SLUŽBENA TUMAČENJA PRAVILA KOŠARKAŠKE IGRE 2014.ksz- ?· SLUŽBENA TUMAČENJA PRAVILA KOŠARKAŠKE…

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENA TUMAČENJA PRAVILA KOŠARKAŠKE IGRE 2014.ksz- ?· SLUŽBENA TUMAČENJA PRAVILA...

HRVATSKI KOARKAKI SAVEZ UDRUGA HRVATSKIH

KOARKAKIH SUDACA

SLUBENA TUMAENJA PRAVILA KOARKAKE IGRE 2014.

FIBA SLUBENA TUMAENJA KOARKAKIH PRAVILA 2014.

Vrijedi od 1. Listopada 2014.

Srpanj 2014. Strana 2 od 34

SLUBENA TUMAENJA PRAVILA KOARKAKE IGRE 2014.

Autorizacija, struna i tehnika obrada: Sreten RADOVI

Prijevod s engleskog: Alan BLAKOVI

Tehnika i grafika obrada: Alan BLAKOVI

Izdaje Upravni odbor Udruge hrvatskih koarkakih sudaca:

Ante KARDUM, predsjednik, Danko RADI, Boo PERKOVI, Milan ANKOVI, Nino TONKOVI, Zoran KOAK, Zoran PJEVALICA, lanovi

Napomena: Zabranjen pretisak i umnoavanje bez odobrenja Upravnog odbora Udruge hrvatskih koarkakih sudaca

SLUBENA TUMAENJA PRAVILA KOARKAKE IGRE 2014.

Srpanj 2014. Strana 3 od 34

Tumaenja prikazana u ovom dokumentu su FIBA Slubena tumaenja FIBA Slubenih koarkakih pravila 2014. i stupaju na snagu 1. listopada 2014. godine. Ukoliko se tumaenja iz ovog dokumenta razlikuju od prijanjih, ova tumaenja e imati prednost! FIBA Slubena koarkaka pravila je odobrio Centralni board FIBA i povremeno ih prerauje Tehnika komisija FIBA. Slubena pravila su napisana onoliko jasno i sveobuhvatno koliko je mogue, ali ona izraavaju vie principe nego situacije iz igre. Ipak ne mogu obuhvatiti svo bogatstvo razliitih, posebnih situacija koje mogu nastati na koarkakoj utakmici. Svrha ovog dokumenta je da prevede principe i koncepte knjige Pravila u praktine i posebne situacije koje se mogu dogoditi u jednoj normalnoj koarkakoj utakmici. Tumaenja razliitih situacija mogu potaknuti suce na razmiljanje i upotpuniti detaljno prouavanje Pravila. FIBA Slubena pravila igre ostaju glavni upravni dokument FIBA koarke. Ipak prvi sudac e imati puno pravo i ovlasti da donese odluke u bilo kojoj toki koja nije posebno obuhvaena FIBA Slubenim pravilima ili u FIBA Slubenim tumaenjima koja slijede. Radi konzistentnosti ovom tumaenju, momad A je obrambena momad, momad B je momad u napadu. A1 do A5 i B1 do B5 su igrai, a A6 do A12 i B6 do B12 su zamjene. lanak 5. IGRAI - OZLJEDE 5.1 Tvrdnja. Ako je igra ozlijeen ili izgleda ozlijeen te kao posljedica toga trener, pomoni trener,

lijenik ili netko drugi od prateeg osoblja ue u igralite kako bi mu pruio pomo, smatrat e se da je taj igra primio pomo, bez obzira da li mu je pomo zaista ukazana ili ne.

5.2 Primjer:

A1 izgleda kao da je ozlijedio stopalo i utakmica je zaustavljena. a) Lijenik momadi A ue u igralite i prui pomo ozlijeenom igrau. b) Lijenik momadi A ue u igralite ali se igra A4 ve oporavio. c) Trener momadi A ue u igralite kako bi provjerio ozljedu igraa. d) Pomoni trener, zamjenik ili pratitelj momadi A ue u igralite ali se igra ve oporavio.

Tumaenje: U svim sluajevima e se smatrati da je igra A1 primio pomo i mora biti zamijenjen

5.3 Tvrdnja. Ne postoji vremensko ogranienje za iznoenje teko ozlijeenog igraa sa igralita, ukoliko

je prema lijeniku, pomicanje opasno po zdravlje tog igraa. 5.4 Primjer: A1 je ozbiljno ozlijeen i utakmica je prekinuta na 15 minuta jer je lijenik procijenio da

pomicanje moe biti opasno po zdravlje igraa.

Tumaenje: Miljenje lijenika e odrediti vrijeme potrebno za iznoenje ozlijeenog igraa sa igralita. Nakon zamjene, igra e se nastaviti bez ikakvih sankcija za momad A.

5.5 Tvrdnja. Ukoliko je igra ozlijeen, krvari ili ima otvorenu ranu i ne moe odmah nastaviti igru

(priblino 15 sekundi), mora biti zamijenjen. Ako je minuta odmora odobrena bilo kojoj momadi u istom razdoblju kada je sat za igru bio zaustavljen i igra se oporavi za vrijeme minute odmora, moe nastaviti igrati jedino ako je znak zapisniara za minutu odmora prije nego to je sudac dao znak zamjeniku da postane igra.

5.6 Primjer: A1 je ozlijeen i igra je zaustavljena. Kako A1 ne moe odmah nastaviti, sudac zazvidi i

rukama pokae znak za zamjenu igraa. Trener momadi A (ili trener momadi B) zatrai minutu odmora. a) Prije nego zamjenik ue u igru. b) Nakon to zamjenik ue u igru. Nakon minute odmora igra A1 se oporavio i trai da ostane u igri. Hoe li zahtjev A1 biti odobren?

Tumaenje: a) Minuta odmora je odobrena i ukoliko se A1 oporavi, moe ostati u igri.

Srpanj 2014. Strana 4 od 34

SLUBENA TUMAENJA PRAVILA KOARKAKE IGRE 2014.

b) Minuta odmora je odobrena ali A1 je ve zamijenjen. Nakon minute odmora A1 ne moe ponovo ui u igru sve do prve prilike za zamjenu, nakon to je sat za igru radio.

5.7 Tvrdnja. Igra kojeg je trener oznaio da e zapoeti utakmicu ili koji primi pomo izmeu slobodnih

bacanja moe biti zamijenjen zbog ozljede. Zbog ove situacije protivnika momad takoer moe zamijeniti isti broj igraa, ako to eli.

5.8 Primjer: A1 je fauliran od B1 i dodijeljena su mu 2 slobodna bacanja. Nakon prvog slobodnog bacanja

suci otkriju da A1 krvari i zamjenjuju ga sa A6 koji e izvoditi drugo slobodno bacanje. Momad B zatrai zamjenu 2 igraa.

Tumaenje: Momad B ima pravo zamijeniti samo 1 igraa. 5.9 Primjer: A1 je fauliran od B1 i dodijeljena su mu 2 slobodna bacanja. Nakon prvog slobodnog bacanja

suci otkriju da B3 krvari. B3 je zamijenjen sa B6 i momadi A zatrai zamjenu 1 igraa. Tumaenje: Momad A ima pravo zamijeniti 1 igraa. lanak 7. TRENERI: DUNOSTI I PRAVA 7.1 Tvrdnja. Najmanje 20 minuta prije nego to e utakmica poeti, trener ili njegov izaslanik e

zapisniaru predati listu igraa koji imaju pravo nastupa na utakmici sa njihovim imenima i odgovarajuim brojevima kao i ime trenera i pomonog trenera te oznaiti kapetana momadi. Trener je osobno odgovoran da imena igraa odgovaraju brojevima na dresovima. Najmanje 10 minuta prije slubenog poetka utakmice, on e svojim potpisom potvrditi suglasnost sa imenima i brojevima igraa, trenera, pomonog trenera te kapetana u zapisniku.

7.2 Primjer: Momad A predaje prijavnu listu u za to predvienom vremenu. Imena dvaju igraa ne

odgovaraju brojevima na njihovim dresovima ili je ime jednog igraa izostavljeno sa liste. Ovo je otkriveno: a) Prije poetka utakmice. b) Nakon poetka utakmice.

Tumaenje: a) Pogreni brojevi e biti ispravljeni, a ime igraa e biti dodano bez ikakvih sankcija. b) Suci e zaustaviti utakmicu u pogodnom trenutku kako ne bi otetili ni jednu momad. Pogreni brojevi e biti ispravljeni bez ikakvih sankcija. Ipak, izostavljeni igra ne moe biti naknadno dopisan u zapisnik.

7.3 Tvrdnja. Najmanje 10 minuta prije zakazanog slubenog poetka utakmice, svaki trener e odrediti 5 igraa koji e zapoeti utakmicu. Prije nego utakmica pone, zapisniar e provjeriti sve igrae iz poetnih petorki i usporediti ih sa zapisnikom. Ukoliko uoi bilo kakvu nepravilnost, odmah e upozoriti najblieg suca. Ukoliko se ovo dogodi prije poetka utakmice, greka e biti ispravljena. Ako ipak utakmica ve pone, nepravilnost e se zanemariti.

7.4 Primjer: Otkrije se da 1 od igraa na igralitu nije lan poetne petorke:

a) Prije poetka utakmice. b) Nakon poetka utakmice.

Tumaenje: a) Igra e biti zamijenjen igraem koji je odreen da zapone utakmicu, bez ikakvih sankcija. b) Nepravilnost e se zanemariti i igra e se nastaviti bez ikakvih sankcija.

lanak 8. VRIJEME ZA IGRU, IZJEDNAEN REZULTAT I PRODUECI 8.1 Tvrdnja. Interval igra poinje:

20 minuta prije poetka utakmice Kada signal na semaforu oznai kraj razdoblja.

8.2 Primjer: A1 je u momentu uta kada ga faulira B1 istodobno sa signalom na semaforu oznaujui kraj

razdoblja i dodijeljena su mu 2 slobodna bacanja. Tumaenje: Interval igre zapoinje nakon to se izvedu slobodna bacanja.

SLUBENA TUMAENJA PRAVILA KOARKAKE IGRE 2014.

Srpanj 2014. Strana 5 od 34

lanak 9. POETAK I KRAJ RAZDOBLJA ILI UTAKMICE 9.1 Tvrdnja. Utakmica nee zapoeti ukoliko obje momadi nemaju bar 5 igraa s pravom nastupa na

igralitu, spremnih za igru. Ako momad ima manje od 5 igraa u trenutku kad utakmica treba poeti, suci trebaju imati razumijevanja za sve nepredvidive okolnosti koje su mogle dovesti do kanjenja. Ukoliko su okolnosti opravdane, po miljenju sudaca, utakmica e zapoeti bez sankcija za momad koja je kasnila. Meutim ukoliko ne postoji prihvatljivo objanjenje utakmica e zapoeti tehnikom pogrekom i/ili ak moe biti i predana nakon dolaska igraa koji imaju pravo igrati.

9.2 Primjer: U vrijeme kad je zakazan poetak utakmice, momad A ima manje od 5 igraa spremnih za

igru na igralitu. a) Predstavnik momadi A ima prihvatljivo objanjenje za kanjenje svojih igraa. b) Predstavnik momadi A nema prihvatljivo objanjenje za kanjenje svojih igraa.

Tumaenje: a) Poetak utakmice biti e pomaknut za 15 minuta. Ukoliko se lanovi momadi pojave u tom roku, utakmica e poeti bez ikakvih sankcija. Ukoliko nakon tog vremena momad A i dalje bude sa manje od 5 igraa na igralitu, utakmica se moe smatrati predanom i rezultat e biti 20:0 za momad B. b) Poetak utakmice biti e pomaknut za 15 minuta. Ukoliko se lanovi momadi pojave u tom roku, TP e se dosuditi treneru momadi A (upisat e se kao B). Momadi B e se dodijeliti 1 slobodno bacanje i utakmica e zapoeti podbacivanjem. Ukoliko nakon tog vremena momad A i dalje bude sa manje od 5 igraa na igralitu, utakmica se moe smatrati predanom i rezultat e biti 20:0 za momad B. U svim sluajevima prvi sudac e podnijeti izvjetaj organizaciji natjecanja, na poleini zapisnika.

9.3 Primjer: Na poetku drugog poluvremena, momad A nema 5 igraa za igru zbog ozljeda, iskljuenja

itd. Tumaenje: Obveza za predstaviti minimalno 5 igraa vrijedi samo za poetak utakmice, tako da e

momad A nastaviti igrati sa manje od 5 igraa. 9.4 Primjer: Blizu kraja utakmice A1 naini petu pogreku i napusti igru. Momad A moe nastaviti

utakmicu sa 4 igraa jer nemaju vie dostupnih za