Click here to load reader

Specijalna posebna teorija relativ filem jednačinama. Teorija je nazvana "specijalna" jer predstavlja poseban slučaj Einsteinove teorije relativiteta u kome se efekti ubrzanja i

 • View
  4

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Specijalna posebna teorija relativ filem jednačinama. Teorija je nazvana "specijalna" jer...

 • Specijalna posebna teorija

  relativiteta Pripremio mr.Elvir Čajić, magistar matematike i fizike

  PREDAVANJE 1 I 2

 • Specijalna teorija relativiteta je fizička teorija koju

  je Albert Einstein objavio[1] 1905. Ona je

  zamijenila njutnovsku koncepciju prostora i vremena i

  inkorporirala elektromagnetizam reprezentiran Maxwellovi

  m jednačinama. Teorija je nazvana "specijalna" jer

  predstavlja poseban slučaj Einsteinove teorije relativiteta u

  kome se efekti ubrzanja i gravitacije mogu ignorisati.

  Deset godina kasnije, Einstein je objavio teoriju opšteg

  relativiteta koja obuhvata i gravitaciju.

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein https://hr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein https://hr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein https://hr.wikipedia.org/wiki/Posebna_teorija_relativnosti https://hr.wikipedia.org/wiki/Posebna_teorija_relativnosti https://hr.wikipedia.org/wiki/Posebna_teorija_relativnosti https://hr.wikipedia.org/wiki/1905 https://hr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton https://hr.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetizam https://hr.wikipedia.org/wiki/Ubrzanje https://hr.wikipedia.org/wiki/Gravitacija

 • Princip relativiteta prvi je uveo Galileo. Za razliku od ranijeg,

  apsolutističkog, Aristotelovog stajališta, on je držao da kretanje, ili

  barem jednako -pravolinijsko kretanje, može imati smisla samo u

  odnosu (relaciji) na nešto, te da stoga ne postoji apsolutni referentni

  okvir u kojem bi mogle biti mjerene sve pojave.Činilo se da princip

  relativiteta funkcioniše dobro kada su u pitanju svakidašnji fenomeni

  koji uključuju čvrste objekte, ali kada je u pitanju svjetlost, stvar je još

  uvijek bila problematična. Mehanički talasi putuju kretajući se kroz

  neki medij i isto je pretpostavljamo i za svjetlost. Taj hipotetički medij

  nazvan je "luminiferous aether". Izgledalo je da ideja etera ponovo

  uvodi ideju detektibilnog apsolutnog referentnog okvira, onoga

  stacionarnoga u odnosu na eter.

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei https://hr.wikipedia.org/wiki/Aristotel

 • Nakon Maxwellovog objedinjavanja svjetlosti, elektriciteta i magnetizma te nakon eksperimentalnih dokaza kao što je Michelson-Morleyev eksperiment, postignut je opšti dogovor da brzina svjetlosti ne varira obzirom na brzinu kretanja posmatrača, te da brzina svjetlosti mora biti nepromjenjiva (ista, "invarijantna") za sve promatrače. Činilo se da to vodi daljnjem sukobu s principom relativiteta. Hendrik Lorentz predložio je rješenje postulirajući teoriju etera prema kojoj su objekti i posmatrači koji se kreću u odnosu na statični eter podložni fizičkom "skraćenju" (Lorentz-Fitzgeraldova kontrakcija) i promjeni vremenskog odnosa (vremenskoj dilataciji). Poincaréova verzija principa relativiteta (1904) utvrdila je da "Zakoni fizičkih fenomena moraju biti isti bez obzira na to da li je posmatrač u mirovanju ili se jednako kreće, stoga ne postoji i ne može postojati nikakav način razlučivanja jesmo li ili nismo sudionici takvoga kretanja.

  https://hr.wikipedia.org/wiki/James_Clark_Maxwell https://hr.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz https://hr.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz https://hr.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz https://hr.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Fitzgeraldova_kontrakcija https://hr.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Fitzgeraldova_kontrakcija https://hr.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Fitzgeraldova_kontrakcija https://hr.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Fitzgeraldova_kontrakcija https://hr.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Fitzgeraldova_kontrakcija https://hr.wikipedia.org/wiki/Vremenska_dilatacija https://hr.wikipedia.org/wiki/Vremenska_dilatacija https://hr.wikipedia.org/wiki/Vremenska_dilatacija https://hr.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9

 • Einsteinov doprinos bio je, između ostaloga, da Lorenzove jednačine

  izvede iz još fundamentalnijeg principa, bez pretpostavljanja prisutnosti

  etera. Kao posebnu teoriju relativiteta, kompleksne Lorentzove i

  Fitzgeraldove transformacije izveo je čistije, iz jednostavne geometrije

  i Pitagorine teoreme. Originalni naslov njegove teorije bio je (prevedeno

  s njemačkog) "O elektrodinamici tijela u kretanju". Max Planck je prvi

  predložio termin relativitet da bi naglasio koncepciju transformisanja

  fizičkih zakona između posmatrača koji su u relativnom kretanju, jedan u

  odnosu na drugoga.

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Max_Planck https://hr.wikipedia.org/wiki/Max_Planck https://hr.wikipedia.org/wiki/Max_Planck

 • TEOREME SPECIJALNE TEORIJE

  RELATIVNOSTI I ZAKLJUČCI

 • 1. Prva teorema (princip relativiteta) Zakoni elektrodinamike i optike važiti će u svim okvirima u kojima važe mehanički zakoni.Svaka fizička teorija mora matematički izgledati isto svakom inertnom posmatraču.Fizički zakoni nezavisni su od prostorne ili vremenske lokacije.

  2. Druga teorema (nepromjenjivost c) Brzina svjetlosti u vakuumu, uobičajeno označena sa c, ista je za sve inertne posmatrače, ista je u svim smjerovima i ne zavisi od brzine objekta koji emitira svjetlost. U kombinaciji s Prvom teoremom, ova Druga teorema ekvivalentna je tvrđenju da svjetlost za širenje ne zahtijeva nikakav medij (kao što je npr "eter").

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Elektrodinamika https://hr.wikipedia.org/wiki/Optika https://hr.wikipedia.org/wiki/Brzina_svjetlosti https://hr.wikipedia.org/wiki/Brzina_svjetlosti https://hr.wikipedia.org/wiki/Brzina_svjetlosti https://hr.wikipedia.org/wiki/Vakuum

 • Posebna relativnost korektna je kada su gravitacijski efekti zanemarivi ili

  vrlo slabi, u protivnom mora biti zamijenjena opštom relativnošću. Kod

  vrlo malih skala, kao što je Planckova dužina i ispod toga, također je

  moguće podbacivanje posebne relativnosti zbog efekata kvantne

  gravitacije. Bez obzira na to, za makroskopske skale i u odsutnosti jakih

  gravitacionih polja, posebna relativnost danas je univerzalno prihvaćena

  od strane zajednice fizičara, a za eksperimentalne rezultate koji joj

  naizgled proturječe se smatra da su plod neponovljive eksperimentalne

  greške.

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Op%C4%87a_teorija_relativnosti https://hr.wikipedia.org/wiki/Op%C4%87a_teorija_relativnosti https://hr.wikipedia.org/wiki/Op%C4%87a_teorija_relativnosti https://hr.wikipedia.org/wiki/Op%C4%87a_teorija_relativnosti

 • Budući da u fizici postoji sloboda definisanja jedinica prostora i

  vremena, moguće je jedan od dva teorema relativiteta

  prikazati tautološkom posljedicom definicije, no to nije moguće učiniti

  istovremeno s oba teorema, pa su, u kombinaciji, njihove posljedice

  nezavisne od individualnog izbora definicije prostora i vremena.

  Posebna relativnost je matematički samodosljedna i kompatibilna sa

  svim modernim fizičkim teorijama, od kojih su najznačajnije teorija

  kvantnih polja, teorija struna i opšta relativnost (u graničnom slučaju

  zanemarivih gravitacionih polja). Uprko tome, posebna relativnost

  nekompatibilna je s nekoliko ranijih teorija, od kojih je najznačajnija

  njutnovska mehanika.

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Tautologija https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorija_kvantnih_polja&action=edit&redlink=1 https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorija_kvantnih_polja&action=edit&redlink=1 https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorija_kvantnih_polja&action=edit&redlink=1 https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorija_kvantnih_polja&action=edit&redlink=1 https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorija_kvantnih_polja&action=edit&redlink=1 https://hr.wikipedia.org/wiki/Teorija_struna https://hr.wikipedia.org/wiki/Teorija_struna https://hr.wikipedia.org/wiki/Teorija_struna

 • Provedeni su brojni eksperimenti kako bi se posebna relativnost testirala

  naspram konkurentnih teorija, uključujući:

  Michelson-Morleyjev eksperiment - dokaz nemogućnosti širenja eterom i

  test nepromjenjivosti (invarijantnosti) brzine svjetlosti u odnosu na smjer

  Hamarov eksperiment – opstrukcija eterskog toka

  Trouton-Nobleov eksperiment

  Kennedy-Thorndikeov eksperiment – kontrakcija vremena

  Rossi-Hallov eksperiment – efekt prostorvremenske kontrakcije na

  poluživot brzokrećućih čestica

  eksperiment koji testiraju teoriju emitera demonstrirali su da je brzina

  svjetlosti nezavisna od brzine emitera

 • Zaključci

  Kod relativnih brzina bliskih brzini svjetlosti, posebna specijalna relativnost vodi

  drugačijim fizičkim predviđanjima nego Galilejevska relativnost.

  Vrijeme proteklo između dva događaja nije nepromjenjivo od posmatrača do

  pomatrača nego o

  zavisi o relativnoj brzini posmatračevog referentnog okvira (Lorentzove transformacije).

  Dva događaja koja se dešavaju simultano na različitim mjestima unutar jednog

  referentnog okvira mogu se dešavati u različita vremena unutar drugog referentnog

  okvira (nedostatak apsolutne simultanosti).

  Dimenzije (npr. dužina) nekog objekta izmjerene od strane jednog posmatrača mogu

  se razlikovati od mjerenja istog objekta od strane drugog posmatrača (Lorentzove

  transformacije).

  "Paradoks blizanaca" – situacija u kojoj jedan od blizanaca putuje svemir

Search related