Slika Ogledla : Mirror Reflection

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Exhibition catalog on contemporary Islamic art in Bosnia&Herzegovina

Text of Slika Ogledla : Mirror Reflection

 • SLIKA OGLEDALA MIRROR REFLECTIONAdmir Mujki Amela Hadimejli azim Hadimejli Halida Emri Haris Memija Meliha Tepari Mirza Alagi Samir Sinanovi Sead Emri Taida Jaarevi

  15 - 30 Juli / Yunus Emre centar / Mula Mustafe Baseskije 31/a

  I Z L O B A / E X H I B I T I O N

 • SLIKA OGLEDALA

  Mi smo roeni i ivimo unutar crne vode (Rumi), grafike (Taide Jaarevi) kao metafore stalnih promjena ivota dok sutina ostaje ista, a to je ljubav. Ljubav je savrena e (Rumi) inspirirala fotografije (Samira Sinanovia) negdje u srcu brdovite Bosne, njenih stijena i slapova iz kojih se kaplji-ca vode odvojila od svog prvotnog stanja te se transformira kao dervi u zanosnom plesu. Sjetno sjeajui se svog porijekla, djetinstva, sjean-ja (Amele Hadimejli) videosnimkom dervikog obreda - zikra koji se preplie s bosnskim brdovitim krajolicima u kojima su se sklonili dervii te i are tekijskih bosanskih ilima zikr ine, are koje se ponovno i ponovno ponavljaju, ba kao i derviki obred kontinuiranog dozivanja. U stalnom pokretu ive tu iluminoznu atmosferu dervikog performansa u mediju to saima momenat i okamenjuje ga u nepokretnu sliku (Harisa Memije) postajui pokret koji iznova nestaje i pojavljuje se u beskrajnom ponavl-jnju, ba kao to se dervii u plesu na crno-bijelim fotografijama (Mirze Alagia), odbacuji crnu odjeu materijalnog svijeta, preputaju bjelini odjee duhovnog svijeta i nestaju u ljubavnom plesu Postaju duhovne siluete, prepoznatljive odore simbola (Admira Mujkia) koje evociraju legendarne krajike junake - dervie, jo uvijek prisutne, a bestjelsene s prepoznatljivim simbolima Simbolima Sulejmanovog peata - krune kaligrafske rozete Sinanove tekije i motivima bosanskog posua (Seada Emria) razotkrivenog u mistinoj atmosferi Devedest i devet keramikih posuda od ilovae (Halide Emri), svaka drugaije boje kao devedeset i de-vet Boijih imena, koje se reflektiraju u ovjeku Ba kao i ornament ili motiv u koi otisnut (azima Hadimejlia) koji predstavlja iskristaliziranu duu pretvorenu u iluminirano zlato, kao i motiv u reljefu to slae slojevite kaligrafske forme kufi pisama (Melihe Tepari). I to smjelo transponirane iz negativne u pozitivnu formu, uz poigravanje nivoa, znaenja i interpretacija time ukazujui na opu slojevitost svih stvari oko nas te njihovu primarnu, unutarnju dimeziju postojanja

  Autorica izlobe: doc. Meliha TepariInternacionalni univerzitet u Sarajevu

 • Admir MujkiKrajinik, 2004 unikatni otisak, iris print, akvatinta, bakropis., 100x70

  Admir MujkiKrajinik, 2004 unikatni otisak, iris print, akvatinta, bakropis. 100x70

 • Amela HadimejliZikir, 2009video, 2 min. 40 sec.

 • azim HadimejliVrata sree, 1998suhi tisak i zlato, 50x70

  azim HadimejliKlasika ivota, 1998suhi tisak i zlato, 50x60

 • Halida EmriIn the Name of Allah, 2015instalacija, umjetnika keramika150x150x30

 • Haris MemijaAshq in Bosniavideo slide,

  Haris MemijaZikir, 2005fotografija, 50x70

 • Meliha TepariAllah i Muhammed, 2015drvo, 50x70

 • Mirza AlagiSemaa - Ples dervia, 2015fotografija, 50x70

  Mirza AlagiSemaa - Ples dervia, 2015fotografija, 50x70

 • Samir SinanoviSemaa, 2014fotografija, 100x70

 • Sead EmriSufijski krug I, 2015kolografija, 50x36

  Sead EmriSufijski krug II, 2015kolografija, 50x36

 • Taida Jaareviiz ciklusa Crna voda I i II - We are born and live inside black water in a well. (Rumi)Duboki tisak (intaglio), 110x110

 • Admir Mujki, (1972) B.A. i M.A. - Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafiku. lan je ULUBiH-a, Drutva likovnih umjetnika Veles, Makedonija i Drutva likovnih umjetnika Sandaka. Admir Mujki, (1972) has obtained B.A. and M.A. at Academy of Fine Arts in Sarajevo, department of printmaking. He is a member of artist association - ULUBiH, Fine Art Association of Veles, Macedonia and Art Association of Sandak. otokar23@bih.net.ba

  Amela Hadimejli (1969) B.A. i M.A. - Akademija likovnih umjetnosti, Odsjek grafike. Ph.D. iz umjetnosti grafike, Univerzitet u Sarajevu. Ostvarila je 22 samostalne izlobe, 250 kolektivnih izlobi u zemlji i inostranstvu i 7 nagrada. lan je ULUBiH-a. Profesorica Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.Amela Hadimejli (1969) has obtained B.A. and M.A. - at Academy of Fine Arts in Sarajevo, department of printmaking. She has obtained Ph.D. in Arts - printmaking, at the University of Sarajevo. So far, she has 22 solo exhibitions, 250 collective exhibitions, abroad and in the country, and 7 awards. She is member of artist association - ULUBiH. Amela is Professor at Academy of Fine Arts in Sarajevo.a.hadzimejlic@yahoo.com

  azim Hadimejli (1964), B.A. - Mimar Sinan Univerzitet u Istanbulu, Odsjek kaligrafija i umjetnost knjige. M.A. - Marmara Univerzitet u Istanbulu, Odsjek historaija umjetnosti. Ph.D. - Mimar Sinan Univerzitet, Odsjek za historiju umjetnosti, oblast umjetnosti knjige. Ostvario je 40 samostalnih izlobi, 70 kolektivnih u zemlji i inostranstvu, 20 strunih priznanja, 30 izlaganja na simpozijumima, u zemlji i inostranstvu. lan je ULUBiH-a. Profesor na Akademiji likovnih umjetnosti i Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

  azim Hadimejli (1964) has obtained B.A. at Mimar Sinan University in Istanbul, at the department of calligraphy and art of bookbinding. He has obtained M.A. at Marmara University in Istanbul, at the department of History of Art. He has obtained Ph.D. - at Mimar Sinan University in Istanbul, at the Department of the History of Art. So far he has 40 Solo, and 70 collective exhibitions, abroad and in the country, and 30 presented papers at symposiums. He is a member of artist association - ULUBiH. He holds a position of Associate Professor at Academy of Fine Arts in Sarajevo, and Faculty of Philosophy, University of Sarajevo.kazim.hm@gmail.com

  Halida Emri (1965), bavi se umjetnikom keramikom. Izlagala je na vie samostalnih i kolektivnih izlobi u zemlji i inostranstvu. Osniva je studija za umjetniku keramiku SerhatArt. lan je ULUPUBiH-a. Halida Emri (1965) is a ceramic artist. She has exhibited her work in solo exhibitions in the country and abroad. She is founder of ceramic art studio SerhatArt. She is also member of applied artist association - ULUPUBiH. serhat@bih.net.ba

  Haris Memija (1968), diplomirao Foto umjetnost na Likovnoj akademiji u Atverpenu 1997. Izlagao je umjetnike fotografije irom svijeta. lan je ULUBiH-a i ULUPUBiH-a.Trenutno je zaposlen kao fotoreporter u Xinhua News Agency i studira Komunikologiju na Fakultetu politikih nauka u Sarajevu.Haris Memija (1968) has obtained B.A. in Photo Art at Fine art Academy in Antwerpenu (1997). He has been exhibiting artistic photography abroad and in the country. He is a member of artist associations - ULUBiH i ULUPUBiH. He is currently working as photo journalist for Xinhua News Agency.

  He is studying Communication at Faculty of Political Science in Sarajevo.harismemija@gmail.com

  Meliha Tepari (1978), B.A. i M.A. Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek slikarstvo. Ostvarila je 48 kolektivnih internacionalnih i domaih izlobi, i 8 samostalnih. Ima 17 objavljenih lanaka iz oblasti islamske kaligrafije u prestiznim zurnalima. aln je ULUBiH-a. Radi kao Docent na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.Meliha Tepari (1978), has obtained B.A. and M.A. in painting, at Academy of Fine Arts in Sarajevo. She has 48 collective and 8 solo exhibitions abroad and in the country so far. She has also published 17 articles in the field of Islamic calligraphy in very prestigious journals. She is a Member of artist association - ULUBiH. She currently works as Assistant professor at International University of Sarajevo.melihateparic@yahoo.com

  Mirza Agi, (1977), fotografijom se bavi od 2008. godine, na nagovor prijatelja i uitelja Agdala Nuhanovia. Od 2012. profesionalno se bavi fotografijom. Uzor u fotografiji su mu Milomir Kovaevi. Preferira umjetniku fotografiju, a najei motivi su mu ovjek i njegova duhovnost, te arhitektura. Cilj mu je da svojim radovima svjedoi o vremenu u kojem ivi. Mirza Agic, (1977), started to work with photography since 2008, on the influence of his friend and teacher Agdal Nuhanovic. Since 2012 he has become a professional photographer. His idol in photography is Bosnian photographer Milomir Kovaevi. He prefers artistic photography, and their motives are the man, his spirituality, and architecture. His goal is that his works testify to the time in which he lives.agic@hotmail.comagic@hotmail.com

  Samir Sinanovi (1970). Izlagao je samostalno, u Amsterdamu, Lyonu, Grazu, Ljubljani, Mariboru, Kopru, Zagrebu, Dubrovniku, Karlovcu, Podgorici, Baru, Sarajevu, Bihau, Sanskom Mostu. lan je ULUPUBiH.Samir Sinanovi (1970). He has exhibited his solo exhibitions in Amsterdam, Lyon, Graz, Ljubljana, Maribor, Kopar, Zagreb, Dubrovnik, Karlovac, Podgorica, Bar, Sarajevo, Biha, Sanski Most. He is member of applied art association - ULUPUBiH-a.fotosamir.@yahoo.com

  Sead Emri (1965), slikar i grafiar. Izlagao na vie samostalnih i kolektivnih izlobi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih nagrada. lan ULUPUBiH.Sead Emri (1965), painter and printmaking artist. He has exhibited in many solo and some collective exhibitions abroad and in the country. He has received numerous awards. He is member of applied art association - ULUPUBiH.serhat@bih.net.ba

  Taida Jaarevi (1979), B.A. - Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek grafike. M.A. i Ph.D. na Joshiba univerzitetu za umjetnost i dizajn u Tokiju. Ostvarila je 14 samostalnih, 57 kolektivnih izlobi u zemlji i inostranstvu i 16 nagrada. Uestvovala je na brojnim konferencijama. aln je ULUBiH-a.Taida Jaarevi (1979) has obtained B.A. at Academy of Fine Art in Sarajevo, at the department of printmaking. She has obtained M.A. and Ph.D. at Joshibi University of Art and Design in Tokyo. She has 14 solo