujuk Lampiran B

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  6/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  6IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK : PAIP

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1

  B1D4E1Menyebut atau menulis sistembekalan air di rumah dan tiga

  jenis paip.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.a. ................................................................b. ................................................................

  Senaraikan tiga jenis paip.1. ................................................................2. ................................................................

  3. ................................................................

  BAND 2

  B2D4E1Menerangkan secara lisan ataubertulis fungsi tiga paip yangdisambung ke tangki simpananair

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Terangkan fungsi paip berikut;

  Jenis paip Fungsi

  B2D4E2Menerangkan secara lisan ataubertulis fungsi enam jenispenyambung paip.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Menerangkan enam jenis penyambung paip.

  Penyambung paip Penerangan

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  7/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  7IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK : PAIP

  BAND EVIDENCE (MURID)EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 3B3D3E1Membuat penyenggaraanperangkap P.

  Laporanaktiviti

  Senaraisemak

  Ujian amali Rujuk Lampiran C

  BAND 4

  B4D3E1Membuat penyenggaraanperangkap P mengikut *urutan.

  Senaraisemak

  Ujian amali Rujuk Lampiran C

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  8/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  8IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK: JAHITAN (TERAS)

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1

  B1D5E1Menyebut atau menulis tiga

  jenis mesin jahit.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Senaraikan tiga jenis mesin jahit.1. .2. .3. .

  BAND 2

  B2D5E1Menerangkan secara lisan ataubertulis fungsi enam bahagianmesin jahit.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.Bahagian mesinjahit

  Fungsi

  BAND 3

  B3D4E1Menjahit kertas tanpa benangpada garisan lurus, berpenjuru

  dan melengkung.

  Kertasjawapan

  Laporan

  aktiviti Senarai

  semak

  Ujian amali Rujuk Lampiran D

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  9/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  9IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK: TANAMAN HIASAN

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1

  B1D6E1Menyebut atau menulis dua

  jenis keratan batang.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Senaraikan dua jenis keratan batang.a. ...............................................................b. ...............................................................

  BAND 2

  B2D6E1

  Menerangkan secara lisan ataubertulis nisbah campuranmedium semaian.

  Kertas

  jawapan Senarai

  semak

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Terangkan nisbah campuran medium semaian.

  BAND 3

  B3D5E1Menyemai keratan batangdalam medium semaian.

  Laporanaktiviti

  Senaraisemak

  Ujian amali Rujuk Lampiran D

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  10/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  10IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK: PAKAIAN (ERT)

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1B1D7E1Menyebut atau menulis dua

  jenis fabrik asli.

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  Nyatakan dua jenis fabrik asli

  1. ...........................................2. ...........................................

  BAND 2

  B2D7E1

  Menerangkan secara lisanatau bertulis dua ciri fabrik asli.

  Kertasjawapan

  Senaraisemak

  Ujian bertulis Ujian secara lisan

  Terangkan dua ciri fabrik asli yang dipilih

  Jenis Fabrik Keterangan1..................2..................1..................2..................

  BAND 3

  B3D9E1Memilih stail dan corak pakaianyang sesuai dengan bentukbadan

  Laporanaktiviti

  Ujian bertulis a) Labelkan stail dan corak pakaianb) Nyatakan kesesuaiannya dengan bentuk badan.

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  11/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  11IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK: JAHITAN (ERT)

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1

  B1D8E1Menyebut atau menulis dua

  jenis kelim .

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ)

  1. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yangbetul

  BAND 2

  B2D8E1Menerangkan secara lisan ataubertulis langkah menjahit kelimbelah kangkung.

  Kertasjawapan Senarai

  semak

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Terangkan langkah menjahit kelim belah kangkung.

  1. .

  2. .

  3.

  B2D8E2Menerangkan secara lisan ataubertulis langkah menjahitkelepet

  Kertasjawapan

  Senaraisemak

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Terangkan langkah menjahit kelepet.1. ..2. ..3. .

  Jeniskelim

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  12/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  12IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK: JAHITAN (ERT)

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 2

  B2D8E3Menerangkan secara lisan ataubertulis langkah memendekpola skirt berkasing

  Kertas jawapan Senarai semak

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Terangkan langkah memendek pola skirtberkasing

  1. 2. 3. 4.

  BAND 3

  B3D10E1Menjahit contoh kelim belahkangkung

  Laporan aktiviti Senarai semak

  Rujuk Lampiran E

  Ujian amali Tugasan AmaliAnda dikehendaki menjahit contoh kelim belahkangkung

  B3D10E2Menjahit contoh kelepet

  Laporan aktiviti Senarai semak

  Rujuk Lampiran E

  Ujian amali Tugasan AmaliAnda dikehendaki menjahit contoh kelepet

  B3D10E3Memendek pola skirt berkasing

  Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran E

  Ujian amali Tugasan AmaliAnda dikehendaki memendekkan pola skirtberkasing

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  13/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  13IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK: PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

  BAND EVIDENCE (MURID)EVIDENCE(BAHAN)

  CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 1

  B1D9E1Menyebut atau menulis empatalat pembayaran masa kini

  Kertasjawapan

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Senaraikan empat alat pembayaran masa kini2. 3. .4. 5. .

  BAND 2

  B2D9E1Menerangkan secara lisan ataubertulis perniagaan runcit,borong dan antarabangsa

  Kertasjawapan

  Senaraisemak

  Ujian bertulis Ujian secara

  lisan

  Terangkan perniagaan berikuta. Runcit

  ..

  b. Borong....

  C, Antarabangsa...

  TAJUK: PEMAKANAN DAN PENGURUSAN SAJIAN M/S 126

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN)CONTOHINSTRUMEN ITEM CONTOH

  BAND 3

  B3D6E1Menyediakan rancangan kerjauntuk sarapan.

  Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran E

  Ujian bertulis Ujian amali

  Anda dikehendaki menyediakan rancangan kerjaamali masakan untuk sarapan yang mempunyai 3dokumen (borang pilihan masakan, borangpengiraan kos dan borang susunan kerja)

 • 8/3/2019 Senarai Semak Band Mengikut Topik Bagi Mata Pelajaran Khbert Ting 1

  14/14

  SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB ERT TINGKATAN 1

  14IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

  TAJUK: BATER

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN) CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 3B3D7E1Memasak sejenis makanandaripada bater cair

  Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran E

  Ujian amali Tugasan AmaliAnda dikehendaki memasak sejenis makanandaripada bater cair

  TAJUK: KUIH TEMPATAN

  BAND EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN)CONTOHINSTRUMEN

  ITEM CONTOH

  BAND 3B3D8E1Memasak sejenis kuihtempatan

  Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran F

  Ujian amaliAnda dikehendaki memasak sejenis kuihtempatan

  BAND 4B4D4E1Memasak sejenis kuihtempatan mengikut *prosedur

  Senarai semak y Ujian amali Rujuk Lampiran E

  BAND 5B5D4E1Memasak sejenis kuihtempatan dengan *daya usaha

  Senarai semak Ujian amali Rujuk Lampiran F

  BAND 6

  B6D4E1Memasak sejenis kuihtempatan dan melahirkan *ideabaharu sebagai nilai tambah

  Senarai semak Ujian amali Rujuk Lampiran F