Click here to load reader

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred Bog 3. 6. juli ...¸rre-Herred-3.pdf · 1 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred Bog 3. 6. juli 1793 – 24. November 1814. Nr. 1 Side 1

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred Bog 3. 6. juli ...¸rre-Herred-3.pdf · 1 SKIFTEUDDRAG...

 • 1

  SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT

  Nørre Herred Bog 3.

  6. juli 1793 – 24. November 1814.

  Nr. 1 Side 1 og side 1b. mangler. Peder Nielsen Lind, 13. Vg. Klemensker. Englike Michelsdatter 1 søn er nævnt i skiftet. A: Niels Pedersen.

  Nr. 2. Side 3b. 1793. 6. Juli. Michel Larsen, Rutsker. Ursula Kirstina Michelsdatter. Laugv: Erich Jørgensen, 44. Sg.g. Rutsker. 1 søn.

  A: Peder Hansen Michelsen, f. 1791. Værge: Farfar, Lars Jensen.

  Nr. 3. Side 4. 1793. 6. Juli. Jørgen Jensen Sonne, Udbygger, 12. Sg. Rø. Og Bodil Andersdatter. 5 søn. 3 døt. A: Jens Jørgensen, myndig. B: Anders Jørgensen, myndig. C: Christen Lind Jørgensen Sonne, Myndig. D: Jørgen Jørgensen Sonne, f. 1772. Curator: Bror, Jens Jørgensen. E: Stephan Christian Sonne, f. 1775, tjener, Olsker. Curator: Bror, Christen Lind Sonne. F: Kirstine Jørgensdatter Sonne, f. 1753. Værge: Søsk.barn, Niels Sonne, Rusbye. G: Gundel Jørgensdatter Sonne, f. 1758. Værge: Bonde, Anders Hansen, Gadegård, Østerlars. H: Karen Jørgensdatter Sonne, f. 1768. Værge: ½ bror, Hans Christophersen, Højager Mølle, Østerlars.

  Nr. 4. Side 5b. 1793. 15. Juli. Lisbeth Hansdatter, 20. Sg. Rutsker. Døde d. 8. Juli d.å. Diderich Diderichsen Bagger. 1 dat. A: Kirsten Margrethe Didrichsdatter, f. 1789. Værge: Far. Tilsynsv: Wefst Monsen Schou, 23. Sg. Rutsker.

  Nr. 5. Side 6. 1793. 24. Juli. Peder Pedersen, udbygger, Simblegård, Klemensker. Bodil Nielsdatter. Laugv: Edvart Olsen Sonne. 2 søn. 4 døt. A: Peder Pedersen, f. 1786. Værge: Morbror, Lars Christensen, Onsbjerggård, Klemensker. B: Niels Pedersen, f. 1792. Værge: Hans Jacobsen Kofod, løjtnant, Julegård. C: Karen Pedersdatter, f. 1777. Værge: Hans Wibe, Pythuset, udfor Rønne. D: Anne Pedersdatter, f. 1780. Værge: Afdødes svoger, Hans Grejersen. E: Elsebeth Pedersdatter, f. 1783. Værge: Afdødes søsters dattermand, Jørgen Bidstrup, Allinge. F: Maren Cathrine Pedersdatter, f. 1789. Værge: Afdødes søsk.barn, Morten Mortensen, bonde, 1. Vg. Klemensker.

  Nr. 6. Side 7b. 1793. 27. Juli. Malene Pedersdatter, 14. Sg.g. og f. Rutsker. Døde d. 17. Juli 1793. Mads Pedersen. 1 søn. A: Peder Madsen, f. 1788. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Anders Andersen Tulleborg, Allinge.

  Nr. 7. Side 8. 1793. 11. Sep. Christen Pedersen Piil, - Sognenavn. Karen Kirstine Nicolaisdatter. Laugv: Far, Nicolai Pedersen, sandemand. 1 søn. A: Peder Christensen Piil, f. 1787. Værge: Afdødes søsk.barn, Hans Christensen Piil, 10. Sg. Olsker.

  Der er er en Sidetællefejl i protokollen, idet der er 2 sider 8. ---- Det er ikke en fotofejl.

  Nr. 8.

 • 2

  Side 8b. 1793. 8. Okt. Jørgen Nielsen Kruse, Rutsker. ? ?, enken.

  Nr. 9. Side 9b. 1793. 11. Dec. Peder Jørgensen, 26. Sg. Klemensker. Karen Andersdatter. Laugv: Nabo, Mons Rasch, Splidsgård, Klemensker. A: Jørgen Pedersen, f. 1787. Værge: Farbror, Jørgen Jørgensen, 10. Sg. Rø. B: Karen Pedersdatter, gm. Hans Hansen Lyster, udb. 26. Sg.g. Klemensker. C: Sidsele Pedersdatter, f. 1775, hjemme. Værge: Morten Hansen Frost, 27. Sg. Klemensker. D: Kirsten Pedersdatter, f. 1777. Værge: Hans Ipsen, 29. Sg. Klemensker. E: Else Pedersdatter, f. 1781. Værge: Rasmus Andersen Thorup, 28. Sg. – Sognenavn. F: Anne Marie Pedersdatter, f. 1783. Værge: Farbror, Poul Jørgensen, 7. Vg. Klemensker. G: Margrethe Pedersdatter, f. 1790. Værge: Hans Monsen Lyster.

  Nr. 10. Side 10. 1793. 14. Dec. Hans Andersen, 4. Vg. Olsker. Malene Lisbeth Andersdatter. Laugv: Henrich Jensen, 21. Sg. Olsker. Ved ægt med afg. Karen Hansdatter. 4 søn. A: Anders Hansen, f. 1763. B: Hans Hansen, f. 1767. C: Peder Hansen, f. 1772. Curator: Marcus Marcusen, 1. Vg. Olsker. D: Christian Hansen, f. 1776. Værge: Bror, Hans Hansen. Tilsynsv: Niels Marcusen, 23. Sg. Olsker. Ved ægt med enken. 1 søn. 1 dat. E: Hans Andersen Hansen, f. 1793. (6 dage.). F: Karen Kirstine Hansdatter, f. 1790. Værge: Morbror, Herman Andersen Skou, 44. Sg. Rutsker.

  Nr. 11. Side 13b. 1793. 21. Dec. Kirstina Jensdatter, 30. Sg. Olsker. Døde for 14 dage siden. Peder Rasmusen. 4 søn. 5 døt. A: Rasmus Pedersen, Gudhjem. B: Jens Pedersen Lyster, f. 1764, hjemme. C: Arist Pedersen, f. 1767, hjemme. D: Jørgen Pedersen Schou, f. 1775, hjemme. E: Kirstina Pedersdatter, f. 1759, tjener, København. Værge: Hans Holst, 43. Sg. – Sognenavn. F: Margretha Pedersdatter, gm. Lars Wefstsen, 1. Sg. Nyker. G: Karen Pedersdatter, gm. Anders Jørgensen Sonne, Gadegård, Østerlars. H: Inger Pedersdatter, f. 1774, hjemme. J: Johanne Marie Pedersdatter, f. 1782, hjemme. Værge: Far. Tilsynsv: Hans Olsen, 5. Vg. Klemensker.

  Nr. 12. Side 22. 1794. 3. Feb. Hans Jacobsen Kofod, løjtnant, 52. Sg. Klemensker. Døde d. 8. Januar. Karen Mortensdatter Ved ægt med Afg. Karen Olsdatter. 2 søn. 1 dat. A: Jacob Kofod, til søs. Værge: Afdødes søstermand, Hans Svendsen, Kjøllergård, Klemensker. B: Hans Kofod, myndig og gift, 25. Sg. Olsker. C: Anna Katrine Kofod, gm. Thomas Kofod, løjtnant, Ladegård, Klemensker. Ved ægt med enken. 2 søn. 2 døt. D: Hans Casper ?, f. 1783. Værge: Sivart Sonne, Hoglebjerg, Klemensker. E: Jørgen Kofod, f. 1791. Værge: Mons Edvartsen, Hoglebjerggård. F: Anne Marie Kofod, f. 1788. Værge: Bror, Hans Kofod. G: Karen Maria Kofod, f. 1789. Værge: Hans Svendsen Kjøller, Kjøllergård, Klemensker.

  Nr. 13. Side 23b. 1794. 7. Feb. Hans Christiansen, udb. 30. Sg.g. Klemensker. Gjertrud Pedersdatter. Laugv: Hans Pedersen, 45. Sg. Klemensker. 1 søn. 3 døt. A: Christian Peder Hansen, f. 1781. Værge: Farbror, Christian Christiansen, 15. Sg. Rutsker. B: Marta Hansdatter, f. 1768, tjener, Rønne. Værge: Fastermand, Rasmus Jensen, Bondegården, Rutsker. C: Ellen Hansdatter, f. 1771. Værge: Peder Thor Clausen, 16. Sg. Klemensker. D: Karen Hansdatter, f. 1776. Værge: Værge: Jørgen Lang, 61. Sg.g. Klemensker.

  Nr. 14. Side 25. 1794. 25. Feb. Hans Pedersen Sode, 26. Sg. Klemensker. Margrethe Johnsdatter. Laugv: Hans Holst, 43. Sg. Klemensker. 1 søn. 1 dat. A: Peder Hansen Sode, f. 1791. Værge: Afdødes søsk.barn, Hans Friderich Clausen, 44. Sg. Øster Sogn. B: Karen Hansdatter, f. 1792. Værge: Mostermand, Rasmus Andersen Thorup, 28. Sg. Klemensker.

 • 3

  Nr. 15. Side 31b. 1794. 5. April. Helena Ipsdatter, Rutsker. Hans Christoffersen. 3 søn. 1 dat. A: Jep Jørgen Hansen, f. 1786, hjemme. B: Hans Hansen, f. 1791. C: Christoffer Hansen, f. 1792. D: Benditte Kirstine Hansdatter, f. 1787, hjemme. Værge: Far. Tilsynsv: Christen Lund Ipsen, 34. Sg. Olsker.

  Nr. 16. Side 33b. 1794. 7. April. Hans Hansen, udb. 26. Sg.g. Olsker. Margretha Ipsdatter. Laugv: Jens Madsen, 28. Sg. Olsker. 4 brødre, 3 søstre. A: Lars Hansen, myndig. B: Jens Hansen, til søs, ikke hørt fra ham i 18 år. Værge: Bror, Michel Hansen. C: Michel Hansen, Smedegård, Rø. D: Friderich Hansen, død. 1 søn. 2 døt. 1: Hans Friderichsen, f. 1780. Værge: Hans Friderichsen, Smedegård, Olsker. 2: Kirstina Friderichsdatter, f. 1783. Værge: Farbror, Michel Hansen. 3: Karen Friderichsdatter, f. 1786. Værge: Jens Friderichsen, Rø. E: Elen Hansdatter, enke, efter afg. Christian Halsen, degn. Værge: Bror, Michel Hansen. F: Birgitta Hansdatter, død for ungefær 13 år siden, var gm. Lars Pedersen, Gudhjem. 1 søn. 3 døt. 1: Hans Larsen, gift, Gudhjem. 2: Karen Larsdatter, f. 1772. 3: Kirstina Larsdatter, f. 1774. 4: Maren Larsdatter, f. 1776. Værge: Far. G: Karen Hansdatter, enke, var gm. afg. Hans Hansen, Gudhjem. Værge: Peder Aristsen, Olsker.

  Nr. 17. Side 36. 1794. 9. April. Jens Friderichsen, bonde, 3. Sg. Rø. Døde natten imellem den 23 og 24. Marts. Anna Ipsdatter. Laugv: Jørgen Larsen, 4. Sg. Rø. 1 søn. 4 døt. A: Friderich Jensen Kofod, f. 1787. Værge: Farbror, Hans Friderichsen, 13. Sg. Olsker. B: Elsebeth Sophie Jensdatter, f. 1778. Værge: Søsk.barn, Hans Kofod, Gudhjem. For ham mødte: Fader, Hans Hansen Graae, Gudhjem. C: Margrethe Jensdatter, f. 1780. Værge: Afdødes søsk.barn, Herman Kofod, løjtnant, Tingstedgård, Vestermarie. For ham mødte: Hans Hansen Kjøller, Rø. D: Karen Kirstine Jensdatter, f. 1785. Værge: Friderich Nielsen, Nyker.

  E: Seine Maria Jensdatter, f. 1793. (½ år). Værge: Niels Monsen, 10. Sg. Rø.

  Nr. 18. Side 38b. 1794. 26. April. Jens Larsen, 40. Sg. Træbenegård, Klemensker. Maren Antonisdatter. Laugv: Mogens Olsen Marcher, Kieregård, Vestermarie. 2 brødre, 1 ½ bror, 2 søstre og 4 ½ søstre. A: Diderich Larsen, myndig, Sundby Vester, Amager. Værge: Bror, Lars Larsen. B: Lars Larsen, 8. Sg.g. Østerlars. C: Hans Larsen, f. 1771. Curator: Jørgen Olsen, Almingshuset. D: Martha Larsdatter, gm. Mads Jørgen, Aakirkeby. E: Kierstine Larsdatter, gm. Jens Henrichsen, Matros, Holmen, København. F: Dorthe Larsdatter, gm. ? ?, matros, Holmen, København Værge: Bror, Lars Larsen. G: Bodil Lassesdatter, ugift, tjener, København. Værge: Jørgen Olsen, Almingshuset. H: Karen Lassesdatter, tjener, Grødbye, Aaker. Værge: Mads Kjøller, Vestermarie. I: Ellen Larsdatter, ugift, tjener, Wallegård grund, Aaker. Værge: Poul Kruse, 15. Sg. Poulsker.

  Nr. 19. Side 46. 1794. 16. Juli. ? ?, hustru, 7. Sg.g. Klemensker. Ole Jensen. 3 søn. A: Jens Andersen, matros, Kong. Tj. København.. B: Thor Andersen, myndig, vægter, København. C: …… Andersen, soldat, København. Værge. Søsk.barn, Anders Larsen, 7. Sg. Klemensker.

  Nr. 20. Side 47. 1794. 20. Sep. Mads Michelsen Krats, 24. Sg.g. Rø. Bodil Rasmusdatter. Laugv: ? Rasch, løjtnant, Splidsgård, Klemensker. 1 søn. 1 dat. A: Rasmus Madsen Schou, myndig, borger, Aakirkeby.

 • 4

  B: ? ?, gm. Holger Hansen Bidstrup, Lindeskoven, Rø.

  Nr. 21. Side 47b. 1794. 27. Sep.

  Holger Anthonisen, 36. Sg. Klemensker.

  Nr. 22. Side 48. 1794. 20. Okt. Karen Kirstine Andersdatter, 9. Sg. Rø. Friderich Hansen. 4 søn. A: Hans Friderichsen Kofod, myndig. B: Anders Friderichsen, myndig, sejler. Curator: Morbror, Hans Friderichsen, 13. Sg. Olsker. C: Niels Friderichsen Kofod, myndig.

  D: Jens Friderichsen, f. 1774. Curator: Lars Aristsen, 25. Sg. Rø.

  Nr. 23. Side 49. 1794. 8. Nov. Niels Monsen, 10. Sg. Rø. Døde d. 29. Okt. Seigne Monsdatter. Laugv: ? Rasch, løjtnant, Splidsgård, Klemensker. 2 søstre, 5 ½ søstre. A: Ellen Monsdatter, død, var gm. Peder Henrichsen, Bøgeskoven, Rø. 1 søn. 5 døt. 1: Peder Pedersen, myndig, til søs. Værge: Far. 2: Kirstine Pedersdatter, gm. Christopher Andersen, borger, Rønne. 3: Marie Pedersdatter, tjener, Rønne 4: Ellen Pedersdatter, tjener, Rønne. 5: Karen Pedersdatter, hjemme. 6: Anna Pedersdatter, tjener, Rø. Værge: Far. B: Maren Monsdatter, enke, var gm. afg. Christopher Hansen Stange, Rønne. Værge: Svoger, Christopher Andersen, Rønne. C: Marie Monsdatter, enke, var gm. afg. Niels Friderichsen, constabel, Rønne. Værge: Jens Nielsen, 24. Sg. Rø. D: Karen Monsdatter, død, var gm. Jørgen Pedersen, Olsker. 3 søn. 2 døt. 1: Mons Jørgensen, f. 1772. 2: Peder Jørgensen, f. 1775, tjener, Rø. 3: Christian Jørgensen, tjener, Olsker. 4: Birgitte Jørgensdatter, f. 1774, tjener, Rønne. 5: Maren Kirstine Jørgensdatter, f. 1780, tjener, Olsker. Værge: Far. E: Bodil Monsdatter, gm. Peder Adsersen, Aaker. F: Margrethe Monsdatter, f. 1750. Værge: Hans Jørgen Schou, 18. Sg. Rø. G: Anne Monsdatter, gm. Hans Larsen, Lindeskoven, Rø. Fortsætter side 51.

  Nr. 24. Side 50. 1794. 27. Nov. Barbra Hansdatter Holst, 4. Vg. Rutsker. Døde natten imellem 28 og 29. Okt. Jens Hansen Bech. 1 dat. A: Karen Kirstine Hansdatter Bech, født d. 25. Okt. 1794. Værge: Far. Tilsynsv. Afdødes stedfar, Morten Hansen Frost, 27. Sg. Klemensker.

  Nr. 25. Side 51. 1794. Ingen dato. Fortsættelse af nr. 24. Niels Monsen, 10. Sg. Rø.

  Nr. 26. Side 51b. 1794. 20. Dec. ? ?, hustru, 30. Sg. Olsker Peder Rasmusen.

  Nr. 27. Side 54. 1794. 29. Dec. Karen Pedersdatter, 14. Sg. Klemensker, døde d. 13. Dec. Bent Bentsen. 1 søn. A: Peder Bentsen, f. 1786. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Jørgen Pedersen, 13. Vg. Klemensker.

  Nr. 28. Side 55b. 1795. 20. Jan. ”Anxelia”, Jørgen Toxværdsdatter, 8. Sg. Klemensker. Lars Christensen. 5 søn. 2 døt. A: Christen Larsen, f. 1782. B: Jørgen Sandbye Larsen, f. 1786. C: Peder Larsen, f. 1788. D: Lars Larsen, f. 1791. E: Ole Toxværd Larsen, f. 1794. (20 uger). F: Christina Larsdatter, f. 1780.

 • 5

  G: Anna Larsdatter, f. 1784. Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Jørgen Toxværd, degn, Klemensker. For ham mødte hans søn, Ole Toxsværd.

  Nr. 29. Side 56. 1795. 21. Jan. Jørgen Nielsen, 33. Sg. Olsker. Maren Andersdatter. Laugv: Jens Madsen, 28. Sg. Hollændergård, - Sognenavn. 2 søn. 3 døt. A: Niels Jørgensen, f. 1764. B: Hans Jørgensen, f.1781. Værge: Bror, Niels Jørgensen. C: Kirstine Jørgensdatter, f. 1771. Værge: Niels Christian Munch, Egegård, Østerlars. D: Anna Margrethe Jørgensdatter, f. 1776. Værge: Hans Espersen, Nyker. E: Maren Kirstine Jørgensdatter, f. 1779. Værge: Morbror, Peder Andersen Munch, Kielsbygård, Østerlars. Tilsynsværge for alle: Afdødes svoger Hans Jørgen Schou, Fløjsgård, Rø.

  Nr. 30. Side 57b. 1795. 19. Marts. Poul Hansen, ungkarl, Rutsker. Moder, 3 brødre, 1 søster, 1 ½ bror, 2 ½ brødre og2 ½ søstre. A: Elsebeth Clausdatter, enke. Værge: Jens Hansen Høeg, Rutsker. B: Jørgen Clausen, myndig C: Christian Clausen. Værge: Bror, Ole Clausen D: Jens Michael Clausen, umyndig. Værge: Gudman Gildsen, Vang. E: Susanne Clausdatter. Værge: Poul Pedersen Kuure, Klemensker. F: Ole Clausen, Rutsker. G: Peder Thor Clausen. H: Hans Clausen I: ? ?. død, var gm. Peder Pedersen Krog. 1 dat. 1: Sidsele Pedersdatter. Værge: Bror, Peder Pedersen Krag, Rutsker. j: ? ?, gm. Thor Pedersen, Rutsker.

  Nr. 31. Side 58b. 1795. 20. Marts. Hans Monsen, 22. Sg. Olsker. Grethe Wevstsdatter. Laugv: Lars Hansen, Maegård, Olsker. 1 søn. 2 døt. A: Mons Hansen, f. 1783. Værge: Afdødes næst søsk.barn, Hans Larsen, 7. Sg. Olsker. B: Sophie Margrethe Hansdatter, f. 1786. Værge: Afdødes næst frænde, Mons Andersen, 34. Sg. Olsker. C: Kirstine Hansdatter. Værge: Peder Veversen, 14. Sg. Rutsker. Tilsynsv: Weydich Haagensen, 20. Sg. Olsker.

  Nr. 32. Side 60. 1795. 21. Marts. Margrethe Monsdatter, 21. Sg. Olsker. Henrich Jensen. 5 søn. A: Mons Hendrichsen, f. 1781. B: Jens Hendrichsen, f. 1784. C: Hans Hendrichsen, f. 1786. D: Niels Hendrichsen, f. 1789. E: Hendrich Hendrichsen, f. 1793. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Wefst Mogensen Schou, 33. Sg. Rutsker.

  Nr. 33. Side 61. 1795. 5. Marts. Lars Olsen, udb. Kong. Mark, Nydammen, Rutsker. Bodil ?. Laugv: ? Hjorth, degn. 3 søn. 3 døt. A: Rasmus Larsen, København. Værge: Bror, Peder Larsen. B: Peder Larsen, myndig, 1. Sg.g. Olsker. C: Jacob Larsen, f. 1774. Curator: Bror, Peder Larsen. D: Annika Larsdatter, gm. ? ?, København. E: Anna Larsdatter, gm. ? ?, København. E: Bodil Larsdatter, f. 1768, hjemme. Værge: Søsk.barn, Jens Monsen, 26. Sg.f. Rutsker.

  Nr. 34. Side 61b. 1795. 26. Marts. Morten Mortensen, jorddrot, 18. Sg. Rutsker. Moder, 3 brødre og 1 søster. A: Karen Ipsdatter, enke. Laugv: Bror, Hellis Ipsen, 68. Sg. Klemensker. B: Thor Mortensen, f. 1778. Curator: Jens Clausen Rasch, 1. Sg. Rutsker. C: Jep Mortensen, f. 1783. Værge: Jørgen Henrichsen, Østerlars, ej mødt. For ham: Jens Michael Sonne. Skovgård, Olsker. D: Niels Mortensen, f. 1787. Værge: Søren Ipsen, 19. Vg. Østerlars. E: Anna Mortensdatter. Værge: Thor Ipsen, 24. Vg. Østerlars, ej mødt. For ham: Hans søn, Jep Hellisen.

  Nr. 35.

 • 6

  Side 62b. 1795. 27. Marts. Peder Jacobsen, 5. Vg. Olsker. Kirstine Christensdatter. Laugv: Thomas Kofod, løjtnant, 50. Sg. Klemensker. Ved ægt med Ellen Elisabeth Hansdatter. 5 søn. A: Jacob Pedersen, myndig, 29. Sg. Olsker. B: Christian Pedersen, myndig, Allinge. C: Hans Pedersen, myndig, Borger, Rønne. D: Jens Pedersen, myndig, 11. Sg. Olsker. E: Didrich Pedersen Funch, myndig, 5. Vg. Olsker. Ved andet ægt. F: Niels Pedersen, f. 1771. Curator: Bror, Jens Pedersen. G: Peder Pedersen, f. 1778. Værge: Morbror, Conrad Christensen. H: Christen Pedersen, f. 1778. Værge: Jacob Sørensen, 15. Sg. Ibsker.

  Nr. 36. Side 66. 1795. 28. Marts. Lars Olsen, Kong. Mark og Præstens fortov, Rutsker. Bodil Jacobsdatter. Laugv: ? Hjorth, degn. 3 søn. 3 døt. A: Rasmus Larsen, f. 1764, gift, København. B: ? ?, f. 1770. C: Jacob Larsen, f. 1773. Værge: Anders Kofod, Rutsker. D: Annike Larsdatter, gift, København. E: Anna Larsdatter, København. F: Bodil Larsdatter.

  Nr. 37. Side 67. 1795. 28. Marts. Carl Jensen, udb. Lindeskoven, Rø. Gjertrud Jonsdatter. Laugv: Mons Jensen, 7. Vg.g. Rø. 2 brødre, Brødrebørn. A: Jørgen Jensen, 24. Sg.f. Rø. B: Rasmus Jensen, bonde, Bondegården, Rutsker. C: Jens Hansen. D: Kirstine Hansdatter, f. 1775.

  Værge for disse to: Niels Pedersen, sandemand.

  Nr. 38. Side 67b. 1795. 30. Marts. Morten Clausen, ungkarl, Brogård, Olsker. 1 bror.

  A: Ole Clausen, Brogård.

  Nr. 39. Side 68. 1795. 27. April. Margrethe Monsdatter, 35. Sg. Klemensker. Hans Svendsen. 3 søn. 1 dat. A: Jørgen Hansen, myndig. B: Mons Hansen, myndig. C: Svend Hansen, f. 1772. Curator: Edvart Olsen Sonne, 61. Sg. Klemensker.

  D: Kirstine Margrethe ?, f. 1778. Værge: Far. Tilsynsv: Mons Edvartsen Sonne, 61. Sg. Klemensker.

  Nr. 40. Side 69. 1795. 16. Juni. Mogens Nielsen, 4. Vg. Helligdomsgården, Rø. Benthe Davidsdatter. Laugv: ? Gielstrup, sognepræst. 2 søn. 1 dat. A: Niels ?, f. 1787. Værge: Friderich Bahn, Yppestad, Østermarie. B: David Mogensen, f. 1792. (3 år til jul). Værge: Hans Andersen, Hallegård, Østermarie.

  C: Segne ?, f. 1789. Værge: Carl Jensen, borger og bager, Svaneke.

  Nr. 41. Side 70b. 1795. 10. Juni. Hans Jørgensen, Lindeskoven, 23. Sg.g. Rø. Kierstine Friderichsdatter. Laugv: Hans Pedersen, 9. Vg. Rø. 2 søn. 3 døt. A: Friderich Hansen, myndig, sejler, Holland, fravær i 8 år. Værge: Anders Pedersen Riis, borger og glarmester, Rønne. B: Jørgen Hansen, f. 1781. Værge: Mogens Hintze, skomager, Rønne. C: Anna Marie ?, død, var gm. Jørgen Larsen, Rønne. 1 søn. 1: Lars Jørgensen, f. 1791. Værge: Jens Pedersen, 17. Sg. Rø. D: Grethe ?, f. 1773. Værge: Lars Pedersen, 23. Sg. Rø. E: Kierstine ?, f. 1774. Værge: Niels Pedersen, sandemand, 16. Sg. Rø.

  Nr. 42. Side 71b. 1795. 17. Juni. Jørgen Poulsen, udb. 9. Vg.g. Rø.

 • 7

  Kirstine, Morten Pouls hustru. Laugv: Hans Pedersen, 9. Vg. Rø. 2 søn. 1 dat. A: Jens Mortensen, myndig. B: Claus Mortensen, myndig. C: Margrethe ?, f. 1775. Værge: Farbror, Claus Poulsen, Duebjerggård, Klemensker.

  Nr. 43. Side 72. 1795. 17. Juni. Lars Larsen, Degnegård, Olsker. Anna Marie Pedersdatter. Laugv: Niels Grønbech, Sandvig. 1 søn. 3 døt. A: Morten Larsen, f. 1777, hjemme. B: Anna Larsdatter, f. 1779, tjener, Rø. C: Margretha Larsdatter, f. 1781, hjemme. D: Kirstina Larsdatter, f. 1782, tjener, Rø. Værge: Peder Aristsen, bonde, 26. Sg. Olsker.

  Nr. 44. Side 73. 1795. 18. Juni. Peder Pedersen West, 43. Sg.g. Rutsker. Kirstina Sørensdatter. Laugv: Hans Pedersen Sode, Hasle. Ved ægt med afg. Johanne Thomasdatter. 2 døt. A: Karen Pedersdatter, f. 1768, hjemme. Værge: Jens Clausen Rasch, sergent, 1. Sg. Rutsker. B: Ellen Pedersdatter, f. 1770, hjemme. Værge: Erich Jørgensen, udb., 45. Sg.g. Rutsker. Ved ægt med enken. 1 søn. 3 døt. C: Mons Pedersen, f. 1791.. D: Barbara Pedersdatter, f. 1787. Værge: Moders stiftfar, Ole Adolphsen, 16. Sg. Olsker E: Johanne Pedersdatter, f. 1789, hjemme. Værge: Ole Ipsen, Tingstedgård, Vestermarie. F: Kirstina Pedersdatter, f. 1794. (½ år). Værge: Hans Herløfsen, bonde, Hakeled, Vestermarie.

  Nr. 45. Side 74. 1796. 12. Jan. Lars Hansen Lund, Rutsker. Fader: Afg. Hans Olsen Lund, Rutsker. Karen Nielsdatter, nu gm. Mogens Klinge, 41. Sg. Rutsker. Hans Olsen Lunds arvinger. 1 søn. 6 døt. Som er afg. Lars Hansen Lunds søskende. A: Ole Hansen Lund. B: Bodil Kirstine Hansdatter, gm. Jens Nielsen, Nørre udmark, Rutsker. C: Birthe Kirstine Hansdatter, gm. Hans Davidsen, 21. Sg. Nyker. D: Anne Hansdatter. Værge: Peder Nielsen, 7. Sg. Rutsker. E: Dorthe Hansdatter, gm. Arrist Hellisen, 18. Sg.f. Nyker. F: Margrethe Hansdatter. Værge: Jens Nielsen, Hasle. G: Karen Hansdatter. Værge: Peder Nielsen, 7. Sg. Rutsker. Tilsynsv: Hans Munch, 38. Sg. Rutsker.

  Nr. 46. Side 75. 1796. 13. Jan. Kirstine Hansdatter, 10. Vg. Klemensker. Jørgen Jørgensen Sonne, fendrich. 2 søn. 2 døt. A: Ole Jørgensen Sonne, f. 1778. B: Hans Jørgensen Sonne, f. 1791. C: Karen Kirstine Jørgensdatter, f. 1780. (16 år siden Mikkelsdag). D: Barbara Kirstine Jørgensdatter.

  Værge: Far og byens formand, Hasle.

  Nr. 47. Side 76. 1796. 13. Jan. Martha Wefstsdatter, 17. Sg. Klemensker. Moder, 5 brødre og 3 søstre. A: Else Pedersdatter, gm. Mons Rasmusen. B: Peder Wefstsen, myndig, 11. Vg. Klemensker. C: Haagen Wefstsen, f. 1776. Værge: Peder Pedersen Kuure, 7. Vg. Rutsker. D: Niels Wefstsen, f. 1778. Værge: Poul Kuure, 11. Vg. Klemensker. E: Wefst Jensen, f. 1782. Værge: Bror, Peder Wefstsen. F: Anders Wefstsen, f. 1783. Værge: Henrich Jensen, Olsker. G: Poul Wefstsen, f. 1787. Værge: Wefst Monsen, 33. Sg. Rutsker. H: Karen Kirstine ?, ugift. Værge: Niels Marcusen, 23. Sg. Olsker.

  I: Lisbeth Kirstine ?, f. 1782. Værge: Peder Andersen Kuure, 34. Sg. Rutsker.

  Nr. 48. Side 76b. 1796. 13. Jan. Kirstine Hansdatter 2. Sg. Rø

  Hans Hansen.

  Nr. 49. Side 77b. 1796. 15. Jan.

 • 8

  Jens Jacobsen, udb. 20. Sg.g. Rø. Sidselle Ludvigsdatter. Laugv: Jørgen Jørgensen, 20. Sg. Rø. 1 søn. 3 døt. A: Jacob Jensen, f. 1766. Fravær i 10 år, vides ej hvor. Værge: Mads Ipsen, 11. Sg. Rø. B: Margrethe Jensdatter, f. 1773. C: Elsebeth Jensdatter, gm. Peder Pedersen, tjener, Rønne. D: Maren Jensdatter, f. 1776. Værge: Mads Ipsen, 11. Sg. Rø.

  Nr. 50. Side 78. 1796. 15. Jan. Niels Pedersen, udb., 4. Vg.g. Olsker. Margrethe Mogensdatter. Laugv: Jens Michael Sonne, Skovgård, Olsker. 2 søn. A: ? ?, f. 1782, født udenfor ægteskab, bor hjemme hos sin moder. B: Mons Peder Nielsen, f. 1792. Værge: Ole Adolphsen, 16. Sg. Olsker.

  Nr. 51. Side 78b. 1796. 27. Jan. Esper Jensen, udb. 60. Sg.g. Klemensker. Karen Larsdatter. Laugv: Jens Hansen Smed, 44. Sg.g. Klemensker. 2 søn. 2 døt. A: Hans Espersen, f. 1775. B: Jens Espersen, f. 1778, tjener, Ladegård, Klemensker. Værge: Farbror, Anders Jensen, Møllegård, Klemensker. C: Anne Espersdatter, f. 1786, hjemme. Værge: Fastermand, Hans Jensen, Samsinggård, Klemensker. D: Karen Espersdatter, f. 1792, hjemme, Værge: Søsk.barn, Svend Andersen, Blæsbiergegård, Nyker.

  Nr. 52. Side 79b. 1796. 21. Marts. Walborg Lassesdatter, - Sognenavn. Jørgen Thorsen. 1 bror. 2 søstre A: Jørgen Lasen, død. 1: Stine Jørgensdatter, gm. Hans Clausen Rasch. 2: Walborg Jørgensdatter, gm. Jens Clausen Rasch, 1. Sg. Rutsker. B: Grethe Lassesdatter. Laugv: Michel Ipsen. C: ? ?, død. 1 søn. 1 dat. 1: Hans Jensen Frigaard, 1. Vg. Rutsker. 2: Karen Jensdatter, Rutsker.

  Nr. 53. Side 80. 1796. 23. Marts. Esper Jensen, Møllegård grund, Klemensker. Karen ?.

  Nr. 54. Side 80b. 1796. 17. Maj. Jep Andersen, kirkeværge, 3. Sg. Klemensker. Sidselle Madsdatter. Laugv: ? Rogert, Landsdommer. 1 søn. 2 døt. A: Mads Jepsen, f. 1778. Værge: Søstermand, Henrich Jensen. B: Karen Ipsdatter, gm. Henrich Jensen, 21. Sg. Olsker.

  C: Ellen Ipsdatter, gm. Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker.

  Nr. 55. Side 81b. 1796. 18. Maj. Jørgen Nielsen, udb. 69. Sg.g. Klemensker. Karen Pedersdatter. Laugv: Jens Sigfrid Piil. A: Peder Jørgensen, f. 1789. Værge: Farbror, Peder Nielsen, 12. Sg.g. Klemensker. B: Niels Jørgensen, f. 1791. Værge: Fastermand, Jens Tommesen, 69. Sg.g. Klemensker. C: Karen Jørgensdatter, f. 1787. Værge: Ole Michelsen, 14. Sg.g. Klemensker. D: Gundel Kirstine Jørgensdatter, f. 1794. Værge: Anders Michelsen, 13. Sg. Klemensker.

  Nr. 56. Side 82. 1796. 18. Maj. Lars Pedersen, udb. Kong. Mark, 3. Sg.f. Olsker. Kirstine Poulsdatter. Laugv: Hans Rasch, løjtnant, Splitzgård, Klemensker. Ved første ægt med Elsebeth Pedersdatter. 1 søn. 1 dat. A: Esper Larsen, myndig, gift, Rønne. B: Elsebeth Larsdatter, f. 1771, København. Værge: Niels Pedersen, udb. 34. Sg.f. Klemensker. Ved andet ægt, ingen børn. Ved tredje ægt, ej heller børn. Ved fjerde ægt, ej heller børn. Ved ægt med enken, 3 søn. 3 døt. C: Poul Larsen, f. 1782, hjemme. Værge: ½ bror, Esper Larsen. D: Peder Larsen, f. 1787, hjemme. E: Niels Larsen, f. 1793., hjemme. Værge: Anders Pedersen, Høgegård fortov, Klemensker.

 • 9

  F: Bodil Kirstine Larsdatter, f. 1780, hjemme. G: Maren Larsdatter, f. 1785, hjemme. H: Anna Larsdatter, f. 1789, hjemme.

  Værge: Farbror, Niels Pedersen

  Nr. 57. Side 84b. 1796. 27. Juli. Margrethe Pedersdatter, 67. Sg. Klemensker. Peder Bendtsen. Ved ægt med ?. 3 søn. A: Peder Hansen, myndig, til søs. Værge: Peder Kofoed, borger, Hasle. B: Bendt Hansen, myndig. C: Mogens Hansen, f. 1772. Værge: Morbror, Mogens Pedersen, 2. Sg. Olsker. Ved ægt med enkemanden. 1 søn. D: Hans Pedersen, f. 1782. Værge: Far.

  Nr. 58. Side 90. 1796. 28. Juli. Jørgen Kruse, udb. 27. Sg.g. Rutsker. Birgitte Tommesdatter. Laugv: ? Grønbech, prokurator. 5 brødre, 3 søstre. A: Hans Kruse, Skirsenge, Rutsker., død. 1 dat. 1: Ellen Hansdatter, gm. Arid Pedersen, Rutsker. B: Anders Nielsen Kruse, død. 2 døt. 1: Aasule Kirstine ?, f. 1766, Norge. Værge: Peder Hansen, 46. Sg. Rutsker. 2: Anna Andersdatter, f. 1768, København. Værge: Morten Jensen, 27. Sg. Rutsker. C: Ole Kruse, død.1 søn. 3 døt. 1: Niels Olsen, f. 1766. 2: Aasule Kirstine ?, f. 1770, tjener, Nyker. Værge: Morten Jensen, 27. Sg. Rutsker. 3: Elsebeth ?, gm. Niels Larsen, Olsker. 4: Margrethe ?, f. 1772, tjener, skovgård, Olsker. Værge: Morten Jensen. D: Christopher Kruse, død. 2 søn. 2 døt. 1: Niels ?, fravær. Værge. Morten Jensen. 2: Peder Kruse, myndig. 3: Karen ?, f. 1770. Værge: Morten Jensen. 4: Kierstine ?. Værge: Jens Myre, 17. Sg. Rutsker. E: Niels Kruse, død. 1 søn. 2 døt. 1: Ole Nielsen, myndig. 2: Aadsule Kierstine ?, gm. Michel Larsen Marcher, begge døde. 1 søn. a: Peder Michelsen, f. 1792. Værge: Lars Jensen Marcher, Rutsker. 3: ? ?, navn vides ikke. Værge: Morten Jensen. F: Ellen Nielsdatter, gm. Hans Olsen, Allinge, begge døde, ej vides om der er arvinger. G: Anna Margrethe ?, gm. Jens Erichsen, Rutsker. H: Kirstine Nielsdatter, død, var gm. Jørgen Hansen. 4 søn. 1: Jens Hansen, død. 2: Niels Hansen, myndig. 3: Hans Jørgensen, myndig.

  4: Ole Jørgensen, myndig.

  Nr. 59. Side 91. 1796. 28. Juli. Lars Mogensen, 30. Sg.g. Klemensker. Englike Jensdatter. Laugv: Christen Kofoed, sandemand.

  3 søn. 2 døt. Ikke nævnt.

  Nr. 60. Side 91b. 1796. 6. Sep. Hans Jensen, opsidder, 63. Sg. Klemensker. Kierstina Jensdatter, Laugv: ? Rogert, landsdommer. 1 søn. 3 døt. A: Jens Hansen, f. 1784, (12 år til mortensdag). Værge: Farbror, Christen Jensen, 20. Sg. Nyker. B: Cathrine Hansdatter, f. 1787. Værge: Søsk.barn til afdøde, Lars Wefstsen, 9. Vg. Nyker. C: Karen Kierstine Hansdatter, f. 1789. Værge: Samsing Wefstsen, 12. Vg. Nyker.

  D: Anna Cathrine ?, f. 1792. Værge: Søsk.barn til afdøde, Peder Nielsen, 6. Sg. Rutsker.

  Nr. 61. Side 94b. 1796. 21. Sep. Christiane Antoinette Nansen, 62. Sg. Klemensker. ? Rogert, landsdommer. 2 søn. 2 døt. A: Hans Nansen Rogert, f. 1787. B: Christian Berbant Rogert, f. 1789. C: Caroline Lovise Cecillie Rogert, f. 1786. D: Pouline Christine Johanne Rogert, f. 1792. Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes søstermand, ? Andersen, magister.

  Nr. 62. Side 95. 1796. 22. Sep.

 • 10

  Anna Jensdatter, 46. Sg. Rutsker. Peder Hansen Rømmer. Ved første ægt med ?. 1 søn. A: Peder Andersen Schou, myndig. Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 1 dat. B: Hans Pedersen Rømmer, myndig, til søs fra København. C: Jens Pedersen Rømmer, myndig, til søs fra København. Værge: Esper Pedersen, Rosendahl. D: Elsebeth Pedersdatter, gm. Søren Erichsen, 47. Sg. Rutsker.

  Nr. 63. Side 101b. 1796. 15. Okt. Esper Hansen, Præstegård grund, Klemensker. Gjertrud Poulsdatter. 4 søn. 1 dat. A: Hans Espersen, myndig. B: Peder Espersen, myndig. C: Christen Espersen, myndig. D: Niels Espersen, f. 1785. E: Kirstine Espersdatter, f. 1780.

  Nr. 64. Side 102. 1796. 7. Nov. Svend Hansen Lund, 14. Sg. Olsker. 2 brødre. 1 ½ søster. A: Hans Hansen Lund, Ellebye, Østermarie. B: Morten Hansen Lund, død. 1 søn. 3 døt. 1: Hans Mortensen Lund, myndig, 14. Sg. Olsker. 2: Kirstine Mortensdatter, gm. Peder Wefstsen, 14. Sg. Rutsker. 3: Ana Mortensdatter, gm. Diderich Funch, Myregård, Olsker. 4. Karen Mortensdatter, ugift. Værge: Bror, Hans Mortensen Lund. C: Margrethe Hansdatter, død. 2 søn. 1 dat. 1: Hans Pedersen Aabye, myndig. 2: Jørgen Pedersen Aabye, myndig. 3: Bodil Pedersdatter, gm. Jens Michaelsen, Aaker. Mødt: deres søn, Hans Kofod.

  Nr. 65. Side 104. 1796. 7. Nov. Esber Hansen, Præstegård grund, Klemensker. Gjertrud Poulsdatter. Laugv: Jørgen Jørgensen Sonne, Bjørnegård, Klemensker. 4 søn. 1 dat. A: Hans Esbersen, myndig, Præstegård grund, Klemensker. B: Peder Esbersen, myndig. C: Christen Esbersen, f. 1776. Curator: Edvart Olsen Sonne. D: Niels Esbersen, f. 1785. Værge: Bror, Hans Esbersen.

  E: Kirstine Esbersdatter, f. 1780. Værge: Hans Hansen, 32. Sg. Klemensker.

  Nr. 66. Side 105. 1796. 13. Dec. Margrethe Marcusdatter, 25. Sg. Rø. Lars Arristsen. A: Lars Esper Larsen, f. 1779. B: Marcus Larsen, f. 1785. C: Arrist Esper Larsen, f. 1789. D: Karen Larsdatter, f. 1781. E: Ellen Larsdatter, f. 1783. F: Kirstine Larsdatter, f. 1793. Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes ældste bror, Hans Marcusen, 14. Vg. Nyker.

  Nr. 67. Side 105b. 1796. 14. Dec. Niels Espersen, 58. Sg. Klemensker. Rebekke Marie Rasmusdatter. Laugv: ? Rogert, landsdommer. 4 søn. 2 døt. A: Esper Nielsen, f. 1766, 43. Sg. Klemensker. B: Rasmus Nielsen, f. 1767. C: Peder Nielsen, f. 1767, tvillinger. D: Jens Nielsen, f. 1774. E: Karen Nielsdatter, gm. Mogens Edvartsen Sonne, 61. Sg. Klemensker.

  F: Sidselle Nielsdatter, f. 1770. Værge: Søsk.barn på fædre side, Esper Pedersen, Rosendahl, Rutsker.

  Nr. 68. Side 107b. 1796. 15. Dec. Anna Hansdatter, Præstegård, Rutsker. Claus Larsen. 3 søn. 5 døt. A: Hans Clausen, f. 1764. B: Claus Clausen, f. 1767.

 • 11

  C: Anders Clausen, f. 1773. Curator: Far. D: Englike Clausdatter, gm. Esper Larsen Lund, Hasle. E: Bodil Clausdatter, gm. Jørgen Olsen, 2. Sg. Rutsker. F: Karen Clausdatter, gm. Anders Andersen, 12. Sg. Rutsker. G: Kirstine Clausdatter, død, var gm. Esper Pedersen, Hasle. 2 døt. 1: Margrethe Espersdatter, f. 1789. Værge: Jørgen Olsen Kloe, 2. Sg. Rutsker. 2: Anne Espersdatter, f. 1790. Værge: Anders Andersen, 42. Sg. Rutsker.

  H: Anne Clausdatter, f. 1769. Værge. Far. Tilsynsv: Svoger, Esper Larsen Lund, Hasle.

  Nr. 69. Side 108. 1796. 17. Dec. Bodil Larsdatter, Kong. Mark, Præstegård fortov, Rutsker. Anders Jørgensen Kjøller. 3 brødre, 2 søstre. A: Rasmus Larsen, vægter, København. Værge: Hans Monsen, udb. Præstegård grund, Rutsker. B: Peder Larsen, myndig, 2. Sg.g. Olsker, ej mødt. Værge: Peder Andersen Kuure, Rutsker. C: Jacob Larsen, f. 1773. Curator: Thoer Jensen, Pellegård, Rutsker. D: Annike Larsdatter, gift, Skåne. E: Anna Larsdatter, gift, København. Værge: Thor Jensen.

  Nr. 70. Side 109b. 1796. 28. Dec. Kirstine Hansdatter, 2. Sg. Rø. Hans Kjøller. 2 brødre, 1 søster. A: Hans Hansen Lund, Østermarie. B: Morten Hansen Lund, død. 1 søn. 3 døt. 1: Hans Mortensen Lund, myndig, 14. Sg. Olsker. 2: Kirstine Mortensdatter, gm. Peder Wefstsen, 14. Sg. Rutsker. 3: Anna Mortensdatter, gm. Diderich Funch, Myregård, Olsker. 4: Karen Mortensdatter, ugift. Værge: Bror, Hans Mortensen Lund. C: Margretha Hansdatter, død. 1 søn. 2 døt. 1: Hans Pedersen Aabye, myndig. 2: Jørgen Pedersen Aabye, myndig.

  3: Bodil Pedersdatter, gm. Jens Michel Riis, Aaker.

  Nr. 71. Side 110. 1797. Ingen dato. Hans Olsen Lund, Vandmøller, - Sognenavn.

  Nr. 72. Side 110b. 1797. 21. Feb. Mikkel Hansen, 15. Sg. Rø. Ellen Kierstine Hendrichsdatter. Laugv: Hans Rasch, løjtnant, Klemensker. 3 søn. 3 døt. A: Peder Michelsen, f. 1775. Curator: Morbror, Hans Henrichsen Thorn, 15. Sg.g. Rø. B: Hans Mikkelsen, f. 1778. Curator: Farbror, Lars Hansen, Smedegård, Olsker. C: Henrik Albert Mikkelsen, f. 1784. Værge: Hans Ipsen, Lensgård, Østerlars. D: Kirsten Mikkelsdatter, gm. Hans Frederiksen Kofod, Rø. E: Maren Mikkelsdatter, f. 1782. Værge: Mons Ipsen, løjtnant, 28. Sg. Østerlars.

  F: Karen Mikkelsdatter, f. 1783. Værge: Søsk.barn på fædre side, Jørgen Hendrichsen Thorn, 12. Vg. Østerlars.

  Nr. 73. Side 112b. 1797. 21. Marts. Margrethe Sacariasdatter, 13. Sg.f. Rø. Jens Hansen, udb. Ved ægt med ?. 2 døt. A: Birthe Pedersdatter, f. 1780. B: Elsebeth Pedersdatter, f. 1782. Værge: Knud Clemensen, 13. Vg.f. Klemensker. Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 2 døt. C: Jens Jensen, f. 1792. (4 år siden jul). D: Hans Jensen, f. 1797. (7 uger). E: Karen Jensdatter, f. 1790. F: Grethe Jensdatter, f. 1794. Værge: Far.

  Nr. 74. Side 113. 1797. 21. Marts. Kirstine Clausdatter, 6. Sg.g. Rø. Thor Pedersen, udb. 3 søn. 2 døt. A: Peder Thorsen, f. 1775. B: Hans Thorsen, f. 1779. C: Niels Thorsen, f. 1782. D: Karen Thorsdatter, f. 1774. E: Anna Thorsdatter, f. 1785.

 • 12

  Værge: Far. Tilsynsv: Christen Kofoed, 3. Sg. Rø.

  Nr. 75. Side 113b. 1797. 21. Marts. Karen Michelsdatter, 9. Vg.g. Rø. Mads Pedersen, udb. 1 søn. A: Michel Madsen, f. 1796. (3/4 år). Værge: Far.

  Nr. 76. Side 114. 1797. 14. Juni. Bodil Larsdatter, Tejn. Jens Pedersen Lÿster. 1 søn.

  A: Peder Jensen, f. 1797. (6 uger). Værge: Far. Tilsynsv: Nicolai Pedersen, sandemand.

  Nr. 77. Side 114b. 1797. 27. Juni. Ane Margrethe Nielsdatter, 27. Sg. Rutsker. Jens Erichsen. 2 søn. 2 døt. A: Hans Jørgen Jensen Kruse, myndig, sejlet bort for 13 år siden. Curator: Jens Høg, Engegård, Rutsker. B: Niels Jensen Kruse, myndig. Curator, Jens Høg. C: Gjertrud Jensdatter, gm. Morten Jensen Kruse, 27. Sg. Rutsker.

  D: Kirstine Jensdatter, gm. Mogens Mogensen Sahlstrøm, Østerlars.

  Nr. 78. Side 115b. 1797. 28. Juni og 4. Juli. Maren Larsdatter, 65. Sg. Klemensker. Anders Bendtsen.

  Nr. 79. Side 116b. 1797. 12. Juli. Wilhelmine Andersdatter, Kong. Mark, 19. Sg.f. Klemensker. Jørgen Hansen, udb. 2 døt. A: Marthe Jørgensdatter, gm. Hans Jørgen Pedersen, soldat, København. B: Ulriche Christiane ?, f. 1779, hjemme. Værge: Far.

  Nr. 80. Side 117. 1797. 12. Juli. Margrethe Hansdatter, 35. Sg.g. Klemensker. Peder Andersen, udb. 2 søn. 2 døt. A: Anders Pedersen, myndig, sejler fra København. Værge: Edvard Olsen Sonne, Klemensker. B: Hans Pedersen, myndig, Nyker. C: Ingeborg Pedersdatter, tjener, Rønne. D: Seigne Pedersdatter, tjener, Klemensker. Værge: Far.

  Nr. 81. Side 117b. 1797. 12. Juli. Anders Mogensen, udb. 24. Sg.g. Klemensker. Margrethe Hansdatter. 1 søster, 1 ½ bror. 5 ½ søstre. A: Seigne Mogensdatter, enke feter afg. Niels Mogensen, Gildesgård, Rø. B: Wefst Monsen, Rutsker. C: Malene Mogensdatter, død. ”Har efterladt børn, der ej vides hvor er.” D: Kirstine ?, gm. Anders Larsen, Kong. Mark, Klemensker. E: Ane Mogensdatter, død. ”Børn, vides ej hvor mange”. F: Karen Mogensdatter, gm. Peder Arristsen, Tejn, Olsker. G: Margrethe Mogensdatter, død. ”Ved ikke hvor mange børn.”

  Nr. 82. Side 117b. 1797. 12. Sep. Jørgen Olsen Bech. 29. Sg. Rutsker. Karen Wefstsdatter. Laugv: Stiftfar, Lars Hansen, 3. Sg. Olsker. 2 døt. A: Ingeborg Margrethe ?, f. 1795. Værge: Morten Olsen, 29. Sg. Ibsker. B: Kirstine Jørgensdatter, f. 1797. (5 uger). Værge: Jørgen Hansen, 3. Sg. Pedersker.

  Nr. 83. Side 121. 1797. 10. Okt. Jens Jensen, udb. 22. Sg.f. Kong. Mark, Rø. Lisbeth Hansdatter. Laugv: Hans Rasch, Splitsgård, Klemensker. Ved første ægt med afg. Margrethe Jørgensdatter. 2 søn. 3 døt. A: Jens Jensen, f. 1772. B: Jørgen Jensen, f. 1775, Degnegård, Rutsker. C: Anna Marie Jensdatter, gm. Niels Hansen. 9. Vg.g. Rø. D: Ellen Jensdatter, gm. Tomas Rasch, Rønne.

 • 13

  E: Margrethe Jensdatter, f. 1776. Værge: Hans Hansen, 18. Sg. Rø. Ved ægt med enken. 3 søn. F: Hans Jensen, f. 1785, tjener, Østerlars. G: Niels Jensen, f. 1788. H: Mickel Jensen, f. 1794. Værge: Jens Nielsen, 24. Sg. Rø.

  Nr. 84. Side 122. 1797. 10. Okt. Ellen Gotfredsdatter, Tejn. ”Døde for 2 år siden.” Peder Bødker. 2 søn. A: Jacob Pedersen Potter, Rønne. B: Lars Pedersen Rø.

  Nr. 85. Side 123. 1797. 30. Nov. Sidselle Pedersdatter, 26. Sg.g. Olsker. Peder Larsen. 2 søn. 1 døt. A: Peder Jensen Holm, myndig. B: Jens Pedersen, myndig.

  C: Kirstine Pedersdatter, f. 1770. Værge: Far.

  Nr. 86. Side 123. 1797. 30. Nov. Peder Bødker, Tejn. Og

  ? ?, hustru.

  Nr. 87. Side 123b. 1798. 30. Jan. Ingeborg Margrethe Jørgensdatter, , f. 1796, 29. Sg. Rutsker. Afg. Fader: Jørgen Olsen, 29. Sg. Rutsker. Moder. 1 søster. A: Karen Wefstsdatter. Laugv: Lars Hansen, Maegård, Olsker. B: Kirstine Jørgensdatter, f. 1797. (½ år). Værge: Jørgen Hansen, 3. Sg. Pedersker.

  Nr. 88. Side 124. 1798. 30. Jan. Karen Monsdatter, pige, 28. Sg.g. Rutsker. Moder, 1 bror og 3 søstre. A: Bodil Monsdatter, 26. Sg.f. Rutsker. Laugv: Esper Pedersen, Rutsker. B: Jens Monsen, myndig, tjener, Rutsker. C: Anna Monsdatter, gm. Peder Pedersen, Rutsker. D: Margrethe Monsdatter, gift, København. Værge: Bror, Jens Monsen. E: Lisabeth Monsdatter, gm. Anders Kjøller, Klemensker.

  Nr. 89. Side 125. 1798. 31. Jan. Niels Jensen Buch, 30. Sg. Klemensker. Else Kirstine Jespersdatter. Laugv: Anders Kuure, sandemand, Nyker. 6 søn. 4 døt. A: Anders Nielsen Bech, myndig. B: Jens Nielsen Bech, myndig. C: Jesper Nielsen Bech. D: Herman Nielsen Bech, f. 1783. Værge: Bror, Anders Nielsen. E: Johan Peter Nielsen, f. 1786. Værge: Ole Sode Wellingsgård, Nyker. F: Carl Lund Nielsen, f. 1789. Værge: Bror, Anders Bech. G: Else Margrethe Lisabeth ?, gm. Niels Hansen, udb. Knudsker. H: Barbara Kirstine ?, gm. Jens Kofod, udb. Kong. Mark, Østerlars. I: Else Margrethe Nielsdatter, f. 1775. Værge: Wefst Benzen Schou, Rutsker.

  J: Anne Marie Nielsdatter, f. 1781. Værge: Henrik Jensen Bech, Olsker.

  Nr. 90. Side 126. 1798. 31. Jan. Bærild Jørgensen, 30. Sg.g. Klemensker. Gjertrud Pedersdatter. Laugv: Anders Kure, sandemand, Nyker.

  Nr. 91. Side 127. 1798. 6. Feb. Hans Conradt Christensen, Store Hallegård, Olsker. Anne Marie Kofod. Laugv: ? Nansen Müller. Ved første ægt med afg. Margrethe Monsdatter. 2 søn. 3 døt. A: Christen Hansen, myndig, fravær. Værge: Morbror, West Monsen Schou, 33. Sg. Rutsker. B: Hans Kofod Hansen, f. 1777. Værge: Henrich Randers Hasle. C: Marthe Magdalene Hansdatter, gm. Rasmus Mortensen, 2. Vg. Klemensker. D: Anne Kirstine Hansdatter, f. 1778. Værge: Mostermand, Peder Aristsen, 26. Sg. Klemensker. E: Karen Marie Hansdatter, f. 1783. Værge: Rasmus Mortensen, Klemensker.

 • 14

  Med ægt med enken. 2 søn. 2 døt. F: Mads Kofod, f. 1789. Værge: Ole Absalonsen, Pedersker. G: Jørgen Kofod, f. 1796. Værge: Jens Hansen, Riisbye. H: Malene Margrethe Hansdatter, f. 1792. Værge: Peder Kofod, sandemand, løjtnant, Pedersker. I: Anne Margrethe Hansdatter, f. 1795. Værge: Peder Kofod, løjtnant, Aaker.

  Nr. 92. Side 130b. 1798. 7. Feb. Morten Larsen, 48. Sg. Klemensker. Karen Jensdatter. Laugv: ? Rogert, landsdommer. 2 søn. A: Lars Mortensen, f. 1785. Værge: Christen Jensen, 20. Sg. Nyker. B: Jens Mortensen, f. 1790. Værge: Lars Hansen, 59. Sg. Klemensker. Tilsynsv: Hans Kofod, 40. Sg. Klemensker.

  Nr. 93. Side 131b. 1798. 8. Feb. Karen Kirstine Hansdatter, 45. Sg. Klemensker. Hans Hansen Holst. 1 søn. 1 dat. A: Hans Hansen, f. 1797. (½ år) B: Anna Margrethe Hansdatter, f. 1796.

  Værge: Far. Tilsynsv: Hans Kuure, 44. Sg. Klemensker.

  Nr. 94. Side 132b. 1798. 8. Feb. Bærild Jørgensen, 30. Sg.g. Klemensker.

  Nr. 95. Side 133. 1798. 26. Feb. Anna Willumsdatter, Rutsker. Rasmus Hansen Staale. 1 søn. 1 dat. A: Willum Rasmusen, myndig, sejler fra København. B: Margrethe Rasmusdatter, f. 1775. Værge: Far. Tilsynsv: Lars Hansen, 3. Sg. Olsker.

  Nr. 96. Side 133b. 1798. 17. April. Jens Michael Sonne, 4. Sg. Olsker. Maren Cathrine Andersdatter. Laugv: Lars Hansen, Maegård, Olsker. 2 søn. 2 døt. A: Hans Sonne, f. 1783. Værge: Anders Krak, 11. Sg. Rutsker. B: Anders Ancher Sonne, f. 1793. Værge: Afdødes søstermand, Niels Grønbech, toldbetjent, Sandvig. C: Kirstine Margrethe Jensdatter, f. 1785. Værge: Hans Andersen, 9. Sg. Rutsker. D: Elsebeth Cathrine Jensdatter, f. 1787. Værge: Anders Krak, Rutsker.

  Nr. 97. Side 134b. 1798. 19. April. Elsebye Hansdatter, 15. Sg.g. Olsker. Mads Madsen. 1 søn. 2 døt. A: Hans Pedersen, f. 1780. Curator: Jørgen ……, Rutsker. B: Grethe Pedersdatter, f. 1782. Værge: Peder Krak, Rutsker.

  C: Elsebye Pedersdatter, f. 1784. Værge: Hans Hansen, bonde, Klemensker.

  Nr. 98. Side 135. 1798. 19. April. Peder Andersen, udb. 26. Sg.g. Olsker. Karen Madsdatter. Laugv: Bror, Jens Madsen, Olsker. 2 søn. 2 døt. A: Anders Pedersen, f. 1785. B: Mads Pedersen, f. 1793. C: Bodil Pedersdatter, f. 1780. D: Anna Margrethe Pedersdatter, f. 1783. Værge: Anders Nielsen

  Nr. 99. Side 135b. 1798. 20. April. Mons Mortensen, Tejn, Olsker.

  Gjertrud Andersdatter. Laugv: Jens Madsen, 28. Sg. Olsker.

  Nr. 100. Side 136b. 1798. 29. Maj. Helles Ipsen, 68. Sg. Klemensker. Margrethe Pedersdatter. Laugv: Thomas Kofod, løjtnant, Klemensker. 2 døt. A: Elisabeth Hellesdatter. B: Ellen Kirstine Hellesdatter. Værge: Farbror, Søren Ipsen, Østerlars.

 • 15

  Nr. 101. Side 140b. 1798. 2. Juni. Anders Nielsen, udb. 3. Sg.g. Rø. Anne Dorthe Carlsdatter. 1 søn. A: Niels Møller Andersen, f. 1793. Værge: Moders søstermand, Anders Espersen, Tejn.

  Nr. 102. Side 140b. 1798. 26. Juni. Anne Erichsdatter, 25. Sg.g. Klemensker. Mons Jensen. 1 søn.. 2 døt. A: Hans Adolphsen Monsen, f. 1776. B: Ane Monsdatter, f. 1789, hjemme. C: Ellen Monsdatter, f. 1792, hjemme.

  Nr. 103. Side 142. 1798, ingen dato. Testamente. Anders Bentsen, 65. Sg. Klemensker. Kirstine Nielsdatter Holm.

  Nr. 104. Side 143. 1798. 3. Aug. Anders Bentsen, 65. Sg. Klemensker.

  Kirstine Nielsdatter Holm.

  Nr. 105. Side 144b. 1798. 6. Aug. Esper Hansen Heiner, 34. Sg.g. Rutsker. Else Pedersdatter. Laugv: Wefst Monsen Schou, Rutsker. 1 søn. 1 dat. A: Hans Espersen Heiner, f. 1786. Værge: Peder Heiner, Kielsbye, Østerlars. B: Ellen Kirstine Espersdatter, f. 1781. Værge: Mads Pedersen, Vang, Rutsker.

  Nr. 106. Side 145b. 1798. Ingen dato. Jørgen Jensen, 24. Sg.f. Kong. Mark, Rø. Kirstine Hansdatter. 1 søn. 2 døt. A: Lars Jørgensen, f. 1755, 35. Sg.g. - Sognenavn B: Karen Kirstine Jørgensdatter, gm. Bendix Jensen, 4. Sg. – Sognenavn. C: Margrethe Jørgensdatter, gm. Hans Hansen, Lensgård grund, Østerlars.

  Nr. 107. Side 146. 1798. 24. Nov. Niels Tydsk, 32. Sg.g. Klemensker. Marthe Christensdatter. Laugv: Edvart Olsen Sonne, 61. Sg. Klemensker. 1 søster. A: Karen Larsdatter. Laugv: Esper Pedersen, Rosendahl.

  Nr. 108. Side 146b. 1798. 11. Dec. Esper Monsen, udb. 17. Sg.g. Rutsker. Elsebye Pedersdatter. Laugv: Lars Hansen, Maegård, Olsker. 4 døt. A: Karen Espersdatter, f. 1764, tjener, København. B: Johanne Espersdatter, f. 1766, gift, København. Værge: Søstermand, Jens Monsen. C: Anna Espersdatter, gm. Hans Adolphsen, Klemensker. D: Else Espersdatter, gm. Jens Monsen, udb. Rutsker.

  Nr. 109. Side 147. 1799. 28. Jan. Morten Larsen, 48. Sg. Klemensker.

  Nr. 110. Side 147. 1799. 18. Feb. Hans Hansen Stabel, Rø. Martha Poulsdatter. Laugv: Mads Ipsen, 11. Sg. Rø. 2 søn. 1 dat. A: Jørgen Hansen Stabel, f. 1780. B: Hans Hansen Stabel, f. 1786. Værge: Niels Pedersen, sandemand, Rø. C: Seine Hansdatter, f. 1779. Værge: Christen Kofod, 3. Sg. Rø.

  Nr. 111. Side 148. 1799. 2. April. Hans Monsen, 18. Sg.f. Klemensker. Helvig Nielsdatter. Laugv: Morten Frost, 27. Sg. Klemensker. 4 døt. A: Kirstine Hansdatter, gm. Hans Jørgensen, 29. Sg.g. Klemensker.

 • 16

  B: Bodil Hansdatter, f. 1767. Rutsker. C: Karen Hansdatter, f. 1769. D: Anna Hansdatter, gm. ? ?, tømmermand, Holmen.

  Værge: Svoger, Hans Jørgensen.

  Nr. 112. Side 148b. 1799. 11. Marts. Hans Bech, Dyngegård, Klemensker.

  Nr. 113. Side 148b. 1799. 11. April. Kirstine Hansdatter, Ladegård grund, Klemensker. Peder Jacobsen, soldat. 2 brødre, 1 søster. A: Hans Hansen, Pedersker. B: Lars Hansen, Pedersker. C: Signe Hansdatter, gm. Jørgen Hare, skovfoged, Almingen.

  Nr. 114. Side 149. 1799. 24. April. Anna Madsdatter, Kong. Mark, Rutsker. Hans Poulsen.

  Nr. 115. Side 150. 1799. Hans Larsen, 66. Sg. Klemensker.

  Anna ?. Laugv: Henrick Randers.

  Nr. 116. Side 151b. 1799. 15. Maj. Anna Madsdatter, Kong. Mark, Rutsker. Hans Poulsen. 3 brødre, 3 søstre. A: Jens Madsen, myndig, 2. Vg. Bodilsker. B: Hans Madsen, matros, København. Værge: Bror, Jens Madsen. C: Lars Madsen, myndig, 4. Vg. Bodilsker. D: Karen Madsdatter, død, var gm. Johan Henrik Stalmand, København. 1 dat. 1: Anna Kirstine Stalmand, f. 1781, Nexø. Værge: Morbror, Jens Madsen. E: Sidselle Madsdatter, gm. Jep Andersen, 3. Sg. Klemensker. Værge: Søn, Mads Jepsen, jorddrot, 3. Sg. Klemensker.

  F: Benthe Madsdatter, gm. Jesper Andersen Piil, Nexø. Værge: Svoger, Lars Madsen, 4. Vg. Bodilsker.

  Nr. 117. Side 152. 1799. 6. Maj. Jørgen Hansen, 22. Sg.f. Rø.

  Nr. 118. Side 152b. 1799. 2. Juni. Esper Jensen, Klemensker. Karen Larsdatter, nu gm. Mons Andersen, Ladegård grund, Klemensker.

  Nr. 119. Side 152b. 1799. 9. Juli. Jens Andersen, 4. Vg. Olsker. Karen Jørgensdatter. Laugv: Bror, Jørgen Jørgensen Dam, Rønne. 2 søn. 3 døt. A: Jørgen Jensen, f. 1793. Værge: Hans Jørgensen, 47. Sg. Klemensker. B: Jens Jensen, f. 1795. Værge: Morbror, Pouls Jørgensen, 23. Sg. Klemensker. C: Kirstine Jensdatter, f. 1789. Værge: Morbror, Jens Jørgensen, 19. Sg.f. Klemensker. D: Christine Jensdatter, f. 1791. Værge: Afdødes søsk.barn, Mads Jensen Møller, Møllegården, Vestermarie. E: Karen Jensdatter, f. 1796. Værge: Afdødes søsk.barn, Christen Hansen, 5. Sg. Vestermarie.

  Tilsynsv: Afdødes bror, Christen Andersen, Lindeskoven, Rø.

  Nr. 120. Side 154b. 1799. 22. Juli. Sidselle Jensdatter, 57. Sg.g. Klemensker. Jens Haagensen. 1 søn. 2 døt. A: Jens Jensen, 57. Sg. Klemensker. B: Karen Jensdatter, gm. Peder Nielsen. C: Martha Jensdatter, f. 1756. Værge: Bror, Jens Jensen.

  Nr. 121. Side 155. 1799. 22. Juli. Kirstine Monsdatter, 7. Sg.g. Klemensker. Anders Larsen. 2 søn. A: Ole Andersen Kofod, død. 1 søn. 1 dat. 1: Hans Olsen, f. 1781. 2: Anna Olsdatter, f. 1779. Værge: Wefst Monsen, Rutsker.

 • 17

  B: Hans Andersen, myndig.

  Nr. 122. Side 155b. 1799. 23. Juli. Niels Mortensen, 4. Sg.f. Rø. Karen Kirstine Hansdatter. Laugv: Hans Rasch, løjtnant, Klemensker. 1 søn. A: Rasmus Mortensen

  Afg. Fader, Morten Jacobsen, Hæslegård, Olsker.

  Nr. 123. Side 157. 1799. 26. Juli. Hans Hansen Stabel, - Sognenavn.

  Nr. 124. Side 157b. 1799. 26. Juli. Jep Erichsen, 23. Sg.g. Klemensker. Anna Jacobsdatter. Laugv: Erik Jørgensen.

  Nr. 125. Side 158. 1799. 16. Aug. Niels Mortensen, 4. Sg.f. Rø.

  Karen Kirstine Hansdatter. Laugv: Hans Rasch, løjtnant.

  Nr. 126. Side 160. 1799. 24. Aug. Contract. Karen Andersdatter, 31. Sg. Klemensker. Peder Hansen. 1 søn. 2 døt. A: Hans Pedersen, 31. Sg. Klemensker. B: Margrethe Rasmusdatter, gm. Hans Olsen, Østerlars. C: Kirstine ?, gm. Hans Tommesen, Tingsted, Vestermarie.

  Nr. 127. Side 160. 1799. 20. Dec. Contract. Karen Hansdatter, 29. Sg.f. Klemensker. Friderich Hansen. 1 bror. A: Hans Hansen, 41. Sg.f. Klemensker.

  Nr. 128. Side 160. 1800. 9. Jan. Ole Juul, møller, Bakkegård, Olsker. Elisabeth Andersdatter. Laugv: Jacob Hansen Holm, Sandvig. 1 søn. A: Lars Andersen, f. 1799. (1/4 år). Værge: Afdødes stiftfar, Hans Christophersen Kofod, 39. Sg. Vestermarie og Peder Pedersen, 18. Sg. Olsker.

  Nr. 129. Side 161. 1800. 22. Jan. Peder Terkelsen, 12. Vg. Klemensker. Birgithe Cathrine Hansdatter. Laugv: ? Rogert, landsdommer. Ved første ægt med Anna Pedersdatter. 1 dat. A: Anna Pedersdatter, gm. Hans Jørgensen, Hullegård, Olsker. Ved ægt med enken. 2 søn. 5 døt. B: Hans Pedersen, myndig. C: Terkel Pedersen, f. 1788. Værge: Afdødes søsk.barn, Hans Pedersen Aabye, 3. Sg. Nylars. D: Bodil Kirstine ?, f. 1778. Værge: Terkel Andersen, 9. Sg. Nylars. E: Ellen Margrethe Pedersdatter, f. 1781. Værge: Peder Hansen, løjtnant, vest i Rønne. F: Anna Dorothea ?, f. 1783. Værge: Thor West, løjtnant, 20. Vg. Aaker. G: Birgithe Cathrine ?, f. 1789. Værge: Christian ……………, Biergård, Vestermarie.

  H: Ulrica Lovise ?, f. 1795. Værge: Lars West, løjtnant, 23. Sg. Vestermarie.

  Nr. 130. Side 162. 1800. 27. Jan. Anders Jørgensen, udb. 23. Sg.g. Rø. Barbra Pedersdatter. Laugv: Niels Pedersen A: Karen Andersdatter, f. 1780. B: Bodil Kirstine Andersdatter, f. 1786. Værge: Poul Jørgensen, 7. Vg. Klemensker.

  Nr. 131. Side 162b. 1800. 17. Feb. Peder Rasmusen, bonde, 30. Sg. Olsker. Døde i ”Julu” måned f.å. 4 søn. 7 døt. A: Rasmus Pedersen, myndig, ugift, B: Jens Pedersen Lyster, myndig. C: Arid Pedersen, myndig. D: Jørgen Pedersen Skov, f. 1775. E: Birgitte Pedersdatter, gm. Peder Jensen, Østermarie. F: Anna Pedersdatter, gm. Hans Olsen, Skarpeskade, Klemensker.

 • 18

  G: Kirstine Pedersdatter, f. 1762, ugift, tjener, København. Værge: Svoger, Hans Olsen. H: Margrethe Pederdatter, gm. Lars Wefstsen, Nyker. I: Karen Kirstine Pedersdatter, gm. Anders Jørgensen, Gadegård, Østerlars. J: Inger Pedersdatter, f. 1775. Værge: Svoger, Lars Wefstsen. K: Johanne Pedersdatter, f. 1782. Værge: Svoger, Anders Jørgensen.

  Nr. 132. Side 163b. 1800. 18. Feb. Walborg Andersdatter, 42. Sg. Klemensker. 2 søn. 4 døt. A: Hans Andersen, myndig. B: Anders Andersen, myndig, Nyker. C: Kirstine Andersdatter, gm. Niels Madvig, constabel, Rønne. D: Gjertrud Andersdatter, gm. Anders Nielsen Bech. E: Seigne Andersdatter, f. 1772. Værge: Peder Michelsen, 4. Sg. Østermarie. F: Karen Andersdatter, gm. Anders Jensen, bonde, 39, Sg. Østerlars.

  Nr. 133. Side 164. 1800. 28. Feb. Englike, Hans Monsen, Dyngegård grund, Klemensker. 3 søn. 2 døt. A: Jens Larsen, myndig. B: Morten Larsen, f. 1782. Værge: Bror, Jens Larsen. C: Lars Larsen, f. 1789. Værge: Morbror, Peder Andersen. D: Anna Larsdatter, f. 1777. E: Karen Larsdatter, f. 1783. Værge: Hans Christensen, Kuregård grund, Klemensker.

  Nr. 134. Side 164b. 1800. 20. Marts. Jacob Bertelsen, 30. Sg.g. Olsker. Karen Nielsdatter. Laugv: Thomas Kofod, løjtnant. 2 søstre, 2 ½ søstre. A: Margrethe ?, enke efter afg. David Nexøe. B: Gundie Bertelsdatter, ”været fra Landet over 30 år”. Laugv: Jens Wibe, Rønne. C: Margrethe ?, gm. Peder Bendtsen, Hallegård grund. D: Kirstine ?, gm. Anders Johansen, Klemensker.

  Nr. 135. Side 166. 1800. 25. Marts. Niels Olsen Sonne, 54. Sg. Klemensker. Bodil Kirstine Rasmusdatter. Ved første ægt med Karen Jørgensdatter. 2 søn. 1 dat. A: Ole Nielsen, død. 1: Niels Olsen, f. 1785. Værge: Jørgen Nielsen, Hasle. 2: Karen Olsdatter, f. 1782. Værge: Niels Holm, Hasle. 3: Barthe Olsdatter, f. 1790. Værge: Peder Didrichsen, Hasle. 4: Maren Olsdatter, f. 1791. Værge: Peder Holm, Hasle. 5: Karen Olsdatter, f. 1796. Værge: Farbror, Jørgen Nielsen Sonne. B: Jørgen Nielsen Sonne, borger, Hasle. C: Kirstine Elisabeth ?, f. 1758. Værge: Bror, Jørgen Nielsen Sonne. Ved andet ægt med Anne Larsdatter. 1 dat. D: Karen Kirstine Nielsdatter, f. 1768, gm. Niels Larsen, Nyker. Ved tredje ægt med enken. 1 søn. 5 døt. E: Rasmus Nielsen, f. 1770. F: Barbra Kirstine ?, f. 1774. Værge: Rasmus Clausen. G: Bodil Kirstine ?, f. 1777. Værge: Jens Rasmusen. H: Marthe Marie Nielsdatter, f. 1781. Værge: Claus Clausen, 9. Sg. Klemensker. I: Maren Kirstine Nielsdatter, f. 1784. Værge: Rasmus Monsen, Bedegade, Klemensker. J: Anna Cathrine ?, f. 1786. Værge: Mons ……… Sonne, Klemensker.

  Nr. 136. Side 168b. 1800. 28. Marts. Bodil Clemensdatter, 25. Sg.g. Olsker. Peder Hansen Dam. 2 søn. 2 døt. A: Morten Pedersen, myndig. B: Jørgen Pedersen, myndig. C: Karen Marie ?, gm. Peder Pedersen, Amager. D: Margrethe ?, gift, ”vides ej hendes mands navn”. Værge: Far. Tilsynsv: Bror, Jørgen Pedersen.

  Nr. 137. Side 169b. 1800. 22. April. Anna Larsdatter, 26. Sg. Rø. Peder Pedersen. Ved første ægt med Lars Jensen. 1 søn. 4 døt.

 • 19

  A: Jens Larsen, f. 1754. Værge: Søsk.barn, Niels Monsen, 23. Sg. Olsker. B: Maren Margrethe Larsdatter, gm. Peder Absolonsen, Rø. C: Kirstine Larsdatter, f. 1763. Værge: Niels Pedersen, sandemand, Rø. D: Ellen Kirstine Larsdatter, f. 1766. Værge: Peder Arist Hansen, 26. Sg. Olsker. E: Karen Cathrine Larsdatter, f. 1768. Værge: Wefst Monsen, 24. Sg. Rø.

  Nr. 138. Side 171. 1800. 1. Maj. Karen Erichsdatter, 36. Sg.g. Klemensker. Hans Olsen, udb. Ved første ægt med Ole Jensen. 1 søn. 1 dat. A: Erik Olsen, f. 1785. B: Johanne Olsdatter, f. 1781. Værge: Hans Erichsen, Rø. Ved ægt med enkemanden. 1 søn. 1 dat. C: Jørgen Hansen, f. 1798. D: Ellen Hansdatter, f. 1793.

  Værge: Far.

  Nr. 139. Side 171b. 1800. 30. Aug. Anna Pedersdatter, 29. Sg.g. Klemensker. Lars Andersen. 2 søn. 2 døt. A: Jens Larsen, myndig. B: Anders Larsen, myndig, Klemensker. C: Margrethe Larsdatter, f. 1772. Værge: Morten Hansen Frost, Klemensker.

  D: Kirstine Larsdatter, f. 1775. Værge: Thomas Kofod.

  Nr. 140. Side 172b. 1800. 27. Juni. Ellen Thorsdatter, 25. Sg.f. Klemensker. Hans Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Thor Hansen, f. 1799. (½ år). B: Elsebeth Hansdatter, f. 1798.

  Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Thor Jensen, 17. Sg. Rutsker.

  Nr. 141. Side 173. 1800. 3. Juli. Hans Poulsen, 31. Sg.f. Rutsker. Bente Kirstine, Jens Høegsdatter. Værge: Far, Jens Høeg. 1 brødre, 3 søstre. A: Poul Poulsen, død. 1 dat. 1: Ellen Poulsdatter, gm. Jep Jonsen, Vestermarie. B: Peder Poulsen, ”rejst fra landet for 30 år siden”. C: Elsebye Poulsdatter, gm. Thoer Jensen Pelle. D: Inger Poulsdatter, gm. Hans Hansen, 21. Sg. Klemensker. E: Ellen Poulsdatter, død, var gm. Jens Hansen Snedker, Nyker. 3 søn. 1: Hans Jensen, myndig, gift, Nylars. 2: Poul Jensen Snedker, soldat, København.

  3: Jørgen Jensen, f. 1780.

  Nr. 142. Side 175. 1800. 4. Juli. Didrich Didrichsen Bager, 31. Sg. Rutsker. Døde d. 22. Juni. Anna Margrethe Hansdatter. Laugv: ? Aabye, Hasle. Ved første ægt med Kirstine Jørgensdatter. 1 søn. 3 døt. A: Jørgen Didrichsen, f. 1780. Curator: Thomas Kofod, løjtnant, 50. Sg. Klemensker. B: Karen Didrichsdatter, f. 1779. Værge: Jens Nielsen, borger, Nørrelykke, Hasle. C: Birgithe ?, f. 1784. Værge: Peder Nielsen, 7. Sg. Rutsker. D: Annike Didrichsdatter, f. 1786. Værge: Mons Klinge, 41. Sg. Rutsker. Ved andet ægt med Lisbeth Monsdatter. 1 dat. E: Kirstine Margrethe Didrichsdatter, f. 1789. Værge: Wefst Monsen Schou, sergent, 33. Sg. Rutsker. Ved sidste ægt med Enken. 1 søn.

  F: Peder Didrichsen. Værge: Hans Hansen, 23. Sg. Rø.

  Nr. 143. Side 178b. 1800. 7. Juli. Hans Poulsen, 31. Sg.f. Rutsker.

  Nr. 144. Side 181b. 1800. 1. Aug. Side 183b og 184b. Diderich Diderichsen, 20. Sg. Rutsker.

  Nr. 145. Side 186. 1800. 11. Sep. Hans Low, Rø. Døde i Ibsker. Anna Kirstine Sophie Lind, København. Laugv: Bror, Jørgen Larsen, Brødegård, Rø.

 • 20

  1 søster. A: Anna Sørensdatter, gm. Mads Wolfsen Kofod, Frennegård, Ibsker.

  Nr. 146. Side 187b. 1800. 17. Sep. Poul Jørgensen, 23. Sg. Klemensker. Kirstine Margrethe Pedersdatter. Laugv: Hans Rasch, Splitzgård, Klemensker. 4 døt. A: Bodil Kirstine Poulsdatter, f. 1792. Værge: Jørgen Jørgensen Dam, Rønne. Ej mødt, for ham: Bror Lars Poulsen, Vestermarie. B: Christina Poulsdatter, f. 1793. Værge: Hans Jørgensen, 47. Sg. Klemensker. C: Bendte Poulsdatter, f. 1796. Værge: Peder Jørgensen, Vallegård grund, Aaker.

  D: Kirstine Margrethe ?, f. 1800. (½ år). Værge: Jens Jørgensen, Klemensker.

  Nr. 147. Side 189. 1800. 26. Sep. Hans Low, Rø.

  Nr. 148. Side 189b. 1800. 26. Sep. Kirstine Jørgensdatter Kjøller, pige, Olsker. 1 bror. 2 ½ brødre og 1 ½ søster. A: Ole Jørgensen, f. 1784. Værge: Rasmus Monsen, 18. Sg. Klemensker. B: Hans Jørgensen, København. C: Anders Kjøller, myndig. D: Gjertrud Margrethe ?. gm. Jørgen Larsen. Ladegård grund, Klemensker.

  Nr. 149. Side 190b. 1800. 24. Okt. Hans Low, Rø.

  Nr. 150. Side 191. 1800. 19. Nov. Kirstine Mørch, Simblegård, Klemensker. Jesper Hansen Holm, capitain. 1 søn. 3 døt. A: Hans Jesper Holm, f. 1799. (1 ¼ år). B: Kirstine ?, f. 1793. C: Else Dorothea ?, f. 1796. D: Kirstine Margrethe ?, f. 1797.

  Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes søster mand, Hans Hyllebrand, Allinge.

  Nr. 151. Side 191b. 1800. 5. Dec. Kirstine Clemensdatter, 24. Sg.g. Klemensker. Hans Ipsen. 1 dat. A: Lisebeth Hansdatter, f. 1786. Værge: Thomas Kofod, løjtnant.

  Nr. 152. Side 192b.. 1800. 5. Dec. Anders Wefstsen, 17. Sg. Klemensker. Moder, 5 brødre og 2 søstre. A: Else Pedersdatter, gm. Mons Rasmusen B: Peder Wefstsen, myndig. C: Haagen Wefstsen, myndig. D: Niels Wefstsen, f. 1777. E: Wefst Wefstsen, f. 1779. Curator: Henrich Jensen, 21. Sg. Aaker. F: Poul Wefstsen, f. 1785. Værge: Wefst Monsen Schou. G: Karen ?, gm. Ole Jensen Sonne.

  H: Lisabeth ?, gm. Jørgen Jensen Sonne.

  Nr. 153. Side 193. 1800. 11. Dec. Hans Roeman Schou, Rø.

  Nr. 154. Side 194. 1800. 20. Dec. Hans Roeman Schou, Rø. Mette Pedersdatter. Laugv: Hans Rasch, løjtnant, Splitzgård, Klemensker. Ved første ægt med Øder Pedersdatter. 1 søn. A: Anders Hansen, død, København. Ved andet ægt med Kirstine Pedersdatter, 4 søn. 3 døt. B: Christian Hansen Schou, f. 1769, København. C: Hans Jørgen Schou, f. 1773, København. D: Poul Hansen Schou, f. 1774. ”Vides ej hvor han opholder sig”. Værge: Farbror, Jens Lesler, Rø. E: Didrich Hansen Schou, f. 1777, København. Curator: Hans Christian Hjorte, Aaker. F: Karen Kirstine Schou, f. 1772 G: Kirstine Hansdatter Schou, gm. Lars Andersen Holm, skrædder, København. Værge. Christian Elleby, Rønne. Ved ægt med enken. 3 døt.

 • 21

  H: Marte Marie Schou, f. 1785. I: Anne Cathrine Schou, f. 1789. J: Ellen Elisabeth Schou, f. 1791.

  Værge: Didrich Pedersen Funch, Olsker.

  Nr. 155. Side 195. 1801. 3. Jan. Hans Roeman Schou, Rø.

  Nr. 156. Side 195b. 1801. 23. Jan Hans Low, Rø.

  Nr. 157. Side 198b. 1801. 24. Jan. Hans Roeman Schou, Rø.

  Nr. 158. Side 200. 1801. 17. April. Peder Rasmusen, Lynggård, Olsker.

  Nr. 159. Side 200. 1801. 17. April. Ingeborg Poulsdatter, 21. Sg. Klemensker. Hans Hansen. 2 søn. 2 døt. A: Hans Hansen, f. 1775. B: Friderich Hansen, f. 1777. C: Ingeborg Hansdatter, gm. Erich Andersen, 25. Sg.g. Klemensker. D: Karen Hansdatter, f. 1782. Værge: Far. Tilsynsv: Edvart Olsen, Klemensker.

  Nr. 160. Side 201. 1801. 18. April. Mons Sørensen Høeg, 8. Vg. Rutsker. 2 søn. 4 døt. A: Søren Monsen Høeg, f. 1754, Norge. B: Hans Monsen Høeg, f. 1757, Rønne. C: Mons Monsen Høeg, f. 1761, 8. Vg. Rutsker. D: Barbra Kirstine Monsdatter, f. 1759. Værge: ? Arboe, byskriver, Hasle. E: Karen Monsdatter Høeg, gm. Jørgen Christensen Piil, 35. Sg. Rutsker. F: Kirstine Monsdatter Høeg, gm. Hans Pedersen Møller, Hasle.

  Nr. 161. Side 201b. 1801. 24. April. Else, Isar Runge, 28. Sg.g. Olsker. Hans Isarsen Runge, soldat, København. 1 søn. 2 døt. A: Arist Hellesen, f. 1787. Værge: Ole Hansen, Rutsker. B: Karen Kirstine Hansdatter, f. 1791. Værge: Hans Andersen, Vang. C: Anna Hansdatter, f. 1792. Værge: Hans Christensen, udb. Klemensker.

  Nr. 162. Side 202. 1801. 25. April. ? ?, enke, 5. Sg. Olsker. Afg. Thor Andersen. 2 søn. 2 døt. A: Anders Thorsen, myndig, 19. Sg. Olsker. B: Lars Thorsen, myndig, 5. Sg. Olsker. C: Margrethe Thorsdatter, f. 1761, ugift. Værge: Bror, Anders Thorsen. D: Karen Thorsdatter, f. 1766. Værge. Bror, Anders Thorsen.

  Nr. 163. Side 203 og 303b. 1801. 9. Maj.

  Mons Sørensen Høeg, 8. Vg. Rutsker.

  Nr. 164. Side 204. 1801. 2. Juni. ? ?, hustru, 20. Sg.g. Rø. Lars Jørgensen, udb. 2 søn. 1 dat. A: Jørgen Larsen, f. 1779. B: Jens Larsen, f. 1789. C: Karen Larsdatter, f. 1782.

  Værge: Far. Tilsynsv: Christen Andersen, Lindeskoven, Rø.

  Nr. 165. Side 204b. 1801. 3. Juni. Lisbeth Monsdatter, 37. Sg. Klemensker. Anders Bendtsen. 4 døt. A: Karen Kirstine ?, gm. Hans Pedersen Lund, 2. Vg.g. Nyker.

 • 22

  B: Margrethe Andersdatter, gm. Hans Jensen, 2. Vg. Nyker. C: Kirstine Andersdatter, f. 1783, hjemme. D: Lisbeth Andersdatter, f. 1787, hjemme.

  Værge: Far. Tilsynsv: Søstermand, Hans Pedersen Lund.

  Nr. 166. Side 206. 1801. 6. Juni. Elsebeth Pedersdatter, 61. Sg. Klemensker. Mons Rasmusen. 5 søn. 2 døt. A: Peder Wewesten, myndig. B: Haagen Wewesten, myndig. C: Niels Wewsten, myndig. D: Wewst Wewsten, f. 1781. Curator, Bror, Peder Wewesten. E: Poul Wewesten, f. 1786. Værge: Wewest Monsen, 33. Sg. Rutsker. F: Karen Wewestdatter, gm. Ole Jensen, 56. Sg.g. Klemensker. G: Elisabeth Wevstsdatter, gm. Jørgen Jensen Schou, 10. Vg.g. Klemensker.

  Nr. 167. Side 209. 1801. Ingen dato. Bevilling. Hans Larsen, 7. Sg. Olsker. Og

  Margrethe Sophie Kofod.

  Nr. 168. Side 209b. 1801. 2. Sep. Marie Pedersdatter, Kong. Mark, 6. Vg.f. Rø. Marcus Hansen. Ved første ægt med Mons Monsen. 1 dat. A: Kirstine Monsdatter, f. 1785. Værge: Morfar, Peder Henrichsen, 6. Vg.f. Rø. Tilsynsv: Ole Larsen, 6. Vg. Rø. Ved ægt med enkemanden. 1 dat. B: Ellen Marcusdatter, f. 1797. Værge: Far.

  Nr. 169. Side 211. 1801. 26. Okt. Jens Jørgensen, Kong. Mark, 19. Sg.f. Klemensker, døde d. 8. Okt. 1800. Elsebeth Michelsdatter. Laugv: Thomas Kofod, løjtnant, Ladegård, Klemensker. 1 søn.

  A: Jørgen Michael Jensen, f. 1786. Værge: Farbror, Hans Jørgensen, 47. Sg. Klemensker.

  Nr. 170. Side 211b. 1801. 26. Okt. Niels Andersen, 27. Sg.f. Rø. Maren Pedersdatter. Laugv: Hans Pedersen. 1 dat. Bodil Kirstine ?.

  Nr. 171. Side 212. 1801. 26. Okt. Jens Nielsen, udb. 25. Sg.g. Rø. Og Anne Hansdatter. 2 kuld børn.

  Nr. 172. Side 213. 1801. 2. Dec. Jacob Klinge, Hallegård grund, Olsker. Og Kirstine Eskildsdatter. 3 søn. 4 døt. A: Eskeld Jacobsen, myndig, 19. Sg.g. – Sognenavn. Sejler , København. Værge: Farbror, Ole Christensen Klinge, Splitzgård grund, Klemensker. B: Anders Jacobsen, myndig, sejler fra København. Værge: Farbror, Ole Klinge. C: Jacob Jacobsen, f. 1782. Værge: Marcus Marcusen, 1. Vg. Olsker. D: Kirstine Jacobsdatter, f. 1778. Værge: Niels Marcusen, 23. Sg. Olsker. E: Margrethe Jacobsdatter, f. 1781. Værge: Jørgen Kofod, Olsker. F: Ingeborg Jacobsdatter, f. 1786. G: Anne Jacobsdatter, f. 1788.

  Værge: Niels Marcusen, 23. Sg. Olsker.

  Nr. 173. Side 213b. 1801. 22. Dec. Jep Larsen, 32. Sg. Olsker. Margrethe Rasmusdatter. Laugv: Far, Rasmus Pedersen. 1 søn. A: Lars Ipsen, f. 1801. (26 uger). Værge: Farbror, Jørgen Hansen, 27. Sg. Olsker.

  Nr. 174. Side 214. 1801. 31. Dec. Peder Thommesen, 4. Sg.g. Klemensker.

 • 23

  Anne Nielsdatter. Laugv: Niels Grønbech, Allinge. A: Margrethe Pedersdatter, f. 1774, tjener, Rønne. B: Anne Pedersdatter, f. 1776. Værge: Farbror, Michel Thommesen, Nyker. C: Elsebeth Pedersdatter, f. 1779, tjener, København. D: Birgitte Pedersdatter, f. 1781, tjener, Rønne. Værge: Farbror, Jens Thommesen, 69. Sg.g. Klemensker.

  E: Gjertrud Pedersdatter, f. 1786. Værge: Fastermand, Hans Dam. 5. Sg.f. Klemensker.

  Nr. 175. Side 214b. 1802. 8. Jan. Peder Thommesen, 4. Sg.g. Klemensker.

  Nr. 176. Side 215. 1802. 9. Jan. Peder Thommesen, 4. Sg.g. Klemensker.

  Nr. 177. Side 215b. 1802. Bevilling til uskiftet bo. Jens Sigfrid Piil, Pilegård, Klemensker. Og ? ?, hustru.

  Nr. 178. Side 215b. 1802. Testamente. Søren Erichsen, Rutsker. Og Elsebye Kirstine Pedersdatter.

  Nr. 179. Side 216b. 1802. 2. Feb. Peder Jensen Møller, Tejn. Magdalene Johansdatter. Laugv: Niels Marcusen, Olsker. 2 søn. 5 døt. A: Jens Pedersen, f. 1790. Værge: Peder Pedersen, 18. Sg. Olsker. B: Christen Rømmer, f. 1799. Værge: Poul Johansen, Klemensker. C: Ingeborg Margrethe Pedersdatter, f. 1773. D: Magdalena Pedersdatter, f. 1782. Værge: Peder Pedersen, 18. Sg. Olsker. E: Karen Kirstine Pedersdatter, f. 1784. Værge: Claus Johansen. F: Elen Kirstine Pedersdatter, f. 1786. Værge: Morten Pedersen, 16. Sg. – Sognenavn. G: Margrethe Pedersdatter, f. 1792. Værge: Morten Pedersen, Rutsker.

  Nr. 180. Side 217b. 1802. Bevilling. Weidich Haagensen, 20. Sg. Olsker. Og Karen Rasmusdatter.

  Nr. 181. Side 217b. 1802. 13. Feb. Anne Kirstine Monsdatter, 3. Sg.g. Rø. Hans Larsen. 1 søn. 1 dat. A: Lars Hansen, f. 1795. B: Elsebeth Hansdatter, f. 1791. C: Lisbeth Hansdatter, f. 1793. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Mons Pedersen Dahl, 13. Sg. Rø.

  Nr. 182. Side 218b. 1802. 12. Marts. Jacob Klinge, Hallegård grund, Olsker. Og Kirstine Eskildsdatter.

  Nr. 183. Side 219. 1802. 12. Marts. Christen Hansen Kuure, Tejn. Walborg Kirstine Hansdatter. Laugv: Marcus Marcusen, Olsker. 4 søn. 6 døt. A: Hans Christensen Kuure, Kuregård grund, Klemensker. B: Christen Kuure, myndig, soldat, København. Værge: Farbror, Hans Kuure. C: Hans Morten Kuure, f. 1792. D: Niels Kuure. Værge: Ole Hansen, Enesgård, Rutsker. E: Anne Christensdatter, gm. Mads Hansen, snedker, København. F: Kirstine Christensdatter, død. København. 1 dat. Hvis navn ikke vides. Værge: Bror, Hans Christensen Kuure. G: Else Christensdatter, død. 1 søn. 2 døt. 1: Arrist Hellesen, f. 1787. Værge: Ole Hansen, Enesgård, Rutsker. 2: Karen Hansdatter, f. 1791. Værge: Hans Andersen, Vang.

 • 24

  3: Anne Hansdatter, f. 1799. Værge: Morbror, Hans Christensen Kuure. H: Karen Christensdatter, gm. Henrich Klin, tømmermand, København. Værge: Bror, Hans Christensen Kuure. I: Barbra Kirstine ?, f. 1786. Værge: Christen Andersen, Sandvig.

  J: Sidselle Margrethe ?, f. 1793. Værge. Hans Andersen, Vang.

  Nr. 184. Side 219b. 1802. 2. April. Peder Thommesen, Klemensker.

  Nr. 185. Side 220b. 1802. 7. April. Peder Hansen Siegård, Klemensker. 2 brødre, 1 ½ bror. A: Bendt Hansen, myndig, Tornegård, Klemensker. B: Mons Hansen, Siegård, Klemensker. C: Hans Pedersen, myndig. Krakkegård, Rutsker.

  Nr. 186. Side 220b. 1802. 23. April. Mads Hansen, Lynggård, Olsker. Walborg Pedersdatter. 1 dat. A: Mariche Madsdatter, gm. Ole Mortensen, Sandvig.

  Nr. 187. Side 221. 1802. 24. April. Elsebeth Poulsdatter, 14. Sg.g. Rø. Jørgen Pedersen. Ved ægt med Mons Andersen. 2 døt. A: Else Monsdatter, f. 1784. B: Ane Margrethe Monsdatter, f. 1791. Værge: Hans Svendsen Kjøller, 2. Vg. Rø.

  Nr. 188. Side 221b. 1802. 19. Maj. Michel Ipsen, opsidder og beboer, 9. Sg. Olsker. Anne Cathrine Clausdatter. Laugv: Svoger, Jens Hansen Bidstrup, sandemand, 26. Sg. Rutsker. 1 søn. 2 døt. A: Jens Michelsen, f. 1790. Værge: Morbror, Ole Clausen, 8. Sg. Olsker. B: Anne Kirstine Michelsdatter, f. 1788. Værge: Jens Clausen Rasch, 1. Sg. Rutsker. C: Margrethe Michelsdatter, f. 1793. Værge: Anders Tullborg, 12. Sg. Rutsker. For ham: Søren Ipsen, 19. Vg. Østerlars.

  Nr. 189. Side 222b. 1802. 20. Maj. Jep Larsen, 32. Sg. Olsker. Margrethe Rasmusdatter. Laugv: Lars Hansen, 3. Sg. Olsker. 1 søn. 1 dat. A: Lars Ipsen, f. 1801. ”1 år siden den 14. April”. Værge: Jørgen Hansen Riis, 27. Sg. Olsker. B: Kirstine Ipsdatter, f. 1802. (12 dage). Værge: Mons Pedersen, 2. Sg. Olsker.

  Nr. 190. Side 223b. 1802. 21. Maj. Jens Larsen, 26. Sg. Rø. 4 søstre. A: Maren Kirstine Larsdatter, gm. Peder Absalonsen, 26. Sg. Rø. B: Kirstine Larsdatter, f. 1761. Værge: Niels Pedersen, sandemand, Rø. C: Ellen Kirstine Larsdatter, f. 1764. Værge: Peder Arristsen, 26. Sg. Olsker. D: Karen Cathrine Larsdatter, f. 1766. Værge: Niels Marcusen, 3. Sg. Olsker.

  Nr. 191. Side 224. 1802. 8. Juni. Anders Pedersen Rasch, capitain og sandemand, 22. Sg. Rutsker. 3 søn. 2 døt. A: Jens Clausen Rasch, sergent, 1. Sg. Rutsker. B: Anders Andersen Rasch, f. 1762. C: Peder Andersen Rasch, løjtnant, 21. Sg. Rutsker. D: Elsebye Andersdatter, død, var gm. Lars Andersen, Rønne. 1 søn. 1: Anders Larsen, Rønne. E: Helvig Lovice ?, gm. Ole Clausen, 22. Sg. Rutsker.

  Nr. 192. Side 225b. 1802. 21. Juni. Ingeborg Friderichsdatter, Rø. Hans Pedersen. 4 søn. 4 døt. A: Friderich Hansen, Hasle. B: Marcus Hansen, myndig. C: Lars Hansen, myndig, København. Værge: Bror, Marcus Hansen. D: Jens Hansen, f. 1779. Curator: Hans Rasch, løjtnant, Splitzgård, Klemensker.

 • 25

  E: Anne Hansdatter, gm. Hans Jensen, 16. Sg. Olsker.. F: Marie Kirstine Hansdatter, gm. Thomas Ipsen, udb. 16. Sg.g. Rø. G: Barbra Hansdatter, f. 1778. Tjener ”her i sognet”. Værge: Søstermand, Thomas Ipsen.

  H: Margrethe Hansdatter, f. 1781. Værge: Søstermand, Hans Jensen.

  Nr. 193. Side 226. 1802. 25. Juni. Lars Jensen, Kong. Mark, 6. Sg.f. Klemensker. Ellen Kirstine Monsdatter. Laugv: Hans Rasch, løjtnant, Splitsgård, Klemensker. Ved første ægt med ?. 2 søn. 2 døt. A: Jørgen Larsen, Ladegård grund, Klemensker. B: Hans Larsen, myndig. C: Magdalene Larsdatter, f. 1752, ugift, Rønne. Værge: Bror, Jørgen Larsen. D: Dorothea Larsdatter, f. 1754, bor hos sin søster, Rønne. Værge: Bror, Hans Larsen.

  Nr. 194. Side 227. 1802. 25. Juni. Ingeborg Friderichsdatter, Rø.

  Hans Pedersen.

  Nr. 195. Side 227. 1802. 12. Juli. Johanne Marie Olsdatter, Brogård, Olsker. Døde den 27. Juni. 1 dat.

  A: Johanne Marie ?, f. 1802, (12 dage), uægte. Værge: Niels Grønbech, Sandvig.

  Nr. 196. Side 227b. 1802. 12. Juli. Anne Andersdatter, Rutsker. Døde i Østerlars.

  Nr. 197. Side 228. 1802. 14. Juli. Jens Hansen, 66. Sg. Klemensker. Karen Edvartsdatter. Laugv: Far, Edvart Olsen Sonne. 1 søn. 4 døt. A: Jens Hansen Jensen, f. 1801. (1½ år). Værge: Farbror, Lars Hansen, 65. Sg. Klemensker. B: Kirstine Hansdatter, f. 1788. Værge: Svend Andersen, 9. Sg. Nyker. C: Anne Hansdatter, f. 1790. Værge: Christen Mortensen, ? Sg. Søndergård. For ham mødte: Farbror, Terkel Hansen. D: Karen Jensdatter, f. 1793. Værge: Morbror, Mons Edvartsen Sonne, 61. Sg. Klemensker.

  E: Annike Jensdatter, f. 1796. Værge: Mons Hansen, 67. Sg. Klemensker.

  Nr. 198. Side 229. 1802. 16. Juli. Ingeborg Friderichsdatter, Rø. Hans Pedersen.

  Nr. 199. Side 229. 1802. 30. Juli. Hans Jensen Smed, Olsker. Karen Hansdatter. 2 søn. 7 døt. A: Anders Lund, myndig, Rønne. B: Hans Hansen, sejler, København. C: Michel Hansen, myndig. D: ? ?, enke efter, ? ”Pohether”, Capitain, København. E: Anne Cathrine Hansdatter, f. 1782, tjener, København. F: Karen Hansdatter, f. 1789. Værge: Bror, Anders Lund. G: Birthe Hansdatter, f. 1790. H: Ellen Hansdatter, f. 1792. Værge: Lars Hansen, Lykkegård, Vestermarie. I: Kirstine Hansdatter, f. 1796. Værge: Morbror, Hans Kofod, 14. Sg. Nyker.

  Nr. 200. Side 229b. 1802. 30. Juli. Kirstine Ipsdatter, 32. Sg. Olsker. Afg. Fader: Jep Larsen, 32. Sg. Olsker. Moder, 1 bror, og 1 søster. A: Margrethe Rasmusdatter, nu gm. Christen Pedersen.

  B: Lars Ipsen, f. 1801. (1½ år). Værge: Jørgen Hansen Riis, 27. Sg. Olsker.

  Nr. 201. Side 229. 1802. 6. Aug. Hans Jensen Smed, Olsker.

  Nr. 202. Side 229b. 1802. 20. Aug. ? ?, enke, Rutsker. Afg. Lars Kiempe. 1 dat.

 • 26

  A: Dorothea Larsdatter, gift i Jylland, ”uden at vide mandens navn”. Værge: Mogens Hansen, Svartingegård, Rutsker.

  Nr. 203. Side 231. 1802. 26. Aug. Jørgen Pedersen, gårdejer, 30. Sg. Olsker. 3 brødre, 4 søstre og 2 ½ søstre. A: Rasmus Pedersen, myndig. B: Jens Pedersen Lyster, myndig. C: Arred Pedersen, myndig. D: Birthe Pedersdatter, gm. Peder Jensen, 59. Sg. Østermarie. E: Anne Pedersdatter, gm. Hans Olsen, 5. Vg. Klemensker. F: Kirsten Pedersdatter, gm. Mads Jensen, Kongelig bieløber. Værge: Søstermand, Hans Olsen. G: Margrethe Kirstine ?, gm. Lars Wevestsen, 1. Sg. Nyker. H: Karen Kirstine ?, gm. Anders Jørgensen Sonne, 7. Vg. Østerlars. I: Inger Kirstine Pedersdatter, f. 1775, 30. Sg. Olsker. Værge: søstermand, Anders Jørgensen Sonne. J: Johanne Pedersdatter, f. 1782, 30. Sg. Olsker. Værge: søstermand, Lars Wevestsen.

  Nr. 204. Side 233. 1802. 27. Aug. Holger Christensen, udb., Kong. Mark, Sandgård fortov, Rø. Kirsten Hansdatter. Laugv: Christen Persen, Østerlars.

  Alle søskende var døde i ugift stand..

  Nr. 205. Side 234. 1802. 10. Sep. ? ?, enke, Rutsker. Afg. Lars Kiempe.

  Nr. 206. Side 234. 1802. 11. Sep. Mads Hansen. – sognenavn. ? ?, enken.

  Nr. 207. Side 234b. 1803. 21. Marts. Ared Pedersen, 30. Sg. Olsker. 2 brødre, 7 søstre (hele og ½ søstre) A: Rasmus Pedersen, myndig, Gudhjem. B: Jens Pedersen Lyster, Degnegård, Klemensker. C: Kirstine Pedersdatter, gm. Mads Jensen Dahl, København. Værge: Søstermand, Hans Olsen. D: Margrethe Pedersdatter, gm. Lars Wevestsen, Mæbye, Nyker. E: Karen Kirstine Pedersdatter, gm. Anders Jørgensen Sonne, 7. Vg. Østerlars. F: Inger Kirstine Pedersdatter, gm. Niels Andersen Holm. G: Johanne Marie ?, f. 1783. Værge: søstermand, Lars Wevestsen. H: Birgithe Pedersdatter, gm. Peder Jensen, 59. Sg. Østermarie. I: Ane Pedersdatter, gm. Hans Olsen, 5. Vg. Klemensker.

  Nr. 208. Side 236b. 1803. 13. April. Esper Pedersen, 52. Sg. Klemensker. Gundild Larsdatter. Laugv: Thomas Kofoed, løjtnant. 2 søn. 2 døt. A: Lars Espersen, gift, 8. Vg. Rø. B: Hans Espersen, f. 1788. Værge: Farbror, Christen Pedersen, Simblegård grund, Klemensker. C: Anne Cathrine ?, f. 1791. Værge: Bror, Lars Espersen. D: Margrethe Kirstine ?, f. 1793. Værge: Afdødes søstermand, Hans Espersen, Møllegård grund.

  Nr. 209. Side 237. 1803. 16. April. Peder Hansen, hus, 4. Vg.g. Rutsker. Karen Olsdatter. Laugv: ? Grønbech, Tolder, Sandvig. Ved ægt med afg. Dorothea Jensdatter. 2 søn. 3 døt. A: Hans Pedersen, myndig, gift. B: Bendt Pedersen, myndig, gift. C: Magdalena ?, enke efter afg. Hans Lund, Rønne. Laugv: Mons Olsen Marcher. D: Karen Kirstine ?, død, var, gm. Hans Høeg, borger, Rønne. 1 søn. 1 dat. 1: Søren Peter ?, f. 1789. 2: Anne Dorothea Hansdatter, f. 1787. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Pedersen. E: Kirstine ?, gm. Jens Prahl, dømt til Københavns slaveri i 6 år, har været der i 3 år. Værge: Bror, Bendt Pedersen.

  Nr. 210. Side 239. 1803. 20. April. Bodil Christiansdatter, 12. Sg. Rø. Døde den 11. April. Niels Hansen. 2 søn. 2 døt. A: Peder Nielsen, f. 1800.

 • 27

  B: Hans Nielsen, f. 1803. (12 dage). C: Anne Margrethe Nielsdatter, f. 1794. D: Ellen Margrethe ?, f. 1799.

  Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Christian Møller, Kongens udmark, Knudsker.

  Nr. 211. Side 239b. 1803. 25. April. Kirstine Pedersdatter, Kong. Mark, 34. Sg.f. Klemensker.

  Niels Pedersen, udb.

  Nr. 212. Side 240. 1803. 7. Maj. Morten Jensen, 4. Sg. Klemensker. Christiane Jørgensdatter. Laugv: Jørgen Jørgensen Dam, Rønne. 2 søn. 3 døt. A: Lars Mortensen, f. 1782. Værge: Morbror, Jørgen Jørgensen Dam. B: Jørgen Mortensen, f. 1788. Værge: Morbror, Hans Jørgensen, 47. Sg. Klemensker. C: Marthe Mortensdatter, gm. Peder Andersen Kuure, 4. Sg. Klemensker. D: Marie Mortensdatter, f. 1780. (23 år siden jul). Værge: Søstermand, Peder Andersen Kuure. E: Bodild Mortensdatter, f. 1793. Værge: Morbror, Peder Jørgensen, Wallegård husene, Aaker.

  Nr. 213. Side 241. 1803. 7. Maj. Hans Bendtsen, Olsker.

  Nr. 214. Side 241b. 1803. 4. Juni. Karen Pedersdatter, 6. Vg. Olsker. Niels Didrichsen, f. 1729. 3 søn. 1 dat. A: Diderich Nielsen, f. 1774. B: Peder Nielsen, f. 1776. C: Jørgen Nielsen, f. 1778. D: Maren Cathrine ?, f. 1787. Værge i stedet for fader, grundet alderdom: Niels Marcusen, 23. Sg. Olsker.

  Nr. 215. Side 242. 1803. 18. Juni. Adolph Nielsen, - sognenavn.

  Nr. 216. Side 242b. 1803. 8. Juli. Jørgen Mauritzen, Tejn. Karen Olsdatter. Laugv: Christen Kofod, 3. Sg. Rø. 1 søn. 6 døt. A: Peder Jørgensen, myndig. B: Bodil Jørgensdatter, f. 1770. Værge: Ole Adolphsen, 16. Sg. Olsker. C: Else Margrethe ?, gm. Jørgen Hansen, Rø. D: Anne Cathrine ?, gm. Svend Jensen Korb, Rø. E: Karen Marie ?, f. 1781. Værge: Bror, Peder Jørgensen. F: Elisabeth ?, f. 1784. Værge: Svoger, Svend Jensen Korb.

  G: Magdalena ?, f. 1789. Værge: Svoger, Jørgen Hansen.

  Nr. 217. Side 243b. 1803. 5. Aug. Hans Bendtsen, Olsker.

  Nr. 218. Side 243b. 1803. 5. Aug. Mons Schou, Olsker. 4 brødre, 2 søstre. A: Hans Schou, myndig. B: Anders Monsen, død. 1 søn. 1 dat. 1: Niels Andersen, myndig. 2: Seine Andersdatter, f. 1777. Værge: Farbror, Ole Schou. C: Ole Schou, myndig, Allinge. D: Mons Schou, myndig. E: Margrethe Monsdatter, gm. Hans Michelsen, Sandvig. F: Ellen Monsdatter, gm. Hartvig Andersen, Rutsker.

  Nr. 219. Side 244b. 1803. 23. Aug.

  Karen Monsdatter, Klemensker.

  Nr. 220. Side 244b. 1803. 23. Aug. Claus Jørgensen, 14. Vg. Klemensker. Englike Andersdatter. Laugv: ? Rogert, landsdommer. 2 søn. 6 døt. A: Jørgen Clausen, f. 1770. B: Anders Clausen, f. 1779. Curator: Lars Hansen, 65. Sg. Klemensker. C: Bodil Kirstine ?, f. 1774, gm. Peder Kofod, 59. Sg. Klemensker.

 • 28

  D: Karen Margrethe ?, f. 1776. E: Englike Marie ?, f. 1781. Værge: Morbror, ? Friegaard, Rutsker. F: Kirstine ?, f. 1784. G: Anne Cathrine ?, f. 1787. Værge: Svoger, Peder Kofod. H: Margrethe Claudine ?, f. 1791. Værge: Bror, Jørgen Clausen.

  Nr. 221. Side 245. 1803. 3. Sep. Kirstine Jensdatter, Olsker. Jens Bidstrup. Moder, 3 ½ søstre. A: Seine ?, var gm. Michel Hansen, Rønne. B: Anne Michelsdatter, ugift. C: Dorothea Michelsdatter, ugift. D: Karen Michelsdatter, ugift.

  Værge: Mons Hansen Kjøller, Bedegade Mølle, Klemensker.

  Nr. 222. Side 246. 1803. 3. Sep. Hans Bendtsen, Olsker.

  Nr. 223. Side 246b. 1803. 7. Okt. Gjertrud Margrethe Jørgensdatter, 62. Sg.g. Klemensker. Jørgen Larsen. 1 søn.

  A: Jørgen Jørgensen, f. 1794.

  Nr. 224. Side 247. 1803. 14. Okt. Margrethe Clausdatter, 26. Sg. Rutsker. Døde den 18. Juni. Jens Hansen Bidstrup. 1 søn. 2 døt. A: Claus Jensen Bidstrup, f. 1790. B: Anne Cathrine Jensdatter, f. 1788. C: Karen Margrethe Jensdatter, f. 1796.

  Værge: Far.

  Nr. 225. Side 247b. 1803. 14. Okt. Søren Erichsen, 46. Sg. Rutsker. Elsebye Kirstine Pedersdatter. 2 brødre, 4 søstre. A: Peder Erichsen, myndig. B: Søren Erichsen, død, var gm. Elsebye Pedersdatter. Værge: Far, Peder Rømer. C: Benthe Erichsdatter, gm. Jørgen Spanner, Rutsker. D: Margrethe Erichsdatter, gm. Niels Marcusen, Kildesgård, Olsker. E: Karen Erichsdatter, gm. Lars Larsen, Østermarie. F: Barbro Erichsdatter, gm. Peder Pedersen, 18. Sg. Olsker.

  Nr. 226. Side 248. 1803. 11. Nov. Kirstine Margrethe Hansdatter Møller, 17. Sg. Olsker. Døde den 27. Okt. Anders Arristsen. A: Arrist Hansen Holm, f. 4. Aug. 1798. Døbt den 2. Sep. 1798. B: Sidsele Margrethe Andersdatter, f. 1795.

  Værge: Far.

  Nr. 227. Side 249. 1803. 12. Nov. Johanne Marie ?, uægte.– Sognenavn. Moder. A: Johanne Marie Olsdatter. Døde i Barselseng. Arvinger, Afdødes moders søsk.børn. 1: Peder Sahlgreen, myndig. 2: Jens Sahlgreen, myndig. 3: Niels Sahlgreen, myndig.

  Nr. 228. Side 249b. 1803. 22. Dec. 0g fl. 3 skifter. Peder Kofoed Pedersen, møller, Kuuremøllen, Rutsker. 2 brødre, 5 ½ brødre. A: Christen Koefod Pedersen, myndig, Olsker. B: Niels Pedersen, styrmand, til Vestindien fra København. C: Jacob Pedersen, myndig. D: Christian Pedersen, borger, Allinge. E: Hans Pedersen, givet fuldmagt til sin bror, Diderich Funch Pedersen. F: Jens Pedersen, myndig, Hallegård, Rutsker.

 • 29

  G: Diderich Funch Pedersen, Olsker.

  Nr. 229. Side 253b. 1804. 16. Marts. Anne Jørgensdatter, Tejn. Terchild Didrichsen. 3 søn. 4 døt. A: Niels Jensen, , f. 1764, Olsker. Er fra forstandens brug. Værge: bror, Peder Jensen. B: Peder Jensen, myndig, 15. Sg.g. Olsker. C: Jørgen Jensen, myndig, Pindelykkegård, Vestermarie. D: Karen Jensdatter, f. 1769, tjener, Olsker. E: Anne Jensdatter, f. 1771, tjener, Olsker. Værge: Marcus Marcusen, 1. Vg. Olsker. F: Else Jensdatter, f. 1773, tjener, Østermarie. Værge: Bror, Peder Jensen. G: Margrethe Jensdatter, f. 1777, hjemme. Værge: Marcus Marcusen.

  Nr. 230. Side 254b. 1803. 16. Marts. Skilsmisse. Jens Mogensen Klint, - Sognenavn. Kirstine, Jens Michelsdatter.

  Nr. 231. Side 255. 1804. 17. Marts. Hans Bendtsen, Olsker.

  Nr. 232. Side 256. 1804. 17. Marts. Peder Kofoed Pedersen, Møller, Rutsker.

  Nr. 233. Side 256. 1804. 9. April. Lars Hansen, 15. Sg. Klemensker. Døde den 17. December 1802. Karen Jørgensdatter. Ved første ægt med ?. 1 søn. 4 døt. A: Ole Larsen, død. 1 dat. 1: Kirstine Olsdatter, f. 1782. Værge: Fastermand, Peder Clausen. B: Karen ?, enke, efter afg. Mons Andersen. C: Bodil ?, død, var gm. Jens Hansen Smed, Vestermarie. 3 søn. 2 døt. 1: Hans Jensen, myndig. 2: Lars Jensen, myndig. 3: Jørgen Jensen, f. 1788. 4: Anna Jensdatter, f. 1792. 5: Bodil Jensdatter, f. 1794. Værge: Far. D: Maren ?, gm. Niels Mogensen, udb. 50. Sg.g. Klemensker. E: Anne ?, gm. Peder Clausen, 67. Sg.g. Klemensker. Ved sidste ægt. 3 søn. 2 døt. F: Ole Larsen, f. 1785. G: Hans Thorsen, f. 1792. H: Jørgen Larsen, f. 1800. Værge: Værge: Jens Jensen, Riisbye. I: Kirstine Larsdatter, f. 1788. J: Anne Catrine ?, f. 1795. Værge: Søstermand, Peder Clausen.

  Nr. 234. Side 257. 1804. 16. April. Niels Wevestsen, 10. Vg.g. Klemensker. Døde den 1. Marts 1804. Barbara Kirstine Nielsdatter. Laugv: Jørgen Jørgensen Sonne, løjtnant, 10. Vg. Klemensker. 1 søn. A: Wevest ?, f. 1802. Værge: Ældste farbror, Peder Wevestsen, 15. Sg.g. Klemensker.

  Nr. 235. Side 258b. 1804. 12. Maj. Friderich Friderichsen Bager, 29. Sg.g. Klemensker. 2 søn. 1 dat. A: Friderich Friderichsen, f. 1784. B: Niels Friderichsen, f. 1787. Curator: Hans Jørgensen, 29. Sg. Klemensker. C: Elsebeth Friderichsdatter, f. 1789. Værge: Poul Friderichsen, udb. 49. Sg.g. Klemensker.

  Nr. 236. Side 259. 1804. 19. Maj. Friderich Friderichsen Bager, 29. Sg.g. Klemensker.

  Nr. 237. Side 259b. 1804. 1. Juni. Peder Kofoed Pedersen, Rutsker.

  Nr. 238. Side 259b. 1804. 12. Juni.

 • 30

  Bærild Hansen, 7. Sg. Rø. Anna Jensdatter. Laugv: ? Grønbech, Sandvig. 3 søn. 3 døt. A: Svend Bærildsen, f. 1792. Født i Østerlars. Værge: Anders Henrichsen, 20. Sg. Østerlars. B: Ole Bærildsen, f. 1794. Født i Allinge. Værge: Peder Jensen Piil, Elleskovgård, Østerlars. C: Lars Bærildsen, f. 1798. Født i Allinge. Værge: Anders Henrichsen. D: Anna Cathrine Bærildsdatter, f. 1798. Født i Allinge. Værge: Ole Clausen, Øster Sogn. E: Karen Bærildsdatter, f. 1800. Født i Allinge. Værge: Jørgen Clausen, Gyldensgård, Østermarie. F: Bodil Bærildsdatter, f. 1803. Født i Allinge. Værge: Morbror, Svend Jensen.

  Nr. 239. Side 260b. 1804. 15. Juni. Magdalena Thorsdatter, 4. Vg. Rutsker. Jens Hansen Bech. 3 brødre, 1 søster. A: Hans Thorsen, myndig, 13. Sg. Bodilsker. B: Peder Thorsen, myndig, møllersvend, Helsingør. Værge: Bror, Hans Thorsen. C: Jens Thorsen, mindreårig. Værge: Peder Hansen, Skovgård, Bodilsker. D: Karen Thorsdatter. Curator: Morten Jensen Kruse, 27. Sg. Rutsker.

  Nr. 240. Side 261. 1804. 15. Juni.

  Peder Kofoed Pedersen, Rutsker.

  Nr. 241. Side 261b. 1804. 27. Juli.’ Peder Kofoed Pedersen, Rutsker.

  Nr. 242. Side 262. 1804. 27. Maj.

  Friderich Friderichsen Bager, Klemensker.

  Nr. 243. Side 262. 1804. 8. Aug. Else Pedersdatter, 34. Sg.g. Rutsker. Mads Madsen. Ved første ægt. 1 søn. 1 dat. A: Hans Heiner, f. 1786. Curator: Jens Hansen Høeg, 31. Sg. Rutsker. B: Ellen Kirstine Espersdatter, f. 1781. Værge: Mads Pedersen, Vang.

  Nr. 244. Side 262b. 1804. 10. Aug.

  Peder Kofoed Pedersen, Rutsker.

  Nr. 245. Side 263. 1804. 13. Aug. Margrethe Mortensdatter, Tejn. Lars Madsen. 1 søn. A: Henrich Larsen, f. 1802. Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Morten Andersen, Tejn.

  Nr. 246. Side 263b. 1804. 14. Aug.

  Hans Bendtsen, Olsker.

  Nr. 247. Side 265. 1804. 20. Aug. Peder Kofoed Pedersen, Rutsker.

  Nr. 248. Side 260b. 1804. 11. Sep.

  Hans Bendtsen, Olsker.

  Nr. 249. Side 260b. 1804. 1. Okt. Jørgen Larsen, 23. Sg. Rø. Karen Rasmusdatter. Laugv: Mogens Lind, 34. Sg. Olsker. 3 døt. A: Walborg Jørgensdatter, f. 1799. B: Marthe Marie ?, f. 1799. (Tvillinger) Værge: Nicolai Bidstrup, 12. Vg. Nyker.

  C: Kirstine Sophie ?, f. 1802. Værge: Svend Pedersen, 6. Sg. Rø.

  Nr. 250. Side 272b. 1804 Testamente. Ole Clausen, f. 1740. 8. Sg. Olsker, født på 20. Vg. Aaker.

  Nr. 251. Side 273. 1804. 28. Sep. Testamente. Wejdich Haagensen, 20. Sg. Olsker. Døde den 2. Feb. 1802. Karen Rasmusdatter. 4 søn. 3 døt. A: Rasmus Wejdichsen, døbt den 18. April 1788 Værge: Hans Hyllebrand, Allinge

 • 31

  B: Wejdich Wejdichsen, døbt den 12. Juli 1795. Værge: Anders Rasmusen, 3. Vg. Olsker. . C: Haagen Wejdichsen, døbt den 8. Aug. 1799. Værge: Hans Hyllebrand, Allinge D: Mons Wejdichsen, døbt den 23. Feb. 1800. Værge: Morten Andersen Bohn, Tejn. E: Ellen Margrethe Wejdichsdatter, døbt den 2. Dec. 1781, gm. Terkild Bendtsen, Tejn. F: Margrethe Wejdichsdatter, døbt den 30. Nov. 1783. G: Margrethe Wejdichsdatter, døbt den 1. April 1793. (hun hedder også Margrethe). Værge: Svoger, Terkild Bendtsen.

  Nr. 252. Side 275. 1804. 16. Okt. Hans Bendtsen, Olsker. Karen Larsdatter, hustru. Laugv: Mogens Andersen Lind.

  Nr. 253. Side 256b. 1804. 20. Okt. Jørgen Larsen, 23. Sg. Rø.

  Nr. 254. Side 278b. 1804. 26. Okt. Morten Hansen, Kong. Mark, 29. Sg.f. Klemensker. 3 søn. 2 døt. A: Morten Mortensen, myndig. B: Jens Mortensen, til søs fra København. Værge: Bror, Morten Mortensen. C: Hans Mortensen, myndig. D: Karen Mortensdatter, f. 1764. Værge: Bror, Morten Mortensen. E: Kirsten Mortensd